Generalni sponzor / General sponsor
Platinasti sponzor / Platinum sponsor
TRANSFUZIOLOŠKI DANI SRBIJE 2012 SA M
EĐUNA
RODN
IM UČ
Y
A
S
D
O
N
F
O
S
I
E
S
R
U
B
F
IA 2012 WITH
TRANS
EŠĆE
INTERNA
M
TIONAL
PART
ICIPI
TATI
ON
NIŠ, 04
.–
06.10
.201
2.
Zlatni sponzor / Golden sponsor
Srebrni sponzor/ Silver sponsor
DRUGO OBAVEŠTENJE
SECOND ANNOUNCEMENT
Ostali sponzori / Other sponsors
POD POKROVITELJSTVOM
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство просвете
и науке
Ministry of education
and science Republic of Serbia
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство здравља
Ministry of Health
Republic of Serbia
Лекарска комора Србије
Регионална лекарска комора
за југоисточну Србију
Medical Chamber of Serbia
Regional Medical Chamber of South East Serbia
www.transfdani2012.rs
Медицински факултет у Нишу
Faculty of Medicine University of Niš
L PARTICIPITATION
A
N
O
I
T
A
N
R
E
T
IN
2012 WITH
A
I
B
R
E
S
AYS OF
D
N
O
I
Dear collegues,
SFUS
N
A
R
T
On behalf of the Transfusion medicine association of
Serbia it is our great honor and pleasure to invite you
to take part in Transfusion Days of Serbia with
international participation, which will take place from
October 4th to 6th, 2012 in Niš.
This meeting will be held after more than 15 years and
will be devoted to transfusion topics which are
important for tretament of sick and injured, specially
in the domain of transplant medicine and safe
transfusion, but we hope that wide range of topics will
give opportunity to all of us to include and to
exchange knowledge, experinces and ideas.
We are inviting you to actively contribute to the
quality of Transfusion Days, to take part in lectures,
poster presentations and discussions so that all of us
together contribute to the development and
promotion of new transfusion ideas in the time ahead.
We are inviting you also to introduce Niš and spend
unforgettable moments in a friendly gatherings.
Welcome to Niš!
Poštovane koleginice i kolege,
Čast nam je i zadovoljstvo da Vas u ime Udruženja
transfuziologa Srbije pozovemo da uzmete učešće u
radu Transfuzioloških Dana Srbije sa međunarodnim
učešćem, koji će se održati od 4. do 6. oktobra 2012.
godine u Nišu.
Ovaj skup će biti održan u Srbiji posle više od 15 godina
i biće posvećen transfuziološkim temama koje su bitne
za lečenje bolesnih i povređenih, posebno u domenu
transplantacijske medicine i bezbedne transfuzije, ali
se nadamo da će širok spektar tema dati mogućnost da
se svi uključimo u njegov rad i razmenimo znanja,
iskustva i ideje.
Pozivamo Vas da svojim aktivnim učešćem doprinesete
kvalitetu Transfuzioloških Dana i da kroz predavanja,
poster prezentacije i diskusije svi zajedno
doprinesemo razvoju i afirmaciji novih
transfuzioloških ideja u vremenu koje je pred nama.
Pozivamo Vas da upoznate Niš i provedete
Sincerely,
nezaboravne trenutke u zajedničkim druženjima.
Dobrodošli u Niš!
S poštovanjem,
Prof dr. sc.med. Bela Balint
Predsednik Naučnog odbora
Prof dr. Bela Balint
President of the Scientific Committee
www.transfdani2012.rs
Prim dr sc.med. Zoran Stanojković
Predsednik Udruženja transfuziologa Srbije
Predsednik Organizacionog odbora
Zoran Stanojković, PhMD
President of Transfusion medicine
association of Serbia
President of the Organizing Committee
TRANSFUZIOLOŠKI DA
MESTO ODRŽAVANJA:
Tami Residence Hotel Niš
NI SRBIJE 20
12 SA MEĐ
UNARO
DNIM
UČEŠ
ČEM
CONGRESS VENUE:
Tami Residence Hotel Niš
VAŽNI DATUMI:
KEY DATES:
Rok za slanje sažetaka:
15.07.2012.
Obaveštenje o prihvatanju sažetaka:
10.08.2012.
Rana registracija:
15.08.2012.
Datum održavanja:
04. – 06.10.2012.
KOTIZACIJA:
Abstract Submission Deadline:
July 15, 2012.
Abstract Acceptance Notification:
August 10, 2012.
Early registration deadline:
August 15, 2012.
