Drugo iskustvo Neba i Pakla Anđelike Zambrano
www.divinerevelations.info/Serbo_Croatian
Na svom drugom putovanju, Anđeliki je pokazana osuda Hrišćana koji potkradaju Boga preko
desetaka i prinosa, osuda idolopokloničkih monahinja i buntovne dece, Jagnjetova knjiga života, i
još puno toga. "Reci Mojim ljudima da je Moj dolazak blizu, Ja dolazim po Svoje svete ljude, reci
Mojim ljudima da će samo sveti, da će Me samo sveti videti."
Jan. 4. 2010, 23:50pm, Empalme, Ekvador. Gospod je uzeo Anđeliku po drugi put.
Anđelika: U ponoć, neka braća iz crkve su stigla u moju kuću,
zatim su mediji stigli, i sve je bilo snimljeno.
Dok sam bila na krevetu, iznenada, ugledala sam dva anđela. Kao i
ranije, uzeli su me za ruke i rekli, "Ustani, jer te Car careva i
Gospodar gospodara čeka." Kada sam ustala, videla sam svoje telo
kako leži tamo, i druge ljude koji su bili u sobi. Počela sam da
hodam. Ispružila sam ruke prema anđelima i počeli smo da idemo
nagore. Uznosili smo se veoma brzo, i samo za nekoliko
sekundi stigli smo pred Gospoda. Čula sam anđele kako
slave, "Aliluja...Svet, Svet." Bila sam jako srećna.
U Carstvu Božijem je bio prekrasan vrt. Videla sam Gospoda
kako mi prilazi. Rekao je, "Kćeri, čekao sam te, jer imam
puno stvari da ti kažem", "Gospode, evo me, želim da
ostanem sa Tobom. Ne želim da se vratim na Zemlju, molim
te dozvoli mi da ostanem sa Tobom." Gospod je odgovorio,
"Dete moje, treba mnogo toga da uradiš. Treba da radiš,
treba da izvršiš Moj zadatak. Pokazaću ti nešto za tvoj život, nešto za Moje ljude, i nešto posebno
za čovečanstvo, zato što Ja želim da spasem čovečanstvo i ne želim da niko propadne."
1
Tada sam ugledala dva anđela, Mihajla i Gavrila,
kako drže veliki svitak; bili su veoma lepi i sjajni.
Dok sam gledala u taj svitak, upitala sam, "Šta je
to?" i Isus je rekao, "Da li želiš da znaš šta je u
svitku?" Odgovorila sam, "Da Gospode." On je
rekao, "Mihajlo, otvori ga." Kada je Anđeo Mihajlo
počeo da otvara svitak, ugledala sam zlatna slova,
kao brojeve, ali ih nisam razumela. Pomislila sam,
"šta je to?", i Anđeo Mihajlo je odgovorio, "Sva ova slova i brojevi koje vidiš ovde su oni ljudi na
Zemlji koji su prihvatili našeg Gospoda kao svog jedinog Spasitelja, kroz iskustvo koje si ti imala
sa Njim." Bila sam veoma uzbuđena i upitala sam ga, "Koliko ih ima?" On mi je saopštio čitav broj
duša u hiljadama.
Bila sam pogođena i počela sam da plačem, "Gospode mnogo se duša obratilo", On je odgovorio,
"Vidiš, ovaj anđeo, Anđeo Gavrilo, ima ceo broj onih ljudi koji su bili tuđi Mojim putevima i koji
su sada došli k Meni, oni su došli k Meni dete Moje." Brzo sam pogledala na broj i primetila da je
bio veliki iznos. Rekla sam, "Gospode to znači da je moja kruna puna perli i da ćeš me ostaviti
ovde u Svom Carstvu?" Gospod je odgovorio, "Ne dete Moje, još nije tvoje vreme, treba da se
vratiš na Zemlju. Da li bi želela da vidiš svoju krunu?"
