UPUTSTVO
ZA EKSPLOATACIJU I ODRŽAVANJE SKUTERA
SPRINT BASIC
www.sprintscooters.com
Postovani kupci, želimo vam dobrodošlicu među zadovoljne kupce SPRINT skutera i
motocikala. Ovo uputstvo Vam omogućava da naučite pravilne procedure i operacije
rukovanja za uspešno održavanje motora. U uputstvu za upotrebu su predstavljene
osnove za održavanje i rešavanje bilo kakvih problema u eksploataciji motora.
Sve izložene informacije uključujući i fotografije, skice i specifikacije će vam koristiti
prilikom upotrebe Vašeg motora i zasnovane su na najnovijoj verziji proizvoda.
Proizvođač zadržava pravo izmene bez prethodne najave.
Motor je konstruisan i proizveden u skladu sa bezbednosnim standardima Evropske
Unije. Molimo Vas da ne menjate delove bez konsultacije sa ovlašćenim serviserom i
da ne koristite neodgovarajuće delove, kako ne bi doveli do oštećenja motora i izložili
opasnosti sebe i druge učesnike u saobraćaju.
Da bi osigurali sigurnu i udobnu vožnju molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo !
SIGURNA VOŽNJA
Pravila za sigurnu vožnju
provere moraju biti izvršene pre vožnje, pre startovanja motora,
da bi se izbegla oštećenja
samo kvalifikovana osoba, koja ima dozvolu za vožnju motora,
može upravljati motorom
potpuna pažnja je neophodna u toku vožnje
voziti na propisanoj udaljenosti od ostalih učesnika u saobraćaju
poštovati saobraćajne propise
prebrza vožnja može prouzrokovati nesreće u saobraćaju
nosite zaštitnu odeću, kacigu, naočare i rukavice radi Vaše sigurnosti
način vožnje u prvih 1000 kilometara je veoma bitan za pravilno
razrađivanje i duži radni vek motora
bilo koje neautorizovane modifikacije na motoru ili zamena delova
mogu učiniti vožnu nesigurnom i kažnjive su
ukoliko dođe do neautorizovanih modifikacija firma
MASSETEHNIC ne preuzima odgovornost za nastale posledice
PROVERITI PRE VOŽNJE:
1. količinu benzina
2. količinu ulja
3. položaj kurble
4. upravljačke ručke (fleksibilnost)
5. kočioni sistem
6. pneumatike (pritisak, opšte stanje)
7. svetla
8. gas
Napomena:
Motor je dizajniran za samo jednu osobu (vozača), u izuzetnim slučajevima može se
voziti još jedna osoba, ali tada proizvođač i uvoznik ne snose odgovornost za takav ili
sličan postupak.
Motor uvek vozite po uređenim, asfaltnim kolovoznim površinama, on nije namenjen
za "off road" - terensku vožnju.
-2-
TEHNIČKI PODACI
Model
Dimenzije
Neto težina
Rezervoar
Max nosivost
Tip motora
Kompresija
Zapremina
Hlađenje
Snaga
Starter
Paljenje
Max. brzina
Tip ulja
Tip goriva
Kvačilo
Prednja guma
Zadnja guma
Br. stepeni prenosa
Prednja kočnica
Zadnja kočnica
Akumulator
Osigurač
Prednje svetlo
Svetla migavaca
Zadnje svetlo
BASIC
1690x645x1135 mm
85 kg
5.5 lit.
150 kg
4-taktni, 1-cilindrični
10,5+/- 0,1
49 cm3
vazdušno
1,5 kW/7500 o/min
elektro/mehanički
CDI
45 km/h
ulje za 4T vazdušno hlađene agregate
BMB 95 oktana
automatsko
3.5-10
3.5-10
disk
doboš
12V 5Ah
15A
12V 35/35 W
12V 10W
12V 21/5W
INSTRUKCIJE
ZA SKLADIŠTENJE MOTORA
Ako ne vozite motor duže vreme treba ga skloniti u zatvoren prostor da bi se
sprečila oštećenja.
Pre skladištenja motora treba obaviti neke osnovne operacije kako bi,
nakon perioda mirovanja, bio spreman za ponovnu vožnju.
Oprati motor i dobro ga obrisati i osušiti
Ispustiti gorivo i poprskati metalne delove sprejom protiv rđe.
Da bi sistem paljenja ostao neoštećen svećica treba da bude na svom mestu.
Napomena:
Gorivo je lako zapaljiva supstanca i može doći do eksplozije usled određenih
uslova, zbog čega treba biti veoma pažljiv.
