UPUTSTVO
ZA EKSPLOATACIJU I ODRŽAVANJE MOTORA
RAPTOR SPT
SIGURNOST MOTOCIKLA
PRAVILA ZA SIGURNO KORIŠĆENJE MOTOCIKLA
Pre nego sto startujete motor, treba da proverite motocikl da bi ste sprečili
nesreće ili oštećenja na njemu.
Svaki vozač motocikla treba da ima vozačku dozvolu.
Da biste izbegli kvarove ili nesreće potrebno je:
• Nosite odeću svetlih boja.
• Obavezno koristite migavce, svetla i sirenu.
• Strikno se pridržavajte saobraćajnih propisa.
• Poštujte ograničenja brzine.
• Držite obe ruke na ručkama dok vozite i noge na osloncu za noge.
• Putnik na motociklu bi trebalo da se čvrsto drži za struk vozača i obe
noge stavi na oslonac za noge.
• Vozač treba da nosi kacigu, čizme, zaštitne naočare, rukavice i dr.,
sličnu odeću treba da ima i putnik.
UPOZORENJE
SVE PROMENE KOJE IZVRŠITE NA MOTOCIKLU MOGU UMANJITI
NJEGOVU STABILNOST I SIGURNOST.
-2-
DELOVI MOTOCIKLA
1. Taster za sirenu
2. Prekidač za svetla
3. Retrovizor
4. Ručica kvačila
5. Poklopac rezervoara
6. Ručka gasa
7. Ručica kočnice
8. DESNI PREKIDAČ
- Dugme za startovanje
- Prekidač za paljenje svetla
- Prekidač za gašenje motora
9. Kontrolna tabla
-3-
DELOVI MOTORA - POGLED SA LEVE STRANE
1. Prednje svetlo
8. Levi nogostup
2. Levi prednji žmigavac
9. Levi auspuh
3. Slavina za gorivo
10. Levi nogostup suvozača
4. Motor
11. Žmigavac levi zadnji
5. Bočna nogara
12. Štop svetlo
6. Broj motora
13. Nosač kofera
7. Poluga menjača
-4-
DELOVI MOTORA - POGLED SA DESNE STRANE
1. Prednji desni žmigavac
10. Dizne ubrizgavanja
2. Prednji amortizer
11. Desni auspuh
3. Prednji točak
12. kočiona čeljust zadnje kočnice
4. Prednji desni disk
13. Zadnji desnižmigavac
5. Prednja kočiona čeljust
14. Sedište
6. Identifikaciona pločica
7. Rezervoar
8. Hladnjak
9. Poluga zadnje kočnice
-5-
KONTROLNA TABLA
1. Indikator za skretanje u levo
2. Resetovanje merača
3. Merač pređenog puta
4. Brzinomer
5. Merač pređenih kilometara
6. Indikator za skretanje u desno
7. Indikator dugih svetala
8. Indikator praznog hoda “ler”
9. Indikator temperature vode i sistema ubrizgavanja
10. Kontakt brava
Startovanje motocikla kada je motor hladan
a) Stavite ključ u kontakt bravu i okrenite ga u smeru kazaljke na satu
u poziciju ‘’ON’’. Motor prebacite u neutralnu brzinu.
b) Okrenite ručicu “gasa” (dodajte gas) za 1/8 od ukupnog hoda.
-6-
c) Desnom rukom pritisnite prekidač za startovanje elektropokretača
(anlasera) .
d) Kada motor počne da radi, sačekati da se isti zagreje, pa tek onda
otpočeti vožnju.
Startovanje motocikla kada je motor topao
a) Motor prebacite u neutralnu brzinu.
b) Pritisnite dugme za startovanje elektropokretača .
LEVA UPRAVLJAČKA RUČKA
4
3
2
1
1. sirena
2. prekidač migavca
3. blic svetlo
4. prekidač za kratka – dugačka svetla
Odaberite D za kratka i D (plavo) za duga svetla.
