M I P doo Kraljevo
Sirovo-sušeni proizvodi
Aditivi
Prerada pilećeg mesa
Recepti
Šunke
Tehnologija
Iskustvo
Funkcionalni sistemi
Kombin
Protein soje
Životinjski protein
Vlaknaste supstance
Koloranti
Supstance za dimljenje
Aromatizatori
Začini
Smeše za pohovanje
Sušeno povrće
Omotači
2 0 0 9
Sirovo - sušeni proizvodi
______________________________________________________________________
Base
Base
SinFlora
Parafluid
BelMeat
Nitrificant
Microcampa
BelMeat
Odlično balansiran brend
funkcionalnih komponenti
(kombinacija odgovarajućih šećera, antioksidanata, nitrita, nitrata, stabilizatora boja,
dodataka za ukus, mlečnih proteina i dr.), koji obezbeđuju sigurnost i stalni visoki
kvalitet u mogućnosti za formiranje raznovrsnih ukusa i asortimenata na bazi
ružičasto - crvene boje, pune i elastične konsistencije, uprkos eventualne nestalnosti
kvaliteta izlaznih sirovina. Garantovano povećevaju dobit krajnjeg proizvoda u
dijapazonu od 5 - 10% pri jednakim drugim uslovima.
Nitrificant
Sinflora
Base dry salami
Base dry salami light
Inovacijska tehnologija enzima za proizvodnju sirovo-sušenih
proizvoda od nerazdrobljenog mesa.Skraćuje tradicionalni
proces proizvodnje, omekšava, obezbeđuje snažnu krajnju aromu
i odličan razvoj boja.
Praškasti proizvod sa moćnim blokirajućim efektom površinske mikroflore,
namenjen da u celosti promeni metode proizvodnje u prerađivačkoj industriji
mesa.Primenjuje se pre punjenja - za vreme kišnjenja prirodnih i veštačkih omotača.
Startne kulture, specijalno stvorene za prerađivačku industriju mesa. Dobijene su
putem ilofilizacije živih mikroorganizama koji pogoduju procesima fermentacije
( p. Labctobacillus, p. Staphylococcus ).
Startne kulture skraćuju tehnološki proces i garantuju stalni kvalitet
gotovog proizvoda!
SL 25 - startna kultura za proizvodnju sirovo-sušenih proizvoda
od razdrobljenog mesa.
S
2
02 - strana kultura za proizvodnju sirovo-sušenih proizvoda
nerazdrobljenog mesa
E-mail: [email protected]; [email protected]
36 000 Kraljevo, Ul. Dositejeva 176/23, Tel/fax: 036/316-140, 381-789, 381-797; 065/20-30-150
_______________________________________________________________________________________
matični broj: 17229478 ; PIB: 101256349
Sirovo - sušeni proizvodi
______________________________________________________________________
WINCO - Aroma
Microcampa
Selekcija liofiliziranih mikroorganizama, namenjena za sirovo-sušene
proizvode visokog kvaliteta.
Panađurska - Mix
Microcampa S - osnovno Staph.Carnosus za sirovosušene kobasice malog kalibra.
Ambarica - Mix
Microcampa SP - Kombinacije od p. Micrococcus, p.
Pediococcus za sirovo-sušene kobasice koje zahtevaju laganu i
postupnu oksidaciju.
Godj. Sudžuk - mix
Microcampa
Super
-Kombinacija
od
p.
Staphylococcus, p. Micrococcus,Lactobacilus za sirovo.sušene
kobasice velikog kalibra.
Sušenica - Mix
Microcampa Flora -
Nudi efektivnu regulaciju
sušenja, zahvaljujući pokriću od bele plemenite plesni.
Aroma
Combinator
Serija originalnih italijanskih aroma i mešavina začina pogodnih za proizvodnju
sirovo-sušenih proizvoda
Aroma Milano, Aroma Ungherese, Aroma Salami, Aroma Affumicatura, Aroma Hamon (Jabugo)
Combinator
Funkcionalna životinjska vlakna sa visokim sadržajem mesnog proteina. Nakon
prethodnog hidriranja mogu da zamene do 10% ne masnog mesa u recepturama.
Parafluid
Proizvod za površinski tretman trajnih kuvano-dimljenih i sirovo-sušenih
kobasica. Formira na površini obrađenih kobasica tanak sloj koji sprečava razvoj
plesni , štiti od mehaničkih oštećenja i prljanja, poboljšava spoljni izgled proizvoda dajući mu glanc.
Nakon sušenja ograničava proces isušivanja i na taj naćin značajno smanjuje gubitke prilikom daljeg
boravka proizvoda u sušionici ili u trgovačkoj mreži.
3
E-mail: [email protected]; [email protected]
36 000 Kraljevo, Ul. Dositejeva 176/23, Tel/fax: 036/316-140, 381-789, 381-797; 065/20-30-150
_______________________________________________________________________________________
matični broj: 17229478 ; PIB: 101256349
Prerada pilećeg mesa
______________________________________________________________________
Hamine
Hamine
Mix 1103 Serija kompleksnih aditiva za
Mix 1172 ubrizgavanje i tambliranje pilećih komada i
polufabrikata živinskog mesa. Komponovani na bazi funkcionalnih fosfata
koji garantuju maksimalno zadržavanje vode. Nakon hidriranja se dobija
rastvor optimalnog viskoziteta, što doprinosi dopunskom povećanju količine
primljene, prilikom ubrizgavanja, salamure i maksimalno visoku dobit
krajnjeg proizvoda. Poboljšava ukus i sočnost pilećeg mesa, doprinosi
redukovanju gubitaka pri termičkoj obradi. Sadrži komponente koje
sprečavaju neželjenu crvenu boju živinskog mesa, produžuju rok čuvanja.
