ROTO NT K 12/20-9 (13)
Okretno Nagibni Okov
Osnovna sigurnost
Za PVC prozore i balkonska vrata
Razmak: ...................... 12 mm
Visina preklopa: .......... 20 mm
Os okova: .................... 9/13 mm
Područje korištenja:
Širina krila u utoru (FFB):.................. 290 - 1600 mm ¹)
Visina krila u utoru (FFH):................. 280 - 2600 mm
Težina krila:....................................... max. 130 kg
20
21
9
8
18
4
7
6
11
1 DK Pogonski mehanizam - fiksna visina ručke, odstupanje trna 15 mm
FFH/mm
Visina ručke/mm
Dužina/mm
280 – 480 2) 3)
481 – 600
601 – 800
801 – 1000
1001 – 1200
1201 – 1400
1401 – 1600
1601 – 1800
1601 – 1800
1801 – 2000
2001 – 2200
2201 – 2600 5)
120
170
263
413
513
563
563
563
1000
1000
1000
1000
370
490
690
890 1
1090 1
1290 1
1490 2
1690 2
1690 2
1890 2
2090 2
2290 2
SAP št.
284 314
259 830
259 831
259 836
259 838
259 840
259 843
259 846
259 847
259 849
259 851
259 854
E
E
E
E
E
E
E
E
E
2 DK Pogonski mehanizam - varijabilna visina ručke, odstupanje trna 15 mm
FFH/mm
Visina ručke/mm
Dužina/mm
310 – 450 2)
451 – 620 2)
621 – 800
801 – 1200
1201 – 1600
1601 – 2000
2001 – 2600 5)
18
3
5
Zakačka
DK Kutnik P
7
Škare falc
FFB/mm
290 – 410
411 – 600
601 – 800
801 – 1000
1001 – 1200
1201 – 1400
19
3
2
155 – 225
225 – 310
311 – 400
401 – 600
601 – 800
801 – 1000
1001 – 1200
430
400
580 1
980 1
1380 2
1780 2
2180 4
E
E
E
4 Kutnik P
6 Kratki Kutnik E (FFH < 360mm)
E
E
E
255 237
Sistem 12/20-9
150*
250
350
500
L
L
L
L
SAP št.
258 054
258 056
258 058
258 039
D 258 055
D 258 057
D 258 059
D 258 041
10 Ležaj škara K 3/100
Osovina ležaja škara
12 Srednji nastavak
16
FFB/mm
801 – 1200
1201 – 1400
1401 – 1600
FFH/mm
801 – 1200
1201 – 1400
1401 – 1800
1801 – 2000
2001 – 2400
L
L
L
L
227 354
Veličina
400
600
600 S
400
600 S
600
600 S
600 S
600
D
D
D
D
258 061
258 063
258 065
258 043
260 286
255 280
255 281
255 282 4)
255 280
255 282 4)
255 281
255 282 44)
255 282 )
255 281
230 343
263 858
14 Kutni ležaj K K 3/100
258 590
L 230 354 D 230 355
Kutni ležaj K K 6/130
Dated: February 2013. Subject to change.
258 060
258 062
258 064
258 042
18
SAP št.
1E
1E
1E
1E
1E
1E
1E
1E
1E
Kutna spojnica K 6/130
Osigurač otvaranja - krilni dio
SAP št.
11 Kutnik leđni P (FFH > 801 mm)
13 Kutna spojnica K 3/100
15
12
Sistem12/20-13
230 177
L 230 179 D 230 180
Ležaj škara K 6/130
10a
260 277
260 280
260 201
256 024
260 204
260 208
260 212
260 215
Vel./mm
290 – 410
411 – 600
601 – 800
801 – 1400
1
E
SAP št.
8 Dodatne škare (FFB > 1400 mm)
15
259 717
259 718
259 719
259 720
259 721
259 762
259 763
Veličina
150/ 300
250/ 490
350/ 690
500/ 890 1
500/1090 1
500/1290 1
18
SAP št.
