Beogrid d.o.o.
Nehruova 82a, Novi Beograd
8-20h radnim danom, 8-16h subotom
kontakt centar: 19901, 011/201 67 50
8-20h radnim danom
8-16h subotom i nedeljom
faks: 011/267 55 86
[email protected]
www.beogrid.net
Ponuda sa cenovnikom
BEOGRID mreža
Brzina (Mb/s) down/up
Mesečno održavanje - BEOGRID mreža
30/30
Cena
470
Mogućnost korišćenja samo lokalne mreže i pored interneta drugih provajdera: mail nalog, gaming i ostali lokalni servisi. Samostalno dostupno isključivo u prepaid režimu.
BEOGRID mreža +
NEOGRANIČENI Internet paketi
Brzina (Mb/s) down/up u PREPAID-u
Brzina (Mb/s) down/up u POSTPAID-u
Cena
Fletić
Flat
Fun
Family
Company
2/2
4/4
8/8
10/10
12/12
4/4
10/10
16/16
24/24
32/32
1.150
1.390
1.790
2.290
3.890
Usluga u postpaid-u moguća uz ugovornu obavezu od najmanje 12 meseci. Sve cene su izražene zbirno sa Mesečnim održavanjem - Beogrid mreža i odgovarajućim internet paketom.
Svi prikazani paketi su neograničenog prometa. Obračunski period za prepaid pakete je 30 dana od momenta uplate.
BEOGRID mreža +
PROMET Internet paketi
Brzina (Mb/s) down/up
Količina podataka (GB)
Cena
Promet - 1GB
Promet - 2GB
Promet - 5GB
Promet - 10GB
16/16
16/16
16/16
16/16
1
2
5
10
380
630
1.330
2.280
Uz cenu promet internet paketa naplaćuje se i mesečno održavanje - Beogrid mreža. Internet usluga je maksimalnog kvaliteta i brzine do 16/16 Mb/s. Sav nepotrošeni promet se
prenosi iz meseca u mesec i njegovo trajanje je vremenski neograničeno.
Nije pogodan za gledanje video sadržaja kao što je YouTube ili glasovne i video komunikacije kao što je Skype. Nema javno dostupnu IP adresu i nije moguće ostvariti podizanje servera
ili otvorenog porta na korisnikovom računaru.
Dodatne usluge
Opis
Fiksna IP adresa
Fiksna, javno dostupna IP adresa, pogodna za podizanje servera ili otvorenog porta na računaru
Cena
DUO paketi
Internet (Mb/s) down/up
Televizija - D3 paket
Dodatna usluga
Cena
DUO Silver
DUO Gold
DUO Platinum
DUO Diamond
8/8
16/16
24/24
32/32
Start
Start, Plus
Start, Plus, HD
Start, Plus, HD
D3 GO
D3 GO
D3 GO, D3i kuća
2.190
2.590
2.990
3.490
270
Prikazana cena predstavlja mesečnu cenu DUO paketa i cenu mesečnog održavanja - Beogrid mreža. Tokom promotivnog perioda svaki pretplatnik DUO paketa plaća mesečno
1 dinar za cenu usluge sa uključenim svim paketima u mesečnu cenu. Promotivni period traje 1 mesec uz ugovor na 12 meseci ili 3 meseca uz ugovor na 24 meseca.
Minimalno korišćenje DUO paketa je 12 ili 24 meseca u zavisnosti od odabira prilikom potpisivanja pretplatničkog ugovora za uslugu.
Licenca za korišćenje dodatnog uređaja u okviru D3 GO usluge je 100 dinara mesečno (korišćenje dva uređaja je uračunato u cenu DUO paketa). Pretplatnici DUO paketa imaju mogućnost
promene i/ili dodavanja D3i paketa. Trajanje paketa za ove pretplatnike je minimalno 30 dana od momenta aktivacije. Tokom trajanja ugovorne obaveze pretplatnik može izvršiti promenu
na paket/pakete veće vrednosti.
