Kompaktni analizator električne energije za
uštede kroz monitoring energije KEW6305
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Sveobuhvatni monitoring u realnom vremenu, snimanje i analiza mono- i tro-faznih sistema
Merenja napona, struje, faktora snage i frekvencije
Analiza snage (Aktivne, Aparentne i Reaktivne snage)
Analiza energije (Aktivne, Aparentne i Reaktivne energy)
Funkcija automatske provere ožičavanja radi sprečavanja nekorektnih povezivanja
Veliki kapacitet memorije (2 GB) sa upotrebom ugrađenog interfejsa za SD kartice
Daljinska merenja i merenja u realnom vremenu upotrebom Android aplikacije
Windows softver za analizu podataka i podešavanje putem USB porta ili Bluetooth-a
Sinhrona merenja dve jedinice KEW6305
Širok izbor klešta senzora koja omogućuju merenuja od 10 mA do 3000A
Jednostavan i ekonomičan način za uštede kroz monitoring energije
Jednostavno kao 1 ➜ 2 ➜ 3 !
Startom sa OFF pozicije i rotiranjem rotacionog preklopnika
Naponski ulazni terminali
u smeru okretanja kazaljke na časovniku, KEW6305 je spreman
za upotrebu u 3 jednostavna koraka
1. SET UP
➜
Rotirajte rotacioni preklopnik u poziciju SET UP. Sva podešavanja instrumenta mogu se
jednostavno izabrati pomoću dugmadi instrumenta. Sva podešavanja mogu se izvršiti
i povezivanjem KEW6305 na PC putem USBa ili Bluetooth-a.
2. WIRING CHECK
Strujni ulazni terminali (sa poklopcem)
Rotirajte rotacioni preklopnik u poziciju WIRING CHECK. Funkcija automatske provere
ožičavanja sprečiće nekorektna povezivanja i prikazaće rezultat na LCD-u. Poruka o
grešci pojavljuje se na displeju da naznači pogrešnu orjentaciju klešta senzora ili
nepravilna povezivanja.
Greška je nađena!
3. W/Wh/DEMAND Merenja
➜
Sve je OK!
Rotirajte rotacioni preklopnik u poziciju W/Wh/DEMAND. Ovaj instrument može vršiti
trenutna, integraciona i DEMAND merenja. START / STOP dugme za start / stop
snimanja.
Karakteristike
Merenja snage i energije
Napon (True RMS), struja (True RMS), aktivna snaga, aparentna snaga, reaktivna snaga, aktivna energija,
aparentna energija, reaktivna energija, faktor snage (cosθ), frekvencija, demand merenje potražnje, struja što
teče kroz nula liniju (samo pri 3-faznim 4-žičnim merenjima)
Interval snimanja može se postaviti između 1 sekund i 1 sat
1/2/5/10/15/20/30s / 1/2/5/10/15/20/30 min/ 1hour
Sbaga i faktor snage za svaku fazu su prikazane
Ne samo ukupna snaga i faktor snage, već i za svaku pojedinačnu fazu su prikazani.
Dvojni sistem napajanja putem AC linije i baterija
U slučaju nestanka mrežnog napajanja, napajanje instrumenta se automatski vrši sa Alkalnih baterija
(Maksimum kontinualnog merenja: 15 sati)
Podaci se mogu sačuvati na SD karticu ili se mogu preneti na PC
Prenos podataka putem USB-a
Sačuvani podaci na SD karti ili internoj memoriji KEW6305 mogu se direktno preneti na računar
putem USB. USB ver. 2.0 je podržana.
Interfejs SD kartice
SD kartice do 2GB mogu se koristiti.
Provera podataka
Poslednjih 10 merenja sačuvanih na SD kartici ili internoj memoriji su prikazani na LCDu. Ova funkcija omogućuje brze provere snimljenih podataka bez upotrebe PC-a.
Windows softver za analizu podataka i podešavanje via USB porta
Automatsko kreiranje frafika ili liste snimljenih podataka. Uniformni
menadžment podešavanja i snimljenih podataka pribavljenih od više
uređaja. Podaci se mogu izraziti u sirovoj nafti ili CO2 ekvivalentnim
vrednostima u izveštaju.
【Zahtevi sistema】
OS: Windows®7(32/64bit)/Vista/XP PC sa CPU: Pentium 4 1.6GHz ili više
Memorija: 512MB ili više (Windows XP), 1GB ili više (Windows 7/Vista)
Displej: Rezolucija 1024×768 tačaka, 65536 boja ili više
NET Framework (3.5 ili više)
Razna merenja upotrebom aplikacija za PC i Android uređaje
PC softverska aplikacija za proveru sinhronog merenja na 2 napojne linije
Dve jedinice KEW6305 mogu se koristiti simultano i vršiti sinhrona merenja na 2 napojne linije.
PC softverska aplikacija može sinhronizovati intervale snimanja i interne časovnike dva KEW6305
putem Bluetooth komunikacije ili USB porta. Merenja će se prenostiti na PC.
