BAXI HEATING
B ABX
I IH
I NGG
AX
HEE AATTI N
Luna 3 Comfort
HT
Solar
B40
SERVISNÍ
Servisní PŘÍRUČKA
příručka
KatalogNÁHRADNÍCH
náhradních dílů
KATALOG
DÍLŮ
52 // 2008
2009
Republic)s.r.o.
s.r.o.
Baxi Heating (Czech republic)
Jeseniova
2770/56
středisko Brno:
centrála Praha:
středisko Brno:
130
00 Praha
3
(areál Mendelovy
univerzity)
Jeseniova
2770/56,
130 00Pisárecká
Praha 3 11
Antonína
Slavíka 7, 602
00 Brno
Tel.:+420-271
+420 - 271
Tel./Fax: +420 543 211 615
Tel.:
001 001
627 627603 00 Brno
Fax:+420-271
+420 - 271
Fax:
001001
620620Tel./Fax: +420 -543 211 615
e-mail:[email protected]
Výrobcenení
neníodpovědný
odpovědnýza
zapřípadné
případné
Výrobce
chyby
chybyčičinepřesnosti
nepřesnostivvobsahu
obsahutohoto
tohoto
prospektu
prospektuaavyhrazuje
vyhrazujesisiprávo
právona
nasvých
svých
výrobcích
bez předvýrobcíchprovádět
provádětkdykoliv
kdykolivaa bez
chozího
upozornění
případné
změnyzměny
předchozího
upozornění
případné
technického
technickéhočičiobchodního
obchodníhocharakteru,
charakteru,
které považuje za vhodné.
které považuje za vhodné.
www.baxi.cz
www.broetje.cz
www.baxi.cz
www.baxigroup.com
www.broetje.cz
www.baxigroup.com
Luna 3 Comfort HT Solar
761
HLZ4506243550
604
12
757
432
435
13
647
37
601
10
11
75
49
27
3
79
708
132
1
48
631
710
242
760
32
421
525
29
419
7
35
73
408
41
758
409
34
677
30
34
4
132
411
428
682
409
59
63
22
71
65
681
382
679
680
511
18
8
259
425
425
70
678
192
680
602
134
46
73
33
673
138
76
680
77
80
91
192
423
33
B
140
511
2
87
74
8
138
92
72
33
337
131
135
21
336
132
131
21
A
153
139
2 3
1
4
r
0 ba
340
192
136
169
151
154
150
152
445
415
A
B
563
232
147
120
171
496
162
163
168
347
122
167
166
168
709
280
200
192
191
210
637
90
493
102
2
Luna 3 Comfort HT Solar
KSL714114810
95
757
197
5
147
102
79
3
451
131
607
254
637
169
78
637
451
154
72
310
760
2
604
7
671
67
4
200
192
216
191
315
210
3
Kód
1 5697760
Popis
kryt montážního otvoru
2
3627260
levý boční kryt zásobníku
2
5697470
levý boční kryt kotle
3
3627350
pravý boční kryt zásobníku
3
5697600
pravý boční kryt kotle
4
3111970
přední kryt zásobníku
4
5117650
přední kryt kotle
5
5117630
příčný horní nosník zásobníku
7
3111890
příčný spodní nosník zásobníku
7
5107950
příčný nosník kotle
8
5408080
hadička presostatu L = 270
10
5409020
adaptér odkouření 60/100
11
5409010
těsnění adapteru
12
5108690
zátka sání
13
5407400
těsnění zátky sání
18
5693120
venturi 18, mix vzduch-plyn
21
5402050
ploché těsnění
22
5693090
ventilátor NRG 118/0800-3612-
27
5116590
zadní panel spalovací komory
29
5412010
izolační panel - zadní
30
5411020
izolační panel
32
5671940
kondenzační výměník 4E
33
5403130
o - kroužek 22 x 3
34
8380860
svorka primárního výměníku
35
5662620
expanzní nádoba 8 l
37
5689640
přední díl spalovací komory
41 5672000
přetlakový hořák 4 elementy
46
5672030
trubka napájení plynu
48
5412170
redukce 80/60 s odvodem kondenzátu
49
5409280
zátka měřícího bodu
59
8513520
kabel zapalovací elektrody
63
8422830
zapalovací elektroda
65
8422840
kontolní elektroda LUNA HT
67
3627320
podstavec zásobníku
70
5672040
trubka čerpadlo - výměník
71
5405000
těsnění G1-22 x 30,3 x 2
72
3626990
čerpadlo UPS 15-65 SOLAR
72
5687510
čerpadlo 15-60 AO 3 rychlostní
73
5625830
automatický odvzdušňovací ventil
74
5406360
o - kroužek 14 x 1,78 EP
75 5409240
KSL714114810
Poz
HLZ456243550
Luna 3 Comfort HT Solar
těsnění spojky trubky D10
76
5686680
deskový výměník Alfa Laval 14 desek
77
5404520
těsnění deskového výměníku
78
3627420
smaltovaný zásobník 200 l
79
3627000
pojistný ventil - solární
4
Od sér. č.
