03. јун 2013.год.
РЕГИСТАР ОТКУПЉИВАЧА И ОТКУПНИХ МЕСТА ГДЕ СЕ ВРШИ ОТКУП ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА
И ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА ОД ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА ЗА 2013. ГОДИНУ
Р. бр.
Пословно име
откупљивача и адреса,
(број телефона)
1
ABERDEEN ANGUS DOO
Нови Кнежевац
2
3
4
5
6
AGRARPROMET D.O.O.,
Силос Бајмок
AGRARPROMET D.O.O.,
Силос Бајмок
AGRARPROMET D.O.O.,
Силос Бајмок
AGRARPROMET D.O.O.,
Силос Бајмок
AGRARPROMET D.O.O.,
Силос Бајмок
Матични
Назив, број, адреса откупног
број
места
откупљивача
Округ
Врста
пољопривредног
Радно време Период године
производа или
откупног
када се врши
домаће животиње
места
откуп
који се откупљују
*
24.04.2013.
меркантилна
07 до 14
31.12.2013.
пшеница
08779252
Aberdeen Angus
Светог Саве бб
Српски Крстур
севернобанатски
08821747
Силос Бајмок, 12.Нова бб
Севернобачки
10 - 18
15.08 - 31.12.
меркантилни
кукуруз
08821747
Силос Бајмок, 12.Нова бб
Севернобачки
10 - 18
01.09.- 15.10.
зрно соје
08821747
Силос Бајмок, 12.Нова бб
Севернобачки
10 - 18
01.08. - 30.09.
08821747
Силос Бајмок, 12.Нова бб
Севернобачки
10 - 18
15.06 - 01.08.
08821747
Силос Бајмок, 12.Нова бб
Севернобачки
10 - 18
15.06 - 01.08.
пивски јечам
моравички
08 до 22
15.05.2013.
30.10.2013.
јагода
моравички
08 до 22
15.05.2013.
30.10.2013.
малина
моравички
08 до 22
15.05.2013.
30.10.2013.
купина
моравички
08 до 22
15.05.2013.
30.10.2013.
шљива
моравички
08 до 22
15.05.2013.
30.10.2013.
боровница
7
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
20859199
8
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
20859199
9
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
20859199
10
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
20859199
11
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
20859199
Откупно место бр. 2
Милићевци Милићевци бб
32205 Трбушани
Откупно место бр. 2
Милићевци Милићевци бб
32205 Трбушани
Откупно место бр. 2
Милићевци Милићевци бб
32205 Трбушани
Откупно место бр. 2
Милићевци Милићевци бб
32205 Трбушани
Откупно место бр. 2
Милићевци Милићевци бб
32205 Трбушани
2
меркантилни
сунцокрет
меркантилна
пшеница
Коментар
12
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
20859199
13
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
20859199
14
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
20859199
15
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
20859199
16
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
20859199
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
20859199
20859199
20859199
20859199
20859199
20859199
20859199
20859199
20859199
20859199
20859199
20859199
20859199
Откупно место бр. 2
Милићевци Милићевци бб
32205 Трбушани
Откупно место бр. 2
Милићевци Милићевци бб
32205 Трбушани
Откупно место 2 Милићевци
Милићевци бб
32205 Трбушани
Откупно место бр.2
Милићевци Милићевци бб
32205 Трбушани
Откупно место бр.2
Милићевци Милићевци бб
32205 Трбушани
Откупно место бр.1 Гуча
Кружни пут бб 32230 Гуча
Откупно место бр.1 Гуча
Кружни пут бб 32230 Гуча
Откупно место бр.1 Гуча
Кружни пут бб 32230 Гуча
Откупно место бр.1 Гуча
Кружни пут бб 32230 Гуча
Откупно место бр.1 Гуча
Кружни пут бб 32230 Гуча
Откупно место бр.1 Гуча
Кружни пут бб 32230 Гуча
Откупно место бр.1 Гуча
Кружни пут бб 32230 Гуча
Откупно место бр.1 Гуча
Кружни пут бб 32230 Гуча
Откупно место бр.1 Гуча
Кружни пут бб 32230 Гуча
Откупно место бр. 3 Рогача
Рогача бб 32230 Гуча
Откупно место бр. 3 Рогача
Рогача бб 32230 Гуча
Откупно место бр. 3 Рогача
Рогача бб 32230 Гуча
Откупно место бр. 3 Рогача
Рогача бб 32230 Гуча
моравички
08 до 22
15.05.2013.
30.10.2013.
трешња
моравички
08 до 22
15.05.2013.
30.10.2013.
кајсија
моравички
08 до 22
15.05.2013.
30.10.2013.
кромпир
моравички
08 до 22
15.05.2013.
30.10.2013.
паприка
моравички
08 до 22
15.05.2013.
30.10.2013.
корнишони
моравички
08 до 22
моравички
08 до 22
моравички
08 до 22
моравички
08 до 22
моравички
08 до 22
моравички
08 до 22
моравички
08 до 22
моравички
08 до 22
моравички
08 до 22
моравички
08 до 22
моравички
08 до 22
моравички
08 до 22
моравички
08 до 22
2
15.05.2013.
30.10.2013.
15.05.2013.
30.10.2013.
15.05.2013.
30.10.2013.
15.05.2013.
30.10.2013.
15.05.2013.
30.10.2013.
15.05.2013.
30.10.2013.
15.05.2013.
30.10.2013.
15.05.2013.
30.10.2013.
15.05.2013.
30.10.2013.
15.05.2013.
30.10.2013.
15.05.2013.
30.10.2013.
15.05.2013.
30.10.2013.
15.05.2013.
30.10.2013.
јагода
малина
купина
шљива
боровница
култивисана
шумска јагода
кромпир
корнишони
ћумур
јагода
малина
купина
шљива
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
AGRICOLACOOP DOO
Чачак
AGROMERCATOR doo
Кисач
AGROPROM COM DOO
Горњи Таванкут
AGROPROM COM DOO
Горњи Таванкут
AGROPROM COM DOO
Горњи Таванкут
AGROPROM COM DOO
Горњи Таванкут
AGROPROM COM DOO
Горњи Таванкут
AGROPROM COM DOO
Горњи Таванкут
20859199
20859199
20859199
20859199
20859199
20382732
2008470
2008470
2008470
2008470
2008470
2008470
42
AGROPROM COM DOO
Горњи Таванкут
20084740
43
AGROPROM COM DOO
Горњи Таванкут
20084740
44
AGROPROM COM DOO
Горњи Таванкут
20084740
45
ALLANCE ONE TOBACCO
доо - Београд
17535684
46
ALLANCE ONE TOBACCO
доо - Београд
17535684
Откупно место бр. 3 Рогача
Рогача бб 32230 Гуча
Откупно место бр. 3 Рогача
Рогача бб 32230 Гуча
Откупно место бр. 3 Рогача
Рогача бб 32230 Гуча
Откупно место бр. 3 Рогача
Рогача бб 32230 Гуча
Откупно место бр. 3 Рогача
Рогача бб 32230 Гуча
Откупно место бр.1
Agromarcator doo
Виноградска бб
21211 Кисач
Откупно место б.р. 1 Горњи
Таванкут 1084а
Откупно место б.р. 1 Горњи
Таванкут 1084а
Откупно место б.р. 1 Горњи
Таванкут 1084а
Откупно место б.р. 1 Горњи
Таванкут 1084а
Откупно место б.р. 1 Горњи
Таванкут 1084а
Откупно место б.р. 1 Горњи
Таванкут 1084а
Откупно место бр.1 Ритопек
Живана Јовановића 14
11308 Бегаљица
Откупно место бр. 2 Ритопек
8.Октобра 30 Ритопек Болеч
Винча Винчанска бб
11351 Винча
Откупно место бр. 5, село
Шишинце-центар, општина
Лесковац
Откупно место бр. 7, село
Гредетин, општина Алексинац
15.05.2013.
30.10.2013.
15.05.2013.
30.10.2013.
15.05.2013.
30.10.2013.
15.05.2013.
30.10.2013.
15.05.2013.
30.10.2013.
моравички
08 до 22
моравички
08 до 22
моравички
08 до 22
моравички
08 до 22
моравички
08 до 22
јужнобачки
07 до 19
севернобачки
07 до 15
севернобачки
07 до 15
севернобачки
07 до 15
севернобачки
07 до 15
севернобачки
07 до 15
севернобачки
07 до 15
град Београд
06 до 22
24.05.2013.
30.07.2013.
трешња
град Београд
06 до 22
21.05.2013.
30.07.2013.
трешња
град Београд
06 до 22
21.05.2013.
30.07.2013.
трешња
јабланички
8:30 до 16:30
23.01.31.12.2013.
нишавски
8:30 до 16:30
24.01.31.12.2013.
2
11.04.2013.
30.06.2013.
01.07.2013.
15.09.2013.
01.05.2013.
31.07.2013.
01.03.2013.
31.12.2013.
01.03.2013.
31.12.2013.
01.07.2013.
30.09.2013.
01.08.2013.
30.10.2013.
боровница
култивисана
шумска јагода
кромпир
корнишони
ћумур
кукуруз
бресква
трешња
купус
јабука
шљива
паприка
сирови дуван у
листу типа
BURLEY
сирови дуван у
листу типа
BURLEY
род 2012.
расински
8:30 до 16:30
24.01.31.12.2013.
сирови дуван у
листу типа
BURLEY
средњобанатски
8:30 до 16:30
18.01.31.12.2013.
сирови дуван у
листу типа
BURLEY
Горња Краварица, Гуча
Моравичком
00 - 24
20836466
Горња Краварица, Гуча
Моравичком
00 - 24
B.S.A FRUIT D.O.O.
20836466
Горња Краварица, Гуча
Моравичком
00 - 24
52
B.S.A FRUIT D.O.O.
20836466
Котража, Гуча
Моравичком
00 - 24
53
B.S.A FRUIT D.O.O.
20836466
Котража, Гуча
Моравичком
00 - 24
54
B.S.A FRUIT D.O.O.
20836466
Котража, Гуча
Моравичком
00 - 24
55
B.S.A FRUIT D.O.O.
20836466
Осоница, Ивањица
Моравичком
00 - 24
56
B.S.A FRUIT D.O.O.
20836466
Осоница, Ивањица
Моравичком
00 - 24
57
B.S.A FRUIT D.O.O.
20836466
Осоница, Ивањица
Моравичком
00 - 24
58
B.S.A FRUIT D.O.O.
20836466
Лиса, Ивањица
Моравичком
00 - 24
59
B.S.A FRUIT D.O.O.
20836466
Лиса, Ивањица
Моравичком
00 - 24
60
B.S.A FRUIT D.O.O.
20836466
Лиса, Ивањица
Моравичком
00 - 24
61
B.S.A FRUIT D.O.O.
20836466
Вучковица, Ивањица
Моравичком
00 - 24
62
B.S.A FRUIT D.O.O.
20836466
Вучковица, Ивањица
Моравичком
00 - 24
63
B.S.A FRUIT D.O.O.
20836466
Вучковица, Ивањица
Моравичком
00 - 24
64
B.S.A FRUIT D.O.O.
20836466
Луковићи, Ивањица
Моравичком
00 - 24
65
B.S.A FRUIT D.O.O.
20836466
Луковићи, Ивањица
Моравичком
00 - 24
47
ALLANCE ONE TOBACCO
доо - Београд
17535684
48
ALLIANCE ONE TOBACCO
доо Београд
17535684
49
B.S.A FRUIT D.O.O.
20836466
50
B.S.A FRUIT D.O.O.
51
Откупно место бр. 8, село
Ратаје, општина
Александровац
Откупно место бр. 6,
Михаилово, Киш Ференца бр.
117, просторије ЗЗ
ЈЕДИНСТВО-Зрењанин
2
01.06.2013 30.11.2013
01.06.2013 30.11.2013
01.06.2013 30.11.2013
01.06.2013 30.11.2013
01.06.2013 30.11.2013
01.06.2013 30.11.2013
01.06.2013 30.11.2013
01.06.2013 30.11.2013
01.06.2013 30.11.2013
01.06.2013 30.11.2013
01.06.2013 30.11.2013
01.06.2013 30.11.2013
01.06.2013 30.11.2013
01.06.2013 30.11.2013
01.06.2013 30.11.2013
01.06.2013 30.11.2013
01.06.2013 30.11.2013
свежа малина
свеж купина
индустријска јабука
свежа малина
свеж купина
индустријска јабука
свежа малина
свеж купина
индустријска јабука
свежа малина
свеж купина
индустријска јабука
свежа малина
свеж купина
индустријска јабука
свежа малина
свеж купина
01.06.2013 30.11.2013
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
66
B.S.A FRUIT D.O.O.
20836466
Луковићи, Ивањица
Моравичком
00 - 24
67
B.S.A. FRUIT DOO Ариље
20836466
Радничка бб Турица Лучани
моравички
00 до 24
68
B.S.A. FRUIT DOO Ариље
20836466
Радничка бб Турица Лучани
моравички
00 до 24
69
B.S.A. FRUIT DOO Ариље
20836466
Радничка бб Турица Лучани
моравички
00 до 24
70
B.S.A. FRUIT DOO Ариље
20836466
Радничка бб Турица Лучани
моравички
00 до 24
71
BERRY FROST doo Лозница
20254360
мачвански
00 до 24
август - октобар
зова
72
BERRY FROST doo Лозница
20254360
мачвански
00 до 24
август септембар
шљива
73
BERRY FROST doo Лозница
20254360
мачвански
00 до 24
јул - септембар
купина
74
BERRY FROST doo Лозница
20254360
мачвански
00 до 24
јун - јул
кајсија
75
BERRY FROST doo Лозница
20254360
мачвански
00 до 24
јун - јул
вишња
76
BERRY FROST doo Лозница
20254360
мачвански
00 до 24
јун - јул
малина
77
BERRY FROST doo Лозница
20254360
мачвански
00 до 24
мај - јун
јагода
78
BERRY FROST doo Лозница
20254360
мачвански
00 до 24
јул - септембар
органска купина
79
BERRY FROST doo Лозница
20254360
Шљивова 1 Лице Шљивова
мачвански
16 до 21
јул - септембар
конвенционална
купина
80
BERRY FROST doo Лозница
20254360
Шљивова 1 Лице Шљивова
мачвански
16 до 21
јун - јул
органска малина
81
BERRY FROST doo Лозница
20254360
Шљивова 1 Лице Шљивова
мачвански
16 до 21
јун - јул
82
BERRY FROST doo Лозница
20254360
Шљивова 1 Лице Шљивова
мачвански
16 до 21
август септембар
83
BERRY FROST doo Лозница
20254360
Шљивова 2 Лице Шљивова
мачвански
16 до 21
јун - јул
84
BERRY FROST doo Лозница
20254360
Шљивова 2 Лице Шљивова
мачвански
16 до 21
јул - септембар
85
BERRY FROST doo Лозница
20254360
Шљивова 2 Лице Шљивова
мачвански
16 до 21
јун - јул
Хладњача Лозница Првог маја
бб Лозница
Хладњача Лозница Првог маја
бб Лозница
Хладњача Лозница Првог маја
бб Лозница
Хладњача Лозница Првог маја
бб Лозница
Хладњача Лозница Првог маја
бб Лозница
Хладњача Лозница Првог маја
бб Лозница
Хладњача Лозница Првог маја
бб Лозница
Хладњача Лозница Првог маја
бб Лозница
2
индустријска јабука
малина
купина
вишња
индустријска јабука
малина у
конверзији
шљива у
конверзији
малина у
конверзији
конвенционална
купина
органска малина
86
BERRY FROST doo Лозница
20254360
Шљивова 3 Лазе Шљивова
мачвански
16 до 21
јун - јул
87
BERRY FROST doo Лозница
20254360
Шљивова 3 Лазе Шљивова
мачвански
16 до 21
јул - септембар
88
BERRY FROST doo Лозница
20254360
Шљивова 3 Лазе Шљивова
мачвански
16 до 21
август септембар
малина у
конверзији
конвенционална
купина
шљива у
конверзији
89
BERRY FROST doo Лозница
20254360
мачвански
16 до 21
јул - септембар
органска купина
90
BERRY FROST doo Лозница
20254360
мачвански
16 до 21
јун - јул
органска малина
91
BERRY FROST doo Лозница
20254360
мачвански
16 до 21
јун - јул
малина
92
BERRY FROST doo Лозница
20254360
мачвански
16 до 21
јул - септембар
купина
град Београд
08 - 20
током целе
године
трешња
град Београд
08 - 20
током целе
године
јагода
град Београд
08 - 20
током целе
године
кајсија
град Београд
08 - 20
током целе
године
бресква
град Београд
08 - 20
током целе
године
нектарина
град Београд
08 - 20
током целе
године
крушка
град Београд
08 - 20
током целе
године
шљива
град Београд
08 - 20
током целе
године
јабука
град Београд
08 - 20
од 25.05.2013. 20.09.2013.
трешња
93
94
95
96
97
98
99
100
101
BURLAT PRO
D.O.O.,РИТОПЕК
КАРАЂОРЂЕВА 45
BURLAT PRO
D.O.O.,РИТОПЕК
КАРАЂОРЂЕВА 45
BURLAT PRO
D.O.O.,РИТОПЕК
КАРАЂОРЂЕВА 45
BURLAT PRO
D.O.O.,РИТОПЕК
КАРАЂОРЂЕВА 45
BURLAT PRO
D.O.O.,РИТОПЕК
КАРАЂОРЂЕВА 45
BURLAT PRO
D.O.O.,РИТОПЕК
КАРАЂОРЂЕВА 45
BURLAT PRO
D.O.O.,РИТОПЕК
КАРАЂОРЂЕВА 45
BURLAT PRO
D.O.O.,РИТОПЕК
КАРАЂОРЂЕВА 45
BURLAT PRO
D.O.O.,РИТОПЕК
КАРАЂОРЂЕВА 45
07734140
07734140
07734140
07734140
07734140
07734140
07734140
07734140
07734140
Костајник 1 Костајник
Петрићи
Костајник 1 Костајник
Петрићи
Костајник 2 Костајник Доња
Мала
Костајник 2 Костајник Доња
Мала
BURLAT PRO
D.O.O.,РИТОПЕК
Карађорђева бб, Београд
BURLAT PRO
D.O.O.,РИТОПЕК
Карађорђева бб, Београд
BURLAT PRO
D.O.O.,РИТОПЕК
Карађорђева бб, Београд
BURLAT PRO
D.O.O.,РИТОПЕК
Карађорђева бб, Београд
BURLAT PRO
D.O.O.,РИТОПЕК
Карађорђева бб, Београд
BURLAT PRO
D.O.O.,РИТОПЕК
Карађорђева бб, Београд
BURLAT PRO
D.O.O.,РИТОПЕК
Карађорђева бб, Београд
BURLAT PRO
D.O.O.,РИТОПЕК
Карађорђева бб, Београд
BURLAT PRO
D.O.O.,РИТОПЕК,Заклопача,
4 јула 33, Београд
2
102
103
104
BURLAT PRO
D.O.O.,РИТОПЕК
КАРАЂОРЂЕВА 45
BURLAT PRO
D.O.O.,РИТОПЕК
КАРАЂОРЂЕВА 45
BURLAT PRO
D.O.O.,РИТОПЕК
КАРАЂОРЂЕВА 45
07734140
07734140
07734140
BURLAT PRO
D.O.O.,РИТОПЕК,Заклопача,
4 јула 33, Београд
BURLAT PRO
D.O.O.,РИТОПЕК, Ђуре
Стојковића 1, Винча
BURLAT PRO
D.O.O.,РИТОПЕК,Ђуре
Стојковића 1, Винча
МЕШАОНА - CHICK PROM
доо Мали Иђош, Железничка
43
МЕШАОНА - CHICK PROM
доо Мали Иђош, Железничка
43
МЕШАОНА - CHICK PROM
доо Мали Иђош, Железничка
43
МЕШАОНА - CHICK PROM
доо Мали Иђош, Железничка
43
град Београд
08 - 20
од 25.05.2013. 20.07.2013.
кајсија
град Београд
08 - 20
од 25.05.2013. 20.09.2013.
трешња
град Београд
08 - 20
од 25.05.2013. 20.07.2013.
кајсија
севенобачки
08 до 20
током целе
године
пшеница
севенобачки
08 до 20
током целе
године
кукуруз
севенобачки
08 до 20
током целе
године
сојино зрно
севенобачки
08 до 20
током целе
године
јечам
105
CHICK PROM доо Мали
Иђош
8600139
106
CHICK PROM доо Мали
Иђош
8600139
107
CHICK PROM доо Мали
Иђош
8600139
108
CHICK PROM доо Мали
Иђош
8600139
109
CONFIDO TIM DOO
Суботица
20312904
Цонфидо Тим Утрине Петефи
Шандора 23/а 24437 Утрине
севернобанатски
07 до 15
током целе
године
меркантилна
пшеница
110
CONFIDO TIM DOO
Суботица
20312904
Цонфидо Тим Утрине Петефи
Шандора 23/а 24437 Утрине
севернобанатски
07 до 15
током целе
године
меркантилни
кукуруз
20312904
CONFIDO TIM Вишњевац,
Вишњевачки пут бб, Чантавир
севернобачки
07 до 15
током целе
године
меркантилна
пшеница
20312904
CONFIDO TIM Вишњевац,
Вишњевачки пут бб, Чантавир
севернобачки
07 до 15
током целе
године
меркантилни
кукуруз
20312904
CONFIDO TIM Верушић,
Салаш 473, Стари Жедник
севернобачки
07 до 15
током целе
године
меркантилна
пшеница
20312904
CONFIDO TIM Верушић,
Салаш 473, Стари Жедник
севернобачки
07 до 15
током целе
године
меркантилни
кукуруз
111
112
113
114
CONFIDO TIM доо Суботица, Старине Новака
47
CONFIDO TIM доо Суботица, Старине Новака
47
CONFIDO TIM доо Суботица, Старине Новака
47
CONFIDO TIM доо Суботица, Старине Новака
47
2
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
CONFIDO TIM доо Суботица, Старине Новака
47
CONFIDO TIM доо Суботица, Старине Новака
47
CONFIDO TIM доо Суботица, Старине Новака
47
CONFIDO TIM доо Суботица, Старине Новака
47
COOLFOOD DOO
Београд
DD - AGRACENTAR
D.O.O.
DRENOVAC D.O.O.
Миросаљци
DRENOVAC D.O.O.
Миросаљци
DRENOVAC D.O.O.
Миросаљци
DRENOVAC D.O.O.
Миросаљци
DRENOVAC D.O.O.
Миросаљци
DRENOVAC D.O.O.
Миросаљци
DRENOVAC D.O.O.
Миросаљци
DUO NENI D.O.O.,
Ивањица
DUO NENI D.O.O.,
Ивањица
DUO NENI D.O.O.,
Ивањица
DUO NENI D.O.O.,
Ивањица
DUO NENI D.O.O.,
Ивањица
20312904
20312904
20312904
20312904
20574429
20718072
CONFIDO TIM Шупљак,
Костолањи Арпада 106,
Шупљак
CONFIDO TIM Шупљак,
Костолањи Арпада 106,
Шупљак
CONFIDO TIM Ђурђин,
Ђурђински атари, Салаш 106,
Ђурђин
CONFIDO TIM Ђурђин,
Ђурђински атари, Салаш 106,
Ђурђин
Откупно место бр. 1
Власотинце бб Власотинце
Село Придворица 16205,
Бојник
севернобачки
07 до 15
током целе
године
меркантилна
пшеница
севернобачки
07 до 15
током целе
године
меркантилни
кукуруз
севернобачки
07 до 15
током целе
године
меркантилна
пшеница
севернобачки
07 до 15
током целе
године
меркантилни
кукуруз
јабланички
07 до 20
Јабланички
08 - 22
06253679
Бјелуша, Ариље
Златиборски
07 - 22
06253679
Висока бб, Ариље
Златиборски
07 - 22
06253679
Богојевићи, Ариље
Златиборски
07 - 22
Златиборски
07 - 22
Златиборски
07 - 22
Златиборски
07 - 22
Златиборски
07 - 22
06253679
06253679
06253679
06253679
Хладњача, Миросаљци бб,
Ариље
Хладњача, Миросаљци бб,
Ариље
Хладњача, Миросаљци бб,
Ариље
Хладњача, Миросаљци бб,
Ариље
20468378
Шуме бб, Ивањица
моравички
08 - 22
20468378
Шуме бб, Ивањица
моравички
08 - 22
20468378
Девићи бб , Ивањица
моравички
08 - 22
20468378
Девићи бб , Ивањица
моравички
08 - 22
20468378
Рокци, Ивањица
моравички
08 - 22
2
10.05.2013.
31.05.2013.
20.05.2013 20.06.2013.
01.06.2013. 01.08.2013.
01.06.2013. 01.08.2013.
01.06.2013. 01.08.2013.
01.06.2013. 01.08.2013.
01.06.2013. 01.08.2013.
01.06.2013. 01.08.2013.
01.06.2013. 01.08.2013.
10.06.2013 05.08.2013.
10.06.2013 05.08.2013.
10.06.2013 05.08.2013.
10.06.2013 05.08.2013.
10.06.2013 05.08.2013.
купус
јагода
малина
малина
малина
малина
шљива
купина
јабука
малина
купина
малина
купина
малина
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
DUO NENI D.O.O.,
Ивањица
DUO NENI D.O.O.,
Ивањица
DUO NENI D.O.O.,
Ивањица
DUO NENI D.O.O.,
Ивањица
DUO NENI D.O.O.,
Ивањица
DUO NENI D.O.O.,
Ивањица
DUO NENI D.O.O.,
Ивањица
DUO NENI D.O.O.,
Ивањица
DUO NENI D.O.O.,
Ивањица
DUX EXPORT IMPORT доо
Турековац, Лесковац
DUX EXPORT IMPORT доо
Турековац, Лесковац
DUX EXPORT IMPORT доо
Турековац, Лесковац
DUX EXPORT IMPORT доо
Турековац, Лесковац
DUX EXPORT IMPORT доо
Турековац, Лесковац
DUX EXPORT IMPORT доо
Турековац, Лесковац
DUX EXPORT IMPORT доо
Турековац, Лесковац
DUX EXPORT IMPORT доо
Турековац, Лесковац
DUX EXPORT IMPORT доо
Турековац, Лесковац
DUX EXPORT IMPORT доо
Турековац, Лесковац
DUX EXPORT IMPORT доо
Турековац, Лесковац
20468378
20468378
20468378
Рокци, Ивањица
Милинка Кушића 175,
Ивањица
Милинка Кушића 175,
Ивањица
моравички
08 - 22
моравички
08 - 22
моравички
08 - 22
20468378
Рашићи, Шуме бб, Ивањица
моравички
08 - 22
20468378
Рашићи, Шуме бб, Ивањица
моравички
08 - 22
20468378
Шареник бб, Ивањица
моравички
08 - 22
20468378
Шареник бб, Ивањица
моравички
08 - 22
20468378
Карађорђева 19, Ивањица
моравички
08 - 22
20468378
Карађорђева 19, Ивањица
моравички
08 - 22
јабланички
00 до 24
јабланички
00 до 24
јабланички
00 до 24
јабланички
00 до 24
јабланички
00 до 24
јабланички
00 до 24
06504833
06504833
06504833
06504833
06504833
06504833
06504833
06504833
06504833
06504833
06504833
Турековац. Откупно место
бр.1
Турековац. Откупно место
бр.1
Турековац. Откупно место
бр.1
Турековац. Откупно место
бр.1
Турековац. Откупно место
бр.1
Турековац. Откупно место
бр.1
Подримце, Откупно место
бр.5
Подримце, Откупно место
бр.5
Карађорђевац, Откупно место
бр.7
Карађорђевац, Откупно место
бр.7
Печењевце, Откупно место
бр.2
јабланички
јабланички
јабланички
јабланички
јабланички
2
12 до 14 и
17 до 22
12 до 14 и
17 до 22
12 до 14 и
17 до 22
12 до 14 и
17 до 22
12 до 14 и
17 до 22
10.06.2013
05.08.2013.
10.06.2013
05.08.2013.
10.06.2013
05.08.2013.
10.06.2013
05.08.2013.
10.06.2013
05.08.2013.
10.06.2013
05.08.2013.
10.06.2013
05.08.2013.
10.06.2013
05.08.2013.
10.06.2013
05.08.2013.
20.05.31.10.2013.
20.05.31.10.2013.
20.05.31.10.2013.
20.05.31.10.2013.
20.05.31.10.2013.
20.05.31.10.2013.
20.05.15.07.2013.
20.05.15.07.2013.
20.05.15.07.2013.
20.05.15.07.2013.
20.05.31.10.2013.
купина
малина
купина
малина
купина
малина
купина
малина
купина
јагода
063/260-217
вишња
063/260-217
малина
063/260-217
купина
063/260-217
шљива
063/260-217
паприка
063/260-217
јагода
063/260-217
вишња
063/260-217
јагода
063/260-217
вишња
063/260-217
јагода
063/260-217
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
DUX EXPORT IMPORT доо
Турековац, Лесковац
DUX EXPORT IMPORT доо
Турековац, Лесковац
DUX EXPORT IMPORT доо
Турековац, Лесковац
DUX EXPORT IMPORT доо
Турековац, Лесковац
DUX EXPORT IMPORT доо
Турековац, Лесковац
ECOCOM ŽITOPROMET
doo
ECOCOM ŽITOPROMET
doo
ECOCOM ŽITOPROMET
doo
ECOCOM ŽITOPROMET
doo
ECOCOM ŽITOPROMET
doo
ECOCOM ŽITOPROMET
doo
ECOCOM ŽITOPROMET
doo
ECOCOM ŽITOPROMET
doo
06504833
06504833
06504833
06504833
06504833
Печењевце, Откупно место
бр.2
Печењевце, Откупно место
бр.2
Печењевце, Откупно место
бр.2
Печењевце, Откупно место
бр.2
Печењевце, Откупно место
бр.2
јабланички
јабланички
јабланички
јабланички
јабланички
12 до 14 и
17 до 22
12 до 14 и
17 до 22
12 до 14 и
17 до 22
12 до 14 и
17 до 22
12 до 14 и
17 до 22
20.05.31.10.2013.
20.05.31.10.2013.
20.05.31.10.2013.
20.05.31.10.2013.
20.05.31.10.2013.
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
вишња
063/260-217
малина
063/260-217
купина
063/260-217
шљива
063/260-217
паприка
063/260-217
7647573
Откупно место б.р. 2 Никинци
сремски
08 до 16
7647573
Откупно место б.р. 2 Никинци
сремски
08 до 16
7647573
Откупно место б.р. 2 Никинци
сремски
08 до 16
7647573
Откупно место б.р. 2 Никинци
сремски
08 до 16
7647573
Откупно место б.р. 1 Драгиње
мачвански
08 до 16
7647573
Откупно место б.р. 1 Драгиње
мачвански
08 до 16
7647573
Откупно место б.р. 1 Драгиње
мачвански
08 до 16
7647573
Откупно место б.р. 1 Драгиње
мачвански
08 до 16
мачвански
00 - 24
15.05.2013 30.11.2013.
свеж броколи
мачвански
00 - 24
15.05.2013 30.11.2013.
свежа јагода
мачвански
00 - 24
15.05.2013 30.11.2013.
свежа кајсија
мачвански
00 - 24
15.05.2013 30.11.2013.
свежа вишња
мачвански
00 - 24
15.05.2013 30.11.2013.
свежа малина
166
ELIXIR AGRAR D.O.O. ,
ШАБАЦ
20268450
167
ELIXIR AGRAR D.O.O. ,
ШАБАЦ
20268450
168
ELIXIR AGRAR D.O.O. ,
ШАБАЦ
20268450
169
ELIXIR AGRAR D.O.O. ,
ШАБАЦ
20268450
170
ELIXIR AGRAR D.O.O. ,
ШАБАЦ
20268450
ELIXIR AGRAR D.O.O. ,
Агроиндустрисјка зона бб,
Шабац
ELIXIR AGRAR D.O.O. ,
Агроиндустрисјка зона бб,
Шабац
ELIXIR AGRAR D.O.O. ,
Агроиндустрисјка зона бб,
Шабац
ELIXIR AGRAR D.O.O. ,
Агроиндустрисјка зона бб,
Шабац
ELIXIR AGRAR D.O.O. ,
Агроиндустрисјка зона бб,
Шабац
2
сунцокрет
кукуруз
пшеница
соја
сунцокрет
кукуруз
пшеница
соја
ELIXIR AGRAR D.O.O. ,
Агроиндустрисјка зона бб,
Шабац
ELIXIR AGRAR D.O.O. ,
,Агроиндустрисјка зона бб,
Шабац
ELIXIR AGRAR D.O.O. ,
Агроиндустрисјка зона бб,
Шабац
ELIXIR AGRAR D.O.O. ,
Агроиндустрисјка зона бб,
Шабац
171
ELIXIR AGRAR D.O.O. ,
ШАБАЦ
20268450
мачвански
00 - 24
15.05.2013 30.11.2013.
свежа купина
172
ELIXIR AGRAR D.O.O. ,
ШАБАЦ
20268450
мачвански
00 - 24
15.05.2013 30.11.2013.
свежа шљива
173
ELIXIR AGRAR D.O.O. ,
ШАБАЦ
20268450
мачвански
00 - 24
15.05.2013 30.11.2013.
свежа паприка
174
ELIXIR AGRAR D.O.O. ,
ШАБАЦ
20268450
мачвански
00 - 24
15.05.2013 30.11.2013.
свежи карфиол
175
FALSH-METAL доо Торњош
20017457
FALSH-METAL доо Торњош, Свети Стеван 52
севернобанатски
током целе
године
јечам
176
FALSH-METAL доо Торњош
20017457
FALSH-METAL доо Торњош, Свети Стеван 52
севернобанатски
током целе
године
пшеница
177
FALSH-METAL доо Торњош
20017457
FALSH-METAL доо Торњош, Свети Стеван 52
севернобанатски
током целе
године
сунцокрет
178
FALSH-METAL доо Торњош
20017457
FALSH-METAL доо Торњош, Свети Стеван 52
севернобанатски
током целе
године
кукуруз
179
FALSH-METAL доо Торњош
20017457
FALSH-METAL доо Торњош, Свети Стеван 52
севернобанатски
током целе
године
зоб
180
FALSH-METAL доо Торњош
20017457
FALSH-METAL доо Торњош, Свети Стеван 52
севернобанатски
током целе
године
уљана репица
181
FALSH-METAL доо Торњош
20017457
FALSH-METAL доо Торњош, Свети Стеван 52
севернобанатски
током целе
године
соја
182
FALSH-METAL доо Торњош
20017457
FALSH-METAL доо Торњош, Свети Стеван 52
севернобанатски
током целе
године
сирак семе
183
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
током целе
године
бела трешња
2
07 до 15
суботом
07 до 12
07 до 15
суботом
07 до 12
07 до 15
суботом
07 до 12
07 до 15
суботом
07 до 12
07 до 15
суботом
07 до 12
07 до 15
суботом
07 до 12
07 до 15
суботом
07 до 12
07 до 15
суботом
07 до 12
07 до 23
037/473-105
[email protected]
nd.rs
184
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
бели лук
185
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
борове иглице
186
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
брусница
187
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
вишња са
коштицом
188
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
боровница
189
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
дуња
190
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
јабука
191
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
кајсија
192
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
коприва
193
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
крушка
194
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
малина
195
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
паприка
196
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
парадајз
2
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
197
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
першун
198
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
питома јагода
199
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
питома купина
200
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
плави патлиџан
201
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
поморанџа
202
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
смоква
203
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
цвекла
204
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
цвет зове
205
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
целер
206
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
црна рибизла
207
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
црни лук
208
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
шаргарепа
209
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
шипурак
2
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
210
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
шљива са
коштицом
211
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
шумска јагода
212
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
шумска купина
213
FOODLAND доо Београд
17192850
FOODLAND производни
погон Игрош, Брус
расински
07 до 23
током целе
године
шумска малина
214
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
Град Београд
06 до 12
215
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
Град Београд
06 до 12
216
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
Град Београд
06 до 12
јун - септембар
паприка шиља
217
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
Град Београд
06 до 12
мај - септембар
броколи
218
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
Град Београд
06 до 12
јун - јул
кајсија
219
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
Град Београд
06 до 12
током целе
године
спанаћ
220
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
Град Београд
06 до 12
април - октобар
тиквица
221
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
Град Београд
06 до 12
јун - септембар
паприка љута
свежа
222
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
Град Београд
06 до 12
223
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
Град Београд
06 до 12
224
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
Град Београд
06 до 12
мај - јун
трешња
225
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
Град Београд
06 до 12
током целе
године
ораси
226
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
Град Београд
06 до 12
јун - март
цвекла
227
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
Град Београд
06 до 12
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
2
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
целер корен
босиљак
блитва веза
зеље беза
април - децембар салата Лола Роса
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
037/473-105
[email protected]
nd.rs
228
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
229
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
230
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
231
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
232
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
233
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
234
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
235
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
236
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
237
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
238
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
239
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
240
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
241
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
242
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
243
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
244
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
245
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
246
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
247
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Град Београд
06 до 12
јун - август
малина пакована
Град Београд
06 до 12
јун - септембар
лубеница
Град Београд
06 до 12
јул - октобар
плави патлиџан
Град Београд
06 до 12
август - мај
јабука црвени
делишес
Град Београд
06 до 12
јул - март
црвени купус
Град Београд
06 до 12
током целе
године
паштрњак
Град Београд
06 до 12
мај - јул
кромпир млади
бели
Град Београд
06 до 12
август - мај
јабука Грени Смит
Град Београд
06 до 12
Град Београд
06 до 12
јул - фебруар
црвени лук
Град Београд
06 до 12
март - децембар
ротквица
Град Београд
06 до 12
Град Београд
06 до 12
Град Београд
06 до 12
Град Београд
06 до 12
мај - октобар
краставац свеж
Град Београд
06 до 12
април - децембар
празилук
Град Београд
06 до 12
Град Београд
06 до 12
Град Београд
06 до 12
јун - септембар
диња
Град Београд
06 до 12
током целе
године
француски першун
2
април - децембар салата Лола Бјонда
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
бели купус
нана
мирођија
кромпир бели
кромпир црвени
248
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
249
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
250
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
251
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
252
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
253
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
254
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
255
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
256
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
257
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
258
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
259
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
260
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
261
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
262
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
263
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
264
FRUIT PLUS DOO Београд
20569581
265
FRUKTUS PROMET D&D
DOO
20721227
266
FRUKTUS PROMET D&D
DOO
20721227
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Ратарска 10 Добановци
Откупно место бр.1
Fruktus Promet D&D
Удовице бб Удовице
Откупно место бр.1
Fruktus Promet D&D
Удовице бб Удовице
Град Београд
06 до 12
мај - јул
кромпир млади
црвени
Град Београд
06 до 12
мај - јул
лук сутка
Град Београд
06 до 12
током целе
године
зелен веза
Град Београд
06 до 12
мај - октобар
карфиол
Град Београд
06 до 12
новембар - август
лук млади бели
веза
Град Београд
06 до 12
јул - април
црни лук
Град Београд
06 до 12
Град Београд
06 до 12
Град Београд
06 до 12
август - маја
Град Београд
06 до 12
август - маја
Град Београд
06 до 12
Град Београд
06 до 12
Град Београд
06 до 12
јун - октобар
парадајз свеж
Град Београд
06 до 12
јун - март
шаргарепа
Град Београд
06 до 12
јун - септембар
бресква
Град Београд
06 до 12
јун - септембар
паприка бабура
Град Београд
06 до 12
новембар - август
лук млади веза
подунавски
08 до 21
25.05.2013.
31.12.2013.
јагода
подунавски
08 до 21
25.05.2013.
31.12.2013.
трешња
2
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
першун корен
зелен веза фолија
јабука Ајдеред
јабука Златни
Делишес
зелена салата
Путерица
першун веза
267
FRUKTUS PROMET D&D
DOO
20721227
268
FRUKTUS PROMET D&D
DOO
20721227
269
FRUKTUS PROMET D&D
DOO
20721227
270
FRUKTUS PROMET D&D
DOO
20721227
271
FRUKTUS PROMET D&D
DOO
20721227
272
FRUKTUS PROMET D&D
DOO
20721227
273
FRUKTUS PROMET D&D
DOO
20721227
274
FRUKTUS PROMET D&D
DOO
20721227
275
FRUKTUS PROMET D&D
DOO
20721227
276
FUNGO - JUG D.O.O.
07387385
277
FUNGO - JUG D.O.O.
07387385
278
FUNGO - JUG D.O.O.
07387385
279
FUNGO - JUG D.O.O.
07387385
280
281
282
283
284
285
FUNGO - JUG D.O.O.
FUNGO - JUG D.O.O.
FUNGO - JUG D.O.O.
FUNGO - JUG D.O.O.
FUNGO - JUG D.O.O.
FUNGO - JUG D.O.O.
07387385
07387385
07387385
07387385
07387385
07387385
Откупно место бр.1
Fruktus Promet D&D
Удовице бб Удовице
Откупно место бр.1
Fruktus Promet D&D
Удовице бб Удовице
Откупно место бр.1
Fruktus Promet D&D
Удовице бб Удовице
Откупно место бр.1
Fruktus Promet D&D
Удовице бб Удовице
Откупно место бр.1
Fruktus Promet D&D
Удовице бб Удовице
Откупно место бр.1
Fruktus Promet D&D
Удовице бб Удовице
Откупно место бр.1
Fruktus Promet D&D
Удовице бб Удовице
Откупно место бр.1
Fruktus Promet D&D
Удовице бб Удовице
Откупно место бр.1
Fruktus Promet D&D
Удовице бб Удовице
17.фебруара 171,
Бојник
17.фебруара 171,
Бојник
17.фебруара 171,
Бојник
17.фебруара 171,
Бојник
Ранутовац, Врањска бања
Ранутовац, Врањска бања
Ранутовац, Врањска бања
Ранутовац, Врањска бања
Стубал, Владичин Хан
Муховац, Бујановац
подунавски
08 до 21
25.05.2013.
31.12.2013.
вишња
подунавски
08 до 21
25.05.2013.
31.12.2013.
кајсија
подунавски
08 до 21
25.05.2013.
31.12.2013.
бресква
подунавски
08 до 21
25.05.2013.
31.12.2013.
нектарина
подунавски
08 до 21
25.05.2013.
31.12.2013.
шљива
подунавски
08 до 21
25.05.2013.
31.12.2013.
крушка
подунавски
08 до 21
25.05.2013.
31.12.2013.
грожђе
подунавски
08 до 21
25.05.2013.
31.12.2013.
јабука
подунавски
08 до 21
25.05.2013.
31.12.2013.
парадајз
јабланички
08 - 22
мај - октобар
јагода
абланички
08 - 22
мај - октобар
шумска печурка
јабланички
08 - 22
мај - октобар
купина
јабланички
08 - 22
мај - октобар
шипурак
пчињски
пчињски
пчињски
пчињски
пчињски
пчињски
08 - 22
08 - 22
08 - 22
08 - 22
08 - 22
08 - 22
мај - октобар
мај - октобар
мај - октобар
мај - октобар
мај - октобар
мај - октобар
јагода
шумска печурка
малина
вишња
шумска печурка
шумска печурка
2
286
287
288
289
FUNGO - JUG D.O.O.
FUNGO - JUG D.O.O.
FUNGO - JUG D.O.O.
FUNGO - JUG D.O.O.
07387385
07387385
07387385
07387385
Муховац, Бујановац
Негославље, Медвеђа
Негославље, Медвеђа
Негославље, Медвеђа
пчињски
јабланички
јабланички
јабланички
08 - 22
08 - 22
08 - 22
08 - 22
мај - октобар
мај - октобар
мај - октобар
мај - октобар
боровница
шумска печурка
купина
шипурак
290
FUNGO - JUG D.O.O.
07387385
Владичин Хан, Београдска 62
пчињски
08 - 22
мај - октобар
јагода
291
FUNGO - JUG D.O.O.
07387385
Владичин Хан, Београдска 62
пчињски
08 - 22
мај - октобар
шумска печурка
292
FUNGO - JUG D.O.O.
07387385
Владичин Хан, Београдска 62
пчињски
08 - 22
мај - октобар
малина
293
FUNGO - JUG D.O.O.
07387385
Владичин Хан, Београдска 62
пчињски
08 - 22
мај - октобар
купина
294
FUNGO - JUG D.O.O.
07387385
Владичин Хан, Београдска 62
пчињски
08 - 22
мај - октобар
шипурак
295
FUNGO - JUG D.O.O.
07387385
Владичин Хан, Београдска 62
пчињски
08 - 22
мај - октобар
боровница
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
FUNGO - JUG D.O.O.
FUNGO - JUG D.O.O.
FUNGO - JUG D.O.O.
FUNGO - JUG D.O.O.
FUNGO - JUG D.O.O.
FUNGO - JUG D.O.O.
FUNGO - JUG D.O.O.
FUNGO - JUG D.O.O.
FUNGO - JUG D.O.O.
FUNGO - JUG D.O.O.
FUNGO - JUG D.O.O.
FUNGO - JUG D.O.O.
FUNGO - JUG D.O.O.
FUNGO - JUG D.O.O.
GRAIN INTERNATIONAL
doo огранак Оџаци
GRAIN INTERNATIONAL
doo огранак Оџаци
GRAIN INTERNATIONAL
doo огранак Оџаци
GRAIN INTERNATIONAL
doo огранак Оџаци
HLACEUL D.O.O., Петра
Драпшина 119, Силбаш
07387385
07387385
07387385
07387385
07387385
07387385
07387385
07387385
07387385
07387385
07387385
07387385
07387385
07387385
Трговиште
Трговиште
Радовница, Трговиште
Радовница, Трговиште
Црквица, Бојник
Црквица, Бојник
Црквица, Бојник
Црквица, Бојник
Бунушки Чифлук
Бунушки Чифлук
Бунушки Чифлук
Бунушки Чифлук
Бунушки Чифлук
Бунушки Чифлук
пчињски
пчињски
пчињски
пчињски
јабланички
јабланички
јабланички
јабланички
јабланички
јабланички
Јабланички
Јабланички
Јабланички
Јабланички
08 - 22
08 - 22
08 - 22
08 - 22
08 - 22
08 - 22
08 - 22
08 - 22
08 - 22
08 - 22
08 - 22
08 - 22
08 - 22
08 - 22
шумска печурка
боровница
шумска печурка
боровница
јагода
шумска печурка
купина
шипурак
јагода
шумска печурка
малина
купина
вишња
шљива
20744618
Оџаци Грачанички пут бб
западнобачки
08 до 20
20744618
Оџаци Грачанички пут бб
западнобачки
08 до 20
20744618
Оџаци Грачанички пут бб
западнобачки
08 до 20
20744618
Оџаци Грачанички пут бб
западнобачки
08 до 20
8756210
Гложан, Маршала Тита 28,
Бачки Петровац
Јужнобачком
07 - 19
мај - октобар
мај - октобар
мај - октобар
мај - октобар
мај - октобар
мај - октобар
мај - октобар
мај - октобар
мај - октобар
мај - октобар
мај - октобар
мај - октобар
мај - октобар
мај - октобар
06.05.2013.
31.12.2013.
06.05.2013.
31.12.2013.
06.05.2013.
31.12.2013.
06.05.2013.
31.12.2013.
06.05.2013 31.12.2013.
310
311
312
313
314
2
соја
кукуруз
пшеница
јечам
соја
315
316
317
318
319
320
321
322
HLACEUL D.O.O., Петра
Драпшина 119, Силбаш
HLACEUL D.O.O., Петра
Драпшина 119, Силбаш
HLACEUL D.O.O., Петра
Драпшина 119, Силбаш
HLACEUL D.O.O., Петра
Драпшина 119, Силбаш
HLACEUL D.O.O., Петра
Драпшина 119, Силбаш
HLACEUL D.O.O., Петра
Драпшина 119, Силбаш
HLACEUL D.O.O., Петра
Драпшина 119, Силбаш
HLACEUL D.O.O., Петра
Драпшина 119, Силбаш
8756210
8756210
8756210
8756210
8756210
334
Јужнобачком
07 - 19
8756210
Силбаш, Параге
Јужнобачком
07 - 19
колубарски
07 до 20
колубарски
07 до 20
мај - новембар
колубарски
07 до 20
мај - новембар
17107844
333
07 - 19
07 - 19
INTERFOOD 20 доо - Љиг
332
Јужнобачком
Јужнобачком
325
331
07 - 19
Силбаш, Параге
17107844
330
Јужнобачком
8756210
INTERFOOD 20 доо - Љиг
329
07 - 19
07 - 19
324
328
Јужнобачком
06.05.2013 31.12.2013.
06.05.2013 31.12.2013.
06.05.2013 31.12.2013.
06.05.2013 31.12.2013.
06.05.2013 31.12.2013.
01.06.2013 31.12.2013.
01.06.2013 31.12.2013.
01.06.2013 31.12.2013.
током целе
године
Јужнобачком
17107844
327
07 - 19
Силбаш, Параге
INTERFOOD 20 доо - Љиг
INTERFOOD S 80 DOO
Лебане
INTERFOOD S 80 DOO
Лебане
INTERFOOD S 80 DOO
Лебане
INTERFOOD S 80 DOO
Лебане
INTERFOOD S 80 DOO
Лебане
INTERFOOD S 80 DOO
Лебане
INTERFOOD S 80 DOO
Лебане
INTERFOOD S 80 DOO
Лебане
INTERFOOD S 80 DOO
Лебане
Јужнобачком
8756210
323
326
Гложан, Маршала Тита 28,
Бачки Петровац
Гложан, Маршала Тита 28,
Бачки Петровац
Силбаш, Вука Караџића 1113
Силбаш, Вука Караџића 1113
Силбаш, Вука Караџића 1113
Магацин Љиг, Љиг,
Равногорска бб
Магацин Љиг, Љиг,
Равногорска бб
Магацин Љиг, Љиг,
Равногорска бб
пшеница
кукуруз
пшеница
кукуруз
соја
соја
кукуруз
пшеница
печурке суви вргањ
печурке свеж
вргањ
печурке свежа
лисичарка
20525312
Војводе Путника бб Лебане
јабланички
06 до 00
април - новембар
лисичарка
20525312
Војводе Путника бб Лебане
јабланички
06 до 00
април - новембар
вргањ
20525312
Војводе Путника бб Лебане
јабланички
06 до 00
април - новембар
смрчак
20525312
Војводе Путника бб Лебане
јабланички
06 до 00
април - новембар
смрчковица
20525312
Војводе Путника бб Лебане
јабланички
06 до 00
април - новембар
јагода
20525312
Војводе Путника бб Лебане
јабланички
06 до 00
април - новембар
вишња
20525312
Војводе Путника бб Лебане
јабланички
06 до 00
април - новембар
малина
20525312
Војводе Путника бб Лебане
јабланички
06 до 00
април - новембар
купина
20525312
Војводе Путника бб Лебане
јабланички
06 до 00
април - новембар
дивља купина
2
014/849-40
014/849-40
014/849-40
[email protected]
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
INTERFOOD S 80 DOO
Лебане
INTERFOOD S 80 DOO
Лебане
INTERFOOD S 80 DOO
Лебане
INTERFOOD S 80 DOO
Лебане
INTERFOOD S 80 DOO
Лебане
INTERFOOD S 80 DOO
Лебане
INTERFOOD S 80 DOO
Лебане
INTERFOOD S 80 DOO
Лебане
INTERFOOD S 80 DOO
Лебане
INTERFOOD S 80 DOO
Лебане
INTERFOOD S 80 DOO
Лебане
INTERFOOD S 80 DOO
Лебане
INTERFOOD S 80 DOO
Лебане
INTERFOOD S 80 DOO
Лебане
INTERFOOD S 80 DOO
Лебане
INTERFOOD S 80 DOO
Лебане
ITALY STILL doo
Рума
ITALY STILL doo
Рума
ITALY STILL doo
Рума
ITALY STILL doo
Рума
20525312
Војводе Путника бб Лебане
јабланички
06 до 00
април - новембар
шљива
20525312
Војводе Путника бб Лебане
јабланички
06 до 00
април - новембар
шипурак
јабланички
06 до 00
мај - новембар
лисичарка
јабланички
06 до 00
мај - новембар
вргањ
јабланички
06 до 00
мај - новембар
дивља купина
јабланички
06 до 00
мај - новембар
шљива
јабланички
06 до 00
мај - новембар
јабука
јабланички
06 до 00
мај - новембар
шипурак
20525312
20525312
20525312
20525312
20525312
20525312
Солунских ратника бб
Медвеђа
Солунских ратника бб
Медвеђа
Солунских ратника бб
Медвеђа
Солунских ратника бб
Медвеђа
Солунских ратника бб
Медвеђа
Солунских ратника бб
Медвеђа
20525312
Мирошевце Лесковац
јабланички
06 до 00
мај - новембар
лисичарка
20525312
Мирошевце Лесковац
јабланички
06 до 00
мај - новембар
вргањ
20525312
Мирошевце Лесковац
јабланички
06 до 00
мај - новембар
јагода
20525312
Мирошевце Лесковац
јабланички
06 до 00
мај - новембар
вишња
20525312
Мирошевце Лесковац
јабланички
06 до 00
мај - новембар
малина
20525312
Мирошевце Лесковац
јабланички
06 до 00
мај - новембар
купина
20525312
Мирошевце Лесковац
јабланички
06 до 00
мај - новембар
дивља купина
20525312
Мирошевце Лесковац
јабланички
06 до 00
мај - новембар
шипурак
сремски
08 до 16
сремски
08 до 16
сремски
08 до 16
сремски
08 до 16
20037814
20037814
20037814
20037814
Откупно место б.р. 1 Никинци
Никинци
Откупно место б.р. 1 Никинци
Никинци
Откупно место б.р. 1 Никинци
Никинци
Откупно место б.р. 1 Никинци
Никинци
2
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
сунцокрет
кукуруз
пшеница
соја
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
JR TEMPO FOODS D.O.O.,
Планинца
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
17269267
Љубостињски Прњавор 1,
Хладњача Трстеник
расинском
16 - 20
20738260
Печењевац, откупно место 1
јабланички
15 до 23
20738260
Печењевац, откупно место 1
јабланички
15 до 23
20738260
Печењевац, откупно место 1
јабланички
15 до 23
20738260
Печењевац, откупно место 1
јабланички
15 до 23
20738260
Печењевац, откупно место 2
јабланички
15 до 23
20738260
Печењевац, откупно место 2
јабланички
15 до 23
20738260
Печењевац, откупно место 2
јабланички
15 до 23
20738260
Печењевац, откупно место 2
јабланички
15 до 23
20738260
Печењевац, откупно место 2
јабланички
15 до 23
јабланички
15 до 23
јабланички
15 до 23
јабланички
15 до 23
јабланички
15 до 23
20738260
20738260
20738260
20738260
Лесковац, Влајкова 163/4,
откупно место 3
Лесковац, Влајкова 163/4,
откупно место 3
Лесковац, Влајкова 163/4,
откупно место 3
Лесковац, Влајкова 163/4,
откупно место 3
20738260
Игриште, откупно место 4
јабланички
15 до 23
20738260
Игриште, откупно место 4
јабланички
15 до 23
20738260
Игриште, откупно место 4
јабланички
15 до 23
20738260
Игриште, откупно место 4
јабланички
15 до 23
20738260
Игриште, откупно место 4
јабланички
15 до 23
20738260
Брестовац, откупно место 5
јабланички
15 до 23
2
14.05. 2013.
29.05.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
цвет зове
вишња
016/281-132
малина
016/281-132
купина
016/281-132
шљива
016/281-132
вишња
016/281-132
малина
016/281-132
купина
016/281-132
шљива
016/281-132
паприка
016/281-132
вишња
016/281-132
малина
016/281-132
купина
016/281-132
шљива
016/281-132
јагода
016/281-132
вишња
016/281-132
малина
016/281-132
купина
016/281-132
шљива
016/281-132
вишња
016/281-132
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
20738260
Брестовац, откупно место 5
јабланички
15 до 23
20738260
Брестовац, откупно место 5
јабланички
15 до 23
20738260
Житни поток, откупно место 6
јабланички
15 до 23
20738260
Житни поток, откупно место 6
јабланички
15 до 23
20738260
Житни поток, откупно место 6
јабланички
15 до 23
20738260
Житни поток, откупно место 6
јабланички
15 до 23
20738260
Јајина, откупно место 8
јабланички
15 до 23
20738260
Јајина, откупно место 8
јабланички
15 до 23
20738260
Јајина, откупно место 8
јабланички
15 до 23
20738260
Јајина, откупно место 8
јабланички
15 до 23
20738260
Кукуловце, откупно место 7
јабланички
15 до 23
20738260
Кукуловце, откупно место 7
јабланички
15 до 23
20738260
Кукуловце, откупно место 7
јабланички
15 до 23
20738260
Кукуловце, откупно место 7
јабланички
15 до 23
20738260
Кукуловце, откупно место 7
јабланички
15 до 23
јабланички
15 до 23
јабланички
15 до 23
јабланички
15 до 23
јабланички
15 до 23
јабланички
15 до 23
20738260
20738260
20738260
20738260
20738260
Здеглово, Хладњача, откупно
место 9
Здеглово, Хладњача, откупно
место 9
Здеглово, Хладњача, откупно
место 9
Здеглово, Хладњача, откупно
место 9
Здеглово, Хладњача, откупно
место 9
2
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.08.2013.
05.06.30.10.2013.
05.06.30.10.2013.
05.06.30.10.2013.
05.06.30.10.2013.
05.06.30.10.2013.
малина
016/281-132
купина
016/281-132
вишња
016/281-132
малина
016/281-132
купина
016/281-132
шљива
016/281-132
вишња
016/281-132
малина
016/281-132
купина
016/281-132
шљива
016/281-132
јагода
016/281-132
вишња
016/281-132
малина
016/281-132
купина
016/281-132
шљива
016/281-132
јагода
016/281-132
вишња
016/281-132
малина
016/281-132
купина
016/281-132
шљива
016/281-132
395
396
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
LEMEX GAMAKOM доо
Лесковац
20738260
Здеглово, Хладњача, откупно
место 9
јабланички
15 до 23
20738260
Млин, откупно место 10
јабланички
15 до 23
поморавски
07 до 19
поморавски
397
LIPOCOP DOO LIPOVICA
Деспотовац
06416110
398
LIPOCOP DOO LIPOVICA
Деспотовац
06416110
399
LIPOCOP DOO LIPOVICA
Деспотовац
06416110
400
LIPOCOP DOO LIPOVICA
Деспотовац
06416110
401
LIPOCOP DOO LIPOVICA
Деспотовац
06416110
402
LIPOCOP DOO LIPOVICA
Деспотовац
06416110
403
LIPOCOP DOO LIPOVICA
Деспотовац
06416110
404
LIPOCOP DOO LIPOVICA
Деспотовац
06416110
405
406
LUKOWA D.O.O., Мике
Аласа 34
LUKOWA D.O.O., Мике
Аласа 34
Откупно место б.р. 1
Lipocop doo село Липовица
35213 Деспотовац
Откупно место б.р. 1
Lipocop doo село Липовица
35213 Деспотовац
Откупно место б.р. 1
Lipocop doo село Липовица
35213 Деспотовац
Откупно место б.р. 1
Lipocop doo село Липовица
35213 Деспотовац
Откупно место б.р. 1
Lipocop doo село Липовица
35213 Деспотовац
Откупно место б.р. 1
Lipocop doo село Липовица
35213 Деспотовац
Откупно место б.р. 1
Lipocop doo село Липовица
35213 Деспотовац
Откупно место б.р. 1
Lipocop doo село Липовица
35213 Деспотовац
05.06.30.10.2013.
