EW
N
+
lumina
NISOEMISIONA
STAKLA
SENZORSKA VRATA RAMPE
STAKLENE OGRADE
ALUMINIJSKE OGRADE
KAPIJE
VRATA
PROZORI
ALUMINIUM
PVC
STAKLENE FASADE
PVC STRUCTURAL FACADES SENSOR PARKING SAVER
PVC
WINDOWS
DOORSAUTOMATIC SENZOR DOORS
GLASS FACADES ALUMINIUM
GLASS
&
Ideas
I N S P I R A T I O N
+
lumina
O nama
Firma ALUMINA je osnovana 1991.godine u Mrkonjić Gradu, opština Mrkonjić
Grad, Republika Srpska,Bosna I Hercegovina. Tada je to bio pogon za primarnu
preradu drveta. Danas je ALUMINA grupacija u kojoj posluje osam samostalnih
preduzeća.
Preduzeće GP ALUMINA je članice grupacije TRGOPROMEX group koja nastavlja
tradiciju više od 30 godina, odakle crpi veliko iskustvo za proizvodnju prozora I
vrata.
Prozore i vrata vrhunskog kvaliteta, proizvodimo u moder nim pogonima
smještenim u Banjaluci, Mrkonjić Grad-u i Kneževu gdje radi najveći dio od ukupno
220 zaposlenih u grupaciji TRGOPROMEX .
Visoki standardi i nivo kvaliteta počivaju u velikoj mjeri na inovativnosti i spremnosti
ka usavršavanju.
Kadrovi obuke
ALUMINA je firma koja ima uspješan preduzetnički stav izgrađen oko Ijudskih
resursa, njihovih znanja i sposobnosti koje se razvijaju I nadograđuju. U ovom
kulturnom okviru, firma je u cjelini uvjek orjentisana prema kontinuiranom rastu
svojih Ijudskih resursa, svaćenom kao ključ uspjeha u poslovanju. Na našoj
uređenosti, koja je stalna i proširena na sve funkcije treninga i razvoja, bilo u
unutrašnjosti ili podržanoj od strane najvećih eksperata u svom sektoru, razrešava
se i prekaljuje liderstvo u inovacijama među proizvodima i procesima.
Ljudi su naša najveća vrijednost.
Svakim danom nastojimo stvarati što stimulativnije i poticajnije radno okruženje u
kojem mladim i obrazovanim kadrovima pružamo priliku da izrastaju u vrsne
stručnjake jer su upravo zaposleni najveća vrijednost ALUMINA grupe.
Edukacija, timski rad, prepoznatljiva korporativna kultura, stvaranje poticajnog
ambijenta za profesionalan i lični razvoj predstavljaju osnovu naše brige o njima, a
sistem vrijednosti unutar Grupe se zasniva upravo na njihovoj stručnosti,
uzajamnom povjerenju, razvojnoj orjentaciji, te profesionalnom odnosu prema
kupcu.
