11. ročník
1/2012
oleje a maziva pro všechny oblasti použití
NOVÉ VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ CENTRUM MAZIV V MANNHEIMU
ALPA VELKÉ MEZIŘÍČÍ ı NOVÁ GENERACE PRODUKTŮ ANTICORIT
ROZŠÍŘENÍ TECHNICKÉHO SERVISU FUCHS
TECHNICKÝ SERVIS FUCHS
CENÍK 2012
Cenová
skupina A
(Kč)
Cenová
skupina B
(Kč)
Cenová
skupina C
(Kč)
Cena
za 1 hodinu
1 pracovník
Cena
za 1 hodinu
2 pracovníci
Příklady výrobců
a typů strojů
Čištění strojů a nádrží
na emulzi do 200 litrů
1 200
1 400
1 550
500
750
TOS
Čištění strojů a nádrží
na emulzi do 500 litrů
1 600
1 750
1 900
TOS, Kovosvit
Čištění strojů a nádrží
na emulzi do 1 000 litrů
2 100
2 400
2 700
Mori Seiki NT 4250
Matsuura FX 1
Čištění strojů a nádrží
na emulzi do 3 000 litrů
3 500
3 900
4 300
Stama, Deckel
Maho, Gildemeister
Cincinneti
Čištění strojů a nádrží
na emulzi do 5 000 litrů
4 200
4 600
5 000
Čištění strojů a nádrží
na emulzi do 8 000 litrů
5 000
5 600
6 200
Čištění nádrží na emulzi
(nádrž mimo stroj)
do 12 000 litrů
6 100
6 800
7 500
Odsání emulze pres filtr
stroje MKR a čerpání zpět
(do 400 litrů MKR, nad 400
litrů do 1000 l kontejneru)
3,- Kč/litr
4,- Kč/litr
5,- Kč/litr
Odsání oleje
z povrchu emulze
3,- Kč/litr
4,- Kč/litr
5,- Kč/litr
Cena dopravy zařízení
7,- Kč/km 9,- Kč/km 11,- Kč/km
Prováděný úkon
Cena ubytování při dvou
a vícedenním čištění
za noc/osobu
Cena prostoje, poradenské
činnosti a jiné práce
nesouvisející s čištěním
600
600
600
300,Kč/hod.
400,Kč/hod.
500,Kč/hod.
Pro bližší informace o zařazení do skupin kontaktujte regionálního obchodního zástupce.
Platnost ceníku od 1. března 2012 do odvolání. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o.
Logistický areál Otice 40, 251 63 Strančice, exit 15 dálnice D1
Tel.: 323 637 793, fax: 323 637 990, mobil: 737 240 004
E-mail: [email protected]
www.fuchs-oil.cz
e-shop: www.oleje-fuchs.cz
1
Úvodní slovo
Vážení a milí čtenáři,
Nacházíme se v polovině roku a tak můžeme krátce bilancovat jak rok minulý, tak i výsledky prvních šesti měsíců.
Když se ohlédneme na výrazné okamžiky roku 2011, vyvstanou mi na mysli zejména oslavy výročí 20 let působení FOCZ
na trhu v ČR a 80 let koncernu ve světě. I obchodní výsledek
roku 2011 můžeme hodnotit jako velmi dobrý. Podařilo se nám
dosáhnout ročního obratu převyšujícího 250 milionů korun
a se 3 tisíci prodanými tunami olejů a maziv můžeme být také
spokojeni. Závěrečný audit, provedený společností KPMG, rok
završil. Za výsledek auditu „bez výhrad“ a dobrozdání zdravé
společnosti bych rád poděkoval nejen zaměstnancům FOCZ,
ale i všem zákazníkům, kteří na tom mají nemalý podíl.
První polovina roku 2012 nám ukazuje na složitou a komplikovanou dobu. Jistě jsme všichni zaregistrovali stav, v jakém
se Evropa a její společný trh nachází. Přesto věřím, že je FOCZ
nadále dobrým a spolehlivým partnerem pro zákazníky.