E
256 020
260 290
9 Škare spojnica K,
FFB/mm
) Iznad FFB 1400 mm upotrebiti dodatne
škare
2
) Kombinacija sa osiguračem otvaranja
nije moguča
3
) Sa integriranim donjim kutnikom
4
) S - za spajanje 5
) U kombinaciji sa produžetkom pogonskog
mehanizma 308 267
*) Max. nagib 80 mm
1
260 538
Elementi ovisni o vrsti profila
16 Osigurač otvaranja okvirni dio
17 Kip ležaj
18 Upadnica
19 Prihvatnik zakačke
20 Upadnica za prezračivanje
21 Podloga
13
14
4
5
TA 100-1_SCB
10a 10
17
12
18
Roto Frank AG
Wirtschaftsraum Östliche Adria
Wilhelm-Frank-Platz 1
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
[email protected]
www.roto-frank.com
NT-K-1_SCB 18022013.indd 1
20.2.2013 8:49:19
ROTO NT K 12/20-9 (13)
Za PVC prozore i balkonska vrata
Razmak: ...................... 12 mm
Visina preklopa: .......... 20 mm
Os okova: .................... 9/13 mm
Okretno Nagibni Okov
Osnovna sigurnost
20
10 10a
26
Područje korištenja:
Širina krila u utoru (FFB):
Okretno nagibno krilo................... 290 - 1600 mm1)
Okretno krilo................................. 290 - 1600 mm
Visina krila u utoru (FFH):........... ...431 - 2600 mm
Težina krila:..........................................max. 130 kg
30
27
26
19
13 Kutna spojnica K 3/100
Kutna spojnica K 6/130
Kutni ležaj K 3/100
Kutni ležaj K 6/130
28
29
Visina ručice/mm
Dužina/mm
195
490
233 408
690
890
1090
1290
1490
1690
1890
2090
2290
233 409
233 410
233 411
233 412
233 413
296 145
296 074
296 075
296 076
Visina ručice/mm
Dužina/mm
SAP št.
225 – 350
400
233 418
393 – 482
680
233 419
482 – 682
448 – 658
681 – 890
880 – 1090
980
1380
1780
2180
233 420
290 912
296 146
296 147
305 638
19 Vodilo spone škara
) Iznad FFB 1400 mm upotrebiti dodatne
škare
) Kombinacija sa osiguračem otvaranja
2
nije moguča
) Sa integriranim donjim kutnikom
4
) S - za spajanje
5
) U kombinaciji sa produžetkom pogonskog
3
mehanizma 308 267
6
) V kombinaciji sa posebnim kutnikom
*) Max. nagib 80 mm
6
17
3
331 488
21
257 600
260 539
385 031
Za čelni pogonski mehanizam
Za suprotno ležeči utor
**(upotrebiti sa podlogom 260 458)
23 Naslon za razmak 12 mm
Dated: February 2013. Subject to change.
26 Upadnica
27 Upadnica za dvokrili prozor
29 Skrivena upadnica - okvirni dio
28 Skrivena upadnica - krilni dio
1401 – 1600
18
227 354
1401 – 1800
1801 – 2000
4
4
Sistem12/20-13
SAP št.
L 258 060 D 258 061
L 258 062 D 258 063
L 258 064 D 258 065
L 258 042 D 258 043
230 177
L 230 179 D 230 180
12 Srednji nastavak
FFB/mm
FFH/mm
801 – 1200
801 – 1200
1201 – 1400
1201 – 1400
30 Podloga
2001 – 2400
Veličina
400 1
600 1
600 S 1
400 1
600 S 1
600 1
600 S 1
600 S 1
600 1
11 Kutnik leđni P
(FFH>801 mm)
260 286
SAP št.
255 280
255 281
255 282 4)
255 280
255 282 4)
255 281
255 282 4)
255 282 4)
255 281
E
E
E
E
E
E
E
E
E
26
13
5
5
14
14
TA 100-2_SCB
Sistem12/20-9
SAP št.
