Građevinski Zakon se promenio
Pre nego što počnete sa izgradnjom, uverite se da ste dobili
najbolje i najnovije informacije o zakonu i propisima kojima
se uređuje proces izgradnje.
Za više informacija, pregledajte zakon i
administrativna uputstva na:
www.mmph-rks.org
Aplikacija za Uslove Izgradnje
Ne mora svako da preda aplikaciju za uslove izgradnje. Ali
ako morate da aplicirate, besplatno je.
Šta su Uslovi Izgradnje?
Uslovi Izgradnje definišu GDE i ŠTA možete izgraditi na vašoj
zemljišnoj parceli. Ovo uključuje koliko daleko od ulice
morate graditi, koliko visoka vaša zgrada može da bude, i
druge važne zahteve.
Gde da aplicirate za vašu dozvolu?
Ako gradite porodičnu kuću ili stambenu zgradu, aplicirajte u
vašoj opštini.
Uslovi izgradnje mogu prethodno biti definisani u prostornom
planu. Ako je tako, vi NE morate da predate aplikaciju za
uslove izgradnje.
Opštine takođe obrađuju dozvole za ostale izgradnje, kao
što su poslovne zgrade, tržni centri, sportski centri,
restorani, hoteli, škole, lokalni putevi, mali cevovodi i brane, i
centri za preradu otpada.
Ako uslovi izgradnje nisu prethodno definisani prostornim
planom, onda morate da ih dostavite i predložite u aplikaciji.
Nadležni organ će imati 15 – 30 dana da odluči o vašem
predlogu.
KAKO DA
DOBIJEM
GRAĐEVINSKU
DOZVOLU?
Za velike projekte državnog interesa, aplicirajte u
Ministarstvu Životne Sredine i Prostornog Planiranja.
Aplikacija za Građevinsku Dozvolu
Kako da apliciram?
Vi možete naći standardne obrasce za apliciranje na veb
strani vaše opštine i veb strani MŽSPP-a. Takođe možete
lično pokupiti obrasce.
Popunite obrazac i predajte ga sa potrebnim dokumentima.
Vaša aplikacija će jedino biti prihvaćena ako je potpuna,
tako da uverite se, da znate koji su dokumenti potrebni.
Kako da znam koji su dokumenti potrebni?
Obrazac aplikacije navodi dokumente koji su potrebni. Osim
toga, izvesni tehnički dokumenti mogu biti potrebni.
Možete naći listu tehničkih dokumenata na veb stranici
nadležnog organa, u administrativnom uputstvu koja
reguliše izdavanje dozvole, i u Građevinskom Kodeksu.
Koliko će moja dozvola koštati?
Opštine moraju da objave njihove naplate za dozvolu na
njihovim veb stranicama. Ova naplata za dozvolu je izražena
kao cena po kvadratnom metru. Da bi izračunali naplatu za
vaš projekat, pomnožite cenu za kvadratni metar sa
ukupnim zatvorenim prostorom (u kvadratnim metrima)
vašeg projekta.
Uverite se da dobijete vašu dozvolu PRE nego što počnete sa
izgradnjom. Proces je sada mnogo lakši, i vaša dozvola će biti
odobrena u roku od 30 - 45 dana.
Zašto mi treba dozvola?
Građevinske dozvole pomažu nam da se osiguramo da su
izgradnje bezbedne i u skladu sa Građevinskim Kodeksom.
Takođe, građevinske dozvole pomažu da Kosovo izgleda
krasno vodeči računa u tome da su zgrade sagrađene na
pravom mestu. To poboljšava kvalitet života za sve građane i
štiti poljoprivredno zemljište i prirodne resurse.
Na kraju vama treba dozvola zato što tako zakon traži.
Izgradnja bez dozvole može dovesti do novćanih kazni, pa čak
i do rušenja vaše zgrade.
Određeni mali projekti ne zahtevaju dozvolu. Obavezno
proverite pre nego što gradite.
MINISTARSTVA ŽIVOTNE SREDINE
I PROSTORNOG PLANIRANJA
REPUBLIKA KOSOVA | REPUBLIKA E KOSOVËS | REPUBLIC OF KOSOVO
INSPEKCIJE
Ovo su najčešće inspekcije koje se zahtevaju. Neke od
navedenih inspekcija možda neće biti primenjive na vaš
projekat, ili ostale inspekcije mogu biti potrebne za manje
tipične projekte.
Važno je da ne nastavite sa radovima na sledeču inspekcijsku
fazu dok predhodna inspekcija nije završena, nije odobren
rad, i inspektor ne da odobrenje na inspekcijskoj kartici
dozvole na gradilištu.
Inspekcijske faze tokom izgradnje
Obavezno obavestite odgovorni organ za sve neophodne
inspekcije tokom izgradnje. Morate imati odobrenje
pre pokrivanja ili prikrivanja radova
GRAĐEVINSKI ZAKONIK
Inspekcija Temelja
da bude urađena nakon iskopanih rovovskih i podrumskih područja,
i postavljanje bilo kojih potrebnih oblika,
potrebnih armatura na mestu i podržača, pre sipanja betona
Inspekcija Konstrukcija
da bude urađena za svaki konstruktivni element posle
svih podignutih potrebnih oblika i potrebne
armature, podržača, pre sipanja betona
Inspektor ima sedam (7) radnih dana da odgovori na vaš
zahtev za inspekciju.
Aplicirajte za
uslove izgradnje
Primite odluku opštine
sa postavljenim
uslovima za izgradnju
NE
Dostavite obaveštenje
o nameri za izgradnju
Primite građevinsku dozvolu
Da li su uslovi
izgradnje određeni
dokumentom
prostornog planiranja?
Platite taksu u roku od 5 dana
Vodovodna Inspekcija
da bude urađena kad su vodovodne cevi
instalirane na zemlji i na svakom spratu
Električna Inspekcija
da bude urađena na svakom spratu nakon instaliranja
razvodnih kutija (prekidači, svetla, priključaka za struju)
instalacije električnih vodova i priključaka
Mehanička Inspekcija
da budu urađene za sve mehaničke instalacije na svakom spratu
DA
Aplicirajte za
građevinsku dozvolu
Primite potvrdno pismo
i obaveštenje o taksi
Inspekcije za Bezbednost od Požara
da bude urađena za izgradnje II i III kategorije i kada su svi
zahtevi i instalacije za bezbednost od požara na mestu, ili sa
odobrenjem od strane Agencije za Upravljanje Vanrednim Situacijama
Pripremite se za izgradnju:
Pratite promene u određivanju
ukoliko je potrebno; zakažite
sastanak pre apliciranja po želji;
prikupite potrebnu dokumentaciju
Aplicirajte i obezbedite
Certifikat o Upotrebi
Završna Inspekcija
nakon završetka svih radova i kada je objekat
spreman za korišćenje ili stanovanje
Download

KAKO DA DOBIJEM GRAĐEVINSKU DOZVOLU?