Date:
October 4-6, 2012.
REGISTRATION FEE:
Before August 15, 2012. - 80 €
After August 15, 2012. - 120 €
On-site - 150 €
Do 15.08.2012. - 80 €
Posle 15.08.2012. - 120 €
U toku održavanja simpozijuma - 150 €
Kotizacija se uplaćuje u dinarskoj protivrednosti po
srednjem kursu evra Narodne banke Srbije na dan
uplate. Kotizacija obuhvata bedž, prateći materijal
(Program, Zbornik sažetaka), koktel dobrodošlice i
svečanu večeru. Pristup u sale i učešće u radu skupa
biće dozvoljeno samo regostrovanim učesnicima.
REGISTRACIJA:
Sve procedure vezane za registraciju učesnika će se
obaviti preko tehničkog organizatora skupa.
OBAVEŠTENJE AUTORIMA:
• Sažeci radova se šalju isključivo elektronskim
putem preko web stranice
www.transfdani2012.rs;
• Odluku o prihvatanju radova doneće Naučni
odbor simpozijuma;
• Sažeci prihvaćenih radova biće objavljeni u
časopisu Bilten za transfuziologiju.
Payment can be done by bank transfer. Registration fee includes Badge, Programme, Abstract
book, Welcome cocktail and Gala dinner. Only
registered participants will be allowed to
participate in the work of Transfusion Days.
REGISTRATION:
Registration of the participants can be done only in
cooperation with technical organizer of the
symposium.
INFORMATION FOR AUTHORS:
• Abstract submission can be done only through
website www.transfdani2012.rs;
• Scientific Committee will review the abstracts;
• Abstracts will be published in the journal Bulletin
of the Transfusion Medicine.
www.transfdani2012.rs
S
N DAY
O
I
S
SFU
TRAN
CIPITATION
NATIONAL PARTI
R
E
T
N
I
H
T
I
W
BIA 2012
R
E
S
F
O
www.transfdani2012.rs
TRANSFUZIOLOŠKI DA
NI SRBIJE 20
12 SA MEĐ
UNARO
DNIM
UČEŠ
ĆEM
www.transfdani2012.rs
N
ONAL PARTICIPITATIO
I
T
A
N
R
E
T
N
I
ITH
A 2012 W
I
B
R
E
S
F
DAYS O
N
O
I
SFUS
N
A
R
T
TEME
TOPICS
1. BLOOD DONATION
- Blood donor selection
- Motivation
- Blood collection including apheresis
- Donor adverse events
- Rare donor registers
2. TRANSFUZIJSKE TRANSMISIVNE BOLESTI
- Strategije skrininga jedinica krvi dobrovoljnih davalaca na transfuzijom prenosive
infekcije
- Hepatitis B (HBV)
- Hepatitis C (HCV)
- HIV
- Bakterije
- Paraziti
- “Emerging” i ostali transfuzijom prenosivi infektivni činioci
2. TRANSFUSION TRANSMITTED DISEASES
- Screening strategies for transfusion transmitted infections
- Hepatitis B (HBV)
- Hepatitis C (HCV)
- HIV
- Bacteria
- Parasites
- “Emerging” and other transfusion related infections
3. BLOOD PRODUCTS
- Blood processing and storage of blood products
- Blood products quality
- Plasma products
- Pathogen inactivation
4. IMMUNOHEMATOLOGY
- Red cell immunology
- Granulocyte immunology
- Platelet immunology
- Fetal-maternal immunology
- Molecular diagnosis
4. IMUNOHEMATOLOGIJA
- Imunologija eritrocita
- Imunologija leukocita
- Imunologija trombocita
- Fetomaternalna imunologija
- Molekularna dijagnostika
5. IMMUNOBIOLOGY AND TRANSPLANTATION
- Stem cell transplantation
- Organ transplantation
- Regenerative medicine
- Immunomodulation
- HLA in transfusion medicine
5. IMUNOBIOLOGIJA I TRANSPLANTACIJA
- Transplantacija matičnih ćelija
- Transplantacija organa
- Regenerativna medicina
- Imunomodulacija
- HLA u transfuzijskoj medicini
6. CLINICAL TRANSFUSION
- Clinical administration of blood products
- Neonatal and pediatric transfusion
- Massive transfusion
- Therapeutic apheresis