Veoma uzbuđena odgovorila sam, "Oh da Gospode, volela
bih da vidim moju krunu," On je rekao, "Anđele Gavrilo,
donesi njenu krunu." Anđeo Gavrilo je brzo sledio
Njegovu zapovest. Kada se vratio, videla sam kako nosi
veoma veliko postolje, sa prelepom krunom, ali sa samo
nekoliko perli na njoj. Upitala sam, "Gospode, čija je ovo
kruna?" Odgovorio je, "To je tvoja kruna dete Moje."
Pitala sam, "Ali Gospode, zašto moja kruna nije puna perli,
ako je mnogo duša došlo k Tebi Gospode?" Odgovorio je,
"Kćeri, još te čeka dugačak put, samo 3,500 duša je došlo u Moje prisustvo, ali ti moraš da ideš i
propovedaš Moju Reč zato što još uvek ima mnogo duša koje treba da dođu k Meni." Ali
Gospode, zašto ne mogu da ostanem? Odgovorio mi je, "Kćeri, zato što Kruna Života treba da
bude puna perli." Razumela sam i rekla, "Uredu Gospode, izvršiću tvoj zadatak." Onda je rekao,
"Imam nešto da ti pokažem dete Moje."
Gospod me je uzeo, i počeli smo naglo da se spuštamo sa neba u tunel koji vodi u pakao, baš kao i
prvi put kada sam doživela Pakao. Rekla sam, "Oh! Gospode, šta se događa?" Isus je rekao, "Imam
nešto da ti pokažem u paklu," "Ali Gospode ja ne želim da budem ovde. Gospode, seti se našeg
prvog iskustva, već si mi pokazao mnoge stvari", On je rekao, "Da dete Moje, ali sada ću ti
pokazati druge stvari."
Sišli smo u plamen još jednom, i ja sam počela da plačem, zato što nije lako biti tamo. Rekla sam,
"Gospode, želim da izađem odavde, molim te pomozi mi, pomozi mi." Čula sam milione ljudi kako
govore, "Oh Gospode, pomiluj me, pomozi mi molim te, Gospode, pruži mi još jednu priliku."
2
Među svim tim ljudima, čula sam nekoga kako govori, "Molim sada za tvoj oproštaj Gospode, zato
što sam ukrao od tebe, oprosti mi za krađu, ukrao sam od tebe Gospode i ne želim to više da
radim." Upitala sam, "Gospode, ko je on i zašto kaže da je ukrao od Tebe?" "Dete Moje pokazaću
ti ko je on." Ušli smo u njegovu ćeliju i ugledala sam izobličenog čoveka. Vatra je planula i mogla
sam da vidim da se muči.
Svi ljudi koji su u paklu imaju ploču na svojim grudima, i broj 666
na svojim čelima. Ovaj čovek je pružio svoju ruku i rekao,
"Gospode oprosti mi." Upitala sam, "Zašto ste ovde, zašto tražite
oproštaj od Gospoda, zašto? Kažete da ste pokrali Boga, ali niko ne
može da ukrade od Boga? To je nemoguće, zašto kažete da ste Ga
pokrali?" Odgovorio je, "Rećiću ti moju priču...Ja sam bio
hrišćanski starešina, 20 godina sam znao Hrista, ali tokom tih 20
godina rekao sam: sav taj novac od desetka i prinosa je samo za
izdržavanje pastira, ali sada žalim zbog toga zato što razumem i
znam da nije bio za njih, bio je za Gospoda, i zato govorim da sam
pokrao Boga ... Sada na Zemlji ima mnogo ljudi koji potkradaju
Gospoda kao što sam i ja. Kada se vratiš na Zemlju, reci svim tim
ljudima koji ne žele da daju svoje prinose i desetke, da ne kradu
Gospodu, inače će završiti u Paklu, i da ni jedan lopov neće uću u
Carstvo Nebesko. Ja sam znao Svetu Reč, sada žalim i shvatam da
sam pokrao Gospoda." (Malahija 3:8) Rekao je, "Reci ljudima da kada daju Bogu, da daju sa
istinskom ljubavlju." (2. Kor 9:7) Ovaj čovek nastavio je da moli, "Gospode oprosti mi", i Gospod je
odgovorio, "Prekasno je, nema više prilike za tebe."