-3-
DELOVI SKUTERA
Desna strana motora (posmatrano iz pozicije vozača)
1 - sedište i prostor za smeštaj alata
2 - svećica
3 - merač ulja motora
4 - poklopac kućišta akumulatora i osigurača
5 - brava za zaključavanje i startovanje motora
6 - posuda kočionog ulja prednjeg točka
7 - ručica prednje kočnice
Leva strana motora (posmatrano iz pozicije vozača)
8 - ručica zadnje kočnice
9 - kontrolna tabla
10 - kurbla za paljenje
11 - parkirna nožica
12 - šraf ulja transmisije
13 - filter vazduha
14 - bočna nožica
-4-
UPOTREBA
Instrument tabla
1 - brzinomer - km/h i mph
2 - daljinomer (kilometar sat)
3 - indikator količine goriva
Svetlosni indikatori
4 - svetlo pokazivača pravca
5 - indikator za duga svetla
6 - indikator poziva
na mobilni telefon
Prekidači na levoj ručici
1 - rukohvat
2 - ručica zadnje kočnice
3 - prekidač pokazivača pravca
svetlo za skretanje u levo
svetlo za skretanje u desno
4 - prekidač za sirenu
5 - prekidač za prednja svetla
prednja svetla duga
prednja svetla kratka
Prekidači na desnoj ručici
6 - ručica prednje kočnice
7 - ručica regulisanja gasa
8 - prekidač za svetala
ugašena svetla
poziciona svetla
poziciona i svetla za vožnju
9 - taster za start motora
Start motora:
Kada je prekidač za paljenje/gašenje motora u
poziciji (ON), stisnuti
kočnicu i pritisnuti dugme za startovanje kako bi se pokrenuo motor
Napomena:
Držite parking svetla upaljenim kratko vreme, s obzirom da to troši akumulator
-5-
Kontakt brava
1 - operativni položaj
- paljenje motora je omogućeno
- ključ se ne može izvaditi
2 - motor ugašen
- paljenje motora nije moguće
- korman nije blokiran
- ključ se može izvaditi
3 - motor ugašen, korman blokiran
- paljenje motora nije moguće
- korman okrenuti skroz u levo
i okrenuti ključ u ovu poziciju
- motor je zaključan, ključ se može izvaditi
Pretinac za skladištenje
1 - Bravica pretinca za skladištenje
ispod sedišta, otvara se okretanjem
udesno (u smeru kazaljke na satu)
2 - Sedište - služi kao poklopac pretinca
Napomena:
Ne držite dragocenosti u ovom prostoru,
kao ni stvari osetljive na toplotu,
pošto povisuje temperaturu u pretincu.
Maksimalni kapacitet: 5kg.
Zakačaljka za vešanje prtljaga
3 - Zakačaljku koristite samo
za vešanje prtljaga manje težine
Napomena:
Maksimalni kapacitet: 1,5kg.
Indikator nivoa goriva
1 - Indikator je aktivan samo kada je
dat kontakt.
Oznaka E označava da je rezervoar prazan.
Oznaka F označava da je rezervoar pun.
Koristiti ISKLJUČIVO bezolovni benzin,
energetske vrednosti 95 oktana
-6-
Rezervoar za gorivo
Napomena:
Isključite motor kada dopunjavate rezervoar.
Nikada ne punite rezervoar do vrha
zbog mogućnosti prelivanja goriva na motor.
Čep rezervoara (1)
se nalazi iza sedišta i zaštićen je poklopcem
Čep rezervoara
Čep rezervoara (2)
se otvara odvrtanjem nalevo
(suprotno od smera kazaljke na satu)
Merač nivoa ulja motora
Napomena:
Proveru ulja ne raditi kada je motor zagrejan,
treba sačekati minimum 5 minuta da se
motor ohladi, ukoliko je prethodno radio.
Prilikom provere skuter mora biti na ravnoj
podlozi, u horizontalnom položaju,
na glavnoj nožici.
Merač nivoa ulja motora
Skinite merač ulja (1), očistite ga i izvršite
proveru nivoa ulja. Nivo ulja (2) nikada ne
sme biti iznad maksimalno ili ispod minimalno
dozvoljenog. Ukoliko je potrebno dopunite
posudu isključivo uljem za 4T vazdušno
hlađene motore.
-7-
Provera nivoa ulja reduktora
Skinite poklopac indikatora ulja (1),
i izvršite proveru nivoa ulja.
U slučaju zamene ulja ispustiti
staro ulje odvrtanjem šrafa (1).
Dopuna ulja reduktora
Ukoliko je potrebno dopunite
posudu uljem za reduktore.
Napomena:
Proveru ulja ne raditi kada je motor zagrejan, treba sačekati minimum 5 minuta
da se motor ohladi, ukoliko je prethodno radio.
Prilikom provere skuter mora biti na ravnoj podlozi, u horizontalnom položaju.
Bočna nožica
Glavna nožica
Bočna nožica (1) služi za
privremeno oslanjanje motora.