- Posttransfusion adverse events
- Alternatives to blood transfusion
- Administration of autologous blood
- Haemovigilance
6. KLINIČKA TRANSFUZIJA
- Klinička primena krvnih komponenata
- Neonatalna i pedijatrijska transfuzija
- Masivna transfuziju
- Terapijske afereze
- Posttransfuzijske neželjene reakcije
- Alternative transfuzijske terapije
- Primena autologne krvi
- Hemovigilansa
7. HAEMOSTASIS
- Inherited haemostatic disorders
- Acquired haemostatic disorders
- Thrombophilias
- Anticoagulant therapy
- Antiaggregation therapy
- Hypercoagulability
7. HEMOSTAZA
- Urođeni poremećaji hemostaze
- Stečeni poremećaji hemostaze
- Trombofilije
- Antikoagulantna terapija
- Antiagregaciona terapija
- Hiperkoagulabilnost
8. KVALITET U TRANSFUZIOLOGIJI
- Kontrola kvaliteta
- Dobra laboratorijska, proizvođačka i klinička praksa
- Automatizacija
- Uloga informacionih tehnologija u transfuzijskoj praksi
- Standardizacija, organizacija i regulative
www.transfdani2012.rs
NI SRBIJE 20
12 SA MEĐ
UNARO
DNIM
NAUČNI ODBOR/ SCIENTIFIC COMMITTEE:
UČEŠ
ĆEM
SEKRETARI/SECRETARIES:
Predsednik/ President: Bela Balint
:
1 .DAVALAŠTVO
- Izbor davaoca
- Motivacija
- Prikupljanje krvi uključujući aferezne postupke
- Neželjene reakcije kod davalaca krvi
- Registar davalaca retkih krvnih grupa
3. KOMPONENTE KRVI
- Priprema i skladištenje krvnih komponenti
- Kvalitet krvnih komponenti
- Produkti plazme
-Inaktivacija patogena
TRANSFUZIOLOŠKI DA
8. QUALITY MANAGEMENT IN TRANSFUSION MEDICINE
- Quality control
- Good laboratory, manufacturing and clinical practice
- Automatization
- Information technology in transfusion
- Standardization, organization and regulation
-
- Sanja Bogdanović
- Jelena Dmitrović
- Iva Pelević Đilas
- Milan Petrović
Ana Antić
Branislava Belić
Gradimir Bogdanović
Nada Vasiljević
Nataša Vavić
Dobrila Veljković
Svetlana Vojvodić
Dušan Vučetić
Dragica Vučelić
Radmila Jovanović
Snežana Jovanović Srzentić
Mirjana Kovač
Danijela Miković
Slavoljub Milić
ODLUKOM ZDRAVSTVENOG SAVETA REPUBLIKE
SRBIJE BR. 153-02-1464/2012-01 OD 17.05.2012.
GODINE SIMPOZIJUM JE AKREDITOVAN POD EVIDENCIONIM BROJEM A-1-1877/2012 ZA LEKARE, FARMACEUTE, BIOHEMIČARE I STOMATOLOGE:
broj poena za PREDAVAČE: 13
broj poena za USMENU PREZENTACIJU: 11
broj poena za POSTER PREZENTACIJU: 9
broj poena za PASIVNO UČEŠĆE: 7
ORGANIZACIONI ODBOR/ ORGANIZING COMMITTEE:
Predsednik/ President: Zoran Stanojković
-
Zorana Andrić
Zoran Anđelković
Tatjana Jovanović Mitrović
Milica Jovičić
Miroslav Milosavljević
Gordana Ostojić
Svetlana Rakić
Ivan Stanojević
Suzana Stevanović
Dobrivoje Stojanović
Jelena Tomovska Živić
BY THE DECISION OF THE HEALTH COUNCIL OF SERBIA
NO. 153-02-1464/2012-01, MAY 17, 2012 (THE
EVIDENCE NUMBER A-1-1877/2012), SYMPOSIUM IS
ACCREDITED FOR DOCTORS, PHARAMACISTS,
BIOCHEMISTS AND DENTISTS:
13 CME credits for lecturers
11 CME credits for oral presentation
9 CME credits for poster presentation
7 CME credits for participants
TEHNIČKA ORGANIZACIJA/ TECHNICAL ORGANIZATION:
Easy Travel& Events
18000 Niš, Prvomajska 4a
Tel/Fax: +381 18 292 555/552
Mob: + 381 69 3292555
Web: www.easytravel.rs
Mail: [email protected]
www.transfdani2012.rs
ProMedia
18000 Niš, Blagoja Parovića 14/39
Tel/Fax: +381 18 4 537 921
Mob: + 381 63 631 839
Web: www.pro-media.rs
Mail: [email protected]
Download

drugo obaveštenje second announcement