İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1
RAPOR, ŞİRKET VE MÜŞTERİ BİLGİLERİ
1.1. Rapor Türü ve Tarihi
1.2. Hazırlayan Şirket Bilgileri
BÖLÜM 2
GENEL VE ÖZEL VERİLER
2.1.Türkiye Demogra�ik ve Ekonomik Veriler
2.1.1.Demogra�ik Veriler
2.1.2.Ekonomik Veriler
2.2.İstanbul’un Sosyo-ekonomik Yapısı
2.2.1.Genel Özellikleri
2.2.2.Nüfus ve Demogra�ik Yapı
2.2.3.Ekonomik Yapı
BÖLÜM 3
SEKTÖREL VERİLER VE PAZAR ARAŞTIRMASI
3.1.Üniversite Sektörü
3.1.1. İstanbul’daki Üniversiteler ve Öğrenci Potansiyeli
3.1.2. İstanbul’un Üniversite Perspekti�inden Türkiye İçindeki Konumu
3.2. Yurt Sektörü
3.2.1 Türk Aile Yapısı ve Toplumsal Alışkanlıklar
3.2.1.1 Türk Aile Yapısı
3.2.1.2. Yurt Sektörü Araştırmasında İhtiyaç Duyulabilecek Yerel-Geleneksel Kavramlar
3.2.2. Vakıf Üniversitelerinin Gelişim Süreci ve İstanbul’daki Üniversitelerin Öğrenci Potansiyelleri
3.3 Üniversitelerin İstanbul Genelinde Gösterimi
3.4. İstanbul’da Yurtların Yapısı ve Özellikleri
3.4.1. Yurt Çözümlemeleri
3.4.2. Yurtların ve Üniversitelerin Konumları
3.4.3. Yurtların Karşılaştırılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ve Ücret Kriterleri
3.4.4. İstanbul’da Görülen Yurt Türleri
3.4.5. İstanbul’da Mimari Çözümlemelerine Göre Yurt Tipleri Örnekleri
3.4.6. Yurt Açma ve İşletme Süreci
3.4.7. Resimlerle Yurtlar
3.4.8 İstanbul’da Yer Alan Bazı Yurtlara Örnekler
3.4.8. İstanbul’da Yurt Sektörü Açısından Cazip Bölgeler
BÖLÜM 4
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Örnek Çalışma
İstanbul Genelinde Yer Alan Yurtların Yönetim Türlerine Göre Dağılımı
Oda Tipleri
No
Yurt Adı
Yer
lçe
Bölge
Kapasite
Kız
1
ÖZEL YURTLAR
ÖZEL TÜRGEV HADIMKÖY YÜKSEKÖ RET M KIZ Ö RENC YURDU
ARNAVUTKÖY
BÜYÜKÇEKMECE
AVRUPA
84
•
2
ÖZEL AK EMSETTIN VAKFI MUHARREM GÜLEÇ YÜKSEKÖ RET M KIZ Ö RENC YURDU
ATA EH R
ATA EH R
ANADOLU
90
•
3
ÖZEL ARI YÜKSEKÖ RET M ERKEK Ö RENC YURDU
ATA EH R
ATA EH R
ANADOLU
80
4
ÖZEL C HAN YÜKSEKÖ RET M ERKEK Ö RENC YURDU*
Erkek
Karma
1
2
•
•
5
•
ATA EH R
ATA EH R
ANADOLU
N/A
•
ÖZEL HASAN BASRI YÜKSEKÖ RET M ERKEK Ö RENC YURDU
ATA EH R
ATA EH R
ANADOLU
162
•
6
ÖZEL ÖRNEK YÜKSEKÖ RET M ERKEK Ö RENC YURDU
ATA EH R
ATA EH R
ANADOLU
98
•
•
7
ÖZEL SADIK KENAN YÜKSEKÖ RET M ERKEK Ö RENC YURDU
ATA EH R
ATA EH R