lumina +
PREDGOVOR I o firmi
Sadržaj:
+
lumina
PVC
WEISS
tehnične karakteristike 5-komornih i 6-komornih profila, karakteristični presjeci
01 - 04
ALUMINIUM
tehnične karakteristike TERMO i HLADNIH profila, karakteristični presjeci
05 - 21
TERMO 50
osnovne karakteristike TERMO 50mm profila, karakteristični presjek
TERMO 60
osnovne karakteristike TERMO 60mm profila, karakteristični presjek
TERMO 65
osnovne karakteristike TERMO 65mm profila, karakteristični presjek
05
06
07
TERMO 65
osnovne karakteristike TERMO 65mm dodatno punjenog profila
termoizolacionim materijalom, karakteristični presjeci
TERMO 85
osnovne karakteristike TERMO 85mm profila, karakteristični presjek
08
09
TERMO 85
osnovne karakteristike TERMO 85mm dodatno punjenog profila
termoizolacionim materijalom, karakteristični presjeci
10
TERMO 85 SK
osnovne karakteristike TERMO 85mm profila sa skrivenim krilom,
karakteristični presjek
HARMO
osnovne karakteristike HARMO kliznih profila, karakteristični presjek
HARMO 80 TERMO
osnovne karakteristike HARMO 50mm TERMO profila, karakteristični presjek
HARMO 120 TERMO
osnovne karakteristike HARMO 120mm TERMO profila, karakteristični presjek
50 FK
osnovne prikazi 50 FK fasadnog profila, karakteristični detalji
50 PS
osnovni prikazi 50 PS fasadnog ventus sistema, karakteristični detalji
70 - E
osnovni prikazi 70-E element fasada, karakteristični detalji
SUN - FIX
osnovni prikazi SUN-FIX, fiksnih brisolea, karakteristični izgledi
SUN 55
osnovni prikazi SUN 55, pokretnih brisolea, karakteristični detlji
OF - 60
osnovni prikazi OF-60 profila za ograde, karakteristični detalji
OF - 100
osnovni prikazi OF-100 profila za ograde, karakteristični detalji
STAKLO
osnovni prikazi STAKLA, karakteristični detalji
lumina +
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 - 23
SADRŽAJ
C
V
W
E
P
N
lumina +
KATALOG, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I 01
+
lumina
ŠTOK
WP 5001
KRILO
WP 5002
KRILO
WP 5010
PREČKA
WP 5003
lumina +
KATALOG, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I 02
+
lumina
KRILO VRATA
WP 5004
KRILO VRATA VANJSKO
WP 5005
WP
lumina +
DETALj
DETALj
Krilo vrata
Spoj ugla 90
KATALOG, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I 03
02
+
lumina
DETALj
„T“ prečka
DETALj
štulp
DETALj
Spoj ugla 90 - 220
WP
lumina +
KATALOG, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I 04
02
M
W IU
E
N MIN
U
L
A
ALUMINIUM
PROFILES
WP
lumina +
KATALOG, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I 05
02
Serija profila za vrata i prozore 50mm
sa termički prekinutim mostom
57.5
brtva prema staklu
EPDM kvalitete
pomoćni kutnik 730.003,
730.010
podmetač za staklo - 7 mm
poliamidi 14.8 mm
glavni kutnik 730.009,
731.002,
710.072
pomoćni kutnik 710.050
pomoćni kutnik 730.002
eurožlijeb
srednja brtva 331.005
EPDM kvalitete
pomoćni kutnik 730.001
brtva na krilu 321.001
EPDM kvalitete
poliamidi 14.8 mm
glavni kutnik 730.009,
731.002,
710.072
49.5
WP
lumina +
8
KATALOG, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I 06
02
Serija profila za vrata i prozore 60mm
sa termički prekinutim mostom
brtva prema staklu
EPDM kvalitete
pomoćni kutnik
730.004
podmetač za staklo 12 mm
kutnik
710.023
pomoćni kutnik
730.002
poliamidi 26 mm
umetak
373.003
kutnik 730.006,
710.033
srednja brtva
331.002
pomoćni kutnik
730.001
brtvu u krilu
321.001
kutnik
710.041
kutnik 730.006,
710.033
poliamidi 24 mm
WP
lumina +
