DECEMBAR 2012
Broj 29/godina XII/decembar 2012./ISSN 1452-3272
ISHRANA BOLESNIKA NA
HEMODIJALIZI I PROCENA
STANJA UHRANJENOSTI
POREMEĆAJ METABOLIZMA KALCIJUMA
I FOSFORA KOD BUBREŽNIH BOLESNIKA
1
Uvodna reč
Broj 29/decembar 2012.
4.
6.
IMPRESSUM
KAKO ŠTO DUŽE I ŠTO BOLJE
ŽIVETI NA DIJALIZI
ISHRANA BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI
I PROCENA STANJA UHRANJENOSTI
10.
SREĆAN ODLAZAK U PENZIJU
SESTRI IBIKI
12.
PROPUSTI I NEDOSTACI
13.
“HODAJ USPRAVNO” - PALIĆ 2012.”
Foto-video prilozi:
Tomek Bela
17.
OSMEHOM DO ZDRAVLJA
Adresa Redakcije:
Novi Sad
Bul. oslobođenja 6-8
Tel/faks: 021/6333-866
18.
PROMENE NA KOŽI KOD OSOBA
KOJIMA JE TRANSPLANTIRAN ORGAN
20.
PREZENTACIJA PRAVILNE PRIPREME
ISHRANE KOD PACIJENATA NA DIJALIZI
22.
PRAVILNI NEDELJNI MENI
23.
POREMEĆAJ METABOLIZMA KALCIJUMA
I FOSFORA KOD BUBREŽNIH BOLESNIKA
26.
CILJEVI I ZADACI STRATEGIJE
UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA
SA INVALIDITETOM U REPUBLICI SRBIJI
SAVEZ BUBREŽNIH
INVALIDA VOJVODINE
21000 Novi Sad
Bulevar oslobođenja 6-8
Tel/faks: 021/6333-866
Žiro račun: 340-2437-88
Za izdavača:
Radoslav Jovičić
Glavni i odgovorni urednik:
Iris Peregi Kopčanski
[email protected]
Tiraž – 1000 primeraka
Prelom i dizajn:
Rade Gardinovački
[email protected]
Naslovna strana
Foto: Uroš Petrović
Štampa:
Štamparija MAXIMA GRAF ,
Petrovaradin, Vladana Desnice 13
List izlazi četiri puta godišnje
i besplatan je.
Rukopisi i fotografije se ne vraćaju.
List je upisan u registar Ministarstva
za pravosuđe i lokalnu samoupravu
pod brojem 3144 od 20. avgusta 2001.
godine.
Na osnovu mišljenja Ministarstva za
Nauku, tehnologiju i razvoj broj
413-00-281/2002-01 od
19.06.2002. godine.
Ovaj časopis je oslobođen plaćanja
poreza, jer je „publikacija
od posebnog interesa za nauku“.
PIB: 100454425
Poštovani prijatelji,
Pozdravljam Vas i želim puno uspeha, sreće, a prvenstveno
što bolje zdravlje u nastupajućoj 2013. godine.
Navikli smo da nam je svaka godina ‘’najteža’’, da uvek ima
obrazloženja za nešto što nam se uskraćuje, ali došlo je vreme
da se napokon podvuče crta i da jasno i glasno pokušamo da
se izborimo za svoja elemntarna prava i adekvatno lečenje pri
dijaliznim centrima, za koja nas je na žalost sudbina vezala.
Mislim da smo bili dovoljno fini i tolerantni, ali kada se okrenemo oko sebe i kad vidimo koliko naših dragih prijatelja nije
više sa nama, pitamo se da li je moglo biti drugačije?
Ubeđen sam da je moglo, da može i da treba da bude bolje,
drugačije, kvalitetnije, uz iskreno i
otvoreno angažovanje zdravstvenog osoblja i poštovanje propisa
i procedura. Pacijenta na hemodijalizi ne sme da zanima tender,
međuljudski odnosi u kolektivu,
porodični problemi, nama je potrebna kvalitetna i adekvatna
zdravstvena usluga.
U više navrata smo pokušavali
da se izborimo za primenu jedinstvenih standarda na dijalizi, ali
pošto to nije dalo rezultate obaveštavamo sve naše članove da je
naš Savez zajedno sa Republičkim Savezom bubrežnih invalida,
sačinio pismeni materijal sa identifikovanim kršenjima Zakona,
propisa i procedura na dijalizi,
sa kojim ćemo se obratiti Ministarstvu zdravlja, zdravstvenoj inspekciji i Vladi republike Srbije.
Ne možemo više prihvatati objašnjenja da navodno nema
para za: vensko gvožđe, eritropoteine, bevipleks, c vitamin,
skraćivanje vremena dijaliza ispod 4 časa, nepostojanje reagenasa za kontrolu PTH, feritina, transferina itd. Pa sve do
čaršafa, jastuka, rukavica...
Ironično je i nabrajati izražene probleme, ali želimo da svima ukažemo na činjenicu da se ovde ne radi o nekim specifičnim zahtevima već o poštovanju postojećih propisa i pravilnika i ne namenskom trošenju sredstava. Nemoguće je da
jedna državna bolnica za pet godina nema novaca da nabavi
reagens za utvrđivanje nivoa parathormona u krvi, a da svaka privatna laboratorija sa dva ili tri zaposlena uvek iste ima
uz debelu novčanu naknadu.
Nadam se da će napokon nadležni državni organi ove zemlje, koja svesni smo ima mnogo drugih problema, smoći
snage da ovu oblast jednom za sva vremena reše. Ubeđeni
smo da se hemodijalize u Srbiji mogu dovesti u idealno stanje,
ali samo zahvaljujući volji, želji i struci zdravstvenog osoblja
koje stvarno mora da se odnosi prema pacijentu na human i
adekvatan način. Jasno nam je svima da je svaki čovek jedinka za sebe, da ima svoje vrline i mane ali kada ste na dijalizi
lekari i sestre se moraju ponašati u skladu sa psihičkim stanjem pacijenata i omogućiti maksimum za što duži život, a ne
gledati zdravlje kroz prizmu dinara.
Svetla tačka je trenutna javna rasprava o novom Zakonu
o zdravstvenoj zaštiti i socijalnom osiguranju, gde napokon
osećamo da će u centru biti pacijent (građanin), kome se mora
objasniti uzrok, posledica i razumljivim rečnikom ukazati na
pridržavanje određene terapije. Država će morati shodno ekonomskoj moći da najtežim bolesnicima omogući odgovoarajući pristup kvalitetnim metodama lečenja.
U tom smislu krajnje je vreme da se napravi i objavi konačan plan i raspored dijaliznih centara i da se za sva vremena
prekine rad u tri smene i trajanje dijaliza u trajanju od 3 ili
3,5 časa umesto 4-5 časova.
Takođe ćemo kao Savez pokušati da se u narednom periodu
izborimo za trajna rešenja u oblasti subvencija, adekvatnih
ekonomskih naknada za tuđu negu i pomoć, kao i za mnogo
brži i kraći put do ostvarivanja prava lečenja i u tercijalnim
ustanovama.
Da ne bi pričali samo o sumornim stvarima, u ime Saveza
svim našim članovima želimo
srećne božićne, novogodišnje
praznike i slave, sa željom da se
u narednom periodu što aktivnije svi uključimo prvenstveno na
polju poboljšanja kvaliteta dijaliza. Takođe, smatramo da je
nacionalna akcija na promociji
zaveštanja organa u krizi i da se
mora upravo naša grupacija direktno angažovati kako bi se sa
drugim srodnim organizacijama
i medijima građanima mnogo
jasnije i očiglednije približiti ova
problematika. Teško je saznanje
da smo po broju donora među
zadnjima, a u tom smislu imamo
osećaj da ni određene medicinske specijalističke struke i tkzv
‘’koordinatori’’ ništa ne rade.
Ovom prilikom želim da kažem da smo i pored ogromnih
finansijskih problem uspeli da realizujemo većinu naših programskih aktivnosti, a ovaj broj časopisa ‘’Nefro’’ realizujemo isključivo zahvaljujući donatoru Fresenius Medical Care
Srbija Beograd i Ministarstvu omladine i sporta republike
Srbije, preko koga smo na konkursu dobili određena sredstva
i realizovali uspešno projekat ‘’Hodaj uspravno- Palić 2012’’.
Nadamo se da će 2013 godina doneti više optimizma, a da
će susreti Sportsko-edukativnog karaktera u budućnosti postati tradicionalni i predstavljati deo rehabilitacije bubrežnih
invalida.
U nadi da će se svi problemi na adekvatan način rešavati u
narednom periodu molimo sve naše članove koji imaju predloge i primedbe da nam se obrate kako bi smo iste mogli blagovremeno da rešavamo preko nadležnih državnih organa.
Sve vaše predloge, sugestije primedbe i pohvale dostavljate na adresu našeg Saveza, Bulevar oslobođenja 6-8, 21000
Novi Sad, a informacije možete pogledati na sajtu www.nsnefro.org.
E-mail: [email protected]
Zoran Mišković
Predsednik Saveza
SA STRUČNE STRANE
POVRĆE A (100 g) 34 kJ (8 kcal)
KORISNO
NAZIV
KAKO ŠTO DUŽE I ŠTO BOLJE
ŽIVETI NA DIJALIZI
Nikola Gruber
Napisao:
LIPIDI
Sve češće stručnjaci bubrežnu insuficijenciju povezuju sa aterosklerozom i
to iz najmanje dva razloga:
Ateroskleroza je kod mnogih, sam
uzrok bubrežne insuficijencije, što ih je
i dovelo do dijalize,
Loša bubrežna funkcija ima uticaja
na nivo lipida. Podiže se nivo triglicerida u krvi tako da se može govoriti o aterosklerozi kod pacijenata na
dijalizi.
Sve ovo se manifestuje povećanjem
holesterola i triglicerida u krvi, a posledica toga je povećana krtost pa čak
i sužavanje krvnih sudova i povećan rizik od kardiovaskularnih komplikacija.
Ovo je još više izraženo kod pacijenata
sa loše kontrolisanim pritiskom.
Kako smanjiti nivo holesterola
u krvi:
 Izbegavajte jaja, iznutrice, morske
plodove, svežu svinjetinu,
suhomesnate proizvode.
 Zamenite puter sa margarinom,
suncokretovo ulje zamenite
maslinovim hladno ceđenim.
 Masne sireve zamenite nemasnim
(beli sir, jogurt, sirevi sa malo
masnoće).
 Jedite povrće (najbolje bareno),
ribu, krto meso i voćku po obroku
(jabuka ili kruška).
