MERION
VRHUNSKA TEHNIKA
KATALOG OPREME ZA PROPAN BUTAN
Regulacija pritiska
Armature
Pribor
Aparati
Isparivači gasa
Mešačke stanice
Magnetni merači nivoa
Regulatori, ventili,
armatura rezervoara
www.merion.rs
[email protected]
tel.+381 11 3196372 fax.+381 11 2693198
Palmira Toljatija 11 11070 Novi Beograd
Sigurnost i pouzdanost na prvom mestu!
Varijanta ugradnje 1 a/b f
PRIKAZ STANDARDNE KUĆNE INSTALACIJE
Armatura rezervoara
Regler und Armaturen GmbH&Co.KG.
1 Merač nivoa gasa
2 Ventil za punjenje rezervoara
1
2
3
4
5
3 Ventil sigurnosti
6
4 Ventil za uzimanje tečne faze
7
5 Ventil za uzimanje parne faze
Instalacija do potrošača
6 Regulator pritiska
7 Ormarić sa glavnim
zapornim ventilom
8 Prolaz kroz zid
9
sa flanšom
9 Kuglasta slavina sa
termozaštitnim ventilom
8
MERION
Beograd
© 2009
www.merion.rs l [email protected] (+381 11319 63 72l+381 11 269 31 98
strana 1
Sigurnost i pouzdanost na prvom mestu!
REGULATORI PRITISKA
Široka potrošnja, mala privreda
+
Kat.broj
Klasa
Kapacitet
Pul =
Pul.max.=
Piz l =
Priklj.mere
Ostalo:
Kat.broj
Klasa
Kapacitet
Pul =
Pul.max.=
Piz l =
Priklj.mere
Ostalo:
Kat.broj
Klasa
Kapacitet
Pul =
Pul.max.=
Piz l =
Priklj.mere
Ostalo:
Kat.broj
Klasa
Kapacitet
Pul =
Pul.max.=
Piz l =
Priklj.mere
Ostalo:
MERION
+
01 115 48
PN16
1,5 kg/h
0,5-16 bar
16,7 bar
0.03 bar
ulaz: W21,8x1/14L
izlaz: mlaznica Ф10
JUS M.C5.360
Za kućnu bocu
Kat.broj
Klasa
Kapacitet
Pul =
Pul.max.=
Pizl =
Priklj.mere
05 014 00/05 014 38
PN16
1,5 kg/h
0,5-16 bar
16,7 bar
0,05/0,03 bar
ulaz: W21,8x1/14L
izlaz: S G1/4”L
DVGW,PRV,TAE
manometar
Kat.broj
Klasa
Kapacitet
Pul =
Pul.max.=
Piz l =
Priklj.mere
01 025 07
PN16
12 kg/h
0,5-16 bar
16,7 bar
1,5 bar
ulaz: U 1/4”
izlaz: U 3/8”
prvi stepen regulacije
Kat.broj
Klasa
Kapacitet
Pul =
Pul.max.=
Piz l =
Priklj.mere
01 623 00 / 01 622 00
PN16
3 / 10 kg/h
0,5-16 bar
16,7 bar
0,35-1,4 bar
ulaz: W21,8x1/14L
izlaz: S G3/8”L
DVGW
Kat.broj
Klasa
Kapacitet
Pu =
Pul.max.=
Piz l =
Priklj.mere
Ostalo:
Ostalo:
Ostalo:
Ostalo:
01 004 00 / 01 504 01
PN16
4 kg/h
0,5-16 bar
16,7 bar
0,05 / 0,03 bar
ulaz: W21,8x1/14L
izlaz:S G1/2”L
DVGW,PRV
01 524 06
PN16
4 kg/h
1-10 bar
16,7 bar
0,03bar - 0,3 bar
ulaz: RVS12
izlaz: RVS12
DVGW
01 558 15
PN16
6 kg/h
0,5-10 bar
16,7 bar
0,5-4 bar
ulaz: W21,8x1/14L
izlaz: S G3/8”L
DVGW
01 010 00 / 01 010 02
PN16
10 kg/h
0,5-10 bar
16,7 bar
0,05 / 0,03 bar
ulaz: W21,8x1/14L
izlaz: 1/2”L
DVGW,PRV
www.merion.rs l [email protected] (+381 11 319 63 72l+381 11 269 31 98
strana 2
Sigurnost i pouzdanost na prvom mestu!
