UPUTSTVO
ZA EKSPLOATACIJU I ODRŽAVANJE SKUTERA
SPRINT EXPLORER
DELOVI SKUTERA
Kontrole i komande
1. retrovizori
3. prekidač za kratka i duga svetla
5. ručica prednje kočnice
7. prekidač za paljenje
9. brava prednjeg pretinca
2. ručica zadnje kočnice
4. kilometar sat
6. ručica gasa
8. kontakt brava
Pogled sa leve strane
-2-
10. prednji migavci
11. prednje svetlo (far)
12. kuka za kacigu
15. sedište
17. nosač kofera
19. centralna nožica
14. filter vazduha
16. brava za otvaranje sedišta
18. kurbla
20. bočna nožica
Pogled sa desne strane
13. broj šasije
21. auspuh
22. zadnje svetlo
23. poklopac rezervoara
24. prtljažnik
25. disk prednje kočnice
26. kočiona čeljust
27. merač ulja
28. disk zadnje kočnice
-3-
PREDOSTROŽNOST ZA SIGURNU VOŽNJU
Da bi Vaša vožnja bila sigurna, molimo Vas da preduzmete sledeće
korake:
• Nosite kacigu
Kaciga je neophodna sigurnosna oprema za vožnju, da bi izbegli najčešće
povrede glave u nezgodama.
• Odeća
Nošenje uske i neudobne odeće može vašu vožnju učiniti neprijatnom i
nesigurnom,preporučljivo je da nosite odgovarajuću udobnu odeću.
• Upoznati dobro vozilo
Vaše vozačke sposobnosti i poznavanje vozila su neophodni za sigurnu
vožnju.
• Vožnja po kišovitom vremenu
Posebnu pažnju treba obratiti kada vozite po kiši, održavati određeno
rastojanje između vozila na putu koje treba da bude dva puta veće nego
po suvom vremenu.Vozite polako ukoliko niste upoznati sa uslovima
puta.
• Modifikacije
Neodobrene modifikacije ili uklanjanje delova sa motora je nelegalno.
Morate se pridržavati pravila saobraćaja i uputstva za upotrebu.
-4-
IDENTIFIKACIONI BROJEVI
Broj šasije je utisnut ispod poklopca na prednjem delu skutera, broj
motora se nalazi na levoj strani kartera i na zakonski propisanoj
tablici u donjem desnom delu šasije.
Molimo Vas da upišete serijske brojeve skutera, radi Vaše
evidencije .
Serijski broj šasije: ______________________________
Serijski broj motora:______________________________
-5-
KONTROLE
Prekidač za paljenje, radi na tri pozicije:
• OFF POZICIJA – u ovoj poziciji sva struja je isključena.
• ON POZICIJA – u ovoj poziciji sistem paljenja je zatvoren i motor
može biti startovan ali ključ ne može biti izvađen
• LOCK POZICIJA – Upravljački mehanizam je zaključan, okrenite
ručku u graničnu poziciju, gurnite ključ prema dole, okrenite u
poziciju i izvadite ključ.
UPOZORENJE: Pre stavljanja startnog ključa u LOCK poziciju,
budite sigurni da ste zaustavili vozilo i stavili ga na centralnu
nožicu. Ne pokušavajte da upailte vozilo dok su ručke još uvek
zaključane.
KONTROLNA TABLA
-6-
1. brzinomer-pokazuje brzinu kojom se vozilo kreće u km/h.
2. daljinomer-pokazuje ukupnu predjenu kilometražu skutera.
3. električni sat
4. indikator žmigavaca
5. pokazivač nivoa goriva -pokazuje koliko je goriva ostalo u rezervoaru
6. indikator dugog svetla
7. indikator kočnica
8. indikator napona
RUČKA ZA UPRAVLJANJE – LEVA RUČICA
1. Prekidač za svetla - dugačko/kratko svetlo. Kada je prekidač u
poziciju 1 pokazivač na kontrolnoj tabli je upaljen pokazujući da je
svetlo dugačko, kada je prekidač u poziciji 2 pokazuje da je svetlo
upaljeno.
2. Ručica zadnje kočnice - da bi aktivirali zadnju kočnicu pritisnite
ručku. Lampa za kočnicu se pali.