V prvním pololetí jsme dosáhli obratu cca 130 milionů, čímž
jsme překonali hranici 3 miliard kumulovaného obratu za
dobu činnosti naší společnosti v ČR!!
Naše cíle a strategie se nemění. Nadále se orientujeme na
produkty s vyšší přidanou hodnotou, produkty specifické
a speciálně určené pro snad všechny oblasti lidské činnosti.
Nově můžeme hovořit o produktech specifických a specielně
určených pro potravinářství – produkty Cassida nebo třeba
pro vysoce výkonné motocykly - oleje Silkolene. Vzhledem
k obsáhlosti trhu, šíři a specifičnosti jednotlivých potřeb,
budou i naše služby dosahovat stále vyššího standardu. Je
třeba nejen disponovat vynikajícími produkty, ale i výborně
připraveným týmem s bohatými znalostmi a zkušenostmi.
Proto se budeme i nadále ubírat cestou specializace, a to
nejen na úrovni globální, celosvětové, ale i v rámci České
Republiky. Stále více pracujeme na diferenciaci a s tím zvyšující se odbornosti našich pracovníků v jednotlivých oborech
a specializacích automotivní a průmyslové.
Vedeni nutností poskytovat služby nejen na poli obchodním
a technickém, ale i logistickém, jsme po vyhodnocení mnoha
požadavků a variant navázali spolupráci s logistickou společností GEIS a tím se vzdali působivé varianty rozvozu našich
produktů vlastními vozy ve firemních barvách a s naším logem.
Věříme, že nynější spolupráce nám přinese vyšší pružnost
a zrychlení dodávek zboží našim zákazníkům. Domnívám se,
že ke zlepšení a zpřístupnění našich služeb přispělo spuštění
E-shopu naší společnosti na stránkách www.oleje-fuchs.cz
a tím dané nutností rychle reagovat i na on-line objednávky
našich partnerů.
Rád bych se zmínil o řadě marketingových akcí, jež od začátku
roku proběhly. Pevně věřím, že náročná prověření kvality
našich produktů použitých ve strojích na těchto motoristicko
sportovních akcích dokáže nejen vysokou kvalitu produktů
současných, ale ukáže též směr dalšímu vývoji stále lepších
a výkonnějších receptur. K akcím, které podporujeme a kde
se testují naše produkty v nejvýkonnějších motorech. Patří
mezi ně zejména závody na ploché dráze, kde například
Josef Franc a Václav Milík ml. si s těmito produkty dojeli pro
výborná umístění, MOTO GP, tradiční Traktoriáda, Autokros,
či prověření produktů na klasické akci 50. ročníku FUCHS OIL
300 Zatáček Gustava Havla a jiné.
Jelikož naše Fuchs Info vychází tradičně v době dovolených,
chtěl bych proto závěrem popřát všem zákazníkům, partnerům i spoluzaměstnancům FOCZ jménem vedení společnosti
krásné prožití letních měsíců, poděkovat za společný obchodní
a pracovní život a popřát mnoho úspěchů v dalším období.
Ing. Jan Cholenský, CSc.
jednatel společnosti
2
Spolupráce FUCHS OIL
s výrobcem kosmetiky ALPA
Zdroj: Bc. Tomáš Klepárník
OTZ Vysočina
Historie
Počátky historie společnosti ALPA, a.s. spadají
až do roku 1913, kdy
spotřebitelům poprvé
představila francovku
pod značkou ALPA. V roce 1948 se výrobní závod přestěhoval z Brna do svého současného působiště ve Velkém Meziříčí. V roce 1994 proběhla privatizace a společnost ALPA
je dnes moderním a perspektivním podnikem. Vlastnictví
tradiční české značky a téměř sto let trvající spokojenost
zákazníků je nejcennějším klenotem, který zdobí společnost ALPA.
Francovka ALPA, největší chlouba výrobce, sází dodnes na
původní, čistě přírodní a léty osvědčené složení. Základem
receptury je alkoholický roztok éterických olejů, silic, vonných látek bylin a přírodního mentolu.