03.01.31.12.2013.
паприка
016/281-132
пшеница
016/281-132
током целе
године
вргањ свеж
035/636-120
07 до 19
током целе
године
лисичара свеж
035/636-120
поморавски
07 до 19
током целе
године
сунцокретово семе
035/636-120
поморавски
07 до 19
током целе
године
бундевско семе
035/636-120
поморавски
07 до 19
током целе
године
бундевско семе
голица
035/636-120
поморавски
07 до 19
током целе
године
орах у љусци
035/636-120
поморавски
07 до 19
током целе
године
орах у језгру
035/636-120
поморавски
07 до 19
током целе
године
малина свежа
035/636-120
20885114
Хладњача Драгинац
Мачвански
0 - 24
јуни - октобар
2013
малина
20885114
Хладњача Драгинац
Мачвански
0 - 24
јули - септембар
купина
сремски
08 до 17
током целе
године
јабука
сремски
08 до 17
током целе
године
крушка
сремски
08 до 17
током целе
године
бресква
407
MAGIC FRUITS LAND doo
Београд
20551151
408
MAGIC FRUITS LAND doo
Београд
20551151
409
MAGIC FRUITS LAND doo
Београд
20551151
Откупно место бр. 6
Вишњићева бб
Сремска Митровица
Откупно место бр. 6
Вишњићева бб
Сремска Митровица
Откупно место бр. 6
Вишњићева бб
Сремска Митровица
2
410
MAGIC FRUITS LAND doo
Београд
20551151
411
MAGIC FRUITS LAND doo
Београд
20551151
412
MAGIC FRUITS LAND doo
Београд
20551151
413
MAGIC FRUITS LAND doo
Београд
20551151
414
MAGIC FRUITS LAND doo
Београд
20551151
415
MAGIC FRUITS LAND doo
Београд
20551151
416
MAGIC FRUITS LAND doo
Београд
20551151
417
MAGIC FRUITS LAND doo
Београд
20551151
418
MAGIC FRUITS LAND doo
Београд
20551151
419
MAGIC FRUITS LAND doo
Београд
20551151
420
MAGIC FRUITS LAND doo
Београд
20551151
421
MILFFRUIT D.O.O.
20400323
422
MILFFRUIT D.O.O.
20400323
Откупно место бр. 6
Вишњићева бб
Сремска Митровица
Откупно место бр. 6
Вишњићева бб
Сремска Митровица
Откупно место бр. 6
Вишњићева бб
Сремска Митровица
Откупно место бр. 6
Вишњићева бб
Сремска Митровица
Откупно место бр. 6
Вишњићева бб
Сремска Митровица
Откупно место бр. 6
Вишњићева бб
Сремска Митровица
Откупно место бр. 6
Вишњићева бб
Сремска Митровица
Откупно место бр. 6
Вишњићева бб
Сремска Митровица
Откупно место бр. 6
Вишњићева бб
Сремска Митровица
Откупно место бр. 6
Вишњићева бб
Сремска Митровица
Откупно место бр. 6
Вишњићева бб
Сремска Митровица
Хладњача, MILFFRUIT
D.O.O., Иве Андрића 9, Вране
31230 Ариље
Хладњача, MILFFRUIT
D.O.O., Иве Андрића 9, Вране
31230 Ариље
сремски
08 до 17
током целе
године
нектарина
сремски
08 до 17
током целе
године
кајсија
сремски
08 до 17
током целе
године
шљива
сремски
08 до 17
током целе
године
грожђе
сремски
08 до 17
током целе
године
парадајз
сремски
08 до 17
током целе
године
паприка
сремски
08 до 17
током целе
године
краставчићи
сремски
08 до 17
током целе
године
кромпир
сремски
08 до 17
током целе
године
купус
сремски
08 до 17
током целе
године
шаргарепа
сремски
08 до 17
током целе
године
плави парадајз
златиборски
10 - 22
10.06.2013. 15.09.2013.
свежа малина
златиборски
10 - 22
10.06.2013. 15.09.2013.
свежа купина
2
Силос Кањижа
Пут Народних хероја бб
Кањижа
Агроунија АД Инђија
Војводе Путника бб Инђија
севернобанатски
08 до 16
01.04.2013.
30.05.2013.
меркантилни
кукуруз
природно сув
род 2012.
сремски
07 до 15
15.04.2013.
15.06.2013.
меркантилни
кукуруз
природно сув
род 2012.
подунавски
07 до 09
током целе
године
млеко
064/420-7148
златиборски
18 - 22
златиборски
18 - 22
златиборски
18 - 22
Хладњача ,Латвица бб, Ариље
златиборски
10 - 22
20328517
Хладњача ,Латвица бб, Ариље
златиборски
10 - 22
MS NOVAKOVIC D.O.O.
20328517
Хладњача ,Латвица бб, Ариље
златиборски
10 - 22
432
MS NOVAKOVIC D.O.O.
20328517
Вирово бб, Ариље
златиборски
18 - 22
433
MS NOVAKOVIC D.O.O.
20328517
Вирово бб, Ариље
златиборски
18 - 22
434
MS NOVAKOVIC D.O.O.
20328517
Вирово бб, Ариље
златиборски
18 - 22
435
MS NOVAKOVIC D.O.O.
20328517
Црњево бб, Ивањица
златиборски
18 - 22
436
MS NOVAKOVIC D.O.O.
20328517
Црњево бб, Ивањица
златиборски
18 - 22
437
MS NOVAKOVIC D.O.O.
20328517
Црњево бб, Ивањица
златиборски
18 - 22
438
MS NOVAKOVIC D.O.O.
20328517
Вране 2, Вране бб, Ариље
златиборски
12 - 22
439
MS NOVAKOVIC D.O.O.
20328517
Вране 2, Вране бб, Ариље
златиборски
12 - 22
440
MS NOVAKOVIC D.O.O.
20328517
Вирово 2, Вирово бб, Ариље
златиборски
18 - 22
441
MS NOVAKOVIC D.O.O.
20328517
Вирово 2, Вирово бб, Ариље
златиборски
18 - 22
423
MK COMMERCE DOO
Нови Сад
20133295
424
MK COMMERCE DOO
Нови Сад
20133295
425
MLEČKO SIRIUS II Лозовик
62295708
426
MS NOVAKOVIC D.O.O.
20328517
427
MS NOVAKOVIC D.O.O.
20328517
428
MS NOVAKOVIC D.O.O.
20328517
429
MS NOVAKOVIC D.O.O.
20328517
430
MS NOVAKOVIC D.O.O.
431
Откупно место бр. 1, Лозовик,
Саве Манојловића 41
Хладњача ,Богојевићи бб,
Ариље
Хладњача ,Богојевићи бб,
Ариље
Хладњача ,Богојевићи бб,
Ариље
2
10.06.2013. 30.11.2013.
10.06.2013. 30.11.2013.
10.06.2013. 30.11.2013.
10.06.2013. 30.11.2013.
10.06.2013. 30.11.2013.
10.06.2013. 30.11.2013.
10.06.2013. 30.11.2013.
10.06.2013. 30.11.2013.
10.06.2013. 30.11.2013.
10.06.2013. 30.11.2013.
10.06.2013. 30.11.2013.
10.06.2013. 30.11.2013.
10.06.2013. 01.09.2013.
10.06.2013. 01.09.2013.
10.06.2013. 30.11.2013.
10.06.2013. 30.11.2013.
свежа малина
свежа купина
свежа јабука
свежа малина
свежа купина
свежа јабука
свежа малина
свежа купина
свежа јабука
свежа малина
свежа купина
свежа јабука
свежа малина
свежа купина
свежа малина
свежа купина
442
MS NOVAKOVIC D.O.O.
20328517
Вирово 2, Вирово бб, Ариље
златиборски
18 - 22
443
MS NOVAKOVIC D.O.O.
20328517
Вране 1,Вране бб, Ариље
златиборски
12 - 22
444
MS NOVAKOVIC D.O.O.
20328517
Вране 1,Вране бб, Ариље
златиборски
12 - 22
445
MАКСИ СЗР - Ораовица
57194847
Ораовица бр.1
јабланички
10 до 22
17254332
ХЛАДЊАЧА ТРСТЕНИК,
Књегиње Милице 81/1
Расинском
07 - 24
20869038
Корман бб, Орид
Мачванском
08 - 20
20869038
Корман бб, Орид
Мачванском
08 - 20
20869038
Корман бб, Орид
Мачванском
08 - 20
20869038
Корман бб, Орид
Мачванском
08 - 20
20869038
Корман бб, Орид
Мачванском
08 - 20
20869038
Корман бб, Орид
Мачванском
08 - 20
20869038
Корман бб, Орид
Мачванском
08 - 20
20869038
Корман бб, Орид
Мачванском
08 - 20
20869038
Корман бб, Орид
Мачванском
08 - 20
20869038
Корман бб, Орид
Мачванском
08 - 20
20869038
Корман бб, Орид
Мачванском
08 - 20
20869038
Корман бб, Орид
Мачванском
08 - 20
20869038
Корман бб, Орид
Мачванском
08 - 20
20869038
Корман бб, Орид
Мачванском
08 - 20
20869038
Корман бб, Орид
Мачванском
08 - 20
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
NOVA SLOGA D.O.O.,
Трстеник
OLIMPIC FRUIT D.O.O.,
Шабац
OLIMPIC FRUIT D.O.O.,
Шабац
OLIMPIC FRUIT D.O.O.,
Шабац
OLIMPIC FRUIT D.O.O.,
Шабац
OLIMPIC FRUIT D.O.O.,
Шабац
OLIMPIC FRUIT D.O.O.,
Шабац
OLIMPIC FRUIT D.O.O.,
Шабац
OLIMPIC FRUIT D.O.O.,
Шабац
OLIMPIC FRUIT D.O.O.,
Шабац
OLIMPIC FRUIT D.O.O.,
Шабац
OLIMPIC FRUIT D.O.O.,
Шабац
OLIMPIC FRUIT D.O.O.,
Шабац
OLIMPIC FRUIT D.O.O.,
Шабац
OLIMPIC FRUIT D.O.O.,
Шабац
OLIMPIC FRUIT D.O.O.,
Шабац
2
10.06.2013. 30.11.2013.
10.06.2013. 01.09.2013.
10.06.2013. 01.09.2013.
01.04.201330.04.2013
мај - јун
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
свежа јабука
свежа малина
свежа купина
лист бршљена
јагода
салата
купус
лук
парадајз
тиквица
краставац
кромпир
бресква
крушка
нектарина
трешња
паприка
кајсија
шљива
диња
462
463
OLIMPIC FRUIT D.O.O.,
Шабац
OLIMPIC FRUIT D.O.O.,
Шабац
током целе
године
током целе
године
20869038
Корман бб, Орид
Мачванском
08 - 20
20869038
Корман бб, Орид
Мачванском
08 - 20
јабланички
00 до 24
мај - новембар
јагода
јабланички
00 до 24
мај - новембар
малина
јабланички
00 до 24
мај - новембар
вишња
јабланички
00 до 24
мај - новембар
купина
јабланички
00 до 24
мај - новембар
шљива
јабланички
00 до 24
мај - новембар
паприка
мачвански
00 до 24
25.05.2013.
31.12.2013.
боровница
мачвански
00 до 24
25.05.2013.
31.12.2013.
вишња
мачвански
00 до 24
25.05.2013.
31.12.2013.
малина
мачвански
00 до 24
25.05.2013.
31.12.2013.
купина
мачвански
00 до 24
25.05.2013.
31.12.2013.
јабука
мачвански
00 до 24
25.05.2013.
31.12.2013.
кајсија
мачвански
00 до 24
25.05.2013.
31.12.2013.
бресква
мачвански
00 до 24
25.05.2013.
31.12.2013.
шљива
464
PD FORTIS DOO Београд
20235292
465
PD FORTIS DOO Београд
20235292
466
PD FORTIS DOO Београд
20235292
467
PD FORTIS DOO Београд
20235292
468
PD FORTIS DOO Београд
20235292
469
PD FORTIS DOO Београд
20235292
470
RAUCH SERBIA DOO
Коцељева
07647107
471
RAUCH SERBIA DOO
Коцељева
07647107
472
RAUCH SERBIA DOO
Коцељева
07647107
473
RAUCH SERBIA DOO
Коцељева
07647107
474
RAUCH SERBIA DOO
Коцељева
07647107
475
RAUCH SERBIA DOO
Коцељева
07647107
476
RAUCH SERBIA DOO
Коцељева
07647107
477
RAUCH SERBIA DOO
Коцељева
07647107
Хладњача Бојник
Зеле Вељковић бб
Хладњача Бојник
Зеле Вељковић бб
Хладњача Бојник
Зеле Вељковић бб
Хладњача Бојник
Зеле Вељковић бб
Хладњача Бојник
Зеле Вељковић бб
Хладњача Бојник
Зеле Вељковић бб
Откупно место бр.1
Хладњача Rauch Serbia doo
Шеста Личка 2 Коцељева
Откупно место бр.1
Хладњача Rauch Serbia doo
Шеста Личка 2 Коцељева
Откупно место бр.1
Хладњача Rauch Serbia doo
Шеста Личка 2 Коцељева
Откупно место бр.1
Хладњача Rauch Serbia doo
Шеста Личка 2 Коцељева
Откупно место бр.1
Хладњача Rauch Serbia doo
Шеста Личка 2 Коцељева
Откупно место бр.1
Хладњача Rauch Serbia doo
Шеста Личка 2 Коцељева
Откупно место бр.1
Хладњача Rauch Serbia doo
Шеста Личка 2 Коцељева
Откупно место бр.1
Хладњача Rauch Serbia doo
Шеста Личка 2 Коцељева
2
лубеница
јабука
015/361-860
478
RAUCH SERBIA DOO
Коцељева
07647107
479
RAUCH SERBIA DOO
Коцељева
07647107
480
481
RID FRUCTIS, Ступчевић
предузетника Руже
Обрадовић
RID FRUCTIS, Ступчевић
предузетника Руже
Обрадовић
Откупно место бр.1
Хладњача Rauch Serbia doo
Шеста Личка 2 Коцељева
Откупно место бр.1
Хладњача Rauch Serbia doo
Шеста Личка 2 Коцељева
мачвански
00 до 24
25.05.2013.
31.12.2013.
џенерика
мачвански
00 до 24
25.05.2013.
31.12.2013.
јагода
62391847
Хладњача, Ариље,
Ступчевићи
златиборски
09 - 23
15.06. - 15.08.
малина
62391847
Хладњача, Ариље,
Ступчевићи
златиборски
09 - 23
20.08. - 20.09.
шљива
07 - 15, у
жетви 07 - 22
07 - 15, у
жетви 07 - 22
07 - 15, у
жетви 07 - 22
07 - 15, у
жетви 07 - 22
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
482
ROSTILJ - CO, Лебане
60323178
Светог Саве бр. 54
Јабланички
00 - 24
483
ROSTILJ - CO, Лебане
60323178
Светог Саве бр. 54
Јабланички
00 - 24
484
ROSTILJ - CO, Лебане
60323178
Светог Саве бр. 54
Јабланички
00 - 24
485
ROSTILJ - CO, Лебане
60323178
Светог Саве бр. 54
Јабланички
00 - 24
486
ROSTILJ - CO, Лебане
60323178
Светог Саве бр. 54
Јабланички
00 - 24
08634076
Индустријска зона бб
Јужнобачком
08634076
Индустријска зона бб
Јужнобачком
08634076
Индустријска зона бб
Јужнобачком
08634076
Индустријска зона бб
Јужнобачком
487
488
489
490
RUDOLF D.O.O., Бачки
Петровац
RUDOLF D.O.O., Бачки
Петровац
RUDOLF D.O.O., Бачки
Петровац
RUDOLF D.O.O., Бачки
Петровац
овце
свиње
јунад
краве
телад
кукуруз
пшеница
соја
сунцокрет
491
SPLENDID FUTURE DOO
Aриље
20349883
Откупно место бр. 1
Хладњача Вигоше бб Ариље
златиборски
10 до 22
мај - октобар
малина
492
SPLENDID FUTURE DOO
Aриље
20349883
Откупно место бр. 1
Хладњача Вигоше бб Ариље
златиборски
10 до 22
мај - октобар
купина
493
SPLENDID FUTURE DOO
Aриље
20349883
Откупно место бр. 1
Хладњача Вигоше бб Ариље
златиборски
10 до 22
мај - октобар
шљива
494
SPLENDID FUTURE DOO
Aриље
20349883
Откупно место бр. 2 Котража
Лучани
златиборски
12 до 14 и
18 до 22
мај - октобар
јагода
2
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
SPLENDID FUTURE DOO
Aриље
SPLENDID FUTURE DOO
Aриље
SPLENDID FUTURE DOO
Aриље
SPLENDID FUTURE DOO
Aриље
SRDJAN COMPANY
D.O.O., Вукања
STRELA D.O.O.,Лебански
пут 15, Доње Синковце,
Лесковац
STRELA D.O.O.,Лебански
пут 15, Доње Синковце,
Лесковац
STRELA D.O.O.,Лебански
пут 15, Доње Синковце,
Лесковац
STRELA D.O.O.,Лебански
пут 15, Доње Синковце,
Лесковац
STRELA D.O.O.,Лебански
пут 15, Доње Синковце,
Лесковац
STRELA D.O.O.,Лебански
пут 15, Доње Синковце,
Лесковац
STRELA D.O.O.,Лебански
пут 15, Доње Синковце,
Лесковац
STRELA D.O.O.,Лебански
пут 15, Доње Синковце,
Лесковац
STRELA D.O.O.,Лебански
пут 15, Доње Синковце,
Лесковац
SZR MS COMMERCE
Звонимир Мишић пр Бајша,
Водна 35
20349883
20349883
20349883
20349883
Откупно место бр. 2 Котража
Лучани
Откупно место бр. 2 Котража
Лучани
Откупно место бр. 2 Котража
Лучани
Откупно место бр. 3
Бела Река Нова Варош
домаћинство Сава Поповић
златиборски
златиборски
златиборски
12 до 14 и
18 до 22
12 до 14 и
18 до 22
12 до 14 и
18 до 22
мај - октобар
малина
мај - октобар
купина
мај - октобар
шљива
златиборски
18 до 21
јун -септембар
малина
06636411
Душаново
нишавски
06 - 24
22.05.2013. 15.06.2013
јагода
07643659
STRELA D.O.O.,Лебански пут
15, Доње Синковце, Лесковац
јабланички
07 - 15
током целе
године
лисичарка
07643659
STRELA D.O.O.,Лебански пут
15, Доње Синковце, Лесковац
јабланички
07 - 15
током целе
године
вргањ
07643659
STRELA D.O.O.,Лебански пут
15, Доње Синковце, Лесковац
јабланички
07 - 15
током целе
године
јагода
07643659
STRELA D.O.O.,Лебански пут
15, Доње Синковце, Лесковац
јабланички
07 - 15
током целе
године
малина
07643659
STRELA D.O.O.,Лебански пут
15, Доње Синковце, Лесковац
јабланички
07 - 15
током целе
године
вишња
07643659
STRELA D.O.O.,Лебански пут
15, Доње Синковце, Лесковац
јабланички
07 - 15
током целе
године
шљива
07643659
STRELA D.O.O.,Лебански пут
15, Доње Синковце, Лесковац
јабланички
07 - 15
током целе
године
купина
07643659
STRELA D.O.O.,Лебански пут
15, Доње Синковце, Лесковац
јабланички
07 - 15
током целе
године
боровница
07643659
STRELA D.O.O.,Лебански пут
15, Доње Синковце, Лесковац
јабланички
07 - 15
током целе
године
шипурак
62081643
Откупно место бр. 1, Бајша,
Водна 35
севернобачки
08 до 20
11.01.31.12.2013.
меркантилна соја
2
064/1240-262
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
SZR MS COMMERCE
Звонимир Мишић пр Бајша,
Водна 35
SZR MS COMMERCE
Звонимир Мишић пр Бајша,
Водна 35
SZR MS COMMERCE
Звонимир Мишић пр Бајша,
Водна 35
TOP TEAM FRUIT
D.O.O.,БУЛЕВАР
ОСЛОБОЂЕЊА
50/1,ГРОЦКА
TOP TEAM FRUIT
D.O.O.,БУЛЕВАР
ОСЛОБОЂЕЊА
50/1,ГРОЦКА
TOP TEAM FRUIT
D.O.O.,БУЛЕВАР
ОСЛОБОЂЕЊА
50/1,ГРОЦКА
TOP TEAM FRUIT
D.O.O.,БУЛЕВАР
ОСЛОБОЂЕЊА
50/1,ГРОЦКА
TOP TEAM FRUIT
D.O.O.,БУЛЕВАР
ОСЛОБОЂЕЊА
50/1,ГРОЦКА
TOP TEAM FRUIT
D.O.O.,БУЛЕВАР
ОСЛОБОЂЕЊА
50/1,ГРОЦКА
TOP TEAM FRUIT
D.O.O.,БУЛЕВАР
ОСЛОБОЂЕЊА
50/1,ГРОЦКА
TOP TEAM FRUIT
D.O.O.,БУЛЕВАР
ОСЛОБОЂЕЊА
50/1,ГРОЦКА
62081643
Откупно место бр. 1, Бајша,
Водна 35
севернобачки
08 до 20
11.01.31.12.2013.
меркантилни
сунцокрет
064/1240-262
62081643
Откупно место бр. 1, Бајша,
Водна 35
севернобачки
08 до 20
11.01.31.12.2013.
меркантилна
пшеница
064/1240-262
62081643
Откупно место бр. 1, Бајша,
Водна 35
севернобачки
08 до 20
11.01.31.12.2013.
меркантилни
кукуруз
064/1240-262
20735376
Ул.Володерска 5/А,Брестовик
град Београд
13 до 21
мај - октобар
боровница
011/ 8501 - 308
20735376
Ул.Володерска 5/А,Брестовик
град Београд
13 до 21
мај - октобар
бресква
011/ 8501 - 308
20735376
Ул.Володерска 5/А,Брестовик
град Београд
13 до 21
мај - октобар
грожђе
011/ 8501 - 308
20735376
Ул.Володерска 5/А,Брестовик
град Београд
13 до 21
мај - октобар
јабука
011/ 8501 - 308
20735376
Ул.Володерска 5/А,Брестовик
град Београд
13 до 21
мај - октобар
јагода
011/ 8501 - 308
20735376
Ул.Володерска 5/А,Брестовик
град Београд
13 до 21
мај - октобар
кајсија
011/ 8501 - 308
20735376
Ул.Володерска 5/А,Брестовик
град Београд
13 до 21
мај - октобар
крушка
011/ 8501 - 308
20735376
Ул.Володерска 5/А,Брестовик
град Београд
13 до 21
мај - октобар
купина
011/ 8501 - 308
2
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
TOP TEAM FRUIT
D.O.O.,БУЛЕВАР
ОСЛОБОЂЕЊА
50/1,ГРОЦКА
TOP TEAM FRUIT
D.O.O.,БУЛЕВАР
ОСЛОБОЂЕЊА
50/1,ГРОЦКА
TOP TEAM FRUIT
D.O.O.,БУЛЕВАР
ОСЛОБОЂЕЊА
50/1,ГРОЦКА
TOP TEAM FRUIT
D.O.O.,БУЛЕВАР
ОСЛОБОЂЕЊА
50/1,ГРОЦКА
TOP TEAM FRUIT
D.O.O.,БУЛЕВАР
ОСЛОБОЂЕЊА
50/1,ГРОЦКА
TOP TEAM FRUIT
D.O.O.,БУЛЕВАР
ОСЛОБОЂЕЊА
50/1,ГРОЦКА
TOP TEAM FRUIT
D.O.O.,БУЛЕВАР
ОСЛОБОЂЕЊА
50/1,ГРОЦКА
TR AGRO - KIKI,.Набрђе
бб,Пожаревац
TR AGRO - KIKI,.Набрђе
бб,Пожаревац
TR AGRO - KIKI,.Набрђе
бб,Пожаревац
TR AGRO - KIKI,.Набрђе
бб,Пожаревац
UNITEX TRADE D.O.O.
UNITEX TRADE D.O.O.
UNITEX TRADE D.O.O.
UNITEX TRADE D.O.O.
20735376
Ул.Володерска 5/А,Брестовик
град Београд
13 до 21
мај - октобар
малина
011/ 8501 - 308
20735376
Ул.Володерска 5/А,Брестовик
град Београд
13 до 21
мај - октобар
нектарина
011/ 8501 - 308
20735376
Ул.Володерска 5/А,Брестовик
град Београд
13 до 21
мај - октобар
парадајз
011/ 8501 - 308
20735376
Ул.Володерска 5/А,Брестовик
градБеоград
13 до 21
мај - октобар
шаргарепа
011/ 8501 - 308
20735376
Ул.Володерска 5/А,Брестовик
град Београд
13 до 21
мај - октобар
шљива
011/ 8501 - 308
20735376
Ул.Володерска 5/А,Брестовик
град Београд
13 до 21
мај - октобар
тршења
011/ 8501 - 308
20735376
Ул.Володерска 5/А,Брестовик
град Београд
13 до 21
мај - октобар
вишња
011/ 8501 - 308
браничевски
07 - 15
браничевски
07 - 15
браничевски
07 - 15
браничевски
07 - 15
Сремски
Сремски
Сремски
Сремски
08 - 16
08 - 16
08 - 16
08 - 16
60790965
60790965
60790965
60790965
07711352
07711352
07711352
07711352
TR AGRO - KIKI,.Набрђе
бб,Пожаревац
TR AGRO - KIKI,.Набрђе
бб,Пожаревац
TR AGRO - KIKI,.Набрђе
бб,Пожаревац
TR AGRO - KIKI,.Набрђе
бб,Пожаревац
Никинци
Никинци
Никинци
Никинци
2
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
целе године
целе године
целе године
целе године
пшеница
кукуруз
јечам
сунцокрет
кукуруз
пшеница
соја
сунцокрет
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
VIB LIPOLIST
D.O.O.,КАРАЂОРЂЕВА 8,
ЛИПОЛИСТ
VIB LIPOLIST
D.O.O.,КАРАЂОРЂЕВА 8,
ЛИПОЛИСТ
VIB LIPOLIST
D.O.O.,КАРАЂОРЂЕВА 8,
ЛИПОЛИСТ
VIB LIPOLIST
D.O.O.,КАРАЂОРЂЕВА 8,
ЛИПОЛИСТ
VIB LIPOLIST
D.O.O.,КАРАЂОРЂЕВА 8,
ЛИПОЛИСТ
VIB LIPOLIST
D.O.O.,КАРАЂОРЂЕВА 8,
ЛИПОЛИСТ
VIB LIPOLIST
D.O.O.,КАРАЂОРЂЕВА 8,
ЛИПОЛИСТ
VIB LIPOLIST
D.O.O.,КАРАЂОРЂЕВА 8,
ЛИПОЛИСТ
VIB LIPOLIST
D.O.O.,КАРАЂОРЂЕВА 8,
ЛИПОЛИСТ
VULE - KOMERC D.O.O.,
Шишинце
VULE - KOMERC D.O.O.,
Шишинце
VULE - KOMERC D.O.O.,
Шишинце
VULE - KOMERC D.O.O.,
Шишинце
VULE - KOMERC D.O.O.,
Шишинце
VULE - KOMERC D.O.O.,
Шишинце
20742682
20742682
20742682
20742682
20742682
20742682
20742682
20742682
20742682
VIB LIPOLIST
D.O.O.,КАРАЂОРЂЕВА 8,
ЛИПОЛИСТ
VIB LIPOLIST
D.O.O.,КАРАЂОРЂЕВА 8,
ЛИПОЛИСТ
VIB LIPOLIST
D.O.O.,КАРАЂОРЂЕВА 8,
ЛИПОЛИСТ
VIB LIPOLIST
D.O.O.,КАРАЂОРЂЕВА 8,
ЛИПОЛИСТ
VIB LIPOLIST
D.O.O.,КАРАЂОРЂЕВА 8,
ЛИПОЛИСТ
VIB LIPOLIST
D.O.O.,КАРАЂОРЂЕВА 8,
ЛИПОЛИСТ
VIB LIPOLIST
D.O.O.,КАРАЂОРЂЕВА 8,
ЛИПОЛИСТ
VIB LIPOLIST
D.O.O.,КАРАЂОРЂЕВА 8,
ЛИПОЛИСТ
VIB LIPOLIST
D.O.O.,КАРАЂОРЂЕВА 8,
ЛИПОЛИСТ
мачвански
07 до 20
током целе
године
jeчам
015/ 274 - 514
мачвански
07 до 20
током целе
године
пшеница
015/ 274 - 514
мачвански
07 до 20
током целе
године
соја
015/ 274 - 514
мачвански
07 до 20
током целе
године
кукуруз
015/ 274 - 514
мачвански
07 до 20
током целе
године
сунцокрет
015/ 274 - 514
мачвански
07 до 20
током целе
године
купина
015/ 274 - 514
мачвански
07 до 20
током целе
године
вишња
015/ 274 - 514
мачвански
07 до 20
током целе
године
малина
015/ 274 - 514
мачвански
07 до 20
током целе
године
шљива
015/ 274 - 514
17006975
Шишинце
Јабланички
17 - 24
мај,јун,септембар
,октобар
печурке
17006975
Шишинце
Јабланички
17 - 24
мај, јун, јул
јагода
17006975
Шишинце
Јабланички
17 - 24
мај, јун, јул
вишња
17006975
Шишинце
Јабланички
17 - 24
мај, јун, јул
малина
17006975
Душаново
Нишавски
17 - 24
мај, јун,
јагода
17006975
Белановце
Јабланички
17 - 24
мај, јун, јул
вишња
2
551
WELL FRUIT D.O.O.
20408880
552
WELL FRUIT D.O.O.
20408880
553
WELL FRUIT D.O.O.
20408880
554
555
556
557
558
559
Z.T.R. ZELESKOP,
Лесковац
Z.T.R. ZELESKOP,
Лесковац
Z.T.R. ZELESKOP,
Лесковац
Z.T.R. ZELESKOP,
Лесковац
Z.T.R. ZELESKOP,
Лесковац
Z.T.R. ZELESKOP,
Лесковац
Хладњача, WELL FRUIT
D.O.O., Поглед бб, Ариље.
Хладњача, WELL FRUIT
D.O.O., Поглед бб, Ариље.
Хладњача, WELL FRUIT
D.O.O., Поглед бб, Ариље.
златиборски
10 - 22
златиборски
10 - 22
златиборски
10 - 22
15.06.2013. 15.10.2013.
15.06.2013. 15.10.2013.
15.06.2013. 15.10.2013.
свежа малина
свежа купина
свежа јабука
62216557
Драговац, Бојник
Јабланички
18 - 22
мај - јун 2013
јагода свежа
62216557
17 фебруар, Бојник
Јабланички
18 - 22
мај - јун 2013
јагода свежа
62216557
Стубла, Косанчић
Јабланички
18 - 22
мај - јун 2013
јагода свежа
62216557
Придворица, Бојник
Јабланички
18 - 22
мај - јун 2013
јагода свежа
62216557
Лапотинце, Бојник
Јабланички
18 - 22
мај - јун 2013
јагода свежа
62216557
Зелетово, Бојник
Јабланички
18 - 22
мај - јун 2013
јагода свежа
560
АГРАР КОМЕРЦ ДОО
07659610
Откупно место бр. 3 Каменаре
расински
07 до 16
561
АГРАР КОМЕРЦ ДОО
07659610
Откупно место бр. 3 Каменаре
расински
07 до 16
562
АГРАР КОМЕРЦ ДОО
07659610
Откупно место бр. 3 Каменаре
расински
07 до 16
563
АГРАР КОМЕРЦ ДОО
07659610
подунавски
07 до 16
564
АГРАР КОМЕРЦ ДОО
07659610
подунавски
07 до 16
565
АГРАР КОМЕРЦ ДОО
07659610
подунавски
07 до 16
566
АГРАР КОМЕРЦ ДОО
07659610
подунавски
07 до 16
567
АГРАР КОМЕРЦ ДОО
07659610
подунавски
07 до 16
568
АГРАР КОМЕРЦ ДОО
07659610
подунавски
07 до 16
569
АГРАР КОМЕРЦ ДОО
07659610
подунавски
07 до 16
570
АГРАР КОМЕРЦ ДОО
07659610
подунавски
07 до 16
Краља Петра 118
Мала Крсма
Краља Петра 118
Мала Крсма
Краља Петра 118
Мала Крсма
Краља Петра 118
Мала Крсма
Краља Петра 118
Мала Крсма
Краља Петра 118
Мала Крсма
Краља Петра 118
Мала Крсма
Краља Петра 118
Мала Крсма
2
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
парадајз
јагода
паприка
кромпир
шаргарепа
крарфиол
броколи
паприка
црни лук
краставац
тиквице
026/4791-022
571
АГРАР КОМЕРЦ ДОО
07659610
572
АГРАР КОМЕРЦ ДОО
07659610
573
АГРАР КОМЕРЦ ДОО
07659610
574
АГРАР КОМЕРЦ ДОО
07659610
575
АГРАР КОМЕРЦ ДОО
07659610
576
АГРАР КОМЕРЦ ДОО
07659610
577
АГРАР КОМЕРЦ ДОО
07659610
578
АГРАР КОМЕРЦ ДОО
07659610
579
АГРАР КОМЕРЦ ДОО
07659610
580
АГРАР КОМЕРЦ ДОО
07659610
581
АГРАР КОМЕРЦ ДОО
07659610
582
АГРАР КОМЕРЦ ДОО
07659610
583
АГРАР КОМЕРЦ ДОО
07659610
584
АГРАР КОМЕРЦ ДОО
07659610
585
АГРО ЕРАК доо Госпођинци
20522399
586
АГРО ЕРАК доо Госпођинци
587
АГРО ЕРАК доо Госпођинци
Краља Петра 118
Мала Крсма
Власотиначки пут бб
Стајковце
Власотиначки пут бб
Стајковце
Власотиначки пут бб
Стајковце
Власотиначки пут бб
Стајковце
Власотиначки пут бб
Стајковце
Власотиначки пут бб
Стајковце
Власотиначки пут бб
Стајковце
Власотиначки пут бб
Стајковце
Власотиначки пут бб
Стајковце
Власотиначки пут бб
Стајковце
Власотиначки пут бб
Стајковце
Власотиначки пут бб
Стајковце
Власотиначки пут бб
Стајковце
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
подунавски
07 до 16
јабланички
07 до 16
јабланички
07 до 16
јабланички
07 до 16
јабланички
07 до 16
јабланички
07 до 16
јабланички
07 до 16
јабланички
07 до 16
јабланички
07 до 16
јабланички
07 до 16
јабланички
07 до 16
јабланички
07 до 16
јабланички
07 до 16
јабланички
07 до 16
Откупно место бр. 1,
ГОСПОЂИНЦИ доо,
Железничка бб, Госпођинци
јужнобачки
07 до 15
током целе
године
кукуруз
20522399
Откупно место бр. 1,
ГОСПОЂИНЦИ доо,
Железничка бб, Госпођинци
јужнобачки
07 до 15
током целе
године
соја
20522399
Откупно место бр. 1,
ГОСПОЂИНЦИ доо,
Железничка бб, Госпођинци
јужнобачки
07 до 15
током целе
године
пшеница
2
парадајз
купус
краставац
парадајз
тиквице
кромпир
црни лук
паприка
карфиол
броколи
зелена салата
шаргарепа
першун
пасканат
588
589
590
591
592
АГРО ЕРАК доо Госпођинци
АГРО ЕРАК доо Госпођинци
АГРО ЕРАК доо Госпођинци
АГРО ЕРАК доо Госпођинци
АГРО ЕРАК доо Госпођинци
20522399
20522399
20522399
20522399
20522399
593
АГРО КОЗАК доо Сомбор
20762314
594
АГРО КОЗАК доо Сомбор
20762314
595
АГРО КОЗАК доо Сомбор
20762314
596
АГРО КОЗАК доо Сомбор
20762314
597
АГРО КОЗАК доо Сомбор
20762314
598
АГРО МАГ ДОО Бечеј
08420991
599
АГРО ОПТИМУМ ДОО
Белотић
20301597
600
601
602
603
604
АГРО САЛОНСКИ
Велетрговина поврћем,
Предузетничка радња
АГРО САЛОНСКИ
Велетрговина поврћем,
Предузетничка радња
АГРО САЛОНСКИ
Велетрговина поврћем,
Предузетничка радња
АГРО САЛОНСКИ
Велетрговина поврћем,
Предузетничка радња
АГРО СКМ ДОО
Бачки Брестовац
62686305
62686305
62686305
62686305
20147814
Откупно место бр. 2, Салаш
205, Темерин
Откупно место бр. 2, Салаш
205, Темерин
Откупно место бр. 2, Салаш
205, Темерин
Откупно место бр. 2, Салаш
205, Темерин
Откупно место бр. 2, Салаш
205, Темерин
Откупно место бр. 1
Семе Корп доо Буковац 100
Откупно место бр. 1
Семе Корп доо Буковац 100
Откупно место бр. 1
Семе Корп доо Буковац 100
Откупно место бр. 1
Семе Корп доо Буковац 100
Откупно место бр. 1
Семе Корп доо Буковац 100
Откупно место бр.1 Агро Маг
доо Бечеј Салаш у Потесу
Јарош 12
Агро Оптимум 3
Николе Пашића бб
15361 Белотић
Откупно место бр.1
Светозара Милетића бб
21237 Госпођинци
Откупно место бр.1
Светозара Милетића бб
21237 Госпођинци
Откупно место бр.1
Светозара Милетића бб
21237 Госпођинци
Откупно место бр.1
Светозара Милетића бб
21237 Госпођинци
Агро СКМ доо
Маршала Тита 40
Бачки Брестовац
јужнобачки
07 до 18
јужнобачки
07 до 18
јужнобачки
07 до 18
јужнобачки
07 до 18
јужнобачки
07 до 18
западнобачки
07 до 15
западнобачки
07 до 15
западнобачки
07 до 15
западнобачки
07 до 15
западнобачки
07 до 15
јужнобачки
07 до 17
колубарски
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
кукуруз
соја
пшеница
сунцокрет
јечам
кукуруз
069/3230032
пшеница
069/3230032
соја
069/3230032
јечам
069/3230032
сунцокрет
069/3230032
20.03.2013.
31.05.2013.
пшеница
род 2012
08 до 16
25.02.2013.
31.08.2013.
соја
015/7787-652
јужнобачки
07 до 15
током целе
године
купус
јужнобачки
07 до 15
током целе
године
кромпир
јужнобачки
07 до 15
током целе
године
шаргарепа
јужнобачки
07 до 15
током целе
године
црни лук
западнобачки
08 до 20
август - октобар
индустријска
паприка
2
род 2013.
605
АГРО СКМ ДОО
Бачки Брестовац
20147814
606
АГРО СКМ ДОО
Бачки Брестовац
20147814
607
АГРО СКМ ДОО
Бачки Брестовац
20147814
608
АГРО СКМ ДОО
Бачки Брестовац
20147814
609
АГРО СКМ ДОО
Бачки Брестовац
20147814
610
АГРО СКМ ДОО
Бачки Брестовац
20147814
611
АГРО СКМ ДОО
Бачки Брестовац
20147814
612
АГРО СКМ ДОО
Бачки Брестовац
20147814
613
АГРО СКМ ДОО
Бачки Брестовац
20147814
614
АГРО ЋЕЛЕ ДОО Гаково
20829109
615
АГРО ЋЕЛЕ ДОО Гаково
20829109
616
АГРО ЋЕЛЕ ДОО Гаково
20829109
617
АГРО ЋЕЛЕ ДОО Гаково
20829109
Агро СКМ доо
Маршала Тита 40
Бачки Брестовац
Агро СКМ доо
Маршала Тита 40
Бачки Брестовац
Агро СКМ доо
Маршала Тита 40
Бачки Брестовац
Агро СКМ доо
Маршала Тита 40
Бачки Брестовац
Агро СКМ доо
Маршала Тита 40
Бачки Брестовац
Агро СКМ доо
Маршала Тита 40
Бачки Брестовац
Агро СКМ доо
Маршала Тита 40
Бачки Брестовац
Агро СКМ доо
Маршала Тита 40
Бачки Брестовац
Агро СКМ доо
Маршала Тита 40
Бачки Брестовац
Откупно место бр.2 ЗЗ
Задругар Петефи Шандора 27
Светозар Милетић
Откупно место бр.2 ЗЗ
Задругар Петефи Шандора 27
Светозар Милетић
Откупно место бр.2 ЗЗ
Задругар Петефи Шандора 27
Светозар Милетић
Откупно место бр.2 ЗЗ
Задругар Петефи Шандора 27
Светозар Милетић
западнобачки
08 до 16
током целе
године
свиње
западнобачки
08 до 16
током целе
године
јунад
западнобачки
08 до 16
током целе
године
краве
западнобачки
08 до 21
током целе
године
кукуруз
род 2012
западнобачки
08 до 21
август - октобар
кукуруз
род 2013
западнобачки
08 до 20
август септембар
сунцокрет
род 2013
западнобачки
08 до 20
август септембар
соја
род 2013
западнобачки
07 до 21
јун - јул
меркантилна
пшеница
род 2013
западнобачки
08 до 21
јун - јул
јечам
род 2013
западнобачки
07 до 20
током целе
године
меркантилна
пшеница
западнобачки
07 до 20
током целе
године
кукуруз
западнобачки
07 до 20
током целе
године
сунцокрет
западнобачки
07 до 20
током целе
године
соја
2
618
АГРО ФАРМ ДД доо Павла
Орловића 104 Богатић
17031953
Откупно место б.р. 1 Павла
Орловића 104 Богатић
мачвански
05 до 18
током целе
године
товне свиње
064/23317-83
619
АГРО ФАРМ ДД доо Павла
Орловића 104 Богатић
17031953
Откупно место б.р. 1 Павла
Орловића 104 Богатић
мачвански
05 до 18
током целе
године
свиње ван класе
064/23317-83
620
АГРОБЕЗДАН ДОО Бездан
08642044
западнобачки
07 до 20
кукуруз
025/810-065
621
АГРОБЕЗДАН ДОО Бездан
08642044
западнобачки
07 до 20
сунцокрет
025/810-065
622
АГРОБЕЗДАН ДОО Бездан
08642044
западнобачки
07 до 20
соја
025/810-065
623
АГРОБЕЗДАН ДОО Бездан
08642044
западнобачки
07 до 20
паприка
025/810-065
624
АГРОБЕЗДАН ДОО Бездан
08642044
западнобачки
07 до 20
јечам
025/810-065
625
АГРОБЕЗДАН ДОО Бездан
08642044
западнобачки
07 до 20
пшеница
025/810-065
626
АГРОДОМУС доо Ковачица
55601321
током целе
године
јечам
063/8043-877
627
АГРОДОМУС доо Ковачица
55601321
током целе
године
соја
063/8043-877
628
АГРОДОМУС доо Ковачица
55601321
током целе
године
сунцокрет
063/8043-877
629
АГРОДОМУС доо Ковачица
55601321
током целе
године
пшеница
063/8043-877
630
АГРОДОМУС доо Ковачица
55601321
током целе
године
кукуруз
063/8043-877
бресква
011/2673-997
јабука
011/2673-997
јагода
011/2673-997
кромпир
011/2673-997
631
632
633
634
АГРОДУАЛ доо Београд,
Булевар Николе Тесле 30а
АГРОДУАЛ доо Београд,
Булевар Николе Тесле 30а
АГРОДУАЛ доо Београд,
Булевар Николе Тесле 30а
АГРОДУАЛ доо Београд,
Булевар Николе Тесле 30а
Агробездан доо
Сомборски пут бб Бездан
Агробездан доо
Сомборски пут бб Бездан
Агробездан доо
Сомборски пут бб Бездан
Агробездан доо
Сомборски пут бб Бездан
Агробездан доо
Сомборски пут бб Бездан
Агробездан доо
Сомборски пут бб Бездан
АГРОДОМУС доо - Иве Лоле
Рибара 107, Ковачица,
магацин Ј. Бартоша бб
АГРОДОМУС доо - Иве Лоле
Рибара 107, Ковачица,
магацин Ј. Бартоша бб
АГРОДОМУС доо - Иве Лоле
Рибара 107, Ковачица,
магацин Ј. Бартоша бб
АГРОДОМУС доо - Иве Лоле
Рибара 107, Ковачица,
магацин Ј. Бартоша бб
АГРОДОМУС доо - Иве Лоле
Рибара 107, Ковачица,
магацин Ј. Бартоша бб
јужнобанатски
17574248
Суводол 02, пут за Луњевац 1
подунавски
07 до 19
17574248
Суводол 02, пут за Луњевац 1
подунавски
07 до 19
17574248
Суводол 02, пут за Луњевац 1
подунавски
07 до 19
17574248
Суводол 02, пут за Луњевац 1
подунавски
07 до 19
јужнобанатски
јужнобанатски
јужнобанатски
јужнобанатски
2
08 до 17
суботом
08 до 13
08 до 17
суботом
08 до 13
08 до 17
суботом
08 до 13
08 до 17
суботом
08 до 13
08 до 17
суботом
08 до 13
01.03.2013.
31.12.2013.
01.09.2013.
31.12.2013.
01.03.2013.
31.12.2013.
25.08.2013.
31.10.2013.
20.06.2013.
30.07.2013.
01.03.2013.
31.12.2013.
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
АГРОДУАЛ доо Београд,
Булевар Николе Тесле 30а
АГРОДУАЛ доо Београд,
Булевар Николе Тесле 30а
АГРОДУАЛ доо Београд,
Булевар Николе Тесле 30а
АГРОДУАЛ доо Београд,
Булевар Николе Тесле 30а
АГРОДУАЛ доо Београд,
Булевар Николе Тесле 30а
АГРОДУАЛ доо Београд,
Булевар Николе Тесле 30а
АГРОДУАЛ доо Београд,
Булевар Николе Тесле 30а
АГРОДУАЛ доо Београд,
Булевар Николе Тесле 30а
АГРОДУАЛ доо Београд,
Булевар Николе Тесле 30а
АГРОДУАЛ доо Београд,
Булевар Николе Тесле 30а
АГРОДУАЛ доо Београд,
Булевар Николе Тесле 30а
АГРОДУАЛ доо Београд,
Булевар Николе Тесле 30а
АГРОДУАЛ доо Београд,
Булевар Николе Тесле 30а
АГРОДУАЛ доо Београд,
Булевар Николе Тесле 30а
АГРОДУАЛ доо Београд,
Булевар Николе Тесле 30а
АГРОДУАЛ доо Београд,
Булевар Николе Тесле 30а
АГРОДУАЛ доо Београд,
Булевар Николе Тесле 30а
АГРОДУАЛ доо Београд,
Булевар Николе Тесле 30а
АГРОДУАЛ доо Београд,
Булевар Николе Тесле 30а
АГРОДУАЛ доо Београд,
Булевар Николе Тесле 30а
17574248
Суводол 02, пут за Луњевац 1
подунавски
07 до 19
17574248
Суводол 02, пут за Луњевац 1
подунавски
07 до 19
17574248
Суводол 02, пут за Луњевац 1
подунавски
07 до 19
17574248
Суводол 02, пут за Луњевац 1
подунавски
07 до 19
17574248
Суводол 02, пут за Луњевац 1
подунавски
07 до 19
17574248
Суводол 02, пут за Луњевац 1
подунавски
07 до 19
17574248
Суводол 02, пут за Луњевац 1
подунавски
07 до 19
17574248
Суводол 02, пут за Луњевац 1
подунавски
07 до 19
17574248
Гуча, 01, Гуча, Републике бб
моравички
07 до 19
17574248
Гуча, 01, Гуча, Републике бб
моравички
07 до 19
17574248
Гуча, 01, Гуча, Републике бб
моравички
07 до 19
17574248
Гуча, 01, Гуча, Републике бб
моравички
07 до 19
17574248
Гуча, 01, Гуча, Републике бб
моравички
07 до 19
17574248
Гуча, 01, Гуча, Републике бб
моравички
07 до 19
17574248
Гуча, 01, Гуча, Републике бб
моравички
07 до 19
17574248
Гуча, 01, Гуча, Републике бб
моравички
07 до 19
17574248
Гуча, 01, Гуча, Републике бб
моравички
07 до 19
17574248
Гуча, 01, Гуча, Републике бб
моравички
07 до 19
17574248
Гуча, 01, Гуча, Републике бб
моравички
07 до 19
17574248
Гуча, 01, Гуча, Републике бб
моравички
07 до 19
2
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
крушка
011/2673-997
купус
011/2673-997
лук
011/2673-997
малина
011/2673-997
нектарина
011/2673-997
шљива
011/2673-997
трешња
011/2673-997
вишња
011/2673-997
бресква
011/2673-997
јабука
011/2673-997
јагода
011/2673-997
кромпир
011/2673-997
крушка
011/2673-997
купус
011/2673-997
лук
011/2673-997
малина
011/2673-997
нектарина
011/2673-997
шљива
011/2673-997
трешња
011/2673-997
вишња
011/2673-997
655
АГРОЛЕК доо Нови Сад
08604959
656
АГРОЛЕК доо Нови Сад
08604959
657
АГРОЛЕК доо Нови Сад
08604959
658
АГРОЛИРИ-ЦОМ доо
Ловћенац
659
Агролек доо Нови Сад РЈ Бач
Железничка 14 Бач
Агролек доо Нови Сад РЈ Бач
Железничка 14 Бач
Агролек доо Нови Сад РЈ Бач
Железничка 14 Бач
јужнобачки
09 до 14
јужнобачки
09 до 14
јужнобачки
09 до 14
20129743
АГРОЛИРИ-ЦОМ доо
Ловћенац, Пере Ћетковића 12
јужнобачки
АГРОЛИРИ-ЦОМ доо
Ловћенац
20129743
АГРОЛИРИ-ЦОМ доо
Ловћенац, Пере Ћетковића 12
јужнобачки
660
АГРОЛИРИ-ЦОМ доо
Ловћенац
20129743
АГРОЛИРИ-ЦОМ доо
Ловћенац, Пере Ћетковића 12
јужнобачки
661
АГРОЛИРИ-ЦОМ доо
Ловћенац
20129743
АГРОЛИРИ-ЦОМ доо
Ловћенац, Пере Ћетковића 12
јужнобачки
662
АГРОЛИРИ-ЦОМ доо
Ловћенац
20129743
АГРОЛИРИ-ЦОМ доо
Ловћенац, Пере Ћетковића 12
јужнобачки
663
АГРО-МАГ доо - Бечеј
8720991
664
АГРО-МАГ доо - Бечеј
8720991
665
АГРО-МАГ доо - Бечеј
8720991
666
АГРО-МАГ доо - Бечеј
8720991
667
АГРО-МАГ доо - Бечеј
8720991
Откупно место бр. 1, АГРОМАГ доо - Бечеј, Салаш у
Потесју Јарош 12
Откупно место бр. 1, АГРОМАГ доо - Бечеј, Салаш у
Потесју Јарош 12
Откупно место бр. 1, АГРОМАГ доо - Бечеј, Салаш у
Потесју Јарош 12
Откупно место бр. 1, АГРОМАГ доо - Бечеј, Салаш у
Потесју Јарош 12
Откупно место бр. 1, АГРОМАГ доо - Бечеј, Салаш у
Потесју Јарош 12
07 до 15
дежурство и
викендом
15 до 22
07 до 15
дежурство и
викендом
15 до 22
07 до 15
дежурство и
викендом
15 до 22
07 до 15
дежурство и
викендом
15 до 22
07 до 15
дежурство и
викендом
15 до 22
током целе
године
током целе
године
током целе
године
соја зрно
меркантилна
пшеница
меркантилни
кукуруз
током целе
године
кукуруз
током целе
године
пшеница
током целе
године
јечам
током целе
године
раж
током целе
године
овас
јужнобачки
08 до 16
08.01.31.12.2013.
товне свиње
јужнобачки
08 до 16
08.01.31.12.2013.
прасад
јужнобачки
08 до 16
08.01.31.12.2013.
крмаче
јужнобачки
08 до 16
08.01.31.12.2013.
краве
јужнобачки
08 до 16
08.01.31.12.2013.
јунад
2
062/567-250
062/567-250
062/567-250
668
АГРО-МАГ доо - Бечеј
8720991
669
АГРО-МАГ доо - Бечеј
8720991
Откупно место бр. 1, АГРОМАГ доо - Бечеј, Салаш у
Потесју Јарош 12
Откупно место бр. 1, АГРОМАГ доо - Бечеј, Салаш у
Потесју Јарош 12
силос Торак, Жарка
Зрењанина 86
силос Торак, Жарка
Зрењанина 86
јужнобачки
08 до 16
08.01.31.12.2013.
кукуруз
род 2012.
јужнобачки
08 до 16
08.01.31.12.2013.
соја
род 2012.
средњобанатски
08 до 16
средњобанатски
08 до 16
током целе
године
током целе
године
670 АГРО-ОГРЕВ доо Зрењанин
20840196
671 АГРО-ОГРЕВ доо Зрењанин
20840196
672 АГРО-ОГРЕВ доо Зрењанин
20840196
силос Торак, Жарка
Зрењанина 86
средњобанатски
08 до 16
током целе
године
сунцокрет
673 АГРО-ОГРЕВ доо Зрењанин
20840196
силос Торак, Жарка
Зрењанина 86
средњобанатски
08 до 16
током целе
године
кукуруз
07 до 19
током целе
године
кукуруз
15.06. 31.07.2013
пшеница
034 /6592-101
01.09. 31.10.2013
соја
034 /6592-101
током целе
године
соја
034 /6592-101
током целе
године
кукуруз
013/ 659-040
током целе
године
пшеница
013/ 659-040
током целе
године
јечам
013/ 659-040
током целе
године
сунцокрет
013/ 659-040
током целе
године
соја
013/ 659-040
674
АГРОПЛОД ДОО Гложан
08776750
Откупно место бр.2 Силос
Масарикова бб 21412 Гложан
јужнобачки
675
АГРОПРОДУКТдоо,Бумбарево Брдо,Кнић
17225120
Бумбарево Брдо,Кнић
шумадијски
676
АГРОПРОДУКТдоо,Бумбарево Брдо,Кнић
17225120
Бумбарево Брдо,Кнић
шумадијски
677
АГРОПРОДУКТдоо,Бумбарево Брдо,Кнић
17225120
678
АГРОПРОДУКТдоо,Бумбарево Брдо,Кнић
17225120
679
АГРОПРОДУКТдоо,Бумбарево Брдо,Кнић
17225120
680
АГРОПРОДУКТдоо,Бумбарево Брдо,Кнић
17225120
681
АГРОПРОДУКТдоо,Бумбарево Брдо,Кнић
17225120
682
АГРОПРОДУКТдоо,Бумбарево Брдо,Кнић
17225120
Радња јединица
"СИЛОСИ",Илинџа,Никола
Тесле бб
Радња јединица
"СИЛОСИ",Илинџа,Никола
Тесле бб
Радња јединица
"СИЛОСИ",Илинџа,Никола
Тесле бб
Радња јединица
"СИЛОСИ",Илинџа,Никола
Тесле бб
Радња јединица
"СИЛОСИ",Илинџа,Никола
Тесле бб
Радња јединица
"СИЛОСИ",Илинџа,Никола
Тесле бб
јужнобанатски
јужнобанатски
јужнобанатски
јужнобанатски
јужнобанатски
јужнобанатски
2
07 до 15
суботом
07 до 13
07 до 15
суботом
07 до 13
07 до 15
суботом
07 до 13
07 до 15
суботом
07 до 13
07 до 15
суботом
07 до 13
07 до 15
суботом
07 до 13
07 до 15
суботом
07 до 13
07 до 15
суботом
07 до 13
јечам
пшеница
683
АГРО-ПРОМЕТ доо Бечеј
08188190
684
АГРО-ПРОМЕТ доо Бечеј
08188190
685
АГРО-ПРОМЕТ доо Бечеј
08188190
686
АГРО-ПРОМЕТ доо Бечеј
08188190
687
АГРО-ПРОМЕТ доо Бечеј
08188190
688
АГРО-ПРОМЕТ доо Бечеј
08188190
689
АГРО-ПРОМЕТ доо Бечеј
08188190
690
АГРО-ПРОМЕТ доо Бечеј
08188190
691
АГРО-ПРОМЕТ доо Бечеј
08188190
692
АГРО-ПРОМЕТ доо Бечеј
08188190
693
АГРОРАДИЧЕВИЋ ДОО
Радичевић
20708581
Агро-промет Тиса Тополски
пут бб, Б.П. Село
Агро-промет Тиса Тополски
пут бб, Б.П. Село
Агро-промет Тиса Тополски
пут бб, Б.П. Село
Агро-промет Тиса Тополски
пут бб, Б.П. Село
Агро-промет Тиса Тополски
пут бб, Б.П. Село
Агро-промет Магацин
Србобрански пут бб, Бечеј
Агро-промет Магацин
Србобрански пут бб, Бечеј
Агро-промет Магацин
Србобрански пут бб, Бечеј
Агро-промет Магацин
Србобрански пут бб, Бечеј
Агро-промет Магацин
Србобрански пут бб, Бечеј
Откупно место бр.1
Агрорадичевић доо Радичевић
Жарка Зрењанина 2
јужнобачки
07 до 15
јужнобачки
07 до 15
јужнобачки
07 до 15
јужнобачки
07 до 15
јужнобачки
07 до 15
јужнобачки
07 до 15
јужнобачки
07 до 15
јужнобачки
07 до 15
јужнобачки
07 до 15
јужнобачки
07 до 15
јужнобачки
00 до 24
694
АГРОС АД Опово
08120544
Силос Опово
Бели Брег бб Опово
јужнобанатски
695
АГРОС АД Опово
08120544
Силос Опово
Бели Брег бб Опово
јужнобанатски
2
06 до 14
01-31.07.2013
и
0131.10.2013.
од .06 до 21
06 до 14
01-31.07.2013
и
0131.10.2013.
од .06 до 21
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
кукуруз
021/804-017
соја
021/804-017
јечам
021/804-017
сунцокрет
021/804-017
пшеница
021/804-017
кукуруз
021/804-017
соја
021/804-017
јечам
021/804-017
сунцокрет
021/804-017
пшеница
021/804-017
25.04.2013.
31.10.2013.
кукуруз
род 2012.