REGULATORI PRITISKA
Široka potrošnja, mala privreda, industrija
+
Kat.broj
Klasa
Kapacitet
Pul =
Pul.max.=
Pizl =
Priklj. mere
Ostalo:
Kat.broj
Klasa
Kapacitet
Pul =
Pul.max.=
Pizl =
Priklj.mere
Ostalo:
Kat.broj
Klasa
Kapacitet
Pul =
Pul.max.=
Pizl =
Priklj.mere
Ostalo:
Kat.broj
Klasa
Kapacitet
Pul =
Pul.max.=
Pizl =
Priklj.mere
Ostalo:
MERION
+
01 310 00
PN16
12 kg/h
1,5-10 bar
16 bar
0.05 bar
ulaz: U G1/2”
izlaz: U G1/2”
DVGW,PRV
Kat.broj
Klasa
Kapacitet
Pul =
Pul.max.=
Pizl =
Priklj.mere
01 641 00 / 01 641 01
PN16
12 kg/h
0,5-2,5 bar
16 bar
0,05 bar / 0,03 bar
ulaz: U G1/2”
izlaz: U G1/2”
DVGW,PRV
drugi stepen regulacije
Kat.broj
Klasa
Kapacitet
Pul =
Pul.max.=
Pizl =
Priklj.mere
01 321 00 / 01 321 02
PN16
do 20 kg/h
do 4 bar
1,0 bar 11 kg/h
1,5 bar 15 kg/h
2,0 bar 20 kg/h
16 bar
0,02/0,5 bar
ulaz: U G1/2” / RVS15
izlaz: U G3/4” / RVS18
DVGW,PRV
drugi stepen regulacije
Kat.broj
Klasa
Kapacitet
Pul =
01 319 00
PN4
16-24 kg/h
0,5-2,5 bar
4 bar
0,05 bar
ulaz: U G3/4”
izlaz: U G3/4”
DVGW,PRV
drugi stepen regulacije
Kat.broj
Klasa
Kapacitet
Pul =
Pul.max.=
Pizl =
Priklj.mere
Ostalo:
Ostalo:
Pul.max.=
Pizl =
Priklj.mere
Ostalo:
Ostalo:
01 372 00 / 01 373 00
PN25
24 kg/h
izlazni + min 1,5 bar
25 bar
0,7-2 bar / 0,7-4 bar
ulaz: POL
izlaz: U G1/2”
DVGW
manometar
prvi stepen regulacije
01 375 00 / 01 376 00
PN25
24 kg/h
izlazni + min 1,5 bar
25 bar
do 2 bar / do 4 bar
ulaz: POL
izlaz: U G1/2”
DVGW,PRV, SAV
manometar
prvi stepen regulacije
51 640 00 / 51 642 00
PN16
20-60 kg/h
0,5 - 2,5 bar
od 0,5 bar 27 kg/h
od 1,0 bar 45 kg/h
od 1,5 bar 60 kg/h
16 bar
0,05 bar
ulaz: U G1” / U G3/4”
izlaz: U G1” / U G3/4”
DVGW,PRV,SAV
drugi stepen regulacije
01 000 00
PN25
60 kg/h
izlazni + min1,5 bar
25 bar
1,5 bar
ulaz: U 1/4” NPT
izlaz: U G1/2”
DVGW
manometar
prvi stepen regulacije
www.merion.rs l [email protected] (+381 11 319 63 72l+381 11 269 31 98
strana 3
Sigurnost i pouzdanost na prvom mestu!