NAMIRNICE BOGATE NATRIJUMOM
 Konzerve, supe u kesici
 Bombone, kupovni slatkiši
(natrijum kao konzervans)
 Suvo voće: kesten, smokve, urme,
suve šljive, suvo grožđe, suve kajsije
 Uljasto voće: orah, lešnik, pistaći,
masline, kikiriki, badem
 Povrće: blitva, kupus, maslačak,
pečurke, spanać, artičoke,
paradajz, krastavac
 Slani dvopek, slano pecivo
 Gotovi kolači, grickalice, čips,
 Suvo povrće: pasulj, sočivo,
sve vrste graška
 Kvasac
 Dimljeno sušeno meso, dimljena
sušena riba
 Riba i šunka u konzervi, ljuskari
KOLIČINA PROTEINA
U NEKIM NAMIRNICAMA
VRSTA
NAMIRNICE
KOLIČINA
PROTEINA
B
(g)
M UH
(g) (g)
V
(ml)
POVRĆE A (100 g) 34 kJ (8 kcal)
Na
K
Ca
P
(mg) (mg) (mg) (mg)
Blitva
2,1
92,2
90
376
103
NP
Brezovača
(gljiva)
2,5
88,5
2
346
9
NP
Brokoli
(sirovi)
3,5
89,4
14
410
113
NP
Kelj pupčar
(kuvan)
4,2
88
4
273
32
NP
Kelj pupča
(sirov)
4,9
85
7
390
36
NP
Tikva
1
91,3
1
383
22
NP
Karfiol
(kuvan)
2,1
93
11
27
18
Karfiol
(sirov)
2,4
91,7
16
311
Karfiol
(smrznut)
1,8
92
13
237
92
36
324
93
NP
Spanać (sirov)
3,2
90,7
54
470
93
38
NP
Spanać
(smrznut)
3,1
91,6
43
354
93
NP
22
NP
Celer,
koren (kuvan)
1,4
90
240
51
NP
16
NP
Celer,
(sirov)
1,7
88
77
310
55
NP
1
95
18
322
32
NP
Vlašac
3,6
83,3
3
434
167
NP
Keleraba
(kuvana)
1,7
92,2
7
260
33
NP
Endivija
1,7
95,7
53
320
68
NP
Keleraba (sirova)
2
90,3
10
372
41
NP
Vrganji
2,8
88,6
6
486
9
NP
1
93,3
1
149
9
NP
Kiselica
2,3
91,7
4
362
54
NP
Zelena paprika
(kuvana)
1,3
92,4
13
233
49
NP
92
2
213
10
16
120 gr JAJA (2 JAJA)
14 gr
Kelj (sirov)
6
83,2
44
436
230
120
 Mineralne vode sa visokim
sadržajem natrijuma
4
120 gr MLEKA
4 gr
Krastavci
0,8
95,4
8
141
15
18
5
60 gr SIRA
5 gr
Lisičarke
1,5
91,5
3
507
8
NP
6
120 gr HLEBA
8 gr
Matoviljac
1,8
93,6
4
420
32
NP
7
120 gr TESTA
14 gr
Paradajz
(sirov)
1,1
93,8
6
270
13
27
Paradajz
(kuvan)
1,3
80,6
1 gr
Paradajz
(u konzervi)
1,1
93,9
1 gr
Paradjz (sok)
0,8
Peršun (koren)
V
(ml)
Na
(mg)
K
(mg)
Ca
(mg)
P
(mg)
koren
360
Crna rotkva
3
UH
(g)
Spanać (kuvan)
3
 Kiseli kupus, turšija
M
(g)
1,9
NP
NP
B
(g)
Špargla
(u konzervi)
17
160
MLEKO 735 kJ (175 kcal)
92,2
104
310
11 120 gr VOĆA
2,2
355
36
10 120 gr ZEL. POVRĆA
Špargla
(sirova)
93,5
87,8
 Kajsija, banana, avokado,
breskva, trešnja, ribizla, dinja,
kajsija, crno grožđe
93,7
NP
4,5
2 gr
1,7
22
Kelj (kuvan)
120 gr KROMPIRA
Špargla
(kuvana)
220
12 gr
9
92,2
4
120 gr RIBE
 Koka kola, voćni sokovi
2,1
NP
2
2,5 gr
Šampinjoni
(u konzervi)
Na
K
Ca
P
(mg) (mg) (mg) (mg)
18
28 gr
120 gr PIRINČA
V
(ml)
114
120 gr MESA
8
M UH
(g) (g)
NP
1
 Čokolada, kakao, nes kafa
B
(g)
10
Kiseli kupus
(neslan)
NAMIRNICE BOGATE KALIJUMOM
NAZIV
162
 Slani sirevi, suhomesnati
proizvodi, praška šunka, salame
 Gotovi sosovi, majonez, kečap,
senf, masline, kiseli krastavci
NAZIV
SA STRUČNE STRANE
DECEMBAR 2012
DECEMBAR 2012
Zelena paprika
1,2
(sirova)
B-belančevine, M-masti, UH-ugljeni hidrati, V-voda, Na-natrijum, K-kalijum, Ca-kalcijum, P-fosfor, NP-nema podataka
POVRĆE B (100 g) 17 kJ (4 kcal)
NAZIV
B
(g)
M
(g)
UH
(g)
V
Na
K
Ca
P
(ml) (ng) (mg) (mg) (mg)
Crveni luk
1,5
8,1
89
9
157
27
36
Šargarepa
(kuvana)
0,9
6,1
91,2
40
222
33
NP
Šargarepa
(sirova)
1,1
8,7
88,2
45
341
37
31
Sargarepa
(u konzervi)
0,6
6,1
91,4
61
140
24
NP
Mladi grašak
(kuvan)
5,4
10,4
81,5
196
23
NP
260
52
NP
5
204
10
NP
94,2
5
230
9
NP
3,3
86
28
880
190
NP
Praziluk
2
90
5
230
90
NP
Rabarbara
0,6
95
2
270
52
NP
Mladi grašak
(sirov)
6,3
12,4
78
2
316
26
116
Crvena
rotkvica
1,1
94
12
242
35
18
Mladi grašak
(u konzervi)
3,6
9,4
84,2
236
99
20
NP
Da bi smanjili nivo triglicerida u
krvi do maksimuma smanjite:
Crveni kupus
1,7
91
4
267
38
NP
250 ml mleka
8
10
12
219
120
393
393
232
Maslačak
2,6
85,8
76
435
173
NP
Koncentrat
paradajza
2,3
9
86
590
1160
60
NP
250 ml kiselog mleka
8
10
12
219
120
393
300
232
Kupus
1,3
92,4
13
233
49
29
Cvekla (kuvana)
1,1
6,4
90,9
48
208
14
NP
 Veoma slatke namirnice (slatkiši,
kolači, sokovi, sirupi, čokolada).
250 ml jogurta
8
10
12
219
120
393
300
278
Zelena salata
1,4
94,7
10
194
23
25
Cvekla (sok)
1
9,5
88,4
200
292
2
NP
250 ml obranog mleka
8
12
227
133
375
308
NP
NP
322
NP
NP
16
406
10
335
130
418
62
1,22
12
87,6
12
90,6
9,1
8
2,7
1,6
35 g mleka u prahu
Šampinjoni
(sveži)
Cvekla (sirova)
 Jaka alkoholna pića.
4
10
Nastavak u sledećem broju...
5
SA STRUČNE STRANE
DECEMBAR 2012
DECEMBAR 2012
ISHRANA BOLESNIKA NA
HEMODIJALIZI I PROCENA
STANJA UHRANJENOSTI
Dr Dobrila Petković, nefrolog
Specijalna bolnica za hemodijalizu „Fresenius Medical Care“, Novi Sad
Hronična bubrežna insuficijencija
(HBI) je progresivno, ireverzibilno,
trajno oštećenje bubrežne funkcije (
posledica pada glomerulske filtracije progresivno propadanje nefrona u trajanju najmanje šest meseci). Etiološki
faktori: dijabetes melitus, arterijska hipertenzija, glomerulonefritisi, nasledne
bolesti bubrega, nefrolitijaza... Postoji
pet stadijuma HBI prema jačini glomerularne filtracije (JGF) i vrednostima
serumskog kreatinina. Terapija HBI
podrazumeva higijensko-dijetetski režim života i ishrane, medikamente (I, II
i III stadijum HBI), a IV I V pored navedenih mera zahteva i aktivno lečenje
hemodijalizom (HD), peritoneumskom
dijalizom (PD) ili transplantacijom
bubrega. HD je vantelesno prečišćavanje krvi pomoću savremenih aparata.
HD zamenjuje ekskretornu i delimičmo regulatornu ulogu bubrega, dok se
endokrina i metabolička funkcija sve
uspešnije moduliraju i zamenjuju medikamentima.
Ishrana bolesnika na HD podrazumeva: adekvatne količine hranljivih,
zaštitnih i drugih materija u odgovarajućoj količini i međusobnom odnosu (belančevine, masti, ugljeni hidrati, vitamini, minerali, oligoelementi i
voda). Pravilna i uravnotežena ishrana
prevenira komorbidna stanja, kao što
su: gojaznost, dijabetes mellitus, hiperlipoproteinemije, koje su uzrok ubrzane ateroskleroze, ishemične bolesti
srca. Prevenira MIA sindrom (Malnutricija, Inflamacija Ateroskleroza) koji
podrazumeva pothranjenost, ubrzan
proces ateroskleroze i inflamaciju, a
koji ugrožava bolesnika na hemodijalizi. Pravilan unos namirnica bogatih
kalcijumom i fosfatom podrazumeva
dobro regulisan sekundarni hiperparatireoidizam, smanjenje invaliditeta
i kalcifikacija na krvnim sudovima.
6
Ograničen unos soli i vode sprečava
hipervolemiju, hipertenziju i kardiovaskularne komplikacije. Evropski vodič
dobre kliničke prakse u hemodijalizi
(European Best Practice Guidelines on
Haemodialysis-EBPG) je dao preporuke za ishranu.
PREPORUKE ZA ISHRANU
Nutricioni status bolesnika treba odrediti na početku hemodijalize. U odsustvu
malnutricije nutricioni status se prati na
6 meseci kod bolesnika mladjih od 50
godina. Kod bolesnika starijih od 50 godina i kod onih koji su na dijalizi više
od 5 godina nutricioni status se monitoriše na 3 meseca. Malnutricija je kasna
komplikacija hronične bubrežne insuficijencije. Progresivna bubrežna insuficijencija je udružena sa spontanim smanjenjem unošenja proteina. Predijalizni
bolesnici imaju sponatni unos proteina
manji od 0.7 g/kg/dan što je ispod preporučenog dnevnog unosa. Serumski albumini i kreatinin rastu u prvih pola godine
od početka hemodijalize. Malnutricija
je prisutna kod oko 35% bolesnika na
hemodijalizi do koje dovode smanjeno
unošenje proteina i smanjena efikasnost
dijalize. Malnutricija je udružena sa povećanim morbiditetom, mortalitetom i
sniženim kvalitetom života.
ENERGETSKE POTREBE
Zavise od stanja uhranjenosti, fizičke
aktivnosti, životne dobi, pola i individualno se procenjuju.
Ukupan energetski unos za osobe
koje su normalno uhranjene i fizički
aktivne je 30-40 kcal/kg TT/dan.
POTREBNE HRANLJIVE
I DRUGE MATERIJE:
● Belančevine- su gradivne materije
svih ćelija i tkiva u organizmu. Preporučeni unos kod bolesnika na dijalizi je
Energetske potrebe
zavise od stanja
uhranjenosti,
fizičke aktivnosti,
životne dobi, pola
i individualno se
procenjuju. Ukupan
energetski unos
za osobe koje su
normalno uhranjene i
fizički aktivne je 30-40
kcal/kg TT/dan
1,1-1,2 g/kg TT/dan. Bar 2/3 dnevnog
unosa treba da su belančevine visoke
biološke vrednosti tj. belančevine mesa
i jaja . Unos belančevina je udružen i sa
unosom fosfata. Vegeterijanska hrana
se kod bolesnika ne preporučuje zbog
velikog unosa kalijuma.
● Ugljeni hidrati su izvor energije
ljudskom organizmu. Najviše ih ima u
hlebu, krompiru, pirinču, pšenici, mleku, mlečnim proizvodima, slatkišima,
voću. Dnevna preporučena količina je
4-5 g/kg TT/dan kod bolesnika sa normalnom težinom.