током целе
године
меркантилни
кукуруз
013/681-302
током целе
године
пшеница
013/681-302
696
АГРОС АД Опово
08120544
Силос Опово
Бели Брег бб Опово
јужнобанатски
697
АГРОСЕБ ДОО СЕНТА
20907622
Откупно место број 1 Сента
Карађорђева бб Сента
севернобанатски
698
АГРОСЕБ ДОО СЕНТА
20907622
Откупно место број 1 Сента
Карађорђева бб Сента
севернобанатски
699
АГРОСЕБ ДОО СЕНТА
20907622
Откупно место број 1 Сента
Карађорђева бб Сента
севернобанатски
700
АГРОСЕБ ДОО СЕНТА
20907622
Откупно место број 1 Сента
Карађорђева бб Сента
севернобанатски
701
АГРОСЕБ ДОО СЕНТА
20907622
Откупно место број 1 Сента
Карађорђева бб Сента
севернобанатски
702
АГРОСЕБ ДОО СЕНТА
20907622
Откупно место бр. 4 Наково
Стојана Матића бб Наково
севернобанатски
703
АГРОСЕБ ДОО СЕНТА
20907622
Откупно место бр. 4 Наково
Стојана Матића бб Наково
севернобанатски
704
АГРОСЕБ ДОО СЕНТА
20907622
Откупно место бр. 4 Наково
Стојана Матића бб Наково
севернобанатски
705
АГРОСЕБ ДОО СЕНТА
20907622
Откупно место бр. 4 Наково
Стојана Матића бб Наково
севернобанатски
706
АГРОСЕБ ДОО СЕНТА
20907622
Откупно место бр. 4 Наково
Стојана Матића бб Наково
севернобанатски
707
АГРОСЕБ ДОО СЕНТА
20907622
Откупно место бр. 2 Падаљ
Ван насеља бб Падаљ
севернобанатски
2
06 до 14
01-31.07.2013
и
0131.10.2013.
од .06 до 21
08 до 16 и у
сезони
07 до 21
08 до 16 и у
сезони
07 до 21
08 до 16 и у
сезони
07 до 21
08 до 16 и у
сезони
07 до 21
08 до 16 и у
сезони
07 до 21
08 до 16 и у
сезони
07 до 21
08 до 16 и у
сезони
07 до 21
08 до 16 и у
сезони
07 до 21
08 до 16 и у
сезони
07 до 21
08 до 16 и у
сезони
07 до 21
08 до 16 и у
сезони
07 до 21
током целе
године
сунцокрет
током целе
године
пшеница
током целе
године
јечам
током целе
године
соја
током целе
године
сунцокрет
током целе
године
кукуруз
током целе
године
пшеница
током целе
године
јечам
током целе
године
соја
током целе
године
сунцокрет
током целе
године
кукуруз
током целе
године
пшеница
013/681-302
јечам
током целе
године
соја
током целе
године
сунцокрет
током целе
године
кукуруз
07до 24
28.01-31.12.2013
кукуруз
род 2012
јужнобачки
07 до 20
21.01.31.12,2013.
соја
021/756-088, 757547, 064/3742-834
јужнобачки
08 до 20
јужнобачки
08 до 20
јужнобачки
08 до 20
АГРОСЕБ ДОО СЕНТА
20907622
Откупно место бр. 2 Падаљ
Ван насеља бб Падаљ
севернобанатски
709
АГРОСЕБ ДОО СЕНТА
20907622
Откупно место бр. 2 Падаљ
Ван насеља бб Падаљ
севернобанатски
710
АГРОСЕБ ДОО СЕНТА
20907622
Откупно место бр. 2 Падаљ
Ван насеља бб Падаљ
севернобанатски
711
АГРОСЕБ ДОО СЕНТА
20907622
Откупно место бр. 2 Падаљ
Ван насеља бб Падаљ
севернобанатски
712
АГРО-СЕЛО доо-Бачко
Градисте
о8602077
Раде Кончара бр.97,Бачко
Градиште
јужнобачки
713
АГРО-СИТАР доо Пивнице
8423644
Откупно место бр.2, Људевита
Штура 19, Пивнице
714
715
716
717
718
719
720
721
722
АГРО-СИТАР доо Пивнице
АГРО-СИТАР доо Пивнице
АГРО-СИТАР доо Пивнице
АГРО-ЋЕЛЕ доо ЕКСПОРТ
ИМПОРТ Гаково, Краља
Петра 36
АГРО-ЋЕЛЕ доо ЕКСПОРТ
ИМПОРТ Гаково, Краља
Петра 36
АГРО-ЋЕЛЕ доо ЕКСПОРТ
ИМПОРТ Гаково, Краља
Петра 36
АГРО-ЋЕЛЕ доо ЕКСПОРТ
ИМПОРТ Гаково, Краља
Петра 36
АГРО-ЋЕЛЕ доо ЕКСПОРТ
ИМПОРТ Гаково, Краља
Петра 36
АГРОФИНО доо
Планциште, Вука Караџића
10а
8423644
8423644
8423644
Откупно место бр.1, Петра
Драпшина 207, Пивнице
Откупно место бр.1, Петра
Драпшина 207, Пивнице
Откупно место бр.1, Петра
Драпшина 207, Пивнице
08 до 16 и у
сезони
07 до 21
08 до 16 и у
сезони
07 до 21
08 до 16 и у
сезони
07 до 21
08 до 16 и у
сезони
07 до 21
током целе
године
708
21.01.31.12,2013.
21.01.31.12,2013.
21.01.31.12,2013.
пшеница
кукуруз
соја
021/756-088, 757547, 064/3742-834
021/756-088, 757547, 064/3742-834
021/756-088, 757547, 064/3742-834
20829109
АГРОБРЕСТ доо бр. 1, Јована
Цвијића 2а, Стапар
западнобачки
07,30 до 16
током целе
године
меркантилна
пшеница
063/117-47-48
[email protected]
20829109
АГРОБРЕСТ доо бр. 1, Јована
Цвијића 2а, Стапар
западнобачки
07,30 до 16
током целе
године
меркантилни јечам
063/117-47-48
[email protected]
20829109
АГРОБРЕСТ доо бр. 1, Јована
Цвијића 2а, Стапар
западнобачки
07,30 до 16
током целе
године
меркантилни
кукуруз
063/117-47-48
[email protected]
20829109
АГРОБРЕСТ доо бр. 1, Јована
Цвијића 2а, Стапар
западнобачки
07,30 до 16
током целе
године
меркантилни
сунцокрет
063/117-47-48
[email protected]
20829109
АГРОБРЕСТ доо бр. 1, Јована
Цвијића 2а, Стапар
западнобачки
07,30 до 16
током целе
године
меркантилна соја
063/117-47-48
[email protected]
20801271
Агрофино, Пландиште, Иза
Банатпласта бб, Откупно
место 1,
јужнобанатски
07 до 20
12.06.04.07.2013.
свежа вишња
063/293-288
2
723
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Почековина
бб,Трстеник
расински
07 до 20
јул-август
кајсија
724
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Почековина
бб,Трстеник
расински
07 до 20
јун-октобар
бресква
725
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Почековина
бб,Трстеник
расински
07 до 20
јул-октобар
шљива
726
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Почековина
бб,Трстеник
расински
07 до 20
током целе
године
целер
727
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Почековина
бб,Трстеник
расински
07 до 20
током целе
године
цвекла
728
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Почековина
бб,Трстеник
расински
07 до 20
током целе
године
ротква
729
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Почековина
бб,Трстеник
расински
07 до 20
јун-новембар
бундева
730
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Почековина
бб,Трстеник
расински
07 до 20
април-јун
млади лук
731
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Почековина
бб,Трстеник
расински
07 до 20
април-јун
зелена салата
732
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Почековина
бб,Трстеник
расински
07 до 20
април - новембар
празилук
733
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Почековина
бб,Трстеник
расински
07 до 20
током целе
године
паштрнак
734
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Почековина
бб,Трстеник
расински
07 до 20
током целе
године
першун
735
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Почековина
бб,Трстеник
расински
07 до 20
јун-октобар
парадајз
2
736
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Почековина
бб,Трстеник
расински
07 до 20
мај-октобар
паприка
737
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Почековина
бб,Трстеник
расински
07 до 20
током целе
године
кромпир
738
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Почековина
бб,Трстеник
расински
07 до 20
новембар фебруар
кељ
739
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Почековина
бб,Трстеник
расински
07 до 20
током целе
године
лук црни
740
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Почековина
бб,Трстеник
расински
07 до 20
јун-октобар
краставац
741
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Почековина
бб,Трстеник
расински
07 до 20
мај-новембар
броколи
742
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Почековина
бб,Трстеник
расински
07 до 20
април-новембар
карфиол
743
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Почековина
бб,Трстеник
расински
07 до 20
јун-октобар
патлиџан
744
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Почековина
бб,Трстеник
расински
07 до 20
током целе
године
шаргарепа
745
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Почековина
бб,Трстеник
расински
07 до 20
мај-октобар
тиквица
746
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Почековина
бб,Трстеник
расински
07 до 20
током целе
године
купус
747
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Почековина
бб,Трстеник
расински
07 до 20
током целе
године
јабука
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
током целе
године
ротква
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
јул-август
кајсија
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо 749
Kaћ
748
2
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
јун-октобар
бресква
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
јул-октобар
шљива
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
јун-новембар
бундева
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
април-јун
млади лук
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
април-јун
зелена салата
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
април-новембар
празилук
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
јун-октобар
парадајз
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
мај-октобар
паприка
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
јун-октобар
краставац
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
мај-новембар
броколи
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
април-новембар
карфиол
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
јун-октобар
патлиџан
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
током целе
године
шаргарепа
2
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
фебруар новембар
током целе
године
целер
цвекла
паштрнак
першун
кромпир
кељ
лук црни
770
771
772
773
774
775
776
777
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
АГРОФРУКТИСТ-ВИП доо Kaћ
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
јун-септембар
нектарина
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
мај-јун
јагода
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
април-септембар
диња
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
фебруар септембар
купус кисели
20885602
Откупни центар,Атар 100,Каћ
расински
07 до 20
март-октобар
шпинат
Горњи Салаши 265,Бечеј
средњoбанатски
07 до 20
01.09. 30.11.2013
кукуруз
род 2013
Горњи Салаши 265,Бечеј
средњoбанатски
07 до 20
20.08. 30.12.2013
репа
род 2013
Горњи Салаши 265,Бечеј
средњoбанатски
07 до 20
20.08. 20.10.2013
соја
род 2013
Горњи Салаши 265,Бечеј
средњoбанатски
07 до 20
20.08. 30.09.2013
сунцокрет
род 2013
Горњи Салаши 265,Бечеј
средњoбанатски
07 до 20
20.06. 30.07.2013
пшеница
род 2013
Горњи Салаши 265,Бечеј
средњoбанатски
07 до 20
01.06. 30.06.2013
уљана репица
род 2013
Горњи Салаши 265,Бечеј
средњoбанатски
07 до 16
01.03. 30.12.2013
кукуруз
род 2012
Откупно место бр. 2 Млин
Симе Симића Жабари
браничевски
07 до 15
током целе
године
меркантилна
пшеница
778
АГРОЦЕНТРУМ-доо,Горњи
Салаши 265,Вечеј
08336261
779
АГРОЦЕНТРУМ-доо,Горњи
Салаши 265,Вечеј
08336261
780
АГРОЦЕНТРУМ-доо,Горњи
Салаши 265,Вечеј
08336261
781
АГРОЦЕНТРУМ-доо,Горњи
Салаши 265,Вечеј
08336261
782
АГРОЦЕНТРУМ-доо,Горњи
Салаши 265,Вечеј
08336261
783
АГРОЦЕНТРУМ-доо,Горњи
Салаши 265,Вечеј
08336261
784
АГРОЦЕНТРУМ-доо,Горњи
Салаши 265,Вечеј
08336261
785
АД ВОЋНО ЛОЗНИ
РАСАДНИК Жабари
07142706
2
мај-октобар
током целе
године
током целе
године
тиквица
купус
јабука
786
АЛМА ДОО Алексинац
07840071
Откупно место бр. 1
Вука Караџића бб Алексинац
нишавски
17 до 24
01.06.2013.
30.11.2013.
пшеница
787
АЛМА ДОО Алексинац
07840071
Откупно место бр. 1
Вука Караџића бб Алексинац
нишавски
17 до 24
01.06.2013.
30.11.2013.
кукуруз кокичар
788
АЛМА ДОО Алексинац
07840071
Откупно место бр. 1
Вука Караџића бб Алексинац
нишавски
17 до 24
01.06.2013.
30.11.2013.
паприка
789
АЛМА ДОО Алексинац
07840071
Откупно место бр. 1
Вука Караџића бб Алексинац
нишавски
17 до 24
01.06.2013.
30.11.2013.
раж
790
АЛМА ДОО Алексинац
07840071
Откупно место бр. 1
Вука Караџића бб Алексинац
нишавски
17 до 24
01.06.2013.
30.11.2013.
јагода
791
АЛМА ДОО Алексинац
07840071
Откупно место бр. 1
Вука Караџића бб Алексинац
нишавски
17 до 24
01.06.2013.
30.11.2013.
вишња
792
АЛМА ДОО Алексинац
07840071
Откупно место бр. 1
Вука Караџића бб Алексинац
нишавски
17 до 24
01.06.2013.
30.11.2013.
шљива
793
АЛМА ДОО Алексинац
07840071
Откупно место бр. 1
Вука Караџића бб Алексинац
нишавски
17 до 24
01.06.2013.
30.11.2013.
купина
794
АМД ЖИВКОВ МЛИН-доо Бошњаце
17501852
Иве Лоле Рибара
бр.96,Бошњаце
јабланички
06 до 20
795
Б.С.А. ФРУИТ доо Ариље
20836466
Радничка бб, Турица, Лучани
моравички
00 до 24
796
Б.С.А. ФРУИТ доо Ариље
20836466
Радничка бб, Турица, Лучани
моравички
00 до 24
797
Б.С.А. ФРУИТ доо Ариље
20836466
Радничка бб, Турица, Лучани
моравички
00 до 24
798
Б.С.А. ФРУИТ доо Ариље
20836466
Радничка бб, Турица, Лучани
моравички
00 до 24
799
БАРАКЕЛ Д.О.О.,Чантавир,
Бајмочка 20
08655839
Баркел - Цилоси, Чантавир,
Бајмочка 20
севернобачки
06.30 - 14.30
током целе
године
меркантилна соја
800
БАРАКЕЛ Д.О.О.,Чантавир,
Бајмочка 20
08655839
Баркел - Цилоси, Чантавир,
Бајмочка 20
севернобачки
06.30 - 14.30
током целе
године
меркантилни
сунцокрет
2
током целе
године
10.06.30.11.2013.
10.06.30.11.2013.
10.06.30.11.2013.
10.06.30.11.2013.
пшеница
свежа малина
064/6587-596
свежа купина
064/6587-596
свежа вишња
064/6587-596
индустријска јабука
064/6587-596
801
БАРАКЕЛ Д.О.О.,Чантавир,
Бајмочка 20
08655839
Баркел - Цилоси, Чантавир,
Бајмочка 20
севернобачки
06.30 - 14.30
током целе
године
меркантилна
пшеница
802
БАРАКЕЛ Д.О.О.,Чантавир,
Бајмочка 20
08655839
Баркел - Цилоси, Чантавир,
Бајмочка 20
севернобачки
06.30 - 14.30
током целе
године
меркантилни
кукуруз
803
БАРАКЕЛ Д.О.О.,Чантавир,
Бајмочка 20
08655839
Баркел - Цилоси, Чантавир,
Бајмочка 20
севернобачки
06.30 - 14.30
током целе
године
меркантилни
сточни јечам
804
БАЧКИ ДУКАТ ЗЗ Оџаци
20880635
западнобачки
08 до 20
805
БАЧКИ ДУКАТ ЗЗ Оџаци
20880635
западнобачки
08 до 20
806
БАЧКИ ДУКАТ ЗЗ Оџаци
20880635
западнобачки
08 до 20
807
БАЧКИ ДУКАТ ЗЗ Оџаци
20880635
западнобачки
08 до 20
808
БАЧКИ ДУКАТ ЗЗ Оџаци
20880635
западнобачки
08 до 20
809
БАЧКИ ДУКАТ ЗЗ Оџаци
20880635
западнобачки
08 до 20
810
БАЧКИ ДУКАТ ЗЗ Оџаци
20880635
западнобачки
08 до 20
811
БАЧКИ ДУКАТ ЗЗ Оџаци
20880635
западнобачки
08 до 20
812
БАЧКИ ДУКАТ ЗЗ Оџаци
20880635
западнобачки
08 до 20
813
БАЧКИ ДУКАТ ЗЗ Оџаци
20880635
западнобачки
08 до 20
814
БЕЛИС ТОП Д.О.О.,
Немањина 9, Куршумлија
20059958
топличком
10 - 21
Откупно место бр.1
Грачанички пут бб Оџаци
Откупно место бр.1
Грачанички пут бб Оџаци
Откупно место бр.1
Грачанички пут бб Оџаци
Откупно место бр.1
Грачанички пут бб Оџаци
Откупно место бр.1
Грачанички пут бб Оџаци
Откупно место бр.2 Иве Лоле
Рибара 40 Оџаци
Откупно место бр.2 Иве Лоле
Рибара 40 Оџаци
Откупно место бр.2 Иве Лоле
Рибара 40 Оџаци
Откупно место бр.2 Иве Лоле
Рибара 40 Оџаци
Откупно место бр.2 Иве Лоле
Рибара 40 Оџаци
Хладњача Жуч и Воће, Жуч,
Куршумлија
815
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
816
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
Град Београд
2
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
15.05.2013.
31.12.2013.
15.05.2013.
31.12.2013.
15.05.2013.
31.12.2013.
15.05.2013.
31.12.2013.
15.05.2013.
31.12.2013.
15.05.2013.
31.12.2013.
15.05.2013.
31.12.2013.
15.05.2013.
31.12.2013.
15.05.2013.
31.12.2013.
15.05.2013.
31.12.2013.
23.05.2013.
25.06.2013.
јечам
пшеница
соја
сунцокрет
кукуруз
јечам
пшеница
соја
сунцокрет
кукуруз
јагода
током целе
године
шпаргла
током целе
године
кукуруз шећерац клип
817
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
818
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
819
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
820
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
821
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
822
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
823
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
824
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
825
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
826
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
Град Београд
2
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
током целе
године
боранија
током целе
године
грашак
током целе
године
ротква
током целе
године
пашканат
током целе
године
першун
током целе
године
шаргарепа
током целе
године
зеље
током целе
године
тиквица
током целе
године
спанаћ
током целе
године
зелена салата
путерица и украсне
салате
827
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
828
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
829
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
830
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
831
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
832
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
833
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
834
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
835
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
836
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
Град Београд
2
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
током целе
године
блитва
током целе
године
бундева
током целе
године
броколи
током целе
године
цвекла
током целе
године
карфиол
током целе
године
cherry парадајз
током целе
године
целер
током целе
године
купус кинески
током целе
године
купус црвени
током целе
године
купус бели
837
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
838
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
839
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
840
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
841
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
842
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
843
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
844
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
845
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
846
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
Град Београд
2
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
током целе
године
келераба
током целе
године
кисели купус
током целе
године
кељ
током целе
године
кромпир
током целе
године
краставац
током целе
године
бели лук
током целе
године
млади лук
током целе
године
млади кромпир
током целе
године
црвени лук
током целе
године
црни лук
847
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
848
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
849
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
850
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
851
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
852
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
853
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
854
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
855
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
856
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
Град Београд
2
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
током целе
године
паприка бабура
током целе
године
мирођија
током целе
године
паприка љута
током целе
године
першун лист
током целе
године
плави патлиџан
током целе
године
парадајз
током целе
године
празилук
током целе
године
ротквица
током целе
године
прокељ
током целе
године
паприка шиља
украсни першун
857
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
858
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
859
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
860
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
861
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
862
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
863
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
864
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
865
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
866
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
Град Београд
2
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
током целе
године
рукола
током целе
године
шпаргла
током целе
године
кукуруз шећерац клип
током целе
године
боранија
током целе
године
грашак
током целе
године
ротква
током целе
године
пашканат
током целе
године
першун
током целе
године
шаргарепа
током целе
године
зеље
867
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
868
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
869
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
870
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
871
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
872
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
873
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
874
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
875
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
876
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
јужнобанатски
2
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
током целе
године
тиквице
током целе
године
спанаћ
током целе
године
зелена салата
током целе
године
рукола
током целе
године
ротквице
током целе
године
прокељ
током целе
године
паприка шиља
током целе
године
паприка бабура
током целе
године
мирођија
током целе
године
паприка љута
путерица и украсне
салате
877
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
878
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
879
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
880
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
881
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
882
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
883
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
884
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
885
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
886
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
јужнобанатски
2
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
током целе
године
першун лист
током целе
године
плави патлиџан
током целе
године
парадајз
током целе
године
празилук
током целе
године
црвени лук
током целе
године
црни лук
током целе
године
бели лук
током целе
године
млади лук
током целе
године
млади кромпир
током целе
године
кељ
украсни першун
887
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
888
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
889
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
890
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
891
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
892
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
893
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
894
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
895
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
896
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
јужнобанатски
2
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
током целе
године
кромпир
током целе
године
краставац
током целе
године
кисели купус
током целе
године
купус кинески
током целе
године
купус црвени
током целе
године
купус бели
током целе
године
келераба
током целе
године
карфиол
током целе
године
cherry парадајз
током целе
године
целер
897
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
898
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
899
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
900
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
901
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
902
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
903
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
904
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
905
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
906
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
јужнобанатски
2
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
током целе
године
цвекла
током целе
године
бундева
током целе
године
броколи
током целе
године
блитва
током целе
године
јагода
током целе
године
малина
током целе
године
купина
током целе
године
боровница
током целе
године
трешња
током целе
године
вишња
907
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
908
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
909
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
910
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
911
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
912
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
913
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 1
Проте Ђурића 23 Београд
Град Београд
914
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
915
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
916
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
Град Београд
2
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
током целе
године
диња
током целе
године
лубеница
током целе
године
бресква
током целе
године
нектарина
током целе
године
крушка
током целе
године
шљива
током целе
године
грожђе
током целе
године
јагода
током целе
године
малина
током целе
године
купина
917
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
918
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
919
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
920
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
921
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
922
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
923
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
924
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
925
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
926
БЕОФЛОРА доо Београд
20390581
Откупно место бр. 2
Вука Караџића 55 Сефкерин
јужнобанатски
јужнобанатски
2
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
06 до 22 и
суботом и
недељом
06 до 16
током целе
године
боровница
током целе
године
трешња
током целе
године
вишња
током целе
године
диња
током целе
године
лубеница
током целе
године
бресква
током целе
године
нектарина
током целе
године
крушка
током целе
године
шљива
током целе
године
грожђе
927
928
929
930
931
БЕТА АГРАР ОЗЗ
Голубинци
БЕТА АГРАР ОЗЗ
Голубинци
БЕТА АГРАР ОЗЗ
Голубинци
БЕТА АГРАР ОЗЗ
Голубинци
БЕТА АГРАР ОЗЗ
Голубинци
20068086
20068086
20068086
20068086
20068086
932
БИРЕС ТРАДЕ
АУТОПРЕВОЗНИЧКА И
ТРГОВИНСКА РАДЊА,
Павел Бирес пр
933
БИС АГРО доо-Нови
Кнежевац
934
БОТУЊАЦ ДВА БРАТА
ДОО Суботица
20277092
935
БОТУЊАЦ-ДВА БРАТА
доо - Суботица
20277092
936
БОТУЊАЦ-ДВА БРАТА
доо - Суботица
20277092
937
БОТУЊАЦ-ДВА БРАТА
доо - Суботица
20277092
938
БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО
АД у реструктурираљу
Неузина
08057745
939
БРАЋА ДАМЉАНОВИЋ
доо Миоковци
20751657
940
БУЛЕВАР ДОО ДОБРИЋ
07675577
56687220
20520914
Бета Аграр ОЗЗ Путничка 15
Голубинци
Бета Аграр ОЗЗ Путничка 15
Голубинци
Бета Аграр ОЗЗ Путничка 15
Голубинци
Бета Аграр ОЗЗ Путничка 15
Голубинци
Бета Аграр ОЗЗ Путничка 15
Голубинци
БИРЕС ТРАДЕ
АУТОПРЕВОЗНИЧКА И
ТРГОВИНСКА РАДЊА,
Павел Бирес пр, Јанка Батоша
40, Ковачица
Велики салаш бб,Нови
Кнежевац
Откупно место бр.1 Хладњача
Ботуњац два брата Орашје бб
37265 Орашје
Откупно место бр. 2, ЗЗ
ПРИМА, Београдска 146,
Бачки Вионогради
Откупно место бр. 3, Синиша
Топаловић, Приватно
газдинство Хајдук Станка 40,
Гроцка
Откупно место бр. 1,
Хладњача, Ботуњац ДВА
БРАТА доо Орашје бб,
Орашје
Економија Економија бб
Неузина
Откупно место Миоковци
Миоковци
Откупно место бр.1
Булевар доо Добрић бб
Добрић
сремски
07 до 20
сремски
07 до 20
сремски
07 до 20
сремски
07 до 20
сремски
07 до 20
јужнобанатски
07 до 20
севернобанатски
30.09.2013.
30.09.2014.
20.06.2013.
31.12.2013.
15.08.2013.
31.10.2013.
30.06.2013.
31.08.2013.
15.08.2013.
31.10.2013.
меркантилни
кукуруз
меркантилни
кукуруз
меркантилни
сунцокрет
меркантилна
пшеница
род 2013
род 2012.
род 2013
род 2013.
меркантилна соја
род 2013.
током целе
године
меркантилни
кукуруз
род 2012./2013.
07 до 16
01.02.-31.12.2013
кукуруз
расински
07 до 19
15.05.2013.
30.06.2013.
јагода
севернобачки
07 до 19
03.01.31.05.2013.
јабука
Београд
07 до 19
03.01.31.05.2013.
јабука
расински
07 до 19
03.01.31.05.2013.
јабука
средњебанатски
07 до 19
20.06.2013.
30.07.2013.
меркантилна
пшеница
моравички
07 до 22
15.01.2013.
30.04.2013.
индустријска јабука
мачвански
16 до 22
10.05.2013.
15.10.2013.
јагода
2
род 2013.
023/852-165
015/295-054
941
БУЛЕВАР ДОО ДОБРИЋ
07675577
942
БУЛЕВАР ДОО ДОБРИЋ
07675577
943
БУЛЕВАР ДОО ДОБРИЋ
07675577
944
БУЛЕВАР ДОО ДОБРИЋ
07675577
945
БУЛЕВАР ДОО ДОБРИЋ
07675577
946
ВАЗОХ доо - Банатско-Ново
Село
20217383
947
ВАЗОХ доо - Банатско-Ново
Село
20217383
948
ВАЗОХ доо - Банатско-Ново
Село
20217383
ВАЗОХ доо - Банатско-Ново
Село
ВАЗОХ доо - Банатско-Ново
950
Село
ВАЗОХ доо - Банатско-Ново
951
Село
ВАЗОХ доо - Банатско-Ново
952
Село
949
20217383
20217383
20217383
20217383
953
ВЕГА АДМ доо-Чента
20893443
954
ВЕГА АДМ доо-Чента
20893443
955
ВЕГА АДМ доо-Чента
20893443
956
ВЕГА АДМ доо-Чента
20893443
Откупно место бр.1
Булевар доо Добрић бб
Добрић
Откупно место бр.1
Булевар доо Добрић бб
Добрић
Откупно место бр.1
Булевар доо Добрић бб
Добрић
Откупно место бр.1
Булевар доо Добрић бб
Добрић
Откупно место бр.1
Булевар доо Добрић бб
Добрић
ВАЗОХ доо - Банатско-Ново
Село,Владимировац,Железнич
ка 12
ВАЗОХ доо - Банатско-Ново
Село,Владимировац,Железнич
ка 12
ВАЗОХ доо - Банатско-Ново
Село,Владимировац,Железнич
ка 12
ВАЗОХ доо - Банатско-Ново
Село,Маршала Тита 1д
ВАЗОХ доо - Банатско-Ново
Село,Маршала Тита 1д
ВАЗОХ доо - Банатско-Ново
Село,Маршала Тита 1д
ВАЗОХ доо - Банатско-Ново
Село,Маршала Тита 1д
Откупно место,Николе Тесле
бр.9,Чента
Откупно место,Николе Тесле
бр.9,Чента
Откупно место,Николе Тесле
бр.9,Чента
Откупно место,Николе Тесле
бр.9,Чента
мачвански
16 до 22
10.05.2013.
15.10.2013.
малина
мачвански
16 до 22
10.05.2013.
15.10.2013.
вишња
мачвански
16 до 22
10.05.2013.
15.10.2013.
купина
мачвански
16 до 22
10.05.2013.
15.10.2013.
шљива
мачвански
16 до 22
10.05.2013.
15.10.2013.
јабука
јужнобанатски
08 до 15
током целе
године
кукуруз
јужнобанатски
08 до 18
20.06.31.07.2013.
пшеница
јужнобанатски
08 до 18
10.08.15.10.2013.
сунцокрет
јужнобанатски
08 до 15
јужнобанатски
08 до 18
јужнобанатски
08 до 18
јужнобанатски
08 до 18
средњобанатски
07 до 15
средњобанатски
07 до 15
средњобанатски
07 до 15
средњобанатски
07 до 15
2
током целе
године
20.06.31.07.2013.
10.08.15.10.2013.
10.09.31.10.2013.
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
кукуруз
пшеница
сунцокрет
соја
бели кукуруз
јечам
мак
овас
957
ВЕГА АДМ доо-Чента
20893443
958
ВЕГА АДМ доо-Чента
20893443
959
ВЕГА АДМ доо-Чента
20893443
960
ВЕГА АДМ доо-Чента
20893443
961
ВЕГА АДМ доо-Чента
20893443
962
ВЕГА АДМ доо-Чента
20893443
963
ВЕГА АДМ доо-Чента
20893443
964
ВЕГА АДМ доо-Чента
20893443
965
ВЕГА АДМ доо-Чента
20893443
966
967
968
ВЕЛИКИ БРАЦА доо
Влајковац
ВЕЛИКИ БРАЦА доо
огранак Банатски Соколац
ВЕЛИКИ БРАЦА доо
огранак Павлиш
20265574
20265574
20265574
Откупно место,Николе Тесле
бр.9,Чента
Откупно место,Николе Тесле
бр.9,Чента
Откупно место,Николе Тесле
бр.9,Чента
Откупно место,Николе Тесле
бр.9,Чента
Откупно место,Николе Тесле
бр.9,Чента
Откупно место,Николе Тесле
бр.9,Чента
Откупно место,Николе Тесле
бр.9,Чента
Откупно место,Николе Тесле
бр.9,Чента
Откупно место,Николе Тесле
бр.9,Чента
Откупно место Влајковац
Вршачка 45
Откупно место Банатски
Соколац Пашњачка бб
Откупно место Павлиш
Војвођанска бб
средњобанатски
07 до 15
средњобанатски
07 до 15
средњобанатски
07 до 15
средњобанатски
07 до 15
средњобанатски
07 до 15
средњобанатски
07 до 15
средњобанатски
07 до 15
средњобанатски
07 до 15
средњобанатски
07 до 15
јужнобанатски
08 до 15
јужнобанатски
08 до 15
јужнобанатски
08 до 15
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
19.02.2013.
31.12.2013.
19.02.2013.
31.12.2013.
19.02.2013.
31.12.2013.
пшеница белија
пшеница црвена
раж
семенка бела
сирова
сунцокрет
жути кукуруз
пасуљ бели
пасуљ жути
кукуруз кокичар
меркантилни
кукуруз
меркантилни
кукуруз
меркантилни
кукуруз
969
ВЕНЕРА ГАЧИЋ ДОО
Лозовик
20908424
Откупно место бр. 1 Милоша
Милошевића бб Лозовик
подунавски
08 до 15
током целе
године
сунцокрет
026/831-533
970
ВЕНЕРА ГАЧИЋ ДОО
Лозовик
20908424
Откупно место бр. 1 Милоша
Милошевића бб Лозовик
подунавски
08 до 15
током целе
године
пшеница
026/831-533
971
ВЕНЕРА ГАЧИЋ ДОО
Лозовик
20908424
Откупно место бр. 1 Милоша
Милошевића бб Лозовик
подунавски
08 до 15
током целе
године
јечам
026/831-533
972
ВЕНЕРА ГАЧИЋ ДОО
Лозовик
20908424
Откупно место бр. 1 Милоша
Милошевића бб Лозовик
подунавски
08 до 15
током целе
године
соја
026/831-533
973
ВЕНЕРА ГАЧИЋ ДОО
Лозовик
20908424
Откупно место бр. 1 Милоша
Милошевића бб Лозовик
подунавски
08 до 15
током целе
године
кукуруз
026/831-533
2
974
ВЕНЕРА СЗТР - Лозовик
50800512
Откупно место бр. 1, Лозовик,
Милоша Милошевића бб
подунавски
08 до 15
током целе
године
кукуруз
063/8560-230
975
ВЕНЕРА СЗТР - Лозовик
50800512
Откупно место бр. 1, Лозовик,
Милоша Милошевића бб
подунавски
08 до 15
током целе
године
јечам
063/8560-230
976
ВЕНЕРА СЗТР - Лозовик
50800512
Откупно место бр. 1, Лозовик,
Милоша Милошевића бб
подунавски
08 до 15
током целе
године
пшеница
063/8560-230
977
ВЕНЕРА СЗТР - Лозовик
50800512
Откупно место бр. 1, Лозовик,
Милоша Милошевића бб
подунавски
08 до 15
током целе
године
сунцокрет
063/8560-230
07148224
Салаш
зајечарски
07 до 11
током целе
године
телад за тов
019/411-494
63134244
Откупно место бр. 1 Пухово
Пухово бб 32240 Лучани
моравички
11 до 23
05.06.2013.
31.12.2013.
малина виламет
63134244
Откупно место бр. 1 Пухово
Пухово бб 32240 Лучани
моравички
11 до 23
05.06.2013.
31.12.2013.
малина микер
63134244
Откупно место бр. 1 Пухово
Пухово бб 32240 Лучани
моравички
11 до 23
05.06.2013.
31.12.2013.
купина
63134244
Откупно место бр. 1 Пухово
Пухово бб 32240 Лучани
моравички
11 до 23
05.06.2013.
31.12.2013.
шљива
63134244
Откупно место бр. 1 Пухово
Пухово бб 32240 Лучани
моравички
11 до 23
05.06.2013.
31.12.2013.
јабука
поморавски
07 до 24
јун - август
вишња
подунавски
10 до 24
јун - август
вишња
подунавски
10 до 24
јун - август
вишња
978
979
980
981
982
983
ВЕТЕРИНАРСКА
СТАНИЦА
ЗАЈЕЧАР ДОО
ВИЛАЈЕТ РАДЊА ЗА
ПРЕРАДУ ВОЋА И
ПОВРЋА И ТРГОВИНУ И
ПРЕВОЗ
ВИЛАЈЕТ РАДЊА ЗА
ПРЕРАДУ ВОЋА И
ПОВРЋА И ТРГОВИНУ И
ПРЕВОЗ
ВИЛАЈЕТ РАДЊА ЗА
ПРЕРАДУ ВОЋА И
ПОВРЋА И ТРГОВИНУ И
ПРЕВОЗ
ВИЛАЈЕТ РАДЊА ЗА
ПРЕРАДУ ВОЋА И
ПОВРЋА И ТРГОВИНУ И
ПРЕВОЗ
ВИЛАЈЕТ РАДЊА ЗА
ПРЕРАДУ ВОЋА И
ПОВРЋА И ТРГОВИНУ И
ПРЕВОЗ
984
ВОЋАР АД Свилајнац
07033125
985
ВОЋАР АД Свилајнац
07033125
986
ВОЋАР АД Свилајнац
07033125
Свилајнац Кнеза Милоша 3
Свилајнац
Баничина бб
Смедеревска Паланка
Селевац бб
Смедеревска Паланка
2
987
ВОЋАР АД Свилајнац
07033125
988
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
989
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
990
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
991
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
992
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
993
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
994
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
995
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
996
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
997
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
998
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
999
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1000
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
Чумић бб Крагујевац
Откупно место бр. 1 Воће
промет Динчић доо Удовице
ЈНА 10 Удовице
Откупно место бр. 1 Воће
промет Динчић доо Удовице
ЈНА 10 Удовице
Откупно место бр. 1 Воће
промет Динчић доо Удовице
ЈНА 10 Удовице
Откупно место бр. 1 Воће
промет Динчић доо Удовице
ЈНА 10 Удовице
Откупно место бр. 1 Воће
промет Динчић доо Удовице
ЈНА 10 Удовице
Откупно место бр. 1 Воће
промет Динчић доо Удовице
ЈНА 10 Удовице
Откупно место бр. 1 Воће
промет Динчић доо Удовице
ЈНА 10 Удовице
Откупно место бр. 1 Воће
промет Динчић доо Удовице
ЈНА 10 Удовице
Откупно место бр. 1 Воће
промет Динчић доо Удовице
ЈНА 10 Удовице
Откупно место бр. 1 Воће
промет Динчић доо Удовице
ЈНА 10 Удовице
Откупно место бр. 1 Воће
промет Динчић доо Удовице
ЈНА 10 Удовице
Откупно место бр. 2 Воће
промет Динчић доо Водањ
Водањ бб
Откупно место бр. 2 Воће
промет Динчић доо Водањ
Водањ бб
шумадијски
10 до 24
јун - август
вишња
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
јагода
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
трешња
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
вишња
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
кајсија
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
бресква
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
нектарина
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
крушка
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
шљива
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
јабука
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
грожђе
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
дуња
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
јагода
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
трешња
2
026/4764-275
1001
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1002
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1003
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1004
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1005
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1006
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1007
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1008
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1009
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1010
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1011
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1012
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1013
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
Откупно место бр. 2 Воће
промет Динчић доо Водањ
Водањ бб
Откупно место бр. 2 Воће
промет Динчић доо Водањ
Водањ бб
Откупно место бр. 2 Воће
промет Динчић доо Водањ
Водањ бб
Откупно место бр. 2 Воће
промет Динчић доо Водањ
Водањ бб
Откупно место бр. 2 Воће
промет Динчић доо Водањ
Водањ бб
Откупно место бр. 2 Воће
промет Динчић доо Водањ
Водањ бб
Откупно место бр. 2 Воће
промет Динчић доо Водањ
Водањ бб
Откупно место бр. 2 Воће
промет Динчић доо Водањ
Водањ бб
Откупно место бр. 2 Воће
промет Динчић доо Водањ
Водањ бб
Откупно место бр. 3 Воће
промет Динчић доо Друговац
Друговац бб
Откупно место бр. 3 Воће
промет Динчић доо Друговац
Друговац бб
Откупно место бр. 3 Воће
промет Динчић доо Друговац
Друговац бб
Откупно место бр. 3 Воће
промет Динчић доо Друговац
Друговац бб
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
вишња
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
кајсија
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
бресква
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
нектарина
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
крушка
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
шљива
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
јабука
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
грожђе
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
дуња
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
јагода
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
трешња
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
вишња
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
кајсија
2
1014
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1015
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1016
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1017
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1018
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1019
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1020
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1021
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1022
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1023
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1024
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1025
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1026
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
Откупно место бр. 3 Воће
промет Динчић доо Друговац
Друговац бб
Откупно место бр. 3 Воће
промет Динчић доо Друговац
Друговац бб
Откупно место бр. 3 Воће
промет Динчић доо Друговац
Друговац бб
Откупно место бр. 3 Воће
промет Динчић доо Друговац
Друговац бб
Откупно место бр. 3 Воће
промет Динчић доо Друговац
Друговац бб
Откупно место бр. 3 Воће
промет Динчић доо Друговац
Друговац бб
Откупно место бр. 3 Воће
промет Динчић доо Друговац
Друговац бб
Откупно место бр. 4 Воће
промет Динчић доо Мало
Ореашје Мало Орашје бб
Откупно место бр. 4 Воће
промет Динчић доо Мало
Ореашје Мало Орашје бб
Откупно место бр. 4 Воће
промет Динчић доо Мало
Ореашје Мало Орашје бб
Откупно место бр. 4 Воће
промет Динчић доо Мало
Ореашје Мало Орашје бб
Откупно место бр. 4 Воће
промет Динчић доо Мало
Ореашје Мало Орашје бб
Откупно место бр. 4 Воће
промет Динчић доо Мало
Ореашје Мало Орашје бб
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
бресква
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
нектарина
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
крушка
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
шљива
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
јабука
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
грожђе
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
дуња
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
јагода
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
трешња
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
вишња
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
кајсија
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
бресква
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
нектарина
2
1027
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1028
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1029
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1030
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1031
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1032
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1033
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1034
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1035
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1036
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1037
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1038
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1039
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
Откупно место бр. 4 Воће
промет Динчић доо Мало
Ореашје Мало Орашје бб
Откупно место бр. 4 Воће
промет Динчић доо Мало
Ореашје Мало Орашје бб
Откупно место бр. 4 Воће
промет Динчић доо Мало
Ореашје Мало Орашје бб
Откупно место бр. 4 Воће
промет Динчић доо Мало
Ореашје Мало Орашје бб
Откупно место бр. 4 Воће
промет Динчић доо Мало
Ореашје Мало Орашје бб
Откупно место бр. 5 Воће
промет Динчић доо Дубона
Михајла Аврамовића 3
Откупно место бр. 5 Воће
промет Динчић доо Дубона
Михајла Аврамовића 3
Откупно место бр. 5 Воће
промет Динчић доо Дубона
Михајла Аврамовића 3
Откупно место бр. 5 Воће
промет Динчић доо Дубона
Михајла Аврамовића 3
Откупно место бр. 5 Воће
промет Динчић доо Дубона
Михајла Аврамовића 3
Откупно место бр. 5 Воће
промет Динчић доо Дубона
Михајла Аврамовића 3
Откупно место бр. 5 Воће
промет Динчић доо Дубона
Михајла Аврамовића 3
Откупно место бр. 5 Воће
промет Динчић доо Дубона
Михајла Аврамовића 3
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
крушка
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
шљива
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
јабука
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
грожђе
подунавски
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
дуња
град Београд
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
јагода
град Београд
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
трешња
град Београд
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
вишња
град Београд
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
кајсија
град Београд
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
бресква
град Београд
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
нектарина
град Београд
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
крушка
град Београд
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
шљива
2
1040
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1041
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1042
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1043
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1044
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1045
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1046
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1047
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1048
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1049
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1050
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
Откупно место бр. 5 Воће
промет Динчић доо Дубона
Михајла Аврамовића 3
Откупно место бр. 5 Воће
промет Динчић доо Дубона
Михајла Аврамовића 3
Откупно место бр. 5 Воће
промет Динчић доо Дубона
Михајла Аврамовића 3
Откупно место бр. 6 Воће
промет Динчић доо Мали
Пожаревац Љубивоја Гајића
25 Мали Пожаревац
Откупно место бр. 6 Воће
промет Динчић доо Мали
Пожаревац Љубивоја Гајића
25 Мали Пожаревац
Откупно место бр. 6 Воће
промет Динчић доо Мали
Пожаревац Љубивоја Гајића
25 Мали Пожаревац
Откупно место бр. 6 Воће
промет Динчић доо Мали
Пожаревац Љубивоја Гајића
25 Мали Пожаревац
Откупно место бр. 6 Воће
промет Динчић доо Мали
Пожаревац Љубивоја Гајића
25 Мали Пожаревац
Откупно место бр. 6 Воће
промет Динчић доо Мали
Пожаревац Љубивоја Гајића
25 Мали Пожаревац
Откупно место бр. 6 Воће
промет Динчић доо Мали
Пожаревац Љубивоја Гајића
25 Мали Пожаревац
Откупно место бр. 6 Воће
промет Динчић доо Мали
Пожаревац Љубивоја Гајића
25 Мали Пожаревац
град Београд
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
јабука
град Београд
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
грожђе
град Београд
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
дуња
град Београд
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
јагода
град Београд
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
трешња
град Београд
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
вишња
град Београд
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
кајсија
град Београд
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
бресква
град Београд
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
нектарина
град Београд
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
крушка
град Београд
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
шљива
2
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
1051
ДОО Удовице
2099992
1052
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1053
ВОЋЕ ПРОМЕТ ДИНЧИЋ
ДОО Удовице
2099992
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
ВУЛЕ КОМЕРЦ ДОО
Шишинце Лесковац
ВУЛЕ КОМЕРЦ ДОО
Шишинце Лесковац
ВУЛЕ КОМЕРЦ ДОО
Шишинце Лесковац
ВУЛЕ КОМЕРЦ ДОО
Шишинце Лесковац
ВУЛЕ КОМЕРЦ ДОО
Шишинце Лесковац
ВУЛЕ КОМЕРЦ ДОО
Шишинце Лесковац
ВУЛЕ КОМЕРЦ ДОО
Шишинце Лесковац
ВУЛЕ КОМЕРЦ ДОО
Шишинце Лесковац
ГАМА-КОМ ТРАДЕ доо
Печењевац
17006975
17006975
17006975
17006975
17006975
17006975
17006975
17006975
17180568
1063
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
1064
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
1065
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
Откупно место бр. 6 Воће
промет Динчић доо Мали
Пожаревац Љубивоја Гајића
25 Мали Пожаревац
Откупно место бр. 6 Воће
промет Динчић доо Мали
Пожаревац Љубивоја Гајића
25 Мали Пожаревац
Откупно место бр. 6 Воће
промет Динчић доо Мали
Пожаревац Љубивоја Гајића
25 Мали Пожаревац
Откупно место бр. 2 Паликућа
Лесковац
Откупно место бр. 2 Паликућа
Лесковац
Откупно место бр. 1
Шишинце Лесковац
Откупно место бр. 1
Шишинце Лесковац
Откупно место бр. 1
Шишинце Лесковац
Откупно место бр. 1
Шишинце Лесковац
Откупно место бр. 1
Шишинце Лесковац
Откупно место бр. 3
Куколовце Лесковац
Млин, откупно место 1
откупна станица бр. 1,
Чантавир, Маршала Тита бр.
101, Чантавир
откупна станица бр. 1,
Чантавир, Маршала Тита бр.
101, Чантавир
откупна станица бр. 1,
Чантавир, Маршала Тита бр.
101, Чантавир
град Београд
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
јабука
град Београд
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
грожђе
град Београд
08 до 20
24.05.2013.
31.12.2013.
дуња
јабланички
15 до 22
јун - август
малина
јабланички
17 до 24
јун - јул
вишња
јабланички
17 до 24
август септембар
шљива
јабланички
17 до 24
јул - август
купина
јабланички
17 до 24
јун - август
малина
јабланички
17 до 24
јун - јул
вишња
јабланички
17 до 24
јун
јагода
јабланички
15 до 23
јун - јул
вишња
јабланички
07 до 20
током целе
године
пшеница
севенобачки
00 до 24
током целе
године
јечам
севенобачки
00 до 24
током целе
године
пшеница
севенобачки
00 до 24
током целе
године
сојино зрно
2
1066
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
1067
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
1068
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
1069
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
1070
откупна станица бр. 1,
Чантавир, Маршала Тита бр.
101, Чантавир
откупна станица бр. 1,
Чантавир, Маршала Тита бр.
101, Чантавир
севенобачки
00 до 24
током целе
године
сунцокрет
севенобачки
00 до 24
током целе
године
кукуруз
Откупна станица бр. 2,
Бајмочки пут бб, Пачир
севенобачки
00 до 24
током целе
године
јечам
8202249
Откупна станица бр. 2,
Бајмочки пут бб, Пачир
севенобачки
00 до 24
током целе
године
пшеница
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
Откупна станица бр. 2,
Бајмочки пут бб, Пачир
севенобачки
00 до 24
током целе
године
сојино зрно
1071
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
Откупна станица бр. 2,
Бајмочки пут бб, Пачир
севенобачки
00 до 24
током целе
године
сунцокрет
1072
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
Откупна станица бр. 2,
Бајмочки пут бб, Пачир
севенобачки
00 до 24
током целе
године
кукуруз
1073
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
севенобачки
00 до 24
током целе
године
јечам
1074
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
севенобачки
00 до 24
током целе
године
пшеница
1075
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
севенобачки
00 до 24
током целе
године
сојино зрно
1076
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
севенобачки
00 до 24
током целе
године
сунцокрет
1077
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
севенобачки
00 до 24
током целе
године
кукуруз
1078
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
севенобачки
00 до 24
током целе
године
јечам
Силос и млин ДЕРОЊЕ,
Дероње, Краља Александра
бр. 149
Силос и млин ДЕРОЊЕ,
Дероње, Краља Александра
бр. 149
Силос и млин ДЕРОЊЕ,
Дероње, Краља Александра
бр. 149
Силос и млин ДЕРОЊЕ,
Дероње, Краља Александра
бр. 149
Силос и млин ДЕРОЊЕ,
Дероње, Краља Александра
бр. 149
Откупно место бр. 3,
Таванкут, Доњи Таванкут бб
2
1079
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
Откупно место бр. 3,
Таванкут, Доњи Таванкут бб
севенобачки
00 до 24
током целе
године
пшеница
1080
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
Откупно место бр. 3,
Таванкут, Доњи Таванкут бб
севенобачки
00 до 24
током целе
године
сојино зрно
1081
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
Откупно место бр. 3,
Таванкут, Доњи Таванкут бб
севенобачки
00 до 24
током целе
године
сунцокрет
1082
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
Откупно место бр. 3,
Таванкут, Доњи Таванкут бб
севенобачки
00 до 24
током целе
године
кукуруз
1083
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
Откупно место бр. 4,
Гунарош, Мачков шор бб
севенобачки
00 до 24
током целе
године
јечам
1084
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
Откупно место бр. 4,
Гунарош, Мачков шор бб
севенобачки
00 до 24
током целе
године
пшеница
1085
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
Откупно место бр. 4,
Гунарош, Мачков шор бб
севенобачки
00 до 24
током целе
године
сојино зрно
1086
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
Откупно место бр. 4,
Гунарош, Мачков шор бб
севенобачки
00 до 24
током целе
године
сунцокрет
1087
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
Откупно место бр. 4,
Гунарош, Мачков шор бб
севенобачки
00 до 24
током целе
године
кукуруз
1088
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
Откупно место бр. 5, Ада,
Јожеф бб
севенобачки
00 до 24
током целе
године
јечам
1089
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
Откупно место бр. 5, Ада,
Јожеф бб
севенобачки
00 до 24
током целе
године
пшеница
1090
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
Откупно место бр. 5, Ада,
Јожеф бб
севенобачки
00 до 24
током целе
године
сојино зрно
1091
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
Откупно место бр. 5, Ада,
Јожеф бб
севенобачки
00 до 24
током целе
године
сунцокрет
2
1092
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
Откупно место бр. 5, Ада,
Јожеф бб
севенобачки
00 до 24
током целе
године
кукуруз
1093
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
Откупно место бр. 6, Тотово
Село, Месарошев пут 11
севенобачки
00 до 24
током целе
године
јечам
1094
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
Откупно место бр. 6, Тотово
Село, Месарошев пут 11
севенобачки
00 до 24
током целе
године
пшеница
1095
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
Откупно место бр. 6, Тотово
Село, Месарошев пут 11
севенобачки
00 до 24
током целе
године
сојино зрно
1096
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
Откупно место бр. 6, Тотово
Село, Месарошев пут 11
севенобачки
00 до 24
током целе
године
сунцокрет
1097
ГЕБИ Прозводно-трговачко
доо п.о. - Чантавир
8202249
Откупно место бр. 6, Тотово
Село, Месарошев пут 11
севенобачки
00 до 24
током целе
године
кукуруз
1098
ГЕНЕЗА ДОО Кањижа
08579024
севернобанатски
07 до 19
22.04.2013.
љута паприка
млевена
јабланички
18 до 22
25.05-20.06.2013.
свежа јагода
036/322-761
јабланички
18 до 22
25.05-20.06.2013.
свежа јагода
036/322-761
јабланички
18 до 22
25.05-20.06.2013.
свежа јагода
036/322-761
јабланички
18 до 22
25.05-20.06.2013.
свежа јагода
036/322-761
јабланички
18 до 22
25.05-20.06.2013.
свежа јагода
036/322-761
мачвански
07 до 18
током целе
године
пшеница
015/556-057
расински
13: до 22:30
09.05.2013.
20.06.2013.
цвет зове
расински
13: до 22:30
09.05.2013.
20.06.2013.
јагода
1099
1100
1101
1102
1103
ГРКОВИЋ ПРОДУКТ доо
Адрани 420 А, Краљево
ГРКОВИЋ ПРОДУКТ доо
Адрани 420 А, Краљево
ГРКОВИЋ ПРОДУКТ доо
Адрани 420 А, Краљево
ГРКОВИЋ ПРОДУКТ доо
Адрани 420 А, Краљево
ГРКОВИЋ ПРОДУКТ доо
Адрани 420 А, Краљево
20411988
20411988
20411988
20411988
20411988
1104
Д.П.Т.У. МЛИНПЕК доо
Коцељевљ
06990495
1105
ДАВИД ДОО Крушевац
17576283
1106
ДАВИД ДОО Крушевац
17576283
Откупно место бр.1
Цетинска 1 Кањижа
Придворица, Бојник, Откупно
место 004
Душановац, Лесковац,
Откупно место 001
Карађорђевац, Лесковац,
Откупно место 002
Белановце, Лесковац, Откупно
место 003
Стубал, Лесковац, Откупно
место 005
Откупно место б.р. 1
У кругу млина
Луке Лазаревића 22
Откупно место бр.1
Хладњача у Горње Степосу
Крушевац
Откупно место бр.1
Хладњача у Горње Степосу
Крушевац
2
1107
ДАВИДОВИЋ И
КОМПАНИ доо БОГАТИЋ
20227915
Откупно место бр. 1, Свето
Поље бб Богатић
мачвански
05 до 15
током целе
године
товна јунад
015/778-7634
1108
ДАВИДОВИЋ И
КОМПАНИ доо БОГАТИЋ
20227915
Откупно место бр. 1, Свето
Поље бб Богатић
мачвански
05 до 15
током целе
године
свиње ван класе
015/778-7634
1109
ДАВИДОВИЋ И
КОМПАНИ доо БОГАТИЋ
20227915
Откупно место бр. 1, Свето
Поље бб Богатић
мачвански
05 до 15
током целе
године
товне свиње
015/778-7634
8261580
Бачки Петровац, Индустријска
зона бб, Кулпин
јужнобачки
07 до 18
током целе
године
меркантилна
пшеница
021/786-652
8261580
Бачки Петровац, Индустријска
зона бб, Кулпин
јужнобачки
07 до 18
током целе
године
меркантилна соја
021/786-652
8261580
Бачки Петровац, Индустријска
зона бб, Кулпин
јужнобачки
07 до 18
током целе
године
меркантилни
кукуруз
021/786-652
8261580
Кулпин, Маршала Тита бб,
Кулпин
јужнобачки
07 до 18
током целе
године
меркантилни
кукуруз
021/786-652
8261580
Кулпин, Маршала Тита бб,
Кулпин
јужнобачки
07 до 18
током целе
године
меркантилна соја
021/786-652
8261580
Кулпин, Маршала Тита бб,
Кулпин
јужнобачки
07 до 18
током целе
године
меркантилна
пшеница
021/786-652
20383399
Силос Зрењанин Болничка 7
Зрењанин
средњебанатски
08 до 16
19.04.2013.
15.06.2013.
меркантилна
пшеница
род 2012
20349590
Белен доо Идвор
Јаше Томића 41
26207 Идвор
јужнобанатски
07 до 20
током целе
године
меркантилни
кукуруз
род 2012/2013.
20349590
Белен доо Идвор
Јаше Томића 41
26207 Идвор
јужнобанатски
07 до 20
током целе
године
меркантилна
пшеница
род 2013
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
ДЕМ доо предузеће за
производњу и трговину Бачки Петровац
ДЕМ доо предузеће за
производњу и трговину Бачки Петровац
ДЕМ доо предузеће за
производњу и трговину Бачки Петровац
ДЕМ доо предузеће за
производњу и трговину Бачки Петровац
ДЕМ доо предузеће за
производњу и трговину Бачки Петровац
ДЕМ доо предузеће за
производњу и трговину Бачки Петровац
ДОН ДОН доо Београд
ДРУШТВО ЗА ОТКУП И
ПРОМЕТ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ
1117
ПРОИЗВОДА, УСЛУГА И
ТРАНСПОРТ БЕЛЕН ДОО
ИДВОР
ДРУШТВО ЗА ОТКУП И
ПРОМЕТ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ
1118
ПРОИЗВОДА, УСЛУГА И
ТРАНСПОРТ БЕЛЕН ДОО
ИДВОР
2
1119
ЖИТКО доо Лалић
08746273
1120
ЖИТКО доо Лалић
08746273
1121
ЖИТКО доо Лалић
08746273
1122
ЖИТОПРОДУКТ доо Бачка Планка
8052999
1123
ЖИТОПРОДУКТ доо Бачка Планка
1124
ЗАДРУГАР
Д.О.О.,ЉУБОВИЈА
1125 ЗАДРУГАР ДОО Љубовија
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
ЗАДРУГАР доо Љубовија
ЗАЗАОТКУП,Зајечар,Генерала
Гамбете 82
ЗАЗАОТКУП,Зајечар,Генерала
Гамбете 82
ЗАЗАОТКУП,Зајечар,Генерала
Гамбете 82
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА SM CORN
CLASS
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА SM CORN
CLASS
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА SM CORN
CLASS
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА SM CORN
CLASS
Откупно место б.р. 1
Штефаникова 27 Лалић
Откупно место б.р. 1
Штефаникова 27 Лалић
Откупно место б.р. 1
Штефаникова 27 Лалић
20.02.2012.
31.12.2013.
20.02.2012.
31.12.2013.
20.02.2012.
31.12.2013.
западнобачки
08 до 20
западнобачки
08 до 20
западнобачки
08 до 20
Откупно место,Југословенске
Армије 1,Бачка Паланка
јужнобачки
07 до 15
током целе
године
меркантилни
кукуруз
род 2011,2012,2013
8052999
Откупно место,Југословенске
Армије1,Бачка Паланка
јужнобачки
07 до 15
током целе
године
меркантилна
пшеница
род 2011,2012,2013
07401787
Цуљковић - Љубовија
Мачвански
10 до 21
вишња
064/ 863 - 24 -13
мачвански
10 до 21
мачвански
10 до 21
07401787
7401787
Откупно место бр. 1
Цуљковић
Откупно место број 1,
Цуљковић
од 15.05.2013.до
25.07.2013
15.05.2013.
25.07.2013.
15.05.25.07.2013.
меркантилна соја
меркантилна
пшеница
меркантилни
кукуруз
вишња
вишња
064/863-24-13
[email protected]
60977780
Генерала Гамбете 82,Зајечар
зејечарски
08 до 14
фебруар децембар
пасуљ
063/77-66-068
60977780
Генерала Гамбете 82,Зајечар
зејечарски
08 до 14
фебруар децембар
семенка бундеве
063/77-66-068
60977780
Генерала Гамбете 82,Зајечар
зејечарски
08 до 14
фебруар децембар
орах
063/77-66-068
20029331
Откупно место б.р. 1 Никинци
сремски
08 до 16
током целе
године
соја
20029331
Откупно место б.р. 1 Никинци
сремски
08 до 16
током целе
године
пшеница
20029331
Откупно место б.р. 1 Никинци
сремски
08 до 16
током целе
године
кукуруз
20029331
Откупно место б.р. 1 Никинци
сремски
08 до 16
током целе
године
сунцокрет
2
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА ГРАБОВЦИ
Грабовци
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА МАЈА
Српски Итебеј
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА МАЈА
Српски Итебеј
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА МАЈА
Српски Итебеј
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА МАЈА
Српски Итебеј
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА МАЈА
Српски Итебеј
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА ПОЉОКООП
Лалић
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА ПОЉОКООП
Лалић
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА ПОЉОКООП
Лалић
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА ПОЉОКООП
Лалић
08225338
08684537
08684537
08684537
08684537
08684537
Двориште Земљорадничке
задруге Грабовци Главна бб
Грабовци
Силос Victoria Logistic
Међамски пут бб
Српски Итебеј
Силос Victoria Logistic
Међамски пут бб
Српски Итебеј
Силос Victoria Logistic
Међамски пут бб
Српски Итебеј
Силос Victoria Logistic
Међамски пут бб
Српски Итебеј
Силос Victoria Logistic
Међамски пут бб
Српски Итебеј
сремски
07 до 19
током целе
године
товне свиње
022/450-055
средњебанатски
07 до 22
јун - август
меркантилни јечам
род 2013.
