15.JANUAR PLUS
TEST 9 STRANA 2
1 U saobraćaju na putu, po jednu registarsku tablicu imaju:
1
2
3
4
priključna vozila;
motocikli;
sva motorna vozila;
Iaki motocikli.
2 Saobraćajna traka za usporavanje je:
1 dio kolovoza namijenjen za isključivanje vozila iz saobraćaja na putu;
2 dio puta namjenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila koja se kreću sporo i
otežavaju brže odvijanje saobraćaja.
3 Zona smirenog saobraćaja je:
1 područje u naselju ili van naselja u kojem se ne mogu upotrebljavati zvučni znakovi upozorenja;
2 područje u naselju, obilježeno propisanim saobraćajnim znakom, u kojem vozila ne smiju da
se kreću brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dozvoljenog kretanja pješaka i dječije igre;
3 područje u naselju, obilježeno propisanim saobraćajnim znakom, koje isključivo
obuhvata zone oko škola i dječijih obdaništa.
4 Ulica može da ima:
1 samo jednu saobraćajnu traku bez proširenja;
2 jednu saobraćajnu traku s tim da se odgovarajuće proširenje mora nalaziti na svakih 50 m;
3 najmanje dvije saobraćajne trake.
5 Koliki broj kaznenih bodova se može odrediti vozaču motornog vozila koji
je prekršajnim nalogom odnosno sudskim rješenjem
kažnjen za prekršaje kažnjive prema odredbama Zakona o osnovama
bezbijednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini?
1 dva, tri i pet bodova, što je određeno kaznenim odredbama zakona;
2 jedan i dva boda, zavisno od težine učinjenog prekršaja;
3 dva i tri boda koja utvrđuje sud prilikom određivanja kazne.
15.JANUAR PLUS
TEST 9 STRANA 3
6 Na putevima rezervisanim za saobraćaj motornih vozila i brzim putevima (van
naselja) vozač ne smije vozilom da se kreće:
1
2
3
4
brzinom većom od 130 km na čas;
brzinom većom od 120 km na čas;
brzinom većom od brzine određene saobraćajnim znakom postavljenim na putu;
brzinom većom od 100 km na čas.
7 Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima
koja se razvrstavaju u:
1
2
3
4
kategorije A, B, C, D i E;
kategorije A, B, BE, C, CE, D i DE;
potkategorije F, G i H ;
potkategorije A1, B1, C1, D1, C1E i D1E .
8 Vozila sa pravom prvenstva prolaza su:
1 vozila službe hitne pomoći, vatrogasna vozila i vojna vozila;
2 vozila inspekcijskih službi;
3 vozila policije, sudske policije i Granične policije BiH.
9 Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije:
1
2
3
4
da polukružno okreće vozilo;
da upravlja vozilom brzinom većom od 40km/h;
da se vozilom kreće unazad;
da zaustavlja vozilo.
10 Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju, na vozilu:
1 moraju biti upaljena duga svjetla;
2 moraju biti upaljena svjetla za označavanje puta;
3 moraju biti upaljena kratka svjetla.
15.JANUAR PLUS
TEST 9 STRANA 4
11 Vozač koji na putu susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i vozač kojeg
sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužan je:
1 da obavezno zaustavi svoje vozilo i propusti vozila pod pratnjom;
2 da ustupi prvenstvo prolaza, omogući nesmetan prolaz vozilima pod pratnjom, a po
potrebi i zaustavi svoje vozilo;
3 da umjesto dugih svjetala noću upotrijebi kratka svjetla za osvjetljavanje puta;
4 da se strogo pridržava naredbi koje im daju lica iz pratnje i kretanje nastavi tek kad
prođu sva vozila pod pratnjom.
12 Pod pojmom biciklistička staza podrazumijeva se:
1 izgrađena saobraćajna površina namijenjena za saobraćaj bicikala i mopeda, koja se
proteže uzduž kolovoza i koja je od njega odvojena i obilježena propisanim
saobraćajnim znakom;
2 dio kolovoza namijenjen za saobraćaj bicikala i mopeda, koja se proteže uzduž kolovoza
i koja je označena uzdužnom linijom na kolovozu.