TRIO paketi
Internet (Mb/s)
down/up
TV paketi i usluge
TRIO Silver
8/8
2.580
TRIO Gold
16/16
TRIO Platinum
24/24
100 min. ka svim fiksnim brojevima u Srbiji i ka preko 70 zemalja +
neograničeno u Beogrid/SBB mreži
200
min. ka svim fiksnim brojevima u Srbiji i ka preko 70 zemalja +
paketi Start i Plus, D3 GO usluga
neograničeno u Beogrid/SBB mreži
razgovori ka svim fiksnim brojevima u Srbiji + 200 min. za pozive
paketi Start, Plus i HD, D3 GO usluga Besplatni
ka inostranstvu (preko 70 zemalja) + neograničeno u Beogrid/SBB mreži
TRIO Diamond
32/32
paketi Start, Plus i HD, usluge D3 GO Besplatni razgovori ka svim fiksnim brojevima u Srbiji + 200 min. za pozive
i D3i kuća
ka inostranstvu (preko 70 zemalja) + neograničeno u Beogrid/SBB mreži
3.980
Fiksna telefonija
Start paket
Cena
2.980
3.580
Prikazana cena predstavlja mesečnu cenu TRIO paketa i cenu mesečnog održavanja - Beogrid mreža. Tokom promotivnog perioda svaki pretplatnik TRIO paketa plaća mesečno 1 dinar
za cenu usluge sa uključenim svim paketima u mesečnu cenu. Promotivni period traje 1 mesec uz ugovor na 12 meseci ili 3 meseca uz ugovor na 24 meseca. Minimalno korišćenje TRIO
paketa je 12 ili 24 meseca u zavisnosti od odabira prilikom potpisivanja pretplatničkog ugovora za uslugu.
Licenca za korišćenje dodatnog uređaja u okviru D3 GO usluge je 100 dinara mesečno (korišćenje dva uređaja je uračunato u cenu TRIO paketa). Pretplatnici TRIO paketa imaju mogućnost promene i/ili dodavanja D3i paketa. Trajanje paketa za ove pretplatnike je minimalno 30 dana od momenta aktivacije. Tokom trajanja ugovorne obaveze pretplatnik može izvršiti
promenu na paket/pakete veće vrednosti.
Sve cene su s obračunatim PDV-om, a izražene su u dinarima na mesečnom nivou, osim gde je drugačije naznačeno. Cena usluge ne obuhvata programe RTS koji se reemituju besplatno.
Ova ponuda se primenjuje od 1.5.2014. godine.
Beogrid d.o.o.
Nehruova 82a, Novi Beograd
8-20h radnim danom, 8-16h subotom
kontakt centar: 19901, 011/201 67 50
8-20h radnim danom
8-16h subotom i nedeljom
faks: 011/267 55 86
[email protected]
www.beogrid.net
Usluga televizije dostupna je samo u okviru DUO ili TRIO paketa.
D3 paketi
Opis
Start
Plus
HD
HBO
CINEMAX
HBO CINEMAX
Preko 90 osnovnih TV kanala + radio stanice
26 dodatnih kanala (sportski, dokumentarni, dečji, filmski i kanali za odrasle) + dodatne radio stanice
26 dodatnih HD kanala
kanali HBO, HBO Comedy, HBO HD, HBO Comedy HD
kanali Cinemax, Cinemax 2
kanali HBO, HBO Comedy, HBO HD, Cinemax, Cinemax 2, Cinemax HD, Cinemax 2 HD, HBO Comedy HD
Start
Cena
/
500
450
450
200
700
Plus
HD
HBO
HBO Cinemax
Cinemax
Dodatne usluge
Opis
Cena
Video klub
D3 kuća (D3 na dva televizora)
Povezivanje putem strujnog adaptera
Klub zona
Za dodatni dekoder korisnik plaća samo mesečnu rentu i prati kanale iz odabranog paketa
Adapter ostaje u trajnom vlasništvu korisnika
450
250
5.200
Beogrid d.o.o.
Nehruova 82a, Novi Beograd
8-20h radnim danom, 8-16h subotom
Priključenje
Novi telefonski priključak
Standard
Uz ugovornu
obavezu
3.990
-
Sav ostvaren saobraćaj i usluge telefonije, kao i saobraćaj nakon potrošenih minuta uključenih u mesečnu pretplatu se
tarifiraju prema cenama za telefoniju iz ponude sa cenovnikom.