Alomine
VascoColor
Ipso
BatterMix
Panada Gold
Panada Rot
MIX 1103
MIX 1172 Kompleksni aditiv za pripremu salamure
uglavnom za tambliranje pilecih komada i polufabrikata zivinskog mesa
Inovacijski bezfosfatni proizvod, razrađen kao stabilizator sposobnosti
zadržavanja vode, pojačivač prirodnog ukusa piletine i ćuretine. Potpuno
rastvorljiv u vodi, pogodan za sve vrsta mariniranih proizvoda. Omekšava,
uglavnom istovremeno zadržavajući tvrdoću i prirodnu konsistenciju izlazne
sirovine. Duže održava svež izgled ohlađenog proizvoda. Kod proizvoda koji
se nude pečeni, vodi do značajne redukcije sinereze u pakovanju.
Alomine
PreDust
Panada Sun
Alomine
Visoka produktivnost bez fosfata
bez ubrizgavanja samo sa tanbliranjem
bez isticanja vode u pakovanju
( tkzv. bazen za plivanje).
4
+ 50%
E-mail: [email protected]; [email protected]
36 000 Kraljevo, Ul. Dositejeva 176/23, Tel/fax: 036/316-140, 381-789, 381-797; 065/20-30-150
_______________________________________________________________________________________
matični broj: 17229478 ; PIB: 101256349
Prerada pilećeg mesa
______________________________________________________________________
VasoColor
9006
9018
Inovacijski priozvod, razrađen da dovede do braon boje površine pečenih
mesnih priozvoda. Prijatna, zlatno-braon korica se dobija nakon termičke obrade i
veoma dobro prianja uz povrsinu gotovog proizvoda.
Lagan za upotebu - nakon hidriranja u određenom odnosu se nanosi na površinu mesa namenjenog
pečenju, potapanjem ili se dodaje pri samom kraju procesa tambliranja.
Jaka konkurencija u cenama i stalno uvećanje proizvodnih kapaciteta, prinuđuju prehrambenu industriju
da stalno usavršava proizvodne tehnologije. Funkcionalni dodaci za obradu postaju sve važniji. Kompanije za
preradu mesa treba da biraju između mnogobrojnih vrsta različitih aditiva. Ali kako izabrati najbolju kombinaciju
iz tog zbunjujućeg izobilja prirodnih i veštačkih prehrambenih dodataka?
Ekipa MIP-a raspolaže bogatom bazom podataka o funkcionalnim sastojcima, njihovimsvojstvima i
interakcijama. Iznenađujuće veliki broj tih interakcija se pokazuju ne kompatibinim, ili čak dovode do
kontraproduktivnosti. Ti podaci su u osnovi jedne piramide funkcionalnosti koja omogućava da se napravi brza i
sigurna provera za najefikasniju kombinaciju individualnih sastojaka, uzimajući u obzir prehrambene propise,
način obrade i ukupnu vrednost finalnog proizvoda.
MIP poziva kompanije za preradu da koriste ovaj sistem koji štedi vreme. Cilj poligonalne fosfatne
funkcionalnosti (PFF) je da izvuče maksimalnu funkcionalnost iz prirodnih proteina u obrađenom mesu, živinskim
ili ribljim proizvodima i da učini tu funkcionalnost pogodnom za interakciju sa dodatnim sastojcima, kao sto su
skrob, proteini ili gume. Istraživanje, izvršeno od strane Vaesser Shoemaker, tačnije indetifikuje aspekte te
funkcionalnosti, kao i poteškoće u nalaženju najefektivnijih kombinacija između očigledno nekompatibilnih
svojstava fosfata (kao na primer raskidanje aktomiozinovog kompleksa, povezivanje sa kalcijumom, kontrolu
delta-pH, formiranje boje, uticaj na bakterije i termičku obradu, rastvorljivost i stabilnost, kompatibilnost, sadržaj
P2O5 i t.d.) sa uslovima prerade.
5
E-mail: [email protected]; [email protected]
36 000 Kraljevo, Ul. Dositejeva 176/23, Tel/fax: 036/316-140, 381-789, 381-797; 065/20-30-150
_______________________________________________________________________________________
matični broj: 17229478 ; PIB: 101256349
Šunke
______________________________________________________________________
Brine MIX
Shinkal
Fiambre Jamon
Brine
Mix
Brine Mix E Kombiniran aditiv za pripreBrine Mix S mu salamure za ubrizgavanja
Brine Mix P i tambliranje u proizvodnji
kuvano-dimljenih delikatesa i proizvoda za pečenje.Dobro izbalans
irana kombinacija stabilizatora, želirajućih agenata, antioksidanata
i dodataka za ukus obezbeđuje optimalnu harmoniju između visokog
kvaliteta i visoke krajnje dobiti proizvoda.
MartGel
MuchGel
Shinkal
Shinkal 80
NOVO
Shinkal H
AproPork
AproRed
WB Colagen
Aroma Pork
Aroma Carne
BioColor
Combinator
IsoPro
6
Savremeno rešanje
koje garantuje uspeh
i sigurnost u proizvodnji kuvanih šunki. Aditiv je razrađen uz
učešće španskih tehnologa i proizvodi se u Španiji.
Fiambre Jamon Iniection № 100
Nudi klijentima kompleksnu formulu sa stabilizatorima,
antioksidantima, želirajućim agentima, dodacima za ukus,
so.Kombinacija od nitrata, nitrite - svi neophodni sastojci za
ubrizgavanje (dodaje se samo voda).
Prednost aditiva - nudi laku, brzu i uvek standardizovanu
proizvodnju sa aspekta kvaliteta unetih dodataka i izbegava
eventualnu ljudsku grešku pri njihovom mešanju.
Optimalizuje sposobnost zadržavanja vode od strane
belančevina mesa, što vodi do povećanja dobiti krajnjeg
proizvoda (do +100%).
Istovremeno pribavlja mekoću i sočnost, obezbeđuje glatku
površinu razreza i daje nežan i karakterističan ukus gotovom
proizvodu. Produžava njegovu trajnost.
