06 | 2013
ROČNÍK 7
49Kč
Cena
/ 2,44 €,
pro předplatitele 41,30 Kč / 2 €
ZLATÁ
SLOVENSKÁ
jízda na
MS FCI IPO
CANICROSS
zvedá lidi
od televize
JAK
FOTIT
psí
závody
AGILITY
STŘÍBRO
z Afriky
Cena výtisku: 49 Kč⁄2,44 €
ONEMOCNĚNÍ
srdce
ROTVAJLER
Agility | Dogdancing | Dogfrisbee | Dostihy & Coursing | Flyball | Mushing & Dogtrekking | Obedience | Pasení | Sportovní kynologie | Záchranáři
VETERINA
Onemocnění srdce
Kardiologie, lékařský obor, který se zabývá
diagnostikou a terapií onemocnění srdce, je
v lidském lékařství jedním z nejhlavnějších a
nejrozšířenějších. U pejsků se onemocnění
srdce nevyskytují až tak často jako u lidí, avšak
nepochybně jsou srdeční choroby psů velmi
významné a v současné době stále častější.
Je to hned z několika důvodů, jedním z nich
je stále více stárnoucí populace našich psích
kamarádů, kteří žijí v těsné blízkosti svých majitelů, dále pak vliv dědičnosti, genetické predispozice rozvoje některých srdečních nemocí. Srdce je orgánem, který je pro organismus
životně důležitý. Pokud přestane fungovat, je
to stav leckdy fatální. O to je důležitější včasná
diagnostika onemocnění, pravidelné kontroly
a případně nasazení léků pro podporu srdce, to
vše může život pejska výrazně prodloužit. Bez
srdíčka to prostě a dobře nejde.
telný šelest, slabší či asynchronní pulz, zvětšení
dutiny břišní nebo otoky. Velmi důležitá je také
anamnéza, neboli důkladné „vyzpovídání“ majitele. Určitě nás bude kromě běžných otázek
víc zajímat, jak pejsek snáší zátěž, zdali nepokašlává a popřípadě kdy a jak spí, jestli nehubne či příliš nepřibírá, nebo zda neměl nějaký
stav slabosti.
Rentgenologie hrudníku (RTG) – posuzujeme siluetu srdce, velkých cév, plic, vaskulatury
plic, prostoru dutiny hrudní a dalších struktur
hrudníku při maximálním nádechu.
Echokardiografie (USG) – pomocí ultrazvukového vyšetření proměřujeme jednotlivé srdeční struktury, hodnotíme proudění krve.
Elektrokardiografie (EKG) – udává přehled
o elektrické aktivitě srdce.
Vyšetření krve – u kardiaků standardně provádíme hematologické a biochemické vyšetření, v současné době se stejně jako v humánní
medicíně využívá pro diagnostiku srdečního
selhávání stanovení natriuretického peptidu.
Nejčastější onemocnění srdce
1. Vrozené srdeční vady
– s těmito vadami se pes narodí, tvoří celkem
asi 5 % onemocnění srdce.
Perzistentní ductus arteriosus (PDA) –
Ductus arteriosus je cévní spojka mezi velkými
Diagnostika srdečních
onemocnění
Jak vůbec zjistíme, že pejsek má nějaký
problém se srdcem?
Klinické vyšetření a anamnéza – standardním klinický vyšetřením zhodnotíme celkový
zdravotní stav pacienta, toto vyšetření by mělo
být součástí pravidelných kontrol u veterinárního lékaře, např. při pravidelné vakcinaci. U psů
s podezřením na onemocnění srdce můžeme
zjistit např. zhoršený výživný stav, slabost, změnu v zabarvení sliznic (cyanotické či bledší), dechové obtíže, dušnost, při poslechu srdce slyši-
RTG snímek LL projekce.
RTG snímek VD projekce.
PSÍ SPORT Y 6/2013
25
VETERINA
RTG snímek LL projekce.
cévami a před narozením je důležitou součástí oběhového systému. Po narození dochází
k jejímu uzavření a postupně zaniká. Pokud
k uzavření této spojky nedojde, nebo se uzavře
pouze částečně, vzniká tzv. PDA. Může být odhalen při poslechu srdce jako náhodný nález
při prvním očkování (typický je šelest zvuku
„parní lokomotivy“) nebo majitelé přicházejí
s problémy jako je dušnost, kašel a unavitelnost. Po důkladném kardiologickém vyšetření je terapie tohoto onemocnění chirurgická
– podvázání perzistentního ductu. Prognóza
onemocnění závisí na stavu poškození srdce
před chirurgickým zákrokem.
Pulmonální stenóza – vrozené zúžení plicnice (arteria pulmonalis), tepny vedoucí krev ze
srdce do plic, do malého krevního oběhu. Toto
zúžení vyvolává zvýšený odpor při stahu pravé
komory a následně zvýšené namáhání srdeční-
26
PSÍ SPORT Y 6/2013
ho svalu. U psů s touto vadou často pozorujeme sníženou toleranci zátěže, slabost, synkopy
(ztráty vědomí) a může vést až k srdečnímu
selhání.