Minuti uključeni u mesečnu pretplatu
Ka fiksnim brojevima u Srbiji i Zoni 1 u inostranstvu
Prvi telefonski priključak
100
Dodatni telefonski priključak
Dodatak
Minuti
Cena
Flat Fiksni
1.500*
390
faks: 011/267 55 86
[email protected]
www.beogrid.net
Mesečna pretplata za telefonski priključak ne obuhvata mesečnu pretplatu za internet uslugu. Minuti uključeni u
mesečnu pretplatu se odnose na minute razgovora ka fiksnim brojevima geografske numeracije svih operatera u Srbiji
i ka brojevima u inostranstvu (Zona 1 destinacije za međunarodne razgovore) i važe jedan obračunski period. Nakon
potrošenih minuta uključenih u mesečnu pretplatu tarifiranje poziva ka ovim destinacijama je po cenama iz ponude
sa cenovnikom.
Korisnici se oslobađaju plaćanja naknade za novi telefonski
priključak ako prilikom ugovaranja odaberu opciju uz minimalno
korišćenje usluge u trajanju od 24 meseca.
Mesečna pretplata
kontakt centar: 19901, 011/201 67 50
8-20h radnim danom
8-16h subotom i nedeljom
U mreži
neograničeno
Cena
390
290
Za dodatni telefonski prključak se ne plaća nadokanada. Mesečna
pretplata za dodatni telefonski priključak od 290 dinara važi za dodatnu liniju aktiviranu na istom ugovoru (modemu).
Svaki novi korisnik telefonije i paketa TRIO Silver, TRIO Gold, TRIO Platinum
i TRIO Diamond paketa dobija dodatak Flat Fiksni promotivno do kraja
sledećeg obračunskog perioda. Svi postojeći korisnici telefonije koji se
opredele za TRIO Silver ili TRIO Gold dobijaju dodatak Flat Fiksni promotivno
u sledećem obračunskom periodu..
*Pozivi geografske numeracije u Srbiji ukupnog trajanja do 1.500 minuta u istom obračunskom periodu, ne naplaćuju se dodatno. Nakon iskorišćenih 1.500 minuta, pozivi se naplaćuju po redovnoj ceni u skladu sa ponudom s cenovnikom.
Svim korisnicima koji se opredele za dodatak Flat Fiksni, raspoloživih 100 ili 200 minuta uključenih u mesečnu cenu, odnosiće se
na razgovore ka brojevima u inostranstvu (Zona 1).
CENE TELEFONSKOG SAOBRAĆAJA PREMA NACIONALNIM DESTINACIJAMA
Vrsta poziva
Cena
Prema fiksnim mrežama u Srbiji
Prema mobilnim mrežama u Srbiji
Prema brojevima hitnih službi (92,93,94,192, 193, 194)
Beogrid korisnički servis (19901)
Obaveštenja o brojevima telefona Beogrid pretplatnika (19901)
Prijava kvara na liniji (19777)
Tačno vreme (95, 195)
1
9
besplatno
besplatno
besplatno
besplatno
12 (po pozivu)
Obaveštenja o brojevima telefona pretplatnika Telekoma Srbija
(988, 11811)
24 (po pozivu)
Razna obaveštenja Telekoma Srbija (9812, 19812)
LOTO, Informacije o verskim praznicima, Meteorološki podaci (19822)
- Telekom Srbija
Pozivi na ostale kratke brojeve 97…, 98…, 19…
Pozivanje 070... brojeva (usluga univerzalnog pristupa)
Pozivanje 080... besplatnih brojeva (FreePhone)
24
12 (po pozivu)
2
1
besplatno
Cene ostalih usluga
Preseljenje telefonskog priključka
Promena broja telefonskog priključka
Ponovno uključenje nakon isključenja zbog uznemiravanja pretplat.
Slanje listinga poziva poštom (troškovi otpreme)
Identifikacija poziva
Preusmeravanje poziva*
Poziv na čekanju
Govorna pošta
Brzo biranje
Skrivanje broja
Zabrana pozivanja mobilnih nacionalnih brojeva
Zabrana pozivanja brojeva u inostranstvu
Zabrana pozivanja brojeva usluga sa dodatnom vrednošću (090...)