023/837-699
средњебанатски
07 до 22
август - октобар
меркантилни
сунцокрет
род 2013.
023/837-699
средњебанатски
07 до 22
јун - август
меркантилна
пшеница
род 2013.
023/837-699
средњебанатски
07 до 22
током целе
године
меркантилни
кукуруз
023/837-699
средњебанатски
07 до 22
август - новембар меркантилна соја
023/837-699
08028494
Откупно место б.р. 1 Оџачки
пут 4 Лалић
западнобачки
07 до 20
01.03.2013.
31.12.2013.
кукуруз
08028494
Откупно место б.р. 1 Оџачки
пут 4 Лалић
западнобачки
07 до 20
01.03.2013.
31.12.2013.
пшеница
08028494
Откупно место б.р. 1 Оџачки
пут 4 Лалић
западнобачки
07 до 20
01.03.2013.
31.12.2013.
соја
08028494
Откупно место б.р. 1 Оџачки
пут 4 Лалић
западнобачки
07 до 20
01.03.2013.
31.12.2013.
шећерна репа
севернобачки
07 до 19
током целе
године
купус
024/757-440
севернобачки
07 до 19
током целе
године
јабука
024/757-440
браничевски
07:30 до 15
током целе
године
пшеница
012/290-121
1144
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА ПРИМА
08659206
1145
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА ПРИМА
08659206
1146
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА, ДИВАН,МАКЦЕ
07330901
Земљорадничка задруга
Прима Бачки Виногради
Београдска 146 Суботица
Земљорадничка задруга
Прима Бачки Виногради
Београдска 146 Суботица
Потез,Макце бб
2
1147
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА, ДИВАН,МАКЦЕ
07330901
1148
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА, ДИВАН,МАКЦЕ
07330901
1149
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА, ДИВАН,МАКЦЕ
07330901
1150
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА, ДИВАН,МАКЦЕ
07330901
1151
1152
1153
1154
1155
1156
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА,
Свилојево,Пригравичка
бр.10
ЗЕМЉОРЉДНИЧКА
ЗАДРУГА БРАЗДА
Руско село
ЗЕМЉОРЉДНИЧКА
ЗАДРУГА БРАЗДА
Руско село
ЗЕМЉОРЉДНИЧКА
ЗАДРУГА БРАЗДА
Руско село
ЗЕМЉОРЉДНИЧКА
ЗАДРУГА БРАЗДА
Руско село
ЗЕМЉОРЉДНИЧКА
ЗАДРУГА БРАЗДА
Руско село
ЗЕМЉОРЉДНИЧКА
1157 ЗАДРУГА ГОСПОЂИНЦИ
Госпођинци
ЗЕМЉОРЉДНИЧКА
1158 ЗАДРУГА ГОСПОЂИНЦИ
Госпођинци
Потез,Макце бб
браничевски
07:30 до 15
током целе
године
кукуруз
012/290-121
Потез,Макце бб
браничевски
07:30 до 15
током целе
године
сунцокрет
012/290 -121
Потез,Макце бб
браничевски
07:30 до 15
током целе
године
уљана репица
012/290 -121
Потез,Макце бб
браничевски
07:30 до 15
током целе
године
соја
012/290 -121
Свилојево,Пригравичка бр.10
западнобачки
07 до 14
07.02.-31.12.2013
соја
025/797-026
08697400
ЗЗ Бразда Жарка Зрењанина
74 23314 Руско село
севернобанатски
07 до 20
јун - август
меркантилни
пиварски јечам
08697400
ЗЗ Бразда Жарка Зрењанина
74 23314 Руско село
севернобанатски
07 до 20
јун - август
меркантилна
пшеница
08697400
ЗЗ Бразда Жарка Зрењанина
74 23314 Руско село
севернобанатски
07 до 19
септембар децембар
меркантилни
сунцокрет
08697400
ЗЗ Бразда Жарка Зрењанина
74 23314 Руско село
севернобанатски
07 до 19
септембар децембар
меркантилна соја
08697400
ЗЗ Бразда Жарка Зрењанина
74 23314 Руско село
севернобанатски
07 до 19
септембар децембар
меркантилни
кукуруз
08373070
Госпођинци доо Госпођинци
Силос Железничка бб
21237 Госпођинци
јужнобачки
07 до 15
20.02.2013.
31.12.2012.
меркантилни
кукуруз
род 2012.и 2013.
021/836-111
08373070
Земљорадничка задруга
Госпођинци Госпођинци Вука
Караџића 61а
21237 Госпођинци
јужнобачки
07 до 15
20.02.2013.
31.12.2012.
меркантилни
кукуруз
род 2012.и 2013.
021/836-111
08129568
2
ЗЕМЉОРЉДНИЧКА
1159 ЗАДРУГА ГОСПОЂИНЦИ
Госпођинци
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
ЗЕМЉОРЉДНИЧКА
ЗАДРУГА МРКШИЋЕВИ
САЛАШИ
ЗЕМЉОРЉДНИЧКА
ЗАДРУГА МРКШИЋЕВИ
САЛАШИ
ЗЕМЉОРЉДНИЧКА
ЗАДРУГА МРКШИЋЕВИ
САЛАШИ
ЗЕМЉОРЉДНИЧКА
ЗАДРУГА МРКШИЋЕВИ
САЛАШИ
ЗЕМЉОРЉДНИЧКА
ЗАДРУГА МРКШИЋЕВИ
САЛАШИ
ЗЕМЉОРЉДНИЧКА
ЗАДРУГА МРКШИЋЕВИ
САЛАШИ
ЗЕМЉОРЉДНИЧКА
ЗАДРУГА МРКШИЋЕВИ
САЛАШИ
ЗЕМЉОРЉДНИЧКА
ЗАДРУГА МРКШИЋЕВИ
САЛАШИ
ЗЕМЉОРЉДНИЧКА
ЗАДРУГА МРКШИЋЕВИ
САЛАШИ
ЗЕМЉОРЉДНИЧКА
ЗАДРУГА МРКШИЋЕВИ
САЛАШИ
08373070
08403392
08403392
08403392
08403392
08403392
08403392
08403392
08403392
08403392
08403392
Земљорадничка задруга
Госпођинци Госпођинци Вука
Караџића 61а
21237 Госпођинци
Кланица Мркшићеви Салаши
Милоша Црњанског бб
23233 Српски Итебеј
Кланица Мркшићеви Салаши
Милоша Црњанског бб
23233 Српски Итебеј
Кланица Мркшићеви Салаши
Милоша Црњанског бб
23233 Српски Итебеј
Кланица Мркшићеви Салаши
Милоша Црњанског бб
23233 Српски Итебеј
Кланица Мркшићеви Салаши
Милоша Црњанског бб
23233 Српски Итебеј
Кланица Мркшићеви Салаши
Милоша Црњанског бб
23233 Српски Итебеј
Силос Мркшићеви Салаши
Бранка Радичевића 52
23233 Српски Итебеј
Силос Мркшићеви Салаши
Бранка Радичевића 52
23233 Српски Итебеј
Силос Мркшићеви Салаши
Бранка Радичевића 52
23233 Српски Итебеј
Силос Мркшићеви Салаши
Бранка Радичевића 52
23233 Српски Итебеј
јужнобачки
07 до 15
20.02.2013.
31.12.2012.
меркантилна соја
род 2012.и 2013.
021/836-111
средњебанатски
07 до 15
током целе
године
товне свиње
062/207-449
средњебанатски
07 до 15
током целе
године
товма јунад
062/207-449
средњебанатски
07 до 15
током целе
године
јагњад
062/207-449
средњебанатски
07 до 15
током целе
године
крмаче за клање
062/207-449
средњебанатски
07 до 15
током целе
године
овце
062/207-449
средњебанатски
07 до 15
током целе
године
прасад
062/207-449
средњебанатски
07 до 23
током целе
године
кукуруз
меркантилни
062/8070-138
средњебанатски
07 до 23
август - октобар
соја меркантилна
062/8070-138
средњебанатски
07 до 23
август - октобар
сунцокрет
меркантилни
062/8070-138
средњебанатски
07 до 23
јун - август
пшеница
меркантилна
062/8070-138
[email protected]
.com
1170
ЗЕМЉОРЉДНИЧКА
ЗАДРУГА САЛАШ
08233837
Ветеринарски завод Суботица
Београдски пут 123 Суботица
севернобачки
07 до 17
током целе
године
кукуруз
1171
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 5 Латковац
село Латковац Александровац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
јагода
2
1172
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 5 Латковац
село Латковац Александровац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
малина
1173
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 5 Латковац
село Латковац Александровац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
вишња
1174
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 5 Латковац
село Латковац Александровац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
купина
1175
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 5 Латковац
село Латковац Александровац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
шљива
1176
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 5 Латковац
село Латковац Александровац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
бресква
1177
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 5 Латковац
село Латковац Александровац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
кајсија
1178
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 5 Латковац
село Латковац Александровац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
нектарина
1179
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 5 Латковац
село Латковац Александровац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
јабука
1180
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 5 Латковац
село Латковац Александровац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
крушка
1181
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 5 Латковац
село Латковац Александровац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
дуља
1182
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 5 Латковац
село Латковац Александровац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
грожђе
1183
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
јагода
1184
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
малина
Откупно место бр. 6
Александровац Крушевачка
бб Александровац
Откупно место бр. 6
Александровац Крушевачка
бб Александровац
2
1185
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1186
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1187
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1188
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1189
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1190
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1191
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1192
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1193
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1194
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1195
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1196
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1197
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 6
Александровац Крушевачка
бб Александровац
Откупно место бр. 6
Александровац Крушевачка
бб Александровац
Откупно место бр. 6
Александровац Крушевачка
бб Александровац
Откупно место бр. 6
Александровац Крушевачка
бб Александровац
Откупно место бр. 6
Александровац Крушевачка
бб Александровац
Откупно место бр. 6
Александровац Крушевачка
бб Александровац
Откупно место бр. 6
Александровац Крушевачка
бб Александровац
Откупно место бр. 6
Александровац Крушевачка
бб Александровац
Откупно место бр. 6
Александровац Крушевачка
бб Александровац
Откупно место бр. 6
Александровац Крушевачка
бб Александровац
Откупно место бр. 7 Доњи
Вратари село Доњи Вратари
Александровац
Откупно место бр. 7 Доњи
Вратари село Доњи Вратари
Александровац
Откупно место бр. 7 Доњи
Вратари село Доњи Вратари
Александровац
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
вишња
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
купина
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
шљива
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
бресква
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
кајсија
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
нектарина
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
јабука
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
крушка
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
дуља
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
грожђе
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
јагода
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
малина
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
вишња
2
1198
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1199
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1200
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1201
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1202
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1203
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1204
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1205
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1206
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1207
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1208
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
1209
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
Откупно место бр. 7 Доњи
Вратари село Доњи Вратари
Александровац
Откупно место бр. 7 Доњи
Вратари село Доњи Вратари
Александровац
Откупно место бр. 7 Доњи
Вратари село Доњи Вратари
Александровац
Откупно место бр. 7 Доњи
Вратари село Доњи Вратари
Александровац
Откупно место бр. 7 Доњи
Вратари село Доњи Вратари
Александровац
Откупно место бр. 7 Доњи
Вратари село Доњи Вратари
Александровац
Откупно место бр. 7 Доњи
Вратари село Доњи Вратари
Александровац
Откупно место бр. 7 Доњи
Вратари село Доњи Вратари
Александровац
Откупно место бр. 7 Доњи
Вратари село Доњи Вратари
Александровац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
купина
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
шљива
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
бресква
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
кајсија
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
нектарина
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
јабука
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
крушка
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
дуља
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
грожђе
Откупно место бр. 8 Велика
Врбница Крупаја село Велика
Врбница Александровац
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
јагода
06987290
Откупно место бр. 8 Велика
Врбница Крупаја село Велика
Врбница Александровац
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
малина
06987290
Откупно место бр. 8 Велика
Врбница Крупаја село Велика
Врбница Александровац
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
вишња
2
1210
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 8 Велика
Врбница Крупаја село Велика
Врбница Александровац
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
купина
1211
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 8 Велика
Врбница Крупаја село Велика
Врбница Александровац
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
шљива
1212
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 8 Велика
Врбница Крупаја село Велика
Врбница Александровац
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
бресква
1213
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 8 Велика
Врбница Крупаја село Велика
Врбница Александровац
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
кајсија
1214
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 8 Велика
Врбница Крупаја село Велика
Врбница Александровац
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
нектарина
1215
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 8 Велика
Врбница Крупаја село Велика
Врбница Александровац
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
јабука
1216
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 8 Велика
Врбница Крупаја село Велика
Врбница Александровац
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
крушка
1217
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 8 Велика
Врбница Крупаја село Велика
Врбница Александровац
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
дуља
1218
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 8 Велика
Врбница Крупаја село Велика
Врбница Александровац
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
грожђе
1219
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 13
Руденице село Руденице
37236 Ратаје
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
јагода
2
1220
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1221
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1222
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1223
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1224
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1225
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1226
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1227
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1228
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1229
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1230
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1231
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1232
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 13
Руденице село Руденице
37236 Ратаје
Откупно место бр. 13
Руденице село Руденице
37236 Ратаје
Откупно место бр. 13
Руденице село Руденице
37236 Ратаје
Откупно место бр. 13
Руденице село Руденице
37236 Ратаје
Откупно место бр. 13
Руденице село Руденице
37236 Ратаје
Откупно место бр. 13
Руденице село Руденице
37236 Ратаје
Откупно место бр. 13
Руденице село Руденице
37236 Ратаје
Откупно место бр. 13
Руденице село Руденице
37236 Ратаје
Откупно место бр. 13
Руденице село Руденице
37236 Ратаје
Откупно место бр. 13
Руденице село Руденице
37236 Ратаје
Откупно место бр. 13
Руденице село Руденице
37236 Ратаје
Откупно место бр. 14
Ботурићи село Ботурићи
37238 Плеш
Откупно место бр. 14
Ботурићи село Ботурићи
37238 Плеш
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
малина
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
вишња
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
купина
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
шљива
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
бресква
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
кајсија
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
нектарина
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
јабука
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
крушка
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
дуља
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
грожђе
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
јагода
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
малина
2
1233
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1234
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1235
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1236
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1237
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1238
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1239
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1240
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1241
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1242
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1243
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1244
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1245
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 14
Ботурићи село Ботурићи
37238 Плеш
Откупно место бр. 14
Ботурићи село Ботурићи
37238 Плеш
Откупно место бр. 14
Ботурићи село Ботурићи
37238 Плеш
Откупно место бр. 14
Ботурићи село Ботурићи
37238 Плеш
Откупно место бр. 14
Ботурићи село Ботурићи
37238 Плеш
Откупно место бр. 14
Ботурићи село Ботурићи
37238 Плеш
Откупно место бр. 14
Ботурићи село Ботурићи
37238 Плеш
Откупно место бр. 14
Ботурићи село Ботурићи
37238 Плеш
Откупно место бр. 14
Ботурићи село Ботурићи
37238 Плеш
Откупно место бр. 14
Ботурићи село Ботурићи
37238 Плеш
Откупно место бр. 17
Божуревац село Божуревац
37246 Милутовац
Откупно место бр. 17
Божуревац село Божуревац
37246 Милутовац
Откупно место бр. 17
Божуревац село Божуревац
37246 Милутовац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
вишња
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
купина
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
шљива
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
бресква
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
кајсија
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
нектарина
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
јабука
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
крушка
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
дуља
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
грожђе
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
јагода
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
малина
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
вишња
2
1246
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1247
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1248
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1249
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1250
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1251
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1252
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1253
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1254
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1255
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1256
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1257
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1258
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 17
Божуревац село Божуревац
37246 Милутовац
Откупно место бр. 17
Божуревац село Божуревац
37246 Милутовац
Откупно место бр. 17
Божуревац село Божуревац
37246 Милутовац
Откупно место бр. 17
Божуревац село Божуревац
37246 Милутовац
Откупно место бр. 17
Божуревац село Божуревац
37246 Милутовац
Откупно место бр. 17
Божуревац село Божуревац
37246 Милутовац
Откупно место бр. 17
Божуревац село Божуревац
37246 Милутовац
Откупно место бр. 17
Божуревац село Божуревац
37246 Милутовац
Откупно место бр. 17
Божуревац село Божуревац
37246 Милутовац
Откупно место бр. 20 Доње
Ратаје село >Доње Ратаје
37236 Ратаје
Откупно место бр. 20 Доње
Ратаје село >Доње Ратаје
37236 Ратаје
Откупно место бр. 20 Доње
Ратаје село >Доње Ратаје
37236 Ратаје
Откупно место бр. 20 Доње
Ратаје село >Доње Ратаје
37236 Ратаје
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
купина
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
шљива
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
бресква
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
кајсија
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
нектарина
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
јабука
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
крушка
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
дуља
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
грожђе
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
јагода
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
малина
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
вишња
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
купина
2
1259
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1260
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1261
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1262
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1263
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1264
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1265
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1266
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1267
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1268
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1269
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1270
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1271
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 20 Доње
Ратаје село >Доње Ратаје
37236 Ратаје
Откупно место бр. 20 Доње
Ратаје село >Доње Ратаје
37236 Ратаје
Откупно место бр. 20 Доње
Ратаје село >Доње Ратаје
37236 Ратаје
Откупно место бр. 20 Доње
Ратаје село >Доње Ратаје
37236 Ратаје
Откупно место бр. 20 Доње
Ратаје село >Доње Ратаје
37236 Ратаје
Откупно место бр. 20 Доње
Ратаје село >Доње Ратаје
37236 Ратаје
Откупно место бр. 20 Доње
Ратаје село >Доње Ратаје
37236 Ратаје
Откупно место бр. 20 Доње
Ратаје село >Доње Ратаје
37236 Ратаје
Откупно место бр. 21
Грабовница село Грабовница
37220 Брус
Откупно место бр. 21
Грабовница село Грабовница
37220 Брус
Откупно место бр. 21
Грабовница село Грабовница
37220 Брус
Откупно место бр. 21
Грабовница село Грабовница
37220 Брус
Откупно место бр. 21
Грабовница село Грабовница
37220 Брус
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
шљива
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
бресква
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
кајсија
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
нектарина
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
јабука
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
крушка
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
дуља
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
грожђе
расински
17 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
јагода
расински
17 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
малина
расински
17 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
вишња
расински
17 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
купина
расински
17 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
шљива
2
1272
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1273
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1274
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1275
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1276
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1277
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1278
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1279
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1280
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1281
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1282
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1283
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1284
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 21
Грабовница село Грабовница
37220 Брус
Откупно место бр. 21
Грабовница село Грабовница
37220 Брус
Откупно место бр. 21
Грабовница село Грабовница
37220 Брус
Откупно место бр. 21
Грабовница село Грабовница
37220 Брус
Откупно место бр. 21
Грабовница село Грабовница
37220 Брус
Откупно место бр. 21
Грабовница село Грабовница
37220 Брус
Откупно место бр. 21
Грабовница село Грабовница
37220 Брус
Откупно место бр. 22 Калудра
село Калудра
35260
Рековац
Откупно место бр. 22 Калудра
село Калудра
35260
Рековац
Откупно место бр. 22 Калудра
село Калудра
35260
Рековац
Откупно место бр. 22 Калудра
село Калудра
35260
Рековац
Откупно место бр. 22 Калудра
село Калудра
35260
Рековац
Откупно место бр. 22 Калудра
село Калудра
35260
Рековац
расински
17 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
бресква
расински
17 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
кајсија
расински
17 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
нектарина
расински
17 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
јабука
расински
17 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
крушка
расински
17 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
дуља
расински
17 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
грожђе
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
јагода
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
малина
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
вишња
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
купина
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
шљива
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
бресква
2
1285
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1286
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1287
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1288
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1289
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1290
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1291
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1292
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
1293
Откупно место бр. 22 Калудра
село Калудра
35260
Рековац
Откупно место бр. 22 Калудра
село Калудра
35260
Рековац
Откупно место бр. 22 Калудра
село Калудра
35260
Рековац
Откупно место бр. 22 Калудра
село Калудра
35260
Рековац
Откупно место бр. 22 Калудра
село Калудра
35260
Рековац
Откупно место бр. 22 Калудра
село Калудра
35260
Рековац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
кајсија
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
нектарина
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
јабука
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
крушка
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
дуља
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
грожђе
Откупно место бр. 23 Риљац
село Риљац 37246 Милутовац
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
јагода
06987290
Откупно место бр. 23 Риљац
село Риљац 37246 Милутовац
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
малина
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 23 Риљац
село Риљац 37246 Милутовац
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
вишња
1294
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 23 Риљац
село Риљац 37246 Милутовац
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
купина
1295
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 23 Риљац
село Риљац 37246 Милутовац
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
шљива
1296
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 23 Риљац
село Риљац 37246 Милутовац
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
бресква
1297
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 23 Риљац
село Риљац 37246 Милутовац
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
кајсија
2
1298
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 23 Риљац
село Риљац 37246 Милутовац
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
нектарина
1299
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 23 Риљац
село Риљац 37246 Милутовац
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
јабука
1300
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 23 Риљац
село Риљац 37246 Милутовац
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
крушка
1301
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 23 Риљац
село Риљац 37246 Милутовац
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
дуља
1302
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 23 Риљац
село Риљац 37246 Милутовац
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
грожђе
1303
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 27 Горњи
Вратари село Горњи Вратари
37230 Александровац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
јагода
1304
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 27 Горњи
Вратари село Горњи Вратари
37230 Александровац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
малина
1305
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 27 Горњи
Вратари село Горњи Вратари
37230 Александровац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
вишња
1306
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 27 Горњи
Вратари село Горњи Вратари
37230 Александровац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
купина
1307
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 27 Горњи
Вратари село Горњи Вратари
37230 Александровац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
шљива
1308
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 27 Горњи
Вратари село Горњи Вратари
37230 Александровац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
бресква
2
1309
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 27 Горњи
Вратари село Горњи Вратари
37230 Александровац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
кајсија
1310
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 27 Горњи
Вратари село Горњи Вратари
37230 Александровац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
нектарина
1311
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 27 Горњи
Вратари село Горњи Вратари
37230 Александровац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
јабука
1312
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 27 Горњи
Вратари село Горњи Вратари
37230 Александровац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
крушка
1313
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 27 Горњи
Вратари село Горњи Вратари
37230 Александровац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
дуља
1314
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 27 Горњи
Вратари село Горњи Вратари
37230 Александровац
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
грожђе
1315
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
јагода
1316
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
малина
1317
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
вишња
1318
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
купина
1319
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
шљива
Откупно место бр. 28 горње
Ратаје село Горње Ратаје
37236 Ратаје
Откупно место бр. 28 горње
Ратаје село Горње Ратаје
37236 Ратаје
Откупно место бр. 28 горње
Ратаје село Горње Ратаје
37236 Ратаје
Откупно место бр. 28 горње
Ратаје село Горње Ратаје
37236 Ратаје
Откупно место бр. 28 горње
Ратаје село Горње Ратаје
37236 Ратаје
2
1320
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1321
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1322
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1323
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1324
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1325
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1326
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1327
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1328
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1329
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1330
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1331
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1332
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 28 горње
Ратаје село Горње Ратаје
37236 Ратаје
Откупно место бр. 28 горње
Ратаје село Горње Ратаје
37236 Ратаје
Откупно место бр. 28 горње
Ратаје село Горње Ратаје
37236 Ратаје
Откупно место бр. 28 горње
Ратаје село Горње Ратаје
37236 Ратаје
Откупно место бр. 28 горње
Ратаје село Горње Ратаје
37236 Ратаје
Откупно место бр. 28 горње
Ратаје село Горње Ратаје
37236 Ратаје
Откупно место бр. 28 горње
Ратаје село Горње Ратаје
37236 Ратаје
Откупно место бр. 30
Митрово поље село Митрово
поље 37238 Плеш
Откупно место бр. 30
Митрово поље село Митрово
поље 37238 Плеш
Откупно место бр. 30
Митрово поље село Митрово
поље 37238 Плеш
Откупно место бр. 30
Митрово поље село Митрово
поље 37238 Плеш
Откупно место бр. 30
Митрово поље село Митрово
поље 37238 Плеш
Откупно место бр. 30
Митрово поље село Митрово
поље 37238 Плеш
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
бресква
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
кајсија
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
нектарина
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
јабука
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
крушка
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
дуља
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
грожђе
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
јагода
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
малина
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
вишња
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
купина
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
шљива
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
бресква
2
1333
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1334
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1335
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1336
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1337
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1338
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
Откупно место бр. 30
Митрово поље село Митрово
поље 37238 Плеш
Откупно место бр. 30
Митрово поље село Митрово
поље 37238 Плеш
Откупно место бр. 30
Митрово поље село Митрово
поље 37238 Плеш
Откупно место бр. 30
Митрово поље село Митрово
поље 37238 Плеш
Откупно место бр. 30
Митрово поље село Митрово
поље 37238 Плеш
Откупно место бр. 30
Митрово поље село Митрово
поље 37238 Плеш
Откупно место бр. 31 Батоте
село Батоте 37220 Брус
Откупно место бр. 31 Батоте
село Батоте 37220 Брус
Откупно место бр. 31 Батоте
село Батоте 37220 Брус
Откупно место бр. 31 Батоте
село Батоте 37220 Брус
Откупно место бр. 31 Батоте
село Батоте 37220 Брус
Откупно место бр. 31 Батоте
село Батоте 37220 Брус
Откупно место бр. 31 Батоте
село Батоте 37220 Брус
Откупно место бр. 31 Батоте
село Батоте 37220 Брус
Откупно место бр. 31 Батоте
село Батоте 37220 Брус
Откупно место бр. 31 Батоте
село Батоте 37220 Брус
Откупно место бр. 31 Батоте
село Батоте 37220 Брус
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
кајсија
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
нектарина
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
јабука
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
крушка
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
дуља
расински
16 до 19
14.05.2013.
30.11.2013.
грожђе
расински
17 до 20
расински
17 до 20
расински
17 до 20
расински
17 до 20
расински
17 до 20
расински
17 до 20
расински
17 до 20
расински
17 до 20
расински
17 до 20
расински
17 до 20
расински
17 до 20
2
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
јагода
малина
вишња
купина
шљива
бресква
кајсија
нектарина
јабука
крушка
дуља
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
Откупно место бр. 31 Батоте
село Батоте 37220 Брус
Откупно место бр. 32
Белушић 35260 Рековац
Откупно место бр. 32
Белушић 35260 Рековац
Откупно место бр. 32
Белушић 35260 Рековац
Откупно место бр. 32
Белушић 35260 Рековац
Откупно место бр. 32
Белушић 35260 Рековац
Откупно место бр. 32
Белушић 35260 Рековац
Откупно место бр. 32
Белушић 35260 Рековац
Откупно место бр. 32
Белушић 35260 Рековац
Откупно место бр. 32
Белушић 35260 Рековац
Откупно место бр. 32
Белушић 35260 Рековац
Откупно место бр. 32
Белушић 35260 Рековац
Откупно место бр. 32
Белушић 35260 Рековац
расински
17 до 20
поморавски
15 до 20
поморавски
15 до 20
поморавски
15 до 20
поморавски
15 до 20
поморавски
15 до 20
поморавски
15 до 20
поморавски
15 до 20
поморавски
15 до 20
поморавски
15 до 20
поморавски
15 до 20
поморавски
15 до 20
поморавски
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
грожђе
јагода
малина
вишња
купина
шљива
бресква
кајсија
нектарина
јабука
крушка
дуља
грожђе
1363
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 33 Опарић
село Опарић 35260 Рековац
поморавски
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
јагода
1364
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 33 Опарић
село Опарић 35260 Рековац
поморавски
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
малина
1365
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 33 Опарић
село Опарић 35260 Рековац
поморавски
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
вишња
1366
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 33 Опарић
село Опарић 35260 Рековац
поморавски
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
купина
1367
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 33 Опарић
село Опарић 35260 Рековац
поморавски
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
шљива
2
1368
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 33 Опарић
село Опарић 35260 Рековац
поморавски
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
бресква
1369
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 33 Опарић
село Опарић 35260 Рековац
поморавски
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
кајсија
1370
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 33 Опарић
село Опарић 35260 Рековац
поморавски
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
нектарина
1371
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 33 Опарић
село Опарић 35260 Рековац
поморавски
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
јабука
1372
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 33 Опарић
село Опарић 35260 Рековац
поморавски
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
крушка
1373
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 33 Опарић
село Опарић 35260 Рековац
поморавски
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
дуља
1374
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 33 Опарић
село Опарић 35260 Рековац
поморавски
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
грожђе
1375
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
јагода
1376
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
малина
1377
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
вишња
1378
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
купина
1379
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
шљива
1380
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
бресква
Откупно место бр. 35
Милутовац село Милутовац
37246 Милутовац
Откупно место бр. 35
Милутовац село Милутовац
37246 Милутовац
Откупно место бр. 35
Милутовац село Милутовац
37246 Милутовац
Откупно место бр. 35
Милутовац село Милутовац
37246 Милутовац
Откупно место бр. 35
Милутовац село Милутовац
37246 Милутовац
Откупно место бр. 35
Милутовац село Милутовац
37246 Милутовац
2
1381
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1382
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1383
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1384
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1385
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1386
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1387
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1388
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1389
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1390
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1391
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1392
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1393
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 35
Милутовац село Милутовац
37246 Милутовац
Откупно место бр. 35
Милутовац село Милутовац
37246 Милутовац
Откупно место бр. 35
Милутовац село Милутовац
37246 Милутовац
Откупно место бр. 35
Милутовац село Милутовац
37246 Милутовац
Откупно место бр. 35
Милутовац село Милутовац
37246 Милутовац
Откупно место бр. 35
Милутовац село Милутовац
37246 Милутовац
Откупно место бр. 36
Залоговац село Залоговац
37260 Варварин
Откупно место бр. 36
Залоговац село Залоговац
37260 Варварин
Откупно место бр. 36
Залоговац село Залоговац
37260 Варварин
Откупно место бр. 36
Залоговац село Залоговац
37260 Варварин
Откупно место бр. 36
Залоговац село Залоговац
37260 Варварин
Откупно место бр. 36
Залоговац село Залоговац
37260 Варварин
Откупно место бр. 36
Залоговац село Залоговац
37260 Варварин
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
кајсија
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
нектарина
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
јабука
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
крушка
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
дуља
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
грожђе
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
јагода
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
малина
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
вишња
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
купина
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
шљива
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
бресква
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
кајсија
2
1394
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1395
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1396
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1397
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1398
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1399
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1400
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
1401
Откупно место бр. 36
Залоговац село Залоговац
37260 Варварин
Откупно место бр. 36
Залоговац село Залоговац
37260 Варварин
Откупно место бр. 36
Залоговац село Залоговац
37260 Варварин
Откупно место бр. 36
Залоговац село Залоговац
37260 Варварин
Откупно место бр. 36
Залоговац село Залоговац
37260 Варварин
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
нектарина
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
јабука
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
крушка
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
дуља
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
грожђе
Откупно место бр. 37 Орашје
село Орашје 37260 Варварин
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
јагода
06987290
Откупно место бр. 37 Орашје
село Орашје 37260 Варварин
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
малина
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 37 Орашје
село Орашје 37260 Варварин
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
вишња
1402
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 37 Орашје
село Орашје 37260 Варварин
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
купина
1403
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 37 Орашје
село Орашје 37260 Варварин
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
шљива
1404
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 37 Орашје
село Орашје 37260 Варварин
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
бресква
1405
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 37 Орашје
село Орашје 37260 Варварин
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
кајсија
1406
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 37 Орашје
село Орашје 37260 Варварин
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
нектарина
2
1407
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 37 Орашје
село Орашје 37260 Варварин
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
јабука
1408
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 37 Орашје
село Орашје 37260 Варварин
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
крушка
1409
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 37 Орашје
село Орашје 37260 Варварин
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
дуља
1410
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
Откупно место бр. 37 Орашје
село Орашје 37260 Варварин
расински
15 до 20
14.05.2013.
30.11.2013.
грожђе
расински
16 до 19
расински
16 до 19
расински
16 до 19
расински
16 до 19
расински
16 до 19
расински
16 до 19
расински
16 до 19
расински
16 до 19
расински
16 до 19
расински
16 до 19
расински
16 до 19
расински
16 до 19
расински
10 до 21
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
Откупно место бр. 40 Коњух
село Коњух 37254 Коњух
Откупно место бр. 40 Коњух
село Коњух 37254 Коњух
Откупно место бр. 40 Коњух
село Коњух 37254 Коњух
Откупно место бр. 40 Коњух
село Коњух 37254 Коњух
Откупно место бр. 40 Коњух
село Коњух 37254 Коњух
Откупно место бр. 40 Коњух
село Коњух 37254 Коњух
Откупно место бр. 40 Коњух
село Коњух 37254 Коњух
Откупно место бр. 40 Коњух
село Коњух 37254 Коњух
Откупно место бр. 40 Коњух
село Коњух 37254 Коњух
Откупно место бр. 40 Коњух
село Коњух 37254 Коњух
Откупно место бр. 40 Коњух
село Коњух 37254 Коњух
Откупно место бр. 40 Коњух
село Коњух 37254 Коњух
Откупно место бр. 62
Залогавац Ћирић село
Залоговац 37260 Варварин
2
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
14.05.2013.
30.11.2013.
јагода
малина
вишња
купина
шљива
бресква
кајсија
нектарина
јабука
крушка
дуља
грожђе
јагода
1424
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1425
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1426
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1427
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1428
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1429
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1430
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1431
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1432
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1433
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1434
ЗЗ АГРОЗЕНИТ
Александровац
06987290
1435
1436
1437
1438
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
Откупно место бр. 62
Залогавац Ћирић село
Залоговац 37260 Варварин
Откупно место бр. 62
Залогавац Ћирић село
Залоговац 37260 Варварин
Откупно место бр. 62
Залогавац Ћирић село
Залоговац 37260 Варварин
Откупно место бр. 62
Залогавац Ћирић село
Залоговац 37260 Варварин
Откупно место бр. 62
Залогавац Ћирић село
Залоговац 37260 Варварин
Откупно место бр. 62
Залогавац Ћирић село
Залоговац 37260 Варварин
Откупно место бр. 62
Залогавац Ћирић село
Залоговац 37260 Варварин
Откупно место бр. 62
Залогавац Ћирић село
Залоговац 37260 Варварин
Откупно место бр. 62
Залогавац Ћирић село
Залоговац 37260 Варварин
Откупно место бр. 62
Залогавац Ћирић село
Залоговац 37260 Варварин
Откупно место бр. 62
Залогавац Ћирић село
Залоговац 37260 Варварин
расински
10 до 21
14.05.2013.
30.11.2013.
малина
расински
10 до 21
14.05.2013.
30.11.2013.
вишња
расински
10 до 21
14.05.2013.
30.11.2013.
купина
расински
10 до 21
14.05.2013.
30.11.2013.
шљива
расински
10 до 21
14.05.2013.
30.11.2013.
бресква
расински
10 до 21
14.05.2013.
30.11.2013.
кајсија
расински
10 до 21
14.05.2013.
30.11.2013.
нектарина
расински
10 до 21
14.05.2013.
30.11.2013.
јабука
расински
10 до 21
14.05.2013.
30.11.2013.
крушка
расински
10 до 21
14.05.2013.
30.11.2013.
дуља
расински
10 до 21
14.05.2013.
30.11.2013.
грожђе
06987290
Лесковица, Александровац
расинском
16 - 19
06987290
Лесковица, Александровац
расинском
16 - 19
06987290
Лесковица, Александровац
расинском
16 - 19
06987290
Лесковица, Александровац
расинском
16 - 19
2
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
јагода
малина
вишња
купина
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
06987290
Лесковица, Александровац
расинском
16 - 19
06987290
Лесковица, Александровац
расинском
16 - 19
06987290
Лесковица, Александровац
расинском
16 - 19
06987290
Лесковица, Александровац
расинском
16 - 19
06987290
Лесковица, Александровац
расинском
16 - 19
06987290
Лесковица, Александровац
расинском
16 - 19
06987290
Лесковица, Александровац
расинском
16 - 19
06987290
Лесковица, Александровац
расинском
16 - 19
06987290
Ракља, Александровац
расинском
16 - 19
06987290
Ракља, Александровац
расинском
16 - 19
06987290
Ракља, Александровац
расинском
16 - 19
06987290
Ракља, Александровац
расинском
16 - 19
06987290
Ракља, Александровац
расинском
16 - 19
06987290
Ракља, Александровац
расинском
16 - 19
06987290
Ракља, Александровац
расинском
16 - 19
06987290
Ракља, Александровац
расинском
16 - 19
06987290
Ракља, Александровац
расинском
16 - 19
06987290
Ракља, Александровац
расинском
16 - 19
06987290
Ракља, Александровац
расинском
16 - 19
06987290
Ракља, Александровац
расинском
16 - 19
2
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
шљива
бресква
кајсија
нектарина
јабука
крушка
дуња
грожђе
јагода
малина
вишња
купина
шљива
бресква
кајсија
нектарина
јабука
крушка
дуња
грожђе
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
06987290
Мрмош, Велика Врбница
расинском
16 - 19
06987290
Мрмош, Велика Врбница
расинском
16 - 19
06987290
Мрмош, Велика Врбница
расинском
16 - 19
06987290
Мрмош, Велика Врбница
расинском
16 - 19
06987290
Мрмош, Велика Врбница
расинском
16 - 19
06987290
Мрмош, Велика Врбница
расинском
16 - 19
06987290
Мрмош, Велика Врбница
расинском
16 - 19
06987290
Мрмош, Велика Врбница
расинском
16 - 19
06987290
Мрмош, Велика Врбница
расинском
16 - 19
06987290
Мрмош, Велика Врбница
расинском
16 - 19
06987290
Мрмош, Велика Врбница
расинском
16 - 19
06987290
Мрмош, Велика Врбница
расинском
16 - 19
06987290
Стремница, Плеш
расинском
16 - 19
06987290
Стремница, Плеш
расинском
16 - 19
06987290
Стремница, Плеш
расинском
16 - 19
06987290
Стремница, Плеш
расинском
16 - 19
06987290
Стремница, Плеш
расинском
16 - 19
06987290
Стремница, Плеш
расинском
16 - 19
06987290
Стремница, Плеш
расинском
16 - 19
06987290
Стремница, Плеш
расинском
16 - 19
2
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
јагода
малина
вишња
купина
шљива
бресква
кајсија
нектарина
јабука
крушка
дуња
грожђе
јагода
малина
вишња
купина
шљива
бресква
кајсија
нектарина
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
06987290
Стремница, Плеш
расинском
16 - 19
06987290
Стремница, Плеш
расинском
16 - 19
06987290
Стремница, Плеш
расинском
16 - 19
06987290
Стремница, Плеш
расинском
16 - 19
расинском
16 - 19
расинском
16 - 19
расинском
16 - 19
расинском
16 - 19
расинском
16 - 19
расинском
16 - 19
расинском
16 - 19
расинском
16 - 19
расинском
16 - 19
расинском
16 - 19
расинском
16 - 19
расинском
16 - 19
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
06987290
Велика Врбница,
Александровац
Велика Врбница,
Александровац
Велика Врбница,
Александровац
Велика Врбница,
Александровац
Велика Врбница,
Александровац
Велика Врбница,
Александровац
Велика Врбница,
Александровац
Велика Врбница,
Александровац
Велика Врбница,
Александровац
Велика Врбница,
Александровац
Велика Врбница,
Александровац
Велика Врбница,
Александровац
06987290
Плеш
расинском
16 - 19
06987290
Плеш
расинском
16 - 19
06987290
Плеш
расинском
16 - 19
06987290
Плеш
расинском
16 - 19
2
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
јабука
крушка
дуња
грожђе
јагода
малина
вишња
купина
шљива
бресква
кајсија
нектарина
јабука
крушка
дуња
грожђе
јагода
малина
вишња
купина
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
ЗЗ АГРОЗЕНИТ,
Александровац
06987290
Плеш
расинском
16 - 19
06987290
Плеш
расинском
16 - 19
06987290
Плеш
расинском
16 - 19
06987290
Плеш
расинском
16 - 19
06987290
Плеш
расинском
16 - 19
06987290
Плеш
расинском
16 - 19
06987290
Плеш
расинском
16 - 19
06987290
Плеш
расинском
16 - 19
06987290
Ботуња, Брус
расинском
16 - 19
06987290
Ботуња, Брус
расинском
16 - 19
06987290
Ботуња, Брус
расинском
16 - 19
06987290
Ботуња, Брус
расинском
16 - 19
06987290
Ботуња, Брус
расинском
16 - 19
06987290
Ботуња, Брус
расинском
16 - 19
06987290
Ботуња, Брус
расинском
16 - 19
06987290
Ботуња, Брус
расинском
16 - 19
06987290
Ботуња, Брус
расинском
16 - 19
06987290
Ботуња, Брус
расинском
16 - 19
06987290
Ботуња, Брус
расинском
16 - 19
06987290
Ботуња, Брус
расинском
16 - 19
2
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
14.05.2013. 30.11.2013.
шљива
бресква
кајсија
нектарина
јабука
крушка
дуња
грожђе
јагода
малина
вишња
купина
шљива
бресква
кајсија
нектарина
јабука
крушка
дуња
грожђе
ЗЗ АГРОНОМ Цара Душана
61- Шид
ЗЗ АГРОНОМ Цара Душана
1520
61- Шид
ЗЗ АГРОНОМ Цара Душана
1521
61- Шид
ЗЗ АГРОНОМ Цара Душана1522
Шид
1519
о8584869
о8584869
о8584869
о8584869
Конзул-доо Јанка Веселиновћа
бр.15, Шид
Млинтест -доо,Лазе Костића
бр.2,Шид
ПТП Албатрос ММ-доо,Цара
Душана 58,Шид
ПТП Албатрос ММ-доо,Цара
Душана 58,Шид
ЗЗ Агропром Стара Пазова
Вука Караџића бб
Стара Пазова
ЗЗ Агропром Стара Пазова
Вука Караџића бб
Стара Пазова
ЗЗ Агропром Стара Пазова
Вука Караџића бб
Стара Пазова
ЗЗ Агропром Стара Пазова
Вука Караџића бб
Стара Пазова
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
кукуруз
род 2012,022-710988
род 2012,022-710988
род 2012,022-710988
род 2012,022-710988
сремски
00-24
сремски
00-24
сремски
00-24
сремски
00-24
сремски
07 до 19
јун - август
меркантилна
пшеница
род 2013.
сремски
07 до 19
август септембар
меркантилни
сунцокрет
род 2013.
сремски
07 до 19
септембар октобар
меркантилна соја
род 2013.
сремски
07 до 19
септембар децембар
меркантилни
кукуруз
род 2013.
пшеница
пшеница
кукуруз
1523
ЗЗ АГРОПРОМ
Стара Пазова
0870650
1524
ЗЗ АГРОПРОМ
Стара Пазова
0870650
1525
ЗЗ АГРОПРОМ
Стара Пазова
0870650
1526
ЗЗ АГРОПРОМ
Стара Пазова
0870650
1527
ЗЗ АГРОСУН - Сента
8174504
Торњош бр. 3, Велики шор 16
севернобанатски
05 до 14
1528
ЗЗ АГРОСУН - Сента
8174504
Кеви бр. 4, Маршала Тита бб
севернобанатски
08 до 14
1529
ЗЗ АГРОСУН - Сента
8174504
севернобанатски
05 до 14
1530
ЗЗ АГРОСУН - Сента
8174504
севернобанатски
05 до 14
1531
ЗЗ БАЋО - Врбас
8562016
јужнобачки
07 до 15
03.01.-01.08.2013
кукуруз
род 2012.
1532
ЗЗ БАЋО - Врбас
8562016
јужнобачки
07 до 15
03.01.-01.06.2013
пшеница
род 2012.
јужнобанатски
06:30 до 20
јун - јул
пшеница
род 2013.
јужнобанатски
06:30 до 20
август - октобар
сунцокрет
род 2013.
јужнобанатски
07 до 19
кукуруз
род 2013.
нишавски
06 до 11
1533
1534
1535
1536
ЗЗ ВЛАЈКОВАЦ Влајковац
ЗЗ ВЛАЈКОВАЦ Влајковац
ЗЗ ВЛАЈКОВАЦ Влајковац
ЗЗ ЕУРО БРЕЗА
Радевац
8606676
8606676
8606676
20106107
Горњи брег бр. 2, Торњошка
бр.22
Горњи брег бр. 2, Торњошка
бр.22
ЗЗ БАЋО - Врбас, Миливоја
Чобанског 164
ЗЗ БАЋО - Врбас, Миливоја
Чобанског 164
ВЛАЈКОВАЦ ЗЗ - Влајковац,
Вршачка 46
ВЛАЈКОВАЦ ЗЗ - Влајковац,
Вршачка 46
ВЛАЈКОВАЦ ЗЗ - Влајковац,
Вршачка 46
Село Радевац Радевац
2
15.01.31.12.2013.
15.01.31.12.2013.
15.01.31.12.2013.
15.01.31.12.2013.
током целе
године
током целе
године
свиње
кукуруз
свиње
кукуруз
свеже млеко
1537 ЗЗ ЗРЕЊАНИН - Зрењанин
8843350
1538 ЗЗ ЗРЕЊАНИН - Зрењанин
8843350
1539 ЗЗ ЗРЕЊАНИН - Зрењанин
8843350
1540 ЗЗ ЗРЕЊАНИН - Зрењанин
8843350
1541 ЗЗ ЗРЕЊАНИН - Зрењанин
8843350
1542
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1543
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1544
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1545
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1546
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1547
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1548
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1549
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1550
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1551
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1552
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1553
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1554
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1555
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
ДОН ДОН доо Зрењанин,
Болничка 7
МК ЦОММЕРЦЕ доо
Лукићево, Ечански пут бб
АГРОВЕТ АД Меленци,
Српских владара 65
ГАС ПЕТРОЛ ЦВЕЛЕ
Зрењанин, Лазарево, Иве
Лоле Рибара бб
АГРОТРАДИНГ доо
Зрењанин, Темишварски друм
69
Житорађа Светосавска 152
Житорађа
Житорађа Светосавска 152
Житорађа
Житорађа Светосавска 152
Житорађа
Житорађа Светосавска 152
Житорађа
Житорађа Светосавска 152
Житорађа
Житорађа Светосавска 152
Житорађа
Житорађа Светосавска 152
Житорађа
Житорађа Светосавска 152
Житорађа
Житорађа Светосавска 152
Житорађа
Житорађа Светосавска 152
Житорађа
Житорађа Светосавска 152
Житорађа
Житорађа Светосавска 152
Житорађа
Житорађа Светосавска 152
Житорађа
Житорађа Светосавска 152
Житорађа
током целе
године
током целе
године
током целе
године
меркантилна
пшеница
меркантилни
кукуруз
меркантилни
кукуруз
07 до 20
током целе
године
меркантилни
кукуруз
род 2012.
средњобанатски
07 до 20
током целе
године
меркантилни
кукуруз
род 2012.
топлички
10 до 22
топлички
10 до 22
топлички
10 до 22
топлички
10 до 22
топлички
10 до 22
топлички
10 до 22
топлички
10 до 22
топлички
10 до 22
топлички
10 до 22
топлички
10 до 22
топлички
10 до 22
топлички
10 до 22
топлички
10 до 22
топлички
10 до 22
средњобанатски
07 до 20
средњобанатски
07 до 20
средњобанатски
07 до 20
средњобанатски
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
род 2012.
род 2012.
род 2012.