Upitala sam tog čoveka, "Ali zašto se pokrali Boga, zašto? Znali ste vrlo dobro da ne smemo da
krademo Božije desetke i prinose." On je odgovorio, "Da, znao sam vrlo dobro, ali nikada to nisam
ispunjavao, nikada to nisam činio jer sam bio veoma nadmen čovek."
Nemojte nikada krasti od Gospoda, podajte svoje desetke i prinose Bogu zato što ono što vi i ja na
Zemlji dajemo Gospodu nije za ljude. Kada dajemo Bogu iz sveg srca, to je za Cara nad carevima i
Gospodara nad gospodarima.
Biblija kaže da nas Gospod testira, to je jasno napisano u Malahiji 3:8-10 Eda li će čovek zakidati
Boga? A vi mene zakidate; i govorite: U čem Te zakidamo? U desetku i u prinosu. Prokleti ste, jer
me zakidate, vi, sav narod. Donesite sve desetke u spreme da bude hrane u mojoj kući, i okušajte
me u tom, veli Gospod nad vojskama, hoću li vam otvoriti ustave nebeske i izliti blagoslov na vas
da vam bude dosta. Ako želite da Bog izobilno blagoslovi vaš život i vašu porodicu, onda nemojte
nikada krasti od Boga. Vreme je da blagoslovimo Boga, da bi On mogao da blagoslovi naš život.
Gospod je rekao, "Sada ću ti pokazati nešto drugo." Nakon što smo napustili to mesto, Gospod me
je podsetio na nešto što mi je pokazao pre mog drugog iskustva, u novembru. Tada su mi bile
pokazane Ćelije u Paklu, i posebna Reč.
3
Anđeliki je pokazana reč 'ARVIERD'. Istraživanja ukazuju na stari Italijanski, ili Latinski.
Tokom istraživanja pronašli smo drevni rukopis od 400 strana u vezi sa ovom rečju, koji govori o
stvarnom Paklu.
Nisam znala njeno značenje, ali sam razumela da se odnosila u nekom smislu na religioznost.
Isus me je vratio na ono isto mesto, da vidim te
ćelije još jednom. Kada smo ušli, ugledala sam na
hiljade ljudi. Tamo su bile dve žene obučene u
crno. Upitala sam Isusa "Ko su one?"
Bila sam šokirana da vidim monahinje, i u
njihovim rukama ogromne zmije, koje su
oblikovale nešto nalik krstu i brojanici.
Rekla sam, "Ali kako to, zašto su one ovde?" Jedna od njih je progovorila tužnim glasom i rekla,
"Ja sam bila monahinja na Zemlji, ali sada sam na ovom mestu." Videla sam kako je počela da se
moli i kako je zmija stezala njene ruke. U njenim rukama je bilo na hiljade crva. Gospod je rekao,
"Pogledaj u slušaj ove reči." Ona je počela da plače, "Oh Gospode! Ne mogu više da izdržim, hoću
da izađem iz ovog mesta, ne želim da budem ovde, molim te Gospode, pomozi mi, pomozi mi!"
Tada sam videla drugu ženu; i delovi njihovih života su mi bili
otkriveni na nekoj vrsti ekrana. Videla sam ko su te monahinje ustvari
bile, i njihove skrivene živote. Videla sam kako su te monahinje imale
seksualne odnose sa sveštenicima, i kako su neke od tih monahinja
bile i lezbejke. Videla sam mnogo toga, i sada se one jako kaju. Ali na
žalost, više nije bilo nikakve prilike za njih da se pokaju; bilo je
prekasno. Te monahinje su rekle, "Idi i reci svima na Zemlji, da ne
dolaze na ovo mesto, molim te idi i reci im da ne dolaze ovde."