Cena
390
390
1.990
29
besplatno
besplatno
besplatno
besplatno
besplatno
besplatno
besplatno
besplatno
besplatno
*Aktiviranjem usluge preusmeravanja poziva svaki preusmereni poziv se naplaćuje u skladu
sa ponudom sa cenovnikom za destinaciju prema kojoj je poziv preusmeren.
CENE TELEFONSKOG SAOBRAĆAJA PREMA MEĐUNARODNIM DESTINACIJAMA
Cena
Zona 1
FIKSNE MREŽE: Albanija, Andora, Argentina, Australija, Austrija, Bahami, Bahrein, Belgija, Bermudi, Brazil, Bruneji, Bugarska, Češka, Čile, Danska, Devičanska
ostrva, Dominikanska Republika, Estonija, Finska, Francuska, Gibraltar, Grčka, Gruzija, Guam, Gvadalupe, Holandija (bez Antila), Hong Kong, Hrvatska,
Indija, Irska, Island, Italija, Izrael, Japan, Južna Koreja, Južnoafrička Republika, Kanada, Kina, Kolumbija, Kostarika, Letonija, Litvanija, Lihtenštajn, Litvanija,
Luksemburg, Mađarska, Makao, Malezija, Malta, Marijanska ostrva, Martinik, Monako, Mongolija, Nemačka, Norveška, Novi Zeland, Panama, Peru, Poljska,
Portoriko, Portugal, Rumunija, Rusija, SAD, San Marino, Singapur, Slovačka, Slovenija, Španija, Švajcarska, Švedska, Tajland, Tajvan, Turska, Urugvaj, Velika
Britanija, Venecuela;
MOBILNE MREŽE: Bahami, Bermudi, Devičanska ostrva, Guam, Holandija (bez Antila), Hong Kong, Indija, Južna Koreja, Kanada, Kina, Kostarika, Makao,
Malezija, Marijanska ostrva, Portoriko, SAD, Singapur, Tajland.
Cena
Zona 2
FIKSNE MREŽE: Alžir, Angola, Angvila, Antigva, Aruba, Azerbejdžan, Bangladeš, Barbados, Bocvana, Bosna i Hercegovina, Britanska Devičanska ostrva, Crna
Gora, Dominika, Egipat, Farska ostrva, Filipini, Francuska Gvajana, Gvatemala, Holandija Antili, Indonezija, Irak, Iran, Jamajka, Jemen, Jermenija, Jordan, Kajmanska ostrva, Kambodža, Katar, Kazahstan, Kenija, Kipar, Kirgistan, Kuvajt, Laos, Liban, Makedonija, Malavi, Maroko, Mauricijus, Meksiko, Moldavija, Montserat,
Mozambik, Namibija, Nepal, Nigerija, Oman, Pakistan, Paragvaj, Ruanda, Samoa, Saudijska Arabija, Sirija, Šri Lanka, Sudan, Svazilend, Tadžikistan, Trinidad i
Tobago, Turkmenistan, UAE, Uganda, Ukrajina, Uzbekistan, Vijetnam, Zambija, Zimbabve;
MOBILNE MREŽE: Angola, Antigva, Argentina, Austrija, Bahrein, Bangladeš, Belgija, Bosna i Hercegovina, Britanska Devičanska ostrva, Bruneji, Češka, Danska, Dominikanska Republika, Egipat, Filipini, Finska, Francuska, Grčka, Gruzija, Gvatemala, Holandija Antili, Indonezija, Irak, Iran, Irska, Island, Italija, Izrael,
Japan, Jemen, Jordan, Južnoafrička Republika, Kambodža, Kazahstan, Kenija, Kipar, Kirgistan, Kolumbija, Kuvajt, Laos, Letonija, Liban, Litvanija, Luksemburg,
Mađarska, Malavi, Malta, Mauricijus, Meksiko, Montserat, Namibija, Nemačka, Nepal, Nigerija, Norveška, Novi Zeland, Pakistan, Panama, Paragvaj, Peru,
Poljska, Portugal, Ruanda, Rumunija, Rusija, Samoa, Saudijska Arabija, Sirija, Slovačka, Slovenija, Španija, Šri Lanka, Sudan, Švajcarska, Švedska, Tadžikistan,
Tajvan, Trinidad i Tobago, Turkmenistan, Turska, UAE, Uganda, Ukrajina, Urugvaj, Uzbekistan, Velika Britanija, Venecuela, Vijetnam, Zambija.
