UPUTSTVO
ZA EKSPLOATACIJU I ODRŽAVANJE MOTOCIKLA
SPRINT PULSER 200
www.sprintscooters.com
Postovani kupci, želimo vam dobrodošlicu među zadovoljne kupce SPRINT skutera i
motocikala. Ovo uputstvo Vam omogućava da naučite pravilne procedure i operacije
rukovanja za uspešno održavanje motora. U uputstvu za upotrebu su predstavljene
osnove za održavanje i rešavanje bilo kakvih problema u eksploataciji motora.
Sve izložene informacije uključujući i fotografije, skice i specifikacije će vam koristiti
prilikom upotrebe Vašeg motora i zasnovane su na najnovijoj verziji proizvoda.
Proizvođač zadržava pravo izmene bez prethodne najave.
Motor je konstruisan i proizveden u skladu sa bezbednosnim standardima Evropske
Unije. Molimo Vas da ne menjate delove bez konsultacije sa ovlašćenim serviserom i
da ne koristite neodgovarajuće delove, kako ne bi doveli do oštećenja motora i izložili
opasnosti sebe i druge učesnike u saobraćaju.
Da bi osigurali sigurnu i udobnu vožnju molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo !
SIGURNA VOŽNJA
Pravila za sigurnu vožnju
provere moraju biti izvršene pre vožnje, pre startovanja motora,
da bi se izbegla oštećenja
samo kvalifikovana osoba, koja ima dozvolu za vožnju motora,
može upravljati motorom
potpuna pažnja je neophodna u toku vožnje
voziti na propisanoj udaljenosti od ostalih učesnika u saobraćaju
poštovati saobraćajne propise
prebrza vožnja može prouzrokovati nesreće u saobraćaju
nosite zaštitnu odeću, kacigu, naočare i rukavice radi Vaše sigurnosti
način vožnje u prvih 1000 kilometara je veoma bitan za pravilno
razrađivanje i duži radni vek motora
bilo koje neautorizovane modifikacije na motoru ili zamena delova
mogu učiniti vožnu nesigurnom i kažnjive su
ukoliko dođe do neautorizovanih modifikacija firma
MASSETEHNIC ne preuzima odgovornost za nastale posledice
PROVERITI PRE VOŽNJE:
1. količinu benzina
2. količinu ulja
3. upravljačke ručke (fleksibilnost)
4. kočioni sistem
5. pneumatike (pritisak, opšte stanje)
6. svetla
7. gas
Napomena:
Motor je dizajniran za samo jednu osobu (vozača), u izuzetnim slučajevima može se
voziti još jedna osoba, ali tada proizvođač i uvoznik ne snose odgovornost za takav ili
sličan postupak.
-2-
TEHNIČKI PODACI
Model
Dimenzije
Neto težina
Rezervoar
Max nosivost
Tip motora
Kompresija
Zapremina
Hlađenje
Snaga
Starter
Paljenje
Max. brzina
Tip ulja
Tip goriva
Kvačilo
Prednja guma
Zadnja guma
Br. stepeni prenosa
Prednja kočnica
Zadnja kočnica
Akumulator
Osigurač
Svetla migavaca
Zadnje svetlo
PULSER
2115x830x1140 mm
126 kg
10,6 lit.
150 kg
4-taktni, 1-cilindrični
9,4+/- 0,1
200 cm3
vazdušno
11,5 kW / 8000 o/min
elektro
CDI
95 km/h
4T ulje za vazdušno hlađene motore
BMB 95 oktana
manuelno
2.75-21
4.10-18
5
disk
disk
12V 9Ah
15A
12V 10W
diode
INSTRUKCIJE
ZA SKLADIŠTENJE MOTORA
Ako ne vozite motor duže vreme treba ga skloniti u zatvoren prostor da bi
se sprečila oštećenja. Pre skladištenja motora treba obaviti neke osnovne
operacije da bi motor bio spreman za ponovnu vožnju.
• promeniti ulje i uljni filter.
• ispustiti gorivo iz rezervoara i karburatora i poprskati sprejom protiv rđe.
• izvaditi akumulator i staviti ga u hladnu, mračnu i suvu prostoriju.
• podupreti gume sa čvrstim osloncem.
