BAZENSKI RUBNI KAMEN
CJENIK U EUR/m' BEZ PDV-a
FCA ZAGREB ILI SPLIT (HR), LJUBLJANA ILI MARIBOR (SLO)
LAKI VRSAR J.DOO
UL.GIACOMO CASANOVA 12
VRSAR HRVATSKA
00385 921184036
00381 62 6000 64
www.bazenihrvatska.com
[email protected]
tabela A
PROGRAM
RB
KOMPOZITNI
STANDARD
OPIS
I RAVNI RUBNI KAMEN
m'
cijene za
krajnje
kupce
CIJENE
1
STANDARD SIVI RUBNI KAMEN
2
STANDARD BIJELI RUBNI KAMEN
20
25.5
KUPAC IMA MOGUDNOST DA PRAVI SVOJU KOMPOZICIJU, KOMBINUJUDI DA NA STANDARD
PROGRAM (STAVKE 1, 2 -kolona cijene za krajnje kupce) DODA (STANDARD PLUS):
A GEOMETRIJA
1) ZUB NA KAMENU +5 do 10 eur/m'
2) UTOR +10 eur/m'
3) IMITACIJA DASKE +10 eur/m'
B DODACI
1) LAK +1 eur/m' *** lak se mora obnavljati na svake 2 godine
2) PROTUKLIZNI +2 eur/m'
3) DODATNI ADITIVI +2 eur/m'
4) VLAKNA +0.5 eur/m'
5) BOJA (crvena, braon, kajsija, žuta, zelena, plava, crna) +1 eur/m'
6) BIJELO 90% SIVI 10% RUBNI KAMEN +1 eur/m'
7) DISCO BLACK EXCLUSIVE +15 eur/m'
PRIMJERI KOMBINACIJA:
1
BIJELI LAKIRAN (STANDARD+L )
26.5
2
BIJELI PROTUKLIZNI (STANDARD+P)
27.5
3
BIJELI PROTUKLIZNI, LAKIRAN
(STANDARD P+L )
28.5
4
BIJELI PROTUKLIZNI, LAKIRAN ,
DODATNI ADITIVI (EXTRA)
30.5
5
EXCLUSIVE DISCO BLACK SA ZUBOM
I UTOROM PROTUKLIZNI, LAKIRAN ,
DODATNI ADITIVI (EXTRA)
67
v10/13
Nov-13
II KONUSNI RUBNI KAMEN ZA BAZENE PREČNIKA Ø4-5m
m'
RB
1
OPIS
STANDARD SIVI RUBNI KAMEN
2
STANDARD BIJELI RUBNI KAMEN
KOMPOZITNI
PROGRAM
STANDARD
tabela B
cijene za
krajnje
kupce
CIJENE
25.5
30.5
KUPAC IMA MOGUDNOST DA PRAVI SVOJU KOMPOZICIJU, KOMBINUJUDI DA NA STANDARD
PROGRAM (STAVKE 1, 2 -kolona cijene za krajnje kupce) DODA (STANDARD PLUS):
A GEOMETRIJA
1) ZUB NA KAMENU +5 do 10 eur/m'
2) UTOR +10 eur/m'
3) IMITACIJA DASKE +10 eur/m'
B DODACI
1) LAK +1 eur/m' *** lak se mora obnavljati na svake 2 godine
2) PROTUKLIZNI +2 eur/m'
3) DODATNI ADITIVI +2 eur/m'
4) VLAKNA +0.5 eur/m'
5) BOJA (crvena, braon, kajsija, žuta, zelena, plava, crna) +1 eur/m'
6) BIJELO 90% SIVI 10% RUBNI KAMEN +1 eur/m'
7) DISCO BLACK EXCLUSIVE +15 eur/m'
PRIMJERI KOMBINACIJA:
1
BIJELI LAKIRAN (STANDARD+L )
31.5
2
BIJELI PROTUKLIZNI (STANDARD+P)
32.5
3
BIJELI PROTUKLIZNI, LAKIRAN
(STANDARD P+L )
33.5
4
BIJELI PROTUKLIZNI, LAKIRAN ,
DODATNI ADITIVI (EXTRA)
35.5
5
EXCLUSIVE DISCO BLACK SA ZUBOM
I UTOROM PROTUKLIZNI, LAKIRAN ,
DODATNI ADITIVI (EXTRA)
72
NAPOMENA: samo rubnjaci profila SLAP imaju sve radijuse (1,2,3,4,5,6 m)
