Posao psihologa u
poslovnom okruženju
Zoran Šarić
Coca-Cola Hellenic
Regrutacija i selekcija – psiholog
REGRUTACIJA I SELEKCIJA
Branding poslodavca
Izbor kandidata
PSIHOLOG – BUSINESS PARTNER
Okruženje, specifičnosti i budućnost organizacije
Poslodavac broj 1
BRANDING AKTIVNOSTI:
•Prepoznatljivost u oglašavanju
•Promotivni materijali (brošure, lifleti...)
•Sajmovi zapošljavanja
•Nastupi stručnjaka u medijima
•Partnerstva sa fakultetima i studentskim organizacijama
•Umreženost sa profesionalnim udruženjima
•CSR* aktivnosti (talenti, lokalna zajednica)
+ zadovoljstvo zaposlenih
* – Corporate Social Responsability – Korporativna društvena odgovornost
BUSINESS CILJ ?
SELEKCIJA – dvosmerni proces evaluacije
Kompanija procenjuje i vrednuje kandidate
Kandidati procenjuju i vrednuju kompaniju
Motivacija novozaposlenog je u značajnoj korelaciji
sa njegovom procenom procesa selekcije.
KORACI U SELEKCIJI
Planiranje (prijavljivanje) potrebe za zapošljavanjem
(kriterijum selekcije)
Određivanje načina oglašavanja i zapošljavanja
Privlačenje optimalnog broja zadovoljavajućih kandidata
Procena kandidata i očekivanja
Analiza rezultata i donošenje odluke
Priprema ponude i feedback kandidatima
ZABLUDE U SELEKCIJI
Tražimo osobe sa puno očiglednih kvaliteta i bez slabosti
Pre selekcije morate imati precizan profil kandidata
“Danas svi traže posao, kako to da niko nije dobar”
“To je odličan menadžer, na intervjuu je bio fenomenalan”
“Ima odlične preporuke... moj najbolji prijatelj ga zna”
“Nekog kao ja”
OBAVEZE U SELEKCIJI
Uspešan proces selekcije mora da ima:
-
Osobu koja vodi proces
Pisane dokaze i evidenciju svake faze selekcije
Nekoliko izvora oglašavanja (privlačenja)
Optimalnu kombinaciju metoda selekcije
Jasnu podelu uloga svakog učesnika procesa
Jasnu i otvorenu komunikaciju sa kandidatima
Feedback (korisnicima usluga i kandidatima)
DILEME U SELEKCIJI
INTERNA PROMOCIJA
EXTERNO
ZAPOŠLJAVANJE
Stimulativno za ostale zaposlene
Prilagođavanje nije neophodno
Lančana reakcija sa slobodnim
pozicijama
Brzo i jeftino
Kvalifikovani i stručni
Veliki izbor kandidata
Uvođenje u sistem novih znanja i
iskustava
Uvođenje novih kontakata
Bez tenzije i takmičarstva među
sadašnjim zaposlenima
Ograničen broj kandidata
Zavist kolega
Nezaslužena promocija
Potrebna adaptacija
Potrebna supervizija
Opasnost za stare zaposlene
Skupo i rizično
Tehničko
ko znanje
KOGA IZABRATI U SELEKCIJI
PREEFIKASNI
SAVRŠENKO
problem uključenosti u
organizacionu kulturu
često je razočaravajući
izbor... brzo traži nove
izazove
PROMAŠENKO
Lako rešiv problem
TAJ MI TREBA
Lojalan i spreman
na uspeh
Profil ličnosti
OGLAŠAVANJE – kako prodati poziciju
Da li da apliciram?
Zašto da apliciram?
Da bi se dobro razumeo oglas mora da:
-
Pruži informaciju
Zainteresuje
Predstavi zahteve RM
Pruži mogućnosti
-
Troškovi oglašavanja
Primetan
METODE SELEKCIJE
optimum objektivnosti i predikcije
budućeg ponašanja
Izbor metoda i instrumenata za selekciju zavisi od tipa pozicije i zahteva
radnog mesta i definisani su procedurama kompanije.
Prediktivna validnost
0.85
0.65
0.45
0.35
0.20
0.15
0.05
Assessment Centri – profil kompetencija
Intervjui bazirani na kompetencijama
Testovi znanja i sposobnosti (aritmetika, mehanika, poslovna
logika, engleski, PC...)
Biografski podaci - CV
Testovi ličnosti (MMPI, EPQ, Plučik)
Nestruktuirani intervju
Pisma preporuke
KOMPETENCIJE
Skupovi ponašanja koji opisuju :
Posvećenost poslu
Sposobnost postizanja cilja
Veštine komunikacije i uticaja
Timski rad i saradnja
Praktično rešavanje problema
Analitičko mišljenje i sposobnost učenja
Vođenje i razvoj drugih
Kreativno mišljenje
Orjentacija ka korisniku
Razumevanje drugih
ASSESSMENT CENTRI
Vrste vežbi :
GRUPNE, INDIVIDUALNE, 1:1
Grupna diskusija (uloge ili ne)
In-basket vežbe
Vežba planiranja
Vežbe pregovaranja sa konsultantom
INTERVJU
Vrste:
Situacioni: kako bi...?
Bihejvioralni: kako ste...?
Struktura intervjua:
Uvod, analiza kompetencija kandidata,
predstavljanje pozicije, očekivanja, zaključak
Trikovi:
Direktna (otvorena ili zatvorena) pitanja, direktni
odgovori, aktivno slušanje,...bez sugestivnih
pitanja
INTERVJU BAZIRAN NA KOMPETENCIJAMA
SITUATION
TASK
ACTION
RESULT
Navedite neki projekat kad ste vodili tim.
Šta je bio projekat?
Šta je bio Vaš zadatak (uloga)?
Šta ste Vi uradili ?
Šta je bio rezultat?
Šta ste naučili?
Lažni STAR
-Buduće ponašanje
-Generalizacije
-Stavovi umesto ponašanja
-Mišljenje umesto ponašanja
PSIHOLOG KAO PARTNER
U KONTEKSTU BIZNISA
Obezbediti rast i razvoj sistema
Odgovoriti zahtevima korisnika
Poboljšati proces
Ostvariti leadership pipeline
HVALA!
Download

Posao psihologa u Posao psihologa u poslovnom okruženju