ANADOLU
68
•
•
8
ÖZEL YEN SAHRA YÜKSEKÖ RET M ERKEK Ö RENC YURDU
ATA EH R
ATA EH R
ANADOLU
144
•
9
ÖZEL NAZAR YÜKSEKÖ RET M KIZ Ö RENC YURDU
AVCILAR
4
•
5
AVCILAR
3
AVRUPA
92
AVCILAR
AVCILAR
AVRUPA
180
•
ÖZEL ÇA LAR YÜKSEKÖ RET M ERKEK Ö RENC YURDU
AVCILAR
AVCILAR
AVRUPA
52
•
•
12
ÖZEL GÜVENLER YÜKSEKÖ RET M KIZ Ö RENC YURDU
AVCILAR
AVCILAR
AVRUPA
100
•
•
13
ÖZEL GÜVENLER YÜKSEKÖ RET M KIZ Ö RENC YURDU-2
AVCILAR
AVCILAR
AVRUPA
48
•
•
14
•
ÖZEL ME ALE YÜKSEKÖ RET M KIZ Ö RENC YURDU
AVCILAR
AVCILAR
AVRUPA
120
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ÖZEL NERG S YÜKSEKÖ RET M KIZ Ö RENC YURDU*
AVCILAR
AVCILAR
AVRUPA
100
•
ÖZEL STANYURT KIZ Ö RENC YURDU
AVCILAR
AVCILAR
AVRUPA
118
•
•
•
•
•
ÖZEL KONU KIZ-ERKEK Ö RENC YURDU
AVCILAR
AVCILAR
AVRUPA
200
•
•
•
•
18
ÖZEL OKTAN YÜKSEKÖ RET M KIZ - ERKEK Ö RENC YURDU
AVCILAR
AVCILAR
AVRUPA
270
•
•
•
•
•
•
19
ÖZEL ZÜMRÜT YÜKSEKÖ RET M KIZ Ö RENC YURDU
130
20
ÖZEL SAFFET T RS YÜKSEKÖ RET M ERKEK Ö RENC YURDU
•
•
21
ÖZEL MAHYA YÜKSEKÖ RET M KIZ Ö RENC YURDU
•
•
22
BAHÇEL EVLER - ÖZEL EL T KIZ Ö RENC YURDU
23
24
25
ÖZEL ABDURRAHMAN GÜRSESYÜKSEKÖ RET M ERKEK Ö RENC YURDU*
BAKIRKÖY
26
ÖZEL BAKIRKÖY YÜKSEKÖ RET M KIZ Ö RENC YURDU
BAKIRKÖY
27
ÖZEL KARTALTEPE YÜKSEKÖ RET M ERKEK Ö RENC YURDU
28
ÖZEL ZÜMRÜT YUVA YÜKSEKÖ RET M ERKEK Ö RENC YURDU
BAKIRKÖY
BAKIRKÖY
AVRUPA
83
29
ÖZEL TURGEV BA AK EH R YÜKSEKÖ RET M KIZ Ö RENC YURDU
BA AK EH R
BA AK EH R
AVRUPA
84
30
ÖZEL TURGEV BA AK EH R HÜMA HATUN YÜKSEKÖ RET M KIZ Ö RENC YURDU
BA AK EH R
BA AK EH R
AVRUPA
84
31
ÖZEL BE KTA H SARYÜKSEKÖ RET M ERKEK Ö RENC YURDU
BE KTA
BE KTA
AVRUPA
100
32
ÖZEL EGE YÜKSEKÖ RET M KIZ Ö RENC YURDU
BE KTA
BE KTA
AVRUPA
57
33
ÖZEL GAZ 2 YÜKSEKÖ RET M KIZ Ö RENC YURDU
BE KTA
BE KTA
AVRUPA
55
•
34
ÖZEL NUVOLA YÜKSEKÖ RET M KIZ Ö RENC YURDU
BE KTA
BE KTA
AVRUPA
145
•
35
ÖZEL ORTAKÖY YÜKSEKÖ RET M ERKEK Ö RENC YURDU*
BE KTA
BE KTA
AVRUPA
33
36
ÖZEL PEMBE KÖ K YÜKSEKÖ RET M KIZ Ö RENC YURDU
BE KTA
BE KTA
AVRUPA
17
•
37
ÖZEL REFIHA HANIM YÜKSEKÖ RET M KIZ Ö RENC YURDU
BE KTA
BE KTA
AVRUPA
50
•
38
ÖZEL EKERC YÜKSEKÖ RET M KIZ Ö RENC YURDU
BE KTA
BE KTA
AVRUPA
100
•
39
ÖZEL YILDIZ YÜKSEKÖ RET M ERKEK Ö RENC YURDU*
BE KTA
BE KTA
AVRUPA
72
40