PROGRAM
RB
STANDARD
1
III KONUSNI RUBNI KAMEN ZA BAZENE PREČNIKA Ø1-2m
m'
cijene za
krajnje
kupce
OPIS
CIJENE
31.5
STANDARD SIVI RUBNI KAMEN
2
STANDARD BIJELI RUBNI KAMEN
KOMPOZITNI
tabela C
36.5
KUPAC IMA MOGUDNOST DA PRAVI SVOJU KOMPOZICIJU, KOMBINUJUDI DA NA STANDARD
PROGRAM (STAVKE 1, 2 -kolona cijene za krajnje kupce) DODA (STANDARD PLUS):
A GEOMETRIJA
1) ZUB NA KAMENU +5 do 10 eur/m'
2) UTOR +10 eur/m'
3) IMITACIJA DASKE +10 eur/m'
B DODACI
1) LAK +1 eur/m' *** lak se mora obnavljati na svake 2 godine
2) PROTUKLIZNI +2 eur/m'
3) DODATNI ADITIVI +2 eur/m'
4) VLAKNA +0.5 eur/m'
5) BOJA (crvena, braon, kajsija, žuta, zelena, plava, crna) +1 eur/m'
6) BIJELO 90% SIVI 10% RUBNI KAMEN +1 eur/m'
7) DISCO BLACK EXCLUSIVE +15 eur/m'
PRIMJERI KOMBINACIJA:
1
BIJELI LAKIRAN (STANDARD+L )
37.5
2
BIJELI PROTUKLIZNI (STANDARD+P)
38.5
3
BIJELI PROTUKLIZNI, LAKIRAN
(STANDARD P+L )
39.5
4
BIJELI PROTUKLIZNI, LAKIRAN ,
DODATNI ADITIVI (EXTRA)
41.5
5
EXCLUSIVE DISCO BLACK SA ZUBOM
I UTOROM PROTUKLIZNI, LAKIRAN ,
DODATNI ADITIVI (EXTRA)
78
NAPOMENA: samo rubnjaci profila SLAP imaju sve radijuse (1,2,3,4,5,6 m)
IV KUTNI RUBNI KAMEN I KUTNI RUBNI KAMEN SA RADIJUSOM
kom
RB
1
OPIS
STANDARD SIVI RUBNI KAMEN
2
STANDARD BIJELI RUBNI KAMEN
KOMPOZITNI
PROGRAM
STANDARD
tabela C
cijene za
krajnje
kupce
CIJENE
45
54.5
KUPAC IMA MOGUDNOST DA PRAVI SVOJU KOMPOZICIJU, KOMBINUJUDI DA NA STANDARD
PROGRAM (STAVKE 1, 2 -kolona cijene za krajnje kupce) DODA (STANDARD PLUS):
A GEOMETRIJA
1) ZUB NA KAMENU +5 do 10 eur/kom
2) UTOR +10 eur/kom
3) IMITACIJA DASKE +10 eur/kom
B DODACI
1) LAK +1 eur/kom *** lak se mora obnavljati na svake 2 godine
2) PROTUKLIZNI +2 eur/kom
3) DODATNI ADITIVI +2 eur/kom
4) VLAKNA +0.5 eur/kom
5) BOJA (crvena, braon, kajsija, žuta, zelena, plava, crna) +1 eur/kom
6) BIJELO 90% SIVI 10% RUBNI KAMEN +1 eur/kom
7) DISCO BLACK EXCLUSIVE +15 eur/kom
PRIMJERI KOMBINACIJA:
1
BIJELI LAKIRAN (STANDARD+L )
55.5
2
BIJELI PROTUKLIZNI (STANDARD+P)
56.5
3
BIJELI PROTUKLIZNI, LAKIRAN
(STANDARD P+L )
57.5
4
BIJELI PROTUKLIZNI, LAKIRAN ,
DODATNI ADITIVI (EXTRA)
59.5
5
EXCLUSIVE DISCO BLACK SA ZUBOM
I UTOROM PROTUKLIZNI, LAKIRAN ,
DODATNI ADITIVI (EXTRA)
96
1) LJEPILA +0.6 do 1 eur/kg
2) FUG MASA +5 do 7 eur/kg
3) SILIKON ELASTIČNO LJEPILO upit
4) RUKE +18 do 25 eur/m' u zavisnosti od bazena
Download

BAZENSKI RUBNI KAMEN