kontakt centar 19901
[email protected]
www.beogrid.net
PONUDA SA CENOVNIKOM
NET paketi
NET Silver
NET Gold
NET Platinum
NET Diamond
Brzina (Mb/s)
down/up
10/10
20/20
30/30
40/40
Cena
1.390
1.690
2.190
2.690
BEOGRID mreža + NEOGRANIČENI
Internet paketi
Brzina (Mb/s) down/up u PREPAID-u
Cena
Fletić
Flat
Fun
Family
Company
2/2
4/4
8/8
10/10
12/12
1.150
1.390
1.790
2.290
3.890
Usluga u postpaid-u moguća uz ugovornu obavezu od najmanje 12 meseci. Sve cene su izražene zbirno sa Mesečnim održavanjem - Beogrid mreža i odgovarajućim internet paketom. Svi prikazani paketi
su neograničenog prometa. Obračunski period za prepaid pakete je 30 dana od momenta uplate.
Dodatne usluge
Opis
Cena
Fiksna IP adresa
Fiksna, javno dostupna IP adresa, pogodna za podizanje servera ili otvorenog porta na računaru
270
DUO paketi
Internet (Mb/s) down/up
Televizija - D3 paket
Dodatna usluga
Cena
DUO Silver
DUO Gold
DUO Platinum
DUO Diamond
10/10
20/20
30/30
40/40
Start
Start, Plus
Start, Plus, HD
Start, Plus, HD
D3 GO
D3 GO
D3 GO, D3i kuća
2.190
2.590
2.990
3.490
Prikazana cena predstavlja mesečnu cenu DUO paketa i cenu mesečnog održavanja - Beogrid mreža. Tokom promotivnog perioda svaki pretplatnik DUO paketa plaća mesečno
1 dinar za cenu usluge sa uključenim svim paketima u mesečnu cenu. Promotivni period traje 1 mesec uz ugovor na 12 meseci ili 3 meseca uz ugovor na 24 meseca.
Minimalno korišćenje DUO paketa je 12 ili 24 meseca u zavisnosti od odabira prilikom potpisivanja pretplatničkog ugovora za uslugu.
Licenca za korišćenje dodatnog uređaja u okviru D3 GO usluge je 100 dinara mesečno (korišćenje dva uređaja je uračunato u cenu DUO paketa). Pretplatnici DUO paketa imaju mogućnost promene i/ili dodavanja D3i paketa. Trajanje paketa za ove pretplatnike je minimalno 30 dana od momenta aktivacije. Tokom trajanja ugovorne obaveze pretplatnik može izvršiti promenu na paket/
pakete veće vrednosti.
TRIO paketi
Internet (Mb/s)
down/up
TV paketi i usluge
Fiksna telefonija
Cena
TRIO Silver
10/10
Start paket
2.580
TRIO Gold
20/20
paketi Start i Plus, D3 GO usluga
100 min. ka svim fiksnim brojevima u Srbiji i ka preko 70 zemalja + neograničeno u
SBB mreži
200 min. ka svim fiksnim brojevima u Srbiji i ka preko 70 zemalja + neograničeno u
SBB mreži
TRIO Platinum
30/30
paketi Start, Plus i HD,
D3 GO usluga
1500 minuta razgovora ka svim fiksnim brojevima u Srbiji + 200 min. za pozive ka
inostranstvu (preko 70 zemalja) + neograničeno u SBB mreži
3.580
TRIO Diamond
40/40
paketi Start, Plus i HD, usluge D3 1500 minuta razgovora ka svim fiksnim brojevima u Srbiji + 200 min. za pozive ka
GO i D3i kuća
inostranstvu (preko 70 zemalja) + neograničeno u SBB mreži
3.980
2.980
Prikazana cena predstavlja mesečnu cenu TRIO paketa i cenu mesečnog održavanja - Beogrid mreža. Tokom promotivnog perioda svaki pretplatnik TRIO paketa plaća mesečno 1 dinar za cenu usluge
sa uključenim svim paketima u mesečnu cenu. Promotivni period traje 1 mesec uz ugovor na 12 meseci ili 3 meseca uz ugovor na 24 meseca. Minimalno korišćenje TRIO paketa je 12 ili 24 meseca u
zavisnosti od odabira prilikom potpisivanja pretplatničkog ugovora za uslugu.
Licenca za korišćenje dodatnog uređaja u okviru D3 GO usluge je 100 dinara mesečno (korišćenje dva uređaja je uračunato u cenu TRIO paketa). Pretplatnici TRIO paketa imaju mogućnost promene
i/ili dodavanja D3i paketa. Trajanje paketa za ove pretplatnike je minimalno 30 dana od momenta aktivacije. Tokom trajanja ugovorne obaveze pretplatnik može izvršiti promenu na paket/pakete
veće vrednosti.
