Projekat finansira
Evropska unija
Projekat:
”Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona”
FORMULAR ZA PRIJAVU
Osnaživanje kapaciteta mladih za identifikaciju problema i njihovo aktivno
rešavanje u lokalnoj zajednici
Prvi seminar, Srebrenica, 6. – 9. februar 2014. godine
LIČNI PODACI
Ime i prezime:
Ime jednog roditelja:
Datum i mesto rođenja:
Broj lične karte ili pasoša:
Kontakt telefoni kandidata
i jednog od roditelja:
Adresa stanovanja i kontakt email:
Isprava važi do:
Ispravu izdao:
Državljanstvo:
Omladinske organizacije čiji si
član/ica ili volonter/ka:
Da li imaš neke posebne zahteve za učešće na seminaru
(ishrana, alergije, hronične bolesti itd.)?
Projekat sprovodi
Helsinški komitet za ljudska prava u Republici Srpskoj
Vodeći partner
Račanska 31
76300 Bijeljina, Bosna and Herzegovina
Tel: +387 55 419 274
Fax: +387 55 210 851
E-mail: [email protected]
Projekat sprovodi
Centar za ravnomerni regionalni rezvoj – CenTriR
Partner
Dimitrija Tucovića 30/5
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3240143
Fax: +381 63 289 002
E-mail: [email protected]
Projekat finansira
Evropska unija
Projekat:
”Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona”
Opiši ukratko zašto želiš da učestvuješ na ovom seminaru? (najviše do pola stranice
teksta)
Šta očekuješ od ovog seminara? (najviše do 10 redova teksta)
Opiši ukratko osnovne probleme sa kojima se mladi suočavaju u tvojoj lokalnoj zajednici?
(najviše do 10 redova teksta)
Projekat sprovodi
Helsinški komitet za ljudska prava u Republici Srpskoj
Vodeći partner
Račanska 31
76300 Bijeljina, Bosna and Herzegovina
Tel: +387 55 419 274
Fax: +387 55 210 851
E-mail: [email protected]
Projekat sprovodi
Centar za ravnomerni regionalni rezvoj – CenTriR
Partner
Dimitrija Tucovića 30/5
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3240143
Fax: +381 63 289 002
E-mail: [email protected]
Projekat finansira
Evropska unija
Projekat:
”Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona”
Da li si do sada učestvovao/la na sličnim seminarima i edukacijama? Navedi kojim:
(najviše do 10 redova teksta)
Kako planiraš da ono što naučiš na seminarima primeniš u svojoj lokalnoj zajednici?
(najviše do 10 redova teksta)
Hvala ti što si se prijavio/la za učešće na seminarima!
Mesto i datum:
Projekat sprovodi
Helsinški komitet za ljudska prava u Republici Srpskoj
Vodeći partner
Račanska 31
76300 Bijeljina, Bosna and Herzegovina
Tel: +387 55 419 274
Fax: +387 55 210 851
E-mail: [email protected]
Puno ime i prezime:
Projekat sprovodi
Centar za ravnomerni regionalni rezvoj – CenTriR
Partner
Dimitrija Tucovića 30/5
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3240143
Fax: +381 63 289 002
E-mail: [email protected]
Download

ovde - Centrir