REGULATORI PRITISKA
Široka potrošnja, mala privreda, industrija
Kat.broj
Klasa
Kapacitet
Pul =
Pul.max.=
Pizl =
Priklj.mere
Ostalo:
Kat.broj
Klasa
Kapacitet
Pul =
Pul.max.=
Piz l=
Priklj.mere
Ostalo:
Kat.broj
Klasa
Kapacitet
Pul =
Pizl =
Priklj.mere
Ostalo:
proizvoñač:
Kat.broj
Klasa
Kapacitet
Pul =
Pul.max.=
Pizl =
Priklj.mere
Ostalo:
MERION
05 331 01 / 05 330 61
PN25
24 kg/h / 60 kg/h
1,5 bar-16 bar
25 bar
0.05 bar
ulaz: POL
izlaz: U G1”
DVGW,PRV,SAV
prvi + drugi stepen
regulacije
Kod regulatora koji imaju dodatne zaštite (SAV,PRV,TAE)
to je posebno naznačeno.
SAV - sigurnosno blokadni ventil
PRV - sigurnosno ispusni ventil
TAE - termozaštitni blokadni ventil
Izgled regulatora sa SAV i PRV u preseku
01 366 00
PN25
do 100 kg/h
izlazni + min 1,5 bar
od 5,5 bar 85 kg/h
od 7,0 bar 100 kg/h
25 bar
2.5 bar
ulaz: POL
izlaz: U G3/4”
DVGW,PRV,SAV
prvi stepen regulacije
Funkcionisanje blokadnog ventila SAV
X 1584 MN
PN27
147 kg/h
do 27 bar
0,21 - 2,0 bar
ulaz: U 1/2”
izlaz: U 1/2”
membrana za visoke t
prvi stepen regulacije
REGO, SAD
51 033 30
PN16
150 kg/h
izlazni + min 1,5 bar
16 bar
1,7 bar - 3,5 bar
ulaz: U 1/2” NPT
izlaz: U 1/2” NPT
manometar
prvi stepen regulacije
A) nedozvoljeno
povećanje pritiska u
regulisanom delu
(niskopritisni vod)
B) stupanje blokade u
dejstvo
Funkcionisanje ispusnog ventila PRV
D) sigurnosno ispusni
C) pritisak u niskopritisnom vodu
ventil stupa u dejstvo,
i dalje nedozvoljeno raste,
blokada je već stupila dejstvovala ispušta gas u okolinu.
Vrednosti pritisaka pri kojima SAV i PRV stupaju u dejstvo
su definisani TRF -om (nemačkim propisima) i usklañeni
su prema predviñenom načinu i mestu ugradnje regulatora
i vrednostima regulisanog pritiska.
www.merion.rs l [email protected] (+381 11 319 63 72l+381 11 269 31 98
strana 4
Sigurnost i pouzdanost na prvom mestu!
ARMATURA REZERVOARA
ARMATURA ZA NADZEMNE I
PODZEMNE REZERVOARE
MERION
GASNA TEHNIKA
1 2
4
3
5
ARMATURA REZERVOARA:
1.VENTIL ZA PUNJENJE
2.VENTIL TEČNE FAZE
3.VENTIL PARNE FAZE
4.MAGNETNI MERAČ NIVOA
5.VENTIL SIGURNOSTI
VENTIL ZA PUNJENJE
Kat.broj
Klasa
Priklj.mere
54 010 00
PN25
ulaz: U G1 3/4” ACME
izlaz: U G1 1/4” NPT
Ostalo:
DVGW
Kapacitet:
241 l/min
o
o
Radna temp: - 20 C do +65 C
VENTIL TEČNE / PARNE FAZE
Kat.broj
Klasa
Priklj.mere
55 160 10 / 55 164 00
PN25
ulaz: U G 3/4” NPT
izlaz: S G 3/4” NPT
Ostalo:
DVGW
/protivlomni v. na 48 kg/h
o
o
Radna temp: - 20 C do +65 C
VENTIL PARNE FAZE
Kat.broj
Klasa
Priklj.mere
55 212 00
PN25
ulaz: U POL
izlaz: U G 3/4” NPT
Ostalo:
DVGW, manometar,
pr.za kontrolni man.,
prelivni ventil
o
o
Radna temp: - 20 C do +65 C
MERION
Predstavljena armatura
rezervoara je standardna.