Sve cene su s obračunatim PDV-om, a izražene su u dinarima na mesečnom nivou, osim gde je drugačije naznačeno. Cena usluge ne obuhvata programe RTS koji se reemituju besplatno.
Ova ponuda se primenjuje od 5.1.2015. godine.
kontakt centar 19901
[email protected]
www.beogrid.net
Usluga televizije dostupna je samo u okviru DUO ili TRIO paketa.
D3 paketi
Opis
Cena
Start
Plus
HD
HBO
CINEMAX
HBO CINEMAX
Preko 90 osnovnih TV kanala + radio stanice
26 dodatnih kanala (sportski, dokumentarni, dečji, filmski i kanali za odrasle) + dodatne radio stanice
26 dodatnih HD kanala
kanali HBO, HBO Comedy, HBO HD, HBO Comedy HD
kanali Cinemax, Cinemax 2
kanali HBO, HBO Comedy, HBO HD, Cinemax, Cinemax 2, Cinemax HD, Cinemax 2 HD, HBO Comedy HD
/
500
450
450
200
700
Start
Plus
HD
HBO
HBO Cinemax
Cinemax
Dodatne usluge
Opis
Cena
Video klub
D3 kuća (D3 na dva televizora)
Povezivanje putem strujnog adaptera
Klub zona
Za dodatni dekoder korisnik plaća samo mesečnu rentu i prati kanale iz odabranog paketa
Adapter ostaje u trajnom vlasništvu korisnika
450
250
5.200
kontakt centar 19901
[email protected]
www.beogrid.net
Priključenje
Novi telefonski priključak
Standard
Uz ugovornu
obavezu
3.990
-
Korisnici se oslobađaju plaćanja naknade za novi telefonski priključak
ako prilikom ugovaranja odaberu opciju uz minimalno korišćenje usluge
u trajanju od 24 meseca.
Mesečna pretplata
Mesečna pretplata za telefonski priključak ne obuhvata mesečnu pretplatu za internet uslugu. Minuti uključeni u mesečnu pretplatu se odnose na minute razgovora ka fiksnim brojevima geografske numeracije svih operatera u Srbiji i ka brojevima u inostranstvu
(Zona 1 destinacije za međunarodne razgovore) i važe jedan obračunski period. Nakon potrošenih minuta uključenih u mesečnu
pretplatu tarifiranje poziva ka ovim destinacijama je po cenama iz ponude sa cenovnikom.
Sav ostvaren saobraćaj i usluge telefonije, kao i saobraćaj nakon potrošenih minuta uključenih u mesečnu pretplatu se tarifiraju
prema cenama za telefoniju iz ponude sa cenovnikom.
Za dodatni telefonski prključak se ne plaća nadokanada. Mesečna pretplata za dodatni telefonski priključak od 290 dinara važi za dodatnu
liniju aktiviranu na istom ugovoru (modemu).
Minuti uključeni u mesečnu pretplatu
Ka fiksnim brojevima u Srbiji i Zoni 1 u inostranstvu
U mreži
100
neograničeno
Prvi telefonski priključak
Dodatni telefonski priključak
Dodatak
Minuti
Cena
Flat Fiksni
1.500*
390
Cena
390
290
Svaki novi korisnik telefonije i paketa TRIO Silver, TRIO Gold, TRIO Platinum i
TRIO Diamond paketa dobija dodatak Flat Fiksni promotivno do kraja sledećeg
obračunskog perioda. Svi postojeći korisnici telefonije koji se opredele za TRIO Silver ili TRIO Gold dobijaju dodatak Flat Fiksni promotivno u sledećem obračunskom
periodu.
*Pozivi geografske numeracije u Srbiji ukupnog trajanja do 1.500 minuta u istom obračunskom periodu, ne naplaćuju se dodatno. Nakon
iskorišćenih 1.500 minuta, pozivi se naplaćuju po redovnoj ceni u skladu sa ponudom s cenovnikom.
Svim korisnicima koji se opredele za dodatak Flat Fiksni, raspoloživih 100 ili 200 minuta uključenih u mesečnu cenu, odnosiće se na razgovore
ka brojevima u inostranstvu (Zona 1).