● Masti su izvor energije i nosioci liposolubilnih vitamina: A, D, E i K. Glavni su izvor energije
Potreba u mastima je 35% ukupne
energije tj. 1-1,2 g/kg TT/dan. Kod bolesnika na dijalizi prednost se daje biljnim uljima sa visokim sadržajem nezasićenih masnih kiselina. Velika količina masti životinjskog porekla dovodi
do hiperlipidemija i povećanog rizika
od ateroskleroze i sledstvenih kompli-
kacija: infarkt miokarda, moždani udar,
okluzivna bolest perifernih krvnih sudova i sl. Holesterol je materija koja
učestvuje u izgradnji ćelije, hormona
i žučnih boja. Deo se unosi hranom,
a deo se sintetiše u jetrenim ćelijama.
Povećan unos holestrola dovodi do poremećaja metabolizma masti, a samim
tim i do oboljenja krvnih sudova srca,
mozga, perifernih krvnih sudova.
PREPORUKE ZA UNOS
MINERALNIH MATERIJA:
Nalaze se u svim ćelijama i telesnim
tečnostima našeg organizma. Tu spadaju: Na, K, Cl, Ca, P, Mg i druge.
Oni su u krvi i ćelijama u stalnoj koncentraciji, iako postoji njihova razmena koja je u ravnoteži. Kod bubrežne
insuficijencije dolazi do poremećaja te
ravnoteže.
Kuhinjska so (NaCl) se preporučuje
individualno ispod 5 g/dan, ili 2-3 g
natrijuma/dan. Kalijum (K) sadrže sva
tkiva i tečnosti našeg organizma.
Normalna koncentraciju kalijuma
je od 3,5 do 5,0 mmol/l . Ne može
se izostaviti iz ishrane. Ulazi u
sastav svih hranljivih materija.
Ishrana za održavanje normalne
koncentracije K kod bolesnika
na dijalizi znači da se nije potrebno odreći ni jedne namirnice već ih treba uzimati u odredjenim količinima. Dnevni unos
kalijuma treba da je do 2 g/dan.
Poremećaji koncentracije kalijuma
su: hipokalijemija čiji uzroci mogu biti:
ishrana siromašna K, postojanje diureze,
dijarealni sindrom, povraćanje, dijalizni
rastvor bez K, korišćenje diuretika koji
ne štede K, pridružene endokrine bolesti:
Con-ov sindrom, dijabetes. Simptomi su
tahikardija, aritmije. Obično se javljaju
u drugoj polovini dijalize ili nakon dijalize. Korekcija: parenteralno nadoknaditi ili uzeti voće ili povrće bogato
kalijumom. Uzroci hiperkalijemije su:
ishrana bogata K, acidoza. Simptomi:
bradikardija, bradiaritmija, težak poremećaj ritma koji može dovesti do smrti,
slabost u celom telu, otežano pokretanje
ekstremitea, ošamućenost. Terapija: planiranje ishrane sa manje K, otklanjanje
dijalizom i korišćenje jonoizmenjivačkih smola uz obrok.
SA STRUČNE STRANE
Kalcijum (Ca) se u najvećoj količini nalazi u kostima kao Ca-fosfat i čini
osnovnu supstancu koštanog tkiva. Pod
uticajem je paratireoidnih i tireoidne
žlezde. Za normalan metabolizam Ca je
neophodno: redovno ga unositi hranom
u količini oko 1-1,5 g/dan, normalna
funkcija digestivnog trakta, normalna
količina D vitamina, ravnoteža Ca-P,
eliminacija viška fosfata. U uremiji
se smanjuje nivo Ca u krvi, povećava
se fosfat koji povlači Ca iz kostiju i
vremenom dovodi do sekundarnog
hiperparatireoidizma i osteorenalne
distrofije. Terapija:
adekvatna i što
kvalitetnija
dijaliza, uzimanje vita-
i uzimanja vezača fosfata i antacida.
Ako se per os uzima preparat Fe treba
ga uzeti izmedju obroka ili 2 sata nakon
i 1 sat pre obroka i ne treba ih uzimati
sa vezačima fosfata. Mogu uzrokovati
gastrointestinalne smetnje i treba ga
uklopiti sa drugom terapijom. Primenjivati Fe intravenski, što je propisano u Evropskom vodiču dobre kliničke
prakse za lečenje anemije u pacijenata
sa HBI.
Fosfata (P) ima u gotovo svim hranljivim materijama. Optimalan unos P je
od 800 do 1000 mg/dan što će se postići planiranjem jelovnika i sabiranjem
sadržaja fosfata u unetim namirnicama
što će dovesti do sprečavanja hiperfosfatemije, promena na kostima i sekundarni hiperparatireoidizam. Dijetske
preporuke za uzimanje P su u suprotnosti sa dovoljnim unosom proteina, tako
da unosom 80 g proteina/dnevno,
što bi bio optimuim za osobu od 70
kg unesemo i 1100 mg P/dan, što
je iznad preporučenih vrednosti.
Unos proteina i restrikciju unosa
P treba dobro izbalansirati. Oko
40-80% unetog P se apsorbuje,
dolazi do porasta pozitivnog balansa P, porasta proizvoda CaxP,
porasta PTH, pojave vaskularnih kalcifikacija i povećanja kardiovaskularnog rizika. Standardnom HD se može
odstraniti 500-700 mg P. Zato je neophodno uzimanje lekova, vezivača fosfata uz svaki obrok, kao što su CaCO3,
Ca-acetat, Ca-citrat, Sevelamer- karbonat, Sevelemer-hidrohlorid.
mina D, dijeta sa preporučenim unosom Ca, individualno oko 1-1,5g/dan i
fosfata 800-1000 mg/dan.
Gvožđe (Fe): 8 mg Fe dnevno je preporuka za muškarce i 15 mg Fe dnevno
za žene. Nadokanada Fe se mora vršiti
kod svih pacijenta na HD zajedno sa
stimulatorima eritropoeze da bi se postigla ciljna vrednosti Hgb od 100 do
120 g/L, Hct > 33%, i saturacija transferina > 20%. Deficit Fe je uobičajen
kod pacijenata na HD zbog gubitka
krvi tokom HD, učestalih analiza krvi,
ostatka krvi u dijalizatoru i gastrointestinalnog krvarenja. Intestinalna resorpcija iz hrane ili peroralnih preparata
je smanjena zbog porasta pH vrednosti
VITAMINI
Vitamin C-sveže voće i povrće su
glavni izvori vitamina C. Unos hranom je često ograničen jer je povezan
sa unošenjem kalijuma. Brzo se gubi
tokom dijalize 30-40% po jednom tretmanu.
Vitamin C se dijalizira - normalna
vrednost se kod pacijenta postiže davanjem 500 mg Vitamina C jednom nedeljno. Nadoknada vitamina C poboljšava
utilizaciju Fe i bolji odgovor na eritropoetin (EPO). Vitamin C može pomoći
u olakšavanju mišićnih grčeva.
Vitamin D je derivat sterola koji se
u prirodi stvara iz ergosterola pod dejstvom ultraljubičaste svetlosti. Delo-
7
SA STRUČNE STRANE
vanjem svetlosti se ergosterol pretvara
u ergokalciferol (vitamin D2) i holekalciferol (vitamin D3). Ima značaj u
apsorpciji kalcijuma iz tankog creva i
mineralizaciji kostiju. Vitamin D u kostima obezbedjuje normalni proizvod
jona kalcijuma i fosfora potreban za
mineralizaciju oteoidnog tkiva. Sprečava demineralizaciju kostiju tj. deluje
suprotno parathormonu. U bubrezima
povećava reapsorpciju kalcijuma i izlučivanje fosfora. Nedostatak vitamina D
u bolesnika sa HBI se manifestuje renalnom osteodistrofijom.
TEČNOST
DECEMBAR 2012
DECEMBAR 2012
Tečnost se propisuje individualno.
Preporučeno je uzimanje do 1 L tečnosti dnevno: tečnost kao piće, tečnost
u vidu supe i pripremljenom obroku i
”skrivena tečnost” u namirnicama. Telesna masa do sledeće HD ne bi smela da se poveća više od 2 kg. Često za
smanjenje unosa tečnosti kod pacijenata na dijalizi nije dovoljno smanjiti
unos tečnosto nego i ograničiti jela koja
sadrže dosta tečnosti kao i smanjiti unos
kuhinjske soli. Saveti za izbegavanje
žedji: povremeno uzimanje komadića
limuna, bombona i žvakaće gume bez
šećera, sisanje komadića leda. Izbegavati jako slane i slatke namirnice i napitke
MONITORING I PRAĆENJE
NUTRICIONOG STATUSA
Nutricioni status treba pratiti: dijetetskim intrevjuima, merenjem telesne
mase, odredjivanjem azotno-proteinskog odnosa, merenjem serumskog albumina u krvi, serumskog holesterolakoji treba da budu odredjeni na početku
dijalize, mesec dana od početka dijalize
i nakon toga u tromesečnom intervalu.
Kod klinički nestabilniih bolesnika sa
komorbiditetima i perzistenznom inflamacijom, za vreme intenzivnih dijetetskih konsultacija i terapije ova merenja
se rade 1x nedeljno.
Normalizovani azotno-proteinski odnos (nPNA) se meri kod klinički stabilnih bolesnika i treba da bude iznad 1 g/
kg idealne TT/dan. Daje nezavisni i brzi
uvid u unos proteina. Azotni balans (odnos izmedju unosa i gubitaka) je nula
ili lako pozitivan u stanju mirovanja, a
negativan u fizičkoj aktivnosti. Bolesnici na hemodijalizi imaju značano niže
vrednosti ukupnog telesnog azota što
ukazuje na nedostatak proteina. Znača-
jan broj bolesnika na hemodijalizi ima
pad telesnog azota (starija životna dob,
oni kod kojih je dijaliza kasno započeta). Bolesnici sa niskim vrednostima
azota imaju veći rizik od smrtnosti.
Antropometrijska merenja treba vršiti odmah nakon dijalize. Antropometriju obavlja uvek ista osoba na ruci bez
fistule. U ova merenja spadaju: Body
Mass Index (BMI), merenje cikumferencije i mišićne cirkumferencije podlaktice (odražava stanje mišićne mase),
merenje debljine kožnog nabora na bicepsu, tricepsu, subskapularno i ilijačno
(odražava stanje ukupne masti u telu).
Antropometrijske skrining metode za
procenu mišične mase i količine masti
znače detekciju potencijalnog rizika od
malnutricije. Merenja pomažu u proceni
nutritivnog statusa, ali količina tečnosti
utiče na kalkulaciju. Kod bolesnika na
hemodijalizi BMI treba da bude veći od
23,0 kg/m2. Zavisi od mišićne mase, količne masti i ukupne količine tečnosti i
predikotor je kliničkog toka bolesti. Pri
proceni BMI uzeti u obzir da veću količinu mišićne mase imaju mlade osobe,
atletičari, a visoki procenat masti slabije pokretni i stariji bolesnici. BMI 23
kg/m2 i veći kod bolesnika na HD sma-
njuje rizik od morbiditeta i mortaliteta.
BMI je nezavisni prediktor mortaliteta
kod bolesnika sa sniženim BMI koji su
na dijalizi duže od 12 meseci, kod žena
manji od 24,3kg/m2, a kod muškaraca
manji od 23,6kg/m2.
