Građanske inicijative
Beogradski centar za ljudska prava
Komitet pravnika za ljudska prava
Helsinški odbor za ljudska prava
Centar za praktičnu politiku
Beograd, 28.01.2015.
Neprimerena izjava predsednika Srbije Tomislava Nikolića
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić, pri kraju izjave koju je 27. januara preneo Tanjug,
osuđujući zločine nad Jevrejima tokom drugog svetskog rata, pokušao je da pojasni motive
fašista za napade na Jevreje sledećim rečima: "Zašto baš oni? Možda je opasna posebnost te
manjine bila u tome što je ona bila previše zastupljena u prestižnim profesijama, posebno u
oblasti umetnosti, finansija i nauke", rekao je Nikolić.
Opisujući strahote holokausta, predsednik Srbije Tomislav Nikolić je šireći stereotipe o
Jevreskom narodu, govoreći o tome da je ova manjina bila “previše zastupljena u prestižnim
profesijama”...”umetnosti, finansijama i nauci”, što je poznata matrica koja je korišćena u svim
periodima kada su Jevreji bili proganjani i koja sama po sebi predstavlja izjavu na ivici rasizma.
Ovakva izjava predsednika govori o nepoznavanju definicije rasizma, ali i nepoznavanja težine
svake reči koja se izriče u zemlji koja je nedavno izašla iz ratnih sukoba, kada je mržnja prema
manjinama kulminirala.
Opasno širenje stereotipa o Jevrejskom narodu, baš na Međunarodni dan sećanja na
žrtve holokausta i to sa pozicije predsednika Srbije, svedoči o izuzetno lošim pripremama za
izjave u javnosti, neznanju i neosetljivosti za ljudska prava.
Postavlja se pitanje kako je moguće da ovakve izjave promaknu pravnim savetnicima
predsednika i kako je moguće da se u javnosti ponovo nađu izjave predsednika koje mogu
naneti štetu međunarodnom položaju Srbije.
Takođe, u periodu povećanih tenzija prema manjinama, svaka izjava mora biti
odmerena, bez rasističkih elemenata, bez stereotipa koji nisu primereni govoru predsednika
države.
Najmanje što u ovom slučaju možemo očekivati od Predsednika Nikolića je objašnjenje,
izvinjenje i prihvatanje odgovornosti za izjavu koja u sebi sadrži rasizam i stereotipe.
Potpisnici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Građanske inicijative
Beogradski centar za ljudska prava
Komitet pravnika za ljudska prava-YUCOM
Helsinški odbor za ljudska prava
Centar za praktičnu politiku
Mia David
Danica Vučinić
Borka Pavićević
Staša Zajović
Kneza Miloša 4, [email protected], www.kucaljudskihprava.rs
Građanske inicijative
Beogradski centar za ljudska prava
Komitet pravnika za ljudska prava
Helsinški odbor za ljudska prava
Centar za praktičnu politiku
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Aleksandar Kraus
Katarina Jovanović
Andrej Nosov
Branislav Dimitrijević
Uroš Đurić
Biljana Srbljanović
Lana Budimlić
Ivana Stefanović
Vladimir Miladinović
Kulturnicentar Rex
Fond B92
Nenad Prokić
Velimir Ćurguz
Vladimir Aleksić
Vladimir Arsenijević
RadeRadovanović
Lazar Stojanović
Svetlana Vuković
Svetlana Lukić
Maja Lalić
Darko Mrvoš
Vesna Pešić
Marko Čeperković
Dragan Banjac
Gordan Paunović
Robert Čoban
Fond za humanitarno pravo
Dimitrije Vojnov
Marijana Toma
39. Jelena Đurović
Kneza Miloša 4, [email protected], www.kucaljudskihprava.rs
Download

Preuzmite Saopštenje - Kuca ljudskih prava i demokratije