CENE TELEFONSKOG SAOBRAĆAJA PREMA NACIONALNIM DESTINACIJAMA
Vrsta poziva
Cena
Prema fiksnim mrežama u Srbiji
1
Prema mobilnim mrežama u Srbiji
9
Prema brojevima hitnih službi (112, 192, 193, 194)
besplatno
Beogrid korisnički servis (19901)
besplatno
Obaveštenja o brojevima telefona Beogrid pretplatnika (19901)
besplatno
Prijava kvara na liniji (19777)
besplatno
Tačno vreme (195)
12 (po pozivu)
Obaveštenja o br. telefona pretplatnika Telekoma Srbija (11811)
24 (po pozivu)
Obaveštenja o brojevima telefona pretplatnika Telenora (11833)
24 (po pozivu)
Razna obaveštenja Telekoma Srbija (19812)
24
LOTO, Informacije o verskim praznicima, Meteorološki podaci (19822) - servis
12 (po pozivu)
Telekoma Srbija
Pozivi na ostale kratke brojeve 19xxx
2
Pozivanje 070... brojeva (usluga univerzalnog pristupa)**
1
Pozivanje 080... besplatnih brojeva (FreePhone)**
besplatno
Zona
4
Zona
3
Zona
2
Zona
1
CENE TELEFONSKOG SAOBRAĆAJA
PREMA MEĐUNARODNIM DESTINACIJAMA
Cene ostalih usluga
Preseljenje telefonskog priključka
Promena broja telefonskog priključka
Ponovno uključenje nakon isključenja zbog uznemiravanja pretplat.
Slanje listinga poziva poštom (troškovi otpreme)
Identifikacija poziva
Preusmeravanje poziva*
Poziv na čekanju
Govorna pošta
Brzo biranje
Skrivanje broja
Zabrana pozivanja mobilnih nacionalnih brojeva
Zabrana pozivanja brojeva u inostranstvu
Zabrana pozivanja brojeva usluga sa dodatnom vrednošću (090...)
Cena
390
390
1.990
29
besplatno
besplatno
besplatno
besplatno
besplatno
besplatno
besplatno
besplatno
besplatno
*Aktiviranjem usluge preusmeravanja poziva svaki preusmereni poziv se naplaćuje u skladu sa
ponudom sa cenovnikom za destinaciju prema kojoj je poziv preusmeren.
*Aktiviranjem usluge preusmeravanja poziva svaki preusmereni poziv se naplaćuje u skladu sa
ponudom sa cenovnikom za destinaciju prema kojoj je poziv preusmeren.
** Detaljan spisak raspoloživih IN brojeva nalazi se na
www.beogrid.net/Telefonija/1526/Brojevi-IN-servisa.shtml
FIKSNE MREŽE: Albanija, Andora, Argentina, Australija, Austrija, Bahami, Bahrein, Belgija, Bermudi, Brazil, Bruneji, Bugarska, Češka, Čile, Danska, Devičanska ostrva, Dominikanska Republika, Estonija, Finska, Francuska, Gibraltar, Grčka, Gruzija, Guam, Gvadalupe, Holandija (bez Antila), Hong Kong, Hrvatska, Indija, Irska, Island, Italija, Izrael, Japan, Južna Koreja, Južnoafrička Republika, Kanada, Kina, Kolumbija,
Kostarika, Letonija, Litvanija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makao, Malezija, Malta, Marijanska ostrva, Martinik, Monako, Mongolija, Nemačka, Norveška, Novi Zeland, Panama, Peru, Poljska,
Portoriko, Portugal, Rumunija, Rusija, SAD, San Marino, Singapur, Slovačka, Slovenija, Španija, Švajcarska, Švedska, Tajland, Tajvan, Turska, Urugvaj, Velika Britanija, Venecuela;
MOBILNE MREŽE: Bahami, Bermudi, Devičanska ostrva, Guam, Holandija (bez Antila), Hong Kong, Indija, Južna Koreja, Kanada, Kina, Kostarika, Makao, Malezija, Marijanska ostrva, Portoriko, SAD, Singapur,
Tajland.
