Apel nevladinih organizacija, javnih ličnosti i
intelektualaca povodom zbivanja u Vojvodini
Predstavnici nevladinih organizacija, javne ličnosti i intelektualci Vojvodine na skupu
„Razgovor o Vojvodini“, održanom 18. aprila 2013. godine u Novom Sadu, usaglasili su
stavove o aktuelnom političkom trenutku u kojoj se Vojvodina nalazi i odlučili da ga u
formi apela upute domaćoj i stranoj javnosti.
Oko 100 učesnika razgovora, predstavnika organizacija civilnog društva, javnih ličnosti i
intelektualaca iz svih delova Vojvodine, zajednički je došlo do sledećih zaključaka, koji
su svojim potpisom podržale i mnogobrojne nevladine organizacije i ugledni pojedinci iz
svih delova Srbije (u produžetku se nalaze svi potpisnici apela):

Predstavnici političkih stranaka koje čine republičku vlast, a u saradnji sa drugim
nacionalističkim strankama i nacionalističkim i ekstremističkim organizacijama,
pa čak i onim koje su zakonski zabranjene, nad Vojvodinom i njenim građanima
sprovode politiku nasilja, koja je daleko od demokratskih principa i procedura
legitimne borbe za vlast;

Predlog Deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava AP Vojvodine po svom
sadržaju nije mogao da bude nikakav povod za organizovanje mitinga pod
nazivom „Stop razbijanju Srbije“ i medijsku hajku koja se sprovodi protiv
predstavnika legitimno izabrane pokrajinske vlasti zbog navodnog secesionizma.
Stoga, smatramo da su ciljevi organizatora mitinga sasvim drugačiji: u pitanju je i
borba za vlast ali i borba protiv autonomnosti Vojvodine i njenih specifičnosti,
kao i skretanje pažnje javnosti sa teške ekonomske situacije i pregovora koji se
vode o Kosovu;

Tačno je međutim da su prava AP Vojvodine ugrožena dugi niz godina i da
pokrajinska vlast u prethodnom periodu nije imala aktivan stav u zaštiti prava i
interesa AP Vojvodine. No i pored toga, smatramo da pokrajinska vlast ne sme
pokleknuti pod političkim i medijskim pritiscima i da mora ostvariti jedinstvo i
usvojiti ovu Deklaraciju bez obzira na to što ona ima samo simbolički karakter;

I aktuelni događaji pokazuju da je Ustav iz 2006. godine generator niza problema
u kojoj se nalazi ne samo Vojvodina nego i cela Srbija, te da je pod hitno
potrebno pokrenuti inicijativu za donošenje novog Ustava. Ovoga puta, najviši
pravni akt mora da bude predmet široke javne debate, a tokom njegovog usvajanja
neophodno je poštovati demokratske procedure, a ne da kao prethodni bude
proizvod zakulisnih dogovora političkih stranaka. On mora obezbediti i jasno
definisati ustavno-pravni položaj Vojvodine u skladu sa željama i zahtevima
njenih građana i njenim evropskim civilizacijskim bićem. Taj položaj mora štititi
specifičnosti Vojvodine i omogućiti njen nesmetani razvoj i politički subjektivitet;

Miting „Stop razbijanju Srbije“ doživeo je potpuni neuspeh, što svedoči o
političkoj zrelosti građana Vojvodine i Novog Sada, koji su odbacili argumente
organizatora i nisu želeli da učestvuju u reprizi „jogurt revolucije“, koja je bila
uvod u krvave i zločinačke ratove na prostoru bivše Jugoslavije; istovremeno,
organizatori mitinga dali su legitimitet ekstremističkim organizacijama, među
kojima se nalaze i one koje su zakonom zabranjene, što će ove organizacije
ohrabiti u njihovom antiustavnom delovanju;

Republička vlast i političke stranke i organizacije okupljene oko nje moraju
odmah da odustanu od proizvodnje krize u Vojvodini. U protivnom, snosiće punu
odgovornost za destabilizaciju političkih i bezbednosnih prilika u AP Vojvodini i
njene posledice. Rešavanje političkih nesporazuma mora se odmah vratiti u
institucije sistema;

Pozivamo predstavnike Evropske unije, Saveta Evrope, međunarodne
organizacije, ali i kritičku javnost Srbije, da se odrede prema aktuelnim
događajima u Vojvodini, kako bi se sprečilo stvaranje duboke krize koja može da
izazove nesagledive posledice;