Do sér. č.
Zaměnitelné
Kód
79 9950620
Popis
KSL714114810
Poz
HLZ456243550
Luna 3 Comfort HT Solar
pojistný ventil TUV 8 bar
80
5697430
hydraulická skupina - vstup
87
5210710
spojka čerpadla
90
611930
napouštěcí ventil
91
5652030
vypouštěcí ventil
92 9951170
pojistný ventil 3 bary
95 3627440
anodová tyč
102
3627010
termostatický směšovací ventil TUV
102
5693870
trojcestný ventil
120
627880
vodící pouzdro s těsněním
122
5405370
o - kroužek 23,47 x 2,62
131
8435400
sonda NTC
132
5402830
těsnění sondy
134
5212140
tryska 7,5
135
9950760
bezpečnostní termostat 105 ˚C
136
5681400
trubka trojcestný ventil/výměník
138
5402010
o - kroužek 22.22 x 2.62
139
5206620
spojka vstup - plynová armatura
140
5671930
plynová armatua SIT SIGMA 848
147
3111920
příčný nosník zásobníku
147
5117640
spodní kryt kotle
150
5412180
kryt svorkovnice - plast
151
5413400
kryt ovládacího panelu - zadní , plast
152
5413280
ovládací panel - plast
153
5407660
kryt svorkovnice - plast
154
3627040
řídící jednotka LUNA SOLAR BAXI
154
5691540
řídící deska LMU34 AVS77
162
5413290
kryt ovládacího panelu - plast
163
5412510
záslepka panelu - plast
166
8421590
svorkovnice
167
5405340
držák pojistky
168
9950580
pojistka 2A 250V
169
3627400
manometr 0/6bar solar
169
9951830
manometr
171
5664660
deska relé
191
5408970
těsnění G 1/2"
192
5404650
těsnění G 3/4"
197
5413840
těsnění příruby zásobníku
200
3627370
připojovací sada - zásobník
200
5697370
připojovací sada - kotel
210
5660050
uzávěr plynu
210
9950830
uzávěr plynu
216
5626790
napouštěcí ventil 1/2"
232
5690110
deska relé AGU2.002
242
8435270
sonda NTC spalin
5
Od sér. č.
Do sér. č.