FIKSNE MREŽE: Alžir, Angola, Angvila, Antigva, Aruba, Azerbejdžan, Bangladeš, Barbados, Bocvana, Bosna i Hercegovina, Britanska Devičanska ostrva, Crna Gora, Dominika, Egipat, Farska ostrva, Filipini, Francuska Gvajana, Gvatemala, Holandija Antili, Indonezija, Irak, Iran, Jamajka, Jemen, Jermenija, Jordan, Kajmanska ostrva, Kambodža, Katar, Kazahstan, Kenija, Kipar, Kirgistan, Kuvajt, Laos, Liban, Makedonija, Malavi,
Maroko, Mauricijus, Meksiko, Moldavija, Montserat, Mozambik, Namibija, Nepal, Nigerija, Oman, Pakistan, Paragvaj, Ruanda, Samoa, Saudijska Arabija, Sirija, Šri Lanka, Sudan, Svazilend, Tadžikistan, Trinidad i
Tobago, Turkmenistan, UAE, Uganda, Ukrajina, Uzbekistan, Vijetnam, Zambija, Zimbabve;
MOBILNE MREŽE: Angola, Antigva, Argentina, Austrija, Bahrein, Bangladeš, Belgija, Bosna i Hercegovina, Britanska Devičanska ostrva, Bruneji, Češka, Danska, Dominikanska Republika, Egipat, Filipini, Finska,
Francuska, Grčka, Gruzija, Gvatemala, Holandija Antili, Indonezija, Irak, Iran, Irska, Island, Italija, Izrael, Japan, Jemen, Jordan, Južnoafrička Republika, Kambodža, Kazahstan, Kenija, Kipar, Kirgistan, Kolumbija,
Kuvajt, Laos, Letonija, Liban, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malavi, Malta, Mauricijus, Meksiko, Montserat, Namibija, Nemačka, Nepal, Nigerija, Norveška, Novi Zeland, Pakistan, Panama, Paragvaj, Peru, Poljska,
Portugal, Ruanda, Rumunija, Rusija, Samoa, Saudijska Arabija, Sirija, Slovačka, Slovenija, Španija, Šri Lanka, Sudan, Švajcarska, Švedska, Tadžikistan, Tajvan, Trinidad i Tobago, Turkmenistan, Turska, UAE, Uganda,
Ukrajina, Urugvaj, Uzbekistan, Velika Britanija, Venecuela, Vijetnam, Zambija.
FIKSNE MREŽE: Avganistan, Belize, Belorusija, Benin, Bolivija, Burkina Faso, Burundi, Butan, Čad, Džibuti, Ekvador, Ekvatorijalna Gvineja, El Salvador, Eritreja, Etiopija, Fidži, Francuska Polinezija, Gabon, Gambija, Gana, Grenada, Gvajana, Haiti, Honduras, Kamerun, Kejp Verde, Kongo, Lesoto, Liberija, Libija, Madagaskar, Majote, Mali, Maršalska ostrva, Mauritanija, Mikronezija, Mjanmar, Nauru, Niger, Nikaragva,
Nova Kaledonija, Obala Slonovače, Palau, Palestina, Pjer i Mikelion, Reinion, Samoa, Senegal, Surinam, Sveta Lucija, Sveti Kits i Nevis, Sveti Vinsent i Grenadini, Tanzanija, Togo, Tonga, Tunis, Turks i Kaikos,
Tuvalu;
MOBILNE MREŽE: Albanija, Alžir, Andora, Angvila, Aruba, Australija, Avganistan, Azerbejdžan, Barbados, Belize, Belorusija, Benin, Bocvana, Bolivija, Brazil, Bugarska, Burkina Faso, Burundi, Butan, Čad, Čile, Crna
Gora, Dominika, Džibuti, Ekvador, Ekvatorijalna Gvineja, El Salvador, Eritreja, Estonija, Etiopija, Farska ostrva, Fidži, Francuska Gvajana, Francuska Polinezija, Gabon, Gambija, Gana, Gibraltar, Grenada, Gvadalupe,
Gvajana, Haiti, Honduras, Hrvatska, Jamajka, Jermenija, Kajmanska ostrva, Kamerun, Katar, Kejp Verde, Kongo, Lesoto, Liberija, Libija, Lihtenštajn, Madagaskar, Majote, Makedonija, Mali, Maroko, Maršalska ostrva,
Martinik, Mauritanija, Mikronezija, Mjanmar, Moldavija, Monako, Mongolija, Mozambik, Nauru, Niger, Nikaragva, Nova Kaledonija, Obala Slonovače, Oman, Pwalau, Palestina, Pjer i Mikelion, Reinion, Samoa, San
Marino, Senegal, Surinam, Svaziland, Sveta Lucija, Sveti Kits i Nevis, Sveti Vinsent i Grenadini, Tanzanija, Togo, Tonga, Tunis, Turks i Kaikos, Tuvalu, Zimbabve.
FIKSNE I MOBILNE MREŽE: Centralnoafrička Republika, Folklandska ostrva, Grenland, Gvineja, Gvineja Bisao, Istočni Timor, Kiribati, Komoros, Kuba, Kuk ostrva, Maldivi, Niue, Papua Nova Gvineja, Sao
Tome i Principe, Sejšeli, Severna Koreja, Sijera Leone, Solomonska ostrva, Somalija, Sveta Helena, Tokelau, Valis i Futuna, Vanuatu.
Cena
6
Cena
16
Cena
36
Cena
96
Usluga telefonije moguća je u okviru TRIO paketa ili samostalno uz DUO paket Pozivi ka brojevima u Srbiji i inostranstvu se obračunavaju po minuti razgovora sa zaokruživanjem (tarifni interval) na 60 sekundi, osim gde je
naznačeno da je cena po pozivu. Sve cene su sa obračunatim PDV-om, a izražene su u dinarima i na mesečnom nivou, osim gde je drugačije naznačeno.
Download

- Beogrid