Tehnička merenja kao što su:
● bioimpedanca,
● absorpciometrija dualnim
X zracima (DXA),
● a u poslednje vreme u bolnicama
FMC se koristi Body composition
monitor (BCM)
BODY COMPOSITION MONITOR
(BCM)
BCM je prvi uredjaj koji odredjuje fluidni balans i telesni sastav na jednostavan i objektivan način. On nam pomaže
da u svakodnevnom radu lako procenimo klinički relevantne parametre kao
što su: kvantifikacija fluidnog statusa
(preterana hidracija- OH), ukupna telesna voda i telesni sastav (mišićna masa
i masa adipoznog tkiva). Samo merenje
se zasniva na neinvazivnoj i preciznoj
metodi, a rezultati se dobijaju za nekoliko minuta. BCM može da se primeni
kod zdravih osoba, kod većine bolesnika
sa hroničnim bolestima bubrega, bilo da
su na hroničnom programu HD, PD ili
u predijaliznom periodu. Kod bolesnika
na peritoneumskoj dijalizi prilikom merenja obratiti pažnju da li je peritoneumska duplja puna ili prazna. Za bolesnike
sa amputacijom ekstremiteta merenje se
radi preko ekstremiteta koji su prisutni i
postoje nomogrami za korekciju težine
8
i volumena distribucije uree prema mestu u stepenu amputacije. BCM koristi
najmodernije tehnike spektroskopske
bioimpedance. BCM je dizajniran za
primenu u različitim kliničkim okruženjima. Tokom dijaliznog dana, merenje
je najbolje vršiti pre početka tretmana,
a u slučaju potrebe merenja nakon hemodijaliznog tretmana bolesnik treba
prethodno da miruje 30 minuta.
Rukovanje je vrlo jednostavno i obuhvata sledeće:
● Elektrode se postavljaju na jednu
ruku i jednu nogu pacijenta
u ležećem položaju
● Povezuje se kabel izmedju aparata
i elektroda na pacijentu
● Pokreće se merenje, a rezultati se
dobiju za manje od dva minuta
● Dobijeni rezultati se snimaju na
Karticu pacijenta (PatientCard).
BCM daje podatke koji se odnose na
fluidni balans: višak vode-overhydation (OH), Urea distributivni volumen
(V uree) i ukupnu telesnu vodu (TBW),
kao i podatke koji se odnose na nutricioni status tj. telesni sastav: indeks
masnog tkiva (FTI), indeks nemasnog
tkiva (LTI) i masu ćelija u telu (BCM).
U Specijalnoj bolnici za HD: „Fresenius Medical Care“ Organizaciona
jedinica Novi Sad je u prvih 6 meseci
2010.godine praćeno ukupno 93 bolesnika (37 žena i 56 muškaraca) prosečne starosti 57,1 godina (raspon 19
SA STRUČNE STRANE
do 86 godina). Kod svih pacijenata je
primenjivana on-line hemodijafiltracija
3x nedeljno u trajanju od 240 do 300
min po tretmanu. Inicijalno, a potom
jednom mesečno izračunavana je vrednost BMI i određivan telesni sastav
korišćenjem BCM-a firme Fresenius
Medical Care. Na osnovu vrednosti
BMI bolesnici su podeljeni u tri grupe:
normalno uhranjeni (BMI od 18,6-24,5
kg/m2), pothranjeni (BMI<18,5 kg/
m2) i sa prekomernom telesnom masom (BMI >25 kg/m2). Kod pacijenata
sa poremećajima nutricionog statusa uz
saradnju sa nutricionistom preduzete su
odgovarajuće korektivne mere. Period
praćenja bolesnika bio je 6 meseci. Inicijalno, najveći broj pacijenata je imao
prekomernu telesnu težinu i to: 20/93
(21%) žena 22/93 (22,65%) muškaraca, što ukupno iznosi 42 (43,65%)
bolesnika. Normalan FTI (Fat Tissue
Index) je imao najveći broj bolesnika
21/93 (22,1%) žena i 31/93 (33,3%)
muškaraca, ukupno 52 (55,4%). LTI
(Lean Tissue Index) je bio normalan kod 17/93( 17,9%) žena i 31/93
(33,3%) muškaraca. Nakon šest meseci
od uvođenja korektivnih mera nije došlo do statistički značajne promene BMI
i broja bolesnika sa prekomernom telesnom masom. Broj bolesnika koji su
poboljšali vrednost LTI značajno je povećan (χ2kvadrat test; p<0.05). Takođe
je statistički značajno povećan broj bolesnika koji su poboljšali vrednosti FTI
(χ2 kvadrat test; p=0.006).
Poremećaji nutricije su još uvek česta
pojava kod bolesnika lečenih hemodijalizom, čak i u centrima gde se primenjuju najsavremenije dijalizne procedure kao što je on-line hemodijafiltracija.
U našem dijaliznom centru najučestaliji
poremećaj nutricije bio je gojaznost
koja se sreće kod 43% bolesnika. Relativno visok procenat bolesnika pati od
pothranjenosti. Primena nutricionističkih korektivnih mera tokom perioda od
6 meseci dovela je do značajnog poboljšanja vrednosti LTI i FTI. Zbog pouzdanosti dobijenih rezultata, jednostavnosti i neinvazivnosti, primena BCM-a
omogućava minuciozno praćenje stanja
nutricije kod bolesnika lečenih hemodijalizom i pravovremeno preduzimanje
korektivnih nutricionističkih mera
9
SA SVIH STRANA
DECEMBAR 2012
Udrženje bubrežnih invalida Subotice
SREĆAN ODLAZAK
U PENZIJU SESTRI IBIKI
Malo je lepih trenutaka kada čovek može podvući crtu i reći da je
časno odradio svoj radni vek. Dana
26.10.2012. godine u Subotici, u sali
‘’Jelena’’ kolektiv Opšte bolnice Subotica, Odeljenja za hemodijalizu i članovi
Udruženja bubrežnih invalida Subotica,
su imali čast da skromno obeleže odlazak u penziju medicinske sestre Zemko
Iboje, zvane iz milja ‘’Ibika’’.
Retko je naići na slučaj da neko provede 35 godina radnog staža na internom odeljenju, a od toga 33 godine na
hemodijalizi u Subotici. U emotivnom
obraćanju, sa suzama u očima, sestra
‘’Ibika’’ je rezimirala svoj radni vek i
sa tugom rekla da se trenutno rastaje od
kolektiva, ali se posvećuje svojoj porodici i unuku. Svi pacijenti sa hemodijalize koji su imali prilike da upoznaju
sestru ‘’Ibiku’’, večno će se sećati njenog osmeha, prijatne reči, živog temperamenta i stručnog rada koji je ulivao
poverenje i veru u bolje sutra.
Skromni pokloni ne mogu da iskažu
svu zahvalnost, ali se nadamo da će biti
stalno sećanje kako ‘’Ibike’’ na kolektiv
i udruženje, tako i nas na sestru ‘’Ibiku’’.
Prilikom skromne proslave uz puno
otvorenosti, iskrenosti u opuštenoj
atmosferi koju je uveličao ‘’ Casablanco Band’’ Subotica, druženje je potrajalo do iza ponoći.
U toku večeri glavna sestra Ruža je u
ime kolektiva i nas prisutnih pročitala
jednu pesmu namenjenu ‘’Ibiki’’ koju
ovom prilikom objavljujemo.
10
Zoran Mišković
Predsednik Udruženja
Retko je naići na slučaj da neko provede 35 godina
radnog staža na internom odeljenju, a od toga 33
godine na hemodijalizi u Subotici.
DECEMBAR 2012
Egy pálya útja véget ér.
A gyorsvonat megáll,
s a búcsúzó útitárs
más vonatra száll.
Az idő vonatán
lassan döcög tovább,
s ha kinéz ablakán,
nem fut el úgy a táj,
ahogy elfutott - az ifjúság.
Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,
s szeretné újra élni
mindazt, ami szép.
Lassitana az időt,
s megállitana
a legszebb perceket,
de az idő kerekét
megállitani nem lehet.
Amilyen hosszu volt az út,
annyi szepet rejt a múlt!
Ahogy este a Nap leszáll,
úgy válik múltá a jelen,
míg pirkad a hajnal,
a jövő esak sejtelem.
Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,
könnyűnek látszik a búcsúzás,
De búcsúzni mindig nehéz!
Karijera dolazi do kraja.
Staće brzi voz,
a putnik se oprašta
On će biti putnik na drugom vozu
Na vozu vremena
polako prolazi dalje,
gleda kroz prozor,
prizor ne prolazi brzo
kao što je mladost prošla.
Čovek u prošlost
hiljadu puta pogleda unazad,
i želi da ponovo živi
sve što je lepo.
Vreme bi voleo da uspori
I da zaustavi
I najlepše trenutke,
ali točak vremena
Ne može biti zaustavljen.
Kao što je bio dug put,
toliko lepote skriva prošlost,
dok zora BUDI
budućnost je samo nagoveštaj
Čovek u prošlost
hiljadu puta pogleda unazad,
oproštaj izgleda lak,
ali uvek je teško reći ZBOGOM!
11
SA SVIH STRANA
DECEMBAR 2012
Udruženje bubrežnih invalida Vrbas
Propusti i nedostaci
Dana 20.09.2012. u skladu sa planiranim aktivnostima Saveza, održano je
prvo predavanje u prostorijama Opšte
bolnice Vrbas, pri čemu je domaćin susreta bilo Udruženje bubrežnih invalida
Vrbas.
Predavanje je održano od strane
Mišković Zorana i tom prilikom su
objašnjeni propusti i nedostaci koji su
evidentni u Pravilniku o standardima
materijala za dijalizu koji se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Takođe je ukazano
da je u mnogim dijaliznim centrima
na teritoriji APV evidentan problem
oko adekvatne dijalize, obezbeđivanja
neophodnih terapijskih medikamenata kao što su: vensko gvožđe, eritropoetini, beviplex, vitamin C, kao
i da u mnogim centrima pacijentima
nije omogućeno da dobiju fotokopiju
mesečnog nalaza krvi, kako bi mogli
pravilno da se ponašaju prilikom režima ishrane. Takođe je ukazano da je u
toku postupak sagledavanja svih problema na teritoriji Republike Srbije,
12
na osnovu čega će se Savez bubrežnih
invalida Vojvodine preko Republičkog
Saveza, obratiti Ministarstvu zdravlja
RS i Vladi RS. Susretu su prisustvovali: članovi Udruženja Vrbas, Subotica,
Bačka Palanka, delegacija udruženja
"Pan - transplant" i medicinsko osoblje
odeljenja hemodijalize Vrbas.
Programsku aktivnost medijski je
propratila lokalna RTV Vrbas.
HODAJ USPRAVNO
14
DECEMBAR 2012
DECEMBAR 2012
HODAJ USPRAVNO
15
HODAJ USPRAVNO
DECEMBAR 2012
DECEMBAR 2012
Udruženje bubrežnih invalida Sr. Mitrovica
Savez bubrežnih invalida Vojvodine
Hodaj uspravno - Palić 2012
Dana 26.08.2012. godine, prema projektu „Hodaj uspravno - Palić 2012",
koji je podneo Savez bubrežnih invalida Vojvodine u partnerstvu sa Savezom
društavaVojvodine za borbu protiv šećerne bolesti i koji je odobren od strane
Ministarstva omladine i sporta RS, održano je prvo sportsko nadmetanje u disciplinama: šah, pikado i viseća kugla.
Susret je imao sportsko edukativni
karakter. Manifestacija je podržana od
strane grada Subotica, Opšte bolnice
Subotica, JKP Parking Subotica, Zoo
vrta Palić, pekare Evropa Subotica i
drugih donatora. Učestvovalo je ukupno 127 članova navedena dva Saveza.