1556
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Трговиште Трговиште
пчињски
10 до 22
1557
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Трговиште Трговиште
пчињски
10 до 22
1558
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Трговиште Трговиште
пчињски
10 до 22
1559
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Трговиште Трговиште
пчињски
10 до 22
1560
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Трговиште Трговиште
пчињски
10 до 22
1561
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Трговиште Трговиште
пчињски
10 до 22
1562
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Трговиште Трговиште
пчињски
10 до 22
1563
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Трговиште Трговиште
пчињски
10 до 22
1564
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Трговиште Трговиште
пчињски
10 до 22
1565
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Трговиште Трговиште
пчињски
10 до 22
1566
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Трговиште Трговиште
пчињски
10 до 22
1567
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Трговиште Трговиште
пчињски
10 до 22
1568
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Трговиште Трговиште
пчињски
10 до 22
1569
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Трговиште Трговиште
пчињски
10 до 22
1570
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Дел село Дел Црна Трава
јабланички
10 до 22
1571
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Дел село Дел Црна Трава
јабланички
10 до 22
1572
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Дел село Дел Црна Трава
јабланички
10 до 22
1573
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Дел село Дел Црна Трава
јабланички
10 до 22
1574
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Дел село Дел Црна Трава
јабланички
10 до 22
1575
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Дел село Дел Црна Трава
јабланички
10 до 22
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
1576
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Дел село Дел Црна Трава
јабланички
10 до 22
1577
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Дел село Дел Црна Трава
јабланички
10 до 22
1578
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Дел село Дел Црна Трава
јабланички
10 до 22
1579
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Дел село Дел Црна Трава
јабланички
10 до 22
1580
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Дел село Дел Црна Трава
јабланички
10 до 22
1581
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Дел село Дел Црна Трава
јабланички
10 до 22
1582
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Дел село Дел Црна Трава
јабланички
10 до 22
1583
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Дел село Дел Црна Трава
јабланички
10 до 22
1584
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
1585
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
1586
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
1587
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
1588
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
1589
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
1590
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
1591
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
1592
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
1593
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
1594
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
1595
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
Дрводеља село Дрводеља
Лесковац
Дрводеља село Дрводеља
Лесковац
Дрводеља село Дрводеља
Лесковац
Дрводеља село Дрводеља
Лесковац
Дрводеља село Дрводеља
Лесковац
Дрводеља село Дрводеља
Лесковац
Дрводеља село Дрводеља
Лесковац
Дрводеља село Дрводеља
Лесковац
Дрводеља село Дрводеља
Лесковац
Дрводеља село Дрводеља
Лесковац
Дрводеља село Дрводеља
Лесковац
Дрводеља село Дрводеља
Лесковац
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
1596
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1597
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1598
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1599
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1600
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1601
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1602
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1603
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1604
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1605
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1606
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1607
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1608
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1609
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1610
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1611
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1612
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1613
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1614
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1615
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Дрводеља село Дрводеља
Лесковац
Дрводеља село Дрводеља
Лесковац
Шишинце село Шишинце
Лесковац
Шишинце село Шишинце
Лесковац
Шишинце село Шишинце
Лесковац
Шишинце село Шишинце
Лесковац
Шишинце село Шишинце
Лесковац
Шишинце село Шишинце
Лесковац
Шишинце село Шишинце
Лесковац
Шишинце село Шишинце
Лесковац
Шишинце село Шишинце
Лесковац
Шишинце село Шишинце
Лесковац
Шишинце село Шишинце
Лесковац
Шишинце село Шишинце
Лесковац
Шишинце село Шишинце
Лесковац
Шишинце село Шишинце
Лесковац
Бунушки Чифлук село
Бунушки Чифлук Лесковац
Бунушки Чифлук село
Бунушки Чифлук Лесковац
Бунушки Чифлук село
Бунушки Чифлук Лесковац
Бунушки Чифлук село
Бунушки Чифлук Лесковац
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
1616
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1617
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1618
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1619
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1620
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1621
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1622
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1623
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1624
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1625
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1626
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1627
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1628
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1629
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1630
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1631
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1632
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1633
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1634
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1635
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Бунушки Чифлук село
Бунушки Чифлук Лесковац
Бунушки Чифлук село
Бунушки Чифлук Лесковац
Бунушки Чифлук село
Бунушки Чифлук Лесковац
Бунушки Чифлук село
Бунушки Чифлук Лесковац
Бунушки Чифлук село
Бунушки Чифлук Лесковац
Бунушки Чифлук село
Бунушки Чифлук Лесковац
Бунушки Чифлук село
Бунушки Чифлук Лесковац
Бунушки Чифлук село
Бунушки Чифлук Лесковац
Бунушки Чифлук село
Бунушки Чифлук Лесковац
Бунушки Чифлук село
Бунушки Чифлук Лесковац
Дадинце село Дадинце
Власотинце
Дадинце село Дадинце
Власотинце
Дадинце село Дадинце
Власотинце
Дадинце село Дадинце
Власотинце
Дадинце село Дадинце
Власотинце
Дадинце село Дадинце
Власотинце
Дадинце село Дадинце
Власотинце
Дадинце село Дадинце
Власотинце
Дадинце село Дадинце
Власотинце
Дадинце село Дадинце
Власотинце
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
1636
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1637
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1638
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1639
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1640
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1641
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1642
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1643
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1644
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1645
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1646
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1647
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1648
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1649
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1650
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1651
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1652
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1653
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1654
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1655
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Дадинце село Дадинце
Власотинце
Дадинце село Дадинце
Власотинце
Дадинце село Дадинце
Власотинце
Дадинце село Дадинце
Власотинце
Тодоровце село Тодоровце
Лесковац
Тодоровце село Тодоровце
Лесковац
Тодоровце село Тодоровце
Лесковац
Тодоровце село Тодоровце
Лесковац
Тодоровце село Тодоровце
Лесковац
Тодоровце село Тодоровце
Лесковац
Тодоровце село Тодоровце
Лесковац
Тодоровце село Тодоровце
Лесковац
Тодоровце село Тодоровце
Лесковац
Тодоровце село Тодоровце
Лесковац
Тодоровце село Тодоровце
Лесковац
Тодоровце село Тодоровце
Лесковац
Тодоровце село Тодоровце
Лесковац
Тодоровце село Тодоровце
Лесковац
Мирошевце село Мирошевце
Лесковац
Мирошевце село Мирошевце
Лесковац
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
шумска јагода
шумска купина
шопурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
1656
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1657
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1658
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1659
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1660
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1661
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1662
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1663
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1664
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1665
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1666
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1667
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1668
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1669
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1670
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1671
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1672
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1673
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1674
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1675
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Мирошевце село Мирошевце
Лесковац
Мирошевце село Мирошевце
Лесковац
Мирошевце село Мирошевце
Лесковац
Мирошевце село Мирошевце
Лесковац
Мирошевце село Мирошевце
Лесковац
Мирошевце село Мирошевце
Лесковац
Мирошевце село Мирошевце
Лесковац
Мирошевце село Мирошевце
Лесковац
Мирошевце село Мирошевце
Лесковац
Мирошевце село Мирошевце
Лесковац
Мирошевце село Мирошевце
Лесковац
Мирошевце село Мирошевце
Лесковац
Бели Поток село Бели Поток
Лесковац
Бели Поток село Бели Поток
Лесковац
Бели Поток село Бели Поток
Лесковац
Бели Поток село Бели Поток
Лесковац
Бели Поток село Бели Поток
Лесковац
Бели Поток село Бели Поток
Лесковац
Бели Поток село Бели Поток
Лесковац
Бели Поток село Бели Поток
Лесковац
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
1676
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1677
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1678
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1679
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1680
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1681
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1682
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1683
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1684
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1685
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1686
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1687
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1688
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1689
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1690
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1691
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1692
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1693
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1694
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1695
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Бели Поток село Бели Поток
Лесковац
Бели Поток село Бели Поток
Лесковац
Бели Поток село Бели Поток
Лесковац
Бели Поток село Бели Поток
Лесковац
Бели Поток село Бели Поток
Лесковац
Бели Поток село Бели Поток
Лесковац
Чукљеник село Чукљеник
Лесковац
Чукљеник село Чукљеник
Лесковац
Чукљеник село Чукљеник
Лесковац
Чукљеник село Чукљеник
Лесковац
Чукљеник село Чукљеник
Лесковац
Чукљеник село Чукљеник
Лесковац
Чукљеник село Чукљеник
Лесковац
Чукљеник село Чукљеник
Лесковац
Чукљеник село Чукљеник
Лесковац
Чукљеник село Чукљеник
Лесковац
Чукљеник село Чукљеник
Лесковац
Чукљеник село Чукљеник
Лесковац
Чукљеник село Чукљеник
Лесковац
Чукљеник село Чукљеник
Лесковац
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
1696
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1697
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1698
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1699
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1700
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1701
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1702
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1703
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1704
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1705
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1706
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1707
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1708
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1709
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1710
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1711
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1712
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1713
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1714
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1715
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Накривањ село Накривањ
Лесковац
Накривањ село Накривањ
Лесковац
Накривањ село Накривањ
Лесковац
Накривањ село Накривањ
Лесковац
Накривањ село Накривањ
Лесковац
Накривањ село Накривањ
Лесковац
Накривањ село Накривањ
Лесковац
Накривањ село Накривањ
Лесковац
Накривањ село Накривањ
Лесковац
Накривањ село Накривањ
Лесковац
Накривањ село Накривањ
Лесковац
Накривањ село Накривањ
Лесковац
Накривањ село Накривањ
Лесковац
Накривањ село Накривањ
Лесковац
Стројковце село Стројковце
Лесковац
Стројковце село Стројковце
Лесковац
Стројковце село Стројковце
Лесковац
Стројковце село Стројковце
Лесковац
Стројковце село Стројковце
Лесковац
Стројковце село Стројковце
Лесковац
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
1716
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1717
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1718
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1719
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1720
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1721
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1722
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1723
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1724
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1725
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1726
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1727
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1728
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1729
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1730
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1731
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1732
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1733
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1734
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1735
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Стројковце село Стројковце
Лесковац
Стројковце село Стројковце
Лесковац
Стројковце село Стројковце
Лесковац
Стројковце село Стројковце
Лесковац
Стројковце село Стројковце
Лесковац
Стројковце село Стројковце
Лесковац
Стројковце село Стројковце
Лесковац
Стројковце село Стројковце
Лесковац
Велико Трњане село Велико
Трњане Лесковац
Велико Трњане село Велико
Трњане Лесковац
Велико Трњане село Велико
Трњане Лесковац
Велико Трњане село Велико
Трњане Лесковац
Велико Трњане село Велико
Трњане Лесковац
Велико Трњане село Велико
Трњане Лесковац
Велико Трњане село Велико
Трњане Лесковац
Велико Трњане село Велико
Трњане Лесковац
Велико Трњане село Велико
Трњане Лесковац
Велико Трњане село Велико
Трњане Лесковац
Велико Трњане село Велико
Трњане Лесковац
Велико Трњане село Велико
Трњане Лесковац
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
1736
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1737
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1738
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1739
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1740
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1741
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1742
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1743
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1744
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1745
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1746
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1747
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1748
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1749
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1750
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1751
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1752
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1753
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1754
1755
Велико Трњане село Велико
Трњане Лесковац
Велико Трњане село Велико
Трњане Лесковац
Игриште село Игриште
Лесковац
Игриште село Игриште
Лесковац
Игриште село Игриште
Лесковац
Игриште село Игриште
Лесковац
Игриште село Игриште
Лесковац
Игриште село Игриште
Лесковац
Игриште село Игриште
Лесковац
Игриште село Игриште
Лесковац
Игриште село Игриште
Лесковац
Игриште село Игриште
Лесковац
Игриште село Игриште
Лесковац
Игриште село Игриште
Лесковац
Игриште село Игриште
Лесковац
Игриште село Игриште
Лесковац
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
Горина село Горина Лесковац
јабланички
10 до 22
1730145
Горина село Горина Лесковац
јабланички
10 до 22
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Горина село Горина Лесковац
јабланички
10 до 22
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Горина село Горина Лесковац
јабланички
10 до 22
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
1756
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Горина село Горина Лесковац
јабланички
10 до 22
1757
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Горина село Горина Лесковац
јабланички
10 до 22
1758
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Горина село Горина Лесковац
јабланички
10 до 22
1759
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Горина село Горина Лесковац
јабланички
10 до 22
1760
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Горина село Горина Лесковац
јабланички
10 до 22
1761
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Горина село Горина Лесковац
јабланички
10 до 22
1762
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Горина село Горина Лесковац
јабланички
10 до 22
1763
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Горина село Горина Лесковац
јабланички
10 до 22
1764
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Горина село Горина Лесковац
јабланички
10 до 22
1765
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Горина село Горина Лесковац
јабланички
10 до 22
1766
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Брза село Брза Лесковац
јабланички
10 до 22
1767
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Брза село Брза Лесковац
јабланички
10 до 22
1768
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Брза село Брза Лесковац
јабланички
10 до 22
1769
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Брза село Брза Лесковац
јабланички
10 до 22
1770
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Брза село Брза Лесковац
јабланички
10 до 22
1771
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Брза село Брза Лесковац
јабланички
10 до 22
1772
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Брза село Брза Лесковац
јабланички
10 до 22
1773
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Брза село Брза Лесковац
јабланички
10 до 22
1774
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Брза село Брза Лесковац
јабланички
10 до 22
1775
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Брза село Брза Лесковац
јабланички
10 до 22
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
1776
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Брза село Брза Лесковац
јабланички
10 до 22
1777
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Брза село Брза Лесковац
јабланички
10 до 22
1778
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Брза село Брза Лесковац
јабланички
10 до 22
1779
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Брза село Брза Лесковац
јабланички
10 до 22
1780
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
1781
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
1782
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
1783
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
1784
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
1785
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
1786
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
1787
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
1788
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
1789
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
1790
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
1791
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
1792
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
1793
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
1794
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
1795
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
јабланички
10 до 22
Слатина село Слатина
Лесковац
Слатина село Слатина
Лесковац
Слатина село Слатина
Лесковац
Слатина село Слатина
Лесковац
Слатина село Слатина
Лесковац
Слатина село Слатина
Лесковац
Слатина село Слатина
Лесковац
Слатина село Слатина
Лесковац
Слатина село Слатина
Лесковац
Слатина село Слатина
Лесковац
Слатина село Слатина
Лесковац
Слатина село Слатина
Лесковац
Слатина село Слатина
Лесковац
Слатина село Слатина
Лесковац
Купиновица село Купиновица
Лесковац
Купиновица село Купиновица
Лесковац
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
1796
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1797
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1798
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1799
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1800
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1801
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1802
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1803
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1804
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1805
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1806
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1807
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1808
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1809
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1810
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1811
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1812
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1813
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1814
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1815
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Купиновица село Купиновица
Лесковац
Купиновица село Купиновица
Лесковац
Купиновица село Купиновица
Лесковац
Купиновица село Купиновица
Лесковац
Купиновица село Купиновица
Лесковац
Купиновица село Купиновица
Лесковац
Купиновица село Купиновица
Лесковац
Купиновица село Купиновица
Лесковац
Купиновица село Купиновица
Лесковац
Купиновица село Купиновица
Лесковац
Купиновица село Купиновица
Лесковац
Купиновица село Купиновица
Лесковац
Јарсеново село Јарсеново
Лесковац
Јарсеново село Јарсеново
Лесковац
Јарсеново село Јарсеново
Лесковац
Јарсеново село Јарсеново
Лесковац
Јарсеново село Јарсеново
Лесковац
Јарсеново село Јарсеново
Лесковац
Јарсеново село Јарсеново
Лесковац
Јарсеново село Јарсеново
Лесковац
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
1816
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1817
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1818
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1819
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1820
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1821
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1822
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1823
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1824
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1825
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1826
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1827
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1828
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1829
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1830
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1831
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1832
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1833
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1834
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1835
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Јарсеново село Јарсеново
Лесковац
Јарсеново село Јарсеново
Лесковац
Јарсеново село Јарсеново
Лесковац
Јарсеново село Јарсеново
Лесковац
Јарсеново село Јарсеново
Лесковац
Јарсеново село Јарсеново
Лесковац
Суповац село Суповац
Лесковац
Суповац село Суповац
Лесковац
Суповац село Суповац
Лесковац
Суповац село Суповац
Лесковац
Суповац село Суповац
Лесковац
Суповац село Суповац
Лесковац
Суповац село Суповац
Лесковац
Суповац село Суповац
Лесковац
Суповац село Суповац
Лесковац
Суповац село Суповац
Лесковац
Суповац село Суповац
Лесковац
Суповац село Суповац
Лесковац
Суповац село Суповац
Лесковац
Суповац село Суповац
Лесковац
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
1836
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1837
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1838
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1839
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1840
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1841
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1842
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1843
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1844
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1845
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1846
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1847
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1848
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1849
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1850
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1851
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1852
Владичин Хан Београдска 62
Владичин Хан
Владичин Хан Београдска 62
Владичин Хан
Владичин Хан Београдска 62
Владичин Хан
Владичин Хан Београдска 62
Владичин Хан
Владичин Хан Београдска 62
Владичин Хан
Владичин Хан Београдска 62
Владичин Хан
Владичин Хан Београдска 62
Владичин Хан
Владичин Хан Београдска 62
Владичин Хан
Владичин Хан Београдска 62
Владичин Хан
Владичин Хан Београдска 62
Владичин Хан
Владичин Хан Београдска 62
Владичин Хан
Владичин Хан Београдска 62
Владичин Хан
Владичин Хан Београдска 62
Владичин Хан
Владичин Хан Београдска 62
Владичин Хан
пчињски
10 до 22
пчињски
10 до 22
пчињски
10 до 22
пчињски
10 до 22
пчињски
10 до 22
пчињски
10 до 22
пчињски
10 до 22
пчињски
10 до 22
пчињски
10 до 22
пчињски
10 до 22
пчињски
10 до 22
пчињски
10 до 22
пчињски
10 до 22
пчињски
10 до 22
Лесковац Нишка 65
јабланички
10 до 22
1730145
Лесковац Нишка 65
јабланички
10 до 22
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Лесковац Нишка 65
јабланички
10 до 22
1853
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Лесковац Нишка 65
јабланички
10 до 22
1854
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Лесковац Нишка 65
јабланички
10 до 22
1855
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Лесковац Нишка 65
јабланички
10 до 22
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
1856
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Лесковац Нишка 65
јабланички
10 до 22
1857
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Лесковац Нишка 65
јабланички
10 до 22
1858
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Лесковац Нишка 65
јабланички
10 до 22
1859
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Лесковац Нишка 65
јабланички
10 до 22
1860
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Лесковац Нишка 65
јабланички
10 до 22
1861
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Лесковац Нишка 65
јабланички
10 до 22
1862
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Лесковац Нишка 65
јабланички
10 до 22
1863
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Лесковац Нишка 65
јабланички
10 до 22
1864
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
моравички
10 до 22
1865
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
моравички
10 до 22
1866
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
моравички
10 до 22
1867
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
моравички
10 до 22
1868
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
моравички
10 до 22
1869
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
моравички
10 до 22
1870
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
моравички
10 до 22
1871
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
моравички
10 до 22
1872
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
моравички
10 до 22
1873
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
моравички
10 до 22
1874
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
моравички
10 до 22
1875
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
моравички
10 до 22
Чачак Милинка Никшића 23
Чачак
Чачак Милинка Никшића 23
Чачак
Чачак Милинка Никшића 23
Чачак
Чачак Милинка Никшића 23
Чачак
Чачак Милинка Никшића 23
Чачак
Чачак Милинка Никшића 23
Чачак
Чачак Милинка Никшића 23
Чачак
Чачак Милинка Никшића 23
Чачак
Чачак Милинка Никшића 23
Чачак
Чачак Милинка Никшића 23
Чачак
Чачак Милинка Никшића 23
Чачак
Чачак Милинка Никшића 23
Чачак
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
1876
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1877
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1878
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1879
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1880
Чачак Милинка Никшића 23
Чачак
Чачак Милинка Никшића 23
Чачак
моравички
10 до 22
моравички
10 до 22
Негосавље село Негосавље
јабланички
10 до 22
1730145
Негосавље село Негосавље
јабланички
10 до 22
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Негосавље село Негосавље
јабланички
10 до 22
1881
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Негосавље село Негосавље
јабланички
10 до 22
1882
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Негосавље село Негосавље
јабланички
10 до 22
1883
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Негосавље село Негосавље
јабланички
10 до 22
1884
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Негосавље село Негосавље
јабланички
10 до 22
1885
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Негосавље село Негосавље
јабланички
10 до 22
1886
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Негосавље село Негосавље
јабланички
10 до 22
1887
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Негосавље село Негосавље
јабланички
10 до 22
1888
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Негосавље село Негосавље
јабланички
10 до 22
1889
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Негосавље село Негосавље
јабланички
10 до 22
1890
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Негосавље село Негосавље
јабланички
10 до 22
1891
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Негосавље село Негосавље
јабланички
10 до 22
1892
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Рајно поље село Рајно поље
јабланички
10 до 22
1893
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Рајно поље село Рајно поље
јабланички
10 до 22
1894
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Рајно поље село Рајно поље
јабланички
10 до 22
1895
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Рајно поље село Рајно поље
јабланички
10 до 22
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
шипурак
вишња
малина
купина
јагода
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
1896
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Рајно поље село Рајно поље
јабланички
10 до 22
1897
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Рајно поље село Рајно поље
јабланички
10 до 22
1898
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Рајно поље село Рајно поље
јабланички
10 до 22
1899
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Рајно поље село Рајно поље
јабланички
10 до 22
1900
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Рајно поље село Рајно поље
јабланички
10 до 22
1901
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Рајно поље село Рајно поље
јабланички
10 до 22
1902
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Рајно поље село Рајно поље
јабланички
10 до 22
1903
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Рајно поље село Рајно поље
јабланички
10 до 22
1904
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Рајно поље село Рајно поље
јабланички
10 до 22
1905
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Рајно поље село Рајно поље
јабланички
10 до 22
1906
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
моравички
10 до 22
1907
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
моравички
10 до 22
1908
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
моравички
10 до 22
1909
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
моравички
10 до 22
1910
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
моравички
10 до 22
1911
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
моравички
10 до 22
1912
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
моравички
10 до 22
1913
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
моравички
10 до 22
1914
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
моравички
10 до 22
1915
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
моравички
10 до 22
Ивањица Дубрава бб Прилике
Ивањица
Ивањица Дубрава бб Прилике
Ивањица
Ивањица Дубрава бб Прилике
Ивањица
Ивањица Дубрава бб Прилике
Ивањица
Ивањица Дубрава бб Прилике
Ивањица
Ивањица Дубрава бб Прилике
Ивањица
Ивањица Дубрава бб Прилике
Ивањица
Ивањица Дубрава бб Прилике
Ивањица
Ивањица Дубрава бб Прилике
Ивањица
Ивањица Дубрава бб Прилике
Ивањица
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
1916
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1917
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1918
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1919
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1920
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1921
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1922
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1923
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1924
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1925
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1926
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1927
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1928
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1929
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1930
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1931
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1932
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1933
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1934
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1935
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Ивањица Дубрава бб Прилике
Ивањица
Ивањица Дубрава бб Прилике
Ивањица
Ивањица Дубрава бб Прилике
Ивањица
Ивањица Дубрава бб Прилике
Ивањица
Близна село Близна
Мајданпек
Близна село Близна
Мајданпек
Близна село Близна
Мајданпек
Близна село Близна
Мајданпек
Близна село Близна
Мајданпек
Близна село Близна
Мајданпек
Близна село Близна
Мајданпек
Близна село Близна
Мајданпек
Близна село Близна
Мајданпек
Близна село Близна
Мајданпек
Близна село Близна
Мајданпек
Близна село Близна
Мајданпек
Близна село Близна
Мајданпек
Близна село Близна
Мајданпек
Орашац село Орашац
Лесковац
Орашац село Орашац
Лесковац
моравички
10 до 22
моравички
10 до 22
моравички
10 до 22
моравички
10 до 22
борски
10 до 22
борски
10 до 22
борски
10 до 22
борски
10 до 22
борски
10 до 22
борски
10 до 22
борски
10 до 22
борски
10 до 22
борски
10 до 22
борски
10 до 22
борски
10 до 22
борски
10 до 22
борски
10 до 22
борски
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
1936
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1937
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1938
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1939
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1940
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1941
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1942
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1943
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1944
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1945
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1946
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1947
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1948
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1949
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1950
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1951
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1952
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1953
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1954
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1955
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Орашац село Орашац
Лесковац
Орашац село Орашац
Лесковац
Орашац село Орашац
Лесковац
Орашац село Орашац
Лесковац
Орашац село Орашац
Лесковац
Орашац село Орашац
Лесковац
Орашац село Орашац
Лесковац
Орашац село Орашац
Лесковац
Орашац село Орашац
Лесковац
Орашац село Орашац
Лесковац
Орашац село Орашац
Лесковац
Орашац село Орашац
Лесковац
Градашница село Градашница
Лесковац
Градашница село Градашница
Лесковац
Градашница село Градашница
Лесковац
Градашница село Градашница
Лесковац
Градашница село Градашница
Лесковац
Градашница село Градашница
Лесковац
Градашница село Градашница
Лесковац
Градашница село Градашница
Лесковац
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
1956
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1957
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1958
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1959
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1960
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1961
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1962
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1963
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1964
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1965
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1966
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1967
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1968
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1969
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1970
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1971
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1972
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1973
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1974
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1975
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Градашница село Градашница
Лесковац
Градашница село Градашница
Лесковац
Градашница село Градашница
Лесковац
Градашница село Градашница
Лесковац
Градашница село Градашница
Лесковац
Градашница село Градашница
Лесковац
Радоњица село Радоњица
Лесковац
Радоњица село Радоњица
Лесковац
Радоњица село Радоњица
Лесковац
Радоњица село Радоњица
Лесковац
Радоњица село Радоњица
Лесковац
Радоњица село Радоњица
Лесковац
Радоњица село Радоњица
Лесковац
Радоњица село Радоњица
Лесковац
Радоњица село Радоњица
Лесковац
Радоњица село Радоњица
Лесковац
Радоњица село Радоњица
Лесковац
Радоњица село Радоњица
Лесковац
Радоњица село Радоњица
Лесковац
Радоњица село Радоњица
Лесковац
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
купина
јагода
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
1976
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1977
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1978
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1979
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1980
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1981
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1982
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1983
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1984
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1985
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1986
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1987
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1988
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1989
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1990
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1991
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1992
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1993
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1994
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1995
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Тополница село Тополница
Доњи Милановац
Тополница село Тополница
Доњи Милановац
Тополница село Тополница
Доњи Милановац
Тополница село Тополница
Доњи Милановац
Тополница село Тополница
Доњи Милановац
Тополница село Тополница
Доњи Милановац
Тополница село Тополница
Доњи Милановац
Тополница село Тополница
Доњи Милановац
Тополница село Тополница
Доњи Милановац
Тополница село Тополница
Доњи Милановац
Тополница село Тополница
Доњи Милановац
Тополница село Тополница
Доњи Милановац
Тополница село Тополница
Доњи Милановац
Тополница село Тополница
Доњи Милановац
Бабичко село Бабичко
Лесковац
Бабичко село Бабичко
Лесковац
Бабичко село Бабичко
Лесковац
Бабичко село Бабичко
Лесковац
Бабичко село Бабичко
Лесковац
Бабичко село Бабичко
Лесковац
борски
10 до 22
борски
10 до 22
борски
10 до 22
борски
10 до 22
борски
10 до 22
борски
10 до 22
борски
10 до 22
борски
10 до 22
борски
10 до 22
борски
10 до 22
борски
10 до 22
борски
10 до 22
борски
10 до 22
борски
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
1996
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1997
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1998
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
1999
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2000
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2001
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2002
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2003
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2004
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2005
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
2006
Бабичко село Бабичко
Лесковац
Бабичко село Бабичко
Лесковац
Бабичко село Бабичко
Лесковац
Бабичко село Бабичко
Лесковац
Бабичко село Бабичко
Лесковац
Бабичко село Бабичко
Лесковац
Бабичко село Бабичко
Лесковац
Бабичко село Бабичко
Лесковац
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
Црквица село Црквица Бојник
јабланички
10 до 22
1730145
Црквица село Црквица Бојник
јабланички
10 до 22
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Црквица село Црквица Бојник
јабланички
10 до 22
2007
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Црквица село Црквица Бојник
јабланички
10 до 22
2008
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Црквица село Црквица Бојник
јабланички
10 до 22
2009
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Црквица село Црквица Бојник
јабланички
10 до 22
2010
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Црквица село Црквица Бојник
јабланички
10 до 22
2011
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Црквица село Црквица Бојник
јабланички
10 до 22
2012
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Црквица село Црквица Бојник
јабланички
10 до 22
2013
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Црквица село Црквица Бојник
јабланички
10 до 22
2014
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Црквица село Црквица Бојник
јабланички
10 до 22
2015
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Црквица село Црквица Бојник
јабланички
10 до 22
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
2016
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Црквица село Црквица Бојник
јабланички
10 до 22
2017
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Црквица село Црквица Бојник
јабланички
10 до 22
2018
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
топлички
10 до 22
2019
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
топлички
10 до 22
2020
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
топлички
10 до 22
2021
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
топлички
10 до 22
2022
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
топлички
10 до 22
2023
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
топлички
10 до 22
2024
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
топлички
10 до 22
2025
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
топлички
10 до 22
2026
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
топлички
10 до 22
2027
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
топлички
10 до 22
2028
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
топлички
10 до 22
2029
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
топлички
10 до 22
2030
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
топлички
10 до 22
2031
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
топлички
10 до 22
2032
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
пиротски
10 до 22
2033
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
пиротски
10 до 22
2034
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
пиротски
10 до 22
2035
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
пиротски
10 до 22
Житни поток село Житни
поток Прокупље
Житни поток село Житни
поток Прокупље
Житни поток село Житни
поток Прокупље
Житни поток село Житни
поток Прокупље
Житни поток село Житни
поток Прокупље
Житни поток село Житни
поток Прокупље
Житни поток село Житни
поток Прокупље
Житни поток село Житни
поток Прокупље
Житни поток село Житни
поток Прокупље
Житни поток село Житни
поток Прокупље
Житни поток село Житни
поток Прокупље
Житни поток село Житни
поток Прокупље
Житни поток село Житни
поток Прокупље
Житни поток село Житни
поток Прокупље
Бабушница 7.бригаде 14
Бабушница
Бабушница 7.бригаде 14
Бабушница
Бабушница 7.бригаде 14
Бабушница
Бабушница 7.бригаде 14
Бабушница
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
2036
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2037
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2038
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2039
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2040
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2041
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2042
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2043
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2044
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2045
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2046
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2047
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2048
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2049
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2050
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2051
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2052
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2053
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2054
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2055
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Бабушница 7.бригаде 14
Бабушница
Бабушница 7.бригаде 14
Бабушница
Бабушница 7.бригаде 14
Бабушница
Бабушница 7.бригаде 14
Бабушница
Бабушница 7.бригаде 14
Бабушница
Бабушница 7.бригаде 14
Бабушница
Бабушница 7.бригаде 14
Бабушница
Бабушница 7.бригаде 14
Бабушница
Бабушница 7.бригаде 14
Бабушница
Бабушница 7.бригаде 14
Бабушница
Ораовица село Ораовица
Грделица
Ораовица село Ораовица
Грделица
Ораовица село Ораовица
Грделица
Ораовица село Ораовица
Грделица
Ораовица село Ораовица
Грделица
Ораовица село Ораовица
Грделица
Ораовица село Ораовица
Грделица
Ораовица село Ораовица
Грделица
Ораовица село Ораовица
Грделица
Ораовица село Ораовица
Грделица
пиротски
10 до 22
пиротски
10 до 22
пиротски
10 до 22
пиротски
10 до 22
пиротски
10 до 22
пиротски
10 до 22
пиротски
10 до 22
пиротски
10 до 22
пиротски
10 до 22
пиротски
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
2056
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2057
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2058
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2059
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2060
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2061
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2062
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2063
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2064
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2065
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2066
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2067
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2068
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2069
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2070
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2071
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2072
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2073
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2074
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2075
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Ораовица село Ораовица
Грделица
Ораовица село Ораовица
Грделица
Ораовица село Ораовица
Грделица
Ораовица село Ораовица
Грделица
Манастириште село
Манастириште Власотинце
Манастириште село
Манастириште Власотинце
Манастириште село
Манастириште Власотинце
Манастириште село
Манастириште Власотинце
Манастириште село
Манастириште Власотинце
Манастириште село
Манастириште Власотинце
Манастириште село
Манастириште Власотинце
Манастириште село
Манастириште Власотинце
Манастириште село
Манастириште Власотинце
Манастириште село
Манастириште Власотинце
Манастириште село
Манастириште Власотинце
Манастириште село
Манастириште Власотинце
Манастириште село
Манастириште Власотинце
Манастириште село
Манастириште Власотинце
Јастребац село Јастребац
Власотинце
Јастребац село Јастребац
Власотинце
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
2076
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2077
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2078
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2079
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2080
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2081
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2082
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2083
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2084
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2085
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2086
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2087
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2088
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2089
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2090
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2091
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2092
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2093
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2094
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2095
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Јастребац село Јастребац
Власотинце
Јастребац село Јастребац
Власотинце
Јастребац село Јастребац
Власотинце
Јастребац село Јастребац
Власотинце
Јастребац село Јастребац
Власотинце
Јастребац село Јастребац
Власотинце
Јастребац село Јастребац
Власотинце
Јастребац село Јастребац
Власотинце
Јастребац село Јастребац
Власотинце
Јастребац село Јастребац
Власотинце
Јастребац село Јастребац
Власотинце
Јастребац село Јастребац
Власотинце
Братмиловац Воје Мичића 23
Лесковац
Братмиловац Воје Мичића 23
Лесковац
Братмиловац Воје Мичића 23
Лесковац
Братмиловац Воје Мичића 23
Лесковац
Братмиловац Воје Мичића 23
Лесковац
Братмиловац Воје Мичића 23
Лесковац
Братмиловац Воје Мичића 23
Лесковац
Братмиловац Воје Мичића 23
Лесковац
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
2096
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2097
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2098
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2099
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2100
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2101
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2102
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2103
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2104
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2105
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2106
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2107
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2108
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2109
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2110
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2111
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2112
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2113
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2114
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2115
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Братмиловац Воје Мичића 23
Лесковац
Братмиловац Воје Мичића 23
Лесковац
Братмиловац Воје Мичића 23
Лесковац
Братмиловац Воје Мичића 23
Лесковац
Братмиловац Воје Мичића 23
Лесковац
Братмиловац Воје Мичића 23
Лесковац
Ступница село Ступница
Лесковац
Ступница село Ступница
Лесковац
Ступница село Ступница
Лесковац
Ступница село Ступница
Лесковац
Ступница село Ступница
Лесковац
Ступница село Ступница
Лесковац
Ступница село Ступница
Лесковац
Ступница село Ступница
Лесковац
Ступница село Ступница
Лесковац
Ступница село Ступница
Лесковац
Ступница село Ступница
Лесковац
Ступница село Ступница
Лесковац
Ступница село Ступница
Лесковац
Ступница село Ступница
Лесковац
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
2116
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2117
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2118
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2119
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2120
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2121
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2122
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2123
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2124
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2125
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2126
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2127
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2128
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2129
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2130
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2131
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2132
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2133
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2134
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2135
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
Липовица село Липовица
Власотинце
Липовица село Липовица
Власотинце
Липовица село Липовица
Власотинце
Липовица село Липовица
Власотинце
Липовица село Липовица
Власотинце
Липовица село Липовица
Власотинце
Липовица село Липовица
Власотинце
Липовица село Липовица
Власотинце
Липовица село Липовица
Власотинце
Липовица село Липовица
Власотинце
Липовица село Липовица
Власотинце
Липовица село Липовица
Власотинце
Липовица село Липовица
Власотинце
Липовица село Липовица
Власотинце
Паликућа село Паликућа
Лесковац
Паликућа село Паликућа
Лесковац
Паликућа село Паликућа
Лесковац
Паликућа село Паликућа
Лесковац
Паликућа село Паликућа
Лесковац
Паликућа село Паликућа
Лесковац
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
2
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шумска купина
шипурак
вишња
малина
јагода
купина
шљива
боровница
вргањ
2136
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2137
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2138
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2139
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2140
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2141
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2142
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2143
ЗЗ МОРАВАЦ Лесковац
1730145
2144
2145
2146
ЗЗ СВИЛОЈЕВО Свилојево, Главна бр. 30
ЗЗ СВИЛОЈЕВО Свилојево, Главна бр. 30
ЗЗ СВИЛОЈЕВО Свилојево, Главна бр. 30
8129568
8129568
8129568
ЗЗ ТИСА - Бачко Петрово
Село
8056366
2148 ЗЗ ЧУКАРИЦА - Омољица
8601666
2147
2149
2150
2151
2152
2153
ИВО ПРОМЕТ ДОО
Врагочаница
ИВО ПРОМЕТ ДОО
Врагочаница
ИВО ПРОМЕТ ДОО
Врагочаница
ИВО ПРОМЕТ ДОО
Врагочаница
ЈУАРБИС доо - Руски
Крстур, М. Тита 89
06551475
06551475
06551475
06551475
8662215
Паликућа село Паликућа
Лесковац
Паликућа село Паликућа
Лесковац
Паликућа село Паликућа
Лесковац
Паликућа село Паликућа
Лесковац
Паликућа село Паликућа
Лесковац
Паликућа село Паликућа
Лесковац
Паликућа село Паликућа
Лесковац
Паликућа село Паликућа
Лесковац
ЗЗ СВИЛОЈЕВО - Свилојево,
Утоварна рампа
ЗЗ СВИЛОЈЕВО - Свилојево,
Утоварна рампа
ЗЗ СВИЛОЈЕВО - Свилојево,
Утоварна рампа
Сточна вага Железничка
станица Бачко Петрово Село,
Тополски пут бб
Откупно место бр. 1,
Омољица, Патријарха
Арсенија Чарнојевића 19
Врагочаница центар
Врагочаница бб
Врагочаница центар
Врагочаница бб
Врагочаница центар
Врагочаница бб
Врагочаница центар
Врагочаница бб
ЈУАРБИС доо - Руски Крстур,
Русинска 161
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
01.05.2013.
30.12.2013.
током целе
године
током целе
године
током целе
године
шумска купина
16 до 12
током целе
године
товне свиње из
откупа
јужнобанатски
07 до 15
током целе
године
меркантилни
кукуруз
колубарски
18 до 21
колубарски
18 до 21
колубарски
18 до 21
колубарски
18 до 21
западнобачки
08 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
јабланички
10 до 22
западнобачки
06 до 14
западнобачки
06 до 14
западнобачки
06 до 14
јужнобачки
2
10.06.2013.
01.08.2013.
20.06.2013.
01.10.2013.
01.09.2013.
01.12.2013.
15.08.2013.
31.10.2013.
20.06.31.07.2013.
лисичарка
црна труба
лактаријус
рибизла
шумска јагода
шипурак
вишња
свиње
025/797-026
прасад
025/797-026
јунад
025/797-026
малина
купина
јабука
шљива
јечам
2154
2155
2156
2157
ЈУАРБИС доо - Руски
Крстур, М. Тита 89
ЈУАРБИС доо - Руски
Крстур, М. Тита 89
ЈУАРБИС доо - Руски
Крстур, М. Тита 89
ЈУАРБИС доо - Руски
Крстур, М. Тита 89
8662215
8662215
8662215
8662215
ЈУАРБИС доо - Руски Крстур,
Русинска 161
ЈУАРБИС доо - Руски Крстур,
Русинска 161
ЈУАРБИС доо - Руски Крстур,
Русинска 161
ЈУАРБИС доо - Руски Крстур,
Русинска 161
западнобачки
08 до 22 и
летњи и
јесењи
период
08 до 22
западнобачки
08 до 22
западнобачки
08 до 22
западнобачки
08 до 22
2158 КАЛЕМБЕР доо Његошево
8632383
КАЛЕМБЕР доо Његошево,
Ловћенска 18
севернобачки
2159 КАЛЕМБЕР доо Његошево
8632383
КАЛЕМБЕР доо Његошево,
Ловћенска 18
севернобачки
2160 КАЛЕМБЕР доо Његошево
8632383
КАЛЕМБЕР доо Његошево,
Ловћенска 18
севернобачки
2161 КАЛЕМБЕР доо Његошево
8632383
КАЛЕМБЕР доо Његошево,
Ловћенска 18
севернобачки
2162 КАЛЕМБЕР доо Његошево
8632383
КАЛЕМБЕР доо Његошево,
Ловћенска 18
севернобачки
2163 КАЛЕМБЕР доо Његошево
8632383
КАЛЕМБЕР доо Његошево,
Ловћенска 18
севернобачки
2164 КАЛЕМБЕР доо Његошево
8632383
КАЛЕМБЕР доо Његошево,
Ловћенска 18
севернобачки
2165
2166
2167
2168
Катарина комерц доо
Смедерево
Катарина комерц доо
Смедерево
Катарина комерц доо
Смедерево
Катарина комерц доо
Смедерево
17446231
17446231
17446231
17446231
Откупно место б.р. 1
Шуматовачка бб
Откупно место б.р. 1
Шуматовачка бб
Откупно место б.р. 1
Шуматовачка бб
Откупно место б.р. 1
Шуматовачка бб
05 до 09
дежурство
09 до 15
05 до 09
дежурство
09 до 15
05 до 09
дежурство
09 до 15
05 до 09
дежурство
09 до 15
05 до 09
дежурство
09 до 15
05 до 09
дежурство
09 до 15
05 до 09
дежурство
09 до 15
подунавски
06 до 18
подунавски
06 до 18
подунавски
06 до 18
подунавски
06 до 18
2
01.02.30.11.2013.
кукуруз
20.06.31.07.2013.
01.09.31.10.2013.
01.09.31.10.2013.
сунцокрет
током целе
године
јечам меркантилни
током целе
године
кукуруз
меркантилни
током целе
године
прасад
током целе
године
пшеница
меркантилна
током целе
године
соја меркантилна
током целе
године
сунцокрет
меркантилни
током целе
године
товне свиње
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
пшеница
соја
јагода
малина
бресква
кајсија
2169
2170
2171
2172
2173
2174
Катарина комерц доо
Смедерево
Катарина комерц доо
Смедерево
Катарина комерц доо
Смедерево
Катарина комерц доо
Смедерево
Катарина комерц доо
Смедерево
Катарина комерц доо
Смедерево
17446231
17446231
17446231
17446231
17446231
17446231
КЛАНИЦА И ПРЕРАДА
2175 МЕСА ПЕТРОВИЋ СЗТУР
Зоран Петровић, ПР
55439362
КЛАНИЦА И ПРЕРАДА
2176 МЕСА ПЕТРОВИЋ СЗТУР
Зоран Петровић, ПР
55439362
КЛАНИЦА И ПРЕРАДА
2177 МЕСА ПЕТРОВИЋ СЗТУР
Зоран Петровић, ПР
55439362
КЛАНИЦА И ПРЕРАДА
2178 МЕСА ПЕТРОВИЋ СЗТУР
Зоран Петровић, ПР
55439362
КЛАНИЦА И ПРЕРАДА
2179 МЕСА ПЕТРОВИЋ СЗТУР
Зоран Петровић, ПР
55439362
КЛАНИЦА И ПРЕРАДА
2180 МЕСА ПЕТРОВИЋ СЗТУР
Зоран Петровић, ПР
55439362
КЛАНИЦА И ПРЕРАДА
2181 МЕСА ПЕТРОВИЋ СЗТУР
Зоран Петровић, ПР
55439362
Откупно место б.р. 1
Шуматовачка бб
Откупно место б.р. 1
Шуматовачка бб
Откупно место б.р. 1
Шуматовачка бб
Откупно место б.р. 1
Шуматовачка бб
Откупно место б.р. 1
Шуматовачка бб
Откупно место б.р. 1
Шуматовачка бб
Откупно место б.р. 1 Кланица
Петровић
26.
септембар бб
15307 Лешница
Откупно место б.р. 1 Кланица
Петровић
26.
септембар бб
15307 Лешница
Откупно место б.р. 1 Кланица
Петровић
26.
септембар бб
15307 Лешница
Откупно место б.р. 1 Кланица
Петровић
26.
септембар бб
15307 Лешница
Откупно место б.р. 1 Кланица
Петровић
26.
септембар бб
15307 Лешница
Откупно место б.р. 1 Кланица
Петровић
26.
септембар бб
15307 Лешница
Откупно место б.р. 1 Кланица
Петровић
26.
септембар бб
15307 Лешница
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
подунавски
06 до 18
подунавски
06 до 18
подунавски
06 до 18
подунавски
06 до 18
подунавски
06 до 18
подунавски
06 до 18
мачвански
07 до 15
током целе
године
јагњад
мачвански
07 до 15
током целе
године
овце
мачвански
07 до 15
током целе
године
телад
мачвански
07 до 15
током целе
године
краве
мачвански
07 до 15
током целе
године
јунад
мачвански
07 до 15
током целе
године
прашчићи
мачвански
07 до 15
током целе
године
дебеле свиње
2
трешња
вишња
крушка
нектарина
јабука
мушмула
2182
2183
2184
2185
КОЛОНИЈА 68 доо
Алибунар
КОЛОНИЈА 68 доо
Алибунар
КОЛОНИЈА 68 доо
Алибунар
КОЛОНИЈА 68 доо
Алибунар
20661305
20661305
20661305
20661305
2186
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2187
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2188
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2189
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2190
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2191
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2192
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2193
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2194
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2195
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2196
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
Колонија 68 доо Алибунар
Железничка 56 Алибунар
Колонија 68 доо Алибунар
Железничка 56 Алибунар
Колонија 68 доо Алибунар
Железничка 56 Алибунар
Колонија 68 доо Алибунар
Железничка 56 Алибунар
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
јужнобанатски
08 до 20
јужнобанатски
08 до 20
јужнобанатски
08 до 20
јужнобанатски
08 до 20
колубарски
06 до 15
колубарски
25.06.2013.
25.07.2013.
01.09.2013.
30.11.2013.
15.07.2013.
31.08.2013.
15.07.2013.
31.08.2013.
пшеница
род 2013.
кукуруз
род 2013.
сунцокрет
род 2013.
соја
род 2013.
током целе
године
јабука
014/35-35-243
06 до 15
током целе
године
крушка
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
јагода
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
малина
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
грожђе
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
бресква
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
кајсија
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
трешња
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
нектарина
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
вишња
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
лубеница
014/35-35-243
2
2197
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2198
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2199
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2200
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2201
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2202
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2203
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2204
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2205
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2206
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2207
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2208
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2209
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
колубарски
06 до 15
током целе
године
диња
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
дуња
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
дулек
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
кромпир
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
шаргарепа
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
пасуљ
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
шљива
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
зелена салата
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
црни лук
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
бели лук
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
купиус
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
першун
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
прокељ
014/35-35-243
2
2210
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2211
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2212
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2213
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2214
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2215
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2216
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2217
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2218
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2219
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2220
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2221
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2222
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
колубарски
06 до 15
током целе
године
орах
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
ротквица
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
кељ
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
цвекла
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
шампињони
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
пашканат
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
тиквица
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
ротква
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
краставац
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
паприка
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
јаја
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
целер
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
блитва
014/35-35-243
2
2223
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2224
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2225
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2226
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2227
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево
20069040
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
МАТЛОГИСТИК Д.О.О.ЈЕЖЕВИЦА ,ЧАЧАК
МАТЛОГИСТИК Д.О.О.ЈЕЖЕВИЦА ,ЧАЧАК
МАТЛОГИСТИК Д.О.О.ЈЕЖЕВИЦА ,ЧАЧАК
МАТЛОГИСТИК Д.О.О.ЈЕЖЕВИЦА ,ЧАЧАК
МАТЛОГИСТИК Д.О.О.ЈЕЖЕВИЦА ,ЧАЧАК
МАРИНКОВИЋ С доо
Карађорђевац
МАРИНКОВИЋ С доо
Карађорђевац
МАРИНКОВИЋ С доо
Карађорђевац
МАРИНКОВИЋ С доо
Карађорђевац
МАРИНКОВИЋ С доо
Карађорђевац
МАРИНКОВИЋ С доо
Карађорђевац
МАРИНКОВИЋ С доо
Карађорђевац
МАРИНКОВИЋ С доо
Карађорђевац
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
ЛИНИЛЕД доо - Ваљево,
Откупно место бр. 1,
Заобилазни пут бб
колубарски
06 до 15
током целе
године
парадајз
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
броколи
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
спанаћ
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
листина
014/35-35-243
колубарски
06 до 15
током целе
године
празилук
014/35-35-243
мај - јул 2013
јагода
065/ 822 - 5770
нектарина
065/ 822 - 5770
шљива
065/ 822 - 5770
бресква
065/ 822 - 5770
20615532
Јежевица - Чачак
моравички
08 до 19
20615532
Јежевица - Чачак
моравички
08 до 19
20615532
Јежевица - Чачак
моравички
08 до 19
20615532
Јежевица - Чачак
моравички
08 до 19
20615532
Јежевица - Чачак
моравички
08 до 19
јун - август 2013
вишња
065/ 822 - 5770
јабланички
12 до 24
март - октобар
јагода
060/3825-765
јабланички
12 до 24
март - октобар
вишња
060/3825-765
јабланички
12 до 24
март - октобар
малина
060/3825-765
јабланички
12 до 24
март - октобар
купина
060/3825-765
јабланички
12 до 24
март - октобар
шљива
060/3825-765
јабланички
12 до 24
март - октобар
јабука
060/3825-765
јабланички
12 до 24
март - октобар
јагода
060/3825-765
јабланички
12 до 24
март - октобар
вишња
060/3825-765
20484438
20484438
20484438
20484438
20484438
20484438
20484438
20484438
Ђинђуша, Бојник, Откупно
место бр.4
Ђинђуша, Бојник, Откупно
место бр.4
Ђинђуша, Бојник, Откупно
место бр.4
Ђинђуша, Бојник, Откупно
место бр.4
Ђинђуша, Бојник, Откупно
место бр.4
Ђинђуша, Бојник, Откупно
место бр.4
Загужане, Лесковац, Откупно
место бр.3
Загужане, Лесковац, Откупно
место бр.3
2
мај - септембар
2013
јун - децембар
2013
јун - септембар
2013
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
МАРИНКОВИЋ С доо
Карађорђевац
МАРИНКОВИЋ С доо
Карађорђевац
МАРИНКОВИЋ С доо
Карађорђевац
МАРИНКОВИЋ С доо
Карађорђевац
МАРИНКОВИЋ С доо
Карађорђевац
МАРИНКОВИЋ С доо
Карађорђевац
МАРИНКОВИЋ С доо
Карађорђевац
МАРИНКОВИЋ С доо
Карађорђевац
МАРИНКОВИЋ С доо
Карађорђевац
МАРИНКОВИЋ С доо
Карађорђевац
МАРИНКОВИЋ С доо
Карађорђевац
МАРИНКОВИЋ С доо
Карађорђевац
МАРИНКОВИЋ С доо
Карађорђевац
МАРИНКОВИЋ С доо
Карађорђевац
МАРИНКОВИЋ С доо
Карађорђевац
МАРИНКОВИЋ С доо
Карађорђевац
20484438
20484438
20484438
20484438
20484438
20484438
20484438
20484438
20484438
20484438
20484438
20484438
20484438
20484438
20484438
20484438
Загужане, Лесковац, Откупно
место бр.3
Загужане, Лесковац, Откупно
место бр.3
Загужане, Лесковац, Откупно
место бр.3
Загужане, Лесковац, Откупно
место бр.3
Белановце, Лесковац, Откупно
место бр.2
Белановце, Лесковац, Откупно
место бр.2
Белановце, Лесковац, Откупно
место бр.2
Белановце, Лесковац, Откупно
место бр.2
Белановце, Лесковац, Откупно
место бр.2
Белановце, Лесковац, Откупно
место бр.2
Карађорђевац, Лесковац,
Откупно место бр.1
Карађорђевац, Лесковац,
Откупно место бр.1
Карађорђевац, Лесковац,
Откупно место бр.1
Карађорђевац, Лесковац,
Откупно место бр.1
Карађорђевац, Лесковац,
Откупно место бр.1
Карађорђевац, Лесковац,
Откупно место бр.1
јабланички
12 до 24
март - октобар
малина
060/3825-765
јабланички
12 до 24
март - октобар
купина
060/3825-765
јабланички
12 до 24
март - октобар
шљива
060/3825-765
јабланички
12 до 24
март - октобар
јабука
060/3825-765
јабланички
12 до 24
март - октобар
јагода
060/3825-765
јабланички
12 до 24
март - октобар
вишња
060/3825-765
јабланички
12 до 24
март - октобар
малина
060/3825-765
јабланички
12 до 24
март - октобар
купина
060/3825-765
јабланички
12 до 24
март - октобар
шљива
060/3825-765
јабланички
12 до 24
март - октобар
јабука
060/3825-765
јабланички
12 до 24
март - октобар
јагода
060/3825-765
јабланички
12 до 24
март - октобар
вишња
060/3825-765
јабланички
12 до 24
март - октобар
малина
060/3825-765
јабланички
12 до 24
март - октобар
купина
060/3825-765
јабланички
12 до 24
март - октобар
шљива
060/3825-765
јабланички
12 до 24
март - октобар
јабука
060/3825-765
2257
МАТИЋ ЈО.ГО. Д.О.О.
20478454
Удовице - Смедерево
Подунавски
07 - 22
2258
МАТИЋ ЈО.ГО. Д.О.О.
20478454
Удовице - Смедерево
Подунавски
07 - 22
2259
МАТИЋ ЈО.ГО. Д.О.О.
20478454
Удовице - Смедерево
Подунавски
07 - 22
2260
МАТИЋ ЈО.ГО. Д.О.О.
20478454
Удовице - Смедерево
Подунавски
07 - 22
2
15.05.2013. 30.11.2013.
15.05.2013. 30.11.2013.
15.09.2013. 30.11.2013.
15.05.2013. 30.11.2013.
јагода
крушка
бресква
нектарина
2261
МАТИЋ ЈО.ГО. Д.О.О.
20478454
Јежевица
Златиборски
07 - 22
2262
МАТИЋ ЈО.ГО. Д.О.О.
20478454
Јежевица
Златиборски
07 - 22
2263
МАТИЋ ЈО.ГО. Д.О.О.
20478454
Блаце
Топличком
07 - 22
2264
МАТИЋ ЈО.ГО. Д.О.О.
20478454
Бачки Виногради - Суботица
Севернобачки
07 - 22
2265
МАТИЋ ЈО.ГО. Д.О.О.
20478454
Бачки Виногради - Суботица
Севернобачки
07 - 22
2266
МАТИЋ ЈО.ГО. Д.О.О.
20478454
Сланкамен
Сремски
07 - 22
2267
МАТИЋ ЈО.ГО. Д.О.О.
20478454
Бела Црква
Јужнобанатском
07 - 22
2268
МАТИЋ ЈО.ГО. Д.О.О.
20478454
Бела Црква
Јужнобанатском
07 - 22
2269
МАТИЋ ЈО.ГО. Д.О.О.
20478454
Лесковац
Јабланички
07 - 22
2270
МАТИЋ ЈО.ГО. Д.О.О.
20478454
Лесковац
Јабланички
07 - 22
2271
МАТИЋ ЈО.ГО. Д.О.О.
20478454
Лесковац
Јабланички
07 - 22
20615532
Јежевица - Чачак
моравички
08 до 19
20615532
Јежевица - Чачак
моравички
08 до 19
20615532
Откупно место бр. 1, Јежевица
мачвански
07 до 19
20615532
Откупно место бр. 1, Јежевица
мачвански
07 до 19
2276 МИЗОР МИКА доо Дерпње
20899387
МИЗОР ПРОМЕТ доо Дероње
08789100
07 до 22
2277 МИЗОР МИКА доо Дерпње
20899387
западнобачки
07 до 22
2278 МИЗОР МИКА доо Дерпње
20899387
западнобачки
07 до 22
2279 МИЗОР МИКА доо Дерпње
20899387
западнобачки
07 до 22
2280 МИЗОР МИКА доо Дерпње
20899387
западнобачки
07 до 22
2272
2273
2274
2275
МАТЛОГИСТИК Д.О.О.ЈЕЖЕВИЦА ,ЧАЧАК
МАТЛОГИСТИК Д.О.О.ЈЕЖЕВИЦА ,ЧАЧАК
МАТЛОГИСТИК доо
Јежевица - Чачак
МАТЛОГИСТИК доо
Јежевица - Чачак
Откупно место бр.2
Сомборска 66 Оџаци
Откупно место бр. 1
Војводе Мишића 18 Дероње
Откупно место бр. 1
Војводе Мишића 18 Дероње
Откупно место бр. 1
Војводе Мишића 18 Дероње
2
01.06.2013. 31.12.2013.
01.06.2013. 31.12.2013.
01.06.2013. 30.09.2013.
01.06.2013. 31.12.2013.
01.06.2013. 31.07.2013
01.06.2013. 31.12.2013.
01.06.2013. 31.12.2013.
01.06.2013. 30.09.2013.
01.06.2013. 31.12.2013.
01.07.2013. 30.09.2013.
01.06.2013. 30.11.2013
јун - септембар
2013
мај - јун -јул
2013
током целе
године
током целе
године
01.03.2013.
31.12.2013.
01.06.2013.
31.12.2013.
01.03.2013.
31.12.2013.
01.03.2013.
31.12.2013.
01.03.2013.
31.12.2013.
шљива
јабука
шљива
јабука
вишња
јабука
јабука
шљива
кромпир
парадајз
купус
кајсија
065/ 822 - 5770
тршења
065/ 822 - 5770
крушка
јабуке
меркантилна соја
меркантилна
пшеница
меркантилни
кукуруз
меркантилна соја
меркантилна
пшеница
2281
2282
2283
2284
2285
МИЗОР ПРОМЕТ доо
Дероње
МИЗОР ПРОМЕТ доо
Дероње
МИЗОР ПРОМЕТ доо
Дероње
МИЗОР ПРОМЕТ доо
Дероње
МИЗОР ПРОМЕТ доо
Дероње
08789100
08789100
08789100
08789100
08789100
08752613
2286
МИКРА КООП доо-Пачир
2287
МИКРА КООП доо-Пачир
2288
МИКРА КООП доо-Пачир
2289
МИКРА КООП доо-Пачир
2290
МИКРА КООП доо-Пачир
2291
МИКРА КООП доо-Пачир
2292
МИКРА КООП доо-Пачир
2293
МИКРА КООП доо-Пачир
2294
МИКРА КООП доо-Пачир
2295
МИКРА КООП доо-Пачир
2296
2297
2298
МИЛЕР ДОО
МИЛЕР ДОО
МИЛЕР ДОО
20652349
20652349
20652349
2299
МИЛЕР ДОО
20652349
2300
МИЛЕР ДОО
20652349
2301
МИЛЕР ДОО
20652349
2302
МИЛЕР ДОО
20652349
08752613
08752613
08752613
08752613
08752613
08752613
08752613
08752613
08752613
Откупно место бр. 1
Војводе Мишића 18 Дероње
Откупно место бр. 1
Војводе Мишића 18 Дероње
Откупно место бр. 1
Војводе Мишића 18 Дероње
Откупно место бр.2
Сомборска 66 Оџаци
Откупно место бр.2
Сомборска 66 Оџаци
Откупно место,Дунавска
бр.24,Пачир
Откупно место,Дунавска
бр.24,Пачир
Откупно место,Дунавска
бр.24,Пачир
Откупно место,Дунавска
бр.24,Пачир
Откупно место,Дунавска
бр.24,Пачир
Откупно место,Железничка
станица ббПачир
Откупно место,Железничка
станица ббПачир
Откупно место,Јна
бр.20,Пачир
Откупно место,Јна
бр.20,Пачир
Откупно место,Јна
бр.20,Пачир
Змињак Врановачка 18
Змињак Врановачка 18
Змињак Врановачка 18
Откупно место бр.1 Анте
Богичевића 101 Лозница
Откупно место бр.1 Анте
Богичевића 101 Лозница
Откупно место бр.1 Анте
Богичевића 101 Лозница
Липолист Војводе Степе 12/а
западнобачки
07 до 22
западнобачки
07 до 22
западнобачки
07 до 22
западнобачки
07 до 22
западнобачки
07 до 22
севернобачки
о до 24
севернобачки
о до 24
севернобачки
о до 24
севернобачки
о до 24
севернобачки
о до 24
севернобачки
о до 24
севернобачки
о до 24
севернобачки
о до 24
севернобачки
о до 24
севернобачки
о до 24
мачвански
мачвански
мачвански
14 до 23
14 до 23
14 до 23
01.03.2013.
31.12.2013.
01.03.2013.
31.12.2013.
01.03.2013.
31.12.2013.
01.03.2013.
31.12.2013.
01.06.2013.
31.12.2013.
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
јун - септембар
јун - септембар
јун - септембар
мачвански
10 до 22
јун - септембар
купина
мачвански
10 до 22
јун - септембар
малина
мачвански
10 до 22
јун - септембар
вишња
мачвански
14 до 23
јун - септембар
купина
2
меркантилна соја
меркантилни
кукуруз
меркантилна
пшеница
меркантилна соја
меркантилна
пшеница
сунцокрет
024 - 4744 -768
пшеница
024 - 4744 -768
кукуруз
024 - 4744 -768
јечам
024 - 4744 -768
јунад
024 - 4744 -768
овце
024 - 4744 -768
свиње
024 - 4744 -768
јунад
024 - 4744 -768
овце
024 - 4744 -768
свиње
024 - 4744 -768
вишња
малина
купина
2303
МИЛЕР ДОО
20652349
Липолист Војводе Степе 12/а
мачвански
14 до 23
јун - септембар
малина
2304
МИЛЕР ДОО
20652349
Липолист Војводе Степе 12/а
мачвански
14 до 23
јун - септембар
вишња
2305
МИЛСА доо - Ниш
6772986
нишавски
07 до 20
август - новембар
шаргарепа
2306
МИЛСА доо - Ниш
6772986
нишавски
07 до 20
август - новембар
зелени парадајз
2307
МИЛСА доо - Ниш
6772986
нишавски
07 до 20
јун - новембар
феферони љути,
свежи
2308
МИЛСА доо - Ниш
6772986
нишавски
07 до 20
август - новембар
паприка свежа
2309
МИЛСА доо - Ниш
6772986
нишавски
07 до 20
јун - новембар
краставац свеж
2310
МИЛСА доо - Ниш
6772986
нишавски
07 до 20
током целе
године
сунцокрет
2311
МИЛСА доо - Ниш
6772986
нишавски
07 до 20
током целе
године
семе бундеве, суво
2312
МИЛСА доо - Ниш
6772986
нишавски
07 до 20
током целе
године
дрва за огрев
2313
МИЛСА доо - Ниш
6772986
нишавски
07 до 20
током целе
године
рен свеж
2314
МИЛСА доо - Ниш
6772986
нишавски
07 до 20
током целе
године
цвекла свежа
јабланички
07 до 24
јабланички
07 до 24
јабланички
07 до 24
2315
2316
2317
МИЉКОВИЋ ПЛУС ЗТР
Миланово, Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС ЗТР
Миланово, Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС ЗТР
Миланово, Лесковац
62404922
62404922
62404922
Производни погон за прераду
поврћа Мерошина, Стојана
Новаковића 10
Производни погон за прераду
поврћа Мерошина, Стојана
Новаковића 10
Производни погон за прераду
поврћа Мерошина, Стојана
Новаковића 10
Производни погон за прераду
поврћа Мерошина, Стојана
Новаковића 10
Производни погон за прераду
поврћа Мерошина, Стојана
Новаковића 10
Производни погон за прераду
поврћа Мерошина, Стојана
Новаковића 10
Производни погон за прераду
поврћа Мерошина, Стојана
Новаковића 10
Производни погон за прераду
поврћа Мерошина, Стојана
Новаковића 10
Производни погон за прераду
поврћа Мерошина, Стојана
Новаковића 10
Производни погон за прераду
поврћа Мерошина, Стојана
Новаковића 10
откупно место бр.5,
придворица, Бојник
откупно место бр.5,
придворица, Бојник
откупно место бр.5,
придворица, Бојник
2
20.05.01.10.2013.
20.05.01.10.2013.
20.05.01.10.2013.
јагода
016/735-271
вишња
016/735-271
купина
016/735-271
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
МИЉКОВИЋ ПЛУС ЗТР
Миланово, Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС ЗТР
Миланово, Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС ЗТР
Миланово, Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС ЗТР
Миланово, Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС ЗТР
Миланово, Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС ЗТР
Миланово, Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
откупно место бр.5,
придворица, Бојник
откупно место бр.5,
придворица, Бојник
откупно место бр.5,
придворица, Бојник
откупно место бр.5,
придворица, Бојник
откупно место бр.5,
придворица, Бојник
откупно место бр.5,
придворица, Бојник
Откупно место бр. 1
Миланово Лесковац
Откупно место бр. 1
Миланово Лесковац
Откупно место бр. 1
Миланово Лесковац
Откупно место бр. 1
Миланово Лесковац
Откупно место бр. 1
Миланово Лесковац
Откупно место бр. 1
Миланово Лесковац
Откупно место бр. 1
Миланово Лесковац
Откупно место бр. 1
Миланово Лесковац
Откупно место бр. 1
Миланово Лесковац
Откупно место бр. 2
Белановце Лесковац
Откупно место бр. 2
Белановце Лесковац
Откупно место бр. 2
Белановце Лесковац
Откупно место бр. 2
Белановце Лесковац
Откупно место бр. 2
Белановце Лесковац
јабланички
07 до 24
јабланички
07 до 24
јабланички
07 до 24
јабланички
07 до 24
јабланички
07 до 24
јабланички
07 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
2
20.05.01.10.2013.
20.05.01.10.2013.
20.05.01.10.2013.
20.05.01.10.2013.
20.05.01.10.2013.
20.05.01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
малина
016/735-271
шљива
016/735-271
крушка
016/735-271
јабука
016/735-271
дуња
016/735-271
паприка
016/735-271
јагода
вишња
купина
малина
шљива
крушка
јабука
дуња
паприка
јагода
вишња
купина
малина
шљива
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
Откупно место бр. 2
Белановце Лесковац
Откупно место бр. 2
Белановце Лесковац
Откупно место бр. 2
Белановце Лесковац
Откупно место бр. 2
Белановце Лесковац
Откупно место бр. 3
Подримце Лесковац
Откупно место бр. 3
Подримце Лесковац
Откупно место бр. 3
Подримце Лесковац
Откупно место бр. 3
Подримце Лесковац
Откупно место бр. 3
Подримце Лесковац
Откупно место бр. 3
Подримце Лесковац
Откупно место бр. 3
Подримце Лесковац
Откупно место бр. 3
Подримце Лесковац
Откупно место бр. 3
Подримце Лесковац
Откупно место бр. 4
Душаново Лесковац
Откупно место бр. 4
Душаново Лесковац
Откупно место бр. 4
Душаново Лесковац
Откупно место бр. 4
Душаново Лесковац
Откупно место бр. 4
Душаново Лесковац
Откупно место бр. 4
Душаново Лесковац
Откупно место бр. 4
Душаново Лесковац
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
2
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
крушка
јабука
дуња
паприка
јагода
вишња
купина
малина
шљива
крушка
јабука
дуња
паприка
јагода
вишња
купина
малина
шљива
крушка
јабука
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
МИЉКОВИЋ ПЛУС
Миланово Лесковац
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
62404922
2369
МИСТРАЛ КОМЕРЦ ДОО
Темерин
08662002
2370
МИСТРАЛ КОМЕРЦ ДОО
Темерин
08662002
2371
МИСТРАЛ КОМЕРЦ ДОО
Темерин
08662002
2372
МИСТРАЛ КОМЕРЦ ДОО
Темерин
08662002
Откупно место бр. 4
Душаново Лесковац
Откупно место бр. 4
Душаново Лесковац
Откупно место бр. 5
Придворица Лесковац
Откупно место бр. 5
Придворица Лесковац
Откупно место бр. 5
Придворица Лесковац
Откупно место бр. 5
Придворица Лесковац
Откупно место бр. 5
Придворица Лесковац
Откупно место бр. 5
Придворица Лесковац
Откупно место бр. 5
Придворица Лесковац
Откупно место бр. 5
Придворица Лесковац
Откупно место бр. 5
Придворица Лесковац
Откупно место број 2
Бачко Петрово Село
Бечејски пут бб
Бачко Петрово Село
Откупно место број 2
Бачко Петрово Село
Бечејски пут бб
Бачко Петрово Село
Откупно место број 2
Бачко Петрово Село
Бечејски пут бб
Бачко Петрово Село
Откупно место број 2
Бачко Петрово Село
Бечејски пут бб
Бачко Петрово Село
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
20.05.2013.
01.10.2013.
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јужнобачки
07 до 22
01.04.2013.
31.12.2013.
кукуруз
јужнобачки
07 до 22
01.04.2013.
31.12.2013.
пшеница
јужнобачки
07 до 22
01.04.2013.
31.12.2013.
јечам
јужнобачки
07 до 22
01.04.2013.
31.12.2013.
сунцокрет
2
дуња
паприка
јагода
вишња
купина
малина
шљива
крушка
јабука
дуња
паприка
08662002
Откупно место број 2
Бачко Петрово Село
Бечејски пут бб
Бачко Петрово Село
јужнобачки
07 до 22
01.04.2013.
31.12.2013.