KATALOG, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I 07
02
Serija profila za vrata i prozore 65mm
sa termički prekinutim mostom
brtva prema staklu
EPDM kvalitete
podmetač za staklo - 7 mm
ispuna po opsegu staklaCLIMAFILL(λ=0.035
W/m2K)-348.001
poliamidi - 22 mm
glavni kutnik 730.009,
731.002,
710.072
pomoćni kutnik 710.039
pomoćni kutnik 730.002
brtva na ramu 314.001
EPDM kvalitete
srednja brtva 331.006
EPDM kvalitete
eurožlijeb
pomoćni kutnik 730.001
poliamidi - 22 mm
pomoćni kutnik 710.037
WP
lumina +
brtva na krilu 321.001
EPDM kvalitete
glavni kutnik 730.009,
731.002,
710.072
KATALOG, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I 08
02
Serija profila za vrata i prozore 65mm sa termički prekinutim mostom
i dodatno punjenim termoizolacionim materijalom
•
ispuna je od materijala s malim koeficijentom vodljivosti topline λ /veliki otpor prolaza topline/
materijal: TERMO BLOK -/λ=0.035 W/mK/
•
koeficijent prolaza topline Uf=2.15 - 2.4 W/m ²K
brtva prema staklu
EPDM kvalitete
pomoćni kutnik
730.005
podmetač za staklo - 7 mm
ispuna profilaTERMO BLOK(λ=0.035
W/m2K)
ispuna po opsegu staklaCLIMAFILL(λ=0.035
W/m2K)-348.001
poliamidi - 22 mm
glavni kutnik 730.009,
731.002,
710.072
pomoćni kutnik 710.039
pomoćni kutnik 730.002
brtva na ramu 314.001
EPDM kvalitete
srednja brtva 331.006
EPDM kvalitete
eurožlijeb
pomoćni kutnik 730.001
poliamidi - 22 mm
ispuna profilaTERMO BLOK(λ=0.035
W/m2K;)
pomoćni kutnik 710.037
WP
lumina +
brtva na krilu 321.001
EPDM kvalitete
glavni kutnik 730.009,
731.002,
710.072
KATALOG, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I 09
02
Serija profila za vrata i prozore 85mm
sa termički prekinutim mostom
321.004EPDM brtva prema
staklu-vanjska
311.004
730.005pomoćni kutnik
ispuna po opsegu staklaCLIMAFILL(λ=0.035 W/m2K)348.001
poliamidi-34 mm
710.039pomoćni kutnik
glavni kutnik 730.009
731.002
710.072
730.002pomoćni kutnik
331.006srednja brtva
EPDM kvalitete
poliamidi-34 mm
730.001pomoćni kutnik
321.001brtva na krilu
EPDM kvalitete
710.040pomoćni kutnik
WP
lumina +
glavni kutnik 730.009
731.002
710.072
KATALOG, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I 10
02
Serija profila za vrata i prozore 85mm sa termički prekinutim mostom
i dodatno punjenim termoizolacionim materijalom
•
ispuna je od materijala s malim koeficijentom vodljivosti topline λ /veliki otpor prolaza topline/
materijal: TERMO BLOK -/λ=0.035 W/mK/
•
koeficijent prolaza topline Uf=1.5 W/m²K
321.004EPDM brtva prema
staklu-vanjska
311.004
730.005pomoćni kutnik
TERMO BLOK
(λ=0.035 W/m2K)
poliamidi-34 mm
710.039pomoćni kutnik
ispuna po opsegu staklaCLIMAFILL(λ=0.035 W/m2K)348.001
glavni kutnik 730.009
731.002
710.072
730.002pomoćni kutnik
331.006srednja brtva
EPDM kvalitete
ispuna profilaXPS(λ=0.035 W/m2K;
ρ=20kg/m3)
710.040pomoćni kutnik
730.001pomoćni kutnik
321.001brtva na krilu
EPDM kvalitete
glavni kutnik 730.009
731.002
710.072
poliamidi-34 mm
WP
lumina +
KATALOG, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I 11
02
Serija profila za vrata i prozore sa skrivenim krilom
85mm, termički prekinutim mostom
i dodatno punjenim termoizolacionim materijalom
351.017
F-0807
G112/A
322.001
FT-0148
K-0558/M
K-85SK-01
K-0986/H
331.004
4004
710.091
321.001
G112
FT-0165
SK
WP
lumina +
KATALOG, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I 11
02
Serija profila za klizna vrata i prozore
45mm bez termičkog prekida.