Nekada monahinje i sveštenici govore da će se moliti da Bog oslobodi
duše iz Purgatorijuma. Ali kažem vam istinu danas, bilo da mi verujete ili ne. NE postoji takvo
mesto kao što je Purgatorijum. Purgatorijum su izmislili ljudi, to su izmislile Pape. Biblija jasno
kaže da postoji Nebo i stvarni Pakao. Isus me je odveo na oba mesta, ali nikada u purgatorijum. On
mi je jasno rekao, "Purgatorijum ne postoji, idi i reci čovečanstvu da odluče dok su na Zemlji,
zato što samo dok život još traje, postoji prilika za pokajanje."
Mnogi ljudi kažu, "hajde da se molimo, da bi naši rođaci mogli da napuste purgatorijum."
Prestanite sa tim! Zato što ako su u Paklu, odvojeni od Hrista, oni NIKADA neće izaći napolje.
Žalosno je ali to je istina, oni su u Paklu.
4
Ali ako su umrli sa Hristom u svojim srcima, onda su u prisustvu našeg Nebeskog Oca. Srce me
boli kada pomislim koliko je mnogo duša prevareno đavolom da veruju u purgatorijum.
Prijatelju moj vreme je da saznaš istinu, purgatorijum NE postoji, prosto NE postoji. Moraš
napraviti odluku, gde i sa kim želiš da provedeš večnost? Odluči sam, da li je to Carstvo Nebesko
sa Isusom Hristom ili Pakao sa satanom. Gospod mi je
zapovedio da budem
veoma direktna kada vam
govorim ovo, bilo da
verujete ili ne. Ja
ispunjavam
zapovest
Gospoda zato što ćemo
jednog dana vi i ja stati
pred Boga, i odgovarati
za sve dobro i loše što
smo učinili na Zemlji.
Ako se ne pokajate za
veše grehe i za vaše
idolopoklonstvo, završiće
te u Paklu. Obratite se
Hristu; On će vam dati
večni život.
Ne želim da vas plašim, ali to je istina. Reč Gospodnja je
veoma jasna a ona kaže da NI JEDAN lopov neće ući na
Nebo.
Gospod mi je pokazao da je unutar svake ikone/statue
demon. Zbog toga ljudi dolaze Devici od Gvadalupe,
Devici Bioskopa, Devici Mariji i mnogim drugim
devicama 1 2 3 4. Čak i statue sa ‘Božanskim
Mladencem’ (Isusom kao detetom). Molim vas verujte mi,
iza svih tih statua stoje demoni. Mnogi ljudi tvrde da su
išli kod Device od Gvadalupe ili Božanskog Mladenca i
primili isceljenje. Ali u svim ovim ikonama je demon.
Đavo sluša i svojom prevarnom silom, on ponekad čini
da izgleda kao da se dogodilo čudo, zato da biste
nastavili da verujete i da mu se poklanjate. Slušajte me,
đavo će vam naplatiti skupo i daće vam večnu smrt. Zato
prestanite da se poklanjate slikama i tražite Hrista, jer će
vam On dati večni život, život u izobilju.
5
Gospod mi je pokazao te monahinje, i one su jaukale, "Hoću da izađem odavde, žalim što sam
poštovala idole, i činila greh na Zemlji, i sada ne mogu da izađem sa ovog mesta." Upitala sam
jednu od njih, "Ali ti si znala istinu? Znala si Božiju Svetu Reč?" Odgovorila je, "Da, znala sam
Svetu Reč, ali se nikada nisam pokajala, nikada nisam tražila Hrista. Monahinje se u manastirima
nalaze iz raznih razloga. Ja sam bila u manastiru zato što sam doživela bolno ljubavno
razočarenje. Mnogo monahinja se nalazi u manastirima zato što su doživele razočarenje u ljubavi.
