SeCorrPhon AC 06
Kombinovani korelator i elektro-akustični
detektor curenja vode
Princip
Kada cure cevovodi koji su pod pritiskom, voda kroz pukotinu kulja u zemlju. Posledice:
u Materijal cevi vibrira na mestu curenja. Te vibracije se prenose duž cevi i mogu se izmeriti čak i na udaljenim mestima
kontakta, kao štu su spojnice.
u Mlaz vode i cevi u blizini mesta curenja isto tako čine da zemlja vibrira. Te vibracije se prenose kroz zemlju prema površini
gde se manifestuju kao zemljini šumovi.
Metodi lociranja
Detekcija curenja korelacijom uključuje lociranje curenja
pomoću kalkulatora. Šum koji curenje emituje stiže do dve
merne tačke u različita vremena. Ta razlika u vremenu se
koristi da se odredi pozicija curenja kao tačna razdaljina od
merne tačke 1 ili 2.
Elektro-akustička detekcija curenja vode podrazumeva
određivanje šire oblasti curenja pomoću šipke za ispitivanje
kao preliminarnog koraka, a zatim lociranje tačnog položaja
pomoću mikrofona za tlo.
Ljudski sluh i dalje igra važnu ulogu u analiziranju šuma
pošto može da poredi i analizira jačinu i zvuk.
SeCorrPhon AC 06 koristi obe metode.
SeCorrPhon AC 06 kao korelator
u FFT analiza (npr. analiza koherencije radi optimalnog podešavanja filtera)
u Pomoćnik u svakodnevnim situacijama
u Maksimalna tačnost i veoma brzo merenje
u Automatska optimizacija rezultata
u Bešumni radio prijem zahvaljujući snažnom radio transmiteru od 500 mW
u PC softver za komunikaciju za štampanje i dokumentaciju merenja
SeCorrPhon AC 06 kao elektro-akustički detektor curenja vode
u Odličan zvuk zahvaljujući digitalnom procesoru
signala
u Slušanje s podrškom na ekranu:
displej minimalnog nivoa zvuka
u Funkcija zaštite sluha
u Različito podešavanje filtera
u Automatsko prepoznavanje mikrofona
(mikrofoni za tlo, šipka za ispitivanje ili mali,
laki mikrofon za primenu u unutrašnjosti zgrada)
Identifikacija pomoću zemaljskog mikrofona
Korišćenje mikrofona za tlo u pravilnim intervalima omogućava da se curenje locira s
dovoljnom tačnošću za pouzdano iskopavanje. SeCorrPhon AC 06 na displeju prikazuje
precizno optičko poređenje intenziteta šumova.
Da li šum postaje jači ili slabiji, kakav je trend?
Šum postaje jači kad se približavate curenju i merna
vrednost se povećava. Optički displej je naročito
koristan početnicima ili onima koji sistem ne koriste
redovno.
Minimalna analogna
vrednost za jačinu zvuka na
trenutnoj mernoj lokaciji.
Analogna vrednost za
jačinu šuma na tekućoj
mernoj lokaciji.
Digitalna
vrednost za
jačinu šuma na
prethodnoj
mernoj lokaciji.
Digitalna
vrednost
jačine šuma na
tekućoj mernoj
lokaciji.
Kofer za komplet
U robustan plastični kofer mogu da stanu SeCorrPhon AC 06 risiver, RT 06 radio
transmiteri i potreban pribor.
Uređaji se mogu puniti u zatvorenom koferu tako da su uvek spremna za upotrebu.
Radio transmiter RT 06
Šipka za ispitivanje T-4
Mikrofon za tlo BO-4 sa nosačem
Mikrofon za tlo 3P-4
Piezo mikrofon EM 30
Stereo slušalice
Bazna stanica HS
Tehnički podaci
SeCorrPhon AC 06 prijemnik
u Mali i za ruku pogodan uređaj za ergonomsko nošenje
u Lako rukovanje zahvaljujući upravljanju prema pravcima (meni) i tastaturi
s membranom otpornom na vodu s direktnim tasterima
u Displej od 320 x 240 piksela i LED pozadinsko osvetljenje
u Veza za komunikaciju s PC–jem (COM, opciono USB)
u Utičnica za direktan ulaz mikrofona
u BNC antenski priključak s antenom u obliku šipke pod uglom od 90°
(rotaciona)
u Integrisana NiMH baterija
u Može se koristiti s napajanjem od 12 V iz vozila
u Radna temperatura / skladištenja: - 10 °C … + 40 °C / - 20 °C … + 60 °C
u Vrsta zaštite: IP54
oko 1,3 kg
u Dimenzije ( W x H x D): pribl. 12,5 x 18 x 6,5 cm
u Vreme rada:
oko 10 sati
u Težina:
Radio transmiter RT 06
u Automatsko prepoznavanje mikrofona prilikom priključivanja
u Automatsko aktiviranje preko mikrofonskog kontakta
u Specijalni filter za frekvencije za cevi od plastičnog materijala
u Automatska modulacija signala
u Put prenosa visokog kvaliteta (500 mW) s optimalnom selektivnošću
u Radna temperatura / skladištenja: - 10 °C … + 40 °C / - 20 °C … + 60 °C
u Vrsta zaštite: IP67
oko 1,3 kg
u Dimenzije ( W x H x D): oko 12,5 x 19 x 7,3 cm
u Vreme rada:
oko 10 sati
u Težina:
MINAL d.o.o.
Kedrova 8
11030 Beograd
Tel.: 011 2500 390
Fax: 011 2392 588
www.minal.rs
Download

SeCorrPhon AC 06