Izrada Internet prezentacija i PHP/MySQL skripti
Standardni WebSite paketi:
Broj HTML/PHP stranica
Galerija slika (fotografija)
Navigacioni meni
CSS stil
Osnovna SEO optimizacija sajta
Brojač poseta
Stranica sa komentarima posetilaca
Kontakt formular
Registrovanje i prijava posetilaca
Dinamičko prikazivanje sadržaja
Basic
Standard
Advanced
do 5 stranica
DA (do 10 slika)
DA
DA
DA
do 10 stranica
DA (do 20 slika)
DA
DA
DA
DA
DA
DA
od 9.990,00 din
od 16.990,00 din
do 20 stranica
DA (do 40 slika)
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
od 29.990,00 din
Prilagođena CMS rešenja1:
Prilagođena CMS rešenja su programski paketi koji obuhvataju Web sajt zajedno sa modulom za
administraciju (uređivanje, ažuriranje) informacija (sadržaja) Web sajta. Na taj način se omoguduje
vlasniku Web sajta da sam menja sadržaj svog sajta i na taj način umanji troškove održavanja sajta.
Cene WebSite paketa zajedno sa modulom za administraciju iznose:
Cena sa modulom za ažuriranje sajta
Basic CMS
Standard CMS
Advanced CMS
od 16.990,00 din
od 29.990,00 din
od 49.990,00 din
PHP skripte/aplikacije:
Naziv skripte
Excel to MySQL convertor
PHP Moj Profil
PHP Chat – Skripta za „četovanje“ 2
PHP Anketa sa grafičkim elementima
PHP Galerija slika
PHP skripta za komentare posetilaca
PHP Kontakt formular
1
Cena:
19.990,00 din
14.990,00 din
14.990,00 din
9.990,00 din
9.990,00 din
4.990,00 din
3.990,00 din
Opis:
Kliknite ovde za opis
Kliknite ovde za opis
Kliknite ovde za opis
Kliknite ovde za opis
Nema opisa
Kliknite ovde za opis
Nema opisa
Prilagođena CMS rešenja su autorizovana, tj. ne koriste se postojeda OpenSource rešenje ved se kreira novo,
prilagođeno upravo sajtu za kojeg se kreira.
2
Skripta za četovanje zahteva skriptu “PHP Moj Profil” da bi pravilno funkcionisala.
Izrada baza podataka
Baze podataka su odlično sredstvo za skladištenje i manipulaciju podacima bilo koje vrste. Baze
podataka su namenjene kompanijama ili pojedincima koji žele da sve svoje informacije “drže” na
jednom mestu uz mogudnost jednostavnog pristupa tim informacijama. Sve informacije u bazi
podataka se mogu pretraživati, menjati, brisati, dodavati.
Neki primeri baza podataka:
-
-
-
Baza podataka zaposlenih u kompaniji
(lični podaci o zaposlenom, pozicija u firmi, radni staž, lični dohodak, odrađeni poslovi itd.)
Baza podataka biblioteke
(lični podaci članova, informacije o knjigama i piscima, infomacije o iznajmljenim knjigama,
brojači koja je knjiga koliko puta izdata, obaveštenja o isteku vremena za vradenje knjige,
jednostavna pretraga članova ili knjiga itd.)
Baza podataka stomatološke ordinacije
(podaci o pacijentima, informacije o stanju zuba, pregled izvršenih intervencija, zakazani
pregledi, pregled napladenih i nenapladenih usluga itd.)
i još mnogo raznih mogućnosti
MySQL baze podataka sa HTML/PHP interfejsom:
MySQL baze podataka su veoma popularne na Internetu. Pristupa im se uglavnom pomodu PHP
programskog jezika. Cena baze podataka zavisi od njene veličine i kompleksnosti.
Broj tabela
od 2 do 3 tabela
od 4 do 5 tabela
od 6 do 8 tabela
preko 8 tabela
Cena:
od 19.990,00 din
od 24.990,00 din
od 29.990,00 din
od 39.990,00 din
Oracle baze podataka sa interfejsom u Oracle APEX-u
Oracle baze podataka su namenjene kompanijama kojima je potreban visok stepen bezbednosti
podataka (npr. banke) i kompanijama koje operišu sa velikim količinama podataka. Bazama podataka
koje kreiram u Oracle tehnologiji pistupa se pomodu Oracle Application Express (APEX) aplikacije.
Broj tabela
od 2 do 3 tabela
od 4 do 5 tabela
od 6 do 8 tabela
preko 8 tabela
Cena:
od 34.990,00 din
od 49.990,00 din
od 69.990,00 din
od 99.990,00 din
Izrada Web Informacionih Sistema
Informacioni Sistemi (Web aplikacije)
U ponudi su slededi Informacioni Sistemi bazirani na Web tehnologijama:
Naziv
Cena:
TaxiPRO
iCenovnik
Opis
39.990,00 din Informacioni Sistem za TAXI udruženja
29.990,00 din Konverzija Excel tabele u MySQL i pretraga podataka
Pored ovih Informacionih sistema, mogude je naručiti i Informacioni Sistem po želji (potrebi).
Održavanje Internet prezentacija
Održavanje Internet prezentacija obuhvata:
-
Redovni monitoring servera na kom se nalazi Internet prezentacija;
Brza intervencija u slučaju kvara na serveru;
Kreiranje rezervne kopije Interent prezentacije;
Kreiranje rezervne kopije baze podataka (ako postoji) ;
Jednom do dva puta mesečno ažuriranje sadržaja prezentacije;
Kreiranje statističkih izveštaja o posetama prezentaciji (kvartalno);
Podešavanje DNS parametara, E-Mail naloga, poddomena itd.
Održavanje standardnih WebSite paketa:
Prva godina
Naredne godine
Basic
Standard
Advanced
Besplatno
od 4.990,00 din
besplatno
od 8.990,00 din
besplatno
od 15.990,00 din
Basic CMS
Standard CMS
Advanced CMS
Besplatno
od 3.990,00 din
besplatno
od 5.990,00 din
besplatno
od 9.990,00 din
Održavanje WebSite paketa SA Modulom za administraciju:
Prva godina
Naredne godine
Download

Izrada Internet prezentacija i PHP/MySQL skripti