3. Pokazivači pravca (migavci) Kada je prekidač u poziciji-levo, lampica levog migavca trepće kao i pokazivač levog migavca na kontrolnoj tabli; kada je pokazivač u poziciji-desno, pokazivač desnog
migavca trepće kao i pokazivač desnog migavca na kontrolnoj
tabli.
4. Dugme za sirenu
-7-
RUČKA ZA UPRAVLJANJE – DESNA RUČICA
1. Prekidač za svetla - u poziciji levo, pozicija, svetlo, svetlo
kontrolne table i zadnje svetlo su upaljeni. Kada je u pozicijisredina, poziciona svetla i svetlo kontrolne table su upaljeni.
Kada je u poziciji - desno, sva svetla su isključena.
2. Dugme za paljenje-pritisnite dugme da bi upalili motor.
3. Ručka za gas-odredjuje brzinu motora. Okrećući je prema sebi
ubrzavate a okrećući je od sebe smanjujete gas.
4. Ručica za prednju kočnicu-da bi aktivirali prednju kočnicu
pritisnite ručku.
5. Prekidač za gašenje motora.
-8-
PALJENJE POMOĆU KURBLE
Vozilo ima mehanički starter lociran na levoj strani motora. Stavite vozilo
na centralnu nožicu i gurnite jako kurblu prema dole, nogom.
ULJE ZA MOTOR I GORIVO
REZERVOAR ZA GORIVO
Rezervoar za gorivo je smešten ispod sedišta. Da bi napunili rezervoar,
okrenite poklopac u smeru kazaljke na satu, izvadite poklopac, sipajte
gorivo, zatim vratite poklopac i zavrnite!
Uvek koristite gorivo sa brojem oktana iznad 90. Bezolovni benzin je
preporučljiv.
Upozorenje!
Gorivo je veoma zapaljivo i eksplozivno, budite izuzetno oprezni kada
rukujete sa njim kako ne bi došlo do zapaljenja. Kad sipate gorivo u
rezervoar:
- ugasite motor i držite se dalje od izvora vatre,toplote
- dopunjavajte na otvorenom prostoru
- očistite prosuto gorivo sa površine motora
ULJE ZA MOTOR
Koristeći kvalitetno motorno ulje produžavate život Vašem motoru. API
SL kvalitetna ulja sa SAE 10W-40 su preporučljiva ili određene kvalitetne
zamene.
Preporučeno ulje je MOBIL EXTRA 4T 10 W-40.
-9-
Upozorenje!
•
•
•
•
ne punite rezervoar do vrha
očistite odmah prosuto gorivo posle dopunjavanja
pre dopunjavanja,ugasite motor,stavite ključ u poziciju OFF
držite ga dalje od izvora toplote,vatre
INSTRUKCIJE
ZA SKLADIŠTENJE MOTORA
Ako ne vozite motor duže vreme treba ga skloniti u zatvoren prostor da bi
se sprečila oštećenja. Pre skladištenja motora treba obaviti neke osnovne
operacije da bi motor bio spreman za ponovnu vožnju.
• promeniti ulje i uljni filter.
• ispustiti gorivo iz rezervoara i karburatora i poprskati sprejom protiv rđe.
• izvaditi akumulator i staviti ga u hladnu, mračnu i suvu prostoriju.
• podupreti gume sa čvrstim osloncem.
- 10 -
PROVERA MOTORNOG ULJA
1
2
Svaki dan pre vožnje proverite nivo ulja koje treba da ostane između
gornje oznake (1) i donje oznake (2). Postupite po sledećem :
• startujte motor i pustite da radi u prazno 3-5 minuta
• ugasite motor, stavite motor na centralnu nožicu
• sačekajte 2-3 minuta, skinite čep od merača ulja, očistite
ga, vratite merač ulja ali ne zavrćite čep, podignite merač i
pogledajte da li je nivo ulja do gornje ili donje granice.
• Ukoliko je potrebno sipajte preporučeni tip ulja do gornje granice
ali ne treba ga prepuniti.
• Zavrnite čep na svoje mesto i proverite da li curi negde.
Zamena i čiščenje ulje i filtera posle pređenih 1000 km je potrebna
po intervalima održavanja.