Signal za skretanje ima tri pozicije, ako skrećete u levo uključite prekidač
za skretanje u poziciju
Ako skrećete u desno uključite prekidač za skretanje u poziciju
Izaberite kratko svetlo i pritisnite „blic svetlo“ i tada će istovremeno biti
uključena oba kratka i duga svetla.
-7-
DESNA UPRAVLJAČKA RUČKA
1
2
3
1. Dugme za električno startovanje
2. Prekidač za paljenje svetla
3. Prekidač za gašenje motora
Prekidač za svetlo ima tri pozicije
• Prednje svetlo, zadnje svetlo, svetlo na kontrolnoj tabli i svetlo na tablici
je uključeno.
• Položaj prednjeg svetla, dugog i svetlo na tablici je uključeno.
• Prednje svetlo, zadnje, položaj prednjeg svetla i svetlo na tablici je
isključeno.
-8-
REZERVOAR
Kapacitet rezervoara je 28 litara. Obavezno koristite bezolovni benzin.
Otvaranje poklopca za gorivo
Ubacite ključ u poklopac za gorivo i okrenite ga za 90 stepeni u desno,
otvorite poklopac, pritisnite kada hoćete da ga zaključate. Izvadite ključ i
zatvorite poklopac.
Motorno ulje
Uvek koristite kvalitetno ulje za vaš motocikl. Ulje motora treba da bude
SAE 10W40 API-SG.
Ulje za kočnice
Proverite da li je nivo ulja za kočnice dovoljan i ukoliko nedostaje obavezno
ga dopunite.
-9-
AKUMULATOR
Ovaj motocikl ima akumulator: 12V9A.h. Redovno proveravajte elektrolit
akumulatora.
Pre nego što pokrenete vaš motocikl obavezno proverite:
• nivo ulja u motoru
• prednje i zadnje kočnice
• pneumatike
• svetla i migavce
• lanac
• upravljač
Raspon brzine kretanja po stepenu prenosa u toku razrađivanja motora
Stepen prenosa
Brzina
prvi
0 – 15 km/h
drugi
10 – 30 km/h
treća
20 – 45 km/h
četvrti
30 – 55 km/h
peti
50 – 70 km/h
- 10 -
TEHNIČKI PODACI
Dimenzije
2335x965x1100 mm
Težina
184 kg
Nosivost
150 kg
Konstruktivna brzina
134 km/h
Prednja guma i pritisak
90/90-21 225 kpa
Zadnja guma i pritisak
160/80-16 225 kpa
Rezervoar
13,5 l
Paljenje
CDI električno paljenje
Prednje svetlo
12V35W/35W
Svetla migavca
12V10W
Zadnje svetlo
12V21/5W
Svetlo za tablice
12V10W
Svećice
A6RTC
Akumulator
12V9A.h
Osigurač
15A
Sirena
12V 105dB
Snaga
15 kw
- 11 -
- 12 -
- 13 -
Hvala Vam što ste izabrali motocikl SPRINT. Motocikl je dizajniran i proizveden tako da ima odlične performanse koje pružaju veliku sigurnost i udobnost
pri vožnji. Da bi Vaša vožnja bila sigurnija, mi Vam predlažemo da pročitate
uputstvo, jer time osiguravate pored sopstvene bezbednosti i duži vek rada
vašeg motocikla.
PAŽNJA!!!
• ovaj motocikl je dizajniran za dve osobe (vozača i suvozača).
• uvek vozite po uređenim - asfaltnim kolovoznim površinama, ovaj motocikl
nije namenjen za ‘’off road’’ – terensku vožnju.
- 14 -
- 15 -
Generalni uvoznik i distributer Sprint skutera
Massetehnic d.o.o.
Novi Sad, Bajči Žilinskog 9
+381 21 673 60 22
- 16 -
Download

Raptor SPT 350 uputstvo.indd - SPRINT Skuteri