U mnogo slučajeva, njihov verenik ih je napustio pred oltarom, ili ih je njihov mladić prevario,
mnoge monahinje su na žalost u manastirima zato što su njihovi životi puni problema i manastir im
je izgovor. Istina je, u stvari, da one služe satani."
Gospodnja Sveta Reč kaže u 1. Korinćanima 6:9-10 "Ili zar ne
znate da nepravedni neće naslediti Božije carstvo? Ne
zavaravajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni
pohotnici, ni pederasti, ni kradljivci, ni pohlepni, ni pijanice, ni
klevetnici, ni razbojnici neće naslediti Božije carstvo."
Njegova Sveta Reč je jasna, Otkrivenje 21:8 "A strašljivima i
nevernima i poganima i krvnicima, i kurvarima, i vračarima,
i idolopoklonicima, i svima lažama, njima je deo u jezeru što
gori ognjem i sumporom; koje je smrt druga."
Svi ljudi koji su u Paklu nemaju načina da izađu napolje,
prekasno je za njih. Ali vi koji ste živi na Zemlji, još uvek se
možete pomiriti sa Bogom. Nemojte propustiti tu priliku, možda je sada dok gledate ovo, poslednja
prilika koju vam Bog daje da se pokajete. Izbegnite Pakao, jer Hristos pruža Svoje ruke milosti
prema vama.
Kada smo napustili ćeliju počela sam da plačem i rekla, "Gospode odvedi me odavde, ne želim da
budem ovde." Izveo me je napolje i rekao, "Želim još nešto da ti pokažem…" Dok smo odlazili,
čula sam vrištanje jedne devojke, "Pomozite! Pomozite!" "Ko si ti? Zašto si ovde?" upitala sam.
Devojka je odgovorila, "Ja sam tinejdžer, imala sam samo 15 godina kada sam umrla, i došla na
ovo mesto." "Ali zašto si ovde? Šta te je dovelo ovde?" upitala sam. Odgovorila je, "Mislila sam da
imam čitav život pred sobom, zato što sam bila vrlo mlada. Ljudi su mi govorili o Hristu i spasenju,
ali bi ja uvek govorila da su Evanđelski Hrišćani ludi. Uvek sam odbacivala Svetu Reč. Nisam htela
da prihvatim Gospoda. Svaki put kada bi mi govorili, ja sam se samo smejala i rugala im se. Sada
vidim da sam napravila najveću grešku u svom životu. Pogledaj me, ovde sam i gorim u plamenu.
Poginula sam u saobraćajnoj nesreći i sada žalim veoma. Isprobala sam sve moguće puteve koji
6
vode izvan ovog mesta, i kada ga pronađem, ne
mogu da izađem zato što mi demoni koji me
muče priđu i kažu, ‘Ne možeš napustiti ovo
mesto, ti si ovde zauvek.’ Ne želim da budem
ovde, oh molim te pomozi mi, pomozi mi!"
Rekla sam, "Ne mogu ništa da učinim za tebe,
volela bih da mogu da pomognem svim ovim
ljudima."
Gospod je rekao, "Nema više prilike za one
koji su ovde, nego samo za one koji su na
Zemlji." Devojka je rekla, "Oh molim te idi i
reci čovečanstvu, i mojoj porodici da ne dolaze
na ovo mesto. Idi i govori omladini koja još
uvek ima priliku da traži Hrista, reci im da se odvrate od greha. Nekada na Zemlji, ja sam živela
užasan život, život pun greha, bila sam veoma gorda, uživala sam da idem na žurke jednu za
drugom, nikada nisam slušala svoje roditelje, uvek sam bila nepokorna. Sada žalim veoma, i želim
da mi oproste, želim da izađem odavde, reci svima na Zemlji da ne dolaze ovde, da ne dolaze,
molim te. Reci im da poštuju svoje roditelje, da prihvate Hrista, zato što On jedini spasava, On
jedini spasava, đavo me je prevario, sada znam da nikada ne mogu da napustim ovo mesto, koliko
samo žalim."