L 258 054 D 258 055
L 258 056 D 258 057
L 258 058 D 258 059
L 258 039 D 258 041
10a Osovina ležaja škara
25 Sigurnosna upadnica
12
255 237
Ležaj škara K 6/130
350 402
24 Kip ležaj
26
SAP št.
260 201
256 024
260 204
260 208
260 212
260 215
10 Ležaj škara K 3/100
260 458**
Elementi ovisni o vrsti profila
13
260 290
9 Škare spojnica K,
FFB/mm
Vel./mm
290 – 410 150*
411 – 600 250
601 – 800 350
801 – 1400 500
15
22 Prihvatnik zakačke
SAP št.
284 314
259 830
259 831
259 836
259 828
259 840
259 843
259 846
259 847
259 849
259 851
259 854
260 277
4 Kutnik P
6 Posebni Kutnik E (FFH< 360mm) 260 280
256 020
FFB/mm
Veličina
290 – 410
150/ 300
411 – 600
250/ 490
601 – 800
350/ 690
801 – 1000
500/ 890 1 E
1001 – 1200
500/1090 1 E
1201 – 1400
500/1290 1 E
8 Dodatne škare (FFB > 1400 mm)
21 Osigurač otvaranja
Za čelni pogonski mehanizam
Za suprotno ležeči utor
11
1 DK Pogonski mehanizam - fiksna visina ručke, odstupanje trna 15 mm
FFH/mm
Visina ručke/mm
Dužina/mm
280 – 480 2) 3)
120
370
481 – 600
170
490
601 – 800
263
690
801 – 1000
413
890 1 E
1001 – 1200
513
1090 1 E
1201 – 1400
563
1290 1 E
1401 – 1600
563
1490 2 E
1601 – 1800
563
1690 2 E
1601 – 1800
1000
1690 2 E
1801 – 2000
1000
1890 2 E
2001 – 2200
1000
2090 2 E
1000
2201 – 2600 5)
2290 2 E
3 Zakačka
5 DK Kutnik P
7 Škare falc
2
1
L 263 183 D 263 184
L 230 639 D 230 640
Spona škara sistem 12/20-13
10a 10
2 DK Pogonski mehanizam - varijabilna visina ručke, odstupanje trna 15 mm
FFH/mm
Visina ručke/mm
Dužina/mm
SAP št.
310 – 450 2)
155 – 225
430
259 717
225 – 310
400
259 718
451 – 620 2)
621 – 800
311 – 400
259 719
580 1 E
259 720
801 – 1200
401 – 600
980 1 E
1201 – 1600
601 – 800
259 721
1380 2 E
259 762
1601 – 2000
801 – 1000
1780 2 E
2001 – 2600 5)
1001 – 1200
259 763
2180 4 E
16
22
20 Spona škara sistem 12/20-9
1
6
SAP št.
335
490
335
335
335
335
640
640
640
18 Zasun za suprotno ležeči utor
4
260 538
17 Čelni pogonski mehanizam - varijabilna visina
FFH/mm
370 – 520 2) 6)
521 – 620 2)
621 – 650 2) 6)
651 – 800 2)
801 – 1200 2)
1201 – 1600
1601 – 2000
2001 – 2600 5)
7
4
258 590
L 230 354 D 230 355
16 Čelni pogonski mehanizam - fiksna visina
FFH/mm
431 – 500 3) 6)
501 – 600
601 – 800
801 – 1000
1001 – 1200
1201 – 1400
1401 – 1600
1601 – 1800
1801 – 2000
2001 – 1800
2201 – 2600 5)
6
230 343
263 858
15 Osigurač otvaranja - krilni dio
9
18
12
14
8
26
26
12
23
25
27
24
12
26
Roto Frank AG
Wirtschaftsraum Östliche Adria
Wilhelm-Frank-Platz 1
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
[email protected]
www.roto-frank.com
NT-K-2_SCB 18022013.indd 1
20.2.2013 8:45:40
Download

Roto NT PVC