ÖZEL CAMI.YAP.YA .TAL.YARD.DERN. MURADIYE YÜKSEKÖ RET M ERKEK Ö RENC YURDU*
BEYO LU
BEYO LU
AVRUPA
41
ÖZEL KASIMPA A YÜKSEKÖ RET M ERKEK Ö RENC YURDU
BEYO LU
BEYO LU
AVRUPA
AVRUPA
56
AVRUPA
100
•
BAHÇEL EVLER
BAHÇEL EVLER
AVRUPA
99
•
ÖZEL VILDAN YÜKSEKÖ RET M KIZ Ö RENC YURDU
BAHÇEL EVLER
BAHÇEL EVLER
AVRUPA
96
•
ÖZEL BAHÇEL EVLER YÜKSEKÖ RET M ERKEK Ö RENC YURDU
BAHÇEL EVLER
BAHÇEL EVLER
AVRUPA
250
BAKIRKÖY
AVRUPA
97
BAKIRKÖY
AVRUPA
75
AVRUPA
142
BAKIRKÖY
BAKIRKÖY
16
18
20
50
•
•
17
AVRUPA
14
•
16
AVCILAR
12
•
15
BA CILAR
10
•
•
•
BAHÇEL EVLER
9
•
ÖZEL AVCILAR YÜKSEKÖ RET M ERKEK Ö RENC YURDU
R NEVLER
8
•
Maks. 10 Ay için Fiyat
Aralı ı (TL) (KDV
Dahil)
Min. 10 Ay için Fiyat
Aralı ı (TL) (KDV
Hariç)
Maks. 10 Ay için Fiyat
Aralı ı (TL) (KDV
Hariç)
4.770
4.770
4.417
4.417
20:00
100%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
80%
•
5.850
5.850
5.417
5.417
00:00
100%
N/A
•
•
•
•
N/A
2.917
3.958
20:00
90%
•
•
•
4.444
5.556
23:00
97%
•
•
•
7.000
5.500
6.481
5.093
23:00
81%
•
1.200
1.200
1.111
1.111
N/A
100%
•
4.500
4.500
4.167
4.167
•
19:00
67%
•
•
N/A
N/A
N/A
100%
•
4.167
4.167
N/A
96%
•
•
•
•
4.500
9.000
4.167
8.333
23:00
100%
•
•
•
4.500
9.000
4.167
8.333
23:00
98%
•
•
N/A
N/A
•
4.500
6.000
4.167
5.556
N/A
100%
•
•
•
4.050
8.550
3.750
7.917
00:00
98%
6.000
N/A
9.000
5.556
8.333
00:00
95%
•
•
6.400
15.400
5.926
14.259
00.00
90%
•
•
•
•
•
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
•
4.250
4.250
3.935
3.935
20.00 - 22:00
100%
•
4.500
5.750
4.167
5.324
19:00
97%
8.500
10.000
7.870
9.259
00.00
100%
•
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
95%
4.200
4.600
3.889
4.259
20:00
100%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
88%
8.100
5.000
7.500
23:00
100%
N/A
N/A
100%
N/A
N/A
N/A
N/A
23:00
100%
•
•
•
4.050
4.050
3.750
3.750
20:00
100%
•
•
•
4.050
4.050
3.750
3.750
21:30
100%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
100%
6.500
9.000
6.019
8.333
00:00
90%
•
N/A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.275
5.400
•
•
6.000
•
•
•
•
•
•
Ak am Yeme i
•
3.150
•
•
•
Fiyata Dahil
Kahvaltı
N/A
•
•
Ortak
4.500
•
•
N/A
Odada
4.800
N/A
•
N/A
Doluluk
N/A
•
•
N/A
Giri - Çıkı
Saatleri
4.500
•
•
Mutfak, Banyo, WC
Min. 10 Ay için Fiyat
Aralı ı (TL) (KDV
Dahil)
N/A
11
AVCILAR
7