Současnost
Společnost ALPA zaměstnává více než 70 lidí a roční výrobní
a obchodní produkce se pohybuje okolo 10 miliónů kusů.
Výrobní portfolio zahrnuje 110 různorodých produktů
z oblasti masážních přípravků, dětské, tělové a pleťové
kosmetiky. Kromě českého trhu působí ALPA, a.s. hlavně na
trzích Slovenska a Polska, ale také Chorvatska, Makedonie,
Srbska, Maďarska, Austrálie nebo Kanady. Kromě produkce
vlastních výrobků se zabývá i zakázkovou výrobou.
Spojitost výrobků ALPA
s olejem od společnosti FUCHS OIL
Společnost ALPA využívá bílý medicinální olej pro výrobu
dětských olejíčků AVIRIL, krémů, masážních emulzí a opalovacích olejů. Spotřeba tohoto oleje se pohybuje okolo 60
tun ročně.
Bílý medicinální olej je směsí nasycených alifatických uhlovodíků vroucích převážně nad 360°C. Jedná se o čirou bezbarvou olejovitou kapalinu bez zápachu a chuti. Tento
produkt je hojně využíván mimo kosmetického průmyslu
také ve farmaceutickém průmyslu k výrobě léčiv, injekcí
a mastí.
Pro použití v produktech společnosti ALPA musí produkt
splňovat přísné požadavky, zejména pokud jde o přípustné
rozmezí specifické hmotnosti a viskozity. Bílý medicinální
olej, který požadavky zákazníka beze zbytku splňuje je
PARAFLUID PL 501 B.
Produkty řady PARAFLUID nacházejí uplatnění i v potravinářském a textilním průmyslu jako mazací prostředky.
www.alpa.cz
3
ANTICORIT CPX - moderní
koncept ochrany proti korozi
Ing. Pavel Brož
technik společnosti
Naše společnost uvádí na trh zbrusu novou řadu produktů k protikorozní ochraně
kovových povrchů. Čím se liší od dosud používaných?
Impulsem k vzniku byl požadavek předních německých
výrobců osobních automobilů na prověření možnosti úplné
eliminace rozpouštědla v antikorozních prostředcích. Jednalo se zejména o produkty, používané k ochraně dutin
karosérií. Byla tím míněna veškerá dosud používaná rozpouštědla, tj. nejen těkavé organické látky (VOC), ale i
např. voda. Další požadavek byl, aby produkty vytvrzovaly
jak za zvýšené teploty, tak i bez ní.
Vývojoví specialisté společnosti FUCHS EUROPE Schmierstoffe GmbH se zadaného úkolu zhostili na výbornou.
V krátké době vyvinuli novou řadu produktů ANTICORIT
CPX. Tato nová generace tzv. Full solid produktů se kromě
již zmíněné absence rozpouštědel vyznačuje následujícími
vlastnostmi:
 100% aktivní složky zůstává na povrchu chráněného dílu
 K zasychání dochází reakcí vzdušného kyslíku se speciálními
složkami produktu, tzv. sušidly
 Řízené zasychání – při zvýšené teplotě film zasychá prakticky
okamžitě, při teplotě okolí vzlíná, ale nestéká.
 Film je po zaschnutí transparentní až bělavý, velmi pevný
a pružný
 Aplikace je možná jak stříkáním, tak natíráním
 Produkt nemá nepříjemný zápach
Testy korozní odolnosti, provedené podle metodik renomovaných výrobců automobilů prokázaly, že při použití produktů
ANTICORIT CPX lze garantovat dobu antikorozní ochrany
dutin karosérií po dobu více než 15 let. Například koncern VW
vytvořil novou normu pro hodnocení úrovně ochrany proti
korozi (AKR 329-215), kterou náš produkt ANTICORIT CPX DS
329 DE bez výhrady splňuje.
Produkty ANTICORIT CPX jsou určeny nejen pro ochranu karosérií při výrobě automobilů (OEM), ale jsou dodávány i pro
volný prodej např. subdodavatelům, autoopravnám, karosárnám, do aftermarketu, apod.