Zahtevamo od nadležnih državnih organa da pod hitno otkriju i saopšte javnosti
ko stoji iza plakata kojima se poziva na smrt predsednika Vlade Vojvodine
Bojana Pajtića i „njegovih poslušnika“;

Osuđujemo neprofesionalno izveštavanje većine medija sa mitinga „Stop
razbijanju Srbije“ i o događajima koji su ga pratili. Većina medija je bila u
funkciji nacionalističke propagande, produkovanja krize i stvaranja neprijatelja uz
pomoć neistina i falsifikata. To svedoči da su mediji u Srbiji pod kontrolom vlasti
i stranaka koji je čine, kao i u funkciji ostvarenja njihovih interesa. Mediji i
novinari moraju da budu svesni vlastite odgovornosti za izveštavanje, a posebno
da imaju u vidu kakve katastrofalne posledice je ostavilo neprofesionalno i
ratnohuškačko novinarstvo tokom devedesetih godina. Međutim, medijske
slobode u Srbiji ugrožene su dugi niz godina i sve prethodne vlasti snose
odgovornost za trenutno stanje;

Osuđujemo najnovije udare na medijske slobode u Vojvodini koju sprovode
predstavnici vladajuće Srpske napredne stranke, a tu pre svega mislimo na
događaje u dnevnom listu „Dnevnik“ i nedeljniku „Pančevac“.
Novi Sad, 23. 4. 2013.
Skup "Razgovor o Vojvodini" održan je u četvrtak 18. aprila, sa početkom u 18 časova,
u Medija centru Vojvodine u Novom Sadu. Skupu je prisustvovalo oko 100
predstavnika nevladinog sektora, javnih ličnosti i intelektualaca, a održan je u
organizaciji koalicije nevladinih organizacija "Građanska Vojvodina".
Svoju podršku apelu uputili su sledeće nevladine organizacije i ugledni pojedinci:
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Centar za razvoj civilnog društva, Zrenjanin
Centar za regionalizam, Novi Sad
Zelena mreža Vojvodine
Građanski fond „Panonija“, Novi Sad
Helsinški odbor za ljudska prava, Beograd-Novi Sad
Otvoreni licej, Sombor
Građanska akcija Pančevo
Centar za prakičnu politiku, Beograd
Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM, Beograd
Autonomni ženski centar, Beograd
Education Association, Novi Sad
Vojvođanski klub, Novi Sad
Centar za ljudska prava, Niš
Udruženje građana Napon, Novi Sad
Inicijativa mladih za ljudska prava, Beograd
Žene u crnom, Beograd
Društvo za toleranciju, Bačka Palanka
Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Novi Pazar
Ženske studije i istraživanja, Novi Sad
Edukacioni centar, Leskovac
Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava, Beograd
Beogradski centar za ljudska prava, Beograd
Savez antifašista Srbije
Argus – Civilno udruženje Mađara u Vojvodini za prava manjina
ASTRA tim, Beograd
Centar za održive zajednice, Novi Sad
Kulturni centar DamaD, Novi Pazar
Centar modernih veština, Beograd
Gradjanske inicijative, Beograd
Vojvođanska politikološka asocijacija
Udruženje građana „Esperanca“, Novi Sad
UG Liga društvene jednakosti, Novi Sad
Pojedinci:
Filip David, književnik
Miloš Tešić, akademik
Milan Antonijević, pravnik
Dimitrije Boarov, novinar
Dragan Popović, pravnik
Danica Vučenić, novinarka
Semiha Kačar, aktiviskinja
Teofil Pančić, novinar
Mirko Đorđević, publicista
Srećko Mihailović, sociolog
Vesna Rakić Vodinelić, pravnica
Vladan Filipčev, novinar
Branka Dragović Savić, novinarka
Norbert Šinković, novinar
Zlatoje Martinov, glavni i odgovorni urednik „Republike“
Tamara Kaliterna, novinarka