Napomena:
Gorivo je lako zapaljiva supstanca i može doći do eksplozije usled određenih
uslova, zbog čega treba biti veoma pažljiv.
-3-
DELOVI MOTORA
Prednja strana motora (posmatrano iz pozicije vozača)
1 - ručica kvačila
5 - brzinomer i kilometar sat
2 - prekidač dugog svetla, migavca i sirene
6 - prekidač svetala i start/stop taster
3 - obrtomer
7 - ručica regulatora gasa
4 - brava za zaključavanje i start motora
8 - ručica prednje kočnice
Desna strana motora (posmatrano iz pozicije vozača)
1 - zadnji kočioni disk
2 - auspuh
3 - sedište
4 - svećica
5 - pokazivač nivoa ulja
3
6 - papučica zadnje kočnice
2
4
1
5
-4-
6
Leva strana motora (posmatrano iz pozicije vozača)
7 - prednji kočioni disk
8 - ventil za gorivo (slavina)
9 - karburator
10 - papučica menjača
11 - bočna nožica
8
9
10
11
7
UPOTREBA
Poluga menjača / Menjanje brzina
Poluga menjača (1) služi za promenu
kroz 5 stepena prenosa, plus neutralna.
Nalazi se sa vozačeve leve strane motora.
Svaki prenos, kao i neutralni položaj, ima
svetlosni indikator na instrument tabli.
Stepen prenosa treba da se menja često
tokom vožnje, a treba izbegavati konstantnu
vožnju dok traje razrada. Tokom prvih
1600km nikad ne davati pun gas.
1
Papučica zadnje kočnice
Ova papučica (1) služi za aktiviranje
zadnje kočnice i nalazi se sa vozačeve
desne strane motora.
1
-5-
Prekidači na levoj ručici
2
1
1 - ručica kvačila
2 - prekidač za prednja svetla
prednja svetla duga
prednja svetla kratka
3 - pokazivač pravca
4
svetlo za skretanje u levo
svetlo za skretanje u desno
3
4 - prekidač za sirenu
Prekidači na desnoj ručici
1 - prekidač za gašenje motora
2 - ručica prednje kočnice
3 - ručica regulisanja gasa
4 - taster za start motora
5 - prekidač za prednja svetla
ugašena svetla
poziciona svetla
poziciona i svetla za vožnju
Start motora:
Kada je prekidač za paljenje/gašenje motora u
poziciji (ON), stisnuti
kočnicu i pritisnuti dugme za startovanje kako bi se pokrenuo motor
Nakon starta motora treba ga pustiti da radi određeni period vremena, kako bi ulje
došlo do svih bitnih komponenata sistema.
Napomena:
Držite parking svetla upaljenim kratko vreme, s obzirom da to troši akumulator.
Motor ne treba da radi duže vremena kada se ne kreće, da ne dođe do pregrevanja.
Kada se startuje motor menjaač treba da bude u neutralnoj poziciji, ručica kvačila
pritisnuta, a vozač treba da sedi na motoru u korektnoj poziciji.
Kontakt brava
1 - operativni položaj
- paljenje motora je omogućeno
- ključ se ne može izvaditi
2 - motor ugašen
- paljenje motora nije moguće
- korman nije blokiran
- ključ se može izvaditi
3 - motor blokiran
- paljenje motora nije moguće
- korman je blokiran
- ključ se može izvaditi
Uz motor se dobijaju dva ključa za paljenje od kojih jedan treba držati u rezervi.
-6-
Instrument tabla
1
2
3
1 - pokazivač obrtaja motora
2 - kontakt brava
3 - svetlosni indikator aktiviranja
prednjeg dugog svetla
4
5
6
7
4 - svetlosni pokazivač pravca
5 - svetlosni indikator položaja prenosa menjača
6 - brzinomer
7 - daljinomer (kilometar sat)
Ventil za gorivo / Karburator
2
1
RESERVE
OFF
ON
MOTOR
ZAGREJAN
MOTOR
HLADAN
Ventil za gorivo
Motor ima ručni ventil sa tri pozicije:
ON - ventil je obično namešten u ovoj poziciji.
Benzin je sproveden do karburatora svaki
put kada se da gas.
OFF - stavite ventil u ovu poziciju kada
motor ne radi.
