ROTO NT E5
Za drvene prozore i balkonska vrata
Razmak: ...................... 12 mm
Visina preklopa: .......... 18/20 mm
Os okova: .................... 9/13 mm
12/18(20)-9(13)
Okretno Nagibni Okov
Područje korištenja:
Širina krila u utoru (FFB):.................. 290 - 1600 mm ¹)
Visina krila u utoru (FFH):................. 280 - 2600 mm
Težina krila:....................................... max. 150 kg
21
20
9
8
18
7
4
6
11
1 DK Pogonski mehanizam - fiksna visina ručke, odstupanje trna 15 mm
FFH/mm
Visina ručke/mm
Dužina/mm
280 – 480 2) 3)
481 – 600
601 – 800
801 – 1000
1001 – 1200
1201 – 1400
1401 – 1600
1601 – 1800
1601 – 1800
1801 – 2000
2001 – 2200
2201 – 2600 5)
120
170
263
413
513
563
563
563
1000
1000
1000
1000
370
490
690
890 1
1090 1
1290 1
1490 2
1690 2
1690 2
1890 2
2090 2
2290 2
SAP št.
284 314
259 830
259 831
259 836
259 838
259 840
259 843
259 846
259 847
259 849
259 851
259 854
E
E
E
E
E
E
E
E
E
2 DK Pogonski mehanizam - varijabilna visina ručke, odstupanje trna 15 mm
FFH/mm
Visina ručke/mm
Dužina/mm
310 – 450 2)
451 – 620 2)
621 – 800
801 – 1200
1201 – 1600
1601 – 2000
2001 – 2600 5)
18
3
5
Zakačka
DK Kutnik
7
Škare falc
155 – 225
225 – 310
311 – 400
401 – 600
601 – 800
801 – 1000
1001 – 1200
150/ 300
250/ 490
350/ 690
500/ 890 1
500/1090 1
500/1290 1
9 Škare spojnica E5
FFB/mm
Vel./mm
290 – 410
411 – 600
601 – 800
801 – 1400
15
1
150*
250
350
500
12 Srednji nastavak
1101 – 1600
4 Kutnik P
6 Kratki Kutnik E (FFH < 360mm)
E
E
L
L
L
L
SAP št.
258 072
258 074
258 076
258 078
D
D
D
D
Sistem12/18-13
258 073
258 075
258 077
258 080
L
L
L
L
Sistem12/18-9
SAP št.
600 1
600 S 1
600 1
Sistem 12/18-9
SAP št.
L 498 317 D 498 318
L 498 319 D 498 320
211 374
14 Kutni ležaj E5
Bez čepa max 130 kg
Sa čepima max 150 kg
Sistem 12/18-9
SAP št.
L 449 764
L 449 796
Osigurač otvaranja - krilni dio
D
D
D
D
262 361
262 373
262 375
262 377
SAP št.
L
L
L
L
SAP št.
262 397
262 399
262 401
262 403
D 449 763
D 449 795
D
D
D
D
12
262 398
262 400
262 402
262 404
Sistem12/20-13
SAP št.
245 711
245 710
11 Kutnik leđni P (FFH > 1000 mm)
Veličina
1101 – 1800
Kutna spojnica E5 utorna
Kutna spojnica 13a
Podloga
13a
262 360
262 372
262 374
262 376
Sistem12/20-13
230 187
230 186
227 354
FFH/mm
SAP št.
Sistem12/18-13
230 187
230 186
13 Kutna spojnica E5
260 277
260 280
255 237
1801 – 2400
Dated: February 2013. Subject to change.
E
260 201
256 024
260 204
260 208
260 212
260 215
Osovina ležaja škara
FFB/mm
15
E
E
Ležaj škara E5 sa čepima
Ležaj škara E5 bez čepa
16
E
Sistem12/18-9
10 Ležaj škara E5
10a
E
SAP št.
8 Dodatne škare (FFB > 1400 mm)
2
259 717
259 718
259 719
259 720
259 721
259 762
259 763
E
256 020
260 290
18
SAP št.
Veličina
290 – 410
411 – 600
601 – 800
801 – 1000
1001 – 1200
1201 – 1400
19
430
400
580 1
980 1
1380 2
1780 2
2180 4
P
FFB/mm
3
10
10a
260 286
18
SAP št.
255 281
255 282 4)
255 281
E
E
E
Sistem 12/18-13
SAP št.