Plakala je i pružala ruke, ja sam htela da joj pomognem ali kada sam pružila svoju ruku, ona je
počela da vrišti i bila je povučena nazad u plamen. Jecala sam, "Gospode, kako je užasno biti na
ovom mestu" On je odgovorio, "Da kćeri, zapamti ovo, idi nazad na Zemlju i ispunjavaj Moje
zapovesti, da bi čovečanstvo moglo da veruje da je Pakao stvaran i večan, jer još uvek ima mnogo
onih koji ne veruju u Pakao, ima mnogo onih koji se podsmevaju i govore da je Pakao bajka."
Nekoliko dana pre mog prvog iskustva u Paklu Gospod mi je
dao viziju i rekao, "Pogledaj, ova osoba je otišla u pakao."
Reč je o popularnom čoveku poznatom po imenu MJ, i po
njegovoj beloj rukavici. On je otišao u pakao iz razloga koji
sam navela u mom prethodnom videu. Dok sam snimala taj
video, Gospod mi je rekao, "Govori o njemu." Zato vam
govorim za njega da je on u plamenu Pakla.
Rekla sam "Gospode, rekao si mi da ću imati drugo iskustvo,
zato te molim da mi otkriješ o ovom čoveku, želim da vidim
ko je taj čovek." Dok sam prilazila tom mestu u plamenu,
primetila sam mnogo demona kružno raspoređenih, i unutar
tog kruga bio je neko ko se mučio. Pružao je svoje ruke koje
su gorele i vrištao, "Pomozite! Pomozite!" Mogla sam da
razumem jezik na kome je govorio.
Toliko sam htela da mu pomognem, mogla sam da vidim
kako su ga demoni podizali i terali da igra i peva kao što je
7
činio na Zemlji. Demoni su ga ismevali i bacali u vatru. Podizali su ga i bičevali. Vrištao je u
užasnom bolu. Oh, kako je stravično bio mučen.
Srce me je bolelo gledajući to i rekla sam, "Gospode, molim te učini nešto, oh! Gospode pomozi
mu." Dok sam pružala svoju ruku da mu pomognem, ruka mi je odjednom počela da gori, i ispunila
se crvima. Rekla sam, "Gospode pogledaj! Šta se događa?" Tada su demoni počeli da mi se smeju i
rugaju, govoreći "Ti ćeš ostati na ovom mestu."
Tada sam primetila da ne mogu da vidim ili osetim da je Gospod pored mene, izgledalo je kao da
sam sama. Vikala sam, "Gospode, otišao si, zašto sam još uvek ovde?" Demoni su rekli, "Mi ćemo
te mučiti, ti ostaješ ovde." Tada sam začula užasavajući smeh, bio je tako strašan, "Ha ha ha, ti
ostaješ ovde. Konačno sam te uhvatio, baš gde te želim. Želeo sam te ovde zato što si mi ukrala
mnogo duša, uništiću te, ti ovde pripadaš." Dao je naredbe demonima, "Odvedite je, odvedite je
tamo gde joj je mesto."
Odgovorila sam, "Ne, ne, ja ne ostajem ovde zato što je Gospod sa mnom. Rekao je da me neće
ostaviti ovde." Tada sam čula satanin glas "Ti ostaješ ovde, ti ostaješ ovde zato što Gospod nije sa
tobom. Pogledaj okolo, On nije sa tobom." Pogledala sam, ali nisam mogla da vidim Gospoda.
Osećala sam se tako usamljeno, i počela sam da sumnjam. Počela sam da plačem i da vičem,
"Gospode, zašto si me ostavio? Zašto Gospode, zašto?"