соја
МЛИН ЛОКОТ
Зрењанински пут бб-Чента
51511948
Млин,Зрењанински пут
бб,Чента
средњобанатски
08 до 16
током целе
године
пшеница
063-841-9931
МЛИН ЛОКОТ
Зрењанински пут бб-Чента
51511948
Млин,Зрењанински пут
бб,Чента
средњобанатски
08 до 16
током целе
године
кукуруз
063-841-9931
45719728
Откупно место бр. 1, Бело
Поље бб, Ваљево
колубарски
10 до 12
током целе
године
пшеница
45719728
Откупно место бр. 1, Бело
Поље бб, Ваљево
колубарски
10 до 12
током целе
године
раж
45719728
Откупно место бр. 1, Бело
Поље бб, Ваљево
колубарски
10 до 12
током целе
године
јечам
45719728
Откупно место бр. 1, Бело
Поље бб, Ваљево
колубарски
10 до 12
током целе
године
овас
45719728
Откупно место бр. 1, Бело
Поље бб, Ваљево
колубарски
10 до 12
током целе
године
кукуруз
45719728
Откупно место бр. 1, Бело
Поље бб, Ваљево
колубарски
10 до 12
током целе
године
пасуљ
45719728
Откупно место бр. 1, Бело
Поље бб, Ваљево
колубарски
10 до 12
током целе
године
пиринач
45719728
Откупно место бр. 1, Бело
Поље бб, Ваљево
колубарски
10 до 12
током целе
године
просо
45719728
Откупно место бр. 1, Бело
Поље бб, Ваљево
колубарски
10 до 12
током целе
године
киноа
45719728
Откупно место бр. 1, Бело
Поље бб, Ваљево
колубарски
10 до 12
током целе
године
спелта
МИСТРАЛ КОМЕРЦ ДОО
2373
Темерин
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
Млинарска трговинска
радња МЛИН МАТИЋ Ваљево
Млинарска трговинска
радња МЛИН МАТИЋ Ваљево
Млинарска трговинска
радња МЛИН МАТИЋ Ваљево
Млинарска трговинска
радња МЛИН МАТИЋ Ваљево
Млинарска трговинска
радња МЛИН МАТИЋ Ваљево
Млинарска трговинска
радња МЛИН МАТИЋ Ваљево
Млинарска трговинска
радња МЛИН МАТИЋ Ваљево
Млинарска трговинска
радња МЛИН МАТИЋ Ваљево
Млинарска трговинска
радња МЛИН МАТИЋ Ваљево
Млинарска трговинска
радња МЛИН МАТИЋ Ваљево
2
2386
2387
2388
2389
Млинарска трговинска
радња МЛИН МАТИЋ Ваљево
Млинарска трговинска
радња МЛИН МАТИЋ Ваљево
Млинарска трговинска
радња МЛИН МАТИЋ Ваљево
Млинарска трговинска
радња МЛИН МАТИЋ Ваљево
45719728
Откупно место бр. 1, Бело
Поље бб, Ваљево
колубарски
10 до 12
током целе
године
тритикале
45719728
Откупно место бр. 1, Бело
Поље бб, Ваљево
колубарски
10 до 12
током целе
године
хељда
45719728
Откупно место бр. 1, Бело
Поље бб, Ваљево
колубарски
10 до 12
током целе
године
зачинско биље
45719728
Откупно место бр. 1, Бело
Поље бб, Ваљево
колубарски
10 до 12
током целе
године
чајеви
град Београд
07 до 15
град Београд
07 до 15
град Београд
07 до 15
град Београд
07 до 15
град Београд
07 до 15
град Београд
07 до 15
град Београд
07 до 15
град Београд
07 до 15
град Београд
07 до 15
подунавски
08 до 21
подунавски
08 до 21
подунавски
08 до 21
подунавски
08 до 21
подунавски
08 до 21
2390 НС БОМИ ДОО Обреновац
17136291
2391 НС БОМИ ДОО Обреновац
17136291
2392 НС БОМИ ДОО Обреновац
17136291
2393 НС БОМИ ДОО Обреновац
17136291
2394 НС БОМИ ДОО Обреновац
17136291
2395 НС БОМИ ДОО Обреновац
17136291
2396 НС БОМИ ДОО Обреновац
17136291
2397 НС БОМИ ДОО Обреновац
17136291
2398 НС БОМИ ДОО Обреновац
17136291
2399
2400
2401
2402
2403
НС ПРОФИТ ОИЛ доо Лозовик
НС ПРОФИТ ОИЛ доо Лозовик
НС ПРОФИТ ОИЛ доо Лозовик
НС ПРОФИТ ОИЛ доо Лозовик
НС ПРОФИТ ОИЛ доо Лозовик
20180129
20180129
20180129
20180129
20180129
НС Боми Цара Лазара 18
Обреновац
НС Боми Цара Лазара 18
Обреновац
НС Боми Цара Лазара 18
Обреновац
НС Боми Цара Лазара 18
Обреновац
НС Боми Цара Лазара 18
Обреновац
НС Боми Цара Лазара 18
Обреновац
НС Боми Цара Лазара 18
Обреновац
НС Боми Цара Лазара 18
Обреновац
НС Боми Цара Лазара 18
Обреновац
Откупно место бр. 1, Лозовик,
Моравска бб
Откупно место бр. 1, Лозовик,
Моравска бб
Откупно место бр. 1, Лозовик,
Моравска бб
Откупно место бр. 1, Лозовик,
Моравска бб
Откупно место бр. 1, Лозовик,
Моравска бб
2
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
01.02.31.12.2013.
01.02.31.12.2013.
01.02.31.12.2013.
01.02.31.12.2013.
01.02.31.12.2013.
кромпир
купус
лук
парадајз
краставац
паприка
јабука
крушка
грижђе
пшеница
062/4454-99
кукуруз
062/4454-99
бикови
062/4454-99
краве
062/4454-99
јунад
062/4454-99
2404
НС ПРОФИТ ОИЛ доо Лозовик
20180129
ОЗЗ АГРОНОМ
2405 ДЕСПОТОВО-ПИВНИЦЕ Пивнице
8718610
ОЗЗ АГРОНОМ
2406 ДЕСПОТОВО-ПИВНИЦЕ Пивнице
8718610
ОЗЗ АГРОНОМ
2407 ДЕСПОТОВО-ПИВНИЦЕ Пивнице
8718610
ОЗЗ АГРОНОМ
2408 ДЕСПОТОВО-ПИВНИЦЕ Пивнице
8718610
ОЗЗ АГРОНОМ
2409 ДЕСПОТОВО-ПИВНИЦЕ Пивнице
8718610
ОЗЗ АГРОНОМ
2410 ДЕСПОТОВО-ПИВНИЦЕ Пивнице
8718610
Откупно место бр. 1, Лозовик,
Моравска бб
ОЗЗ АГРОНОМ
ДЕСПОТОВО-ПИВНИЦЕ Пивнице /1, Вашариште 11,
Пивнице
ОЗЗ АГРОНОМ
ДЕСПОТОВО-ПИВНИЦЕ Пивнице /1, Вашариште 11,
Пивнице
ОЗЗ АГРОНОМ
ДЕСПОТОВО-ПИВНИЦЕ Пивнице /1, Вашариште 11,
Пивнице
ОЗЗ АГРОНОМ
ДЕСПОТОВО-ПИВНИЦЕ Пивнице /5, Ратка Павловића
7, Ратково
ОЗЗ АГРОНОМ
ДЕСПОТОВО-ПИВНИЦЕ Пивнице /5, Ратка Павловића
7, Ратково
ОЗЗ АГРОНОМ
ДЕСПОТОВО-ПИВНИЦЕ Пивнице /5, Ратка Павловића
7, Ратково
подунавски
08 до 21
01.02.31.12.2013.
телад
јужнобачки
07 до 20
током целе
године
меркантилна
пшеница
јужнобачки
07 до 20
током целе
године
меркантилна соја
јужнобачки
07 до 20
током целе
године
меркантилни
кукуруз
јужнобачки
07 до 20
током целе
године
меркантилни
кукуруз
јужнобачки
07 до 20
током целе
године
меркантилна соја
јужнобачки
07 до 20
током целе
године
меркантилна
пшеница
током целе
године
меркантилни
кукуруз
069/510-8401
током целе
године
соја ѕрно
069/510-8401
током целе
године
меркантилна
пшеница
069/510-8401
20.04.2013.
31.11.2013.
меркантилни
кукуруз
род 2013.
јул
пшеница
род 2013.
2411
ОЗЗ БОМЕХ АГРАР Оџаци
20308672
откупно место бр. 1, РК АД
Оџаци, Грачачки пут бб
западнобачки
2412
ОЗЗ БОМЕХ АГРАР Оџаци
20308672
откупно место бр. 1, РК АД
Оџаци, Грачачки пут бб
западнобачки
2413
ОЗЗ БОМЕХ АГРАР Оџаци
20308672
откупно место бр. 1, РК АД
Оџаци, Грачачки пут бб
западнобачки
2414
ОЗЗ ЗЛАТНО ЗРНО
Гложан
08695709
ОЗЗ Златно зрно
Маршала Тита 89 Гложан
јужнобачки
2415
ОЗЗ ЗЛАТНО ЗРНО
Гложан
08695709
ОЗЗ Златно зрно
Маршала Тита 89 Гложан
јужнобачки
2
08 до 16
суботом
06 до 14
08 до 16
суботом
06 до 14
08 до 16
суботом
06 до 14
07 до 15 и
суботом
08 до 14
07 до 21
062/4454-99
2416
ОЗЗ ЗЛАТНО ЗРНО
Гложан
2417
ОЗЗ ЗЛАТНО ЗРНО
Гложан
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
ОЗЗ ЗЛАТНО ЗРНО
Гложан
ОПШТА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА " ОРУГЛИЦА"
ЛЕСКОВАЦ,ТРГ
РЕВОЛУЦИЈЕ 33
ОПШТА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА " ОРУГЛИЦА"
ЛЕСКОВАЦ,ТРГ
РЕВОЛУЦИЈЕ 33
ОПШТА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА ДЕСПОТОВО
Деспотово
ОПШТА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА ДЕСПОТОВО
Деспотово
ОПШТА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА ДЕСПОТОВО
Деспотово
ОПШТА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА ДЕСПОТОВО
Деспотово
ОПШТА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА ДЕСПОТОВО
Деспотово
08695709
ОЗЗ Златно зрно
Маршала Тита 89 Гложан
јужнобачки
08695709
ОЗЗ Златно зрно
Маршала Тита 89 Гложан
јужнобачки
08695709
ОЗЗ Златно зрно
Маршала Тита 89 Гложан
јужнобачки
07105436
Село Миланово, 16000
Лесковац
07105436
07 до 20,
суботом и
недељом
08 до 18
07 до 20,
суботом и
недељом
08 до 18
август септембар
сунцокрет
род 2013.
август - октобар
соја
род 2013.
07 до 21
септембар новембар
индустријска
паприка
род 2013.
јабланички
18 до 21
од 28.маја до
25.јуна
јагода
016/ 243 - 724
Село Ђинђуша, 16205 Бојник
јабланички
18 до 21
од 28.маја до
25.јуна
јагода
016/ 243 - 724
08058199
Силос Деспотово
С. Милетић 91Деспотово
јужнобачки
07 до 15
током целе
године
јечам
065/9393336
08058199
Силос Деспотово
С. Милетић 91Деспотово
јужнобачки
07 до 15
током целе
године
пшеница
065/9393336
08058199
Силос Деспотово
С. Милетић 91Деспотово
јужнобачки
07 до 15
током целе
године
соја
065/9393336
08058199
Силос Деспотово
С. Милетић 91Деспотово
јужнобачки
07 до 15
током целе
године
кукуруз
065/9393336
08058199
Силос Деспотово
С. Милетић 91Деспотово
јужнобачки
07 до 15
током целе
године
шећерна репа
065/9393336
2
2426
2427
2428
2429
2430
ОПШТА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА ТРИ БРАЗДЕ
Тител
ОПШТА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА ТРИ БРАЗДЕ
Тител
ОПШТА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА ТРИ БРАЗДЕ
Тител
ОПШТА
ЗЕМЉРОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА "ГОЛУБАЦ"
Голубац
ОПШТА
ЗЕМЉРОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА "ГОЛУБАЦ"
Голубац
08749167
ОЗЗ Три Бразде Тител
Главна 171 Тител
јужнобачки
08 до 20
21.03.2013.
31.12.2013.
меркантилни
кукуруз
021/861-867
08749167
ОЗЗ Три Бразде Тител
Главна 171 Тител
јужнобачки
08 до 20
21.03.2013.
31.12.2013.
меркантилна
пшеница
021/861-867
08749167
ОЗЗ Три Бразде Тител
Главна 171 Тител
јужнобачки
08 до 20
21.03.2013.
31.12.2013.
меркантилна соја
021/861-867
о7258615
Голубачки трг бр.3,Голубац
браничевски
о7до 14 недеља
нерадни дан
током целе
године
меркантилнa
пшеница
012-678-086
о7258615
Голубачки трг бр.3,Голубац
браничевски
о7до 14 недеља
нерадни дан
током целе
године
меркантилнa
кукуруз
012-678-086
2431
ОПШТА ЗЗ ОРУГЛИЦА
Лесковац, Трг револуције 33
07105436
село Оруглица, Мирошевце,
Откупно место бр.1
јабланички
19 до 21
15.06.31.07.2013.
свежа малина
016/243-724
2432
ОПШТА ЗЗ ОРУГЛИЦА
Лесковац, Трг револуције 33
07105436
село Црквица, Бојник,
Откупно место бр.10
јабланички
18 до 22
15.06.10.07.2013.
свежа вишња
016/243-724
2433
ОПШТА ЗЗ ОРУГЛИЦА
Лесковац, Трг револуције 33
07105436
село Белановце, Лесковац,
Откупно место бр.12
јабланички
18 до 22
15.06.10.07.2013.
свежа вишња
016/243-724
2434
ОПШТА ЗЗ ОРУГЛИЦА
Лесковац, Трг револуције 33
07105436
село Ђинђуша, Бојник,
Откупно место бр.11
јабланички
18 до 22
05.07.31.08.2013.
свежа шљива
016/243-724
2435
ОПШТА ЗЗ ОРУГЛИЦА
Лесковац, Трг револуције 33
07105436
село Ђинђуша, Бојник,
Откупно место бр.11
јабланички
18 до 22
05.07.31.08.2013.
свежа вишња
016/243-724
2436
ОПШТА ЗЗ ОРУГЛИЦА
Лесковац, Трг револуције 33
07105436
село Црквица, Бојник,
Откупно место бр.10
јабланички
18 до 22
05.07.31.08.2013.
свежа шљива
016/243-724
2437
ОПШТА ЗЗ ОРУГЛИЦА
Лесковац, Трг револуције 33
07105436
село Гагинце, Мирошевце,
Откупно место бр.2
јабланички
18 до 22
15.06.31.07.2013.
свежа малина
016/243-724
2
2438
ОПШТА ЗЗ ОРУГЛИЦА
Лесковац, Трг револуције 33
07105436
село Миланово, Лесковац,
Откупно место бр.3
јабланички
18 до 22
15.06.10.07.2013.
свежа вишња
016/243-724
2439
ОПШТА ЗЗ ОРУГЛИЦА
Лесковац, Трг револуције 33
07105436
село Миланово, Лесковац,
Откупно место бр.3
јабланички
18 до 22
05.07.31.08.2013.
свежа шљива
016/243-724
2440
ОПШТА ЗЗ ОРУГЛИЦА
Лесковац, Трг револуције 33
07105436
село Петровац, Лесковац,
Откупно место бр.4
јабланички
16 до 21
15.06.10.07.2013.
свежа вишња
016/243-724
2441
ОПШТА ЗЗ ОРУГЛИЦА
Лесковац, Трг револуције 33
07105436
село Петровац, Лесковац,
Откупно место бр.4
јабланички
18 до 21
05.07.31.08.2013.
свежа шљива
016/243-724
2442
ОПШТА ЗЗ ОРУГЛИЦА
Лесковац, Трг револуције 33
07105436
село Стројковце, Вучје,
Откупно место бр.5
јабланички
18 до 22
15.06.10.07.2013.
свежа вишња
016/243-724
2443
ОПШТА ЗЗ ОРУГЛИЦА
Лесковац, Трг револуције 33
07105436
село Стројковце, Вучје,
Откупно место бр.5
јабланички
18 до 22
08.06.31.07.2013.
свежа малина
016/243-724
2444
ОПШТА ЗЗ ОРУГЛИЦА
Лесковац, Трг револуције 33
07105436
село Стројковце, Вучје,
Откупно место бр.5
јабланички
18 до 22
05.07.31.08.2013.
свежа шљива
016/243-724
2445
ОПШТА ЗЗ ОРУГЛИЦА
Лесковац, Трг револуције 33
07105436
село Стројковце, Вучје,
Откупно место бр.5
јабланички
18 до 22
05.07.31.08.2013.
свежа шљива
016/243-724
2446
ОПШТА ЗЗ ОРУГЛИЦА
Лесковац, Трг револуције 33
07105436
село Стројковце, Вучје,
Откупно место бр.5
јабланички
18 до 22
10.07.31.08.2013.
свежа купина
016/243-724
2447
ОПШТА ЗЗ ОРУГЛИЦА
Лесковац, Трг револуције 33
07105436
село Барје, Мирошевце,
Откупно место бр.6
јабланички
20 до 21
10.06.31.07.2013.
свежа малина
016/243-724
2448
ОПШТА ЗЗ ОРУГЛИЦА
Лесковац, Трг револуције 33
07105436
село Оруглица, Мирошевце,
Откупно место бр.1
јабланички
13 до 15
током целе
године
огревно дрво
016/243-724
2449
ОПШТА ЗЗ ОРУГЛИЦА
Лесковац, Трг револуције 33
07105436
село Барје, Мирошевце,
Откупно место бр.6
јабланички
20 до 21
05.07.31.08.2013.
свежа шљива
016/243-724
2450
ОПШТА ЗЗ ОРУГЛИЦА
Лесковац, Трг револуције 33
07105436
село Барје, Мирошевце,
Откупно место бр.6
јабланички
20 до 21
20.06.10.07.2013.
свежа вишња
016/243-724
2
2451
ОПШТА ЗЗ ОРУГЛИЦА
Лесковац, Трг револуције 33
07105436
село Ладовица, Власотинце,
Откупно место бр.7
јабланички
18 до 22
15.06.10.07.2013.
свежа вишња
016/243-724
2452
ОПШТА ЗЗ ОРУГЛИЦА
Лесковац, Трг револуције 33
07105436
село Горње Стопање,
Лесковац, Откупно место бр.8
јабланички
18 до 21
15.06.10.07.2013.
свежа вишња
016/243-724
2453
ОПШТА ЗЗ ОРУГЛИЦА
Лесковац, Трг револуције 33
07105436
село Накривањ, Вучје,
Откупно место бр.9
јабланички
18 до 21
15.06.10.07.2013.
свежа вишња
016/243-724
2454
ОПШТА ЗЗ ОРУГЛИЦА
Лесковац, Трг револуције 33
07105436
село Накривањ, Вучје,
Откупно место бр.9
јабланички
18 до 21
05.07.31.08.2013.
свежа шљива
016/243-724
2455
ОПШТА ЗЗ ОРУГЛИЦА
Лесковац, Трг револуције 33
07105436
село Накривањ, Вучје,
Откупно место бр.9
јабланички
18 до 21
10.07.31.08.2013.
свежа купина
016/243-724
2456
ОРАХОВО АД
Ново Орахово
08056919
севернобачки
07 до 14
19.04.2013.
31.07.2013.
меркантилни јечам
род 2012
2457
ОРАХОВО АД
Ново Орахово
08056919
севернобачки
07 до 14
19.04.2013.
31.08.2013.
меркантилни
кукуруз
род 2012
севернобачки
08 до 12
севернобачки
08 до 12
севернобачки
08 до 12
меркантилни
кукуруз
меркантилна
пшеница
меркантилни
сунцокрет
севернобачки
08 до 12
севернобачки
08 до 12
севернобачки
08 до 12
севернобанатски
05 до 20
севернобанатски
05 до 20
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
колубарски
15 до 22
2458
2459
2460
2461
2462
2463
ПАНОНКАПРОМЕТ доо Пачир
ПАНОНКАПРОМЕТ доо Пачир
ПАНОНКАПРОМЕТ доо Пачир
ПАНОНКАПРОМЕТ доо Пачир
ПАНОНКАПРОМЕТ доо Пачир
ПАНОНКАПРОМЕТ доо Пачир
20256419
20256419
20256419
20256419
20256419
20256419
2464
ПИРИ доо - Јазово
8604924
2465
ПИРИ доо - Јазово
8604924
2466
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
Мешаоница сточне хране
Петефи Шандора бб
Ново Орахово
Мешаоница сточне хране
Петефи Шандора бб
Ново Орахово
ПАНОНКАПРОМЕТ доо Пачир, Бориса Кидрича бб
ПАНОНКАПРОМЕТ доо Пачир, Бориса Кидрича бб
ПАНОНКАПРОМЕТ доо Пачир, Бориса Кидрича бб
ПАНОНКАПРОМЕТ доо Пачир, Бориса Кидрича бб
ПАНОНКАПРОМЕТ доо Пачир, Бориса Кидрича бб
ПАНОНКАПРОМЕТ доо Пачир, Бориса Кидрича бб
Пири, Јазово, Маршала Тита
139
Вашариште, Остојићево,
Вашариште бб
Хладњача Подфорица фрухт
доо Пере Јовановића
Комирићанца 27 Осечина
2
01.05.2013.
30.11.2013.
род 2012.
род 2012.
род 2012.
јечам
род 2012.
зоб
род 2012.
протеински сирак
род 2012.
товне свиње
товне свиње
цвет зове
2467
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
2468
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
2469
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
2470
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
2471
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
2472
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
2473
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
2474
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
2475
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
2476
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
2477
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
2478
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
2479
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
Хладњача Подфорица фрухт
доо Пере Јовановића
Комирићанца 27 Осечина
Хладњача Подфорица фрухт
доо Пере Јовановића
Комирићанца 27 Осечина
Хладњача Подфорица фрухт
доо Пере Јовановића
Комирићанца 27 Осечина
Хладњача Подфорица фрухт
доо Пере Јовановића
Комирићанца 27 Осечина
Хладњача Подфорица фрухт
доо Пере Јовановића
Комирићанца 27 Осечина
Хладњача Подфорица фрухт
доо Пере Јовановића
Комирићанца 27 Осечина
Хладњача Подфорица фрухт
доо Пере Јовановића
Комирићанца 27 Осечина
Хладњача Подфорица фрухт
доо Пере Јовановића
Комирићанца 27 Осечина
Хладњача Подфорица фрухт
доо Пере Јовановића
Комирићанца 27 Осечина
Хладњача Подфорица фрухт
доо Пере Јовановића
Комирићанца 27 Осечина
колубарски
15 до 22
01.05.2013.
30.11.2013.
јагода
колубарски
15 до 22
01.05.2013.
30.11.2013.
малина
колубарски
15 до 22
01.05.2013.
30.11.2013.
вишња
колубарски
15 до 22
01.05.2013.
30.11.2013.
купина
колубарски
15 до 22
01.05.2013.
30.11.2013.
џенарика
колубарски
15 до 22
01.05.2013.
30.11.2013.
шљива
колубарски
15 до 22
01.05.2013.
30.11.2013.
јабука
колубарски
15 до 22
01.05.2013.
30.11.2013.
боровница
колубарски
15 до 22
01.05.2013.
30.11.2013.
диња
колубарски
15 до 22
01.05.2013.
30.11.2013.
лубеница
Село Осечина 1 Милош
Јанчић село Осечина Осечина
колубарски
18 до 21
01.06.2013.
30.09.2013.
малина
17342533
Село Осечина 1 Милош
Јанчић село Осечина Осечина
колубарски
18 до 21
01.06.2013.
30.09.2013.
купина
17342533
Село Осечина 1 Милош
Јанчић село Осечина Осечина
колубарски
18 до 21
01.06.2013.
30.09.2013.
џенарика
2
2480
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
Село Осечина 1 Милош
Јанчић село Осечина Осечина
колубарски
18 до 21
01.06.2013.
30.09.2013.
шљива
2481
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
Село Осечина 1 Милош
Јанчић село Осечина Осечина
колубарски
18 до 21
01.06.2013.
30.09.2013.
јабука
колубарски
18 до 21
колубарски
18 до 21
колубарски
18 до 21
колубарски
18 до 21
колубарски
18 до 21
колубарски
2482
2483
2484
2485
2486
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
17342533
17342533
17342533
17342533
2487
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
2488
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
2489
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
2490
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
2491
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
2492
2493
2494
2495
2496
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
17342533
17342533
17342533
17342533
Плужац 1 Гвозден Пантелић
село Плужац Осечина
Плужац 1 Гвозден Пантелић
село Плужац Осечина
Плужац 1 Гвозден Пантелић
село Плужац Осечина
Плужац 1 Гвозден Пантелић
село Плужац Осечина
Плужац 1 Гвозден Пантелић
село Плужац Осечина
Сирдија 1 Војислав
Миловановић село Сирдија
Осечина
Сирдија 1 Војислав
Миловановић село Сирдија
Осечина
Сирдија 1 Војислав
Миловановић село Сирдија
Осечина
Сирдија 1 Војислав
Миловановић село Сирдија
Осечина
Сирдија 1 Војислав
Миловановић село Сирдија
Осечина
Лопатањ 1 Жарко Јанчић село
Лопатањ Осечина
Лопатањ 1 Жарко Јанчић село
Лопатањ Осечина
Лопатањ 1 Жарко Јанчић село
Лопатањ Осечина
Лопатањ 1 Жарко Јанчић село
Лопатањ Осечина
Лопатањ 1 Жарко Јанчић село
Лопатањ Осечина
01.06.2013.
30.09.2013.
01.06.2013.
30.09.2013.
01.06.2013.
30.09.2013.
01.06.2013.
30.09.2013.
01.06.2013.
30.09.2013.
џенарика
18 до 21
01.06.2013.
30.09.2013.
малина
колубарски
18 до 21
01.06.2013.
30.09.2013.
купина
колубарски
18 до 21
01.06.2013.
30.09.2013.
џенарика
колубарски
18 до 21
01.06.2013.
30.09.2013.
шљива
колубарски
18 до 21
01.06.2013.
30.09.2013.
јабука
колубарски
18 до 21
колубарски
18 до 21
колубарски
18 до 21
колубарски
18 до 21
колубарски
18 до 21
2
01.06.2013.
30.09.2013.
01.06.2013.
30.09.2013.
01.06.2013.
30.09.2013.
01.06.2013.
30.09.2013.
01.06.2013.
30.09.2013.
малина
купина
шљива
јабука
малина
купина
џенарика
шљива
јабука
2497
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
2498
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
2499
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
2500
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
2501
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
2502
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
2503
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
2504
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
2505
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
2506
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
2507
2508
2509
2510
2511
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
17342533
17342533
17342533
17342533
17342533
Остружањ 1 Томислав
Антонић село Остружањ
Осечина
Остружањ 1 Томислав
Антонић село Остружањ
Осечина
Остружањ 1 Томислав
Антонић село Остружањ
Осечина
Остружањ 1 Томислав
Антонић село Остружањ
Осечина
Остружањ 1 Томислав
Антонић село Остружањ
Осечина
Остружањ 3 Јордан
Спасојевић село Остружањ
Осечина
Остружањ 3 Јордан
Спасојевић село Остружањ
Осечина
Остружањ 3 Јордан
Спасојевић село Остружањ
Осечина
Остружањ 3 Јордан
Спасојевић село Остружањ
Осечина
Остружањ 3 Јордан
Спасојевић село Остружањ
Осечина
Гуњаци 1 Панто Симић село
Гуњаци Пецка
Гуњаци 1 Панто Симић село
Гуњаци Пецка
Гуњаци 1 Панто Симић село
Гуњаци Пецка
Гуњаци 1 Панто Симић село
Гуњаци Пецка
Гуњаци 1 Панто Симић село
Гуњаци Пецка
колубарски
18 до 21
01.06.2013.
30.09.2013.
малина
колубарски
18 до 21
01.06.2013.
30.09.2013.
купина
колубарски
18 до 21
01.06.2013.
30.09.2013.
џенарика
колубарски
18 до 21
01.06.2013.
30.09.2013.
шљива
колубарски
18 до 21
01.06.2013.
30.09.2013.
јабука
колубарски
18 до 21
01.06.2013.
30.09.2013.
малина
колубарски
18 до 21
01.06.2013.
30.09.2013.
купина
колубарски
18 до 21
01.06.2013.
30.09.2013.
џенарика
колубарски
18 до 21
01.06.2013.
30.09.2013.
шљива
колубарски
18 до 21
01.06.2013.
30.09.2013.
јабука
колубарски
18 до 21
колубарски
18 до 21
колубарски
18 до 21
колубарски
18 до 21
колубарски
18 до 21
2
01.06.2013.
30.09.2013.
01.06.2013.
30.09.2013.
01.06.2013.
30.09.2013.
01.06.2013.
30.09.2013.
01.06.2013.
30.09.2013.
малина
купина
џенарика
шљива
јабука
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
ПОДГОРИЦА ФРУХТ ДОО
Осечина
ПОЉОПРИВРЕДНО
ДРУШТВО МАЧВА доо
Мачванска Митровица,
Мачвански кеј 47
ПОЉОПРИВРЕДНО
ДРУШТВО МАЧВА доо
Мачванска Митровица,
Мачвански кеј 47
ПОЉОПРИВРЕДНО
ДРУШТВО МАЧВА доо
Мачванска Митровица,
Мачвански кеј 47
ПОЉОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕКОНОМИЈА ДОО
Јарковац
ПОЉОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕКОНОМИЈА ДОО
Јарковац
ПОЉОПРОМЕТВУКОВИЋ доо Светозар
Милетић
17342533
17342533
17342533
17342533
17342533
Скадар 1 Жељка Симић село
Скадар Пецка
Скадар 1 Жељка Симић село
Скадар Пецка
Скадар 1 Жељка Симић село
Скадар Пецка
Скадар 1 Жељка Симић село
Скадар Пецка
Скадар 1 Жељка Симић село
Скадар Пецка
колубарски
18 до 21
колубарски
18 до 21
колубарски
18 до 21
колубарски
18 до 21
колубарски
18 до 21
01.06.2013.
30.09.2013.
01.06.2013.
30.09.2013.
01.06.2013.
30.09.2013.
01.06.2013.
30.09.2013.
01.06.2013.
30.09.2013.
џенарика
малина
купина
шљива
јабука
08014604
Силос Засавица 2, Пеке
Дапчевића бб
мачвански
07 до 23
27.06.31.12.2013.
меркантилна
пшеница
060/623-29-34
08014604
Силос Засавица 2, Пеке
Дапчевића бб
мачвански
07 до 23
27.06.31.12.2013.
меркантилна соја
060/623-29-34
08014604
Силос Засавица 2, Пеке
Дапчевића бб
мачвански
07 до 23
27.06.31.12.2013.
меркантилни
кукуруз
060/623-29-34
08057761
Економско двориште Вељка
Ђуричина бб Јарковац
средњебанатски
07 до 18
мај - децембар
пшеница
08057761
Економско двориште Вељка
Ђуричина бб Јарковац
средњебанатски
07 до 18
мај - децембар
кукуруз
западнобачки
07 до 18
15.01.31.12.2013.
меркантилни
кукуруз
западнобачки
понедељком
06 до 07:30
током целе
године
товне свиње
025/810-320
западнобачки
понедељком
06 до 07:30
током целе
године
прасад
025/810-320
20200324
2523
ПП БЕЗДАН АД - Бездан
8246670
2524
ПП БЕЗДАН АД - Бездан
8246670
ПОЉОПРОМЕТ-ВУКОВИЋ
доо Светозар Милетић,
Петофи Шандора 27
ПП БЕЗДАН АД - Бездан, РЈ
СИЛОС-СУШАРА,
Сомборски пут бб
ПП БЕЗДАН АД - Бездан, РЈ
СИЛОС-СУШАРА,
Сомборски пут бб
2
2525
ПП БЕЗДАН АД - Бездан
8246670
2526
ПП БЕЗДАН АД - Бездан
8246670
2527
ПП БЕЗДАН АД - Бездан
8246670
2528
ПП БЕЗДАН АД - Бездан
8246670
2529
ПП БЕЗДАН АД - Бездан
8246670
2530
ПРАЛИЦА И ДР О.Д.
08819564
2531
ПРЕД БРОКЕР доо
Алексинац
06073239
2532
ПРЕД БРОКЕР доо
Алексинац
06073239
2533
ПРЕД БРОКЕР доо
Алексинац
06073239
2534
ПРЕД БРОКЕР доо
Алексинац
06073239
2535
ПРЕД БРОКЕР доо
Алексинац
06073239
2536
ПРЕД БРОКЕР доо
Алексинац
06073239
2537
ПРЕД БРОКЕР доо
Алексинац
06073239
ПП БЕЗДАН АД - Бездан, РЈ
СИЛОС-СУШАРА,
Сомборски пут бб
ПП БЕЗДАН АД - Бездан, РЈ
СИЛОС-СУШАРА,
Сомборски пут бб
ПП БЕЗДАН АД - Бездан, РЈ
СИЛОС-СУШАРА,
Сомборски пут бб
ПП БЕЗДАН АД - Бездан, РЈ
СИЛОС-СУШАРА,
Сомборски пут бб
ПП БЕЗДАН АД - Бездан, РЈ
СИЛОС-СУШАРА,
Сомборски пут бб
Откупно место бр. 2
Пралица и др о.д.
8.Октобар 3а Ритопек
Откупно место бр.1 Свете
Петровића Бранка 30
Алексинац
Откупно место бр.1 Свете
Петровића Бранка 30
Алексинац
Откупно место бр.1 Свете
Петровића Бранка 30
Алексинац
Откупно место бр.1 Свете
Петровића Бранка 30
Алексинац
Откупно место бр.1 Свете
Петровића Бранка 30
Алексинац
Откупно место бр.1 Свете
Петровића Бранка 30
Алексинац
Откупно место бр.1 Свете
Петровића Бранка 30
Алексинац
западнобачки
понедељком
06 до 07:30
током целе
године
јагњад
025/810-320
западнобачки
06 до 18
током целе
године
меркантилни
кукуруз
025/810-320
западнобачки
06 до 18
током целе
године
меркантилни
сунцокрет
025/810-320
западнобачки
06 до 18
током целе
године
меркантилна соја
025/810-320
западнобачки
06 до 18
током целе
године
меркантилна
пшеница
025/810-320
град Београд
07 до 22
20.05.2013.
30.06.2013.
трешња
нишавски
17 до 24
01.06.2013.
30.11.2013.
јагода
нишавски
17 до 24
01.06.2013.
30.11.2013.
вишња
нишавски
17 до 24
01.06.2013.
30.11.2013.
шљива
нишавски
17 до 24
01.06.2013.
30.11.2013.
купина
нишавски
17 до 24
01.07.2013.
30.11.2013.
паприка
нишавски
17 до 24
01.07.2013.
30.11.2013.
парадајз
нишавски
17 до 24
01.07.2013.
30.11.2013.
кукуруз кокичар
2
2538
ПРОТЕИН ДОО Торак
08689113
2539
ПРОТЕИН ДОО Торак
08689113
2540
ПРОТЕИН ДОО Торак
08689113
2541
ПРОТЕИН ДОО Торак
08689113
2542
ПРОТЕИН ДОО Торак
08689113
2543
ПТП ДУБЉАНЧЕ доо Дубље
6787967
2544
2545
2546
2547
ПТУР ПЕТАР И АЛЕКСА
ИГРОШ
ПТУР ПЕТАР И АЛЕКСА
ИГРОШ
ПТУР ПЕТАР И АЛЕКСА
ИГРОШ
ПТУР ПЕТАР И АЛЕКСА
ИГРОШ
60186090
60186090
60186090
60186090
2548
РАВАНИЦА АД-Бајмок
8049335
2549
РАВАНИЦА АД-Бајмок
8049335
2550
РАВАНИЦА АД-Бајмок
8049335
2551
РАВАНИЦА АД-Бајмок
8049335
2552
РАВАНИЦА АД-Бајмок
8049335
2553
РАВАНИЦА АД-Бајмок
8049335
2554
РАВАНИЦА АД-Бајмок
8049335
Протеин доо
Хорја Клошка и Кришан 111
Торак
Протеин доо
Хорја Клошка и Кришан 111
Торак
Протеин доо
Хорја Клошка и Кришан 111
Торак
Протеин доо
Хорја Клошка и Кришан 111
Торак
Протеин доо
Хорја Клошка и Кришан 111
Торак
Откупно место бр. 1, Дубље,
Ђенерала Драже
Михаиловића бб
С.Игрош 37220, Брус
С.Д.Ратаје 37230,
Александровац
С.Паћислед 37230,
Александровац
С.Дашница 37230,
Александровац
РАВАНИЦА АД
Бајмок,Колодворска бб
РАВАНИЦА АД
Бајмок,Колодворска бб
РАВАНИЦА АД
Бајмок,Колодворска бб
РАВАНИЦА АД
Бајмок,Колодворска бб
РАВАНИЦА АД
Бајмок,Колодворска бб
РАВАНИЦА АД
Бајмок,Колодворска бб
РАВАНИЦА АД
Бајмок,Колодворска бб
средњебанатски
07 до 22
01.09.2013.
31.12.2013.
кукуруз
род 2013
средњебанатски
07 до 22
15.08.2013.
31.10.2013.
соја
род 2013
средњебанатски
07 до 22
15.08.2013.
31.10.2013.
сунцокрет
род 2013
средњебанатски
07 до 22
15.06.2013.
31.08.2013.
пшеница
род 2013
средњебанатски
07 до 22
15.03.2013.
31.12.2013.
кукуруз из котарке
род 2012
мачвански
06 до 10
током целе
године
свиње
Расинском
18 - 20
мај - јун
јагода
Расинском
18 - 20
мај - јун
јагода
Расинском
18 - 20
мај - јун
јагода
Расинском
18 - 20
мај - јун
јагода
севернобачки
06 до 14
севернобачки
06 до 14
севернобачки
06 до 14
севернобачки
06 до 14
севернобачки
06 до 14
севернобачки
06 до 14
севернобачки
06 до 14
2
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
овце
024/762-061
јагњад
024/762-061
сунцокрет
024/762-061
пшеница
024/762-061
кукуруз
024/762-061
соја
024/762-061
свиње товне
024/762-061- 1,2,3
класа
2555
РАВАНИЦА АД-Бајмок
8049335
2556
РАВАНИЦА АД-Бајмок
8049335
2557
РАВАНИЦА АД-Бајмок
8049335
2558
РАВАНИЦА АД-Бајмок
8049335
2559
РАВАНИЦА АД-Бајмок
8049335
2560
РАВАНИЦА АД-Бајмок
8049335
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАВАНИЦА АД
Бајмок,Колодворска бб
РАВАНИЦА АД
Бајмок,Колодворска бб
РАВАНИЦА АД
Бајмок,Колодворска бб
РАВАНИЦА АД
Бајмок,Колодворска бб
РАВАНИЦА АД
Бајмок,Колодворска бб
РАВАНИЦА АД
Бајмок,Колодворска бб
севернобачки
06 до 14
севернобачки
06 до 14
севернобачки
06 до 14
севернобачки
06 до 14
севернобачки
06 до 14
севернобачки
06 до 14
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
крмаче
024/762-061
прасад
024/762-061
телад
024/762-061
јунад товна
024/762-061
јунице товне
024/762-061
краве
024/762-061
62784768
Откупно место бр. 1
37243 Почековина
расински
10 до 24
01.07.2013.
01.11.2013.
парадајз
62784768
Откупно место бр. 5
Злоћудово Лесковац
јабланички
10 до 24
01.07.2013.
01.11.2013.
парадајз
62784768
Откупно место бр. 1
37243 Почековина
расински
10 до 24
01.06.2013.
01.12.2013.
паприка
62784768
Откупно место бр. 2 Кукљин
расински
10 до 24
01.06.2013.
01.12.2013.
паприка
62784768
Откупно место бр. 1
37243 Почековина
расински
10 до 24
01.06.2013.
01.12.2013.
паприка
62784768
Откупно место бр. 6
17507 Власе
пчињски
10 до 24
01.06.2013.
01.12.2013.
паприка
62784768
Откупно место бр. 1
37243 Почековина
расински
10 до 24
01.05.2013.
31.12.2013.
купус
62784768
Откупно место бр. 5
Злоћудово Лесковац
јабланички
10 до 24
01.05.2013.
31.12.2013.
купус
62784768
Откупно место бр. 6
17507 Власе
пчињски
10 до 24
01.05.2013.
31.12.2013.
купус
2
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
62784768
Откупно место бр. 1
37243 Почековина
расински
10 до 24
01.06.2013.
01.10.2013.
краставац
62784768
Откупно место бр. 2
37255 Кукљин
расински
10 до 24
01.06.2013.
01.10.2013.
краставац
62784768
Откупно место бр. 3
Лазаревац 37254 Коњух
расински
10 до 24
01.06.2013.
01.10.2013.
краставац
62784768
Откупно место бр. 4 Каменаре
37254 Коњух
расински
10 до 24
01.06.2013.
01.10.2013.
краставац
62784768
Откупно место бр. 5
Злоћудово Лесковац
јабланички
10 до 24
01.06.2013.
01.10.2013.
краставац
62784768
Откупно место бр. 6
17507 Власе
пчињски
10 до 24
01.06.2013.
01.10.2013.
краставац
62784768
Откупно место бр. 1
37243 Почековина
расински
10 до 24
01.06.2013.
01.10.2013.
краставац
62784768
Откупно место бр. 1
37243 Почековина
расински
10 до 24
01.06.2013.
01.12.2013.
карфиол
62784768
Откупно место бр. 5
Злоћудово Лесковац
јабланички
10 до 24
01.06.2013.
01.12.2013.
карфиол
62784768
Откупно место бр. 6
17507 Власе
пчињски
10 до 24
01.06.2013.
01.12.2013.
карфиол
62784768
Откупно место бр. 1
37243 Почековина
расински
10 до 24
10.05.2013.
01.07.2013.
јагода
62784768
Откупно место бр. 2
37255 Кукљин
расински
10 до 24
10.05.2013.
01.07.2013.
јагода
62784768
Откупно место бр. 4 Каменаре
37254 Коњух
расински
10 до 24
10.05.2013.
01.07.2013.
јагода
2
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
РАКА ПРОМЕТ
Почековина Радован
Радовић ПР
62784768
Откупно место бр. 1
37243 Почековина
расински
10 до 24
01.06.2013.
31.12.2013.
кромпир
62784768
Откупно место бр. 5
Злоћудово Лесковац
јабланички
10 до 24
01.06.2013.
31.12.2013.
кромпир
62784768
Откупно место бр. 6
17507 Власе
пчињски
10 до 24
01.06.2013.
31.12.2013.
кромпир
62784768
Откупно место бр. 1
37243 Почековина
расински
10 до 24
10.05.2013.
31.12.2013.
лук
62784768
Откупно место бр. 3
Лазаревац 37254 Коњух
расински
10 до 24
10.05.2013.
31.12.2013.
лук
62784768
Откупно место бр. 5
Злоћудово Лесковац
јабланички
10 до 24
10.05.2013.
31.12.2013.
лук
62784768
Откупно место бр. 6
17507 Власе
пчињски
10 до 24
10.05.2013.
31.12.2013.
лук
62784768
Откупно место бр. 1
37243 Почековина
расински
10 до 24
01.06.2013.
31.12.2013.
шаргарепа
62784768
Откупно место бр. 6
17507 Власе
пчињски
10 до 24
01.06.2013.
31.12.2013.
шаргарепа
западнобачки
08 до 20
западнобачки
08 до 20
западнобачки
08 до 20
западнобачки
08 до 20
западнобачки
08 до 20
западнобачки
08 до 20
западнобачки
08 до 20
2592
РК а.д. Оџаци
08282595
2593
РК а.д. Оџаци
08282595
2594
РК а.д. Оџаци
08282595
2595
РК а.д. Оџаци
08282595
2596
РК а.д. Оџаци
08282595
2597
РК АД Оџаци
08282595
2598
РК АД Оџаци
08282595
Откупно место бр.1 Грачачки
пут бб Оџаци
Откупно место бр.1 Грачачки
пут бб Оџаци
Откупно место бр.1 Грачачки
пут бб Оџаци
Откупно место бр.1 Грачачки
пут бб Оџаци
Откупно место бр.1 Грачачки
пут бб Оџаци
Откупно место бр.2 Иве Лоле
Рибара 40 Оџаци
Откупно место бр.2 Иве Лоле
Рибара 40 Оџаци
2
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
15.05.2013.
31.12.2013.
15.05.2013.
31.12.2013.
кукуруз
сунцокрет
соја
пшеница
јечам
јечам
пшеница
2599
РК АД Оџаци
08282595
2600
РК АД Оџаци
08282595
2601
РК АД Оџаци
08282595
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
С.Т.Р УНИВЕРЗАЛ
ПРОМЕТ, Јашуња
С.Т.Р УНИВЕРЗАЛ
ПРОМЕТ, Јашуња
С.Т.Р УНИВЕРЗАЛ
ПРОМЕТ, Јашуња
С.Т.Р УНИВЕРЗАЛ
ПРОМЕТ, Јашуња
С.Т.Р УНИВЕРЗАЛ
ПРОМЕТ, Јашуња
С.Т.Р УНИВЕРЗАЛ
ПРОМЕТ, Јашуња
С.Т.Р УНИВЕРЗАЛ
ПРОМЕТ, Јашуња
С.Т.Р УНИВЕРЗАЛ
ПРОМЕТ, Јашуња
С.Т.Р УНИВЕРЗАЛ
ПРОМЕТ, Јашуња
С.Т.Р УНИВЕРЗАЛ
ПРОМЕТ, Јашуња
С.Т.Р УНИВЕРЗАЛ
ПРОМЕТ, Јашуња
С.Т.Р УНИВЕРЗАЛ
ПРОМЕТ, Јашуња
С.Т.Р УНИВЕРЗАЛ
ПРОМЕТ, Јашуња
С.Т.Р УНИВЕРЗАЛ
ПРОМЕТ, Јашуња
С.Т.Р УНИВЕРЗАЛ
ПРОМЕТ, Јашуња
С.Т.Р УНИВЕРЗАЛ
ПРОМЕТ, Јашуња
С.Т.Р УНИВЕРЗАЛ
ПРОМЕТ, Јашуња
54639503
54639503
54639503
54639503
54639503
Откупно место бр.2 Иве Лоле
Рибара 40 Оџаци
Откупно место бр.2 Иве Лоле
Рибара 40 Оџаци
Откупно место бр.2 Иве Лоле
Рибара 40 Оџаци
Голема Њива,Богојевац Лесковац 16254
Голема Њива,Богојевац Лесковац 16254
Голема Њива,Богојевац Лесковац 16254
Голема Њива,Богојевац Лесковац 16254
Голема Њива,Богојевац Лесковац 16254
западнобачки
08 до 20
западнобачки
08 до 20
западнобачки
08 до 20
Јабланички
17 - 22
Јабланички
17 - 22
Јабланички
17 - 22
Јабланички
17 - 22
Јабланички
17 - 22
54639503
Јашуња, Богојевац Лесковац
Јабланички
17 - 22
54639503
Јашуња, Богојевац Лесковац
Јабланички
17 - 22
54639503
Јашуња, Богојевац Лесковац
Јабланички
17 - 22
54639503
Јашуња, Богојевац Лесковац
Јабланички
17 - 22
54639503
Јашуња, Богојевац Лесковац
Јабланички
17 - 22
54639503
Јашуња, Богојевац Лесковац
Јабланички
17 - 22
54639503
Јашуња, Богојевац Лесковац
Јабланички
17 - 22
54639503
Јашуња, Богојевац Лесковац
Јабланички
17 - 22
54639503
Јашуња, Богојевац Лесковац
Јабланички
17 - 22
54639503
Јашуња, Богојевац Лесковац
Јабланички
17 - 22
54639503
Јашуња, Богојевац Лесковац
Јабланички
17 - 22
54639503
Јашуња, Богојевац Лесковац
Јабланички
17 - 22
2
15.05.2013.
31.12.2013.
15.05.2013.
31.12.2013.
15.05.2013.
31.12.2013.
20.05.2013 20.10.2013.
20.05.2013 20.10.2013.
20.05.2013 20.10.2013.
20.05.2013 20.10.2013.
20.05.2013 20.10.2013.
20.05.2013 20.10.2013.
20.05.2013 20.10.2013.
20.05.2013 20.10.2013.
20.05.2013 20.10.2013.
20.05.2013 20.10.2013.
20.05.2013 20.10.2013.
20.05.2013 20.10.2013.
20.05.2013 20.10.2013.
20.05.2013 20.10.2013.
20.05.2013 20.10.2013.
20.05.2013 20.10.2013.
20.05.2013 20.10.2013.
соја
сунцокрет
кукуруз
јагода
малина
купина
вишња
шљива
јагода
малина
купина
вишња
шљива
рибизла
јабука
крушка
паприка
парадајз
кромпир
купус
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
С.Т.Р УНИВЕРЗАЛ
ПРОМЕТ, Јашуња
С.Т.Р на мало и велико
П.П., Урцуле
С.Т.Р. на мало и велико
П.П., Урцуле
С.Т.Р. на мало и велико
П.П., Урцуле
С.Т.Р. на мало и велико
П.П., Урцуле
С.Т.Р. на мало и велико
П.П., Урцуле
С.Т.Р. на мало и велико
П.П., Урцуле
С.Т.Р. на мало и велико
П.П., Урцуле
С.Т.Р. на мало и велико
П.П., Урцуле
С.Т.Р. на мало и велико
П.П., Урцуле
С.Т.Р. на мало и велико
П.П., Урцуле
С.Т.Р. на мало и велико
П.П., Урцуле
С.Т.Р. на мало и велико
П.П., Урцуле
54639503
Јашуња, Богојевац Лесковац
Јабланички
17 - 22
54504730
С.Т.Р. П.П. Белушић, Рековац
Поморавски
18 - 20
Поморавски
18 - 20
Поморавски
18 - 20
Поморавски
18 - 20
Поморавски
18 - 20
54504730
54504730
54504730
54504730
С.Т.Р. П.П. Милоја
Милојевића 112, Рековац
С.Т.Р. П.П. Милоја
Милојевића 112, Рековац
С.Т.Р. П.П. Милоја
Милојевића 112, Рековац
С.Т.Р. П.П. Милоја
Милојевића 112, Рековац
54504730
С.Т.Р. П.П. Белушић, Рековац
Поморавски
18 - 20
54504730
С.Т.Р. П.П. Белушић, Рековац
Поморавски
18 - 20
54504730
С.Т.Р. П.П. Белушић, Рековац
Поморавски
18 - 20
54504730
С.Т.Р. П.П. Белица, Јагодина
Поморавски
18 - 20
54504730
С.Т.Р. П.П. Белица, Јагодина
Поморавски
18 - 20
54504730
С.Т.Р. П.П. Белица, Јагодина
Поморавски
18 - 20
54504730
С.Т.Р. П.П. Белица, Јагодина
Поморавски
18 - 20
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
2632
САМИКОМ доо Лесковац
20298880
2633
САМИКОМ доо Лесковац
20298880
2634
САМИКОМ доо Лесковац
20298880
2635
САМИКОМ доо Лесковац
20298880
2636
САМИКОМ доо Лесковац
20298880
2637
САМИКОМ доо Лесковац
20298880
2638
САМИКОМ доо Лесковац
20298880
Карађорђевац, откупно место
3
Карађорђевац, откупно место
3
Печењевац, откупно место 2,
Зрновска бб
Печењевац, откупно место 2,
Зрновска бб
Печењевац, откупно место 2,
Зрновска бб
Печењевац, откупно место 2,
Зрновска бб
Печењевац, откупно место 2,
Зрновска бб
2
20.05.2013 20.10.2013.
01.06.2013. 30.09.2013.
01.07.2013. 30.09.2013.
01.07.2013. 30.09.2013.
01.07.2013. 30.09.2013.
01.06.2013. 30.09.2013.
01.07.2013. 30.09.2013.
01.07.2013. 30.09.2013.
01.07.2013. 30.09.2013.
01.07.2013. 30.09.2013.
01.07.2013. 30.09.2013.
01.07.2013. 30.09.2013.
01.06.2013. 30.09.2013.
25 05 30.09.2013.
25 05 30.09.2013.
25 05 30.09.2013.
25 05 30.09.2013.
25 05 30.09.2013.
25 05 30.09.2013.
25 05 30.09.2013.
црни лук
вишња
печурке
шљива
купина
вишња
купина
шљива
печурке
печурке
шљива
купина
вишња
јагода
069/1057478
вишња
069/1057478
јагода
069/1057478
вишња
069/1057478
малина
069/1057478
шљива
069/1057478
купина
069/1057478
2639
САМИКОМ доо Лесковац
20298880
2640
САМИКОМ доо Лесковац
20298880
2641
САМИКОМ доо Лесковац
20298880
2642
САМИКОМ доо Лесковац
20298880
2643
САМИКОМ доо Лесковац
20298880
2644
СЕЗАМ 014 доо
17295861
2645
СЕЗАМ 014 доо
17295861
2646
СЕЗАМ 014 доо
17295861
2647
СЕЗАМ 014 доо
17295861
2648
СЕЗАМ 014 доо
17295861
2649
СЕЗАМ 014 доо
17295861
2650
СЕЗАМ 014 доо
17295861
2651
СЕЗАМ 014 доо
17295861
СЗТР БОМЕХ - Оџаци,
2652 Железничка 39 пр. Данијела
Боместар
СЗТР БОМЕХ - Оџаци,
2653 Железничка 39 пр. Данијела
Боместар
СЗТР БОМЕХ - Оџаци,
2654 Железничка 39 пр. Данијела
Боместар
СЗТР ТЕПИЋ ПРОМЕТ
2655
ДЕРОЊЕ
СЗТР ТЕПИЋ ПРОМЕТ
2656
ДЕРОЊЕ
СЗТР ТЕПИЋ ПРОМЕТ
2657
ДЕРОЊЕ
Д. Синковце откупно место 1,
Лебански пут 19
Д. Синковце откупно место 1,
Лебански пут 19
Д. Синковце откупно место 1,
Лебански пут 19
Д. Синковце откупно место 1,
Лебански пут 19
Д. Синковце откупно место 1,
Лебански пут 19
Магацин малопродаје Војводе
Мишића 107
Магацин малопродаје Војводе
Мишића 107
Магацин малопродаје Војводе
Мишића 107
Магацин малопродаје Војводе
Мишића 107
Магацин малопродаје Војводе
Мишића 107
Магацин малопродаје Војводе
Мишића 107
Магацин малопродаје Војводе
Мишића 107
Магацин малопродаје Војводе
Мишића 107
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
јабланички
17 до 24
колубарски
07 до 15
колубарски
07 до 15
колубарски
07 до 15
колубарски
07 до 15
колубарски
07 до 15
колубарски
07 до 15
колубарски
07 до 15
колубарски
07 до 15
55155518
СЗТР БОМЕХ - Оџаци, ад РК
Оџаци Грачачки пут бб
западнобачки
55155518
СЗТР БОМЕХ - Оџаци, ад РК
Оџаци Грачачки пут бб
западнобачки
55155518
СЗТР БОМЕХ - Оџаци, ад РК
Оџаци Грачачки пут бб
западнобачки
61360883
61360883
61360883
Откупно место 1 Дероње
Његошева 7
Откупно место 1 Дероње
Његошева 7
Откупно место 1 Дероње
Његошева 7
06 до 18
суботом
06 до 14
06 до 18
суботом
06 до 14
06 до 18
суботом
06 до 14
западнобачки
07 до 15
западнобачки
07 до 15
западнобачки
07 до 15
2
25 05 30.09.2013.
25 05 30.09.2013.
25 05 30.09.2013.
25 05 30.09.2013.
25 05 30.09.2013.
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
јагода
069/1057478
вишња
069/1057478
малина
069/1057478
шљива
069/1057478
купина
069/1057478
свиње
014/244-868
бикови
014/244-868
зелена салата
014/244-868
кромпир
014/244-868
купус
014/244-868
шаргарепа
014/244-868
краставац
014/244-868
парадајз
014/244-868
током целе
године
меркантилни
кукуруз
025/574-207
током целе
године
меркантилна
пшеница
025/574-207
током целе
године
сојино зрно
025/574-207
15.03.2013.
31.12.2013.
15.03.2013.
31.12.2013.
15.03.2013.
31.12.2013.
пшеница
кукуруз
соја
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
СЛОВАН КОМЕРЦ доо Б.
Јединства 19 - Падина
СЛОВАН КОМЕРЦ доо Б.
Јединства 19 - Падина
СЛОВАН КОМЕРЦ доо Б.
Јединства 19 - Падина
СЛОВАН КОМЕРЦ доо Б.
Јединства 19 - Падина
СЛОВАН КОМЕРЦ доо Б.
Јединства 19 - Падина
СЛОВАН ПРОГРЕС ДОО
Селенча
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
8424080
8424080
8424080
8424080
8424080
08179816
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
Откупно место бр. 1, Иве
Лоле Рибара - Добрица
Откупно место бр. 1, Иве
Лоле Рибара - Добрица
Откупно место М. Пупина
бвб, Падина
Откупно место М. Пупина
бвб, Падина
Откупно место М. Пупина
бвб, Падина
Откупно место бр.1 Коларова
бб Селенча
Трубаревац село Трубаревац
Откупно место Алексинац
Житковачки пут бб
Откупно место Алексинац
Житковачки пут бб
Откупно место Алексинац
Житковачки пут бб
Откупно место Алексинац
Житковачки пут бб
Откупно место Алексинац
Житковачки пут бб
Откупно место Алексинац
Житковачки пут бб
Откупно место Алексинац
Житковачки пут бб
Откупно место Алексинац
Житковачки пут бб
Откупно место Алексинац
Житковачки пут бб
Откупно место Алексинац
Житковачки пут бб
Откупно место Алексинац
Житковачки пут бб
Откупно место Алексинац
Житковачки пут бб
Откупно место Алексинац
Житковачки пут бб
јужнобанатски
07 до 20
јужнобанатски
07 до 20
јужнобанатски
07 до 20
јужнобанатски
07 до 20
јужнобанатски
07 до 20
јужнобачки
07 до 15
нишавски
08 до 22
нишавски
08 до 22
нишавски
08 до 22
нишавски
08 до 22
нишавски
08 до 22
нишавски
08 до 22
нишавски
08 до 22
нишавски
08 до 22
нишавски
08 до 22
нишавски
08 до 22
нишавски
08 до 22
нишавски
08 до 22
нишавски
08 до 22
нишавски
08 до 22
2
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
10.04.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
меркантилни
кукуруз
меркантилна
пшеница
меркантилни
кукуруз
меркантилна
пшеница
меркантилни
сунцокрет
меркантилни
кукуруз
шумска пецурка
шаргарепа
купус
целер
краставац
тиквице
паприка
парадајз
лук
кромпир
цвекла
ротква
карфиол
плави патлиџан
род 2012./2013.
013/667-308, 667-466
род 2012./2013.
013/667-308, 667-466
род 2012./2013.
013/667-308, 667-466
род 2012./2013.
013/667-308, 667-466
род 2012./2013.