Moguće je poručiti posebne
izvedbe:
-Daljinska kontrola nivoa u
dve varijante (kablom do
udaljenosti 180m, bežično
preko SMS-koristeći mobilni
tel).
-Ventil parne faze sa davačem
informacije o postignutom
nivou punjenja.Uparuje se sa
ureñajima na pumpi auto
cisterne koja puni rezervoar.
MAGNETNI MERAČ NIVOA
Kat.broj
53 112 07
Klasa
PN25
ROCHESTER tip JUNIOR
Ostalo:
DVGW
o
o
Radna temp: - 20 C do +65 C
Ugradnja:
vertikalno odozgo
VENTIL SIGURNOSTI ATSV 5000
Kat.broj
Klasa
Priklj.mere
Ostalo:
56 050 09
PN25
S 1” NPT
DVGW
podešen na 16,4 bar
dvodelni
ispust 3152 kg/h
o
o
Radna temp: - 20 C do +65 C
VENTIL SIGURNOSTI TIP8684
Kat.broj
Klasa
Priklj.mere
Ostalo:
56 112 09
PN25
S 1” NPT
DVGW
podešen na 16,4 bar
ispust 3527 kg/h
o
o
Radna temp: - 20 C do +65 C
www.merion.rs l [email protected] (+381 11 319 63 72l+381 11 269 31 98
strana 5
Pouzdani i tačni merači
Rochester magnetni merači nivoa
Rochester izrañuje merače za najrazličitije primene: za najzahtevnije pozicije (avioni, podmornice) do jednostavnijih
(rezervoari, bojleri, razne vrste mašina). Primenjuju se za najraznovrsnije fluide.
Pored merača za TNG koje uvek imamo u ponudi, u dogovoru sa korisnikom, možemo ponuditi i ostale stavke iz
Rochester programa.
Ovde vam predstavljamo standardne merače iz programa za TNG.
6200 Serija
Tip “Junior”, Tip “Senior”
Serija 6200 ima široku primenu u merenju nivoa goriva, hidrau
ličnih fluida, maziva, tečnih gasova kao što su propan, butan,
amonijak itd. Koristi se za rezervoare prečnika do 2000 mm i
za pritiska do 25 bar.
Standardni materijal izrade:
Glava - Aluminijum
Centralni štap, poluga plovka - Aluminijum
Zupčanici - nerñajući čelik
Plovak - guma
Kontrateg- olovo
Ugradnja : standardno - vertikalno odozgo.Po zahtevu se može
isporučiti i druga varijanata.
Izrañen prema Evropskoj Direktivi PED97/23/CE za TNG, za
o
o
amonijak max pritisak od 25 bar i temperature -25 C+60 C
6300 Serija
Tip “Magnetel”
MERION
Serija 6300 je namenjena za pokazivanje nivoa tečnih gasova
TNG, amonijak, itd... Petrohemijskih i hemijskih tečnosti.
Konstruisani su da se primenjuju na rezervoare prečnika do
o
o
5000 mm i za pritiske do 25 bar pri temperaturama -20 C+65 C
(40 bar sa glavom od nerñajućeg čelika).
Izrañen prema Evropskoj Direktivi PED97/23/CE za TNG, za
o
o
amonijak max pritisak od 25 bar i temperature -25 C+60 C,
o
o
CO2 max pritisak 40 bar i temperature - 40 C+5 C
www.merion.rs l [email protected] (+381 11 319 63 72l+381 11 269 31 98
strana 6
Sigurnost i pouzdanost na prvom mestu!
