KRATKO UPUTSTO ZA KORIŠĆENJE
BIJELJINA DANAS WEB KREATORA
www.bijeljina.org
Veliko nam je zadovoljstvo što ste odabrali naš servis kako bi se predstavili na Internetu. Omogućili
smo Vam korištenje besplatnog poddomena na našem portal u www.bijeljina.org, kao i besplatnu
administraciju vašeg web sajta!
BD Web kreator je potpuno besplatan servis. Od danas možete, po principu "uradi sam", napraviti
svoj web sajt ili sajt vaše firme. Sajt može napraviti bilo ko, čak i korisnici koji uopšte ne poznaju HTML niti
bilo kakve tehnike za pravljenje web sajta.
Korišćenje WEB Kreatora je veoma jednostavno (potrebno vam je 5 minuta za osnivanje sajta), a u
ovom uputstvu obradićemo pojedine sekcije korak po korak kako bi vam olakšali posao.
KORAK 1 – registracija poddomena
Prvo što je potrabno kako bi imali Web sajt jeste da imate Internet domen. Primjeri poznatih
domena su google.com, facebook.com, b92.net i slično. Registracija Internet domena se plaća na godišnjem
nivou, a mi smo vam omogućili da dobijete besplatan poddomen tipa vasafirma.bijeljina.org. Poddomen je
dostupan na Internetu potpuno isto kao da imate plaćeni domen.
a) Registrujte se na sajtu Bijeljina.org i kliknite na link WEB u gornjem meniju
b) Popunite formular za registraciju domena. (slika 1)
c) Kada odaberete željeni domen, kliknite na dugme “Drugi korak”.
d) Prvi korak je završen! Postali ste vlasnik poddomena!
Slika 1. Registracija poddomena
1|Strana
KORAK 2 – odaberite dizajn vašeg web sajta
U drugom koraku odaberite dizajn, odnosno izgled vašeg web sajta. Ponuđeno vam je nekoliko
desetina različitih dizajna, a važno je da znate da dizajn možete promijeniti i kasnije u bilo kom trenutku.
Takođe treba da znate da se stalno dodaju novi dizajni.
Odabir dizajna je jednostavan (slika 2). Klikom na sliku dobićete uvećan pregled, a klikom na link
“ODABERI” koji se nalazi ispod svake sličice taj dizajn biće odabran. Nakon klika na ovo dugme završili ste i
drugi korak i vaš web sajt je već kreiran, poponjen osnovnim sadržajem i istog trenutka dostupan na
Internetu preko adrese koju ste odabrali u koraku 1.
Slika 2 – Biranje dizajna vašeg web sajta
KORAK 3 – Administrcija vašeg web sajta
Nakon što ste završili prethodna 2 koraka možete početi da unosite informacije, takstove, slike,
dokumenta ili bilo kakav drugi sadržaj na waš web sajt. Administraciju web sajta možete da radite bilo kada,
sa bilo kog mjesta, a dovoljno je samo da se logujete na bijeljina.org I kliknete na dugme “WEB” u gornjem
meniju. Biće vam prikazan vaš web sajt sa linkom “uređivanje vašeg sajta” (slika 3).
Slika 3 – Linkovi za pregled i uređivanje vašeg web sajta
2|Strana
Nakon klika na link “Uređivanje vašeg sajta” (slika 3) otvoriće vam se BD kreator (slika 4) u kome
možete da udarite sledeće.
1. Mijenjate sadržaj svih stranica ili dodajete nove stranice (U meniju: Sadržaj i stranice)
2. Dodajete fotografije u galeriju (U meniju: Fotografije)
3. Dodajete novosti (U meniju: Novosti)
4. Promijenite dizajn vašeg web sajta (U meniju: Dizajn)
5. Mijenjate naslov i slogan web sajta (U meniju: Podešavanja)
U BD kreatoru u godnjem desnom uglu prikazana je adresa vašeg sajta I klikom na nju u svakom trenutku
možete pogledati kako vaš web sajt izgleda.