013/667-308, 667-466
род 2012
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
Откупно место Алексинац
Житковачки пут бб
Откупно место Алексинац
Житковачки пут бб
Откупно место Алексинац
Житковачки пут бб
Откупно место Алексинац
Житковачки пут бб
Почековина
село Почековина
Почековина
село Почековина
Почековина
село Почековина
Почековина
село Почековина
Почековина
село Почековина
Почековина
село Почековина
Почековина
село Почековина
Почековина
село Почековина
Почековина
село Почековина
Почековина
село Почековина
Почековина
село Почековина
Почековина
село Почековина
Почековина
село Почековина
Почековина
село Почековина
Почековина
село Почековина
Почековина
село Почековина
нишавски
08 до 22
нишавски
08 до 22
нишавски
08 до 22
нишавски
08 до 22
расински
08 до 22
расински
08 до 22
расински
08 до 22
расински
08 до 22
расински
08 до 22
расински
08 до 22
расински
08 до 22
расински
08 до 22
расински
08 до 22
расински
08 до 22
расински
08 до 22
расински
08 до 22
расински
08 до 22
расински
08 до 22
расински
08 до 22
расински
08 до 22
2
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
рен
пашканат
боранија
шумска пецурка
шаргарепа
купус
целер
краставац
тиквице
паприка
парадајз
лук
кромпир
цвекла
ротква
карфиол
плави патлиџан
рен
пашканат
боранија
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
07845235
Откупно место Алексинац
Житковачки пут бб
Откупно место Алексинац
Житковачки пут бб
Откупно место Алексинац
Житковачки пут бб
Откупно место Алексинац
Житковачки пут бб
Откупно место Алексинац
Житковачки пут бб
Откупно место Алексинац
Житковачки пут бб
нишавски
08 до 22
нишавски
08 до 22
нишавски
08 до 22
нишавски
08 до 22
нишавски
08 до 22
нишавски
08 до 22
07845235
Блендија село Блендија
зајечарски
08 до 22
07845235
Бован село Бован
нишавски
08 до 22
07845235
Бован село Бован
нишавски
08 до 22
07845235
Бован село Бован
нишавски
08 до 22
07845235
Бован село Бован
нишавски
08 до 22
07845235
Бован село Бован
нишавски
08 до 22
07845235
Бован село Бован
нишавски
08 до 22
07845235
Бован село Бован
нишавски
08 до 22
07845235
Бован село Бован
нишавски
08 до 22
07845235
Бован село Бован
нишавски
08 до 22
07845235
Бован село Бован
нишавски
08 до 22
07845235
Бован село Бован
нишавски
08 до 22
07845235
Бован село Бован
нишавски
08 до 22
07845235
Бован село Бован
нишавски
08 до 22
2
01.05.2013.
30.09.2013.
01.05.2013.
30.09.2013.
01.05.2013.
30.09.2013.
01.05.2013.
30.09.2013.
01.05.2013.
30.09.2013.
01.05.2013.
30.09.2013.
01.05.2013.
31.10.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
јагода
вишња
купина
орах
кајсија
бресква
шумска пецурка
шаргарепа
купус
целер
краставац
тиквице
паприка
парадајз
лук
кромпир
цвекла
ротква
карфиол
плави патлиџан
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
07845235
Бован село Бован
нишавски
08 до 22
07845235
Бован село Бован
нишавски
08 до 22
07845235
Бован село Бован
нишавски
08 до 22
07845235
Бован село Бован
нишавски
08 до 22
07845235
Бован село Бован
нишавски
08 до 22
07845235
Бован село Бован
нишавски
08 до 22
07845235
Бован село Бован
нишавски
08 до 22
07845235
Бован село Бован
нишавски
08 до 22
07845235
Бован село Бован
нишавски
08 до 22
07845235
Јошаница село Јошаница
зајечарски
08 до 22
07845235
Мрштане село Мрштане
јабланички
08 до 22
07845235
Мрштане село Мрштане
јабланички
08 до 22
07845235
Мрштане село Мрштане
јабланички
08 до 22
07845235
Мрштане село Мрштане
јабланички
08 до 22
07845235
Мрштане село Мрштане
јабланички
08 до 22
07845235
Мрштане село Мрштане
јабланички
08 до 22
07845235
Мрштане село Мрштане
јабланички
08 до 22
07845235
Мрштане село Мрштане
јабланички
08 до 22
07845235
Мрштане село Мрштане
јабланички
08 до 22
07845235
Мрштане село Мрштане
јабланички
08 до 22
2
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.10.2013.
01.05.2013.
31.10.2013.
01.05.2013.
31.10.2013.
01.05.2013.
31.10.2013.
01.05.2013.
31.10.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
рен
пашканат
боранија
шумска пецурка
јагода
вишња
купина
шљива
орах
шумска пецурка
шаргарепа
купус
целер
краставац
тиквице
паприка
парадајз
лук
кромпир
цвекла
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
07845235
Мрштане село Мрштане
јабланички
08 до 22
07845235
Мрштане село Мрштане
јабланички
08 до 22
07845235
Мрштане село Мрштане
јабланички
08 до 22
07845235
Мрштане село Мрштане
јабланички
08 до 22
07845235
Мрштане село Мрштане
јабланички
08 до 22
07845235
Мрштане село Мрштане
јабланички
08 до 22
07845235
Поружница село Поружница
зајечарски
08 до 22
07845235
Рујевица село Рујевица
зајечарски
08 до 22
07845235
Стајковце село Стајковце
јабланички
08 до 22
07845235
Стајковце село Стајковце
јабланички
08 до 22
07845235
Стајковце село Стајковце
јабланички
08 до 22
07845235
Стајковце село Стајковце
јабланички
08 до 22
07845235
Стајковце село Стајковце
јабланички
08 до 22
07845235
Стајковце село Стајковце
јабланички
08 до 22
07845235
Стајковце село Стајковце
јабланички
08 до 22
07845235
Стајковце село Стајковце
јабланички
08 до 22
07845235
Стајковце село Стајковце
јабланички
08 до 22
07845235
Стајковце село Стајковце
јабланички
08 до 22
07845235
Стајковце село Стајковце
јабланички
08 до 22
07845235
Стајковце село Стајковце
јабланички
08 до 22
2
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
ротква
карфиол
плави патлиџан
рен
пашканат
боранија
шумска пецурка
шумска пецурка
шаргарепа
купус
целер
краставац
тиквице
паприка
парадајз
лук
кромпир
цвекла
ротква
карфиол
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЈА ПРОМЕТ ДОО
Алексинац
СОЛЕ-КОМЕРЦ доо Београд
СОЛЕ-КОМЕРЦ доо Београд
СОМБОРМЛИНдоо,Стапарски пут
бб,Сомбор
СОМБОРМЛИНдоо,Стапарски пут
бб,Сомбор
СПТР ЛАЗОВИЋА ЛИПА
Лучани, Олга Лазовић ПР
СПТР ЛАЗОВИЋА ЛИПА
Лучани, Олга Лазовић ПР
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
01.05.2013.
31.12.2013.
током целе
године
током целе
године
07845235
Стајковце село Стајковце
јабланички
08 до 22
07845235
Стајковце село Стајковце
јабланички
08 до 22
07845235
Стајковце село Стајковце
јабланички
08 до 22
07845235
Стајковце село Стајковце
јабланички
08 до 22
сремски
08 до 16
сремски
08 до 16
Стапарски пут бб,Сомбор
западнобачки
07 до 14
током целе
године
меркантилни
кукуруз
Стапарски пут бб,Сомбор
западнобачки
07 до 14
током целе
године
меркантилна
пшеница
моравички
12 до 21
моравички
12 до 21
6537006
6537006
08300879
08300879
5155796
5155796
Млин ДОБРИНЦИ Добринци,
Румска бб
Млин ДОБРИНЦИ Добринци,
Румска бб
Откупно место бр.1 село Лис
32240 Лучани
Откупно место бр.1 село Лис
32240 Лучани
15.06.2013.
01.08.2013.
15.06.2013.
01.08.2013.
2768
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Хладњача Латвица - Ариље
златиборски
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2769
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Хладњача Латвица - Ариље
златиборски
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2770
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Хладњача Латвица - Ариље
златиборски
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2771
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Хладњача Латвица - Ариље
златиборски
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2772
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Хладњача Ступчевићи Ариље
златиборски
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2773
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Хладњача Ступчевићи Ариље
златиборски
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2
плави патлиџан
рен
пашканат
боранија
меркантилни
кукуруз
меркантилна
пшеница
род 2012.
род 2012.
малина виламет
031/827-208
малина микер
031/827-208
065/890-9755
[email protected]
om.rs
065/890-9755
свежа купина
[email protected]
om.rs
065/890-9755
свежа вишња
[email protected]
om.rs
065/890-9755
индустријска јабука [email protected]
om.rs
065/890-9755
свежа малина
[email protected]
om.rs
065/890-9755
свежа купина
[email protected]
om.rs
свежа малина
2774
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Хладњача Ступчевићи Ариље
златиборски
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2775
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Хладњача Ступчевићи Ариље
златиборски
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2776
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Хладњача Добраче - Ариље
златиборски
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2777
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Хладњача Добраче - Ариље
златиборски
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2778
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Хладњача Добраче - Ариље
златиборски
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2779
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Хладњача Добраче - Ариље
златиборски
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2780
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Хладњача смрзнуто воће
Трешњевица - Ариље
златиборски
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2781
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Хладњача смрзнуто воће
Трешњевица - Ариље
златиборски
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2782
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Хладњача смрзнуто воће
Трешњевица - Ариље
златиборски
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2783
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Хладњача смрзнуто воће
Трешњевица - Ариље
златиборски
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2784
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Северово - Ариље
златиборски
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2785
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Северово - Ариље
златиборски
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2786
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Драгојевац - Ариље
златиборски
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2
065/890-9755
[email protected]
om.rs
065/890-9755
индустријска јабука [email protected]
om.rs
065/890-9755
свежа малина
[email protected]
om.rs
065/890-9755
свежа купина
[email protected]
om.rs
065/890-9755
свежа вишња
[email protected]
om.rs
065/890-9755
индустријска јабука [email protected]
om.rs
065/890-9755
свежа малина
[email protected]
om.rs
065/890-9755
свежа купина
[email protected]
om.rs
065/890-9755
свежа вишња
[email protected]
om.rs
065/890-9755
индустријска јабука [email protected]
om.rs
065/890-9755
свежа малина
[email protected]
om.rs
065/890-9755
свежа купина
[email protected]
om.rs
065/890-9755
свежа малина
[email protected]
om.rs
свежа вишња
2787
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Драгојевац - Ариље
златиборски
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2788
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Бреково - Ариље
златиборски
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2789
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Бреково - Ариље
златиборски
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2790
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Бјелуша - Ариље
златиборски
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2791
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Бјелуша - Ариље
златиборски
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2792
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Прилике 1 - Ивањица
моравички
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2793
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Прилике 1 - Ивањица
моравички
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2794
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Прилике 2 - Ивањица
моравички
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2795
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Прилике 2 - Ивањица
моравички
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2796
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Краварица - Лучани
моравички
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2797
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Краварица - Лучани
моравички
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2798
СТАНИЋ доо Ариље
7853742
Краварица - Лучани
моравички
00 до 24
10.06.30.11.2013.
2799
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
златиборски
00 до 24
2800
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
златиборски
00 до 24
2801
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
златиборски
00 до 24
Хладњача Латвица Латвица
Ариље
Хладњача Латвица Латвица
Ариље
Хладњача Латвица Латвица
Ариље
2
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
065/890-9755
[email protected]
om.rs
065/890-9755
свежа малина
[email protected]
om.rs
065/890-9755
свежа купина
[email protected]
om.rs
065/890-9755
свежа малина
[email protected]
om.rs
065/890-9755
свежа купина
[email protected]
om.rs
065/890-9755
свежа малина
[email protected]
om.rs
065/890-9755
свежа купина
[email protected]
om.rs
065/890-9755
свежа малина
[email protected]
om.rs
065/890-9755
свежа купина
[email protected]
om.rs
065/890-9755
свежа купина
[email protected]
om.rs
065/890-9755
свежа малина
[email protected]
om.rs
065/890-9755
индустријска јабука [email protected]
om.rs
свежа купина
малина
купина
вишња
2802
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
2803
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
2804
2805
СТАНИЋ доо Ариље
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
07853742
2806
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
2807
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
2808
СТАНИЋ доо Ариље
2809
Хладњача Латвица Латвица
Ариље
Хладњача Ступчевићи Ариље
Хладњача Ступчевићи Ариље
Хладњача
Ступчевићи Ариље
Хладњача Ступчевићи Ариље
златиборски
00 до 24
златиборски
00 до 24
златиборски
златиборски
00 до 24
00 до 24
златиборски
00 до 24
Хладњача Добраче - Ариље
златиборски
00 до 24
07853742
Хладњача Добраче - Ариље
златиборски
00 до 24
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
Хладњача Добраче - Ариље
златиборски
00 до 24
2810
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
Хладњача Добраче - Ариље
златиборски
00 до 24
2811
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
златиборски
00 до 24
2812
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
златиборски
00 до 24
2813
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
златиборски
00 до 24
2814
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
златиборски
00 до 24
2815
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
Северово Северово Ариље
златиборски
00 до 24
2816
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
Северово Северово Ариље
златиборски
00 до 24
2817
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
Драгојевац Драгојевац Ариље
златиборски
00 до 24
2818
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
Драгојевац Драгојевац Ариље
златиборски
00 до 24
2819
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
Бреково Бреково Ариље
златиборски
00 до 24
2820
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
Бреково Бреково Ариље
златиборски
00 до 24
2821
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
Бјелуша Бјелуша Ариље
златиборски
00 до 24
2822
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
Бјелуша Бјелуша Ариље
златиборски
00 до 24
Хладњача смрзнуто воће
Трешњевица - Ариље
Хладњача смрзнуто воће
Трешњевица - Ариље
Хладњача смрзнуто воће
Трешњевица - Ариље
Хладњача смрзнуто воће
Трешњевица - Ариље
2
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
индустријска јабука
малина
купина
вишња
индустријска јабука
малина
купина
вишња
индустријска јабука
малина
купина
вишња
индустријска јабука
малина
купина
малина
купина
малина
купина
малина
купина
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
15.05.2013.
2823
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
Прилике 1 Прилике Ивањица
моравички
00 до 24
2824
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
Прилике 1 Прилике Ивањица
моравички
00 до 24
2825
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
Прилике 2 Прилике Ивањица
моравички
00 до 24
2826
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
Прилике 2 Прилике Ивањица
моравички
00 до 24
2827
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
Краварица Краварица Лучани
моравички
00 до 24
2828
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
Краварица Краварица Лучани
моравички
00 до 24
2829
СТАНИЋ доо Ариље
07853742
Краварица Краварица Лучани
моравички
00 до 24
2830
Стефан Воће доо
20737000
Откупно место бр.3 Беласица
расински
07 до 22
2831
Стефан Воће доо
20737000
Откупно место бр.2 Каменаре
расински
07 до 22
2832
2833
Стефан Воће доо
СТО ПОСТО доо Београд
20737000
17280864
Откупно место бр.1 Залоговац
Велика Плана, 28 октобра 60
расински
подунавски
07 до 22
07 до 22
2834
СТО ПОСТО доо Београд
17280864
Велика Плана, 28 октобра 60
подунавски
07 до 22
2835
СТО ПОСТО доо Београд
17280864
Велика Плана, 28 октобра 60
подунавски
07 до 22
2836
СТО ПОСТО доо Београд
СТОЈАНОВИЋ КОМЕРЦ
91 ДОО Александровац
СТОЈАНОВИЋ КОМЕРЦ
91 ДОО Александровац
СТОЈАНОВИЋ КОМЕРЦ
91 ДОО Превоје,
Александровац
СТОЈАНОВИЋ КОМЕРЦ
91 ДОО Превоје,
Александровац
СТОЈАНОВИЋ КОМЕРЦ
91 ДОО Превоје,
Александровац
СТОЈАНОВИЋ КОМЕРЦ
91 ДОО Превоје,
Александровац
СТР АГРОС ПАНЧЕВО
Ослобођења 14а
17280864
Велика Плана, 28 октобра 60
подунавски
07 до 22
6961967
Лацислед
расински
17 до 21
6961967
Ступањ
расински
17 до 21
6961967
Трнавци, Александровац
расински
17 до 20
20.05.20.06.2013.
јагода
037/751-526
6961967
Парцане
расински
17 до 20
20.05.20.06.2013.
јагода
037/751-526
6961967
Вратаре, Крушевац
расински
17 до 20
20.05.20.06.2013.
јагода
037/751-526
6961967
Залоговац
расински
17 до 20
20.05.20.06.2013.
јагода
037/751-526
52092094
Бутуљ Долово,
ул. 7. јула 25 Долово
јужнобанатски
07 до 20
01.02.31.12.2013.
меркантилни
кукуруз
род 2013
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2
15.06.2013.
15.05.2013.
15.06.2013.
15.05.2013.
15.06.2013.
током целе
године
током
целе
године
током
целе
године
током целе
године
15.05.15.05.2013.
15.05.15.05.2013.
малина
купина
малина
купина
малина
купина
индустријска јабука
јагода
јагода
јагода
меркантилна соја
меркантилна
пшеница
меркантилни
кукуруз
меркантилни јечам
јагода
јагода
2844
2845
2846
2847
2848
2849
СТР БРАДИЋ
Нови Милановац
СТР БРАДИЋ
Нови Милановац
СТР БРАДИЋ
Нови Милановац
СТР БРАДИЋ
Нови Милановац
СТР БРАДИЋ
Нови Милановац
СТР БРАДИЋ
Нови Милановац
61099328
61099328
61099328
61099328
61099328
61099328
Откупно место Брадић
Нови Милановац
Откупно место Брадић
Нови Милановац
Откупно место Брадић
Нови Милановац
Откупно место Брадић
Нови Милановац
Откупно место Брадић
Нови Милановац
Откупно место Брадић
Нови Милановац
шумадијски
14 до 17
шумадијски
14 до 17
шумадијски
14 до 17
шумадијски
14 до 17
шумадијски
14 до 17
шумадијски
14 до 17
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
шумадијски
шумадијски
2850
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2851
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2852
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2853
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2854
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2855
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2856
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2857
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
2858
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
2
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
овце
034/376-520
јагњад
034/376-520
говеда
034/376-520
телад
034/376-520
свиње
034/376-520
прасад
034/376-520
током целе
године
кромпир
током целе
године
црни лук
током целе
године
купус свеж
01.05.31.12.2013.
парадајз
20.06.15.12.2013.
шљива
01.04.31.12.2013.
краставац
током целе
године
зелена салата
08 до 13 и
15:30 до
19:30
01.04.31.12.2013.
паприка (шиља,
бабура, љута,
сомборка, црвена)
08 до 13 и
15:30 до
19:30
01.06.30.09.2013.
малина
2859
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
08 до 13 и
15:30 до
19:30
током целе
године
2860
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
08 до 13 и
15:30 до
19:30
током целе
године
2861
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2862
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2863
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2864
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2865
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2866
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2867
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2868
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2869
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2870
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2871
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
купус кисели
(главица, лист,
рибанац)
јабука (ајдаред,
делибар, делибар,
грени смит,
делишес,
петровача, муца)
01.06.31.08.2013.
кајсија
01.06.31.12.2013.
нектарина
01.07.31.12.2013.
бели лук
током целе
године
шаргарепа
током целе
године
цвекла
током целе
године
празилук
током целе
године
крушка
током целе
године
карфиол
током целе
године
ротква
током целе
године
шампињони
паковање 400 гр.
током целе
године
орах
2872
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2873
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2874
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2875
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2876
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2877
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2878
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2879
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2880
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2881
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2882
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2883
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2884
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
током целе
године
млади лук
01.03.30.11.2013.
јагода
01.06.30.11.2013.
лубеница
01.06.30.11.2013.
диња
током целе
године
плави патлиџан
01.03.30.11.2013.
тиквица
01.03.30.11.2013.
лук црвени
током целе
године
ротквица
01.06.31.12.2013.
бресква
01.05.31.12.0813.
трешња
01.07.30.11.0813.
грожђе
током целе
године
пашканат
током целе
године
першун корен
2885
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2886
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2887
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2888
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2889
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2890
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2891
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2892
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2893
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2894
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2895
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2896
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2897
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
01.06.31.12.2013.
броколи
01.08.30.11.2013.
дуња
током целе
године
спанаћ
01.09.31.12.2013.
мушмула
током целе
године
блитва
током целе
године
целер
током целе
године
першун
01.06.30.09.2013.
кукуруз печењак
током целе
године
купус црвени
током целе
године
кељ
01.08.30.11.2013.
купина
01.04.30.11.2013.
боранија
током целе
године
сува шљива (са
коштицом и без
коштице)
2898
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2899
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2900
СТР ВОЋКО - Крагујевац
61018972
Откупно место бр. 1, Милице
Миљојковић 6, Крагујевац
шумадијски
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
Откупмо место бр.1
Бунушки Чифлук
Откупмо место бр.1
Бунушки Чифлук
Откупмо место бр.1
Бунушки Чифлук
Откупмо место бр.1
Бунушки Чифлук
Откупмо место бр.1
Бунушки Чифлук
Откупмо место бр.1
Бунушки Чифлук
Откупмо место бр.1
Бунушки Чифлук
Откупмо место бр.1
Бунушки Чифлук
Откупмо место бр.1
Бунушки Чифлук
Откупмо место бр.1
Бунушки Чифлук
Откупмо место бр.1
Бунушки Чифлук
Откупно место бр.2
Горња Бунуша
Откупно место бр.2
Горња Бунуша
Откупно место бр.2
Горња Бунуша
Откупно место бр.2
Горња Бунуша
Откупно место бр.2
Горња Бунуша
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
08 до 13 и
15:30 до
19:30
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
2
01.04.31.10.2013.
грашак
током целе
године
бундева
током целе
године
мешано поврће
паковање 400 гр.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
јагода
малина
вишња
купина
шљива
крушка
јабука
краставац
парадајз
купус
паприка
јагода
малина
вишња
купина
шљива
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
Откупно место бр.2
Горња Бунуша
Откупно место бр.2
Горња Бунуша
Откупно место бр.2
Горња Бунуша
Откупно место бр.2
Горња Бунуша
Откупно место бр.2
Горња Бунуша
Откупно место бр.2
Горња Бунуша
Откупно место бр.3
Шаиновац
Откупно место бр.3
Шаиновац
Откупно место бр.3
Шаиновац
Откупно место бр.3
Шаиновац
Откупно место бр.3
Шаиновац
Откупно место бр.3
Шаиновац
Откупно место бр.3
Шаиновац
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
56206345
Откупно место бр. 4 Брза
јабланички
08 до 24
56206345
Откупно место бр. 4 Брза
јабланички
08 до 24
56206345
Откупно место бр. 4 Брза
јабланички
08 до 24
56206345
Откупно место бр. 4 Брза
јабланички
08 до 24
56206345
Откупно место бр. 4 Брза
јабланички
08 до 24
56206345
Откупно место бр. 4 Брза
јабланички
08 до 24
56206345
Откупно место бр. 4 Брза
јабланички
08 до 24
2
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
крушка
јабука
краставац
парадајз
купус
паприка
јагода
вишња
малина
купина
шљива
крушка
јабука
јагода
вишња
малина
купина
шљива
крушка
јабука
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
56206345
Откупно место бр.5
Мирошевце
Откупно место бр.5
Мирошевце
Откупно место бр.5
Мирошевце
Откупно место бр.5
Мирошевце
Откупно место бр.5
Мирошевце
Откупно место бр.5
Мирошевце
Откупно место бр.5
Мирошевце
Откупно место бр. 6
Славујевце
Откупно место бр. 6
Славујевце
Откупно место бр. 6
Славујевце
Откупно место бр. 6
Славујевце
Откупно место бр. 6
Славујевце
Откупно место бр. 6
Славујевце
Откупно место бр. 6
Славујевце
Откупно место бр. 7
Кукуловце
Откупно место бр. 7
Кукуловце
Откупно место бр. 7
Кукуловце
Откупно место бр. 7
Кукуловце
Откупно место бр. 7
Кукуловце
Откупно место бр. 7
Кукуловце
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
2
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
јагода
вишња
малина
купина
шљива
крушка
јабука
јагода
вишња
малина
купина
шљива
крушка
јабука
јагода
вишња
малина
купина
шљива
крушка
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
СТР ЈОАНА
Бунушки Чифлук
56206345
Откупно место бр. 7
Кукуловце
јабланички
08 до 24
56206345
Откупно место бр. 8 Црцавац
јабланички
08 до 24
56206345
Откупно место бр. 8 Црцавац
јабланички
08 до 24
56206345
Откупно место бр. 8 Црцавац
јабланички
08 до 24
56206345
Откупно место бр. 8 Црцавац
јабланички
08 до 24
56206345
Откупно место бр. 8 Црцавац
јабланички
08 до 24
56206345
Откупно место бр. 8 Црцавац
јабланички
08 до 24
56206345
Откупно место бр. 8 Црцавац
јабланички
08 до 24
2965
СТР НИМ Обреновац
54128746
СТР НИМ Обреновац Војводе
Мишића 56 Обреновац
Град Београд
2966
СТР НИМ Обреновац
54128746
СТР НИМ Обреновац Војводе
Мишића 56 Обреновац
Град Београд
2967
СТР НИМ Обреновац
54128746
СТР НИМ Обреновац Војводе
Мишића 56 Обреновац
Град Београд
2968
СТР НИМ Обреновац
54128746
СТР НИМ Обреновац Војводе
Мишића 56 Обреновац
Град Београд
Град Београд
2969
СТР НИМ Обреновац
54128746
СТР НИМ Обреновац Војводе
Мишића 56 Обреновац
2970
СТР НИМ Обреновац
54128746
СТР НИМ Обреновац Војводе
Мишића 56 Обреновац
Град Београд
2971
СТР НИМ Обреновац
54128746
СТР НИМ Обреновац Војводе
Мишића 56 Обреновац
Град Београд
2972
СТР НИМ Обреновац
54128746
СТР НИМ Обреновац Војводе
Мишића 56 Обреновац
Град Београд
2
06:30 до 15 и
недељом
06:30 до 11
06:30 до 15 и
недељом
06:30 до 11
06:30 до 15 и
недељом
06:30 до 11
06:30 до 15 и
недељом
06:30 до 11
06:30 до 15 и
недељом
06:30 до 11
06:30 до 15 и
недељом
06:30 до 11
06:30 до 15 и
недељом
06:30 до 11
06:30 до 15 и
недељом
06:30 до 11
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
15.05.2013.
15.11.2013.
јабука
јагода
вишња
малина
купина
шљива
крушка
јабука
15.04.2013.
31.12.2013.
јабука
ајдара, греми смит,
делишес, јонаголд,
муца
15.04.2013.
31.12.2013.
крушка
064/9178-315
15.04.2013.
31.12.2013.
шљива
свежа и сушена
15.04.2013.
31.12.2013.
шаргарепа
064/9178-315
15.04.2013.
31.12.2013.
паприка
шиња бела, шиња
зелена, шиља
црвена, бабура,
сомборка, љута
15.04.2013.
31.12.2013.
краставац
064/9178-315
15.04.2013.
31.12.2013.
парадајз
064/9178-315
15.04.2013.
31.12.2013.
зелена салата
064/9178-315
2973
СТР НИМ Обреновац
54128746
СТР НИМ Обреновац Војводе
Мишића 56 Обреновац
Град Београд
2974
СТР НИМ Обреновац
54128746
СТР НИМ Обреновац Војводе
Мишића 56 Обреновац
Град Београд
2975
СТР НИМ Обреновац
54128746
СТР НИМ Обреновац Војводе
Мишића 56 Обреновац
Град Београд
2976
СТР НИМ Обреновац
54128746
СТР НИМ Обреновац Војводе
Мишића 56 Обреновац
Град Београд
2977
СТР НИМ Обреновац
54128746
СТР НИМ Обреновац Војводе
Мишића 56 Обреновац
Град Београд
2978
СТР НИМ Обреновац
54128746
СТР НИМ Обреновац Војводе
Мишића 56 Обреновац
Град Београд
2979
СТР НИМ Обреновац
54128746
СТР НИМ Обреновац Војводе
Мишића 56 Обреновац
Град Београд
2980
СТР НИМ Обреновац
54128746
СТР НИМ Обреновац Војводе
Мишића 56 Обреновац
Град Београд
2981
СТР СЛИВЊАК
Владичин Хан
50472442
2982
СТР СЛИВЊАК
Владичин Хан
50472442
2983
СТР СЛИВЊАК
Владичин Хан
50472442
2984
СТР СЛИВЊАК
Владичин Хан
50472442
2985
СТР СЛИВЊАК
Владичин Хан
50472442
Откупно место бр. 3 СТР
Сливњак Мањак Мањак
Владичин Хан
Откупно место бр. 3 СТР
Сливњак Мањак Мањак
Владичин Хан
Откупно место бр. 3 СТР
Сливњак Мањак Мањак
Владичин Хан
Откупно место бр. 3 СТР
Сливњак Мањак Мањак
Владичин Хан
Откупно место бр. 3 СТР
Сливњак Мањак Мањак
Владичин Хан
06:30 до 15 и
недељом
06:30 до 11
06:30 до 15 и
недељом
06:30 до 11
06:30 до 15 и
недељом
06:30 до 11
06:30 до 15 и
недељом
06:30 до 11
06:30 до 15 и
недељом
06:30 до 11
06:30 до 15 и
недељом
06:30 до 11
06:30 до 15 и
недељом
06:30 до 11
06:30 до 15 и
недељом
06:30 до 11
15.04.2013.
31.12.2013.
купус
свеж и кисели
15.04.2013.
31.12.2013.
кромпир
бели и розе
15.04.2013.
31.12.2013.
лук
црни, бели, млади,
празилук
15.04.2013.
31.12.2013.
ротква
064/9178-315
15.04.2013.
31.12.2013.
цвекла
064/9178-315
15.04.2013.
31.12.2013.
тиквице
064/9178-315
15.04.2013.
31.12.2013.
печурке
064/9178-315
15.04.2013.
31.12.2013.
пасуљ
тетовац,
градиштанац,
шарени
пчињски
07 до 21
01.06.2013.
30.11.2013.
дуња
пчињски
07 до 21
01.06.2013.
30.11.2013.
јабука
пчињски
07 до 21
01.06.2013.
30.11.2013.
шљива
пчињски
07 до 21
01.06.2013.
30.11.2013.
купина
пчињски
07 до 21
01.06.2013.
30.11.2013.
малина
2
2986
СТР СЛИВЊАК
Владичин Хан
50472442
2987
СТР СЛИВЊАК
Владичин Хан
50472442
2988
2989
2990
2991
2992
2993
СТР ТИНА ПРОМЕТ
Јарсеново
СТР ТИНА ПРОМЕТ
Јарсеново
СТР ТИНА ПРОМЕТ
Јарсеново
СТР ТИНА ПРОМЕТ
Јарсеново
СТР ТИНА ПРОМЕТ
Јарсеново
СТР ТИНА ПРОМЕТ
Јарсеново
пчињски
07 до 21
01.06.2013.
30.11.2013.
јагода
01.06.2013.
јагода
51723341
Јарсеново Јарсеново
јабланички
18 до 21
10.06.2013.
вишња
51723341
Јарсеново Јарсеново
јабланички
18 до 21
01.08.2013.
купина
51723341
Јарсеново Јарсеново
јабланички
18 до 21
01.09.2013.
шљива
51723341
Ступница Ступница
јабланички
18 до 21
10.06.2013.
вишња
51723341
Ступница Ступница
јабланички
18 до 21
01.08.2013.
купина
средњобанатски
08 до 20
средњобанатски
08 до 20
средњобанатски
08 до 20
средњобанатски
08 до 20
средњобанатски
08 до 20
средњобанатски
08 до 20
средњобанатски
08 до 20
пиротски
09 до 22
јун - септембар
лисичарка
пиротски
09 до 22
јун - септембар
вргањ
пиротски
09 до 22
јун - септембар
лисичарка
пиротски
09 до 22
јун - септембар
вргањ
2996 СТР ТРЕНД ПЛУС - Чента
61311874
2997 СТР ТРЕНД ПЛУС - Чента
61311874
2998 СТР ТРЕНД ПЛУС - Чента
61311874
2999 СТР ТРЕНД ПЛУС - Чента
61311874
3000 СТР ТРЕНД ПЛУС - Чента
61311874
3004
вишња
18 до 21
61311874
3003
01.06.2013.
30.11.2013.
јабланички
2995 СТР ТРЕНД ПЛУС - Чента
3002
07 до 21
Јарсеново Јарсеново
61311874
СТРЕЛА ДОО Доње
Синковце Лесковац
СТРЕЛА ДОО Доње
Синковце Лесковац
СТРЕЛА ДОО Доње
Синковце Лесковац
СТРЕЛА ДОО Доње
Синковце Лесковац
пчињски
51723341
2994 СТР ТРЕНД ПЛУС - Чента
3001
Откупно место бр. 3 СТР
Сливњак Мањак Мањак
Владичин Хан
Откупно место бр. 3 СТР
Сливњак Мањак Мањак
Владичин Хан
07643659
07643659
07643659
07643659
Откупно местао бр. 1, Чента,
Косте Симиног бб
Откупно местао бр. 1, Чента,
Косте Симиног бб
Откупно местао бр. 1, Чента,
Косте Симиног бб
Откупно местао бр. 1, Чента,
Косте Симиног бб
Откупно местао бр. 1, Чента,
Косте Симиног бб
Откупно местао бр. 1, Чента,
Косте Симиног бб
Откупно местао бр. 1, Чента,
Косте Симиног бб
Откупно место бр. 3 Жељуша
Димитровград
Откупно место бр. 3 Жељуша
Димитровград
Откупно место бр. 2 Темска
Пирот
Откупно место бр. 2 Темска
Пирот
2
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
сунцокрет
63/8505851
меркантилни овас
63/8505851
сточни сирак
63/8505851
тритикале
63/8505851
меркантилни јечам
63/8505851
меркантилна
пшеница
меркантилни
кукуруз
63/8505851
63/8505851
01.07.2013.
01.10.2013.
01.06.2013.
01.11.2013.
3005 СУТР ВРГАЊ Бајина Башта
50532259
Црвица Бајина Башта
златиборски
07 до 24
3006 СУТР ВРГАЊ Бајина Башта
50532259
Црвица Бајина Башта
златиборски
07 до 24
08621250
Откупно место бр.1 Маршала
Тита 74 24417 Мартонош
севернобанатски
07 до14
севернобачки
06.30 - 14.30
севернобачки
06.30 - 14.30
севернобачки
06.30 - 14.30
севернобачки
06.30 - 14.30
севернобачки
06.30 - 14.30
севернобачки
07 до 19
током целе
године
јабука
024/757-440
севернобачки
07 до 19
током целе
године
вишња
024/757-440
севернобачки
07 до 19
током целе
године
бресква
024/757-440
севернобачки
07 до 19
током целе
године
нектарина
024/757-440
севернобачки
07 до 19
током целе
године
крушка
024/757-440
севернобачки
07 до 19
током целе
године
шљива
024/757-440
севернобачки
07 до 19
током целе
године
трешња
024/757-440
севернобачки
07 до 19
током целе
године
кајсија
024/757-440
3007
3008
3009
3010
3011
3012
ТЕЛЕК ПАПРИКА ДОО
Мартонош
ТМТ КОМЕРЦ Д.О.О.,
Чантавир, Бајмочка 20
ТМТ КОМЕРЦ Д.О.О.,
Чантавир, Бајмочка 20
ТМТ КОМЕРЦ Д.О.О.,
Чантавир, Бајмочка 20
ТМТ КОМЕРЦ Д.О.О.,
Чантавир, Бајмочка 20
ТМТ КОМЕРЦ Д.О.О.,
Чантавир, Бајмочка 20
08655839
08655839
08655839
08655839
08655839
3013
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
3014
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
3015
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
3016
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
3017
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
3018
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
3019
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
3020
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
Баркел - Цилоси, Чантавир,
Бајмочка 20
Баркел - Цилоси, Чантавир,
Бајмочка 20
Баркел - Цилоси, Чантавир,
Бајмочка 20
Баркел - Цилоси, Чантавир,
Бајмочка 20
Баркел - Цилоси, Чантавир,
Бајмочка 20
Земљорадничка задруга
Прима Бачки Виногради
Београдска 146
Земљорадничка задруга
Прима Бачки Виногради
Београдска 146
Земљорадничка задруга
Прима Бачки Виногради
Београдска 146
Земљорадничка задруга
Прима Бачки Виногради
Београдска 146
Земљорадничка задруга
Прима Бачки Виногради
Београдска 146
Земљорадничка задруга
Прима Бачки Виногради
Београдска 146
Земљорадничка задруга
Прима Бачки Виногради
Београдска 146
Земљорадничка задруга
Прима Бачки Виногради
Београдска 146
2
купина
малина
током целе
године
сирови лист
мирођије
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
меркантилни
сточни јечам
меркантилни
сунцокрет
меркантилна
пшеница
[email protected]
меркантилна соја
меркантилни
кукуруз
3021
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
3022
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
3023
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
3024
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
3025
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
3026
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
3027
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
3028
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
3029
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
3030
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
Земљорадничка задруга
Прима Бачки Виногради
Београдска 146
Откупно место бр. 2 Србислав
Панић
Васе
Чарапића 2
Гроцка Београд
Откупно место бр. 2 Србислав
Панић
Васе
Чарапића 2
Гроцка Београд
Откупно место бр. 2 Србислав
Панић
Васе
Чарапића 2
Гроцка Београд
Откупно место бр. 2 Србислав
Панић
Васе
Чарапића 2
Гроцка Београд
Откупно место бр. 2 Србислав
Панић
Васе
Чарапића 2
Гроцка Београд
Откупно место бр. 2 Србислав
Панић
Васе
Чарапића 2
Гроцка Београд
Откупно место бр. 2 Србислав
Панић
Васе
Чарапића 2
Гроцка Београд
Откупно место бр. 2 Србислав
Панић
Васе
Чарапића 2
Гроцка Београд
Откупно место бр. 2 Србислав
Панић
Васе
Чарапића 2
Гроцка Београд
севернобачки
07 до 19
током целе
године
јагода
град Београд
00 до 24
током целе
године
јагода
град Београд
00 до 24
током целе
године
трешња
град Београд
00 до 24
током целе
године
вишња
град Београд
00 до 24
током целе
године
кајсија
град Београд
00 до 24
током целе
године
бресква
град Београд
00 до 24
током целе
године
нектарина
град Београд
00 до 24
током целе
године
шљива
град Београд
00 до 24
током целе
године
крушка
град Београд
00 до 24
током целе
године
грожђе
2
024/757-440
3031
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
3032
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
3033
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
3034
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
3035
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
3036
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
3037
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
3038
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
3039
ТОРНАДО ШПЕД ДОО
Суботица
20708182
3040
ТР ДУГА
ЈОВИЦА ТОШИЋ ПР
Накривањ Лесковац
61897046
Откупно место бр. 3
Вера Сапунџић
8.Октобра 3а
Ритопек Београд
Откупно место бр. 3
Вера Сапунџић
8.Октобра 3а
Ритопек Београд
Откупно место бр. 3
Вера Сапунџић
8.Октобра 3а
Ритопек Београд
Откупно место бр. 3
Вера Сапунџић
8.Октобра 3а
Ритопек Београд
Откупно место бр. 3
Вера Сапунџић
8.Октобра 3а
Ритопек Београд
Откупно место бр. 3
Вера Сапунџић
8.Октобра 3а
Ритопек Београд
Откупно место бр. 3
Вера Сапунџић
8.Октобра 3а
Ритопек Београд
Откупно место бр. 3
Вера Сапунџић
8.Октобра 3а
Ритопек Београд
Откупно место бр. 3
Вера Сапунџић
8.Октобра 3а
Ритопек Београд
Откупно место бр. 1 Дуга
Тошић Накривањ Лесковац
град Београд
00 до 24
током целе
године
јагода
град Београд
00 до 24
током целе
године
трешња
град Београд
00 до 24
током целе
године
вишња
град Београд
00 до 24
током целе
године
кајсија
град Београд
00 до 24
током целе
године
бресква
град Београд
00 до 24
током целе
године
нектарина
град Београд
00 до 24
током целе
године
шљива
град Београд
00 до 24
током целе
године
крушка
град Београд
00 до 24
током целе
године
грожђе
јабланички
10 до 22
01.06.2013.
31.12.2013.
јагода
2
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
ТР ДУГА
ЈОВИЦА ТОШИЋ ПР
Накривањ Лесковац
ТР ДУГА
ЈОВИЦА ТОШИЋ ПР
Накривањ Лесковац
ТР ДУГА
ЈОВИЦА ТОШИЋ ПР
Накривањ Лесковац
ТР ДУГА
ЈОВИЦА ТОШИЋ ПР
Накривањ Лесковац
ТР ДУГА
ЈОВИЦА ТОШИЋ ПР
Накривањ Лесковац
ТР ДУГА
ЈОВИЦА ТОШИЋ ПР
Накривањ Лесковац
ТР ДУГА
ЈОВИЦА ТОШИЋ ПР
Накривањ Лесковац
ТР СТИВ 2010 Ненад
Јовановић ПР Сеоне
ТР СТИВ 2010 Ненад
Јовановић ПР Сеоне
ТР СТИВ 2010 Ненад
Јовановић ПР Сеоне
ТР СТИВ 2010 Ненад
Јовановић ПР Сеоне
ТР СТИВ 2010 Ненад
Јовановић ПР Сеоне
ТР СТИВ 2010 Ненад
Јовановић ПР Сеоне
ТР СТИВ 2010 Ненад
Јовановић ПР Сеоне
ТРГОВИНСКА РАДЊА
С ПРОМ Блендија
ПР Владан Савић
3056 ЋИРИЋ И СИН доо Сакуле
61897046
Откупно место бр. 1 Дуга
Тошић Накривањ Лесковац
јабланички
10 до 22
01.06.2013.
31.12.2013.
малина
61897046
Откупно место бр. 1 Дуга
Тошић Накривањ Лесковац
јабланички
10 до 22
01.06.2013.
31.12.2013.
вишња
61897046
Откупно место бр. 1 Дуга
Тошић Накривањ Лесковац
јабланички
10 до 22
01.06.2013.
31.12.2013.
купина
61897046
Откупно место бр. 1 Дуга
Тошић Накривањ Лесковац
јабланички
10 до 22
01.06.2013.
31.12.2013.
шљива
61897046
Откупно место бр. 1 Дуга
Тошић Накривањ Лесковац
јабланички
10 до 22
01.06.2013.
31.12.2013.
јабука
61897046
Откупно место бр. 1 Дуга
Тошић Накривањ Лесковац
јабланички
10 до 22
01.06.2013.
31.12.2013.
крушка
61897046
Откупно место бр. 1 Дуга
Тошић Накривањ Лесковац
јабланички
10 до 22
01.06.2013.
31.12.2013.
пшеница
подунавски
09 до 21
подунавски
09 до 21
подунавски
09 до 21
подунавски
09 до 21
подунавски
09 до 21
подунавски
09 до 21
подунавски
09 до 21
62276410
62276410
62276410
62276410
62276410
62276410
62276410
Откупно место бр. 1Стив 2010
Сеоне бб Сеоне
Откупно место бр. 1Стив 2010
Сеоне бб Сеоне
Откупно место бр. 1Стив 2010
Сеоне бб Сеоне
Откупно место бр. 1Стив 2010
Сеоне бб Сеоне
Откупно место бр. 1Стив 2010
Сеоне бб Сеоне
Откупно место бр. 1Стив 2010
Сеоне бб Сеоне
Откупно место бр. 1Стив 2010
Сеоне бб Сеоне
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
01.06.2013.
30.11.2013.
трешња
кајсија
вишња
шљива
бресква
нектарина
јабука
61423508
Млин Блендија
18230 Сокобања
зајечарски
08 до 16
током целе
године
пшеница
08308420
Откупно место бр.1
Ћирић и син доо
Идворски пут бб Сакуле
јужнобанатски
07 до 20
током целе
године
кукуруз
2
Откупно место бр.1
Ћирић и син доо
Идворски пут бб Сакуле
Откупно место бр.1
Ћирић и син доо
Идворски пут бб Сакуле
Откупно место бр.1
Ћирић и син доо
Идворски пут бб Сакуле
Откупно место бр.1
Ћирић и син доо
Идворски пут бб Сакуле
јужнобанатски
07 до 20
током целе
године
пшеница
јужнобанатски
07 до 20
током целе
године
сунцокрет
јужнобанатски
07 до 20
током целе
године
соја
јужнобанатски
07 до 20
током целе
године
јечам
Откупно место бр.2 Ћирић и
син Идворски пут бб Сакуле
јужнобанатски
07 до 20
током целе
године
кукуруз
08308420
Откупно место бр.2 Ћирић и
син Идворски пут бб Сакуле
јужнобанатски
07 до 20
током целе
године
пшеница
3063 ЋИРИЋ И СИН доо Сакуле
08308420
Откупно место бр.2 Ћирић и
син Идворски пут бб Сакуле
јужнобанатски
07 до 20
током целе
године
сунцокрет
3064 ЋИРИЋ И СИН доо Сакуле
08308420
Откупно место бр.2 Ћирић и
син Идворски пут бб Сакуле
јужнобанатски
07 до 20
током целе
године
соја
3065 ЋИРИЋ И СИН доо Сакуле
08308420
Откупно место бр.2 Ћирић и
син Идворски пут бб Сакуле
јужнобанатски
07 до 20
током целе
године
јечам
подунавски
06 до 16
током целе
године
телад
026/521-046
подунавски
06 до 16
током целе
године
јунад
026/521-046
подунавски
06 до 16
током целе
године
свиње
026/521-046
3057 ЋИРИЋ И СИН доо Сакуле
08308420
3058 ЋИРИЋ И СИН доо Сакуле
08308420
3059 ЋИРИЋ И СИН доо Сакуле
08308420
3060 ЋИРИЋ И СИН доо Сакуле
08308420
3061 ЋИРИЋ И СИН доо Сакуле
08308420
3062 ЋИРИЋ И СИН доо Сакуле
3066
УСКОКОВИЋ доо-Велика
Плана,Власинска 22
17584871
3067
УСКОКОВИЋ доо-Велика
Плана,Власинска 22
17584871
3068
УСКОКОВИЋ доо-Велика
Плана,Власинска 22
17584871
Откупно место Откупна
станица,МЕСОПРОМЕТ
доо.Велика
Плана,Железничка бб
Откупно место Откупна
станица,МЕСОПРОМЕТ
доо.Велика
Плана,Железничка бб
Откупно место Откупна
станица,МЕСОПРОМЕТ
доо.Велика
Плана,Железничка бб
2
063/215-882
3069
УСКОКОВИЋ доо-Велика
Плана,Власинска 22
17584871
3070
УСКОКОВИЋ доо-Велика
Плана,Власинска 22
17584871
3071
УСКОКОВИЋ доо-Велика
Плана,Власинска 22
17584871
3072
ФРИГОНАИС доо Ниш
17103075
3073
ФРУЈО ДЈ Костајник
63189995
3074
ФРУЈО ДЈ Костајник
63189995
3075
ФРУЈО ДЈ Костајник
63189995
3076
ФРУЈО ДЈ Костајник
63189995
3077
ФРУЈО ДЈ Костајник
63189995
3078
ФРУЈО ДЈ Костајник
63189995
3079
ФРУЈО ДЈ Костајник
63189995
3080
ФРУЈО ДЈ Костајник
63189995
3081
ФРУЈО ДЈ Костајник
63189995
Откупно место Откупна
станица,МЕСОПРОМЕТ
доо.Велика
Плана,Железничка бб
Откупно место Откупна
станица,МЕСОПРОМЕТ
доо.Велика
Плана,Железничка бб
Откупно место Откупна
станица,МЕСОПРОМЕТ
доо.Велика
Плана,Железничка бб
Откупно место Куршумлија,
РЈ Хладњача Куршумлија,
Косанчић Ивана бб
Откупно место бр. 2 Церова
Крупањ
Откупно место бр. 2 Церова
Крупањ
Откупно место бр. 2 Церова
Крупањ
Откупно место бр. 2 Церова
Крупањ
Откупно место бр. 3 Крупањ
Маршала Тита 3
15314 Крупањ
Откупно место бр. 3 Крупањ
Маршала Тита 3
15314 Крупањ
Откупно место бр. 3 Крупањ
Маршала Тита 3
15314 Крупањ
Откупно место бр. 3 Крупањ
Маршала Тита 3
15314 Крупањ
Откупно место бр. 1
Костајник Петрићи Костајник
подунавски
06 до 16
током целе
године
јагњад
026/521-046
подунавски
06 до 16
током целе
године
прасад
026/521-046
подунавски
06 до 16
током целе
године
краве
026/521-046
топлички
00 до 24
15.05.30.10.2013.
свежа јагода
027/381-751
мачвански
16 до 20
мачвански
16 до 20
мачвански
16 до 20
мачвански
16 до 20
мачвански
15 до 20
01.06.2013.
30.09.2013.
купина
мачвански
15 до 20
01.06.2013.
30.09.2013.
малина
мачвански
15 до 20
01.06.2013.
30.09.2013.
шљива
мачвански
15 до 20
01.06.2013.
30.09.2013.
вишња
мачвански
16 до 20
01.06.2013.
30.09.2013.
купина
2
01.06.2013.
30.09.2013.
01.06.2013.
30.09.2013.
01.06.2013.
30.09.2013.
01.06.2013.
30.09.2013.
купина
малина
вишња
шљива
3082
ФРУЈО ДЈ Костајник
63189995
Откупно место бр. 1
Костајник Петрићи Костајник
мачвански
16 до 20
01.06.2013.
30.09.2013.
малина
3083
ФРУЈО ДЈ Костајник
63189995
Откупно место бр. 1
Костајник Петрићи Костајник
мачвански
16 до 20
01.06.2013.
30.09.2013.
вишња
3084
ФРУЈО ДЈ Костајник
63189995
Откупно место бр. 1
Костајник Петрићи Костајник
мачвански
16 до 20
01.06.2013.
30.09.2013.
јагода
3085
ФРУЈО ДЈ Костајник
63189995
Откупно место бр. 1
Костајник Петрићи Костајник
мачвански
16 до 20
01.06.2013.
30.09.2013.
шљива
3086
ФУНГО ЈУГ доо Лесковац
07387385
Откупно место бр.1 Чукљеник
јабланички
08 до 22
3087
ФУНГО ЈУГ доо Лесковац
07387385
Откупно место бр.1 Чукљеник
јабланички
08 до 22
3088
ФУНГО ЈУГ доо Лесковац
07387385
Откупно место бр.1 Чукљеник
јабланички
08 до 22
3089
ФУНГО ЈУГ доо Лесковац
07387385
Откупно место бр.1 Чукљеник
јабланички
08 до 22
3090
ФУНГО ЈУГ доо Лесковац
07387385
Откупно место бр.1 Чукљеник
јабланички
08 до 22
3091
ФУНГО ЈУГ доо Лесковац
07387385
Откупно место бр.1 Чукљеник
јабланички
08 до 22
3092
ФУНГО ЈУГ доо Лесковац
07387385
Откупно место бр.1 Чукљеник
јабланички
08 до 22
3093
ФУНГО ЈУГ доо Лесковац
07387385
Откупно место бр.1 Чукљеник
јабланички
08 до 22
3094
ФУНГО ЈУГ доо Лесковац
07387385
Откупно место бр.1 Чукљеник
јабланички
08 до 22
3095
ФУНГО ЈУГ доо Лесковац
07387385
Откупно место бр.1 Чукљеник
јабланички
08 до 22
3096
ФУНГО ЈУГ доо Лесковац
07387385
Откупно место бр.1 Чукљеник
јабланички
08 до 22
3097
ФУНГО ЈУГ доо Лесковац
07387385
Откупно место бр.1 Чукљеник
јабланички
08 до 22
3098
ФУНГО ЈУГ доо Лесковац
07387385
Откупно место бр.1 Чукљеник
јабланички
08 до 22
3099
ФУНГО ЈУГ доо Лесковац
07387385
Откупно место бр.1 Чукљеник
јабланички
08 до 22
2
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
печурке
маслачак
коприва
хмељ
гајени пупавац
сремуш
јагода
малина
вишња
купина
боровница
шљива
шипурак
трњина
[email protected]
com
[email protected]
com
[email protected]
com
[email protected]
com
[email protected]
com
[email protected]
com
[email protected]
com
[email protected]
com
[email protected]
com
[email protected]
com
[email protected]
com
[email protected]
com
[email protected]
com
[email protected]
com
јабланички
08 до 22
током целе
године
рибизла
[email protected]
com
јабланички
08 до 22
мај - октобар
јагода
062/279-805
јабланички
08 до 22
мај - октобар
малина
062/279-805
јабланички
08 до 22
мај - октобар
вишња
062/279-805
јабланички
08 до 22
мај - октобар
шљива
062/279-805
Чекмин, откупно место 17
јабланички
08 до 22
мај - октобар
шумска печурка
062/279-805
07387385
Чекмин, откупно место 17
јабланички
08 до 22
мај - октобар
купина
062/279-805
ФУНГО-ЈУГ доо Лесковац
07387385
Чекмин, откупно место 17
јабланички
08 до 22
мај - октобар
вишња
062/279-805
3108
ФУНГО-ЈУГ доо Лесковац
07387385
Душаново, откупно место 38
јабланички
14 до 22
мај - јун
јагода
062/279-805
3109
ФУНГО-ЈУГ доо Лесковац
07387385
Горина, откупно место 7
јабланички
08 до 22
мај - октобар
шумска печурка
062/279-805
3110
ФУНГО-ЈУГ доо Лесковац
07387385
Горина, откупно место 7
јабланички
08 до 22
мај - октобар
вишња
062/279-805
3111
ФУНГО-ЈУГ доо Лесковац
07387385
Горина, откупно место 7
јабланички
08 до 22
мај - октобар
малина
062/279-805
3112
ФУНГО-ЈУГ доо Лесковац
07387385
Горина, откупно место 7
јабланички
08 до 22
мај - октобар
купина
062/279-805
3113
ФУНГО-ЈУГ доо Лесковац
07387385
јабланички
08 до 22
мај - октобар
шумска печурка
062/279-805
3114
ФУНГО-ЈУГ доо Лесковац
07387385
јабланички
08 до 22
мај - октобар
вишња
062/279-805
3115
ФУНГО-ЈУГ доо Лесковац
07387385
јабланички
08 до 22
мај - октобар
шљива
062/279-805
3116
ФУНГО-ЈУГ доо Лесковац
07387385
Накривањ, откупно место3
јабланички
08 до 22
мај - октобар
шумска печурка
062/279-805
3117
ФУНГО-ЈУГ доо Лесковац
07387385
Накривањ, откупно место3
јабланички
08 до 22
мај - октобар
јагода
062/279-805
3118
ФУНГО-ЈУГ доо Лесковац
07387385
Накривањ, откупно место3
јабланички
08 до 22
мај - октобар
вишња
062/279-805
3119
ФУНГО-ЈУГ доо Лесковац
07387385
Накривањ, откупно место3
јабланички
08 до 22
мај - октобар
малина
062/279-805
3100
ФУНГО ЈУГ доо Лесковац
07387385
3101
ФУНГО-ЈУГ доо Лесковац
7387385
3102
ФУНГО-ЈУГ доо Лесковац
7387385
3103
ФУНГО-ЈУГ доо Лесковац
7387385
3104
ФУНГО-ЈУГ доо Лесковац
7387385
3105
ФУНГО-ЈУГ доо Лесковац
07387385
3106
ФУНГО-ЈУГ доо Лесковац
3107
Откупно место бр.1 Чукљеник
Карађорђевац, откупно место
16, Лесковац
Карађорђевац, откупно место
16, Лесковац
Карађорђевац, откупно место
16, Лесковац
Карађорђевац, откупно место
16, Лесковац
Лебане, Николе Пашића 91,
откупно место 6
Лебане, Николе Пашића 91,
откупно место 6
Лебане, Николе Пашића 91,
откупно место 6
2
3120
ФУНГО-ЈУГ доо Лесковац
07387385
Накривањ, откупно место3
јабланички
08 до 22
мај - октобар
купина
062/279-805
3121
ФУНГО-ЈУГ доо Лесковац
07387385
Накривањ, откупно место3
јабланички
08 до 22
мај - октобар
шљива
062/279-805
3122
ФУНГО-ЈУГ доо Лесковац
07387385
јабланички
08 до 22
мај - октобар
шумска печурка
062/279-805
3123
ФУНГО-ЈУГ доо Лесковац
07387385
јабланички
08 до 22
мај - октобар
купина
062/279-805
3124
ФУНГО-ЈУГ доо Лесковац
07387385
јабланички
08 до 22
мај - октобар
шипурак
062/279-805
3125
ЦРЕПАЈАЦ доо - Црепаја
20346914
јужнобанатски
07 до 20
01.09.15.12.2013.
шећерна репа
3126
3127
3128
ЦРЕПАЈАЦ доо - Црепаја
ЦРЕПАЈАЦ доо - Црепаја
ЦРЕПАЈАЦ доо - Црепаја
20346914
20346914
20346914
јужнобанатски
јужнобанатски
јужнобанатски
07 до 20
07 до 20
07 до 20
3129
ЧУДО доо Ритопек, ЈНА 5
07538723
град Београд
08 до 22
3130
ЧУДО доо Ритопек, ЈНА 5
07538723
град Београд
08 до 22
3131
ЧУДО доо Ритопек, ЈНА 5
07538723
град Београд
08 до 22
3132
ЧУДО доо Ритопек, ЈНА 5
07538723
град Београд
08 до 22
3133
ЧУДО доо Ритопек, ЈНА 5
07538723
град Београд
08 до 22
3134
ЧУДО доо Ритопек, ЈНА 5
07538723
Симе Рацића 12, Црепаја
Симе Рацића 12, Црепаја
Симе Рацића 12, Црепаја
ЧУДО доо Ритопек,
Карађорђева 2
ЧУДО доо Ритопек,
Карађорђева 2
ЧУДО доо Ритопек,
Карађорђева 2
ЧУДО доо Ритопек,
Карађорђева 2
ЧУДО доо Ритопек,
Карађорђева 2
ЧУДО доо Ритопек,
Карађорђева 2
град Београд
08 до 22
3135
ШУМСКО БЛАГО МЗС
ДОО Бресница
20811501
Село Бресница Бресница
пчињски
08 до 12 и
16 до 20
20811501
Село Бресница Бресница
пчињски
20811501
Село Бресница Бресница
пчињски
20811501
Село Бресница Бресница
пчињски
3136
3137
3138
ШУМСКО БЛАГО МЗС
ДОО Бресница
ШУМСКО БЛАГО МЗС
ДОО Бресница
ШУМСКО БЛАГО МЗС
ДОО Бресница
Бојник, Житни поток,
Прокупље, Откупно место
бр.19
Бојник, Житни поток,
Прокупље, Откупно место
бр.19
Бојник, Житни поток,
Прокупље, Откупно место
бр.19
АД ШЕЋЕРАНАЈЕДИНСТВО Ковачица, Нови
виногради бб, Ковачица
2
08 до 12 и
16 до 20
08 до 12 и
16 до 20
08 до 12 и
16 до 20
01.09.01.09.01.09.20.05.31.12.2013.
20.05.31.12.2013.
20.05.31.12.2013.
20.05.31.12.2013.
20.05.31.12.2013.
20.05.31.12.2013.
кукуруз
соја
пшеница
род 2013.
род 2013.
род 2013.