Susret je najavljen i medijski propraćen
od strane YU eco tv Subotica, City tv
Subotica, K23 tv Subotica, Panontv
Subotica, Radio Subotice, Subotičkih
novina i lista Blic.
Program je realizovan u prisustvu dr
Čengeri Atile, člana gradskog veća za
zdravstvena, socijalna pitanja i ekologiju grada Subotica, primarijusa dr Tili
Gustava, u penziji, osnivača hemodijalize Subotica, dr Prćić Ivanke doktorice
na dijalizi u Subotici od osnivanja di-
Predavanje na
temu: ‘’Poremećaj
metabolizma,
kalcijuma i fosfora
kostiju kod bubrežnih
bolesnika’’, održao je
dr Vasilije Tomanoski,
načelnik specijalne
bolnice ‘’Fresenius
Medical Care’’
stvovale su ekipe Udruženja bubrežnih
invalida Kikinde, Zrenjanina, Sremske
Mitrovice, Subotice i Saveza-Novi Sad,
kao i ekipe Udruženja zaborbu protiv
šećerne bolesti: Bač, Plandište, Senta,
Subotica i Saveza Novi Sad.
Tom prilikom postignuti su sledeći
rezultati:
Viseća kugla:
jaliznog centra, a predavanje na temu:
''Poremećaj metabolizma, kalcijuma i
fosfora kostiju kod bubrežnih bolesnika'', održao je drVasilije Tomanoski,
načelnik specijalne bolnice ''Fresenius
Medical Care''. Tokom takmičenja uče-
1. Milanov Vera
2. Ćalić Božana
3. Milošević Milena
Šah:
Ponovnim odlaskom
u pozorište, kao i
odlaskom na Sajam
knjiga u Beogradu,
završen je jesenji deo
kulturnog života.
Osmehom do zdravlja
Članovi Udruženja bubrežnih invalida Sremska Mitrovica nastavlja sa svojim obećanim radom – iako spadamo u
tešku grupu bolesnika, pokušaćemo što
više da izmamimo sreću i osmeh kod
naših članova.
Nismozaboravili ni važnost edukacije, kako za nove, tako i za stare članove.
Veoma je važno pravilnom ishranom
sprečiti, unos velike količine kalijuma,
koji može biti koban za naše srce.
Takođe, od izuzetnog značaja za nas
je dobra krvna slika, koja nam omogućava fizičku aktivnost, koja u hladnim
i tmurnim danima daje bolje raspoloženje. Dobra krvna slika se postiže
upotrebom adekvatnih medikamenata,
koje određuje nefrolog. Ipak, iz raznih
razloga, dolazi do nedostatka ampuliranog gvožđa, kao i eritropoetina, koji
su neophodni za dobru krvnu sliku kod
pacijenata na hemodijalizi.
Udruženje
bubrežnih
invalida
Sr.Mitrovica se i u ovom kvartalu potrudilo da omogući svojim članovima
bogat kulturni
i sportski život. Ponovnim
odlaskom
u
pozorište, kao
i odlazak na
Sajam knjiga u
Beogradu, završen je jesenji
deo kulturnog
života.
Ove godine
su sportska takmičenja bila
malo zanemarena u korist borbe Udruženja sa
Ministarstvom
zdravlja. Ipak,
obraz su nam osvetlale Ljilja Gradić sa
osvojenim prvim mestom u stonom tenisu, kao i Mirjana Marinković sa srebrnom medaljom u istoj disciplini.
Ovom prilikom se zahvaljujemo Opštini Sr.Mitrovica na finansijskoj podrš-
SA SVIH STRANA
ci, kao i KBC banci. Velika zahvalnost
pripada i čoveku velikog srca Hajduk
Borisu D.O.O. „Hidronik“ iz Šida.
Udrženje bubrežnih invalida
Sr. Mitrovica
1. Križov Jan
2. Mandač Jan
3. Krsteski Valentino
Pikado (žene):
1. Milošević Milena
2. Bata Terezija
3. Janjanin Gordana
Pikado (muškarci):
1. Križan Florijan
2. Kenjereš Marijan
3. Davidović Dragan
Susret je održan u kompleksu restorana ''Vila Viktorija plus'' Palić, uz muzičku podršku lokalnog sastava ''Alegro
bend'' Subotica.
Svim učesnicima u četiri organizovane grupe omogućena je besplatna
poseta Zološkom vrtu Palić.
16
17
PREDAVANJA
DECEMBAR 2012
DECEMBAR 2012
PROMENE NA KOŽI KOD OSOBA
KOJIMA JE TRANSPLANTIRAN ORGAN
Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih invalida Novi Sad,
u saradnji sa Klinikom za kožno-veneričn ebolesti KC Vojvodine, organizovalo je stručnomedicinsko-edukativno
predavanje na navedenu temu. Od strane lekara dermatologa dr Tatjane Roš,
koje je održano 20. oktobra. 2012. god.
usvečanoj sali Restorana-hotela “NašaTvrđava” (Petrovaradin), namenjenojtransplantiranim pacijentima, kojima je
presađen bubreg i pacijentima kojima
je presađena jetra, kao i pacijentima
u pripremnoj fazi za transplantaciju.
Kao gosti, na predavanju prisustvovali su predstavnici i članovi Udruženja
transplantiranihVojvodine“ Pan Transplant”.
Predavanje
Posle uvodne reči od strane organizatora predavanja, Borivoja Odadžića, prisutnima su se obratile dr
Tatjana Roš i dr Branislava Gajić,
dermatolog. Nakon upoznavanja
sa učesnicima, dr Roš je istakla
značaj o podizanju svesti kod
pacijenata kod kojih su presađeni organi, kada je u pitanju
terapija imunosupresivima,
koju moraju da koriste do kraja svog života i faktora rizika
nastanka raka kože, kaoposledice dugogodišnje primene imunosupresiva.
Ovo je samo jedan manji
deo veoma zanimljivog i poučnog predavanja.
Po rečima predavača dr Tatjane
Roš: broj novih slučajeva malignih
tumora kože (tzv. Incidencija) u stalnom je porastu u čitavom svetu, a
u zavisnosti od geografskih faktora
uvećava se za 3 do 8% godišnje.
Brojne studije su dokazale da
osobe kojima su transplantirani
organi imaju povećan rizik po-
18
Različite studije
na svetskom nivou
pokazale su da je
kod osoba nakon
transplantacije organa
povećan rizik za
nastanak raka kože,
u odnosu na osobe
kojima nisu presađivani
organi, što se tumači
višegodišnjom
primenom
imunosupresivnih
lekova u sadejstvu sa
drugim faktorima
MELANOM (čini oko 3% svih malignih
tumora kože, incidencija približno 7 na
100.000 stanovnika, nepredvidljivog
ponašanja, uzročnik je visoke smrtnosti
ako se ne prepozna na vreme).
Kao Faktore Rizika nastanka malignih tumora kože dr Roš navela je
● Prekomerna izloženost ultra
ljubičastom (UV) i jonizujućem
zračanju
● Stanje hronične primene
imunosupresije
● Izloženost derivatima arsena
i katrana
● Infekcije onkogenim virusima
● Povećan broj mladeža
● Pojedina genetska oboljenja
● Prisustvo žarišta hronične upale
itd……..
U nastavku predavanja dr Roš osvrnula se i na samopregled kože od strane
potecijalno ugroženih pacijenata, kao
bitnog predikatora za rano otkrivanje
nastanka raka kože, prevenciji različitog ponašanja na suncu i obaveznoj
primeni antisolarnih krema i preparata
za zaštitu kože, a u cilju bezbednijeg i
dužeg boravka na suncu u delovima
dana kada je to preporučljivo za osobe
sa osetljivim tipom kože.
Potom objasnila je reč, IMUNOSUPRESIJA (snižena imunološka otpornost), i navela: da je to važanfaktor
rizika. Objasnila je kojim se načinom
borimo protiv tumora kože, pojam značenja Dermoskopija, kao i pojam neinvazivnog pregleda lezija kože pomoću
dermoskopa.
Zainteresovani pacijenti
Usledila su mnogobrojna pitanja
upućena dr Roš od strane prisutnih, što
je dobar znak da je edukativno-predavanje sa pažnjom propraćeno. Svim
učesnicima u predavanju podeljena
je i video prezentacija u štampanom
materijalu, autora: dr Tatjane Roš i dr
Milane Ivkov-Simić. Kao promotivni
materijal Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih invalida Novi
Sad podeljeni su i blok- notesi, hemijske olovke.
Učesnici u predavanju zahvalili su se
predavačima dr Tatjani Roš i dr Brani-
PREDAVANJA
slavi Gajić na potpuno razumljivom,
prilagođenom predavanju kao i prijatnoj atmosferi koja je dominirala sve
vreme prezentacije.
Na samom kraju predavanja svi transplantitrani pacijenti složili su se u jednom: da nije dovoljno posvećena pažnja
transplantiranima u nastavku lečenja i
očuvanju što je moguće kvalitetnije i
duže funkcije presađenog organa, od
strane lekara zaduženihz a monitoring
pacijenata kojima je presađen organ, a
pri tome uzimajući u obzir činjenicu mortalitet i odbacivanje transplantata,
što znači da pacijent kojem je presađen
organ ne znači istovremeno i da je u
potpunosti izlečen.
Prisutni su zahvalili i organizatorupredavanja u želji da nastavi sa organizovanjem edukativnih predavanja vezana za
tupopulaciju bolesnika. Nakon predavanja je usledilo u prijatnoj atmosferi
Restorana “Naša Tvrđava” zajedničko druženje i razmena ličnih iskustava
među članovima Udruženja dijaliziranih
i transplantiranih bubrežnih invalida
Novi Sad i Udruženja transplantiranih
Vojvodine ”Pan Transplant”.
Borivoj Odadžić
jave malignih oboljenja među kojima
maligni tumori kože čine 40-50%. Incidencija nemelanomskih tumora kože
kod transplantiranih pacijenata u američkim i zapadno-evropskim studijama
povećana je za oko 5% dve godine nakon transplantacije, za 10-27% deset
godina nakon transplantacije, a 20. godina nakon transplantacije za 40-60% (
u Australiji i do 80%). dr Roš učesnicima u predavanju predočila je koji su
najznačajniji maligni tumori kože,
BAZOCELULARNI ( čini oko 80% svih
malignih tumora kože, sporo raste, razara okolna tkiva, retko metastazira)
SKVAMOCELULARNI (planocelularni), (čini oko15% svih malignih tumora
kože, ima umerenu skolonost metastaziranju ),
19
SA SVIH STRANA
DECEMBAR 2012
DECEMBAR 2012
Udruženje dijaliziranih i transplantiranih
bubrežnih bolesnika Novi Sad
SA SVIH STRANA
UKUPNA DNEVNA KOLIČINA I PRIPREMA
Prezentacija pravilne pripreme
ishrane kod pacijenata na dijalizi
Kalijum
Fosfor
Belančevine
Voda
Natrijum
Kcal
Kj
2119 mg
1213 mg
78 g
990 g
1439 mg
1154
4828
Kalijum
Fosfor
Belančevine
Voda
Natrijum
Kcal
Kj
176 mg
314 mg
14 g
170 g
702 mg
278
1164
Doručak
1 šolja kafe ili čaja (125 g), 1 zemička (40 g), 10 g dijet
sira kamembera, 30 % masti u suvoj materiji
-
margarina, 50 g
Užina
Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih invalida Novi Sad,
uvrstilo je u svoje redovne programske
aktivnosti i aktivnost “Eedukativne radionice” za svoje članove i članove porodičnog domaćinstva, ali i sve ostale
zainteresovane. Ovom prilikom predstavljen je pravilan način pripreme
obroka pacijenata na dijalizi a u cilju
što kvalitetnijeg i dužeg život osoba na
dijalizi.