Aortální stenóza – vrozené zúžení aorty, tepny,
která vede krev ze srdce do těla, do velkého krevního oběhu. Zúžení činí překážku pro proudící
krev a vyvolává hemodynamické změny. Levá
komora je při stahu více namáhána a dochází
k hypertrofii („zesílení“) stěny. U psů pozorujeme zadýchávání po větší námaze, unavitelnost,
slabost a v konečné fázi až srdeční selhání.
2. Získané srdeční vady
– tyto vady se vyvíjejí až po narození, pejskové
si k nim mohou, ale také nemusí, nést vrozenou
predispozici.
Degenerativní onemocnění atrioventrikulárních chlopní (endokardióza) – zdaleka
nejčastější onemocnění srdce u psů, především
malých plemen. Jedná se o chronické onemocnění, při němž dochází k fibrotizaci, myxomatózní degeneraci a následné deformaci cípů
chlopní. Následkem toho dochází k nedostatečnosti mitrální chlopně a zpětnému toku krve
z levé síně. Srdci se výrazně snižuje efektivita
jeho práce. Nejčastěji bývá postižena mitrální
chlopeň (mezi levou komorou a síní) samostatně, případně společně s chlopní trikuspidální
(mezi pravou komorou a síní). U této srdeční
vady je určitá genetická predispozice, a to především plemene Kavalír King Charles španěl, jezevčík, malý knírač, jorkšírský teriér a pudl. Nedostatečnost chlopně bývá prokázána především
u starších psů nad 9 let, u kavalírů může být
ale zjištěna i v mnohem nižším věku. Onemoc-
EKG - normální stav.
nění se projevuje různě, můžeme zjistit šelest
při pravidelném očkování, ačkoliv pes nemá
žádné příznaky, při vážnějším postižení majitelé uvádí, že je pejsek unavenější, hůře zvládá
zátěž, pokašlává, častěji v noci nebo po psychickém vzrušení. V konečné fázi může vést až
k srdečnímu selhání.
Dilatační kardiomyopatie (DCM) – jedná se
onemocnění srdečního svalu především velkých a gigantických plemen středního až vyššího věku. U většiny psů je genetický základ nemoci. Dochází k degeneraci srdeční svaloviny
(myokardu) a odumírání svalových buněk a jejich nahrazení fibrotickou (vazivovou) tkání. Při
DCM bývá srdce zvětšené, svalovina je bledší,
měkká, ochablá. Takto změněné srdce má výrazně nižší výkon, zeslabená stěna se nemůže
dostatečně a efektivně stahovat. Pacienti mají
problémy s dýcháním, kašlou, mohou kolabovat, hubnou a nezřídka dochází ke vzniku ascitu (tvorbě tekutiny v dutině břišní) v důsledku
srdečního selhávání.
3. Arytmie srdeční – jedná se o poruchu
tvorby a vedení srdečních impulzů. U psů je
naprosto normální tzv. sinusový rytmus (pravidelná tvorba impulzů) a také respirační sinusová arytmie (změna rytmu spojená s dýcháním, při nádechu je rytmus rychlejší nežli
při výdechu). Je-li rytmus jiný, než dva výše
uvedené fyziologické stavy, jedná se o arytmii, která je výsledkem poruchy elektrické
diocentézy, odsání tekutiny z osrdečníkového
vaku. V případě opakování náplně je doporučováno chirurgické řešení, kdy se část osrdečníku odstraní a tekutina odtéká do dutiny hrudní,
odkud je odváděna mízními cévami.
Srdeční selhání
Perikardiální efúze.
aktivity buněk. Podle konkrétního místa poškození rozlišujeme celou řadu specifických
arytmií (např. sinus arrest, síňové extrasystoly, fibrilace síní, AV blok, ventrikulární tachykardie atd.). U pacientů mohou majitelé pozorovat slabost, intoleranci zátěže, dušnost,
synkopy nebo záchvaty křečí. Kromě důkladného klinického vyšetření je pro diagnostiku
arytmie nezbytné důkladné kardiologické
vyšetření včetně EKG.
P Ř Í PA DY Z K L I N I K Y J AG G Y P R A H A
4. Perikardiální efuze – neboli hromadění
tekutiny v osrdečníkové dutině. V důsledku
komprese srdce zvýšeným objemem tekutiny
Rocky
Dnešní případ není po
medicínské stránce
zase až tak výjimečný,
nicméně příběh k němu se
pojící nás zaujal natolik, že jsme
se rozhodli o něj podělit.
Rocky je veselý a přátelský
tříletý pes. Jednoho zářijového večera byl sám
doma, když opilý kolega ze zaměstnání jeho majitele
násilím vniknul do bytu
s ú my s l e m
možná krást, možná ničit.
