1.Oblast
Hemija i njen značaj
Predmet izučavanja hemije.
Hemija u sklopu prirodnih nauka






Prirodne i društvene nauke
Razvoj hemije:
Praistorija
Grčki filozofi- teoretisanje
alhemija ( IV – XVII vek)eksperimentisanje (kamen mudrosti,
eliksir mladosti)
kraj XVII veka A.Lavoazje početak
moderne hemije (merenje)
Hemija proučava supstance.
Hemija je prirodna eksperimentalna
nauka koja se bavi proučavanjem građe,
svojstava i promena supstanci.




Veliki broj naučnika bavi se različitim istraživanjima
kojima se unapreĎuje život.
Hemija ima primenu u proizvodnji hrane, lekova,
tekstila, kože, kozmetičkih proizvoda, boja, lakova,
Ďubriva, metala, plastičnih metala,...
Rešava probleme u vezi sa očuvanjem životne
sredine i zdravlja.
Do naučnih istina hemičari dolaze NAUČNIM
METODOM (pretpostavke, eksperiment, potvrda,
naučna teorija).
Eksperiment (ogled) je namerno
izazivanje promena u određenim
uslovima radi njihovog praćenja i
proučavanja.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hemija je povezana sa ostalim naukama.
PITANJA:
Šta je hemija?
Opiši razvoj hemije.
Kako se u hemiji dolazi do naučnih saznanja?
Opiši naučni metod.
Šta je eksperiment?
Na koji način hemijska istraživanja doprinose
unapreĎenju života?
Download

Oblast: Hemija i njen značaj