Spustite je i fiksirajte nogom,
a zatim skuter podignite na nju,
držeći ga za ručicu iza sedišta (3).
Kada je ona u upotrebi motor je
blokiran i ne može se startovati.
Glavna nožica (2) služi za parkiranje
skutera i mnogo je stabilnija od bočne.
Spustite je i fiksirajte nogom, a zatim
skuter podignite na nju, držeći ga za
ručicu iza sedišta (3).
Ručica iza sedišta
Ručica iza sedišta (3) se koristi prilikom
podizanja motora na bočnu ili glavnu nožicu.
-8-
STARTOVANJE MOTORA
Pre startovanja motora proveriti motorno ulje i količinu goriva u rezervoaru.
Kada indikator goriva pokazuje da je gorivo na rezervi treba dopuniti rezervoar.
Bočna nožica motora mora da bude podignuta
Staviti ključ u poziciju za paljenje
(ON)
Startovanje motora tasterom
Pritisnuti i držati ručicu zadnje kočnice (2).
Ne pomerati ručicu gasa (3).
Pritisnuti startno dugme (4), koje možete
držati najviše 5 sekundi.
Ukoliko se motor ne startuje, možete ga
ponovo pokušati upaliti nakon vremenskog
intervala od 10 sekundi.
Startovanje motora tasterom
Napomena:
Pošto se motor pokrene ne treba više stiskati
start taster, jer može doći do oštećenja motora.
Nikad ne palite motor u zatvorenom prostoru,
pošto su izduvni gasovi u velikoj koncentraciji
veoma otrovni i opasni po život !
Startovanje motora kurblom
Motor mora biti podignut na glavnu nožicu.
Nogom naglo spustiti pedalu kurble (3)
nakon čega će se motor startovati.
Sa vremena na vreme treba motor
startovati kurblom kako bi se očuvala
njena pravilna funkcija.
Napomena:
Pošto je motor startovao, OBAVEZNO
vratiti pedalu kurble u početni položaj.
-9-
IDENTIFIKACIONI BROJEVI
Zapišite identifikacione brojeve, biće Vam potrebni za naručivanje rezervnih
delova ili prilikom eventualne krađe motora.
Identifikacioni broj
Identifikacioni broj se nalazi na ramu ispod
zadnje maske (1)
Broj šasije
Broj šasije se nalazi na ramu ispod
poklopca (2)
Broj motora
Broj motora se nalazi na levoj* strani
kod zadnjeg točka (3)
* strana motora posmatrano iz pozicije vozača
Svećice
Očistiti nečistoće parčetom čvrste žice.
Razmak između elektroda treba
da iznosi 0,6 - 0,7 mm.
- 10 -
PLAN ODRŽAVANJA
Sve neophodne radnje prilikom održavanja Vašeg vozila tokom eksploatacije
navedene su u ovom Planu održavanja. Celokupno održavanje mora biti
obavljeno od strane ovlašćenih servisa, a nikako od strane nestručnih lica,
pošto to može prouzrokovati oštećenja na vozilu kao i gubitak garancije.
K - kontrola, čišćenje i podešavanje
C - čišćenje (zamena ako je potrebno)
Deo
Z - zamena
P - podmazivanje
NAKON
100 km
NAKON
1000 km
NAKON
2000 km
ili SVAKIH
6 MESECI
NAKON
4000 km
ili SVAKIH
12 MESECI
NAKON
10000 km
ili SVAKE
DVE GOD.