Zamenite ulje dok je motor još topao zato što ulje lakše teče kada
je toplo nego kada je hladno.
- 11 -
PROVERITI PRE VOŽNJE:
Obavezno proverite sledeće stavke pre voznje. Trebalo bi da kompletno proverite sve pre upotrebe.
PROVERITI
Ručke
- stabilnost,okretnost,
Kočnice
- količninu ulja, da li su pakne izlizane ili nisu, da li
su prednja i zadnja kočnica blokirane
Pneumatike
- pritisak u pneumaticima, odgovarajuća dubina
šara na pneumaticima, napukline i prorezi
Nivo goriva
- dovoljna količina goriva
Svetla
- funkcije povezivanja svih lampi i svetala
Sirena
- normalno funkcionisanje
Motorno ulje
- odgovarajući nivo
Gas
- odgovarajući hod ručke gasa
Stavke iz sledeće tabele treba periodično pregledati i održavati
Periodičnost zavisi od vremena (broj meseci) i kilometraže koju je
vozilo prešlo.
- 12 -
SVEĆICE
Očistite svećice od naslaga koristeći čeličnu ili metalnu iglu i podesite razmak od 0.6-0.8 mm. Dok uklanjate naslage obratite pažnju
na boju keramičkog pokazivača na svećici. Boja će vam reći da li
svećica može da se koristi.
Standardna svećica za ovaj model je A7RTC. Osigurajte se da svećicu ne zategnete prejako ili da ne pomerite spojne namotaje što
može izazvati štetu na glavi cilindra. Kada vadite svećicu pazite da
prljavština ne uđe u motor kroz usku rupu.
KOČIONI SISTEM
Kočnice su jako važne da bi bili sigurni u vožnji i treba ih često
proveravati i podešavati.
Prednja kočnica
Sledeće stvari treba proveravati svaki dan:
− prednji kočioni sistem, količinu ulja
− crevo za ulje, proverite da li ima curenja ili pukotina
− kočiono svetlo
− kočionu polugu
Zadnja kočnica
Sledeće stvari treba proveravati svaki dan:
− kočioni sistem, proverite količinu ulja
− crevo za ulje, proverite da li ima curenja ili pukotina
− kočiono svetlo
− kočionu polugu
Kočiona tečnost
Proveriti nivo kočione tečnosti u cilindru.Dopuniti cilindar sa
preporučenim tipom ulja ako je nivo nizak. Dopuna cilindra je važan deo periodičnog održavanja.
- 13 -
PNEUMATICI
Proverite pritisak u pneumatika i dubinu šara prilikom redovnog
održavanja. Da bi osigurali maksimalnu sigurnost i trajnost,
pneumatike treba redovno održavati, ali i proveravati.
Pritisak u pneumaticima
Nedovoljan pritisak u pneumaticima čini vožnju nesigurnom i
nebezbednom. Zbog toga pritisak mora biti u određenim granicama.
Pritisak se podešava kada je motor hladan.
Ako je 1 osoba
Ako su 2 osobe
Veličina
Prednji
pneumatik
175KPa
175 KPa
100/80-16
Zadnji
pneumatik
200KPa
250KPa
110/80-16
Upozorenje!
Pritisak u pneumaticima je od vitalne važnosti za režim rada
i bezbednost. Nestandarni pritisak uticaće na nebezbednu vožnju.
Prevelik pritisak u pneumaticima utiče da se brze izližu i čini vožnju
neudobnom. Prenizak pritisak u pneumaticima prouzrokuje da se
izližu i može oštetiti čak i točak.
Vozilo sa izuzetno istrošenim pneumaticima je manje stabilno
i može izmaći kontroli. Zamenite prednj pneumatik ako su šare,
udubljenja ispod 1.6 mm a zamenite zadnji ako je udubljenje ispod
2 mm.
- 14 -
Zamena sijalice
Pregorele sijalice moraju biti zamenjene po pokazanim
paramentrima u tabeli, u suprotnom doći će do preopterećenja struje ili
pregorevanja sijalica.