Slika 4 – Izgled osnovnog ekrana BD Kreatora
a) Dodavanje stranica i mijenjanje sadržaja stranica
Na vašem sajtu automatski se kreira 5 osnovnih stranica koje možete mijenjati. To su Polazna, Novosti,
O nama, Fotografije i Kontakt. Takođe, automatski se kreira desna kolona koju možete mijenjati u folderu
Sablon.
Ukoliko imate potrebu za dodavanjem nove stranice samo kliknite na dugme “Napravi novi stranicu” I
nakon upisivanja imena nova stranica će biti napravljena i automatski dodata u glavni meni vašeg web sajta.
Promjene sadržaja vrše se tako što kliknete na stranicu koju želite da mijenjate. Nakon što ste kliknuli
otvoriće vam se editor web stranica (slika 5) koji je veoma jednostavan.
Editor vam omogućava da pišete tekst, mijenjate tip, veličinu i boji slova, da dodajete fotografije i
dokumenta na stranicu i slično. Sadržaj se mijenja veoma slično kao I Microsoft Wordu. Kada ste uradili
izmjene dovoljno je da kliknete na dugme sačuvaj I izmjene će odmah biti vidljive na vašem sajtu.
Izgled editora pogledajte na narednoj slici.
3|Strana
Ubacivanje slike
Slika 5 – Izgled editora web stranica
Ako želite da ubacite sliku kliknite na dugme koje je označeno na slici 5 I zatim na dugme “Pretraži
server” u prozoru koji vam se otvorio. Nakon toga možete odabrati slike sa vašeg računara I poslati kako bi
mogli da ih iskoristite na vašim stranicama. Slike ostaju sačuvane tako da ih možete koristiti I kasnije bez
potrebe da ih ponovo šaljete. Na isti način dodaju se I dokumenta (.doc ili .pdf), ali potrebno je kliknuti na
dugme koje se nalazi lijevo od dugmeta za ubacivanje slika.
Tekst u editor možete ubaciti I iz drugih dokumenata (npr. Word dokument) opcijama copy/paste pa ga
nakon toga dodatno prilagoditi u editoru web stranica prema potrebama.
b) Dodavanje fotografija u galeriju
Kliknite na dugme “Fotografije”, a zatim na dugme “Pošalji fotografiju”. nakon toga odaberite
fotografiju sa vašeg računara I kliknite na dugme “Pošalji”. Fotografija će automatskbiti ubačena u foto
galeriju na vašem web sajtu. Možete dodati neograničen broj fotografija.
c) Dodavanje i izmjena Novosti
Kliknite na dugme “Novosti” u glavnom meniju. Tu je prikazan pregled novosti koje ste objavili na
vašem web sajtu. Ukoliko želite dodati novu vijest kliknite na dugme “Nova vijest”, unesite naslov I sadržaj
vijesti, a nakon toga kliknite na dugme “Sačuvaj”. Vijest će automatski biti objavljena na vašem sajtu na
stranici novosti.
Objavljene novisti možete mijenjati ili brisati klikom na dugmad “Izmijeni” ili “Obriši” koja se nalaze
pored svake novosti. Editor teksta za novosti je isti kao I kod editovanja stranica. U svaku novost možete
ubaciti slike ili dokumenta.
4|Strana
d) Izmjena dizajna
Ako želite da promijenite trenutni dizajn vašeg sajta kliknite na dugme “Dizajn” u glavnom meniju.
Odaberite dizajn koji vam se najviše dopada I kliknite na dugme odaberi. Dizajn vašeg sajta će trenutno biti
promijenjen.
e) Promjena naziva ili slogana
Klikom na dugme “Podešavanja” u glavnom meniju možete promijeniti naslov ili slogan vašeg web sajta.
Izmjena se automatski vidi na web sajtu.
Nadamo se da će vam ovo kratko uputstvo pomoći da napravite predivan web sajt kojim ćete biti
zadovoljni. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi korišćenja web kreatora bez ustručavanja pošaljite na
email [email protected] Mi ćemo veoma rado da vam pomognemo.
Februar 2012.
BIJELJINA DANAS – ultimativni gradski vodič
www.bijeljina.org
5|Strana
Download

Uputstvo za korišćenje BD WEB Kreatora