KREATIVNA NASTAVA – Crna Gora
Uputstvo za otvaranje Webmail account-a na Hotmail-u
Sve osnovne i srednje škole u Crnoj Gori su kroz [email protected] servise dobili svoj
poddomen 1 . Administraciju poddomena vrše ICT koordinatori u školama, koji treba da
otvore [email protected] naloge za sve nastavnike i stručne saradnike u školi. Ukoliko nemate
otvoren nalog, možete ga kreirati prema uputstvu koje slijedi.
Kreiranje novog naloga (Webmail account) počinje otvaranjem adrese
www.hotmail.com i odabirom dugmeta Sign Up, kao što je prikazano na slici ispod.
Slika 1
Otvoriće se prozor u koji treba unijeti lične podatke kao što su: ime, prezime, lozinka,
država, grad, godina rođenja i ostalo što je prikazano na slici 2.
U dijelu Hotmail address treba unijeti adresu naloga koji otvarate, na primer ime i
prezime (u primjeru napisano laralabudovic). Provjeru postojanja istoimene adrese koja
je ranije unijeta vršite klikom na dugme Check Availabilty, koje pokazuje da možete
nastaviti dalje ako je zeleno i piše da je unesena adresa available, kao na slici. U dva
naredna polja upisujete svoju lozinku koja mora imati najmanje šest karaktera.
U dijelu Question birate pitanje na koje ćete odgovoriti ukoliko zaboravite na gore
formiranu lozinku, a odgovor upisujete u dio Secret answer (ova dva koraka nijesu
obavezna).
Ime i prezime unosite u dio First name i Last name. Državu i grad odabirate od
ponuđenih na listi. Zatim upisujete pol (Male – muškarac, Female – žena) i na kraju
prepisujete riječi koje su prikazane na dnu (u primjeru je upisano Papers yorring i te
riječi su uvijek različite).
1
http://pilprozor.spaces.live.com/default.aspx?wa=wsignin1.0&sa=419981219
Darko Kovačević
1
KREATIVNA NASTAVA – Crna Gora
Slika 2
Kada popunite sva polja, kliknite dugme I accept (Slažem se). Otvoriće se prozor u
kojem vam Hotmail želi dobrodošlicu, kao na slici 3.
Darko Kovačević
2
KREATIVNA NASTAVA – Crna Gora
Slika 3
Sada je live nalog otvoren i možete preći na prijavljivanje na portal Kreativna nastava ili
koristiti niz servisa koje vam omogućava otvaranje ovog naloga.
Ukoliko imate otvoren Live nalog, nije potrebno da otvarate novi.
Darko Kovačević
3
Download

1. Uputstvo za otvaranje live naloga