13 Vozač koji namjerava da se kreće vozilom unazad može da izvrši tu radnju:
1 samo na kratkom dijelu puta;
2 na prevojima na kojima je preglednost nedovoljna;
3 pod uslovom da ne ugrožava ili ne ometa druge učesnike u saobraćaju.
14 Koja je najveća dozvoljena brzina kretanja vozilom na putevima u naselju, osim
ako saobraćajnim znakom nije drugačije određeno?
1 80 km/h;
2 50 km/h;
3 60 km/h.
15 Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi je:
1 propisani obrazac koji učesnici u saobraćajnoj nezgodi popunjavaju nakon saobraćajne
nezgode;
2 propisani obrazac koji vozač popunjava posle obavljenog tehničkog pregleda vozila;
15.JANUAR PLUS
TEST 9 STRANA 5
16 Da li vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na posebno određenim mjestima na
kolovozu ili van njega ili na ulicama sa slabijim saobraćajem mora imati upaljena
svjetla?
1 mora;
2 ne mora.
17 Koja je najveća dozvoljena brzina kretanja za autobuse kojima se obavlja organizovani
prevoz djece?
1 60 km/h;
2 80 km/h;
3 70 km/h.
18 Da li vozač može danju da upotrijebi svjetlosni znak upozorenja?
1 da, ako takav način upozorenja drugim učesnicima u saobraćaju više odgovara
uslovima na putu;
2 ne, svjetlosni znak upozorenja se upotrebljava samo noću.
19 Vozač vozila kojem je dat znak za preticanje sa njegove lijeve strane ne smije?
1 smanjivati brzinu kretanja svog vozila;
2 povećavati brzinu kretanja vozila dok se drugim vozilom vrši radnja preticanja;
3 uključiti desni pokazivač smjera radi isključivanja vozilom iz saobraćaja.
20 Kako ćete postupiti kada se sa vozilom približavate prelazu puta preko željezničke
pruge u nivou na kojem nema uređaja za zatvaranje saobraćaja, niti uređaja za
davanje znakova kojim se najavljuje približavanje voza?
1 zaustaviti vozilo pred prelazom, odnosno pred željezničkom prugom;
2 upotrijebiti zvučni znak upozorenja i što brže preći preko pruge;
3 uvjeriti se da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kreće šinama i sa
naročitom opreznošću vozilom preći preko željezničke pruge.
15.JANUAR PLUS
21 Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?
1 zabrana kretanja za bicikliste i pješake;
2 razdvojena staza za pješake i bicikliste, kojom je
zabranjeno kretanje drugih učesnika u saobraćaju,
3 staza za kretanje pješaka, bicikla i motocikla.
22 Kako treba postupiti nailaskom na ovaj saobraćajni
znak?
1 povećati brzinu kretanja vozila;
2 prilagoditi brzinu kretanja vozila uslovima i stanju na putu jer
postoji povećana opasnost od iskliznuća ili prevrtanja vozila.
23 Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?
1 mjesto na putu gdje je postavljeno preventivno ulegnuće
kao objekat koji se koristi za smirivanje saobraćaja.
2 mjesto na putu gdje je postavljena preventivna izbočina
kao objekat koji se koristi za smirivanje saobraćaja.
24 Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?
1 blizina mjesta na kojem se izvode radovi ili na kojem je prepreka
na putu;
2 približavanje mjestu na kojem je saobraćaj regulisan svjetlosnim
saobraćajnim znacima;
3 smjer i način preusmjeravanja saobraćaja.
25 Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?
1 blizina dijela puta na kojem se često događaju
saobraćajne nezgode;
2 blizina dijela puta na kojem se dogodila saobraćajna
nezgoda.
TEST 9 STRANA 6
15.JANUAR PLUS
26 Kako treba postupiti prilikom nailaska vozilom na
ovlašteno lice koje u vašem smjeru kretanja daje znak
kao na slici?