Tokom meseca avgusta u prijatnom
ambijentu Restorana- hotela “ Naša
Tvrđava ” u Petrovaradinu, od strane
transplantiranog člana udruženja, putem video-prezentacije predstavljen je
kompletan jednodnevni MENI ishrane,
sa potrebnim i dozvoljenim sastojcima
koji su prilagođeni toj populaciji pacijenata, sa tačno odredjenim nutritivnim
i kalorijskim vrednostima po tablicama
i preporukama lekara internista – nefrologa.
Postojala je mogućnost praćenja navedene prezentacije je i kroz štampanu
kolor brošuru, koja će im dalje u kućnim uslovima olakšati ideju za pripremu brzog i pravilnog obroka.
Nakon prezentacije usledila je interaktivna komunikacija između ciljne
grupe i predavača o tehnikama i kratkim korisnim kulinarskim savetima .
Na kraju prisutnima je poslužen
kompletan ručak po tablicama koje su
bile predmet predavanja kako bi učesnici imali osećaj ukusa, pravilno pripremljene hrane.
Udruženje planira da u buduće, koliko to finansijske mogućnosti dozvoljavaju, svaka Radionica ima po jedan
pravilno pripremljen celodnevni obrok
te će se time postići da se na jelovni-
Ovom prilikom
predstavljen je
pravilan način
pripreme obroka
pacijenata na dijalizi a
u cilju što kvalitetnijeg
i dužeg život osoba na
dijalizi
ku dijaliziranih pacijenata nađe raznovrstan izbor ukusne kuvane hrane bez
viška soli i štetnih veštačkih začina.
Kalijum
Fosfor
Belančevine
Voda
Natrijum
Kcal
Kj
151 mg
11 mg
+
90 g
3 mg
68
284
Pečena jabuka
100 g jabuke sa ljuskom
Iz jabuke izvaditi deo sa košticama, staviti u alufoliju i peći oko 20 minuta u prethodno
zagrejanoj rerni.
Ručak
Kalijum
Fosfor
Belančevine
Voda
Natrijum
Kcal
Kj
1095 mg
336 mg
30 g
367 g
386 mg
367
1531
Goveđa rulada
1 goveđa rulada (100 g), na vrh noža senfa, biber, paprika, 1 tanak listić šunke (20 g), 1 mali
krastavac (20 g), ½ glavice crnog luka, ½ kaf. kašičice dijet
-ulja, 1 supena kašika crnog vina, 3 supene
kašike supe od mesa.
Goveđu ruladu oprati i osušiti kuhinjskim papirom. Premazati senfom i začiniti biberom i paprikom. Na
ruladu staviti šunku, krastavac i crni luk. Ruladu uviti i učvrstiti čačkalicama ili koncem. Ulje dobro
zagrejati i ruladu dobro prepeći. Preliti crnim vinom i sa 3 supene kašike supe ili vode i na slaboj vatri
pržiti 70 -90 minuta. Pre serviranja ukloniti čačkalice, odnosno konac.
Krompir pire
100 g krompira
Oljuštiti krompir skuvati. Oceđeni krompir ispasirati i odmah služiti.
Borivoj Odadžić
Predsednik Udruženja
Modri kupus
150 g modrog kupusa, ½ male glavice crnog luka, ½ kaf. kašičice dijet
karanfilić (po želji), biber, sirće, slatka materija (zamena za šećer).
-ulja, 20 g jabuke, lorber,
Kupus i luk iseći na tanka rezance. Ulje zagrejati i u njemu prodinstati luk. Dodati u to kupus, jabuku,
začine i preliti sa malo vode. Dinstati oko 30 minuta.
Popodnevna užina
Kalijum
Fosfor
Belančevine
Voda
Natrijum
Kcal
Kj
210 mg
257 mg
18 g
101 g
141 mg
152
633
2 kriške dvopeka, 120 g posnog krem sira, 1 kaf. kašičica iseckanog mladog luka.
Večera
Kalijum
Fosfor
Belančevine
Voda
Natrijum
Kcal
Kj
679 mg
295 mg
15 g
261 g
205 mg
289
1211
Grčka salata sa lepinjom
50 g paradajza, 100 g paprike, 30 g krastavaca, 20 g crnog luka, 30 g zelene salate, 60 g
ovčijeg sira (ili feta sira), 1 supena kašika sirćeta, 1 kaf. kašičica dijet
-ulja, biber, 1 kaf.
kašičica koturića mladog luka, bosiljak, 25 g lepinje.
Sve dodatke za salatu oprati, očistiti i sitno iseckati. Sir iseći na kockice i pomešati sa
salatom. Od sirćeta, ulja i bibera napraviti marinadu i preliti preko salate. Salatu staviti u
rasečenu lepinju. Preko svega staviti koturiće mladog luka i ukrasiti listićima bosiljka.
Primedba:
Uvek vodite protokol o ishrani. Zapisujte šta jedete i pijete i
dogovorite se sa lekarem koja vam je težina potrebna.
20
21
SA SVIH STRANA
DECEMBAR 2012
DECEMBAR 2012
Udruženje dijaliziranih, transplantiranih i bubrežnih invalida
Opštine Kikinda
RUČAK:
GOVEĐA RULADA !
Goveđa rulada (100 grama),
na vrh noža senfa, biber, paprika,
1. tanak listić šunkarice (20 grama), 1. mali krastavac (20 g), ½
glavice crnog luka, ½ kaf. Kašikice dijet – ulja, 1 supena kašika
crnog vina, 3 supene kašike supe
od mesa.
Priprema:
2. Goveđu ruladu oprati i osušiti
kuhinjskim papirom. Premazati
senfom i začiniti biberom i paprikom. Na ruladu staviti šunku,
krastavac i crni luk. Ruladu uviti
i učvrstiti čačkalicom ili koncem.
Ulje dobro zagrejati i ruladu dobro
ispeći sa obe strane. Preliti crnim
vinom i sa 3 supene kašike supe ili
vode i na slaboj vatri peći oko 7090 minuta. Pre serviranja ukloniti
čačkalice, odnosno konac.
Prilog : Krompir pire !
100 g. krompira,
Oljuštiti krompir skuvati. Ocediti
krompir ispasirati i odmah služiti.
3. Salata : Modri kupus !
150 g. modrog kupusa ½ male glavice crnog luka, ½ kaf. kašičice dijet-ulja, 20 g. jabuke, lorber, karanfilić, biber, sirće, na vrh noža šećera.
Priprema :
Kupus i luk iseći na tanke rezance,
ulje zagrejati i u njemu prodinstati
luk, dodati u to kupus, jabuke, začine i preliti sa malo vode. Dinstati
oko 30 minuta.
22
Nedeljni meni
U nedelju, 24. 06.
2012. godine, Udruženje dijaliziranih, transplantiranih i bubrežnih invalida Opštine
Kikinda u saradnji sa
Udruženjem bubrežnih
invalida Vršac održalo je na jezeru „Baja“
u Ruskom Selu, edukativnu radionicu na
temu: Praktična priprema pravilnog nedeljnog menija hrane,
sa savetima za dijalizirane pacijente i
članove njihovih porodica.
Skupu su prisustvovali i predstavnici Opštinske organizacije Zrenjanin.
U radionici je učestvovalo 15 članova
Udruženja Opštine Kikinda, uz prisustvo dr Olivere Milićević i medicinskih
sestara iz zdravstvenog centra „Kosta
Sredojev – Šljuka“. U saradnji sa članovima iz Vršca uspeli smo da prisutnima predočimo kako bi trebao da
izgleda jedan pravilan meni hrane za
dijalizirane pacijente.
Osoblje jezera „Baja“ nam je izašlo u susret i pripremilo obroke prema
dostavljenom jelovniku, te su prisutni imali priliku i da probaju navedeno, čime su bili oduševljeni. Sekretar
Udruženja, Ivana Stupar dala je kratak
osvrt na značaj pravilne ishrane i kvalitet, kao i sadržaj hrane koja se unosi
u organizam, a dr Olivera je objasnila
ulogu pojedinih hormona i njihov uticaj na organizam pacijenata na dijalizi.
Uz prijatnu atmosferu,
predsednik
Saveza
bubrežnih invalida
Vojvodine Zoran
Mišković, realizovao je aktivnost pod
SA STRUČNE STRANE
“Hodaj uspravno – Palić 2012”
Poremećaj metabolizma kalcijuma
i fosfora kod bubrežnih bolesnika
Dr sc. med. Vasilije Tomanoski
Specijalna bolnica za hemodijalizu „Fresenius Medical Care“ Novi Sad
nazivom „Pisanje projekata“ i objasnio nam kako izgleda rad na samom
projektu, kao i to koliko je vremena i
materijala potrebno da bi se uspešno
ostvario jedan projekat i kako je cilj
svakog rada uključenje i saradnja sa što
većim brojem članova.
Renalna osteodistrofija (ROD) predstavlja sistemski poremećaj metabolizma minerala i kostiju u hroničnoj
bubrežnoj insuficijenciji (HBI) koji se
manifestuje: abnormalnostima kalcijuma (Ca), fosfata (PO4), paratireoidnog
hormona (PTH), metabolizma vitamina D, abnormalnostima u kostnoj pregradnji, mineralizaciji, volumenu, linearnom rastu i jačini i kalcifikacijama
krvnih sudova i drugih mekih tkiva i
organa. Hormoni koji regulišu metabolizam Ca i fosfata u organizmu su PTH
i vitamin D.
PTH iz paratireoidnih žlezdi reguliše nivo Ca i fosfata u organizmu modulišući aktivnost specifičnih
ćelija u kostima i bubregu. PTH stimuliše osteoklaste koji vrše resorpciju kosti i oslobađanje Ca i fosfata
iz kosti, stimuliše reapsorpciju Ca i
inhibiše reapsorpciju fosfata u bu-
SKUPŠTINA UDRUŽENJA
Na jezeru „Baja“ je 12.04.2012.godine održana Skupština Udruženja dijaliziranih, transplantiranih i bubrežnih
invalida Opštine Kikinda. Ministarstvo
rada i socijalne politike nije smatralo
da bi trebalo izdvojiti finansijska sredstva za realizaciju Skupštine Udruženja, te je predsednik ove organizacije,
Jovo Stupar smatrao, da su sredstva dobijena kroz članarinu pogodna za ovu
namenu.
Nakon oficijalnog dela prisutni su
uživali u neformalnom razgovoru i pokušajima da kroz isti prinađu rešenja za
novonastale probleme. Prisutno je bilo i
medicinsko osoblje sa dijalize, koje nas
uvek prati: dr Olivera Milićević, glavna
medicinska sestra, Velinka Gvozden i
nekolicina medicinskih sestara. Skupu
je prisustvovao i predsednik saveta osoba sa invaliditetom, koji nam je sa svoje
strane obećao bezuslovnu pomoć.