трешња
064/172-89-43
кајсија
064/172-89-43
бресква
064/172-89-43
крушка
064/172-89-43
шљива
064/172-89-43
јабука
064/172-89-43
мај - новембар
лековито биље
самоникло и
култивисано
мај - новембар
вргањ
мај - новембар
лисичарка
мај - новембар
малина
3144
ШУМСКО БЛАГО МЗС
ДОО Бресница
ШУМСКО БЛАГО МЗС
ДОО Бресница
ШУМСКО БЛАГО МЗС
ДОО Бресница
ШУМСКО БЛАГО МЗС
ДОО Бресница
ШУМСКО БЛАГО МЗС
ДОО Бресница
AGROGOODS ЗЗ Ивањица
3145
AGROGOODS ЗЗ Ивањица
20334924
3146
3147
3148
3149
3150
3151
AGROGOODS ЗЗ Ивањица
AGROGOODS ЗЗ Ивањица
AGROGOODS ЗЗ Ивањица
AGROGOODS ЗЗ Ивањица
AGROGOODS ЗЗ Ивањица
AGROGOODS ЗЗ Ивањица
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
20334924
20334924
20334924
20334924
20334924
20334924
3139
3140
3141
3142
3143
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
моравички
08 до 12 и
16 до 20
08 до 12 и
16 до 20
08 до 12 и
16 до 20
08 до 12 и
16 до 20
08 до 12 и
16 до 20
17 до 24
моравички
20811501
Село Бресница Бресница
пчињски
20811501
Село Бресница Бресница
пчињски
20811501
Село Бресница Бресница
пчињски
20811501
Село Бресница Бресница
пчињски
20811501
Село Бресница Бресница
пчињски
20334924
Дивљака бб
Даријевићева река бб,
Прилике
Прилике бб - центар
Прилике бб
Дубрава бб, Прилике
Бела Црква, Брезова
Катићи, Брезова
Клепано - Крст, Брезова
откупно место бр.1,
Тодоровце
откупно место бр.1,
Тодоровце
откупно место бр.1,
Тодоровце
откупно место бр.1,
Тодоровце
откупно место бр.1,
Тодоровце
откупно место бр.1,
Тодоровце
откупно место бр.1,
Тодоровце
откупно место бр.1,
Тодоровце
откупно место бр.1,
Тодоровце
откупно место бр.1,
Тодоровце
откупно место бр.1,
Тодоровце
63176583
63176583
63176583
63176583
63176583
63176583
63176583
63176583
63176583
63176583
63176583
мај - новембар
купина
мај - новембар
шљива
мај - новембар
боровница
мај - новембар
јагода
мај - новембар
вишња
01.06.-31.08.2013
малина
063/8188-035
17 до 24
01.06.-31.08.2013
малина
063/8188-035
моравички
моравички
моравички
моравички
моравички
моравички
17 до 24
17 до 24
17 до 24
17 до 24
17 до 24
17 до 24
малина
малина
малина
малина
малина
малина
063/8188-035
063/8188-035
063/8188-035
063/8188-035
063/8188-035
063/8188-035
јабланички
08 до 24
јагода
063/1144870
јабланички
08 до 24
малина
063/1144870
јабланички
08 до 24
вишња
063/1144870
јабланички
08 до 24
купина
063/1144870
јабланички
08 до 24
шумска купина
063/1144870
јабланички
08 до 24
шљива
063/1144870
јабланички
08 до 24
крушка
063/1144870
јабланички
08 до 24
јабука
063/1144870
јабланички
08 до 24
рибизла
063/1144870
јабланички
08 до 24
кромпир
063/1144870
јабланички
08 до 24
15.06.-31.08.2013
15.06.-31.08.2013
15.06.-31.08.2013
15.06.-31.08.2013
15.06.-31.08.2013
15.06.-31.08.2013
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
купус
063/1144870
2
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
63176583
63176583
63176583
63176583
63176583
63176583
63176583
63176583
63176583
63176583
откупно место бр.1,
Тодоровце
откупно место бр.1,
Тодоровце
откупно место бр.1,
Тодоровце
откупно место бр.2, Горња
Јајна
откупно место бр.2, Горња
Јајна
откупно место бр.2, Горња
Јајна
откупно место бр.2, Горња
Јајна
откупно место бр.2, Горња
Јајна
откупно место бр.2, Горња
Јајна
откупно место бр.2, Горња
Јајна
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
63176583
откупно место бр.3, Жабљане
јабланички
08 до 24
63176583
откупно место бр.3, Жабљане
јабланички
08 до 24
63176583
откупно место бр.3, Жабљане
јабланички
08 до 24
63176583
откупно место бр.3, Жабљане
јабланички
08 до 24
63176583
откупно место бр.3, Жабљане
јабланички
08 до 24
63176583
откупно место бр.3, Жабљане
јабланички
08 до 24
63176583
откупно место бр.3, Жабљане
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
63176583
63176583
63176583
откупно место бр.4, Горња
Бунуша
откупно место бр.4, Горња
Бунуша
откупно место бр.4, Горња
Бунуша
2
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
парадајз
063/1144870
краставац
063/1144870
паприка
063/1144870
јагода
063/1144870
малина
063/1144870
вишња
063/1144870
шљива
063/1144870
купина
063/1144870
крушка
063/1144870
јабука
063/1144870
јагода
063/1144870
малина
063/1144870
вишња
063/1144870
шљива
063/1144870
купина
063/1144870
крушка
063/1144870
јабука
063/1144870
јагода
063/1144870
малина
063/1144870
вишња
063/1144870
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
ТРГОВИНА КАЈЗЕР-БЕГ,
Тодоровце
63176583
63176583
63176583
63176583
63176583
63176583
63176583
63176583
63176583
63176583
63176583
откупно место бр.4, Горња
Бунуша
откупно место бр.4, Горња
Бунуша
откупно место бр.4, Горња
Бунуша
откупно место бр.4, Горња
Бунуша
откупно место бр.5,
Пресечина
откупно место бр.5,
Пресечина
откупно место бр.5,
Пресечина
откупно место бр.5,
Пресечина
откупно место бр.5,
Пресечина
откупно место бр.5,
Пресечина
откупно место бр.5,
Пресечина
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
јабланички
08 до 24
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
15.05.15.11.2013.
шљива
063/1144870
купина
063/1144870
крушка
063/1144870
јабука
063/1144870
јагода
063/1144870
малина
063/1144870
вишња
063/1144870
шљива
063/1144870
купина
063/1144870
крушка
063/1144870
јабука
063/1144870
јагода
063/1144870
малина
063/1144870
вишња
063/1144870
шљива
063/1144870
купина
063/1144870
крушка
063/1144870
јабука
063/1144870
63176583
откупно место бр.6, Паликућа
јабланички
08 до 24
63176583
откупно место бр.6, Паликућа
јабланички
08 до 24
63176583
откупно место бр.6, Паликућа
јабланички
08 до 24
63176583
откупно место бр.6, Паликућа
јабланички
08 до 24
63176583
откупно место бр.6, Паликућа
јабланички
08 до 24
63176583
откупно место бр.6, Паликућа
јабланички
08 до 24
63176583
откупно место бр.6, Паликућа
јабланички
08 до 24
злазиборски
00 до 24
јун - октобар
малина
031/823-043
злазиборски
00 до 24
јун - октобар
купина
031/823-043
3201
YUBE доо Пожега
17401050
3202
YUBE доо Пожега
17401050
YUBE доо Пожега, Браће
Митић бб
YUBE доо Пожега, Браће
Митић бб
2
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
YUBE доо Пожега
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
17401050
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
YUBE доо Пожега, Браће
Митић бб
Љубостињски Прњавор 1,
Хладњача - Трстеник
Љубостињски Прњавор 1,
Хладњача - Трстеник
Љубостињски Прњавор 1,
Хладњача - Трстеник
Љубостињски Прњавор 1,
Хладњача - Трстеник
Љубостињски Прњавор 1,
Хладњача - Трстеник
Љубостињски Прњавор 1,
Хладњача - Трстеник
Марко Недељковић 2
Планиница - Трстеник
Марко Недељковић 2
Планиница - Трстеник
Марко Недељковић 2
Планиница - Трстеник
Марко Недељковић 2
Планиница - Трстеник
Марко Недељковић 2
Планиница - Трстеник
Марко Недељковић 2
Планиница - Трстеник
Милан Алексић 3, Горњи
Дубич - Трстеник
Милан Алексић 3, Горњи
Дубич - Трстеник
Милан Алексић 3, Горњи
Дубич - Трстеник
Милан Алексић 3, Горњи
Дубич - Трстеник
Милан Алексић 3, Горњи
Дубич - Трстеник
Милан Алексић 3, Горњи
Дубич - Трстеник
Матеја Милосављевић 4,
Божуревац - Трстеник
злазиборски
00 до 24
јун - октобар
шљива
031/823-043
расински
16 до 21
08.06. 15.11.2013.
малина
062/317-037
расински
16 до 21
08.06. 15.11.2013.
вишња
062/317-037
расински
16 до 21
08.06. 15.11.2013.
купина
062/317-037
расински
16 до 21
08.06. 15.11.2013.
шљива
062/317-037
расински
16 до 21
08.06. 15.11.2013.
грожђе
062/317-037
расински
16 до 21
08.06. 15.11.2013.
паприка
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
малина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
вишња
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
купина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
шљива
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
грожђе
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
паприка
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
малина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
вишња
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
купина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
шљива
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
грожђе
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
паприка
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
малина
062/317-037
2
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
Матеја Милосављевић 4,
Божуревац - Трстеник
Матеја Милосављевић 4,
Божуревац - Трстеник
Матеја Милосављевић 4,
Божуревац - Трстеник
Матеја Милосављевић 4,
Божуревац - Трстеник
Матеја Милосављевић 4,
Божуревац - Трстеник
Иван Радојичић 5, Доњи
Дубич - Трстеник
Иван Радојичић 5, Доњи
Дубич - Трстеник
Иван Радојичић 5, Доњи
Дубич - Трстеник
Иван Радојичић 5, Доњи
Дубич - Трстеник
Иван Радојичић 5, Доњи
Дубич - Трстеник
Иван Радојичић 5, Доњи
Дубич - Трстеник
Зоран Ристић 6, Доњи Дубич Трстеник
Зоран Ристић 6, Доњи Дубич Трстеник
Зоран Ристић 6, Доњи Дубич Трстеник
Зоран Ристић 6, Доњи Дубич Трстеник
Зоран Ристић 6, Доњи Дубич Трстеник
Зоран Ристић 6, Доњи Дубич Трстеник
Дарко Несторовић 7, Рајинац
- Трстеник
Дарко Несторовић 7, Рајинац
- Трстеник
Дарко Несторовић 7, Рајинац
- Трстеник
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
вишња
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
купина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
шљива
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
грожђе
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
паприка
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
малина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
вишња
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
купина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
шљива
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
грожђе
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
паприка
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
малина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
вишња
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
купина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
шљива
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
грожђе
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
паприка
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
малина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
вишња
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
купина
062/317-037
2
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
Дарко Несторовић 7, Рајинац
- Трстеник
Дарко Несторовић 7, Рајинац
- Трстеник
Дарко Несторовић 7, Рајинац
- Трстеник
Душан Јанковић 8, Божуревац
- Трстеник
Душан Јанковић 8, Божуревац
- Трстеник
Душан Јанковић 8, Божуревац
- Трстеник
Душан Јанковић 8, Божуревац
- Трстеник
Душан Јанковић 8, Божуревац
- Трстеник
Душан Јанковић 8, Божуревац
- Трстеник
Раде Срејић 9, Стублице Трстеник
Раде Срејић 9, Стублице Трстеник
Раде Срејић 9, Стублице Трстеник
Раде Срејић 9, Стублице Трстеник
Раде Срејић 9, Стублице Трстеник
Раде Срејић 9, Стублице Трстеник
Драган Миодраговић 10, Г.
Грнишава - Трстеник
Драган Миодраговић 10, Г.
Грнишава - Трстеник
Драган Миодраговић 10, Г.
Грнишава - Трстеник
Драган Миодраговић 10, Г.
Грнишава - Трстеник
Драган Миодраговић 10, Г.
Грнишава - Трстеник
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
шљива
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
грожђе
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
паприка
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
малина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
вишња
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
купина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
шљива
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
грожђе
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
паприка
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
малина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
вишња
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
купина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
шљива
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
грожђе
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
паприка
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
малина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
вишња
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
купина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
шљива
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
грожђе
062/317-037
2
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
Драган Миодраговић 10, Г.
Грнишава - Трстеник
Драган Југовић 11, Мала
Дренова - Трстеник
Драган Југовић 11, Мала
Дренова - Трстеник
Драган Југовић 11, Мала
Дренова - Трстеник
Драган Југовић 11, Мала
Дренова - Трстеник
Драган Југовић 11, Мала
Дренова - Трстеник
Драган Југовић 11, Мала
Дренова - Трстеник
Југослав Петровић 12,
Мијајловац - Трстеник
Југослав Петровић 12,
Мијајловац - Трстеник
Југослав Петровић 12,
Мијајловац - Трстеник
Југослав Петровић 12,
Мијајловац - Трстеник
Југослав Петровић 12,
Мијајловац - Трстеник
Југослав Петровић 12,
Мијајловац - Трстеник
Милош Тодоровић 13, Рушник
- Трстеник
Милош Тодоровић 13, Рушник
- Трстеник
Милош Тодоровић 13, Рушник
- Трстеник
Милош Тодоровић 13, Рушник
- Трстеник
Милош Тодоровић 13, Рушник
- Трстеник
Милош Тодоровић 13, Рушник
- Трстеник
Топлица Стојановић 14,
Витошевац - Трстеник
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
паприка
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
малина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
вишња
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
купина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
шљива
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
грожђе
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
паприка
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
малина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
вишња
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
купина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
шљива
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
грожђе
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
паприка
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
малина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
вишња
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
купина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
шљива
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
грожђе
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
паприка
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
малина
062/317-037
2
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
Топлица Стојановић 14,
Витошевац - Трстеник
Топлица Стојановић 14,
Витошевац - Трстеник
Топлица Стојановић 14,
Витошевац - Трстеник
Топлица Стојановић 14,
Витошевац - Трстеник
Топлица Стојановић 14,
Витошевац - Трстеник
Влада Трошић 15, Г. Грниште
- Трстеник
Влада Трошић 15, Г. Грниште
- Трстеник
Влада Трошић 15, Г. Грниште
- Трстеник
Влада Трошић 15, Г. Грниште
- Трстеник
Влада Трошић 15, Г. Грниште
- Трстеник
Влада Трошић 15, Г. Грниште
- Трстеник
Горан Брадић 16, Пољна Трстеник
Горан Брадић 16, Пољна Трстеник
Горан Брадић 16, Пољна Трстеник
Горан Брадић 16, Пољна Трстеник
Горан Брадић 16, Пољна Трстеник
Горан Брадић 16, Пољна Трстеник
Драган Ничић 17, Риљац Трстеник
Драган Ничић 17, Риљац Трстеник
Драган Ничић 17, Риљац Трстеник
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
вишња
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
купина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
шљива
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
грожђе
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
паприка
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
малина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
вишња
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
купина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
шљива
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
грожђе
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
паприка
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
малина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
вишња
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
купина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
шљива
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
грожђе
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
паприка
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
малина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
вишња
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
купина
062/317-037
2
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
JR TEMPO FOODS доо
Планиница
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
17269267
Драган Ничић 17, Риљац Трстеник
Драган Ничић 17, Риљац Трстеник
Драган Ничић 17, Риљац Трстеник
Митровић Милан 18, М.
Сугубина - Трстеник
Митровић Милан 18, М.
Сугубина - Трстеник
Митровић Милан 18, М.
Сугубина - Трстеник
Митровић Милан 18, М.
Сугубина - Трстеник
Митровић Милан 18, М.
Сугубина - Трстеник
Митровић Милан 18, М.
Сугубина - Трстеник
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
шљива
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
грожђе
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
паприка
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
малина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
вишња
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
купина
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
шљива
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
грожђе
062/317-037
расински
17 до 20
08.06. 15.11.2013.
паприка
062/317-037
3312
ГРУЈОВИЋ Ариље,
Драгојевац
61360123
Откупно место ХЛАДЊАЧА
Ариље, Драгојевац
златиборски
09 до 23
15.06.15.08.2013.
малина
060/0892-913
3313
ГРУЈОВИЋ Ариље,
Драгојевац
61360123
Откупно место ХЛАДЊАЧА
Ариље, Драгојевац
златиборски
09 до 23
15.08.30.09.2013.
купина
060/0892-913
61661280
01-ХЛАДЊАЧА, Гостиница
бб, Ужице
златиборски
07 до 23
15.06.10.08.2013.
малина
064/166-85-35
61661280
01-ХЛАДЊАЧА, Гостиница
бб, Ужице
златиборски
07 до 23
15.06.10.08.2013.
купина
064/166-85-35
20800887
Откупно место ХЛАДЊАЧА
НОМИЛ-ПРОМЕТ доо
Ариље, Латвица
златиборски
10 до 23
15.06.01.08.2013.
малина
060/5206-020
Топлички
8 - 21
јун - новембар
вргањ
Топлички
8 - 21
јун - новембар
лисичарка
3314
3315
3316
3317
3318
СЗР ИМПЕРИАЛ
МАКСИМОВИЋ
МИХАИЛО ПР, Ужице
СЗР ИМПЕРИАЛ
МАКСИМОВИЋ
МИХАИЛО ПР, Ужице
ВИП-АГРАР доо Ариље,
Латвица
RADIŠA EXPORT IMPORT D.O.O.,
Куршумлија, Топличка 90
RADIŠA EXPORT IMPORT D.O.O.,
Куршумлија, Топличка 90
07667698
07667698
RADIŠA EXPORT - IMPORT
D.O.O., Куршумлија,
Топличка 90
RADIŠA EXPORT - IMPORT
D.O.O., Куршумлија,
Топличка 90
2
3319
D.O.O. MAIV
06225870
Миорсавце
Јабланички
10 - 22
3320
D.O.O. MAIV
06225870
Вина, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3321
D.O.O. MAIV
06225870
Вина, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3322
D.O.O. MAIV
06225870
Вина, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3323
D.O.O. MAIV
06225870
Вина, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3324
D.O.O. MAIV
06225870
Вина, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3325
D.O.O. MAIV
06225870
Вина, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3326
D.O.O. MAIV
06225870
Бреза, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3327
D.O.O. MAIV
06225870
Бреза, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3328
D.O.O. MAIV
06225870
Бреза, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3329
D.O.O. MAIV
06225870
Бреза, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3330
D.O.O. MAIV
06225870
Бреза, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3331
D.O.O. MAIV
06225870
Барје, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3332
D.O.O. MAIV
06225870
Барје, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3333
D.O.O. MAIV
06225870
Барје, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3334
D.O.O. MAIV
06225870
Барје, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3335
D.O.O. MAIV
06225870
Барје, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3336
D.O.O. MAIV
06225870
Барје, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3337
D.O.O. MAIV
06225870
Барје, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3338
D.O.O. MAIV
06225870
Бунуски Чифлук,Лесковац
Јабланички
08 - 20
2
од 15.05.2013. до
31.12.2013.
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
јагода
малина
купина
вишња
шљива
шумска купина
јабука
малина
купина
вишња
шљива
шумска купина
јабука
малина
купина
вишња
шљива
шумска купина
јабука
малина
3339
D.O.O. MAIV
06225870
Бунуски Чифлук,Лесковац
Јабланички
08 - 20
3340
D.O.O. MAIV
06225870
Бунуски Чифлук,Лесковац
Јабланички
08 - 20
3341
D.O.O. MAIV
06225870
Бунуски Чифлук,Лесковац
Јабланички
08 - 20
3342
D.O.O. MAIV
06225870
Бунуски Чифлук,Лесковац
Јабланички
08 - 20
3343
D.O.O. MAIV
06225870
Бунуски Чифлук,Лесковац
Јабланички
08 - 20
3344
D.O.O. MAIV
06225870
Горина, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3345
D.O.O. MAIV
06225870
Горина, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3346
D.O.O. MAIV
06225870
Горина, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3347
D.O.O. MAIV
06225870
Горина, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3348
D.O.O. MAIV
06225870
Горина, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3349
D.O.O. MAIV
06225870
Горина, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3350
D.O.O. MAIV
06225870
Јастребац, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3351
D.O.O. MAIV
06225870
Јастребац, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3352
D.O.O. MAIV
06225870
Јастребац, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3353
D.O.O. MAIV
06225870
Јастребац, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3354
D.O.O. MAIV
06225870
Јастребац, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3355
D.O.O. MAIV
06225870
Јастребац, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3356
D.O.O. MAIV
06225870
Јастребац, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3357
D.O.O. MAIV
06225870
Ораовица, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3358
D.O.O. MAIV
06225870
Ораовица, Лесковац
Јабланички
08 - 20
2
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
купина
вишња
шљива
шумска купина
јабука
малина
купина
вишња
шљива
шумска купина
јабука
малина
купина
вишња
шљива
шумска купина
јабука
боровница
малина
купина
3359
D.O.O. MAIV
06225870
Ораовица, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3360
D.O.O. MAIV
06225870
Ораовица, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3361
D.O.O. MAIV
06225870
Ораовица, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3362
D.O.O. MAIV
06225870
Ораовица, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3363
D.O.O. MAIV
06225870
Ораовица, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3364
D.O.O. MAIV
06225870
Стројковце, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3365
D.O.O. MAIV
06225870
Стројковце, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3366
D.O.O. MAIV
06225870
Стројковце, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3367
D.O.O. MAIV
06225870
Стројковце, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3368
D.O.O. MAIV
06225870
Стројковце, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3369
D.O.O. MAIV
06225870
Стројковце, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3370
D.O.O. MAIV
06225870
Стројковце, Лесковац
Јабланички
08 - 20
3371
AL & MAR PTR
61315624
Ратаје, Александровац
Расински
17 - 20
3372
AL & MAR PTR
61315624
Ратаје, Александровац
Расински
17 - 20
3373
AL & MAR PTR
61315624
Ратаје, Александровац
Расински
17 - 20
3374
AL & MAR PTR
61315624
Ратаје, Александровац
Расински
17 - 20
3375
AL & MAR PTR
61315624
Ратаје, Александровац
Расински
17 - 20
3376
.AGROBREST D.O.O.
20380977
Јована Цвијића 2, Стапар
Западнобачки
08 - 16
3377
.AGROBREST D.O.O.
20380977
Јована Цвијића 2, Стапар
Западнобачки
08 - 16
3378
.AGROBREST D.O.O.
20380977
Јована Цвијића 2, Стапар
Западнобачки
08 - 16
2
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
01.06.2012 до
31.12.2013
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
вишња
шљива
шумска купина
јабука
боровница
малина
купина
вишња
шљива
шумска купина
јабука
боровница
крушка
кајсија
шљива
грожђе
дуња
шећерна репа
меркантилни
кукуруз
меркантилна соја
3379
.AGROBREST D.O.O.
20380977
Јована Цвијића 2, Стапар
Западнобачки
08 - 16
3380
.AGROBREST D.O.O.
20380977
Јована Цвијића 2, Стапар
Западнобачки
08 - 16
3381
.AGROBREST D.O.O.
20380977
Западнобачки
08 - 16
3382
.AGROBREST D.O.O.
20380977
Западнобачки
08 - 16
3383
.AGROBREST D.O.O.
20380977
Западнобачки
08 - 16
3384
.AGROBREST D.O.O.
20380977
Западнобачки
08 - 16
3385
.AGROBREST D.O.O.
20380977
Западнобачки
08 - 16
3386
BMD D.O.O., Ариље
17585169
Лоле Рибара 2, Ариље
Златиборски
08 - 21
3387
BMD D.O.O., Ариље
17585169
Лоле Рибара 2, Ариље
Златиборски
08 - 21
3388
BMD D.O.O., Ариље
17585169
Лоле Рибара 2, Ариље
Златиборски
08 - 21
3389
BMD D.O.O., Ариље
17585169
Лоле Рибара 2, Ариље
Златиборски
08 - 21
3390
BMD D.O.O., Ариље
17585169
Лоле Рибара 2, Ариље
Златиборски
08 - 21
3391
BMD D.O.O., Ариље
17585169
Лоле Рибара 2, Ариље
Златиборски
08 - 21
3392
BMD D.O.O., Ариље
17585169
Лоле Рибара 2, Ариље
Златиборски
08 - 21
3393
BMD D.O.O., Ариље
17585169
Лоле Рибара 2, Ариље
Златиборски
08 - 21
3394
BMD D.O.O., Ариље
17585169
Лоле Рибара 2, Ариље
Златиборски
08 - 21
3395
BMD D.O.O., Ариље
17585169
Прилике, Ивањица
Моравички
08 - 21
3396
BMD D.O.O., Ариље
17585169
Прилике, Ивањица
Моравички
08 - 21
3397
BMD D.O.O., Ариље
17585169
Прилике, Ивањица
Моравички
08 - 21
3398
BMD D.O.O., Ариље
17585169
Прилике, Ивањица
Моравички
08 - 21
Маршала Тита бб, Бачки
Брестовац
Маршала Тита бб, Бачки
Брестовац
Маршала Тита бб, Бачки
Брестовац
Маршала Тита бб, Бачки
Брестовац
Маршала Тита бб, Бачки
Брестовац
2
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
мај - октобар
2013
мај - октобар
2013
мај - октобар
2013
мај - октобар
2013
мај - октобар
2013
мај - октобар
2013
мај - октобар
2013
мај - октобар
2013
мај - октобар
2013
мај - октобар
2013
мај - октобар
2013
мај - октобар
2013
мај - октобар
2013
меркантилна
пшеница
меркантилни јечам
меркантилни јечам
меркантилна
пшеница
меркантилна соја
меркантилни
кукуруз
шећерна репа
вргањ
лисичарка
црна труба
јагода
купина
боровница
малина
црвена рибизла
црна рибизла
вргањ
лисичарка
црна труба
јагода
3399
BMD D.O.O., Ариље
17585169
Прилике, Ивањица
Моравички
08 - 21
3400
BMD D.O.O., Ариље
17585169
Прилике, Ивањица
Моравички
08 - 21
3401
BMD D.O.O., Ариље
17585169
Прилике, Ивањица
Моравички
08 - 21
3402
BMD D.O.O., Ариље
17585169
Прилике, Ивањица
Моравички
08 - 21
3403
BMD D.O.O., Ариље
17585169
Прилике, Ивањица
Моравички
08 - 21
3404
BMD D.O.O., Ариље
17585169
Прилике, Ивањица
Моравички
08 - 21
3405
BMD D.O.O., Ариље
17585169
Прилике, Ивањица
Моравички
08 - 21
101388533
Ритопек 1, Карађорђева 5
Град Београд
12 - 20
101388533
Ритопек 1, Карађорђева 5
Град Београд
12 - 20
101388533
Ритопек 1, Карађорђева 5
Град Београд
12 - 20
101388533
Ритопек 1, Карађорђева 5
Град Београд
12 - 20
3406
3407
3408
3409
НАДИЦА ЈОВАНОВИЋ И
ОРТАК ОД
НАДИЦА ЈОВАНОВИЋ И
ОРТАК ОД
НАДИЦА ЈОВАНОВИЋ И
ОРТАК ОД
НАДИЦА ЈОВАНОВИЋ И
ОРТАК ОД
3410 ОПШТА ЗЗ ŽUNJI - SILAK
08718407
Госпођиначки пут бб
Јужнобачки
08 - 15,
суботом 08 15, недељом
08 - 15, по
потреби и
дуже
3411
STR POTOČANKA
55507007
Бабичко, Разгојна
Јабланички
од 18 - 24
3412
STR POTOČANKA
55507007
Бабичко, Разгојна
Јабланички
од 18 - 24
3413
STR POTOČANKA
55507007
Бабичко, Разгојна
Јабланички
од 18 - 24
3414
STR POTOČANKA
55507007
Бабичко, Разгојна
Јабланички
од 18 - 24
3415
STR POTOČANKA
55507007
Бабичко, Разгојна
Јабланички
од 18 - 24
3416
STR POTOČANKA
55507007
Бабичко, Разгојна
Јабланички
од 18 - 24
2
мај - октобар
2013
мај - октобар
2013
мај - октобар
2013
мај - октобар
2013
мај - октобар
2013
мај - октобар
2013
мај - октобар
2013
20.05.2013. 30.06.2013.
15.06.2013. 15.07.2013.
10.07.2013. 01.09.2013.
01.09.2013. 31.12.2013.
15.06.2013. 20.07.2013.
од 01.06. 31.08.2013.
од 01.06. 31.07.2013
од 01.06. 31.07.2013
01.08. 31.10.2013.
01.08. 30.09.2013.
01.09. 30.11.2013.
купина
боровница
малина
црвена рибизла
црна рибизла
шипурак
клека
трешња
кајсија
бресква
јабука
меркантилна
пшеница
малина
вишња
јагода
шљива
купина
шипурак
род 2013
55507007
Бабичко, Разгојна
Јабланички
од 18 - 24
3418 JOLEKS D.O.O., Црковница
17106643
Богојевце, Црковница
Јабланички
од 18 - 24
3419 JOLEKS D.O.O., Црковница
17106643
Богојевце, Црковница
Јабланички
од 18 - 24
3420 JOLEKS D.O.O., Црковница
17106643
Богојевце, Црковница
Јабланички
од 18 - 24
3421 JOLEKS D.O.O., Црковница
17106643
Богојевце, Црковница
Јабланички
од 18 - 24
3422 JOLEKS D.O.O., Црковница
17106643
Богојевце, Црковница
Јабланички
од 18 - 24
3423 JOLEKS D.O.O., Црковница
17106643
Богојевце, Црковница
Јабланички
од 18 - 24
20037610
Долна Долина, Падина
Јужнобанатски
8 - 16
20037610
Долна Долина, Падина
Јужнобанатски
8 - 16
20037610
Долна Долина, Падина
Јужнобанатски
8 - 16
20037610
Долна Долина, Падина
Јужнобанатски
8 - 16
20037610
С.Ковачевића, Падина
Јужнобанатски
8 - 16
20037610
С.Ковачевића, Падина
Јужнобанатски
8 - 16
20037610
С.Ковачевића, Падина
Јужнобанатски
8 - 16
20037610
С.Ковачевића, Падина
Јужнобанатски
8 - 16
08030944
М.Тита бб, Нови Итебеј
Средњобанатски
7 - 22
08030944
М.Тита бб, Нови Итебеј
Средњобанатски
7 - 22
08030944
М.Тита бб, Нови Итебеј
Средњобанатски
7 - 22
08658196
Јанка Веселиновића, Шид
Сремски
08 - 15
08658196
Јанка Веселиновића, Шид
Сремски
08 - 15
3417
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
STR POTOČANKA
ZRNO PROMET D.O.O,
Долна Долина
ZRNO PROMET D.O.O,
Долна Долина
ZRNO PROMET D.O.O,
Долна Долина
ZRNO PROMET D.O.O,
Долна Долина
ZRNO PROMET D.O.O,
Долна Долина
ZRNO PROMET D.O.O,
Долна Долина
ZRNO PROMET D.O.O,
Долна Долина
ZRNO PROMET D.O.O,
Долна Долина
Земљорадничка задруга
Братство и јединство
Земљорадничка задруга
Братство и јединство
Земљорадничка задруга
Братство и јединство
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
2
01.06. 31.10.2013.
01.06. 31.10.2013.
01.06. 31.07.2013.
01.06. 31.07.2013.
01.06. 31.08.2013.
01.08. 30.09.2013.
01.08. 30.09.2013.
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
25.06.2013. 31.08.2013.
15.08.2013. 15.10.2013.
током целе
године
током целе
године
током целе
године
печурке
печурке
јагода
вишња
малина
купина
шљива
кукуруз
пшеница
јечам
сунцокрет
кукуруз
пшеница
јечам
сунцокрет
меркантилна
пшеница
меркантилни
сунцокрет
меркантилни
кукуруз
меркантилни
кукуруз
пшеница
род 2013
род 2013
род 2013
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
08658196
Јанка Веселиновића, Шид
Сремски
08 - 15
08658196
Јанка Веселиновића, Шид
Сремски
08 - 15
08658196
Јанка Веселиновића, Шид
Сремски
08 - 15
08658196
Јанка Веселиновића, Шид
Сремски
08 - 15
08658196
Јанка Веселиновића, Шид
Сремски
08 - 15
08658196
Јанка Веселиновића, Шид
Сремски
08 - 15
08658196
Јанка Веселиновића, Шид
Сремски
08 - 15
08658196
Железничка бб, Футог
Јужнобачки
08 - 15
08658196
Железничка бб, Футог
Јужнобачки
08 - 15
08658196
Железничка бб, Футог
Јужнобачки
08 - 15
08658196
Железничка бб, Футог
Јужнобачки
08 - 15
08658196
Железничка бб, Футог
Јужнобачки
08 - 15
08658196
Железничка бб, Футог
Јужнобачки
08 - 15
08658196
Железничка бб, Футог
Јужнобачки
08 - 15
08658196
Железничка бб, Футог
Јужнобачки
08 - 15
08658196
Железничка бб, Футог
Јужнобачки
08 - 15
08658196
Браће Станков, Силбаш
Јужнобачки
08 - 15
08658196
Браће Станков, Силбаш
Јужнобачки
08 - 15
08658196
Браће Станков, Силбаш
Јужнобачки
08 - 15
08658196
Браће Станков, Силбаш
Јужнобачки
08 - 15
2
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
јечам
раж
овас
тритикале
соја зрно
сунцокрет зрно
уљана репица
меркантилни
кукуруз
пшеница
јечам
раж
овас
тритикале
соја зрно
сунцокрет зрно
уљана репица
меркантилни
кукуруз
пшеница
јечам
раж
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
KONZUL D.O.O., Стевана
Мусића, Нови Сад
КОТИКОМ Д.О.О, село
Ступчевићи
КОТИКОМ Д.О.О, село
Ступчевићи
PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE
PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE
PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE
PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
01.06. 31.08.2013.
01.06. 31.08.2013.
сунцокрет зрно
12 - 15, 18 23
15.06. - 01.08.
малина
Златиборски
12 - 15, 18 23
01.08. - 30.09.
купина
Хладњача, Латвица, Ариље
Златиборски
12 - 15, 18 23
01.08. - 30.09.
шљива
20632569
Хладњача, Латвица, Ариље
Златиборски
12 - 15, 18 23
30.09. - 30.10.
индустријска јабука
08658196
Браће Станков, Силбаш
Јужнобачки
08 - 15
08658196
Браће Станков, Силбаш
Јужнобачки
08 - 15
08658196
Браће Станков, Силбаш
Јужнобачки
08 - 15
08658196
Браће Станков, Силбаш
Јужнобачки
08 - 15
08658196
Браће Станков, Силбаш
Јужнобачки
08 - 15
20048379
Хладњача, Ступчевићи.
Златиборски
06 - 22
20048379
Хладњача, Ступчевићи.
Златиборски
06 - 22
20632569
Хладњача, Латвица, Ариље
Златиборски
20632569
Хладњача, Латвица, Ариље
20632569
овас
тритикале
соја зрно
уљана репица
малина
купина
3468
S.Z.R. MAKSI, Ораовица,
Грделица
57194847
S.Z.R. MAKSI, Откупно место
бр0ј 2, Ораовица - Грделичка,
село Дел - Црна Трава
Јабланички
8 - 22
током целе
године
печурке
3469
S.Z.R. MAKSI, Ораовица,
Грделица
57194847
S.Z.R. MAKSI, Откупно место
бр0ј 2, Ораовица - Грделичка,
село Дел - Црна Трава
Јабланички
8 - 22
током целе
године
малина
3470
S.Z.R. MAKSI, Ораовица,
Грделица
57194847
S.Z.R. MAKSI, Откупно место
бр0ј 2, Ораовица - Грделичка,
село Дел - Црна Трава
Јабланички
8 - 22
током целе
године
купина
2
3471
S.Z.R. MAKSI, Ораовица,
Грделица
57194847
S.Z.R. MAKSI, Откупно место
бр0ј 2, Ораовица - Грделичка,
село Дел - Црна Трава
Јабланички
8 - 22
током целе
године
шљива
3472
S.Z.R. MAKSI, Ораовица,
Грделица
57194847
S.Z.R. MAKSI, Откупно место
бр0ј 2, Ораовица - Грделичка,
село Дел - Црна Трава
Јабланички
8 - 22
током целе
године
боровница
3473
S.Z.R. MAKSI, Ораовица,
Грделица
57194847
S.Z.R. MAKSI, Откупно место
бр0ј 2, Ораовица - Грделичка,
село Дел - Црна Трава
Јабланички
8 - 22
током целе
године
шипурак
3474
S.Z.R. MAKSI, Ораовица,
Грделица
57194847
S.Z.R. MAKSI, Откупно место
бр0ј 2, Ораовица - Грделичка,
село Дел - Црна Трава
Јабланички
8 - 22
током целе
године
лековито биље самоникло
3475
S.Z.R. MAKSI, Ораовица,
Грделица
57194847
Јабланички
8 - 22
током целе
године
печурке
3476
S.Z.R. MAKSI, Ораовица,
Грделица
57194847
Јабланички
8 - 22
током целе
године
малина
3477
S.Z.R. MAKSI, Ораовица,
Грделица
57194847
Јабланички
8 - 22
током целе
године
купина
3478
S.Z.R. MAKSI, Ораовица,
Грделица
57194847
Јабланички
8 - 22
током целе
године
шљива
3479
S.Z.R. MAKSI, Ораовица,
Грделица
57194847
Јабланички
8 - 22
током целе
године
боровница
3480
S.Z.R. MAKSI, Ораовица,
Грделица
57194847
Јабланички
8 - 22
током целе
године
шипурак
3481
S.Z.R. MAKSI, Ораовица,
Грделица
57194847
Јабланички
8 - 22
током целе
године
лековито биље самоникло
Златиборски
10 - 23
15.06. - 01.08.
малина
Златиборски
10 - 23
01.08. - 30.09.
купина
VIP AGRAR D.O.O., Ариље,
Латвица
VIP AGRAR D.O.O., Ариље,
3483
Латвица
3482
20800887
20800887
Откупно место број 1,
Ораовица - Грделичка,
Ораовица
Откупно место број 1,
Ораовица - Грделичка,
Ораовица
Откупно место број 1,
Ораовица - Грделичка,
Ораовица
Откупно место број 1,
Ораовица - Грделичка,
Ораовица
Откупно место број 1,
Ораовица - Грделичка,
Ораовица
Откупно место број 1,
Ораовица - Грделичка,
Ораовица
Откупно место број 1,
Ораовица - Грделичка,
Ораовица
Хладњача, NOMIL PROMET, Ариље, Латвица
Хладњача, NOMIL PROMET, Ариље, Латвица
2
VIP AGRAR D.O.O., Ариље,
Латвица
VIP AGRAR D.O.O., Ариље,
3485
Латвица
3484
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
ЗЗ KLENJE
AGROCOOP D.O.O.,
Лесковац, ул.В
AGROCOOP D.O.O.,
Лесковац, ул.В
AGROCOOP D.O.O.,
Лесковац, ул.В
AGROCOOP D.O.O.,
Лесковац, ул.В
AGROCOOP D.O.O.,
Лесковац, ул.В
AGROCOOP D.O.O.,
Лесковац, ул.В
ŠARANICA, Лесковац
ŠARANICA, Лесковац
ŠARANICA, Лесковац
ŠARANICA, Лесковац
ŠARANICA, Лесковац
ŠARANICA, Лесковац
ŠARANICA, Лесковац
20800887
20800887
01.08. - 30.09.
шљива
Златиборски
10 - 23
30.09. - 30.10.
индустријска јабука
током целе
године
меркантилна
пшеница
Мачвански
07 - 21 од
30.06. - 31.07.
и 07 - 15
17360078
Накривањ, Лесковац
Јабланички
од 15 - 24
17360078
Накривањ, Лесковац
Јабланички
од 15 - 24
17360078
Накривањ, Лесковац
Јабланички
од 15 - 24
17360078
Накривањ, Лесковац
Јабланички
од 15 - 24
17360078
Живково, Лесковац
Јабланички
од 15 - 24
17360078
Вучје, Лесковац
Јабланички
од 15 - 24
62773570
62773570
62773570
62773570
62773570
62773570
62773570
Душаново, Лесковац
Подримце, Лесковац
Стубла, Лесковац
Миланово, Лесковац
Белановце, Лесковац
Карађорђевац, Лесковац
Кајабаћ, Лесковац
Потес Боктерница, Бачка
Паланка
Потес Боктерница, Бачка
Паланка
Потес Боктерница, Бачка
Паланка
Потес Боктерница, Бачка
Паланка
Потес Боктерница, Бачка
Паланка
Јабланички
Јабланички
Јабланички
Јабланички
Јабланички
Јабланички
Јабланички
17 - 22
17 - 22
17 - 22
17 - 22
17 - 22
17 - 22
17 - 22
Јужнобачки
07- 24
Јужнобачки
07- 24
Јужнобачки
07- 24
Јужнобачки
07- 24
Јужнобачки
07- 24
3501 MSJ D.O.O., Бачка Паланка
20836644
3502 MSJ D.O.O., Бачка Паланка
20836644
3503 MSJ D.O.O., Бачка Паланка
20836644
3504 MSJ D.O.O., Бачка Паланка
20836644
3506
10 - 23
Клење бб , Клење
20836644
С.Т.Р. АГРОСТОЧАР,
Јована Јовановића Змаја
С.Т.Р. АГРОСТОЧАР,
Јована Јовановића Змаја
Златиборски
07316496
3500 MSJ D.O.O., Бачка Паланка
3505
Хладњача, NOMIL PROMET, Ариље, Латвица
Хладњача, NOMIL PROMET, Ариље, Латвица
од 15.06 30.09.2013.
од 15.06 30.09.2013.
од 15.06 30.09.2013.
од 15.06 30.09.2013.
од 15.06 30.09.2013.
од 15.06 30.09.2013.
мај - јун
мај . јун
мај - јун
мај - јун
мај - јун
мај - јун
мај - јун
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
60486956
М.Орешковића бб , Сонта
Западнобачки
07 - 19
април - децембар
60486956
М.Орешковића бб , Сонта
Западнобачки
07 - 19
мај - јул
2
вишња
малина
купина
шљива
вишња
вишња
јагода
јагода
јагода
јагода
јагода
јагода
јагода
меркантилни јечам
род 2013
меркантилна зоб
род 2013
меркантилна
пшеница
род 2013
меркантилна соја
род 2013
меркантилни
кукуруз
меркантилни
кукуруз
меркантилни јечам
род 2013
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
С.Т.Р. АГРОСТОЧАР,
Јована Јовановића Змаја
С.Т.Р. АГРОСТОЧАР,
Јована Јовановића Змаја
С.Т.Р. АГРОСТОЧАР,
Јована Јовановића Змаја
С.Т.Р. АГРОСТОЧАР,
Јована Јовановића Змаја
HEKTAR D.O.O.,
Доброслово
HEKTAR D.O.O.,
Доброслово
HEKTAR D.O.O.,
Доброслово
HEKTAR D.O.O.,
Доброслово
HEKTAR D.O.O.,
Доброслово
D.P.P. FRIGOMIL D.O.O.,
Котража
D.P.P. FRIGOMIL D.O.O.,
Котража
D.P.P. FRIGOMIL D.O.O.,
Котража
JUGPROM D.O.O.,
Лесковац
JUGPROM D.O.O.,
Лесковац
JUGPROM D.O.O.,
Лесковац
JUGPROM D.O.O.,
Лесковац
JUGPROM D.O.O.,
Лесковац
JUGPROM D.O.O.,
Лесковац
JUGPROM D.O.O.,
Лесковац
JUGPROM D.O.O.,
Лесковац
М.Орешковића бб , Сонта
Западнобачки
07 - 19
60486956
М.Орешковића бб , Сонта
Западнобачки
07 - 19
60486956
М.Орешковића бб , Сонта
Западнобачки
07 - 19
60486956
Н.Одбране 95, Сонта
Западнобачки
у трајању
утовара
Моравички
07 - 14
Моравички
07 - 14
Моравички
07 - 14
Моравички
07 - 14
Моравички
07 - 14
Моравички
24
јун - јул 2013
малина
Моравички
07 - 24
август септембар
шљива
Моравички
07 - 24
јул - август 2013
купина
08574642
08574642
08574642
08574642
08574642
17394037
17394037
17394037
Николе Тесле 125,
Доброслово
Николе Тесле 125,
Доброслово
Николе Тесле 125,
Доброслово
Николе Тесле 125,
Доброслово
Николе Тесле 125,
Доброслово
Хладњача FRIGOMIL,
Котража
Хладњача FRIGOMIL,
Котража
Хладњача FRIGOMIL,
Котража
јул - август
меркантилна
пшеница
меркантилни
сунцокрет
60486956
септембар октобар
септембар октобар
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
меркантилна соја
товне свиње
товне свиње
меркантилна соја
меркантилни
сунцокрет
меркантилна
пшеница
меркантилни
кукуруз
07968167
160 - Липовица, Власотинце
Јабланички
12 - 24
мај - јун
свежа јагода
07968167
157 - О.М.Игриште
Топлички
12 - 24
мај - јун
свежа јагода
07968167
Тулово
Јабланички
12 - 24
мај - јун
свежа јагода
07968167
Карађорђевац
Јабланички
12 - 24
мај - јун
свежа јагода
07968167
Шишинци
Јабланички
12 - 24
мај - јун
свежа јагода
07968167
Подримце
Јабланички
12 - 24
мај - јун
свежа јагода
07968167
Печењевце
Јабланички
12 - 24
мај - јун
свежа јагода
07968167
Јарсеново
Јабланички
12 - 24
мај - јун
свежа јагода
2
3527
3528
3529
3530
JUGPROM D.O.O.,
Лесковац
JUGPROM D.O.O.,
Лесковац
JUGPROM D.O.O.,
Лесковац
JUGPROM D.O.O.,
Лесковац
07968167
Карађорђевац
Јабланички
12 - 24
мај - јун
свежа јагода
07968167
Миланово
Јабланички
12 - 24
мај - јун
свежа јагода
07968167
Дрводеља
Јабланички
12 - 24
мај - јун
свежа јагода
07968167
Накривањ
Јабланички
12 - 24
мај - јун
свежа јагода
3531
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Нова 5 бб, Источна радна
зона, Силос Рума
Сремски
07 -20
током целе
године
меркантилни
сунцокрет
3532
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Нова 5 бб, Источна радна
зона, Силос Рума
Сремски
07 -20
током целе
године
меркантилни
кукуруз
3533
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Нова 5 бб, Источна радна
зона, Силос Рума
Сремски
07 -20
током целе
године
меркантилна
пшеница
3534
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Нова 5 бб, Источна радна
зона, Силос Рума
Сремски
07 -20
током целе
године
меркантилна соја
3535
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Нова 5 бб, Источна радна
зона, Силос Рума
Сремски
07 -20
током целе
године
меркантилни јечам
3536
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Скаладиште Арадац,
Економија бб
Средњобанатски
07 -20
током целе
године
меркантилни јечам
3537
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Скаладиште Арадац,
Економија бб
Средњобанатски
07 -20
током целе
године
меркантилни
кукуруз
3538
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Скаладиште Арадац,
Економија бб
Средњобанатски
07 -20
током целе
године
меркантилни
сунцокрет
3539
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Скаладиште Арадац,
Економија бб
Средњобанатски
07 -20
током целе
године
меркантилна соја
3540
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Скаладиште Арадац,
Економија бб
Средњобанатски
07 -20
током целе
године
меркантилна
пшеница
3541
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Силос Жабаљ, Госпођиначки
пут бб
Јужнобачки
07 -20
током целе
године
меркантилни јечам
2
3542
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Силос Жабаљ, Госпођиначки
пут бб
Јужнобачки
07 -20
током целе
године
меркантилна
пшеница
3543
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Силос Жабаљ, Госпођиначки
пут бб
Јужнобачки
07 -20
током целе
године
меркантилна соја
3544
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Силос Жабаљ, Госпођиначки
пут бб
Јужнобачки
07 -20
током целе
године
меркантилни
кукуруз
3545
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Силос Сонта, Марка
Орешковића
Западнобачки
07 -20
током целе
године
меркантилна соја
3546
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Силос Сонта, Марка
Орешковића
Западнобачки
07 -20
током целе
године
меркантилни
сунцокрет
3547
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Силос Сонта, Марка
Орешковића
Западнобачки
07 -20
током целе
године
меркантилни
кукуруз
3548
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Силос Сонта, Марка
Орешковића
Западнобачки
07 -20
током целе
године
меркантилни јечам
3549
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Силос Сонта, Марка
Орешковића
Западнобачки
07 -20
током целе
године
меркантилна
пшеница
3550
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Силос ФСХ, 19.октобра 120
Јужнобачки
07 -20
током целе
године
меркантилна
пшеница
3551
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Силос ФСХ, 19.октобра 120
Јужнобачки
07 -20
током целе
године
меркантилни јечам
3552
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Силос ФСХ, 19.октобра 120
Јужнобачки
07 -20
током целе
године
меркантилна соја
3553
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Силос ФСХ, 19.октобра 120
Јужнобачки
07 -20
током целе
године
меркантилни
кукуруз
3554
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Силос Србобран, Пролетерска
1, Србобран
Јужнобачки
07 - 20
током целе
године
меркантилни
кукуруз
2
3555
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Силос Србобран, Пролетерска
1, Србобран
Јужнобачки
07 - 20
током целе
године
меркантилна соја
3556
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Силос Србобран, Пролетерска
1, Србобран
Јужнобачки
07 - 20
током целе
године
меркантилни јечам
3557
УЉАРИЦЕ БАЧКА Д.О.О.,
Нови Сад, Хајдук Вељкова
08671613
Силос Србобран, Пролетерска
1, Србобран
Јужнобачки
07 - 20
током целе
године
меркантилна
пшеница
3558
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Бјелица, Гуча, домаћинство
Драмић Владе
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3559
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Брест, Вића, домачинство
Милисављевић Рашко
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3560
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Брест 1, Вича, домаћинство
Јанковић Младен
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3561
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Брест 2, Вича, домаћинство
Герзић Милоје
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3562
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Дљин, домаћинство Бошковић
Милорад
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3563
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Д.Краварица, домаћинство
Томашевић Милош
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3564
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Д.Дубац, домаћинство
Басарић Ранисав
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3565
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Дубље, Губеревци,
домаћинство Ћендић Тијосав,
Горачићи
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3566
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Дупљај, Гуча домаћинство
Божовић Радован,Гуча
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3567
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Глог, домаћинство Котуровић
Станоје, Каона
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
2
3568
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Хладњача Крстач, Крстач,
Лучани
Моравички
00 24
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3569
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Хладњача Вича, Вича
Моравички
00 24
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3570
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Јастребовац, Миросаљци,
Дивљака
Златиборски
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3571
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Каона,
Милатовићи,домаћинство
Радичевић Слободан
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3572
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Котража, домаћинство
Чакаревић Петар
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3573
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Куманица,домаћинство
Поповић Младен, Ивањица
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3574
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Лис - Ћава, Лис Јовичић
Бранко, Лучани
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3575
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Лиса, домаћинство Вратоњић
Момчило, Ивањица
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3576
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Лисице, Лучани Рендулић
Слободан, Лучани
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3577
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Ливаде, Г.Дубац, домаћинство
Драгићевић Зоран,Каона
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3578
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Луке, домаћинство Крџић
Момчила,Ивањица
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3579
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Луковици, Котража,
домаћинство Луковић Вера
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3580
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Марковица, просторије М.З.
Марковица
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
2
3581
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Марковица, домаћинство
Чворовић
Витомир,Марковица
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3582
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Миулатовићи, домаћинство
Сатарић Живко,Каона
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3583
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Придворица, домаћинство
Маринковић Петроније, Чачак
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3584
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Рајац, Премећа, домаћинство
Гавриловић Илија,Слатина
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3585
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Шипетићи, Граб домаћинство
Ковачевић Ранко, Гуча
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3586
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Трнава, домаћинство
Колаковић Милосав
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3587
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Транава, домаћинство
Павловић
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3588
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Вучковица, Д.Дубац
домаћинство Милић Милија,
Каона
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3589
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Зеоке,домаћинство Ђуркаић
Бранке,Гуча
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3590
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Опаљеник, домаћинство
Зарић Борко, Кушићи
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3591
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Опаљеник, у објекту
предузећа МОНА, Кушићи
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3592
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Трнава, Премећа, просторије
М.З.Премећа, Транава
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
3593
AGROPARTNER D.O.O.,
Лучани, Николе Тесле
07575947
Кривача, домаћинство
Јовановић Светомир, Гуча
Моравички
12 - 14, 18 22
јун - јул
свежа малина за
дубоко замрзавање
2
3594
3595
3596
3597
3598
3599
TTRGOVINSKA RADNJA
CENTAR, PILICA, Бајина
Башта
ЕУРО - ФУНГИ, Стубал,
Владичин Хан
ЕУРО - ФУНГИ, Стубал,
Владичин Хан
ЕУРО - ФУНГИ, Стубал,
Владичин Хан
ЕУРО - ФУНГИ, Стубал,
Владичин Хан
ЕУРО - ФУНГИ, Стубал,
Владичин Хан
56684751
61051066
61051066
61051066
61051066
61051066
Пилица, Бајина Башта
ЕУРО - ФУНГИ, Стубал,
Владичин Хан
ЕУРО - ФУНГИ, Стубал,
Владичин Хан
ЕУРО - ФУНГИ, Стубал,
Владичин Хан
ЕУРО - ФУНГИ, Стубал,
Владичин Хан
ЕУРО - ФУНГИ, Стубал,
Владичин Хан
Златиборски
16 - 21
Пчињски
11 - 22
Пчињски
11 - 22
Пчињски
11 - 22
Пчињски
11 - 22
Пчињски
11 - 22
од 01.06. 15.06.2013.
01.07. 30.07.2013.
20.07. 10.09.2013.
01.08. 15.09.2013.
15.06. 30.07.2013.
20.06. 20.07.2013.
свежа малина
рибизла
купина
шљива
малина
вишња
3600
AGRO - MANOJLOVIĆ TR,
Буковица, Ивањица
63091901
Пољопривредна апотека, 01,
Буковица бб, Ивањица, Чачак
Моравички
07 - 24
10.06. - 30.08.
2013.
малина
3601
AGRO - MANOJLOVIĆ TR,
Буковица, Ивањица
63091901
Пољопривредна апотека, 01,
Буковица бб, Ивањица, Чачак
Моравички
07 - 24
10.06. - 30.08.
2013.
купина
63196070
Седми јул бб, Бабушница
Пиротски
10 - 20
мај - јун
јагода домаћа
63196070
Седми јул бб, Бабушница
Пиротски
10 - 20
мај, јун , јул ,
август, септембар
орах језгро
08189498
Долово, Трг Ослобођења 40
Јужнобанатски
7 - 20
08189498
Долово, Трг Ослобођења 40
Јужнобанатски
7 - 20
08189498
Долово, Трг Ослобођења 40
Јужнобанатски
7 - 20
08189498
Долово, Трг Ослобођења 40
Јужнобанатски
7 - 20
08189498
Омољица, Максима Горког 32
Јужнобанатски
7 - 20
08189498
Омољица, Максима Горког 32
Јужнобанатски
7 - 20
08189498
Омољица, Максима Горког 32
Јужнобанатски
7 - 20
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
EKOFRUCTIS, трговина на
велико и мало шумским и
полјопривредним
производима
EKOFRUCTIS, трговина на
велико и мало шумским и
полјопривредним
производима
MABER COMERC D.O.O.,
Зетска 2, Панчево
MABER COMERC D.O.O.,
Зетска 2, Панчево
MABER COMERC D.O.O.,
Зетска 2, Панчево
MABER COMERC D.O.O.,
Зетска 2, Панчево
MABER COMERC D.O.O.,
Зетска 2, Панчево
MABER COMERC D.O.O.,
Зетска 2, Панчево
MABER COMERC D.O.O.,
Зетска 2, Панчево
2
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
меркантилна
пшеница
меркантилни
сунцокрет
меркантилна соја
меркантилни
кукуруз
меркантилна
пшеница
меркантилни
сунцокрет
меркантилна соја
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
MABER COMERC D.O.O.,
Зетска 2, Панчево
MABER COMERC D.O.O.,
Зетска 2, Панчево
MABER COMERC D.O.O.,
Зетска 2, Панчево
MABER COMERC D.O.O.,
Зетска 2, Панчево
MABER COMERC D.O.O.,
Зетска 2, Панчево
MABER COMERC D.O.O.,
Зетска 2, Панчево
MABER COMERC D.O.O.,
Зетска 2, Панчево
MABER COMERC D.O.O.,
Зетска 2, Панчево
MABER COMERC D.O.O.,
Зетска 2, Панчево
MABER COMERC D.O.O.,
Зетска 2, Панчево
MABER COMERC D.O.O.,
Зетска 2, Панчево
MABER COMERC D.O.O.,
Зетска 2, Панчево
MABER COMERC D.O.O.,
Зетска 2, Панчево
MABER COMERC D.O.O.,
Зетска 2, Панчево
MABER COMERC D.O.O.,
Зетска 2, Панчево
MABER COMERC D.O.O.,
Зетска 2, Панчево
MABER COMERC D.O.O.,
Зетска 2, Панчево
PDPP DUNAV AD.
Иваново, Војвођанска 37
PDPP DUNAV AD.
Иваново, Војвођанска 37
PDPP DUNAV AD.
Иваново, Војвођанска 37
08189498
Омољица, Максима Горког 32
Јужнобанатски
7 - 20
08189498
Омољица, Жарка Зрењанина 5
Јужнобанатски
7 - 20
08189498
Омољица, Жарка Зрењанина 5
Јужнобанатски
7 - 20
08189498
Омољица, Жарка Зрењанина 5
Јужнобанатски
7 - 20
08189498
Омољица, Жарка Зрењанина 5
Јужнобанатски
7 - 20
08189498
Алибунар, Ратарска 5
Јужнобанатски
7 - 20
08189498
Алибунар, Ратарска 5
Јужнобанатски
7 - 20
08189498
Алибунар, Ратарска 5
Јужнобанатски
7 - 20
08189498
Алибунар, Ратарска 5
Јужнобанатски
7 - 20
08189498
Иваново, Војвођанска 37
Јужнобанатски
7 - 20
08189498
Иваново, Војвођанска 37
Јужнобанатски
7 - 20
08189498
Иваново, Војвођанска 37
Јужнобанатски
7 - 20
08189498
Иваново, Војвођанска 37
Јужнобанатски
7 - 20
08189498
Старчево, Николе Тесле 26
Јужнобанатски
7 - 20
08189498
Старчево, Николе Тесле 26
Јужнобанатски
7 - 20
08189498
Старчево, Николе Тесле 26
Јужнобанатски
7 - 20
08189498
Старчево, Николе Тесле 26
Јужнобанатски
7 - 20
08048274
Иваново, Војвођанска 37
Јужнобанатски
7 - 20
08048274
Иваново, Војвођанска 37
Јужнобанатски
7 - 20
08048274
Иваново, Војвођанска 37
Јужнобанатски
7 - 20
2
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
током целе
године
меркантилни
кукуруз
меркантилна
пшеница
меркантилни
сунцокрет
меркантилна соја
меркантилни
кукуруз
меркантилна
пшеница
меркантилни
сунцокрет
меркантилна соја
меркантилни
кукуруз
меркантилна
пшеница
меркантилни
сунцокрет
меркантилна соја
меркантилни
кукуруз
меркантилна
пшеница
меркантилни
сунцокрет
меркантилна соја
меркантилни
кукуруз
меркантилна
пшеница
меркантилни
сунцокрет
меркантилна соја
3631
PDPP DUNAV AD.
Иваново, Војвођанска 37
08048274
Иваново, Војвођанска 37
Јужнобанатски
2
7 - 20
током целе
године
меркантилни
кукуруз
2
Download

REGISTAR OTKUPLJIVACA 03.06.2013.