E-mail: [email protected]; [email protected]
36 000 Kraljevo, Ul. Dositejeva 176/23, Tel/fax: 036/316-140, 381-789, 381-797; 065/20-30-150
_______________________________________________________________________________________
matični broj: 17229478 ; PIB: 101256349
Šunke
______________________________________________________________________
Specijalna selekcija karagenana, izolovanih iz crvenih algi Eucheuma Cottonii u
Spinosum.
Moćna sposobnost želiranja uslovljava široku primenu u prehrambenoj industriji u procesima
formiranja gela, u vezi sa poboljšanjem strukture konsinstencije gotovog proizvoda.
Vrši funkciju stabilizatora, sprečava izdavanje masti u mesnim formulama.
Smanjuje terrmičke gubitke, tako što obezbeđuje kako zadržavanje sokova mesa, tako i pridodate
salamure za vreme kuvanja.
Smanjuje gubitke za vreme čuvanja gotovog proizvoda i čuva njegov atraktivan komercijalni izgled.
MartGel
Predstavlja rastvorljiva u vodi dijetična vlakna izvučena iz korena planinske azijske
biljke.
Dobija se korišćenjem modernih proizvodnih postrojenja u kojima se izlazna sirovina pročišćava
od primesa , bez korišćenja hemijskih supstanci.
Čist prirodni proizvod bez prisustva masti, proteina, skroba. Predstavlja beli prašak neutralnog
ukusa i mirisa.
Nudi unikalna funkcionalna svojstva, zahvaljujući visoko-molekulskoj poli-saharinskoj strukturi.
Poseduje najveću poznatu sposobnost zadržavanja vode koja može da dostigne odnos
MuchGel : voda = 1 : 100, tako što formira prozračne viskozne rastvore.
Odlična podnošljivost i sinergija sa ksantan i guar gumom kanna karagenanon.
Prehrambeni dodatak nove generacije koji se odlikuje ne samo odličnom funkcionalnošću, nego i
izvarednim hranljivim i zdravstvenim efektom.
• redukuje nivo šećera u krvi i holesterola
• reguliše lipidni metabolizam
• Pošto na njega ne utiču ljudski enzimi varenja, ne unosi nikakve kalorije u organizam.
MuchGel
Funkcoinalna životinjska vlakna sa visokim sadržajem mesnog proteina.
Predstavlja isključivo efektivan apsorbant ( Combinator : voda = 1 : 10 ).
Nakon prethodnog hidriranja može da zameni do 10% nemasnog mesa u recepturama i
respektivno vodi do smanjene proizvodne vrednosti gotovog proizvoda.
Poboljšava konzinstenciju mesnih proizvoda - čini je tvrđom i hrskavijom. Uvećava sadržaj mesnih
proteina u formuli.
Combinator
7
E-mail: [email protected]; [email protected]
36 000 Kraljevo, Ul. Dositejeva 176/23, Tel/fax: 036/316-140, 381-789, 381-797; 065/20-30-150
_______________________________________________________________________________________
matični broj: 17229478 ; PIB: 101256349
Kombinovane smese
______________________________________________________________________
Srpska kobasica
Combin
Kuv.kobasica-kranjska
Lovačka kobasica
Serija kombinovanih aditiva i začina za
proizvodnju tradicionalnih srpskih
kobasica. Proizvode se u Nemačkoj, ali su razrađeni na
osnovu originalnih srpskih recapata, kako bi sačuvao
karakterističan ukus ovih proizvoda.
Sadrže neophodne funkcionalne komponente
(stabilizator, emulgator, antioksidante, stabilizator boje,
dodaci za ukus), kao i prirodne arome i karakteristične
začine za proizvodnju kobasica.
Planinska kobasica
Salama specijal
U njihovoj proizvodnji su korišćene najsavremenije
tehnologije u toj oblasti.
Hamburška salama
Ulazne sirovine i začini podležu kontroliranoj
selekciji. Mlevanje začina se vrši pri negativnim
temperaturama, kako bi se postiga finija struktura
izraženija aroma.
Teleća salama
Sveza kobasica
Doziranje i mešanje komponenta se kontroliše
elektronskim putem.
Ćevapčići
Tokom celog proizvodnog procesa i prilikom čuvanja
gotovog proizvoda je obezbeđena striktna kontrola
kvaliteta(svaka partija se analizira po fizičko-hemijskim i
mikrobiološkim pokazateljima, čime se garantuje visok
kvalitet).
Viršle
Posebna salama
Niska norma rashoda: 8 gr/kg.
Špek salama
Pogodno industrijsko pakovanje: kofe od 25 kg.
Salama kombinovana
8
E-mail: [email protected]; [email protected]
36 000 Kraljevo, Ul. Dositejeva 176/23, Tel/fax: 036/316-140, 381-789, 381-797; 065/20-30-150
_______________________________________________________________________________________
matični broj: 17229478 ; PIB: 101256349
Funkcionalni sistami
______________________________________________________________________
Herokal P
Herokal F
Snažno i univerzalno sredstvo za
kutirisanje emulgatorom,
stabilizatorom, antioksidantima. Stabilizuje sposobnost mesa za
zadržavanje vode i pomaže za povećanje dobiti. Obezbeđuje stabilnu i
trajnu emulgaciju masnoća, poboljšava konsinstenciju, produžava
trajnost kuvanih kobasica.
Herokal
Fresh
Fresh F
Efektivan stabilizator boja pH
regulator, blokira bakterijalan
razvoj u mesu i mesnim proizvodima. Produzava trajnost i održava
privlačan komercijalan izglad mesnih polufabrikanata i komada u
periodu 7 - 10 dana.
Fresh
Kaiman
Savramano rešenje za stabiliziranje boje i regulisanje
pH u komadima mesa i mesnim polufabrikatima od
razdrobljenog svinjskog i goveđeg mesa.