4
GRAND PRIX
V sobotu 12. 5. 2012 se konal na pražské Markétě plochodrážní závod, který
je součástí světového seriálu Speedway Grand Prix – Mitas Grand Prix České
republiky.
Čest reprezentovat naši republiku si v kvalifikaci vybojovali a následně byli
vybráni: do hlavního závodu obdržel divokou kartu Josef Franc, v rolích
náhradníků byli připraveni Václav Milík a Matěj Kůs.
Všichni jmenovaní jezdci jsou členy našeho Fuchs-Silkolene Racing Teamu,
ve kterém používají výhradně naše špičková závodní maziva řady Silkolene.
K všeobecnému překvapení 10.000 diváků na Markétě si vybojoval Josef Franc
třemi vítězstvími po skvělých výkonech v rozjížďkách, semifinálovou účast.
Celkově skončil s 9 body na skvělém 7. místě.
Vítězem Mitas Grand Prix ČR se stal dánský reprezentant Nicki Pedersen před
Australanem Jasonem Crumpem a Polákem Tomaszem Gollobem.
Jen zajímavost: všechny tyto jmenované na stupních vítězů, Josef Franc ve
společné rozjížďce porazil.
Námi podporovaný plochodrážní jezdec Josef Franc dosáhl 7. července
v holandském Groningenu skvělého výsledku také ve finálové sérii mistrovství
světa na dlouhé ploché dráze. Zvítězil před Aki Pekka Mustonenem z Finska
a Theo Pijperem z Holandska. Finský jezdec Joonas Kyllmäkorpi, obhájce dvou
předcházejících titulů, skončil až na čtvrtém místě.
Zdroj fotografií: Jiří Bayer
5
FUCHS Oil
300 zatáček
Gustava Havla
Při příležitosti 50. ročníku
slavného závodu 300 zatáček,
nesoucím jméno jeho otce,
předal pan Gustav Havel ml.
zástupcům AMK Hořice
vzácnou relikvii – původní
otcovu přilbu, ve které na
motocyklu Jawa počátkem
60. let závodil.
Letošní jubilejní 50. ročník FUCHS Oil 300 zatáček Gustava Havla na hořickém
přírodním okruhu se opravdu vydařil. Počasí přálo a tak jsme v našem VIP stanu
mohli přivítat mnoho našich významných hostů – zákazníků a obchodních
partnerů. Velmi si vážíme spolupráce s AMK Hořice a je pro nás ctí propůjčovat
své jméno tomuto legendárnímu podniku. Závodů na klasických přírodních
okruzích se již dnes v Evropě jezdí jen málo. Hořice jsou ale rozhodně jedním
z nejvýznamnějších a atmosféra pravého motocyklového fandovství je zde cítit
na každém kroku.
V závodě, který se obešel bez vážnějších nehod a zranění, v nejsilnější kategorii
„litrů“ zvítězil velmi zkušený britský jezdec Michael Pearson, pronásledovaný
místními matadory Kamilem Holánem a Jiřím Brožem.
6
Prověřený
Technický servis FUCHS
Zdroj: Stanislav Rejhon
Chemical Process Management
servisu pořízeno kompletně nové strojní vybavení, které
sestává z:




Víceúčelového servisního zařízení SF 500
Vysokotlakého čističe Kärcher
Výkonného vysavače
Filtračního zařízení na hydraulické oleje
… samozřejmě včetně veškerého potřebného
příslušenství a nářadí.
Vozidlo bylo modifikováno tak, aby byla možná bezpečná
přeprava všech strojů a nářadí a pro zvýšení přepravní
kapacity bylo doplněno tažným zařízením.
Z týmu CPM byl vyčleněn pracovník, který byl vyškolen
a bude vykonávat pouze činnost Technického servisu.
Máte-li zájem o služby našeho technického servisu, kontaktujte prosím svého regionálního obchodního zástupce.
Ceník služeb je na 2. straně obálky.