Filter vazduha
K
K
Z
Z
Z
Filter goriva
K
K
Z
Z
Z
Svećica
K
Z
K/Z
Z
Z
K
K
K
K
Karburator (ler gas)
K
K
K
K
K
K
Start motora
Prazan hod ručice gasa
K
K
K
K
Motorno ulje
Z
Z
Z
Z
Z
Sito taložnika motornog ulja
C
C
C
C
Ulje transmisije
K
Z
K
Z
Z
Curenja ulja
K
K
K
K
K
K
K
K/C
K/C
K
K/C
K/C
K/C
K
K
K/Z
K/Z
Ventili motora
Ventilator magneta
K
Pogonski remen
Rolnica varijatora
K
K/Z
K/Z
Kvačilo
K
K/Z
K/Z
K
K
K
K
Pritegnutost šrafova (motora)
K
Izduvni sistem
K
K
K
K
Rezervoar i vodovi goriva
K
K
K
K
K
Akumulator
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Ležaj prednje viljuške
K
K
Amortizeri (prednji i zadnji)
K
K
Pneumatici (pritisak)
K
K
K
K
K
Kočioni sistem
K
K
K
K
K
Kočiona tečnost
K
K
K
K
Z
Centralna i bočna nožica
K
K
K/P
K/P
K/P
Pritegnutost šrafova (šasija)
K
K
K
K
K
Signalizacija
K
K
K
K
K
- 11 -
Spisak ovlašćenih servisera
NOVI SAD Massetehnic 021/6736-022; ADA Černak 024/853-335; ALEKSINAC
Lipa promet 018/803-334; ALIBUNAR Colorit 013/641-219; APATIN Cvjetičanin
025/778-898; ARANÐELOVAC Stil Komerc 034/722-855; ARILJE Paramun
031/892-508, 063/603-265; BAČ Ferit 021/771-283; BAČKA PALANKA Ferit
021/753-815; BAČ.PETROVAC Čarli moto 021/781-232, 063/870-1439;
BAČ.TOPOLA Topmotori 024/713-894; BAJINA BAŠTA AB moto 065/86-46-444;
BELA CRKVA Sedra 013/951-918; BEČEJ Mini Shop 021/691-9427; BEČEJ
Motospeed 021/6917-700; BEOGRAD Boske 064/287-4540; BEOGRAD Kart Moto
064/127-56-10; BEOGRAD B&T 063/208-523; BEOGRAD Urban Motors 011/2512000; BEOGRAD SBG 011/27-12-112; BEOGRAD Placet 011/311-03-84; BOGATIĆ
Puzić 063/273-163; ČAČAK Auto Evropa 063/620-789; INÐIJA Trgoprodukt
022/553-709; JAGODINA Auto servis Zoran 035/230-946; JAGODINA Moto Max
035/241-677; KIKINDA Autolimar Popović 0230/421-262; KLADOVO Max mobil
063/277-537; KNJAŽEVAC Auto servis Maki 019/737-050; KOVAČICA
Bicikliekspres 013/661-593; KOVIN Romić 013/744-515; KRAGUJEVAC Metal
034/305-385; KRALJEVO Rauš 036/354-070; KRALJEVO Max Oil 065/245-0055;
KRUŠEVAC Auto trgovina 037/342-8245; KULA Duga 025/724-544; KURŠUMLIJA
Ada 063/803-9390; LAZAREVAC Očaga auto 064/172-5840; LESKOVAC Vlada
Invest 064/465-7777; LOZNICA Tomin 015/872-990; LOZOVIK Triunf 026/832-300;
MIONICA Neša 063/217-257; NEGOTIN Max Mobil 063/277-537; NOVI KNEŽEVAC
VSV Tatić 0230/82-813; NOVI PAZAR Auto Centar Cesta 020/389-210; NOVA
PAZOVA Maj Auto 063/523-471; NIŠ Niš auto 018/575-080; NIŠ MotoShop 018/4211680; ODŽACI SNT 025/742-758; PANČEVO As 013/331-993; PARAĆIN Neša Auto
035/567-465; PIROT Can-Kom 010/311-801, 010/312-282; POŽAREVAC Moto shop
012/551-129; POŽAREVAC Minimotor 012/213-501; PRIBOJ Auto Start 064/1665466; RUMA Grunf 063/725-05-02; RUMA C&M trgovina 022/470-600; SENTA Auto
servis Ðula 024/822-518; SOKO BANJA Lipa
promet 018/884-088; SMEDEREVSKA Zbog mogućih izmena pogledajte
aktuelni spisak ovlašćenih
PALANKA Cveja Autotraks 026/311-679;
servisera na našem sajtu
SMEDEREVO Kosač 026/231-534; SOMBOR
www.sprintscooters.com
Ferit 025/449-044; SOMBOR Moto D 063/7344-795; STARČEVO Desetka 013/633-446;
STARA PAZOVA Maj Auto 022/315-637;
SUBOTICA Massetehnic 024/543-642;
SURDULICA Perić Trade 017/812-924;
SVILAJNAC Hrast 035/311-513; ŠABAC
Agromotor 015/344-734; ŠABAC Točak M
064/00-39-048; SREMSKA MITROVICA MD
Golf 022/639-110; ŠID Ferum 022/712-430;
TEMERIN Moto servis Horex 064/633-9791;
TEMERIN SKY 063/388-905; TITEL Jovičić
021/861-397; UB Kovač 014/410-576; UŽICE
Moto Iva 064/341-9298; VALJEVO Veromotors
014/249-292; VALJEVO Elter 064/18-23-895;
VELIKO POLJE ADJ Company 011/77-29-252;
VRANJE Minas 017/415-404; VRNJAČKA
BANJA Spiner 062/338-008; VRBAS Roler
RMJ 021/707-412; VRČIN Kabtel 011/8053146; VRŠAC Motostar 013/831-873; ZAJEČAR
RM trade 019/422-826; ZRENJANIN Motoshop
Božić 023/532-820; ŽABALJ MotorHead
021/831-233
- 12 -
Download

Uputstvo Basic 04 - novo za net - SPRINT Skuteri