Isključvo efektivan, čuva svežu boju ohlađenih proizvoda u periodu od
najmanje 10 dana. Sadrži prirodan biljni pigment.
Burger Meat
Brine Mix
Burger Meat fresh
Burger Meat fresh Color
NOVO
NOVO
Brine MIX E Kombinovan aditiv za pripremu
Brine MIX S salamure za ubrizgavanje i
Brine MIX P tambliranje u proizvodnji
kuvano-dimljenih delikatesa i šunki, proizvoda za pečenje. Dobro
balansirana kombinacija stabilizatora, želirajućih agenata,
antioksidanata i dodataka za ukus obezbeđuje optimalnu harmoniju
između visokog kvaliteta i visome krajnje dobiti proizvoda.
Odličan emulgator biljnog porekla, specijalno
kreiran za upotrebu u prehrambenoj, i posebno u
industriji prerade mesa. Predstavlja rafiniran i izuzetno koncentrisan
(90%) glicerol monosteart. Stabilizuje emulziju i garantuje sigurnost
kod kuvanih mesnih proizvoda.
Verol
9
Herokal
Fresh
Kaiman
Brine Mix
Combinator
Salamit
Shinkal
SuperGel
HidroGum
Emulgin
Bindal
Verol
Burger Meat
E-mail: [email protected]; [email protected]
36 000 Kraljevo, Ul. Dositejeva 176/23, Tel/fax: 036/316-140, 381-789, 381-797; 065/20-30-150
_______________________________________________________________________________________
matični broj: 17229478 ; PIB: 101256349
Vlakna
______________________________________________________________________
FibraGel - sojina vlakna
JeluCel - pšenična vlakna
HerbaCel - cintrusna vlakna
Combinator - kolagena vlakna
JeluCel
Prirodna vlakna soje, dobijena
prilikom prerade soje. Koriste
se kao poboljšivač strukture sirovih i kuvanih
mesnih proizvoda.
FibraGel
Zbog visoke sposobnosti zadržavanja vode
( FibraGel : voda = 1 : 7 ) daju tvrdoću i suvlji
spoljni izglad krajnjem proizvodu.
Prirodna vlakna sa unikalnim prirodnim ukusom, mirisom i bojom. Zbog svoje vlaknaste
strukture poseduje odličnu sposobnost zadržavanja vode koja je upravo proporcionalna
dužini vlakna.
Voda se zadržava kako u unutrašnjosti strukture ( "kapilarni efekat" ), tako i između odvojenih
vlakana, pomoću vodoničnih veza, gde se odlažu i masnoće.
Otporna su na obradu na visokim temperaturama (stabilni čak na 180ºC ) što ih čini pogodnim za
sve vrste kratkotrajnih, trajnih mesnih proizvoda i mesnih konzervi.
Optimalizuju konsinstenciju sirovih i sirovo-sušenih mesnih proizvoda, pošto pomažu formiranje
strukture koja se maksimalno približava strukturi mesa.
HerbaCel
Prirodna vlakna izvučena iz citrusovog voća. Odlikuju se odličnom sposobnošću upijanja
vode ( HerbaCel : voda = 1 : 18 ), veoma dobrom sposobnošću bubrenja u hladnoj vodi,
poseduju svojstva da zgušnjavaju i stabilizuju strukturu, otpornostna termičku obradu, zamrzavanja i
naknadno odmrzavanje. Stvaraju osećaj za zasićenje, istovremeno poboljšavajući funkcije varenja hrane u
ljudskom organizmu.
Combinator
Funkcionalna životinjska vlakna sa visokim sadržajem proteina mesa.
Predstavlja isključivo efektivan absorbant ( Combinator : voda = 1 :10 ). Nakon
prethodnog hidriranja, mogu da zamene do 10% nemasnog mesa u recepturama i respektivno vode do
smanjenja proizvodnih rashoda gotovog proizvoda.
Poboljšava konsinstenciju mesnih proizvoda - čini je tvrđom i hrskavijom. Uvećava sadržaj mesnih
proteina u formuli.
10
E-mail: [email protected]; [email protected]
36 000 Kraljevo, Ul. Dositejeva 176/23, Tel/fax: 036/316-140, 381-789, 381-797; 065/20-30-150
_______________________________________________________________________________________
matični broj: 17229478 ; PIB: 101256349
Proteini soje
______________________________________________________________________
Visoko funkcionalan izolat proteina sa
sadržajem min 92% proteina. Ne raspršuje se,
ne sasdrži ugljene hidrate masnoće i vlaknaste
sastojke. Zahvaljujući specijalnim metodama ekstrakcije, on
poseduje neutralan miris i ukus - ne pridaje sporedan ukus
mesnim proizvodima, u koje se dodaje. Univerzalan jak za
upotrebu - može da se dodaje kako na suvo, tako i u vidu
prethodno pripremljenog gela ili granula.
Odlikuje se visokom sposobnošću zadržavanja vode (Ipso : voda =
1 : 5 ) i odličnom rastvorljivošću u vodi. Njegova značajna
svojstva formiranja gela i emulgacije se uvećavaju dodavanjem
soli. To ga čini posebno pogodnim za pripremu toplih i hladnih
emulzija.
Ipso
Ipso
VitaSoy90
SoyCon
TexTrol
FibraGel
Visoko funkcionalan proteinski izolat soje sa sadržajem proteina od min. 90%. Čist
VitaSoy90 prirodni proizvod boje krema, ne raspršuje se. Obezbeđuje visoku sposobnost
zadržavanja vode (VitaSoy90 : voda = 1 : 5 ) i formira gel koji je tvrđi, elastičniji i
trajniji u poređenju sa njegovim tzv. analozima na tržištu. Vodi do uvećanja dobiti krajnjeg
proizvoda. Pogodan za direktno dodavanje u sve polufabrikante, kratkotrajne i trajne - kuvanodimljene i sirovo-sušene kobasice, ne sadrži genetski modifikovane satojke.