Thyroid and Parathyroid Glands
Thyroid
Glands
Parathyroid Glands
brežnim tubulima, stimuliše sintezu
aktivnog metabolita vitamina D3 u
bubregu koji povećava apsorpciju Ca
i fosfata u crevu, što sve zajedno kao
krajnji rezultat ima povećanje nivoa
Ca i smanjenje nivoa fosfata.Novija
saznanja o vitaminu D sugerišu da
je pravilnije smatrati da je vitamin D
steroidnihormon, a ne vitamin u njegovom klasičnom smislu. Hemijske
transformacije vitamin D do dobijanja aktivnih metabolita su iste kao
kod metabolizma drugih steroidnih
hormona nadbubrega i gonada. Vitamin D3 (Holekalciferol) se u organizamu nosi hranom ili se sintetiše u
koži pod dejstvom UV svetla. Da bi
ispoljio fiziološke efekte vitamin D3
mora da se metaboliše, prvo u jetri
gde se stvara 25-hidroksi- vitamin
D3 (calcidiol), koji je glavna cirkulišuća forma i predstavlja depo vitamina D3 u organizmu. U bubregu
se stvara 1,25-dihidroksi- vitamin
D3 ili kalcitriol koji je najaktivniji
metabolit vitamina D u organizmu.
Kalcitriol ispoljava fiziološke afekte
na ciljnim organima kao što su tanko crevo, paratireoidne žlezde, kosti
drugi. On povećava apsorpciju Ca i
fosfata u tankom crevu, smanjuje ekskreciju Ca i fosfata putem bubrega i
suprimira oslobađanje PTH.
U ranoj fazi hronične bubrežne insuficijencije (HBI) pri jačini glomerulske filtracije (JGF) oko 60 ml/min
23
SA STRUČNE STRANE
(50% bubrežne funkcije) kada je smanjen broj aktivnih nefrona u bubregu
dolazi do tranzitornog porasta fosfata
u serumu i smanjene produkcije kalcitriola. Ove promene stimulišu sekreciju PTH, koji utiče da se poveća
fosfaturija i produkcija kalcitriola u
bubregu. Znači, povišeni nivo PTH u
ranoj fazi HBI predstavlja kompenzatorni mehanizam da se održi nivo fosfata i kalcitriola u normalnom opsegu.
U uznapredovaloj HBI pri JGF ispod
30 ml/min (25 % bubrežne funkcije)
i normalnom unosu fosfata oko 1000
mg/dan dolazi do manifestne hiperfosfatemije kojupovišena sekrecija
PTH više ne može da kompenzuje.
Zato je važno u ovoj fazi HBI dijetom
da se ograniči unos fosfatana oko 600800 mg/dan i da se počne sa ranom
primenom fosfatnih vezivača kako
ne bi došlo do pojave hiperfosfatemije. Povišen nivo fosfata ima direktan
efekat na paratireoidne žlezde za pojavu hiperplazije i povećanu sekreciju
PTH, a indirektno utiče na smanjenje
nivoa kalcitriola i Caina pojavu skeletne rezistencije na dejstvo PTH, što
sve zajedno rezultuje manifestnim
hiperparatireoidizmom (HPT). Hiperfosfatemija, sa druge strane, dovodi
do povećanja proizvoda CaxP u krvi i
pojave kalcifikacija u mekim tkivima,
krvnim sudovima, što utiče na povećani morbiditet i mortalitet bolesnikasa HBI.
24
DECEMBAR 2012
DECEMBAR 2012
Nefrolozi diferenciraju 5 različitih
histoloških tipova ROD na osnovu 3
kriterijuma: brzine pre gradnje, mineralizacije i volumena kosti. U histološke tipove sa ubrzanom kostnom
pregradnjom spadaju osteitisfibrosacystica-OFC (HPT kostna bolest),
blagi HPT i mešana ROD, a u one sa
usporenompregradnjom:adinamična
kostna bolest (AKB) i osteomalacija.
Učestalost pojedinih tipova ROD je
varirala u poslednjim decenijama. Početkom 80-tih najučestalije su bile mešana ROD (50%) i OFC (40%), osteomalacija je imala učestalost oko10%,
a AKB nije ni detektovana. Početkom
ovog veka učestalost OFC i dalje je
bila visoka oko 45%, AKB imala je
takođe veliku učestalost oko 45 %,
a učestalost mešane ROD se smanjila na oko 10%, dok je osteomalacija
veoma retka. Na povećanu prevalencu
adinamične kostne bolesti utiču više
faktora kao što su: opterećenje aluminijumom, veliko opterećenje Ca, nizak
nivo PTH, prekomerni tretman vitaminom D, stariji uzrast, veća prevalenca
diabetes mellitusa, peritoneumska dijaliza.
Za detekciju fibrocističnog osteitisa (HPT bolesti kostiju) koristi
se i rentgen snimak kostiju lobanje,
šaka, karlice i dugih kostiju. HPT i
AKB mogu da dovedu do znatnog
smanjenja gustine minerala u kostima (BMD) koji se meri metodom
DEXA. Ciljna mesta merenja su
vratna dkolenice i lumbalna kičma.
Veoma je često prisutna osteoporoza
kod bubrežnih bolesnika, odnosno T
skormanji od -2,5 SD i ovi bolesnici su skloni frakturama. Više studija
je pokazalo povezanost visokih, ali i
niskih nivoa PTH i rizika od fraktura. Neotpornost kosti na sile pritiska
i povećana učestalost fraktura je zajednička karakteristika i OFC i AKB,
ali je uzrok nastanka različit. Dok su
kod OFC ubrzana razgradnja kosti
sa formiranjem fibroznog tkiva i posledična osteoporoza uzročni faktori,
kod AKB to su usporena pregradnja
sa smanjenim formiranjem kosti i posledična osteoporoza.
Zajednička karakteristika OFC i
AKB je i pojava vaskularnih kalcifikacija, ali se mehanizam njihovog
nastanka razlikuje. Dok se kod HPT
kostne bolesti usled povišenog PTH
i ubrzane razgradnje kosti oslobađaju Ca i PO4, što dovodi do povećanja
njihove koncentracije u krvi i pojave
vaskularnih kalcifikacija, kod AKB
postoji nemogućnost da se Ca i PO4
ugrade u kost usled niskog nivoa PTH i
usporene pregradnje. Poseban problem
su kalcifikacije koronarnih arterija i srčanih zalistaka.
Istraživanja u poslednjoj deceniji su
utvrdila da kalcifikacija krvnih sudova i mekih tkiva nije slučajan pasivni
proces precipitacije Ca i PO4, nego
dobro regulisan ćelijski posredovan
proces koji umnogome nalikuje mineralizaciji kosti. Povišen nivo fosfata i
opterećenje Ca su i dalje glavni faktori u ovom procesu. Jedna od najtežih
komplikacija kod bolesnika na HD
je kalcificirajuća uremijska arteriolopatija (kalcifilaksija) koja predstavlja
sindrom vaskularnih kalcifikacija,
tromboze i nekroze kože. Rezultuje
hroničnim ranama koje ne zarastaju i
obično je fatalna sa visokim procentom smrtnog ishoda, ali je srećom veoma retka.
Studije su pokazale da povišen nivo
fosfata iznad 2,55 mmol/L povećava
relativni rizik (RR) mortaliteta (smrtnog ishoda) kod bolesnika na hemodijaliziz a 39 %, da bolesnici sa proizvodom CaxPO4 većim od 5,97 mmol2/
L2 imaju povećan RR mortaliteta za
34%. U odnosu na nivo PTH bolesnicis a PTH iznad 600 pg/ml imaju povećan RR mortaliteta za 20%. Neke studije su pokazale da je i nizak PTH bio
udružen sa povećanim RR mortaliteta.
Optimalni nivo PTH sa najmanjim RR
mortaliteta je bio u rasponu 200-400
pg/ml.
Tretman renalne osteodistrofije kod
bolesnika na dijalizi obuhvata kontrolu
sekundarnog HPT, održavanje normal-
nedeljno. Sa hemodijalizom se odstranjuje oko 900 mg PO4 potretmanu ili
2.700 mg nedeljno, što rezultuje pozitivnim balansom fosfata od 2.300 mg
nedeljno. Zbog toga je neophodno da
se koristefosfatni vezivači. Kao fosfatni vezivači do sada su se primenjivali
aluminijum-hidroksid, kalcijum-karbonat i kalcijum-acetat. Zbog apsorpcije i toksičnog dejstva aluminijuma
sada se uglavnom koriste kalcijumski
i u novije vreme nekalcijumski veziva-
Relativni rizik mortaliteta
1.5
1.18
1.25
1.18
1
1
1.02
1
0.35 - 1.45
1.48 - 1.78
1.81 - 2.1
2.13 - 2.52
2.55 - 2.46
s-PO4 (mmol/L)
ne mineralizacije kostiju, održavanje
koncentracije kalcijuma, fosfata i magnezijuma u krvi blizu normale i prevenciju ekstraosealnih kalcifikacija.
Ciljne vrednosti za Caiznose 2,1-2,5
mmol/L, za fosfate 0,8-1,45 mmol/L
iza PTH 2-9 puta iznad gornje granice
testa.
Sprečavanje hiperfosfatemije se postiže pravilnom ishranom, sa sasvim
blagom restrikcijom unosa fosfata od
1000-1200 mg/dan čime se olakšava
kontrola nivoa fosfata u serumu i održava nulti balans fosfata. Da bi bolesnik imao dobar nivo albumina, koji
je pokazatelj uhranjenosti i prediktor
preživljavanja, treba da unese 1,0-1,2
g/kg/dan proteina. Ovim unosom proteina se unosi oko 1200 mg/dan fosfata. Od unete količine fosfata 60%
se apsorbuje, što iznosi oko 5.000 mg/
či fosfata. Oni se uzimaju sa hranom
u toku obroka i treba da se sačeka da
prođe 1 sat posle jela da bi se uzeli
drugi lekovi. Kalcijum-acetat (Osvaren®) je efikasniji vezivač fosfata od
kalcijum-karbonata i približno polovina doze kalcijum-acetata je potrebna
za vezivanje iste količine fosfata, čime
se smanjuje uneta količina elementarnog kalcijuma. Nekalcijumski vezivači
fosfata su sevelamer (Renagel®, Renvela®) i lantan karbonat (Fosrenol ®),
čijom primenom je smanjen rizik od
opterećenja organizma kalcijumom i
hiperkalcemije .
U odnosu na balans Ca kod bolesnika na hemodijalizi, studije se pokazale da je on kod većine bolesnika
bio pozitivan pri unosu elementarnog
Ca hranom od 800 mg na dan. U toku
hemodijalize postoji takođe pozitivan
SA STRUČNE STRANE
fluks Ca u organizam, u zavisnosti od
koncentracije Ca u dijaliznoj tečnosti.
Ranije su se koristile visoke koncentracije kalcijuma u dijaliznoj tečnosti
(1,75 mmol/L) da bi se postigao pozitivan balans kalcijuma i u cilju da se
inhibiše sekrecija PTH. Kada se kao
fosfatni vezivači koriste soli kalcijuma
zajedno sa kalcitriolom, hemodijaliza
sa koncentracijom Ca u dijaliznoj tečnosti od 1,75 mmol/L može da rezultuje pozitivnim balansom Ca, značajnim
opterećenjem organizma Ca i pojavom
kalcifikacija u krvnim sudovima i u
visceralnim organima. Sada se najviše koriste rastvori sa koncentracijom
kalcijuma u dijaliznoj tečnosti od 1,5
i 1,25 mmol/L.
Adekvatna kontrola hiperparatireoidizma se postiže i ukoliko se rano
započne terapija kalcitriolom (caps.
Alpha D3®, caps. Rocaltrol®) u dozi od
0,25 -1,0 µg na dan.