Trenutno Gospod je rekao, "Kćeri, ja sam ovde." Čula sam Njegov glas u mojim ušima. Gledajući
pravo u satanu, odgovorila sam, "Gospod je ovde sa mnom." A on je odgovorio, "Ne nije,
pogledaj." Nisam mogla da vidim Isusa, ali sam mogla da čujem njegov glas. Počela sam opet da
sumnjam zato što su mi se demoni jako približili. Osetila sam konopac vezan oko struka kako me
vuče prema tom groznom glasu. Rekao je, "Ti prokleta budalo, to si ti, prokleta budala. Uništiću te
zato što si podstakla mnoge duše da ne dolaze u pakao, mnoge duše su spašene od pakla zbog tvog
propovedanja. Da nisi to više radila, začepi svoja usta, samo začepi svoja usta, uništiću te, ubiću
te."
Nastavila sam da plačem dok me je optuživao. Odjednom odgovorila sam, "NE satana, nećeš me
uništiti, zato što je Gospod rekao da je On sa mnom. Ne mogu da Ga vidim, ali zaista znam da je
On ovde." Satana je nastavio da mi se smeje.
Bila sam povučena na neko mesto, bliže tom zlom glasu koji je govorio. Viknula sam, "Krv Isusova
ima moć i ja sam pokrivena Njegovom krvlju, ona me pokriva i satana će pobeći zato što je Krv
Isusova na meni. Veći je Onaj koji je sa mnom nego ti. Veći je Onaj koji je sa mnom." Nastavila
sam da ponavljam te reči. Tada sam osetila da sam se nečeg oslobodila; kao da je nešto spalo sa
mene; to je bilo uže koje je bilo obmotano oko mog struka.
Konačno, našla sam se izvan Pakla, i opet u prisustvu Božijem. Gospod je rekao, "Hoću da ti
uručim ovu poruku da kada se vratiš na Zemlju, odeš i kažeš Mojim ljudima da Me traže u Duhu
i Istini (Jovan 4:24). Idi reci Mojim ljudima da žive sveto. Idi i reci Mojim ljudima da je sada vreme,
da je sada vreme da duboko razmišljaju o Svetoj Reči. Ja ne želim da Moji ljudi samo čitaju,
nego i da istražuju Moju Svetu Reč. Zato kćeri, što se na Zemlji iz dana u dan umnožava
otpadništvo, i mnogo će Moje dece, mnogo Mojih izabranih, biti prevareno. Kćeri, reci Mojim
8
ljudima da istražuju Moju Svetu Reč zato da ne bi mogli da budu prevareni i da traže Moje
prisustvo u duhu i istini."
Plačući rekla sam, "Oh! Da Gospode. Poslušaću. Ali Gospode, potrebna mi je tvoja pomoć, molim
te pomozi mi Gospode." Odgovorio je, "Kćeri, kada se vratiš nećeš se bojati jer ću ja biti pored
tebe. Ja ću govoriti kroz tvoja usta ono što treba da kažem Mojim ljudima. Video sam da mnogi
ustaju protiv tebe, ali zapamti Ja ću uvek biti sa tobom kao što sam obećao, i Ja sam tvoj verni
svedok." Tada sam ugledala anđele oko sebe.
Prepoznala sam Anđela Mihajla, zato što sam ga srela ranije. Gospod je
rekao, "Slušaj, anđeo Mihajlo će ti pokazati nešto." Anđeo Gavrilo je
isto bio pored mene. Tada me je anđeo Mihajlo uzeo za ruku, i Gospod
mu je zapovedio, "Odvedi je i pokaži joj šta imaš."
Hodajući, ubrzo smo počeli da se penjemo uz prekrasne stepenice.
Ličilo je na balsku dvoranu. Na uzvišenom mestu te dvorane bio je
oltar, sa prekrasnom zlatnom propovedaonicom. Kada smo prišli
propovedaonici, ugledala sam ogromnu knjigu i upitala Mihajla, "kakva
je ovo knjiga?"