L 447 351
D 447 352
Sistem 12/20-13
SAP št.
L 447 355
D 447 356
)Iznad FFB 1400 mm upotrebiti dodatne škare
2
)Kombinacija sa osiguračem otvaranja
nije moguča
3
)Sa integriranim donjim kutnikom
4
) S - za spajanje 5
) U kombinaciji sa produžetkom pogonskog
mehanizma 308 267
*) Max. nagib 80 mm
1
Sistem 12/18-13
SAP št.
L 449 764
L 449 796
D 449 763
D 449 795
Sistem 12/20-13
SAP št.
L 450 546
L 450 548
260 538
Elementi ovisni o vrsti profila
16 Osigurač otvaranja okvirni dio
17 Kip ležaj
18 Upadnica
19 Prihvatnik zakačke
20 Upadnica za prezračivanje
21 Podloga
D 450 545
D 450 547
13
13a
14
4
TA 101-H-1_SCB
5
17
12
18
Roto Frank AG
Wirtschaftsraum Östliche Adria
Wilhelm-Frank-Platz 1
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
[email protected]
www.roto-frank.com
NT-E5-1_SCB 18022013.indd 1
20.2.2013 8:29:23
ROTO NT E5
Za drvene prozore i balkonska vrata
Razmak:....................... 12 mm
Visina preklopa:........... 18/20 mm
Os okova:..................... 9/13 mm
12/18(20) -9 (13)
Okretno Nagibni Okov
26
20
10 10a
Područje korištenja:
Širina krila u utoru (FFB):
Okretno nagibno krilo................... 290 - 1600 mm1)
Okretno krilo................................. 290 - 1600 mm
Visina krila u utoru (FFH):...............431 - 2600 mm
Težina krila:.............................. ...........max. 150 kg
30
26
27
12
Sistem 12/18-9
Sistem 12/18-13
SAP št.
SAP št.
L449 764 D449 763 L449 764 D449 763
L449 796 D449 795 L449 796 D449 795
Brez čepova max 130 kg
Sa čepima 150 kg
15 Osigurač otvaranja - krilni dio
Visina ručice/mm
Dužina/mm
28
29
195
490
233 408
335
490
335
335
335
335
640
640
640
690
890
1090
1290
1490
1690
1890
2090
2290
233 409
233 410
233 411
233 412
233 413
296 145
296 074
296 075
296 076
Visina ručice/mm
680
233 419
482 – 682
448 – 658
681 – 890
880 – 1090
980
1380
1780
2180
233 420
290 912
296 146
296 147
1
) Iznad FFB 1400 mm upotrebiti dodatne )
3
nije moguča
) Sa integriranim donjim kutnikom
4
) S - za spajanje
5
) U kombinaciji sa produžetkom pogonskog 6
mehanizma 308 267
6
Sistem 12/18-9
SAP št.
L331 513 D331 514
13a
19 Vodilo spone škara
Sistem 12/18-13
SAP št.
L331 515 D331 516
3 Zakačka
5 DK Kutnik
7 Škare falc
2
1
3
331 488
21
Sistem 12/20-13
SAP št.
L331 519 D331 520
257 600
383 281
Za čelni pogonski mehanizam
Za utor 7/8
385 031
378 469
Za čelni pogonski mehanizam
Za utor 7/8
23 Naslon za razmak 12 mm
Elementi ovisni o vrsti profila
25 Sigurnosna upadnica
26 Upadnica
27 Upadnica za dvokrili prozor
29 Skrivena upadnica - okvirni dio
4
26
23
Ležaj škara E5 s čepima
Ležaj škara E5 bez čepa
10a Osovina ležaja škara
227 354
Sistem 12/20-13
SAP št.
L262 397 D262 398
L262 399 D262 400
L262 401 D 262 402
L262 403 D 262 404
Sistem 12/20-13
SAP št.
245 711
245 710
11 Kutnik leđni P (FFH>801 mm)
Veličina
600 1 E
600 S 1 E
1801 – 2400
600 1 E
Sistem 12/18-13
13 Kutna spojnica E5, Sistem 12/18-9
SAP št.
SAP št.
Kutna spojnica E5 utorna
L498 317 D498 318
L447 351 D447 352
L498 319 D498 320
Kutna spojnica 13a
Podloga
211 374
13a
4
25
27
24
12
26
260 286
SAP št.