SoyCon
Funkcionalan proteinski koncentrat soje. Prorodan proizvod, dobijen iz ganazski
modifikovanih prvoklasnih zrna soje. Zahvaljujući savremenim metodama
dobijanja, on je svetle boje, skoro neutralnog ukusa, ne raspršuje se i lako se rastvara.
Poseduje odličnu sposobnost zadržavanja vode (SoyCon : voda = 1 : 4,5 ) i dobar kapacitet emulgacije
što ga čini posebno pogodnim za upotrebu kod svih vrsta kratkotrajnih kobasica. Povećava dobit,
pomaže da se dobije željena konsistencija i proizvodni rashodi mesnih proizvoda.
TexTrol
Granulat soje visokog kvaliteta nove generacije. Dobija se od odbezmašćenog
sojinog brašna kontrolisanog porekla - bez sadržaja genetski modifikovanih
sastojaka. Prirodan prehrambeni priozvod sa visokim biološkim vrednostima, sa minimalnim
sadržajem masti i bez holesterola.
Brzo hidriranje - upijanje vode = ( TexTrol : voda = 1 : 3,5 ).
11
E-mail: [email protected]; [email protected]
36 000 Kraljevo, Ul. Dositejeva 176/23, Tel/fax: 036/316-140, 381-789, 381-797; 065/20-30-150
_______________________________________________________________________________________
matični broj: 17229478 ; PIB: 101256349
Životinjski proteini
______________________________________________________________________
AproPork
AproGel
AproRed
BayoLan
Combinator
WB Colagen
Serija visoko funkcionalnih životinjskih proteina sa
AproPork
100% svinjskim poreklom. Prirodan proizvod sa
funkcionalnim i organo-leptičkim svojstvima koja
ga čine idealnim za primenu u mesnoj industriji.
Poseduje ukus i boju slične ukusu mesa i pojačava dejstvo
ukusa mesa. Povećava sadržaj mesnih proteina, nudeći odličan aminokiselinski profil - bez sadržaja hidroksiprolina.
Poseduje značajne mogućnosti vezivanja vode, formira
isključivo čvrste i elastične termo-plastične gelove. Dobar emulgator.
Drži se stabilno u procesu sterilizacije, kao i prilikom zamrzavanja i
razmrzavanja.
AproPork HI - specijalno razrađen za upoterbu u salamurama za
ubrizgavanje i tambliranje kuvano-dimljenih delikatesa i šunki.
Natrijum kazeinat
Surutka
AproPork HF - Pogodan za primenu različitih vrsta emulzija, u
kuvanim mesnim proizvodima sa visokom dobiti.
Dehidrirano svinjsko meso. Predstavlja mesni belančevinski dodatak i nakon
hidriranja može da zameni 10% nemasnog mesa u recepturama. Prilikom
hidriranja u odnosu AproGel : voda = 1 : 4 se dobija proizvod sa sličnim hemijskim sadržajem
svinjskog nemasnog mesa. Odlično utiče na konsinstenciju krajnjeg proizvoda, dodajići mu sočnost.
AproGel
BayoLan
Serija proteina surutke, dobijeni na bazi pasterizirane surutke sa različitim
sadržajem proteina. Pomaže za bolju ahdeziju mase za punjenje od razdrobljenog mesa.
Obaogaćuje ukus zbog prisustva laktoze, pokriva gorak ukus soli i fsfata. Odličan izvor nezamenljivih, lako
apsorbirajućih amino-kiselina.Poboljšava hranljivi profil mesnih proizvoda.
12
E-mail: [email protected]; [email protected]
36 000 Kraljevo, Ul. Dositejeva 176/23, Tel/fax: 036/316-140, 381-789, 381-797; 065/20-30-150
_______________________________________________________________________________________
matični broj: 17229478 ; PIB: 101256349
Koloranti
______________________________________________________________________
Potpuno prirodan proizvod za bojenje, stvoren na
bazi biljnih ekstrata. Deluje zahvaljujući snazi
prirodnih pigmenata koji se sadrže u njima. Obezbeđuje trajnu,
ravnomernu, crvenu boju mesnih proizvoda. Ostaje stabilan za
vreme trmičke obrade, ne boji masnoću pri prženju. Optimalnu
primenu nalazi kod mlevenog mesa, sirovih kibasica i svih drugih
polifabrikanata od razdrobljenog mesa.
FixRot
Colorit
Predstavlja seriju prirodnih karminskih koloranata
koji obezbeđuju trajnu i ravnomernu ružičastocrvenu boju. mesnih proizvoda, blisku do prirodne.
BioColor H je tamno ljubičast praškasti čist karmin sa moguće
najvećim sadržajem karminske kiseline - 48-51%.
BioColor L predstavlja praškasti karmin crvene boje, sa
sadržajem karminske kiseline - 31-34%.
BioColor P je praškasti karmin ružičasto-crvene boje, sa
sadržajem karminske kiseline 2%.
BioColor
BioBixin
Predstavlja prirodni tečan kolorant tamnonarandžaste boje, izvučen iz semena biljke anato. Poboljšava spoljni
izgled termo-obrađenih mesnih proizvoda, daje ravnomernu zlatastu
boju njihovim površinama. Skraćuje vreme za dimljenje kobasica i
pomaže održavanje svežeg izgleda u uslovima dugotrajnog čuvanja u
hladnjačama.
Colorit
Redox
AproRed
Roko
BioBixin
BioColor
Caramel
Carmine
Pigment za meso koji se dobija putem stabilizacije boje i koncentracije svinjskih
krvnih pigmenata. Deluje slično kao mioglobin u mesu i pojačava prirodnu boju
mesnih proizvoda. Garantuje ravnomerno bojenje, stvara osećej za sadržaj mesa sa manje masnoće.
AproRed
*AproRed Colorit - Inovacijski koloranti koji korespondiraju sa savremenim svetskim tendencijama u
proivodnji hrane sa mesom, a upravo za "čistu etiku" bez oznake E!