Drugi modalitet terapije sa kalcitriolom je pulsna terapija. Ona se sastoji
od većih doza kalcitriola, 2-4 µg koje
se daju dva ili tri puta nedeljno. Postoje i preparati vitamina D3 koji se daju
intravenski (Paricalcitol-Zemplar® 2-5
µg/ml, Calcitriol- Calcijex® 1 µg/ml)
u terapiji HPT. Najnoviji lekovi u lečenju HPT su kalcimimetici (Cinacalcet, Mimpara® tbl. 30 mg, 60 mg, 90
mg) koji direktno suprimiraju sekreciju
PTH. Studije su pokazale da je efekat
terapije kalcimimeticima bio znatno
bolji u odnosu na konvencionalnu terapiju kalcijumom i aktivnim metabolitima vitamina D.
Kada se razvije teška hiperplazija
paratireoidnih žlezdi sa ekstremnim
povećanjem nivoa parathormona u
serumu (preko 1500 pg/ml) i kada je
veoma teško lekovima da se kontroliše sekundarni HPT, neophodno je da
se uradi operativno odstranjenje uvećanih paratireoidnih žlezdi- paratireoidektomija.Za preoperativnu dijagnozu hiperplazije paratireiodnih žlezdi i
njihovu lokalizaciju koriste se sledeće
tehnike: ehosonografski pregled, CT i
scintigrafija sa izotopima koji se specifično vezuju za paratireoidne žlezde.
Uvećanje paratireoidnih žlezdi preko
1cm predstavlja indikaciju za operativni tretman
25
SA PRAVNE STRANE
DECEMBAR 2012
DECEMBAR 2012
CILJEVI I ZADACI STRATEGIJE
UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA
INVALIDITETOM U REPUBLICI SRBIJI
Evropski plan akcija za osobe sa invaliditetom za period od 2006. do 2015.
godine koji je 2006. godine doneo Savet Evrope, između ostalog inicirao je i
sveobuhvatnije sagledavanje problema
i iznalaženja rešenja koja će doprineti
unapređenju položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, što je i sadržano u Strategiji unapređenja položaja
osoba sa invaliditetom.
Strategija postavlja kao osnovni cilj
unapređenje položaja osoba sa invaliditetom sa svim pravima i odgovornostima kao ravnopravnih građana
Republike Srbije. U okviru ovog cilja
Strategija utvrđuje opšte i posebne ciljeve za period 2007. do 2015. godine
sa definisanim aktivnostima.
Opšti ciljevi odnosno zadaci koje treba ispuniti po Strategiji su:
Pitanje položaja osoba sa invaliditetom treba uneti u sve razvojne planove i
aktivnosti planiranja i praćenja politike
u ovoj oblasti. Shodno navedenom, potrebno je razviti i primeniti mehanizme
za uključivanje pitanja invalidnosti u
glavne tokove društva, razvojne planove, sektorske strategije, programe i projekte uz vrednovanje iskustva osoba sa
invaliditetom i uvažavanje stava da su
osobe sa invaliditetom najbolji poznavaoci problematike invalidnosti, kao i
poštovanje principa – ''ništa o nama bez
nas''. Pitanje unapređenja položaja osoba sa invaliditetom mora biti prisutno i
u pripremi planova mera, raznih strategija, planova, projekta itd., uz istovremeno osnaživanje organizacija osoba
sa invaliditetom u zastupanju njihovih
interesa u unapređenju položaja osoba
sa invaliditetom.
Takođe je potrebno jačati mehanizme
zajedničkog planiranja i praćenja poli-
26
tike mera u oblasti invalidnosti na svim
nivoima, kroz razvijanje jedinstvene
baze podataka o osobama sa invaliditetom, kroz praćenje svih inovativnih
aktivnosti koji doprinose unapređenju
položaja osoba sa invaliditetom, kroz
aktivno uključivanje svih institucionalnih okvira za davanje neophodnih podataka u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva i socijalne zaštite.
Isto tako, potrebno je razvijati odgovarajuću ulogu Sektora za zaštitu osoba
sa invaliditetom pri Ministarstvu rada i
socijalne politike, kao i aktivno pružati
podršku lokalnoj samoupravi u unapređenju položaja osoba sa invaliditetom.
● Razvijati efikasnu pravnu zaštitu uz
sprovođenje planova prevencije i sprečavanja diskriminacije osoba sa invaliditetom, planova senzibilizacije društva
po pitanjima invalidnosti. Neophodno
je razvijati mehanizme poštovanja i
zaštite prava osoba sa invaliditetom
saglasno Međunarodnoj konvenciji o
pravima osoba sa invaliditetom uz poštovanje odredbi Zakona o sprečavanju
diskriminacije osoba sa invaliditetom
i drugih propisa koji će doprineti jednakim mogućnostima i punom učešću
osoba sa invaliditetom u svim oblastima društvenog života.
● Socijalne, zdravstvene i druge usluge
bazirane na pravima i potrebama osoba
sa invaliditetom, moraju se učiniti dostupnim po međunarodno-prihvaćenim
metodama procene invalidnosti i potreba. Potrebno je unaprediti sistem podrške i usluga usmerenih ka osobama
sa invaliditetom u skladu sa njihovim
potrebama, razvijati standarde kvaliteta socijalnih, zdravstvenih i drugih
usluga na lokalnom nivou, obezbediti
istovremeno pristupačnost socijalnim,
zdravstvenim i drugim uslugama u arhitektonskom, organizacionom i programskom smislu, razvijati standarde
usluga, treninga i kvalifikacije za personalne asistente, osigurati kontinuitet,
komplemetarnost i međusektorsku saradnju u pružanju usluga osobama sa
invaliditetom, razvijati model ''sredstva
prate korisnika'' jer osobe sa invaliditetom imaju pravo izbora vrste i pružaoca usluga. Razvijati nove usluge
koje podržavaju samostalnost osoba sa
invaliditetom, osigurati sveobuhvatnu
zdravstvenu zaštitu i pristup osoba sa
invaliditetom specijalizovanim službama zdravstvene zaštite i rehabilitacije.
Isto tako, potrebno je osnažiti porodice osoba sa invaliditetom kroz sistem
pružanja adekvatne podrške odgovarajućih servisa i službi koje pomažu integraciju osoba sa invaliditetom. Vršiti
promovisanje porodičnog okruženja
kao primarnog i najboljeg za osobu sa
invaliditetom, razvijati servise i programe podrške za roditelje i porodice
osoba sa invaliditetom, obezbediti redovno i potpuno informisanje osoba
sa invaliditetom i njihovih porodica o
pravima i obavezama, razvijati programe i aktivnosti u cilju pružanja dodatne
podrške samohranim majkama odnosno očevima sa invaliditetom, kao i porodici koja ima dva ili više članova sa
invaliditetom.
Isto tako, treba unapređivati kvalitet
rada pružalaca usluga kroz programe
edukacije lica koja su profesionalno
uključena u rad i obezbeđenje usluga
osobama sa invaliditetom, uz razvijanje institucionalnih mehanizama da
osobe sa invaliditetom učestvuju u procesu obezbeđivanja usluga uključujući
izbor, procenu potreba, učešće u donošenju odluka, monitoring i evaluaciju
usluga.
● Razvijati politiku mera i programa
naročito u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, rada i stanovanja, koji osobama sa invaliditetom pružaju jednake
mogućnosti i podstiču samostalnost,
lični razvoj i aktivan život u svim
oblastima društvenog života. Potrebno
je osigurati poštovanje i ostvarivanje
prava svih osoba sa invaliditetom na
obrazovanje, obezbediti jednake mogućnosti za rad i zapošljavanje osoba
sa invaliditetom prema potrebama i
sposobnostima. Istovremeno, neophodno je razvijati i osigurati jednake
mogućnosti za žene sa invaliditetom,
preduzimati mere na sprečavanju nasilja, zlostavljanja i eksploatacije žena sa
invaliditetom. Neophodno je poboljšati
kvalitet života osoba sa invaliditetom
stvaranjem mogućnosti za slobodan
izbor uslova i načina života u izabranom okruženju. Potrebno je razvijati
programe samostalnog stanovanja i stanovanja uz podršku, koji omogućavaju
osobama sa invaliditetom da ostaju u
svojoj zajednici, razvijati programe podrške osobama sa invaliditetom koje se
odluče na brak i roditeljstvo, na usvajanje dece.
● Osobama sa invaliditetom osigurati
pristup izgrađenom okruženju, pristupačnom prevozu, informacijama, komunikacijama i uslugama namenjenim
javnosti, a kroz razvoj i sprovođenje
plana uklanjanja barijera i izgradnje
pristupačnih objekta i usluga. Neophodno je obezbediti da svi novi javni
objekti, saobraćajna infrastruktura i
objekti u funkciji javnog prevoza putnika u svim granama saobraćaja, budu
pristupačni za osobe sa invaliditetom.
Sprovoditi postepenu i kontinuiranu
adaptaciju postojećih javnih objekata i
saobraćajne infrastrukture uz promociju principa ''univerzalnog dizajna'' i primenu informacijskih i komunikacijskih
tehnologija i drugih naučnih dostignuća
u cilju stvaranja jednakih mogućnosti i
unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.
se mora osigurati da imaju ravnopravan pristup odgovarajućim službama,
sredstvima i drugim oblicima asistencije u zadovoljenju potreba vezanih za
invalidnost. Omogućiti im ostvarivanje
prava na specifična pomagala za korekciju i kompenzaciju, njihovo redovno
održavanje, obezbeđivanje sanitetskih
materijala i lekova uz pokrivanje troškova nabavke i održavanja iz sredstava
obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Potrebno je osigurati osobama sa invaliditetom pristup javno finansiranim
programima stanovanja, jednak pristup
pogodnostima i programima penzionog
osiguranja, i stvaranje zakonskih uslova za upravljanje nasledstvom, zadužbinama, legatima koje porodice ostavljaju osobama sa invaliditetom koje su
lišene poslovne sposobnosti, kako bi se
nakon smrti roditelja ili staratelja sprečilo smeštanje ovih osoba u ustanove.
Principi na kojima se zasniva Strategija:
● Poštovanje dostojanstva, individualna autonomija, samostalnost osoba sa
invaliditetom, uključujući i pravo da
osobe sa invaliditetom donose odluke
o sopstvenom životu;
● Borba protiv diskriminacije i marginalizacije – povećanje jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom kroz
obezbeđivanje pristupa osnovnim pravima, uslugama i resursima;
● Puno i efektivno učešće i socijalna
uključenost osoba sa invaliditetom u
sve oblasti društvenog života kroz programe, usluge i objekte koji treba da
budu na raspolaganju osobama sa invaliditetom i
potpuno pristupačni;
SA PRAVNE STRANE
● Poštovanje različitosti i prihvatanje
invalidnosti kroz podršku različitosti u
znanju i životnom iskustvu koji treba
da budu priznati i vrednovani;
● Jednake mogućnosti i jednaka prava
i za osobe sa invaliditetom, kao što ih
imaju i ostvaruju ostali građani;
● Uklanjanje svih oblika barijera za
osobe sa invaliditetom;
● Ugrađivanje rodne ravnopravnosti u
sve segmente društvenih dešavanja uz
poštovanje jednakih mogućnosti,
● Poštovanje razvojnih kapaciteta dece
sa invaliditetom u razvijanju sopstvenog identiteta.
Savet za implementaciju Strategije
unapređenja položaja osoba sa invaliditetom će pripremati zbirne izveštaje
resornih ministarstava, institucija i drugih partnera o aktivnostima i rezultatima u oblasti unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.
Nada Abramović
● Osigurati osobama sa invaliditetom
adekvatan standard življenja i socijalnu
sigurnost, u skladu sa načelom socijalne
solidarnosti. Osobama sa invaliditetom
27
Download

Nefro 29.pdf - Savez bubrežnih invalida Vojvodine