255 281
255 282 4)
255 281
Sistem 12/20-13
SAP št.
L447 355 D447 356
5
5
12
255 237
Sistem 12/18-13
SAP št.
230 187
230 186
FFH/mm
1101 – 1800
12
SAP št.
260 201
256 024
260 204
260 208
260 212
260 215
Sistem 12/18-9
SAP št.
230 187
230 186
FFB/mm
1101 – 1600
18
13
26
260 277
4 Kutnik P
Posebni
Kutnik
(FFH<
360mm)
260 280
6
E
Sistem 12/18-13
SAP št.
L262 360 D262 361
L262 372 D262 373
L262 374 D262 375
L262 376 D262 377
12 Srednji nastavak
30 Podloga
14
260 290
Sistem 12/18-9
SAP št.
L258 072 D258 073
L258 074 D258 075
L258 076 D258 077
L258 078 D258 080
10 Ležaj Škara E5,
350 402
24 Kip ležaj
P
9 Škare spojnica E5
FFB/mm
Vel./mm
290 – 410
150*
411 – 600
250
601 – 800
350
801 – 1400
500
15
22 Prihvatnik zakačke
256 020
FFB/mm
Veličina
290 – 410
150/ 300
411 – 600
250/ 490
601 – 800
350/ 690
801 – 1000
500/ 890 1 E
1001 – 1200
500/1090 1 E
1201 – 1400
500/1290 1 E
8 Dodatne škare (FFB > 1400 mm)
21 Osigurač otvaranja
28 Skrivena upadnica - krilni dio
TA 100-2_H_SCG
Dated: February 2013. Subject to change.
) V kombinaciji sa posebnim kutnikom
*) Max. nagib 80 mm
313 518
22
17
233 418
400
SAP št.
284 314
259 830
259 831
259 836
259 383
259 840
259 843
259 846
259 847
259 849
259 851
259 854
2 DK Pogonski mehanizam - varijabilna visina ručke, odstupanje trna 15 mm
FFH/mm
Visina ručke/mm
Dužina/mm
SAP št.
310 – 450 2)
155 – 225
430
259 717
225 – 310
400
259 718
451 – 620 2)
621 – 800
311 – 400
259 719
580 1 E
259 720
801 – 1200
401 – 600
980 1 E
1201 – 1600
601 – 800
259 721
1380 2 E
259 762
1601 – 2000
801 – 1000
1780 2 E
2001 – 2600 5)
1001 – 1200
259 763
2180 4 E
16
SAP št.
393 – 482
20 Spona škara
škare
2
Kombinacija sa osiguračem otvaranja Dužina/mm
225 – 350
18 Zasun 7/8
1 DK Pogonski mehanizam - fiksna visina ručke, odstupanje trna 15 mm
FFH/mm
Visina ručke/mm
Dužina/mm
280 – 480 2) 3)
120
370
481 – 600
170
490
601 – 800
263
690
801 – 1000
413
890 1 E
1001 – 1200
513
1090 1 E
1201 – 1400
563
1290 1 E
1401 – 1600
563
1490 2 E
1601 – 1800
563
1690 2 E
1601 – 1800
1000
1690 2 E
1801 – 2000
1000
1890 2 E
2001 – 2200
1000
2090 2 E
1000
2201 – 2600 5)
2290 2 E
6
SAP št.
17 Čelni pogonski mehanizam - varijabilna visina
FFH/mm
370 – 520 2) 6)
521 – 620 2)
621 – 650 2) 6)
651 – 800 2)
801 – 1200 2)
1201 – 1600
1601 – 2000
2001 – 2600 5)
11
260 538
16 Čelni pogonski mehanizam - fiksna visina
FFH/mm
431 – 500 3) 6)
501 – 600
601 – 800
801 – 1000
1001 – 1200
1201 – 1400
1401 – 1600
1601 – 1800
1801 – 2000
2001 – 1800
2201 – 2600 5)
6
Sistem 12/20-13
SAP št.
L450 546 D450 545
L450 548 D450 547
7
4
4
10a 10
9
18
19
14 Kutni ležaj E5
8
26
13a
14
13
26
Roto Frank AG
Wirtschaftsraum Östliche Adria
Wilhelm-Frank-Platz 1
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
[email protected]
www.roto-frank.com
NT-E5-2_SCB 18022013.indd 1
20.2.2013 8:34:46
Download

Roto NT DRVO