Široka potrošnja, mala privreda, industrija
Regulatori pritiska raznih kapaciteta i namena
147 kg/h PN 25 0.2 - 2.1 bar
53 kg/h PN 25 0.35-0.7bar
72 kg/h PN 25 0.3 - 2.0 bar
34 kg/h PN2,5 30 mbar
drugostepeni
za regulaciju tečne i gasne faze
Ventili sigurnosti i armatura rezervoara
za punjenje
rezervoara
prekretna
glava sa
ven.sigurnosti
e
j
u
se
č
u
r
armatura za
amonijak
auto cisterne
po
MERION
protivlomni ventil
armatura rezervoara
multiventil
ventili sigurnosti
pražnjenje
tečne faze
www.merion.rs l [email protected] (+381 11 319 63 72l+381 11 269 31 98
strana 7
Sigurnost i pouzdanost na prvom mestu!
OSTALA OPREMA
U ovom odeljku su prikazani razni elementi instalacije. Zaporni elementi, elementi sigurnosti, spojnice. Elemente instalacije koji
nisu prikazani, a spadaju u prikazane grupe, možete poručiti u direktnom kontaktu sa nama. Veliki deo prikazane opreme ima
izvedbe u različitim varijantama.Prikazano je ono što je najčešće u primeni.
KUGLASTA SLAVINA PN16
U G3/8” x U G3/8”
GUMENA CREVA PB30
VENTIL SIGURNOSTI
Kat.broj
56 061 09
Klasa
PN40
Tip
3129
POTV =
16,4 bar
Priklj.mere
S G1/2” NPT
Ostalo:
DVGW, TÜV
PREKLOPNI VENTILI PN16
02 253 00
HVATAČ NEČISTOĆE
Kat.broj
02 024 00 / 02 025 00
Klasa
PN16
Tip
3129
16,4 bar
POTV =
Priklj.mere RVS12xRVS12 / G3/8”
Ostalo:
DVGW
Protok
200 lit/h
Uložak
inox 100µm
02 251 00
04 497 00
04 489 00
04 000 00
IZOLACIONI KOMAD
Razne izvedbe PN4, PN25
Priklj.mere
RVS 12,15,18,22
U G1/2”
Ostalo:
DVGW
Namenjen je zaštiti od pojave
struje u cevovodima.
02 254 00
KAPA VENTILA ZA
PUNJENJE REZERVOARA
SPOJNICE
50 176 00
BRAVA VENTILA ZA
PUNJENJE REZERVOARA
50 176 15
MERION
SIGURNOSNI BLOKADNI VENTIL
Kat.broj
02 898 00 / 02
Klasa
PN4
PZTV =
max 0,11bar za
regulatore niskog p
max 2,5 bar za
regulatore srednjeg p
Kapacitet
12 kg/h
Priklj.mere U G1/2”x U G1/2”
Ostalo:
DVGW
Primena:Zaštita od pojave povećanja pritiska na regulisanoj strani.
TERMOBLOKADNI VENTIL TAE
Kat.broj
05 300 40/41/45/46
Klasa
PN5
Priklj.mere
U G1/2”x U G1/2”
U G1/2”x S G1/2”
U G3/4”x U G3/4”
U G3/4”x S G3/4”
Ostalo:
DVGW
Primena: Zaštita od pojave uvlačenja plamena.Kod povišene temperature u cevovodu, zatvara cevovod
na 100oC.
www.merion.rs l [email protected] (+381 11 319 63 72l+381 11 269 31 98
strana 8
Sigurnost i pouzdanost na prvom mestu!
GOTOVA REŠENJA
Industrija
Mala privreda
Kućne instalacije
Pored prikazane opreme u našoj ponudi se nalaze kompletna rešenja za pojedine situacije.