13
E-mail: [email protected]; [email protected]
36 000 Kraljevo, Ul. Dositejeva 176/23, Tel/fax: 036/316-140, 381-789, 381-797; 065/20-30-150
_______________________________________________________________________________________
matični broj: 17229478 ; PIB: 101256349
Aromatizatori
______________________________________________________________________
Aroma SALAMI
M I P nudi srpskim prerađivačima mesa seriju
italijanskih i španskih aroma, pogodnih za raznovrsne mesne
proizvode.
Aroma CARNE
Aroma MILANO
Aroma UNGHERESE
Aroma AFFUMICATURA
Aromatizatori su fino granulirani, dobro se rastvaraju u
vodi, ravnomrno se raspoređuje u mesu za punjenje.Čak i
minimalne količine poboljšavaju i značajno obogaćuju ukus i
aromu proizvoda u koje se unose. Pomažu da se maskira ili
prikrije gorak, kiseo ukus.
Lak za upotrebu, mogu da se dodaju samostalno ili da
se mešaju sa drugim sastojcima (aditivi, so), ne nameću
promene u različitim fazama proizvodnje.
Aroma SALAMI
Aroma SALAMI
Tečan proizvod sa karakterističnom, veoma koncentrisanom aromom
zrelog svinjskog mesa i tradicionalnih italijanskoh salama - pogodan
za trajne kuvano-dimljene i sirovo sušene salame.
Aroma MILANO
Začinska mešacvina nežnog i ne nametljivog ukusa u tradiciji
najbholjih italijanskih sirovo-sušenih salama.
Aroma na bazi prirodnih aromatnih sastojaka i dima koji daje
krajnjem proizvodu delikatan ukus dimljenog. Pogodan za sve
vrste kobasica. Uspešna kombinacija za rafiniraniji ukus koji se dobija sa Aroma Milano u sirovo-sušenim
proizvodima od razdrobljenog mesa.
Aroma AFFUMICATURA
14
Aroma UNGHERESE
Moćna začinska mešavina sa originalnim ukusom za proizvodnju
sirovo-sušenih kobasica.
Aroma CARNE
Aroma mesa, posebno pogodna za šunke i kuvano-dimljene
delikatese.
E-mail: [email protected]; [email protected]
36 000 Kraljevo, Ul. Dositejeva 176/23, Tel/fax: 036/316-140, 381-789, 381-797; 065/20-30-150
_______________________________________________________________________________________
matični broj: 17229478 ; PIB: 101256349
Začini
______________________________________________________________________
Milenijumima su začini deo ljudske istorije i osnovna komponenta
nacionalnog ukusa. Svojom raznovrsnošću oni daju karakterističan specifičan
ukus mesnim proizvodima u određenim zemljama sveta.Uprkos velikoj
raznovrsnosti aroma i bilja, u tradicionalnim srpskim mesnim proizvodima
prisustvuje neveliki deo njih. To je razlog što kvalitet dodavanih začina treba
da je prvostepeni kriterijum prilikom njihovog izbora.
Dobro izabrani, dobro samleveni, dobro čuvani
Aleva paprika
Kim
Crni biber
Čubar
Aleva paprika
Proizvodni proces uključuje nekoliko osnovnih etepa - ispiranje, etapno sušenje,
mlevenje u specijalnim mlinovima, anti-bakterijska obrada, laboratorijska analiza
svake partije gotovih proizvoda. Rezultat je 100% prirodni proizvod visokog kvaliteta (140 ASTA), krvavo crvene
boje i ukus svežih paprika, niske rashodne norme - upola u poređenju sa običnom alevom paprikom.
Nudi se u zaštićenim pakovanjima od aluminijumske folije - 5 kg.
Kim
Azijski kim zaštićene arome i snažno izraženog karakterističnog ukusa. 100% prirodan,
bez sadržaja veštačkih koloranata i aromatizatora. Mikrobiološka čistoća je garantovana svaka partija sirovine i gotovog proizvoda podleže detaljnoj laboratorijskoj analizi, a eventualno dospeće opasnih
mehaničkih primesa se kontroliše detektorom za metal. Nudi se fino samleven, u pakovanjima od 2 kg. Za
specifične potrebe svakog proizvođača.
Black perper
Ovo je jedan od najšire rasprostranjenih začina u evropskoj kuhinji, poznat još od
davnina i cenjen radi svog ukusa i upotrebljivosti kao konzervant. Crni biber duguje svoj
ukus materiji piperin. Samlevem crni biber, često nazivan samo "biber", prisustvuje zajedno sa solju, u skoro svim
recepturama za proizvodnju kobasica i drugih mesnih proizvoda.
Osnovni dobavljači su proizvođači iz Indije i Sirije
15
E-mail: [email protected]; [email protected]
36 000 Kraljevo, Ul. Dositejeva 176/23, Tel/fax: 036/316-140, 381-789, 381-797; 065/20-30-150
_______________________________________________________________________________________
matični broj: 17229478 ; PIB: 101256349
Smeše za pohovanje
______________________________________________________________________
Panade Gold
Panade Rot
Panade Sun
Batter M ix
Pohovani proizvodi dobijaju sve veću popularnost kod srpskih
potrošača. Primer za takve proizvode su ogromna raznovrsnost "zalogaja",
šnicli od nerazdobljenog mesa, burgeri ili drugi polufabrikanti od
razdrobljenog mesa, pileći komadi, riblji i kulinarski specijaliteti.
Suštinski momenat kod industrijske proizvodnje ovih proizvoda je
korišćenje odgovarajućeg sistema za pohovanje, koji treba da obezbedi
spoljni izgled, stabilan oblik, hrskavost proizvoda, tako i otimalni "pick up"
i sve veću proizvodnju.
M I P nudi svojim klijentima bogati izbor klasičnih smeša za
pohovanje, a takođe i ostale elemente od trostepenog sistema za pohovanje
(pridast - mokro pohovanje - suvo pohovanje), pohovanje tipa "tempura".