Vozidlo Technického servisu
Tlaku 175 barů
Od poloviny června tohoto roku byla posílena činnost Technického servisu FUCHS v rozšířeném rozsahu.
vysokotlakého
čističe neodolají
žádné nečistoty
Logicky si položíte otázku, proč došlo k takovému rozšíření došlo? V průběhu uplynulých dvou let došlo v souvislosti s rozběhem našeho druhého projektu CPM ve společnosti EDWARDS VACUUM v Lutíně k vazbě většiny kapacity našeho Technického servisu a tento závod. V důsledku
tohoto faktu jsme již nebyli schopni poskytovat servis
v oblasti čištění systémů emulzních a olejových kapalin
ostatním zákazníkům ve stejném rozsahu, jako tomu bylo
dříve.
Přijali jsme tedy rozhodnutí, že služba v oblasti čištění
systémů obráběcích strojů bude posílena, abychom byli
schopni ji poskytovat v rozsahu větším, než tomu bylo
dosud. Za tím účelem bylo do nového vozidla Technického
Servisní zařízení SF 500
7
Nové výzkumné a vývojové
centrum FUCHS Europe
Zdroj: Ing. Pavel Brož
s využitím materiálů FUCHS
Europe Schmierstoffe GmbH
V Mannheimu bylo uvedeno do provozu nové výzkumné a
vývojové centrum společnosti FUCHS Europe Schmierstoffe
GmbH.
Na pozemku přímo sousedícím s areálem FUCHS v mannheimském přístavu, kde dříve stával sklad hutního materiálu, byl po jeho demolici vybudován moderní, prostorný
objekt, který plně vyhovuje všem nárokům největšího
nezávislého producenta maziv na světě. Stavební práce
byly zahájeny na sklonku roku 2010 a po vynaložení celkových nákladů ve výši 14 milionů eur bylo kompletně vybavené výzkumné a vývojové centrum uvedeno do provozu
v dubnu letošního roku. Je zde soustředěn veškerý výzkum
a vývoj produktů společnosti FUCHS Europe kromě plastických maziv.
R&D centrum FES v číslech:
 Půdorys 50 x 50 m, uvnitř atrium 20 x 20 m
 Celková užitná plocha 6300m²
 Plocha laboratoří 1500 m²
 Kanceláře 400 m²
 Strojní zařízení 800 m²
 Sklad vzorků 700 m²
 85 větracích šachet klimatizace vymění 100.000 m³/hod.
 Maximální elektrický příkon budovy 2 MW
 Rekuperace tepla ze vzduchu
 Celkový počet zaměstnanců - 100
 V jednotlivých odděleních podle specializace:
 Produkty pro obrábění 14
 Tváření, čištění, antikorozní ochrana 19
 Přípravné vývojové odd. 7
 Know-How Transfer 3
 Laboratoře kontroly kvality a zákaznického
servisu 40 (kontrola kvality třísměnný provoz)
 Průmyslová maziva 4 (pouze administrativa)
 Automotive 6 (pouze administrativa)
Kapacita laboratoří:
 Servisní laboratoř 20.000 vzorků za rok s cca 100.000
naměřenými hodnotami
 Laboratoř kontroly kvality 50.000 vzorků za rok
s cca 250.000 měřeními
Nové centrum významně přispěje k dalšímu zvýšení výkonnosti
a a udržování vynikající kvality našich produktů, jakož i poskytování uceleného servisu našim zákazníkům.
8
Zdroj: Ing. Josef Jírovec
vedoucí prodeje společnosti
Projekt specializace
obchodního týmu Fuchs
v České republice
V minulém roce jsme společně důstojně završili 20-ti leté působení
společnosti Fuchs v České republice. Mnozí dlouholetí zákazníci společně s námi prožili určité milníky vývoje, jakými byly zejména otevření vlastního logistického areálu nedaleko Prahy v roce 1999 a přestěhování pobočky Ostrava do nového centra v roce 2006. Po celou
tuto dobu se současně vytvářela struktura obchodně-technických
zástupců regionálně rozdělených tak, aby naši zákazníci dostávali
odpovídající obchodní i technický servis. Společnost tak má v současnosti pro celou Českou republiku stabilní prodejní i technický tým,
připravený pro další rozvoj.