RESERVE - ukoliko je nivo goriva jako nizak
prebacite ventil u ovu poziciju, imate 1,6 litara
rezerve benzina iz rezervoara.
Ako je slavina stalno u ON ili RESERVE
poziciji mogu se pojaviti neki problemi, i
oštetiti mehanički sistem kada se motor
upali, zbog toga treba obratiti pažnju.
Ukoliko je crevo oštećeno treba ga zameniti.
Karburator
Motor ima saug sistem za lakše paljenje.
Pritisnite polugu na najnižu poziciju da bi
pokrenuli motor kada je hladan, nakon starta
vratite polugu do pola, kada se motor zagreje
vratite polugu u početnu (gornju) poziciju.
-7-
Indikator nivoa ulja
Dopuna motornog ulja
2
1
Napomena:
Proveru ulja ne raditi kada je motor zagrejan, treba sačekati minimum 5 minuta
da se motor ohladi, ukoliko je prethodno radio. Prilikom provere motor mora biti
na ravnoj podlozi, u horizontalnom položaju.
Nivo ulja (1) nikada ne sme biti iznad maksimalno (F) ili ispod minimalno
dozvoljenog (L). Ukoliko je potrebno, skinite poklopac posude ulja (2)
i dopunite posudu isključivo uljem za 4T vazdušno hlađene motore.
Ručica iza sedišta
Bočna nožica
2
1
Bočna nožica (1) služi za privremeno oslanjanje
motora. Kada je ona u upotrebi motor je
blokiran i ne može se startovati. Spustite je
i fiksirajte nogom, a zatim motocikl podignite
na nju, držeći ga za ručicu iza sedišta (2).
Ručica iza sedišta (2) se
koristi za podizanje motora
na nožicu.
Maksimalni broj obrtaja motora
Tokom razrade motora obavezno treba poštovati sledeća ograničenja
maksimalnog broja obrtaja motora:
Prvih 800 km - manje od 5000 rpm
Do 1600 km - manje od 7500 rpm
Preko 1600 km - manje od 10000 rpm
-8-
1
2
Rezervoar za gorivo
Čep rezervoara
Rezervoar za gorivo (1) se nalazi
neposredno ispred vozača.
Koristiti bezolovni benzin,
energetske vrednosti 95 oktana
Čep rezervoara (2) se nalazi na
vrhu rezervoara i otključava se
okretanjem ključa nadesno
(u smeru kazaljke na satu)
Nivo goriva u rezervoaru
Nikada ne punite rezervoar do vrha,
to jest više od maksimalno dozvoljenog
nivoa (1). Ukoliko gorivo dođe do nivoa
čepa (2) postoji mogućnosti prelivanja
goriva na motor.
Napomena: Isključite motor kada
dopunjavate rezervoar.
Kutija za alat
Kutija za alat se nalazi iznad zadnjeg točka, sa leve vozačeve strane
i sadrži alat za osnovno održavanje motora.
1
Napomena:
Alat koristiti samo za osnovne intervencije, za sve kvarove se obavezno obratiti
ovlašćenom servisu, u suprotnom može doći do gubitka garancije.
-9-
IDENTIFIKACIONI BROJEVI
Zapišite identifikacione brojeve, biće Vam potrebni za naručivanje rezervnih
delova ili prilikom eventualne krađe motora.
Broj šasije
Identifikaciona pločica
1
2
Broj šasije se nalazi na ramu (1)
na prednjoj desnoj strani motora,
ispod migavca.
Broj motora
Identifikaciona pločica se nalazi na
ramu (2) na prednjoj desnoj strani
motora, ispod migavca.
Svećice
3
Broj motora se nalazi sa leve
strane ispod bloka motora (3)
Očistiti nečistoće parčetom čvrste žice. Razmak
između elektroda treba da iznosi 0,6 - 0,8 mm.
1
Akumulator
Akumulator (1) se nalazi ispod
sedišta vozača, leve strane motora.
- 10 -
- 11 -
Spisak ovlašćenih servisera
Zbog mogućih izmena pogledajte
aktuelni spisak ovlašćenih
servisera na našem sajtu
www.sprintscooters.com
- 12 -
Download

Uputstvo Pulser 200 11