Pre Dush
Nudimo tri osnovne vrste suvih smesa za pohovanje sa univerzalnom primenom u proizvodnji
mesnih polufabrikanata. Sirovine korišćene u njihovoj proizvodnji, kao brašno, ekstrat kvasca, začini, so i
voda su u potpunosti prirodni. Proizvedene su na bazi izabranih zrnastih kultura po savremenoj
tehnološkoj metodici, u potpuno automatizovanim kapacitetima za praćenje proizvodnog ciklusa i
kvaliteta gotove produkcije.
Pande Gold
Pande Rot
Pande Sun
Batter Mix 4700
Mngo funkcionalna mokra smeša za pohovanje, pogodna za upotrebu kod
ribljih, pilećih i mesnih proizvoda. Razrađena sa snažnim adhezijskim
svojstvima, u kombinaciji sa delikatnom hrskavom strukturom i dobrim postizanjem braon boje. Daje
dobre rezultate prilikom pečenja i smanjuje apsorpciju masnoće u krajnjem proizvodu.
Batter Mix 4703
Pri Dush
16
Univerzalna smeša za pohovanje tipa "tempura" za pileće zalogaje, pileće batake
i dr.
Funkcionalna kombinacija različitih skrobova ( standardni i modifikovani ),
Pogodna za pohovanje pilećih proizvoda sa kožim - batasi, krilca i drugo.
E-mail: [email protected]; [email protected]
36 000 Kraljevo, Ul. Dositejeva 176/23, Tel/fax: 036/316-140, 381-789, 381-797; 065/20-30-150
_______________________________________________________________________________________
matični broj: 17229478 ; PIB: 101256349
Sušeno povrće
______________________________________________________________________
Sušeno povrće ima široku primenu u industriji prerade
mesa.Njegova proizvodnja prolazi kroz sledeće faze - priprema sirovina,
sušenje i dopunska obrada.
Priprema sirovina uključuje - pranje, sortiranje, barenje (najčešće
na pari), sulfatiranje - u cilju očuvanja osušenog povrća od skladišnih
štetočina, od tamnjenja i gubitka vitamina.
Sušenje povrća se vrši toplim vazduhom u konvejerskim ili
komornim sušionicama. U tim uslovima se izdvaja oko 75% vode koju
povrće sadrži. Kod sušenja, povrće trpi različite promene - fizičke,
hemijske, biološke. Nezavisno od toga , ono ostaje bogato ugljenim
hidratima i mineralnim supstancama.
Crni luk
Beli luk
Crvena paprika
Zelena paprika
Konačana obrada uključuje - sortiranje , izravnjavanje vlažnosti,
odstranjivanje eventualno upalih metalnih primesa, provođenjem isušenog
materijala kroz magnetsko polje i pakovanje u otporana na vlagu pakovanja.
Šargarepa
Paradajz
Peršun
Praziluk
Imajući u vidu stanje sušenog povrća i njegov nizak sadržaj vode, skladišta u kojima se čuva moraju
bita čista, suva i provetriva.
Krajnji proizvod je sačuvan prirodnom bojom, ukusom i mirisom svežeg povrća, ali za razliku od
izlazne sirovine je lak za upotebu, sa značajno dužim rokom čuvanja.
Sušeno povrće se hidrira u odnosu 1 : 3, sto određuje značajnu ekonomsku efektivnost od njihovog
ubacivanja u raznorodne mesne proizvode - polufabrikante, leberkeze, mortadele, delikatese.
Osnovni dobavljači su proizvođači iz Egipta i Indie
17
E-mail: [email protected]; [email protected]
36 000 Kraljevo, Ul. Dositejeva 176/23, Tel/fax: 036/316-140, 381-789, 381-797; 065/20-30-150
_______________________________________________________________________________________
matični broj: 17229478 ; PIB: 101256349
Supstance za dimljenje
______________________________________________________________________
AFS - 66
Prirodne supstance za dimljenje se dobijaju iz tvrdog drvenog
materijala klena, bukve i cikorije, pomoću najsavremenije tehnologje
u
toj
oblasti.
Osnovni
način
proizvidnje
uključuje
ugljenisanje/pečenje drvenog materijala i kondenziranje dobijenog
dima. Za proces kondenziranja se koristi planinska voda. Nakon
nekoliko dana, teške smole su utaložene, uklonjene i reciklirane,
nakon čega se vrši kontrola kvaliteta.
AFS - MEGA 2000
Dobijaju se tri osnovne vrste supstanci za dimljenje - tečne,
na bazi ulja i praškaste.
AFS - 720
AFS - BBQ OIL
AFS 720
Praškasta supstanca za direktno unošenje, proizvedena na bazi dimnog ekstrata i
pšeničnog malto-dekstrina. Zbog prisustva 16 - 20% fenola daje krajnjem proizvodu
prijatan ukus dimljenog/bekona/roštilja.
Najmoćnija i efektivna praškasta supstanca za dimljenje na tržištu!
AFS BBQ OIL
Proizvodi se od suncokretovog ulja sa dodatkom ekstrata dima. Sadrži oko 15%
fenola i daje prijatnu aromu dimljenja, a da skoro i nema efekat bojenja krajnjeg
proizvoda. Lako sa meša sa sosovima, proizvodima na masnoj osnovi, masnim emulzijama.
AFS 66
Tečna supstanca za dimljenje za direktno unošenje. Njena pH je promenjena sa ciljem
postizanja srednje vrednosti od 4,7. Slabije je kiselosti od drugih tečnih supstanci za dimljenje, s tim što
nizak nivo pH dozvoljava da se direktno unosi bez promene nitritne soli i emulzije.
Rastvorljiva u vodi, snažno koncentrirana supstanca za dimljenje sa veoma dobrim pokazateljima
(pH = 4, sadržaj fenola = 25 mg/ml). Nakon razređivanja može da se koristi za direktnu upotrebu.