Mirjana Vladisavljev, novinarka
Veselin Lazić, poljoprivredni ekspert
Svenka Savić, eskpertkinja za rodnu ravnopravnost
Gordana Perunović Fijat, novinarka
Jasminka Lukić, dipl. ing org. rada
Roža Luko Stošić, novinarka
Stanko Šušnjar, pravnik
Vladislav Radaković, profesor
Ljiljana Subotić, profesorka
Jelena Perković, novinarka
Olivera Radovanović, istoričarka umetnosti
Branislav Lučić, foto-reporter
Dragan Radovanović, likovni umetnik
Klara Oros, novinarka
Senka Jankov, profesor
Miroslav Keveždi, filozof-religiolog
Branislava Opranović, novinarka
Petar Petrović, novinar
Pavel Domonji, politikolog
Dunja Popov, novinarka
Miroslav Ilić, hirurg i publicista
Dinko Gruhonjić, novinar
Nedim Sejdinović, književnik i novinar
Maja Leđenac, novinarka
Živan Berisavljević, diplomata u penziji
Žužana Serenčeš, novinarka
Dragomir Jankov, pravnik
Goran Stanković, Niš
Nemanja Stjepanović, novinar
Marijana Beader, službenica
Rastislav Durman, novinar
Mirna Laković, studentkinja
Miloš Đajić, aktivista
Dusko Radosavljević, politikolog
Smiljana Milinkov, novinarka
Melanija Kološnjai-Nenin, aktivistkinja
Ivan Milenković, filozof
Laslo Tot, predsednik Nezavisnog sindikata radnika u kulturi Vojvodine
Janko Kubinjec, advokat
Darinka Nikolić, novinarka
Aleksandar Tadić, grafičar
Aca Udicki, hidrogeolog
Katarina Vasiljevic, studentkinja
Branislav Unkovic, hemijski inženjer
Branislava Kostić, novinarka
Miljenko Dereta, gradjanski aktivista
Sanja Kljajić, studentkinja
Kristina Koprivica, novinarka
Nada Dabić, aktivistkinja
Željko Pakledinac, pravnik
Katica Bengin, aktivistkinja
Đurđica Ćazić, aktivistkinja
Marina Grnja, aktivistkinja civilnog društva
Aleksandar Sekulović, pravnik
Jan Klinko, inžinjer
Nenad Stevović, politikolog
Aleksandra Lung, likovna umetnica
Romeo Mihajlović, aktivista
Csaba Pressburger, novinar
Lea Blaško, studentkinja
Slavko Žebić, novinar
Siniša Isakov, medijski ekspert
Marija Tešić, profesorka Medicinskog fakulteta u penziji
Danica Stefanović, aktiviskinja
Tomislav Žigmanov, filozof
Tamara Filipović Stevanović, novinarka
Gizela Štanjo-Tot, novinarka
Lara Popić, University of Toronto
Jasna Žugič, novinarka
Vladislav Radaković, politikolog
Sima Matić, izdavač
Đorđe Bugarin, poljoprivredni ekspert
Duško Medić, ekolog
Janko Drča
Vladimir Kekić
Jasmina Lazović
Mirko Miković
Goran Veselinović
Aranka Matić
Vasa Timotijević
Stevan Farkaš
Lidija Stevanović
Ratko Filipović
Branislav Sovilj
Lubor Stupavsky
Jaroslava Labat
Darnika Bolta
Branislav Pomoriški
Zoran Bubanj
Draško Bjelica
Ivan Krajcer
Ivana Radakov
Bora Vesnić
Verica Grbić
Filip Gantar
Ljiljana Gantar
Lazar Tomanoski
Marija Vukosav
Daniela Cerović
Goran Tomka
Maja Sedlarević
Tomislav Cvetkov
Zorica Pedović
Gordana Vukašinović
Nada Maksimović
Biljana Burić
Balint Ištvan
Sima Vukov
Dušica Polovina
Snežana Francuski
Nikola Šanta
Zoran Bošković
Jelena Maksimović
Radmila Tomić
Vladimir Šerkov
Marija Stanojčić-Sraka
Ranko Kucalović
Nada Lazić
Šandor Šomođi
Vesna de Groot-Gerov
Borislav Krivošija
Gordana Francuski
Miroslav Francuski
Lazar Lazić
Dragica Ćurčić
Dušan Lončar
Ratimir Svirčević
Ivana Kovljen
Dragiša Vasiljević
Nada Vasiljević
Ivana Vasiljević
Rajic Dragutin
Zvonimir Pelajić
Slavko Kulačin
Mato Groznica
Živka Kulačin
Download

Apel NVO i intelektualaca