Tako npr., ako postoje uslovi, moguće je poručiti isparivačku stanicu sa svim potrebnim elementima, regulacionu stanicu manjih kapaciteta, instalaciju za beteriju boca itd.Pri tome je takoñe
moguće odabrati pojedine elemente koji će biti ugrañeni u skladu sa potrebama konkretne
situacije.Takoñe je moguće poručiti i pozicije koje nisu obuhvaćene ovim prikazom, a koje su
takoñe deo naše ponude.
GASNA RAMPA ZA DVE BOCE
Kat.broj
02 026 25/30
Klasa
PN16
Kapacitet
4 kg/h
Pul=
0,5-10 bar
Pul.max.=
16,7 bar
Piz l=
0,03 bar
Priklj.mere
ulaz: W21,8x1/14L
izlaz: G1/2”L, Ф 12
Ostalo:
DVGW
/ manometar
Moguće je proširenje na 3 i 4 boce.
RUČNI GORIONICI - RAZNI
Primena: Za izolaterske radove,
spaljivanje korova,
za termoskupljajuće folije.
Varijanta komplet sa gumenim crevom
ručkom,regulatorom pritiska ili posebno
u elementima.
BATERIJA OD 4 BOCE - KOMPLET
REGULACIONA STANICA RS1
Klasa
PN16
Kapacitet
4 kg/h - 10 kg/h
Pul =
0,5-10 bar
Pul.max.=
16,7 bar
Pizl =
0,03 / 0,05 / 0,03-0,2 bar
Priklj.mere
ulaz: W21,8x1/14L
izlaz: G1/2”L, Ф 12
Ostalo:
DVGW
/ manometar-opcija
TAE-termoblok ventil
GREJAČ REG.PRITISKA ES2000
Kat.broj
05 220 00
Napon mreže 230 V AC50Hz
Radni napon 12 V
Ostalo
KOMPLET
Primena
Kada dolazo do pojave
leñenja regulatora
pritiska.
MERION
Regulator pritiska 10 kg/h
Proizvoñač :GOK ,Nemačka
Razdelnik sadrži :
4 ventila, manometar,ventil
sigurnosti,4 gumena creva Pb30
ispitan na 25 bar
Ostalo: opcija-izbor regulatora
pritiska
Primena:Kuhinje restorana
pekare, radionice,
sportski objekti i dr.
DALJINSKA KONTROLA NIVOA IAF70
Kat.broj
53 191 02
Napon mreže 230 V AC50Hz/2,5 VA
Upravljačka jedinica
kabl za sondu max 180m
2
3 x 1,5 mm
o
o
Radna temp: 0 C do +50 C
Klasa zaštite IP 30
Sonda
Radni napon 5,3 do 9,3 V
o
o
Radna temp: -40 C do +60 C
Klasa
IP 68
Za merače
ROCHESTER , SRG
Daljinska kontrola nivoa u rezervoaru
može bit žičanom i bežičnom vezom.
www.merion.rs l [email protected] (+381 11 319 63 72l+381 11 269 31 98
strana 9
Sigurnost i pouzdanost na prvom mestu!
BATERIJA BOCA
6
4
3
1
2
5
.
Baterija za 4 boce sadržI
sledeće elemente:
1.razdelnik
2.odgovarajuće ventile
3.ventil sigurnosti
4.manometar
5.gumena creva PB30
6.regualator pritiska 10 kg/h
Razdelnik je fabrički ispitan
na pritisak od 25 bar.
Regulator pritiska-GOK
Gumena creva GOK 30bar
višeslojna, dužine l=40 cm.
Razdelnik se kači direktno
na zid preko nosača.
Može da se proširiti do
željenog broja boca.
Varijanta za dve boce
Isporučujemo elemente za izradu baterija boca prema vašim potrebama :
regulatore, kuglaste slavine PN16, gumena creva PB30,ventile sigurnosti, manometre,
odgovarajuće priključke za verenje.