•
•
10
BA CILAR
6
N/A
N/A
•
N/A
12.250
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
11.343
23:00
98%
•
N/A
N/A
N/A
N/A
SERBEST
100%
•
ÜCRETS Z
ÜCRETS Z
ÜCRETS Z
N/A
100%
N/A
•
•
•
•
ÜCRETS Z
10.000
N/A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N/A
9.259
00:00
100%
•
•
4.500
4.500
4.167
4.167
19:30
100%
•
•
•
•
7.500
15.000
6.944
13.889
SERBEST
98%
•
•
ÜCRETS Z
ÜCRETS Z
ÜCRETS Z
ÜCRETS Z
N/A
100%
•
70
•
ÜCRETS Z
ÜCRETS Z
ÜCRETS Z
ÜCRETS Z
N/A
100%
•
116
•
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
100%
•
•
•
•
•
•
stanbul'da Yurtlar Açısından Cazip Bölgeler
90000
80000
70000
60000
50000
Kapasite
40000
Ö renci Sayısı
30000
20000
10000
Y
T
U
N
BU
RN
E
R
Y
A
D
N
Ü
ZE
RA
SK
Ü
L
ZL
A
TU
M
Ü
R
LE
V
L
S
K
ER
D
RI
Y
PE
N
M
SA
E
LT
EP
E
L
K
A
M
ÇE
K
E
RT
A
A
K
ÇÜ
K
Ü
Y
N
Ö
A
IK
D
IT
H
A
K
A
K
PA
RE
N
N
Ö
A
G
SM
Ü
N
G
P
Ü
H
O
EY
FA
T
A
Z
G
R
İLÇELER
RT
LE
U
Y
EN
EN
ES
ES
E
Y
Ö
EK
M
LU
M
ÇE
K
O
ÇE
K
Ü
K
Y
D
K
L
Y
BE
Y
BÜ
Z
O
ZÜ
Ü
TA
K
BE
K
Y
BE
EV
BA
K
IR
BA
K
Ö
Y
Y
RA
M
PA
BA
A
A
K
EH
R
BE
BA
H
ÇE
L
CI
LA
R
LE
R
A
BA
CI
L
AV
AT
A
EH
R
0
BA
R
LA
LA
CI
R
!
!
T
Y
A
Y
N
E
Ü
D
A
BU R
RN
U
N
RA
L
ZL
TU
SK
M
Ü
Ü
İLÇELER
LE
EH
R
CI
LA
B
R
BA A
C
H
ÇE ILA
L
R
EV
BA LE
R
BA KIR
K
Y
RA ÖY
BA MPA
A
A
K
E
BE H R
K
TA
B
BE EY
K
Y
O
L
Z
K
D
Ü
ZÜ
BE
BÜ
Y
Y
O
Ü
K
LU
ÇE
K
M
ÇE
EC
K
E
M
EK
ES ÖY
EN
ES LE
EN R
Y
U
RT
EY
G
Ü
A
P
Z
F
O
SM AT
H
A
N
PA
G
Ü
A
N
G
Ö
RE
K
N
A
D
IK
K
A
Ö
Y
IT
H
A
N
K
E
Ü
ÇÜ KA
RT
K
A
ÇE
L
K
M
EC
M
E
A
LT
EP
PE E
N
D
K
SA
RI
Y
ER
S
L
V
R
AV
AT
A
TU
L
ZL
RA A
N
Y
Ü
ZE SKÜ E
Y
D
T
A
R
N
BU
RN
U
M
Ü
LE
İLÇELER
ZE
L
R
EV
BA LE
R
BA KIR
K
Y
RA ÖY
M
BA
PA
A
K A
E
BE H R
K
T
B A
BE EY
K
Y
O
L
Z
K
D
Ü
BÜ
ZÜ
BE
Y
Y
O
Ü
K
ÇE
L
K U
M
ÇE
EC
K
E
M
EK
ES ÖY
EN
L
ES
EN ER
Y
U
RT
EY
G
Ü
A
P
Z
F
O
SM AT
H
A
N
P
G
Ü AA
N
G
Ö
RE
K
N
A
D
IK
K
A
Ö
IT Y
H
A
K
N
Ü
ÇÜ KA E
RT
K
A
ÇE
L
K
M
EC
M
E
A
LT
EP
E
PE
N
D
SA
K
RI
Y
ER
S
L
V
R
ÇE
H
BA
EH
CI
AV
AT
A
lçelere Göre Yurtların Adetsel Da ılımı
70
60
50
40
30
20
10
0
10000
lçelere Göre Yurt Kapasitelerinin Da ılımı
8000
6000
4000
2000
0
Yurtların ve Üniversitelerin Konumları
VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU&
&
KYK YURDU&
&
ÖZEL YURT&
&
DEVLET ÜNİVERSİTESİ YURDU&
&
Download

İstanbul Yurt Sektör Raporu 2014-2015