Rocky se nejspíše na vetřelce vrhl, aby bránil
obydlí svého pána. Nebral přitom ohled na
to, že je jorkšírský teriér a váží 2 kilogramy.
Nerovný souboj byl patrně krátký a skončil
tak, jak musel. Rocky byl u nás hospitalizován
s částečně otevřenou zlomeninou holenní i
lýtkové kosti na pravé noze, s monoklem pod
pravým okem a v mírném šoku. Po stabilizaci
dochází k srdeční tamponádě. Zmnožená tekutina může být z různých důvodů – idiopatická
benigní perikardiální efuze (z neznámé příčiny), infekční (septická), traumatická (krev) nebo
z neoplastické (nádorové) příčiny. U idiopatické
benigní perikardiální efuze je plemenná predispozice u zlatých retrívrů, německých ovčáků či německé dogy. V akutním případě může
při tomto onemocnění dojít k náhlému úhynu
v důsledku oběhového selhání, vyvíjí-li se efuze delší dobu, můžeme u psa pozorovat letargii, slabost, kašel, zvětšování břicha v důsledku
hromadící se tekutiny v dutině břišní (ascites).
Základem terapie je včasné provedení perikar-
ze šoku a několikadenní antibiotické
léčbě podstoupil Rocky operaci,
během které
byly kosti vráceny do původní
polohy a spojeny
ocelovou ploténkou
tak, aby mohly srůst
bez vlivu na další
Rockyho život. Bohužel po několika
týdnech se vlivem
zánětu šrouby držící
ploténku uvolnily
a Rocky musel
podstoupit další
zákrok, během
kterého byla zlomenina zafixována jiným způsobem.
Přejeme mu brzké uzdravení
a doufáme, že už nebude během svého psího života vystavován tak náročným úkolům při obraně svého pána.
Srdeční selhání je výsledek jakýchkoliv velmi vážných srdečních onemocnění. Dochází
ke kongesci (městnání) cév, vzniku edémů,
systémové hypotenzi a snížení prokrvení
periferních tkání kvůli nedostatečnému srdečnímu výdeji. U pacientů ve fázi srdečního
selhání velmi často pozorujeme celkovou
slabost, motání až kolapsové stavy, silnou
dušnost v důsledku edému plic či efuze, zapojení břicha při dýchání, natažení krku, široce rozkročený postoj hrudních končetin, kašel, v některých případech až s pěnou v okolí
tlamy. Sliznice bývají bledší a nafialovělé (cyanotické). V některých případech (při selhání pravého srdce) může docházet ke vzniku
tekutiny v dutině břišní či hrudní, popř. vznik
periferních otoků. Terapie srdečního selhání
není jednoduchá a prognóza je vždy velmi
opatrná. Většinou spočívá v razantní terapii
pomocí léků na odvodnění edému (diuretik),
léků pro podporu práce srdce v kombinaci
s kyslíkovou terapií.
Připravila MVDr. Klára Myšková,
Veterinární klinika HKVet, s. r. o
INZERCE
Připravil Vojtěch Novák
PSÍ SPORT Y 6/2013
27
POHLEDY DO...
Onemocnění
perikardu
Torakotomie – přístup do hrudní dutiny
– provádí se z pravé strany, v mezižebří.
Zpravidla se provádí kombinace celkové anestezie se svodným znecitlivěním
stěny hrudníku.
Perikard je vak obalující srdce. Jeho úkolem je zabraňovat srdci v nadměrném
rozpínání, chránit srdce před infekcí,
zvlhčovat ho a udržovat stejnou pozici
srdce v hrudníku.
Nejčastějším onemocněním perikardu je
perikardiální efuze . Při tomto onemocnění dochází k hromadění nadbytku tekutiny v perikardiálním vaku. Následkem je
stlačování srdce a vznik srdeční tamponády. To je život ohrožující stav, jehož výsledkem je srdeční selhání, šok a kolaps
organismu.
Jako první pomoc je nutné po rychlé
a včasné diagnóze odsát tekutinu z perikardu.
Při některých onemocněních se tekutina hromadí opakovaně a přistupuje se
k operativnímu odstranění buď celého,
nebo části perikardu.
Jednou z příčin perikardiální efuze je nádor srdečního ouška. Provedeným operačním zákrokem se prodlužuje komfortní život pacienta o půl až jeden rok.
Připravil: MVDr. René Finsterle, HKVet s.r.o
28
PSÍ SPORT Y 6/2013
Pohled do dutiny hrudní, s uložením srdce.
Vpravo kolabovaná plíce a srdce uložené v osrdečníku.
Perikardektomie – spočívá v nastřižení a postupném odstranění
perikardu.
Nádor srdečního ouška.
PSÍ SPORT Y 6/2013
29
Download

Onemocnění srdce