MERION
www.merion.rs l [email protected] (+381 11 319 63 72l+381 11 269 31 98
strana 10
Sigurnost i pouzdanost na prvom mestu!
Varijanta instalacije sa isparivačkom stanicom
Regler und Armaturen GmbH&Co.KG.
Armatura rezervoara
1 Merač nivoa gasa
Isparivači raznih kapaciteta i tipova
2 Ventil za punjenje rezervoara
3 Ventil sigurnosti
1
2
3
4
5
6
4 Ventil za uzimanje tečne faze
8
9
5 Ventil za uzimanje parne faze
7
Instalacija do potrošača
6 Cevovod tečne faze
MERION
7 Cevovod parne faze
8 Isparivačka stanica
9 Ormarić sa elementima po izboru:
drugi stepen regulacije,
manometar, TB ventil,...
MERION
www.merion.rs l [email protected] (+381 11319 63 72l+381 11 269 31 98
strana 11
© 2009
Sigurnost i pouzdanost na prvom mestu!
ISPARIVAČKA STANICA ZA TNG
MERION
MERION
Isparivačka stanica kapaciteta do 40 kg/h.
Isparivač Algas-SDI model ZIMMER.
Tip - suvi električni
Kompaktna konstrukcija,mali gabariti, laka montaža, smanjeni troškovi održavanja, mala potrošnja
električne energije, odsustvo korozije. Radi na naponima od 110 - 240 V, monofazni priključak.
.
Prikaz jednog broja izvedenih instalacija.
1
2
5
6
9
10
MERION
4
3
7
11
8
12
www.merion.rs l [email protected] (+381 11 319 63 72l+381 11 269 31 98
strana 12
MERION d.o.o. Beograd
ISPARAVANJA PRIRODNIM PUTEM U REZERVOARU PUNJENOM PROPANOM
uzet je kriterijum za leto +15oC
za zimu -10oC prema – nemačkim standardima
REZERVOAR V=2750 lit 1,2 t
DIMENZIJE
TEMELJ
nadzemni
REZERVOAR V=4850 lit 2,2 t
REZERVOAR V=6400 lit 2,9 t
podzemni
nadzemni
podzemni
nadzemni
4,3
1,25
1,6
900.00
m
m
m
kg
4,3
1,25
1,97
1100.00
5,5
1,25
1,6
1170.00
m
m
m
kg
5,5
1,25
1,97
1175.00
temelj
4,8
1,6
0,2
5900,00
m
m
m
kg
-
temelj
6,0
1,6
0,3
8000,00
m
m
m
kg
-
dužina
prečnik
visina sa arm.
masa
2,5
1,25
1,6
560.00
m
m
m
kg
2,5
1,25
1,97
730.00
temelj
dužina
širina
visina-debljina
masa
3,0
1,6
0,2
3400,00
m
m
m
kg
-
ISPARAVANJE
koliko
koliko
koliko
koliko
koliko
podzemni
koliko
< 1h /dan
leti
zimi
69.00
14.00
kg/h
kg/h
61.70
30.60
120.00
24.50
kg/h
kg/h
107.90
53.20
172,5
35,0
kg/h
kg/h
153,1
75,6
periodično
≤ 6 h/dan
leti
zimi
15.60
3.30
kg/h
kg/h
17.30
8.80
27.00
5.80
kg/h
kg/h
29.90
15.10
38,3
8,2
kg/h
kg/h
42,0
21,2
≤ 20 h/dan
leti
zimi
9.10
2.00
kg/h
kg/h
10.80
5.60
13.90
3.20
kg/h
kg/h
18.40
9.50
19,5
4,4
kg/h
kg/h
25,6
13,2
MERION d.o.o. Beograd
www.merion.rs
[email protected]
Download

KATALOG OPREME ZA PROPAN BUTAN