S výrobky koncernu FUCHS se můžete setkat ve velmi širokém spektru.
Není přehnané konstatovat, že žádná jiná olejářská společnost nemá
tak obrovský sortiment produktů. K využití potencionálu a užitných
schopností našich produktů, především těch s vyšší přidanou hodnotou a specialit, je stále více potřeba nových a odbornějších znalostí.
Nezbytným a logickým krokem tedy je specializace obchodního týmu
zástupců. Tímto krokem, který již byl v rámci strategického plánování
rozvoje koncernu FUCHS postupně zaveden ve většině evropských
poboček Fuchs, se vytváří nový potencionál rozvoje nejen vlastního
obchodního vztahu se zákazníky, ale především určité participace na
zavádění nových projektů u zákazníků, kteří požadují stále fundovanější servis a aplikaci dodávaných produktů. Proto byl v minulém roce
zahájen projekt specializace a zavedení plnohodnotné profesionální
specializované struktury obchodně technického týmu se zaměřením
na zákazníky z oblasti automotive a zákazníky z oblasti industry.
Vypracovaný a koncernem schválený harmonogram pomalu směřuje
k finálnímu datu ledna 2013, kdy bude celá specializace dokončena.
Její součástí jsou postupné kroky, které jsou specifikovány tak, aby
nedošlo k případným negativním jevům spojeným s určitou změnou
obchodních regionů a především vlivem změny osoby obchodního
zástupce, na kterého byli zákazníci po dlouhá léta zvyklí. Proto prakticky až do konce podzimních měsíců budou pečovat o naše zákaz-
níky současní zástupci s postupným seznamováním a společnými
návštěvami u jednotlivých zákazníků již v případě předání zákazníka
jinému specialistovi. Vhodnou formou společného setkání bude jistě
i návštěva naší expozice na MSV Brno, kam vás tímto opět rád zvu.
V těchto měsících probíhá část etapy, ve které dochází k postupnému
předávání rozpracovaných obchodních nabídek i technických projektů v rámci nové specializace našich obchodníků. Součástí procesu
je rozšíření obchodních regionů tak, aby byl lépe využít potencionál jednotlivých odborných zástupců. Je třeba říci, že se zavedením
nového systému nezvýší počet jednotlivých obchodníků ani techniků.
V neposlední řadě je třeba stručně charakterizovat parametry dělení.
Pod pojmem zákazníka v oblasti automotive si lze představit uživatele mobilní techniky, jako jsou motorová vozidla, stavební stroje,
zemědělská technika, stroje pro těžební průmysl či servisní organizace. Stejně tak je do této oblasti zařazen sortiment dodávek OEM
produktů či jednotliví regionální dealeři. Naopak typickým průmyslovým zákazníkem je výrobní podnik, který používá technologické oleje
či maziva na převažující aplikaci produktů pro výrobní procesy. Tedy
například používá obráběcí kapaliny, tvářecí prostředky, prvky antikorozní ochrany či třeba potravinářská maziva. Jako každá změna
vyžaduje i tento krok určitou míru pochopení a tolerance v případných drobných nedostatcích, které je vedení společnosti Fuchs společně s celým týmem připraveno eliminovat a okamžitě řešit.
Závěrem si dovoluji vyjádřit přání, aby tato největší změna v organizaci prodeje za dobu působení společnosti Fuchs zde v České republice, přinesla pro naše zákazníky zlepšení našich služeb, poskytovaného servisu a využití špičkových parametrů našich produktů. Těším
se na naší další spolupráci, na její rozšiřování a také na řešení nových
aplikací, u kterých se stále častěji stává náš produkt nejen běžným
olejem či mazivem, ale náročným konstrukčním prvkem, zaručujícím
dlouhodobé spokojené užívání vámi produkovaných výrobků.
9
FUCHS OIL – hrdý sponzor 50. ročníku
300 zatáček Gustava Havla
Nová generace motorových olejů
nyní také pro užitková vozidla.
www.oleje-fuchs.cz
Download

Jaro 2012 - Fuchs Oil