Glavna lampa
12V
35 / 35W
Zadnja lampa
12V
21W / 5W
Migavac
12V
10W
OČUVANJE VOZILA
Ukoliko vozilo nije bilo korišteno određeno vreme kao na primer, u zimskoj sezoni, održavajte ga sa određenim materijalima,
opremom i tehnikom.Da stavite vozilo ponovo u upotrebu postupiti
po sledećim instrukcijama:
•
očistite vozilo u potpunosti
•
izvadite svećicu, pritisnite kurblu nekoliko puta i instalirajte
svećicu ponovo
•
reinstalirajte akumulator
UPOTREBA I ODRŽAVANJE
1. Svaki pokušaj paljenja ne treba da bude duži od 5 sekundi, ako se
motor ne pokrene posle nekoliko pokušaja, proverite dovod goriva i
sistem paljenja.
2. Sledeće situacije mogu skratiti trajanje akumulatora:
- često paljenje i kratka putovanja
- vožnja malom brzinom duže vremena
- stiskanje kočnice ili pedale prouzrokuje paljenje lampe
- korišćenje dodatne električne opreme
- 15 -
3. Dopuniti akumulator kada se motor teško pokreće, kada sijalice
blede ili kada sirena daje usporen zvuk.
4. Dopuniti akumulator pre nego što stavite motor u upotrebu posle
dugog perioda van upotrebe i na svaka tri meseca.
Pažnja!
• ne punite rezervoar do vrha da se ne bi gorivo prosulo na vruć motor.
• pre dopune rezervoara ugasite motor i stavite ključ u OFF poziciju.
PRTLJAŽNIK
1
Prtljažnik je smešten ispod sedišta (1). Stavite ključ u bravu i
okrenite ga u poziciju – OPEN da bi otključali sedište.Da bi zaključali
sedište (1) pritisnite sedište da bi mehanizam za zaključavanje bio
aktiviran. Kapacitet prtljažnika je 10 kg.
Pažnja!
−
osigurajte se da voda ne ulazi u prtljažnik
−
ne stavljate objekte osetljive na toplotu
−
ne držite vredne i skupe stvari u prtljažniku ukoliko ćete vozilo
ostavljati na određeni, neodređeni period.
- 16 -
TEHNIČKI PODACI
Dimenzije ................................... 2165 x 735 x 1365
Osovina ..................................... 1460 mm
Masa........................................... 125 kg
Max. dozvoljeni teret ................ 175 kg
Max. brzina ................................ 90 km/h
Veličina guma............................ napred 100/80-16 / nazad 110/80-16
Kočnice...................................... napred: disk nazad: disk
Starter ........................................ električno/mehanički
Snaga ......................................... 7,0 kW/7250 o/min.
Obrtni momenat ........................ 9.0 Nm/5500 o/min
Model motora ............................ 157Qmj
Radna zapremina ...................... 149,5 cm3
Tip goriva .................................. bezolovni BMB 95
Rezervoar .................................. 9l
Akumulator................................ 12V / 7Ah
Paljenje ...................................... CDI
Svećice ...................................... CR7HSA
Podmazivanje............................ odvojeno
Kvačilo ....................................... automatsko
Osigurač .................................... 15A
Prednja lampa ............................12V / 35/35W
Zadnja kočiona lampa ...............12V / 21W/5W
Migavci .......................................12V / 10W
Kontrolne, signalne lampe........12V / 3W/3W
Hvala Vam što ste izabrali skuter SPRINT. Skuter je dizajniran i proizveden
tako da ima odlične performanse koje pružaju veliku sigurnost i udobnost pri
vožnji. Da bi Vaša vožnja bila sigurnija, mi Vam predlažemo da pročitate uputstvo, jer time osiguravate pored sopstvene bezbednosti i duži vek rada vašeg
motora.
PAŽNJA!!!
• skuter Sprint je dizajniran samo za jednu osobu (vozača), u izuzetnim slučajevima može se voziti još jedna osoba, ali tad proizvođač i uvoznik ne snose
odogovornost za takav ili sličan postupak.
• skuter uvek vozite po uređenim- asfaltnim kolovoznim površinama, on nije
namenjen za ‘’off road’’ – terensku vožnju.
- 17 -
- 18 -
- 19 -
Generalni uvoznik i distributer Sprint skutera
Massetehnic d.o.o.
Novi Sad, Bajči Žilinskog 9
+381 21 673 60 22
Download

Explorer uputstvo.indd - SPRINT Skuteri