18
E-mail: [email protected]; [email protected]
36 000 Kraljevo, Ul. Dositejeva 176/23, Tel/fax: 036/316-140, 381-789, 381-797; 065/20-30-150
_______________________________________________________________________________________
matični broj: 17229478 ; PIB: 101256349
Omotači
______________________________________________________________________
MEATLonn - japanski vlaknasti omotači
MEATLonn
Fibrosi
Kalibri u mm: 36, 38, 43, 45, 50, 60, 70 i dr.
Boje: bezbojni, mahagoni, crveni, odimljen, boje crepa.
Predstavljaju veštačke vlaknaste omotače, specijalno razređene za raznovrsnost od trajnih
kuvano-dimljenih i sirovo-sušenih kobasica.
Proizvode se od specijalne vlaknaste materije, dopunski impregnirane viskozom.
Kombinacija od optimalne selekcije prirodnih sirovina, opreme visoke tehnologije i stroge
kontrole kvaliteta, garantuju niz tehnoloških prednosti.
Odlikuje se isključivom mehaničkom čvrstinom i maksimalno olakšavaju automatsko
punjenje, čak i pri velikoj brzini.
Njihova karakteristika je stalni kalibar. Odstupanja od kalibra nakon punjenja '[su svedena
do
minimuma, a preporučljiv maksimalan prečnik punjenja je zadat sa dovoljnom tolerancijom.
Popustljivi su za vlagu i dim, što pogodue pravilno proticanje procesa kuvanja, dimljenja i
sušenja.
Lako se ljušte, ne narušavajući površinu mesnog proizvoda, otporni su prilikom
porconisanja.
Pridaju prirodan sjaj i perfektan spoljni izgled gotovim kobasicama!
19
E-mail: [email protected]; [email protected]
36 000 Kraljevo, Ul. Dositejeva 176/23, Tel/fax: 036/316-140, 381-789, 381-797; 065/20-30-150
_______________________________________________________________________________________
matični broj: 17229478 ; PIB: 101256349
Omotači
______________________________________________________________________
Prirodna - svinjska
Ovčija
Svinjska creva
Goveđa
- tanka
Dužina veze 91,4 m.
Kalibri u mm : 28/30, 30/42,
32/34, 34/36, 38/40, 40/42.
Prvoklasna svinjska tanka creva, suvo posoljena,
perfektno očišćena, isključive jačine. Pažljivo odabran kalibar
pogoduje pravilnom proticanju procesa ceđenja, prljenja,
kuvanja, dimljenja i sušenja, radi jednakog rastojanja svake
tačke od površine do centra kobasice.
- slepa
Dužina veze: 91,4 m.
Kalibri u mm: 16/18, 18/20, 20/22.
Odlikuju se konstantnim visokim kvalitetom, čvrstiom kod punjenja, stabilnošću kod
termičke obrade. Zadržavaju sočnost sirovih kobasica, pridaju hrskavost originalnih "viner" i
"frankfurter".
Ovčija creva
Dužina veze 18m.
Kalibri u mm: 38/40, 40/43, 43/46.
Zbog isključive izdržljivosti, koriste se kod sirovo-sušenih mesnih proizvoda koji podležu
presivanju. Pridaju autentičan izgled originalnih mesnih proizvoda, prave tržišno-atraktivne
tipične asortimane.
Goveđa creva - tanka
Goveđa creva - slepa
Suvo soljena, kalibri u mm: 90/100, 110/120, 130/140.
Jaka i dobro očišćena, bez sporednog mirisa. Doprinose
originalnom komercijalnom izgledu inače tradicionalnih proizvoda kao Teleća salama,
Hamburška salama, Mortadela, šunke od razdrobljenog mesa, kobasice od krvi i jetre.
20
E-mail: [email protected]; [email protected]
36 000 Kraljevo, Ul. Dositejeva 176/23, Tel/fax: 036/316-140, 381-789, 381-797; 065/20-30-150
_______________________________________________________________________________________
matični broj: 17229478 ; PIB: 101256349
Omotači
______________________________________________________________________
COLEX - jestivi
Kolagani
FIBRAN - nejestivi
Dužina špulni 15 m.
Kalibri u mm: 16, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 i 40.
Univerzalni jestivi omotači, razrađeni za proizvodnju svih vrsta sirovih, kuvanih i sirovo-sušenih
kobasica malih kalibra. Proizvedeni su sa pdređenim nivoom vlažnosti i koriste se bez prethodnog kišnjenja,
važan uslov je da se zaštitno pokriće na originalnim kutijama ne uklanja pre nego omotači budu upotrebljeni.
Jednom otvorana kutija treba da bude hermetički zatvorena i da se čuva na hladnim mestu.
COLEX
Kalibri u mm: od 20 do 100.
Specijalno razrađeni za sirovo-sušene kobasice. Ovaj tip omotača je jak i
elastičan, sa visokom propustljivošću, što dozvoljava sušenje proizvoda saobraženo sa skupljanjem mase za
. punjenje. Nude se kao standardni, tako i u okrugloj formi, u rolnama, šrinulama i kao pojedini komadi,
zavezani na jednom kraju.
FIBRAN - S.1
Kalibri u mm: od 20 do 100.
Puniji i jaki kolageni omotači, pogodni uglavnom za kuvane proizvode, kao što
su trajne kuvano-dimljene kobasice i šunke. Nude se u 6 različitih boja u varijantama pravi i okrugli, u
rolnama, šoinulama i kao pojedini komadi, zavezani na jedno kraju.
FIBRAN - N.F
21
E-mail: [email protected]; [email protected]
36 000 Kraljevo, Ul. Dositejeva 176/23, Tel/fax: 036/316-140, 381-789, 381-797; 065/20-30-150
_______________________________________________________________________________________
matični broj: 17229478 ; PIB: 101256349
Download

Ovde mozete preuzeti katalog