brtva prema staklu
EPDM kvalitete
kutnik u krilu
/730.014/
kotačići/143.008/
četkasta brtva
347.004
brtvilo
/340.010/
kutnik u okviru
/730.013/
HARMO
WP
lumina +
KATALOG, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I 12
02
Serija profila za klizna vrata i prozore 80mm
sa termički prekinutim mostom
brtve 311.001, 311.002
kutnik krila
730.012
poliamidi 22 mm
kotačići
143.008
INOX vodilica
390.001
340.008
pomoćni kutnik
730.002
374.032
četkasta brtva
347.004
kutnik
730.008
kutnik
730.008
poliamidi 14.8 mm
HARMO 80 TERMO
WP
lumina +
KATALOG, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I 13
02
Serija profila za klizna vrata i prozore 120mm
sa termički prekinutim mostom
50,5
24
kutnik 730.013
120
HARMO 120 TERMO
WP
lumina +
KATALOG, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I 14
02
Serija profila
za aluminijske fasade
WP
lumina +
50 FK
KATALOG, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I 15
02
MH
ML
A
Serija profila
za aluminijske fasade
sa ventus sistemima otvaranja
WP
lumina +
50 PS
KATALOG, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I 16
02
K-EF-01
K-EF-01
- FIKSIRANJE MAKAZE BEZ KLIZAČA
48
FEO-0201
PODEŠAVANJE NA
VIJKU
1
17
1
17
233
62
1.75
1
17
336
1
17
PODEŠAVANJE KUTA
OTVARANJA VENTUSA
ELEMENT ZA FINO
PODEŠAVANJE
MAKAZA
89
OSLONAC
MAKAZA
38
38
Ø7
.2
MAX.
VIJAK ZA
PODEŠAVANJE
VISINE
MIN.
Serija profila za
višedjelne element fasade
70 - E
WP
lumina +
KATALOG, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I 17
02
Serija profila za zaštitu od sunca
fiksni brisolei
50
50
DFZ 50
F-0814
50
50
SUN - FIX
WP
lumina +
KATALOG, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I 18
02
155
375.037
375.028
391.010
385.005
14
0
133
142.002
142.003
375.026
133
133
133
F-0770
375.028
0
385.005
14
133
133
391.010
142.001
375.026
133
133
F-0770
375.028
0
385.005
14
391.010
133
391.012
375.026
133
133
133
F-0770
375.028
0
385.005
14
391.010
133
F-0770
133
133
133
375.026
375.028
0
385.005
14
F-0770
375.026
133
133
133
391.010
385.005
133
375.028
521.055
0
14
F-0770
391.010
375.026
375.037
155
Pokretni brisolei
serija profila za zaštitu od sunca
WP
lumina +
SUN 55
KATALOG, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I 19
02
DSK-02 KOSI DRZAC
Serija profila za montažne ograde
WP
lumina +
OF - 60
KATALOG, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I 20
02
65
Ø
RUKOHVAT F-1179
BRTVA RUKOHVATA
344.023; 344.024; 344.025
STAKLO LAMISTAL
6,6,2 ;8,8,2 ; 10,10,2
BRTVA 311.001 , 311.002
VIJAK M8x25
432.201
MATICA M8
432.300
POTISNA BRTVA
361.001 ; 361.002
POTISNA NOSA Č BRTVE
391.005 ; 391.006
NOSAČ OGRADE
521.002 ; 521.003
PVC OSLONAC OGRADE
371.002 ; 371.003
Serija profila
za montažne ograde
sa skrivenom
konstrukcijom
OF - 100
WP
lumina +
KATALOG, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I 21
02
Serija staklenih ispuna
za zaštitu od sunca
izo
+
+
Serija dvostrukog stakla
punjenog ARGON gasom
sa LOW-e folijom.
4/6mm
STAKLO
4/6mm
STAKLO
Serija trostrukog
niskoemisionog stakla
sa dvije komore
punjene ARGON gasom
i dvije LOW-e folije.
LOW-e folija
Razdjelna lajsna
Primarni gumeni zaptivač
UNUTRA
Zimi povratak toplog vazduha
Sekundarni gumeni
zaptivač
WP
lumina +
KATALOG, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I 22
02
Serija sigurnosnih stakala
i stakala u boji
LAMISTALI
sigurnosni
Stakla u boji
WP
lumina +
KATALOG, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I 23
02
Download

popratni materijal