1 povećati brzinu kretanja vozila;
2 smanjiti brzinu kretanja vozila;
3 zaustaviti vozilo.
27 Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?
1 mjesto od kog počinje autoput;
2 mjesto od kog počinje put rezervisan za saobraćaj
motornih vozila;
3 mjesto od kog počinje brzi put.
28 Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?
1 položaj puta sa pravom prvenstva prolaza;
2 obavezno skretanje ulijevo;
3 prvenstvo prolaza u svim smjerovima.
29 Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?
1 mjesto u naselju na kojem se ulazi u područje u kojem se ne
smije upravljati vozilom brže od brzine hoda pješaka budući
da je dječija igra dopuštena;
2 mjesto u naselju na kojem se ulazi u područje u kojem je
dozvoljeno upravljati vozilom brže od brzine hoda pješaka.
30 Kako ćete postupiti nailaskom na ovaj saobraćajni znak?
1 nastaviti kretanje vozilom jer imam prednost u odnosu na
vozila iz suprotnog smjera;
2 nastaviti kretanje vozilom sa naročitom opreznošću u
odnosu na vozila iz suprotnog smjera;
3 ne nastaviti kretanje vozilom, jer je zabranjen saobraćaj
vozilima iz smjera prema kome je okrenut znak.
TEST 9 STRANA 7
15.JANUAR PLUS
TEST 9 STRANA 8
31 Kako treba postupiti vozač putničkog auta u
situaciji kao na slici ako ako se vozač
autobusa uključuje u saobračaj sa stajališta?
11
1 smanjuje brzinu kretanja i omogućuje uključivanje
autobusa u saobraćaj;
2 zvučnim znakom upozorava vozača autobusa da ga
propusti jer ima prvenstvo prolaza;
3 prolazi pored autobusa jer ima prednost.
32 U saobraćajnoj situaciji kao na slici, plavi
putnički automobil:
1 ne čini prekršaj jer je prelaz preko pruge regulisan
svjetlosnim saobraćajnim znakovima;
2 čin i prekršaj.
33 Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji
kao na slici ukoliko automobilom skrećete
udesno?
1 propustiću biciklistu, a zatim vršim radnju skretanja
udesno;
2 vozim istovremeno sa biciklistom.
34 Kako postupiti u saobraćajnoj situaciji kao
na slici?
1 povećati brzinu kretanja vozila;
2 obratiti pažnju na postupke vozača vozila iz suprotnog
smjera;
3 povećati pažnju i prije vozila iz suprotnog smjera proći
dionicu na kojoj je suženje puta.
35 Kako postupiti u saobraćajnoj situaciji kao
na slici?
1 propustiti crveni automobil;
2 proći kroz raskrsnicu prije crnog automobila;
3 proći kroz raskrsnicu prije crvenog automobila.
15.JANUAR PLUS
36 Kako postupiti u saobraćajnoj situaciji kao
na slici ?
1 propustiti autobus;
2 propustiti motocikl;
3 proći kroz raskrsnicu prije autobusa.
37 Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?
1
2
3
4
proći prvi kroz raskrsnicu;
proći zadnji kroz raskrsnicu;
proći prije crvenog vozila kroz raskrsnicu;
propustiti vozilo koje dolazi iz suprotnog smjera.
38 Koji je redoslijed prolaska vozila na
raskrsnici u situaciji kao na slici?
1 1 - 2 - 3;
2 2 - 3 - 1;
3 3 - 1 - 2.
39 Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?
1 proći prvi kroz raskrsnicu jer imate prednost;
2 propustiti oba vozila i zadnji proći kroz raskrsnicu;
3 propustiti vozilo hitne pomoći koje daje svjetlosne
znakove, a zatim proći kroz raskrsnicu.
40 Kako treba postupiti u situaciji kao na slici?
1
2
3
4
proći prvi kroz raskrsnicu;
propustiti autobus;
proći kroz raskrsnicu prije vozila sa lijeve strane;
proći kroz raskrsnicu prije autobusa, jer vrši radnju
skretanja ulijevo.
TEST 9 STRANA 9
Download

2 motocikli