Fondacija za omladinu Baden-Virtemberg
Fondacija za omladinu Baden-Virtemberg podržava
inovativne omladinske projekte u Baden-Virtembergu,
kao, na primer, muzičke i pozorišne projekte, medijski
rad, interkulturalnu ili međugeneracijsku razmenu i projekte za zaštitu životne
sredine. Projekat treba da traje najmanje 6 meseci do maksimalno 3 godine. Primeri
projekata koje je Fondacija za omladinu već podržala, kao i ostale važne informacije
za podnošenje aplikacija, nalaze se na našoj internet prezentaciji, na adresi
www.jugendstiftung.de. Ukoliko imaš ideju za neki omladinski projekat, rado ćemo te
posavetovati prilikom apliciranja, planiranja projekta i finansiranja.
U središtu našeg rada je podrška angažmana i
sopstvena inicijativa mladih ljudi. Želimo da
pomognemo da mladi prepoznaju i razviju svoje
sposobnosti i uspešno zakorače u profesionalni
svet. Ubeđeni smo da mladi u projektima koji su van
školskih aktivnosti mogu da steknu važne
sposobnosti koje će im kasnije biti potrebne u
profesionalnom životu.
Qualipass može da ti pomogne da prepoznaš svoje znanje i sposobnosti i da ih
primeniš, na primer u postupku apliciranja za posao. Qualipass je mapa sa
dokumentima u kojoj možeš da sakupljaš potvrde o učešću i
sertifikate koje sadrže informacije o tvojim vanškolskim
aktivnostima: na primer, ako u školi predstavljaš svoj razred ili
si učesnik u debatama, ako u svom slobodnom vremenu
sarađuješ u nekom udruženju ili omladinskom klubu, ili posle
škole ili tokom raspusta čuvaš decu.
Dodatne važne informacije vezane za Qualipass mogu se
pronaći na internetu, na adresi www.qualipass.info. Qualipass
košta samo 2 evra i možeš ga naručiti preko regionalne
kancelarije.
Ovaj kratki informativni list izrađen je u okviru XENOS-projekta PASSgenau, Fondacije za omladinu, i
podržan je od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku i Evropskog socijalnog fonda.
www.passgenau.jugendnetz.de
Akcija „Učestvovati je pitanje časti“ traje već 10 godina.
Internacionalni dan volontera u decembru mladi iz celog BadenVirtemberga koriste da rade u preduzećima, a svoju zaradu
doniraju u dobrotvorne svrhe.
Tokom akcije „Učestvovati je pitanje časti“ možeš da, na kratak, unapred određen
vremenski period, dobrovoljno uskočiš u
profesionalni svet i tom prilikom naučiš kako se
sastavlja dopis za konkurs za posao i kako se
treba ponašati u tokom razgovora sa potencijalnim
poslodavcem. U velikoj meri možeš da učestvuješ
u odlučivanju i tokom osmišljavanja akcije. Na
primer, možeš da završiš obuku za ambasadora
akcije „Učestvovati je pitanje časti“ i pomogneš u
promociji akcije u svom okruženju.
www.mitmachen-ehrensache.de.
Veliki broj ponuda i informacija u vezi
sa različitim temama pronaći ćeš u
Omladinskoj mreži, na internet adresi
www.jugendnetz.de. Na stranici
„Junge Seiten“ nalaze se informacije o
svakodnevnim temama koje mogu biti interesantne i za tebe: odgovoran odnos
prema novcu, stanovanje, osiguranje, prva ljubav, boravak u inostranstvu i još mnogo
toga. U bazi podataka „Markt und Jobs“ možeš da pretražiš poslove za vreme
raspusta, razne kurseve, mesto za praksu ili volonterski rad.
Pridruži se i ti! Možeš da pišeš o temama koje te interesuju i da učestvuješ kao autor
u Online-Magazinu http://thema.jnbw.de/ ili da uneseš svoja omiljena mesta za
razonodu u Freizeitwiki Baden-Württemberg www.freizeitwiki.jugendnetz.de. Na
forumima možeš bezbedno da razmenjuješ mišljenje sa drugim mladim osobama o
raznim temama ili da dobiješ stručnu informaciju od eksperata, na primer, Centrale
potrošača ili Youth-Life-Line.
Ukoliko imaš još pitanja o Fondaciji za omladinu ili te interesuje naša ponuda, možeš
nas kontaktirati putem telefona, e-mail adrese ili poštom:
Jugendstiftung Baden-Württemberg
Hanna Panther
Postfach 1162
74370 Sersheim
Tel.: 0 70 42 / 83 17 - 30
[email protected]
www.jugendstiftung.de, www.jugendnetz.de
Download

Fondacija za omladinu Baden-Württemberg