Zaměnitelné
Kód
254 3627410
259
5681120
Popis
KSL714114810
Poz
HLZ456243550
Luna 3 Comfort HT Solar
teploměr
značka Baxi
280
5207730
těsnění 14,2 x 18 x 1,5 AL
310
3627020
průtokoměr 2 - 12 l/min
315
8612440
sonda NTC pro solární kolektor
336
8380680
pružina motoru trojcestného ventilu
337
5694580
motor trojcestného ventilu ELBI
340
9951690
bezpečnostní tlakový spínač
347
5688360
dálkové ovládání AVS77 SIEMENS
382
8511130
kabel ionizační elektody
408
5212900
příruba výměníku
409
5413530
těsnění hořáku
411
5409110
těsnění ionizační elektrody
415
5682350
sifon
419
5411000
těsnění příruby výměníku
421
5413120
o - kroužek 12 x 3 EPDM
423
5210410
spojka plynové armatury
425
5411420
těsnění ventilátoru
428
5409290
těsnění kontrolního okénka
432
5410420
těsnění pr. 60
435
5407550
těsnění pr. 100
445
5410980
silikonová trubka sifonu
451
8380210
upevňovací pružinka předního panelu
493
612130
napouštěcí knoflík
496
400020
o - kroužek
511
5404600
o - kroužek 17,86 x 2,62
525
8435260
startér
563
8435480
tlačítko reset
601
5408560
o - kroužek 8,73 x 1,78
602
5697000
čerpadlo 15 - 60
604
3627210
expanzní nádoba 8 l - TUV
604
5698420
solární expanzní nádoba 18 l
607
8612420
NTC sonda TUV pro solární jednotku
631
5685240
trubka odvzdušnění
637
3627030
solární uzavírací ventil
637
5658470
ventil s filtrem 3/4
647
5652730
odvzdušňovací ventil s o kroužkem
671
5646780
vypouštěcí ventil 1/2
673
5412190
trubka
677
5212920
plynové prodloužení
678
5672130
kryt směšovače vzduch - plyn
679
8511150
kabel uzemění
680
5409250
těsnění průchodky hadičky
681
5409120
těsnění zapalovací elektrody
682
5211800
kontrolní okénko
6
Od sér. č.
Do sér. č.
Zaměnitelné
Kód
708
5410970
Popis
těsnění pr. 60
709
8423160
držák pojistky
710
5411030
těsnění pr. 80
757
3627330
pravý boční kryt zásobníku
757
5697460
pravý boční kryt kotle
758
5692710
tlumič
760
3627340
levý boční kryt zásobníku
760
5697750
levý boční kryt kotle
761
5697740
pravý boční kryt
999
8414620
kabel napájení
999
8418860
kabel s konektorem
999
8512070
kabel uzemění
999
8512320
spojovací kabel
999
8512770
kabel dálkového ovládání s konektorem
999
8512780
kabel dálkového ovládání s konektorem
999
8513250
kabel dálkového ovládání
999
8513260
kabel zónového ventilu
999
8513270
kabel svorkovnice/deska
999
8513350
kabel AVS77
999
8513850
kabel 3V / čerpadlo / pl. ventil
999
8513860
kabel LUNA SOLAR
999
8513870
kabel LUNA3 SOLAR NTC BOILER
999
8513880
kabel LUNA3 SOLAR
KSL714114810
Poz
HLZ456243550
Luna 3 Comfort HT Solar
7
Od sér. č.
Do sér. č.
Zaměnitelné
Baxi Heating (Czech republic) s.r.o.
centrála Praha:
Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 - 271 001 627
Fax: +420 - 271 001 620
e-mail:[email protected]
středisko Brno:
Antonína Slavíka 7, 602 00 Brno
Tel./Fax: +420 543 211 615
www.baxi.cz
www.baxi.com
OBCHODNĚ - TECHNICKÁ ZASTOUPENÍ PRO REGIONY:
PRAHA a JIŽNÍ ČECHY:
ZÁPADNÍ, SEVERNÍ
a VÝCHODNÍ ČECHY:
BRNO a JIŽNÍ MORAVA:
SEVERNÍ MORAVA:
Pavel Žvátora
[email protected]
tel.: +420 608 976 678
Petr Paunkovič
[email protected]
tel.: +420 602 464 244
Pavel Polcr
[email protected]
tel.: +420 739 592 955
Jiří Chrascina
[email protected]
tel.: +420 728 950 685
TECHNICKÁ PODPORA:
ČECHY:
MORAVA:
Filip Suchánek
[email protected]
tel.: +420 603 431 938
Zdeněk Rumpík
[email protected]
tel.: +420 739 592 005
Firma BAXI si z důvodu neustálého zlepšování svých výrobků vyhrazuje právo modifikovat kdykoli a bez předchozího upozornění údaje uvedené v této
dokumentaci. Tato dokumentace má pouze informativní charakter a nesmí být použita jako smlouva ve vztahu k třetím osobám.
Download

Katalog Luna3 Comfort HT Solar.pdf