Parametri kao što su aktivna, aparentna, reaktivana snaga; aktivna, aparentna, reaktivana energija i
potražnja biće grafički prikazani u realnom vremenu.*Za bežičnu komunikaciju potreban je PC sa Bluetooth funkcijom.
Merenja u realnom vremenu i daljinska merenja upotrebom
Android aplikacije
Merenja se mogu prikazati u grafičkom i numeričkom obliku na Android uređajima u ralnom vremenu
putem Bluetooth komunikacije. Daljinska provera merenja je moguča bez pristupa KEW6305.
Maksimalna razdaljina komunikacije: 10m
Podržane Android ver. 2.2 - 3.2
Bluetooth is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc.
Android and Android Market are registered trademark of the Google SIG, Inc.
Grafik u realnom vremenu
Opci je
Strujna klešta senzori
Fleksibilna strujna klešta senzori
Možete li da zatvorite vrate distribucione kutije tokom snimanja? KEW6305 olakšava bezbedno testiranje pošto je
ekstremno kompaktan i sa dve dodatne pametne opcije: magnetna futrola za pričvršćivanje instrumenta na metalne
površine adapter za napajanje koji napaja instrument sa linije koja se meri.
Magnetska futrola
Adapter za napajanje
Set Model
KEW 6305-01
KEW 6305 x 1
MODEL 8125 x 3
7141B(Set naponskih test kablova : 4kom) × 1
7148(USB kabl) × 1
7170(Napojni kabl) × 1
8326-02(SD kartica [2GB]) × 1
9125(Torba za nošenje) × 1
PC Softver × 1
Baterija × 6
Uputstvo × 1
Kalibracioni sertifikat
Za napajanje sa jedne faze (100-240V )
preko test kablova za napajanje instrumenta
Za montiranje unutar metalnih
distribucionih kutija
KEW 6305 Specifikacije
Žične veze
Merenja
Parametri
Naponski opsezi True RMS
Preciznost napona
Strujni opsezi True RMS
Preciznost struje
Merni opseg frekvencije
Efektivni ulazni opseg
Opsezi prikaza
Preduslov preciznosti
Preciznost aktivne snage
Preciznost merenja frekvencije
Efekat faktora snage
Period osvežavanja displeja
Radne temperature i
vlažnosti vazduha
Skladišne temperature i
vlažnosti vazduha
Krest faktor
PC komunikacioni interfejsi
PC kartica interfejs
Bezbednosni standard
Napajanje (AC Linija)
Napajanje (DC baterija)
Potrošnja
Dimenzije/Težina
Dodaci
Opciono
1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P3W3A, 3P4W
Napon, Struja, Frekvencija, Aktivna snaga
Aparentna snaga, Reaktivna snaga, Aktivna energija, Aparentna energija, Reaktivna energija, Faktor
snage (cos θ), Stuja nule
150/300/600V (CF:2.5 ili manje.)
±0.3%rdg±0.2%f.s. (sinusni talas, 45~65Hz)
10/50/100/250/500A/Auto(sa klešta senzorom MODEL8125)
±0.3%rdg±0.2%f.s.+ preciznost klešta senzora (sinusni talas, 45~65Hz)
40~70Hz
10~110% nominalnog opsega
5~120% svakog opsega (napon)
1~120% svakog opsega (struja)
PF=1, sinusni talas, 45~65Hz, 23±5
±0.5%rdg±0.2%f.s.+ preciznost klešta senzora
±3dgt
Aktivna snaga: ± 1.0%rdg cos θ=±0.5 (PF=1)
1s
0~+50, manje od 85% RH (bez kondenzacije)
-20~+60, manje od 85% RH (bez kondenzacije)
Napon : do 2.5, Struja : do 3.0 (sa 90% fs ili manje)
USB、 Bluetooth
SD kartica (2GB)
IEC61010-1 CAT.III 600V
AC100~240V± 10%(50/60Hz)
LR6 ili Ni-MH(HR-15-51)×6 (Baterijski punjač nije uključen),Trajanje baterija oko 15h
10VAmax.
175 ( L ) ×120 ( W ) ×65 ( D ) mm/ oko 800g (sa baterijama)
7141B (Set naponskih kablova: 4kom), 7148 (USB kabl), 7170(Napojni kabl), 9125(Torba za nošenje),
8326-02 (SD kartica 2GB), KEW WINDOWS (PC Softver)、 Baterije×6, Kratko uputstvo, kalibracioni
sertifikat
8124, 8125, 8126, 8127, 8128 (Klešta senzor), 8129 (Fleksibilna klešta senzor), 8312 (Adapter za
napajanje), 9132 (Magnetska futrola za nošenje)
Melco Buda d.o.o.
- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
tel: 011/ 2181 609, tel/faks: 011/ 3286 445
e mail: [email protected] , [email protected]
www.melcobuda.co.rs , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com
- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
e mail: [email protected] , [email protected]
- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach
Download

Preuzmite katalog "Kyoritsu Japan