TEST 8
1.
Kada osoba smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu?
1.
kada posjeduje potvrdu o oduzimanju vozačke dozvole;
2.
kada posjeduje važeću vozačku dozvolu za kategoriju vozila kojim upravlja;
3.
kada je fizički i psihički sposobna za vožnju;
2.
Obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolovoza čija je širina dovoljna za nesmetan
saobraćaj jednog reda vozila naziva se:
1.
kolovozna traka;
2.
saobraćajna traka;
3.
trotoar;
3.
1.
2.
3.
4.
prekid kretanja vozila u trajanju dužem od pet minuta, osim prekida koji se čine da bi se
postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj;
1
prekid kretanja vozila u trajanju do pet minuta, osim prekida koji se čine da bi se postupilo po
znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj;
prekid kretanja vozila u trajanju dužem od tri minute, uključujući i prekide koji se čine da bi se
postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj;
Puna uzdužna razdjelna linija na kolovozu, označava zabranu:
kretanja vozila po liniji;
2.
prelaženja vozila preko linije;
3.
kretanja vozila unazad;
4.
zaustavljanja vozila na kolovozu;
1
Šta je kolovoz?
1.
posebno urađena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka;
2.
površina namijenjena za saobraćaj vozila u jednom smjeru sa jednom saobraćajnom trakom;
3.
dio površine puta namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila;
6.
1
Šta je parkiranje?
1.
5.
1
1
Koliki mora biti najmanji slobodan prostor iznad najvišeg dijela kolovoza javnog puta?
1.
od 3,5 m;
2.
od 4,5 m;
3.
od 6,5 m;
1
TESTOVNI LIST
1. 2. 3. 4.
5.
11
izrezati
2
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.
5.
12
1. 2. 3. 4.
5.
13
1. 2. 3. 4.
5.
14
1. 2. 3. 4.
izrezati
7
1. 2. 3. 4.
8
1. 2. 3. 4.
5.
15
5.
16
10
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.
izrezati
1. 2. 3. 4.
5.
18
1. 2. 3. 4.
5.
19
1. 2. 3. 4.
5.
20
1. 2. 3. 4.
22
23
5.
24
5.
25
5.
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.
ODGOVOR
1. 2. 3. 4.
5.
32
1. 2. 3. 4.
5.
5.
izrezati
5.
33
1. 2. 3. 4.
5.
izrezati
5.
34
1. 2. 3. 4.
5.
1
5.
BROJ NETAČNIH ODGOVORA
35
1. 2. 3. 4.
2
5.
27
1. 2. 3. 4.
3
4
5.
5.
5
1. 2. 3. 4.
5.
X 4 boda =
PITANJA OD 1. DO 5.
DOPUNSKI TEST
6
ODGOVOR
1. 2. 3. 4. 5.
7
1. 2. 3. 4.
5.
izrezati
1. 2. 3. 4.
5.
29
1. 2. 3. 4.
30
1. 2. 3. 4.
8
1. 2. 3. 4.
5.
5.
9
1. 2. 3. 4.
5.
5.
10
1. 2. 3. 4.
5.
UKUPNO NEGATIVNIH
BODOVA
izrezati
izrezati
izrezati
izrezati
BROJ NETAČNIH ODGOVORA
BROJ NETAČNIH ODGOVORA
X 5 bodova =
PITANJA OD 26. DO 30.
1. 2. 3. 4.
izrezati
5.
28
izrezati
5.
izrezati
izrezati
X 2 boda =
1. 2. 3. 4.
izrezati
izrezati
izrezati
5.
izrezati
BROJ NETAČNIH ODGOVORA
PITANJA OD 31. DO 35.
5.
1. 2. 3. 4.
BROJ NETAČNIH ODGOVORA
PITANJA OD 21. DO 25.
26
5.
izrezati
5.
5.
ODGOVOR
1. 2. 3. 4.
izrezati
X 6 bodova =
ODGOVOR
1. 2. 3. 4. 5.
DOPUNSKI TEST
izrezati
izrezati
X 3 boda =
BROJ NETAČNIH ODGOVORA
PITANJA OD 11. DO 20.
1. 2. 3. 4.
DANA ____________ GODINE
izrezati
izrezati
izrezati
.+.
31
izrezati
izrezati
BROJ NETAČNIH ODGOVORA
5.
izrezati
izrezati
5.
1. 2. 3. 4.
izrezati
izrezati
izrezati
PITANJA OD 1. DO 10.
1. 2. 3. 4.
17
izrezati
X 1 bod =
1. 2. 3. 4.
5.
izrezati
1. 2. 3. 4.
5.
izrezati
izrezati
9
1. 2. 3. 4.
ODGOVOR
izrezati
izrezati
izrezati
6
21
izrezati
izrezati
5
5.
izrezati
izrezati
4
1. 2. 3. 4.
izrezati
izrezati
3
ODGOVOR
pitanje
broj
ODGOVOR
pitanje
broj
_________
pitanje
broj
1
_______________________________________________
(IME, IME JEDNOG RODITELJA I PREZIME KANDIDATA)
pitanje
broj
pitanje
broj
POPUNJAVA KANDIDAT
KATEGORIJA ZA
KOJU SE POLAŽE
pitanje
broj
DOPUNSKI TEST BROJ: 8
___________________
(POTPIS KANDIDATA)
U ___________________
DOPUNSKI TEST
8
pitanje
broj
TEST BROJ:
X 6 bodova =
ZA AUTO ŠKOLU
PITANJA OD 6. DO 10.
Download

File