Cena
Zona 3
FIKSNE MREŽE: Avganistan, Belize, Belorusija, Benin, Bolivija, Burkina Faso, Burundi, Butan, Čad, Džibuti, Ekvador, Ekvatorijalna Gvineja, El Salvador, Eritreja,
Etiopija, Fidži, Francuska Polinezija, Gabon, Gambija, Gana, Grenada, Gvajana, Haiti, Honduras, Kamerun, Kejp Verde, Kongo, Lesoto, Liberija, Libija, Madagaskar, Majote, Mali, Maršalska ostrva, Mauritanija, Mikronezija, Mjanmar, Nauru, Niger, Nikaragva, Nova Kaledonija, Obala Slonovače, Palau, Palestina, Pjer
i Mikelion, Reinion, Samoa, Senegal, Surinam, Sveta Lucija, Sveti Kits i Nevis, Sveti Vinsent i Grenadini, Tanzanija, Togo, Tonga, Tunis, Turks i Kaikos, Tuvalu;
MOBILNE MREŽE: Albanija, Alžir, Andora, Angvila, Aruba, Australija, Avganistan, Azerbejdžan, Barbados, Belize, Belorusija, Benin, Bocvana, Bolivija, Brazil,
Bugarska, Burkina Faso, Burundi, Butan, Čad, Čile, Crna Gora, Dominika, Džibuti, Ekvador, Ekvatorijalna Gvineja, El Salvador, Eritreja, Estonija, Etiopija, Farska
ostrva, Fidži, Francuska Gvajana, Francuska Polinezija, Gabon, Gambija, Gana, Gibraltar, Grenada, Gvadalupe, Gvajana, Haiti, Honduras, Hrvatska, Jamajka,
Jermenija, Kajmanska ostrva, Kamerun, Katar, Kejp Verde, Kongo, Lesoto, Liberija, Libija, Lihtenštajn, Madagaskar, Majote, Makedonija, Mali, Maroko, Maršalska
ostrva, Martinik, Mauritanija, Mikronezija, Mjanmar, Moldavija, Monako, Mongolija, Mozambik, Nauru, Niger, Nikaragva, Nova Kaledonija, Obala Slonovače,
Oman, Pwalau, Palestina, Pjer i Mikelion, Reinion, Samoa, San Marino, Senegal, Surinam, Svaziland, Sveta Lucija, Sveti Kits i Nevis, Sveti Vinsent i Grenadini,
Tanzanija, Togo, Tonga, Tunis, Turks i Kaikos, Tuvalu, Zimbabve.
FIKSNE I MOBILNE MREŽE: Centralnoafrička Republika, Folklandska ostrva, Grenland, Gvineja, Gvineja Bisao, Istočni Timor, Kiribati, Komoros, Kuba, Kuk
ostrva, Maldivi, Niue, Papua Nova Gvineja, Sao Tome i Principe, Sejšeli, Severna Koreja, Sijera Leone, Solomonska ostrva, Somalija, Sveta Helena, Tokelau,
Valis i Futuna, Vanuatu.
Cena
Zona 4
6
16
36
96
Usluga telefonije moguća je u okviru TRIO paketa ili samostalno uz DUO paket Pozivi ka brojevima u Srbiji i inostranstvu se obračunavaju po minuti razgovora sa zaokruživanjem (tarifni interval) na 60
sekundi, osim gde je naznačeno da je cena po pozivu. Sve cene su sa obračunatim PDV-om, a izražene su u dinarima i na mesečnom nivou, osim gde je drugačije naznačeno. Ova ponuda stupa na
snagu 1.5.2014.
Download

null