Dok je Mihajlo bio s desne strane propovedaonice, stavio je svoju ruku na knjigu i podigao glas
govoreći, "Anđelika, ova knjiga koju vidiš ovde jeste Knjiga Života." Otvorila sam je i pogledala,
stranu po stranu. Rekla sam, "Šta ova knjiga znači, šta je napisano u njoj?" Mihajlo je rekao,
"Otvori je, u ovoj knjizi su zapisana sva imena onih koji su se pokajali na Zemlji i obratili svoje
živote ka Nebeskom Ocu."
Dok sam pregledala knjigu, upitala sam Mihajla, "Da li je
moje ime zapisano ovde?" "Da, pogledaj i naćićeš ga."
Gledala sam, ali nisam mogla da ga nađem. Pomalo
zabrinuta, upitala sam, "Nije ovde, moje ime nije ovde, ne
mogu da ga nađem, gde se nalazi?" Odgovorio je,
"Pogledaj, evo tvog imena." Bilo mi je drago da vidim
svoje ime, ali nisam mogla da ga razumem zato što je bilo
napisano na drugom jeziku. Primetila sam da mnoga
imena svetlucaju, pa sam ga upitala, "Zašto ova imena
sijaju i svetlucaju?" Odgovorio je, "Ta imena koja vidiš
da svetlucaju u Knjizi Života, su oni ljudi na Zemlji, koji se baš u ovom trenutku kaju za svoje
grehe i traže Božije prisustvo. Pogledaj, ova ostala imena se skoro ne vide a mnoga koja se brišu,
su oni ljudi na Zemlji koji odlaze sa Božijih puteva. Moraš da učiniš nešto, učini nešto!"
Ponovo je stavio ruku preko Knjige Života i rekao mi, "Idi i reci čovečanstvu da ako njihovo ime
nije zapisano u ovoj Knjizi, ne mogu ući u Carstvo Mog Nebeskog Oca, ne mogu ući u Carstvo
Nebesko." Odgovorila sam, "Uredu, učiniću to." U Otkrivenju 20:15 je napisano "i ko se ne nađe
napisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno." Izašli smo napolje i vratili se k Isusu, koji je
rekao, "Vreme je da se vratiš na Zemlju."
9
Da li misliš da je tvoje ime zapisano u Knjizi Života? Ako ne misliš da jeste, idi i traži Boga. Ako
si okrenuo leđa Bogu, pomiri se sa Njim, zato što je On voljan da ti oprosti, bez obzira na to šta si
učinio. Zapamti, On je došao da spase grešnike, On je došao da oprosti sve grehe čovečanstva na
Zemlji. Samo otvori svoje srce i zamoli Ga za oproštaj. On je voljan da nas očisti od nepravednosti,
kao što je jasno rečeno u 1. Jovanovoj 1:9 "Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da
nam oprosti grehe naše, i očisti nas od svake nepravde."
Dok smo se vraćali nazad na Zemlju, videla sam svoje telo
kako leži tamo. Bilo je rano jutro; oko 7:00am. U mojoj
kući, mogla sam da vidim moju porodicu i neke članove
crkve. Gospod je rekao, "Kćeri, uđi u svoje telo, uđi u
svoje telo odmah", "uredu Gospode," odgovorila sam.
"Zapamti ovo, imaćeš mnogo iskustava sa Mnom, i
uskoro će biti i treće u vezi sa tim šta se događa sa Mojim
ljudima. Samo zapamti Ja sam sa tobom." Odjednom sam
ugledala svetlost i anđeli su počeli da pevaju. Posle mnogo
časova, bila sam konačno sposobna da otvorim oči. Bilo mi
je potrebno mnogo dana da se oporavim.
Želim da znate da sve što ste čuli na ovom videu NIJE bajka, Gospod mi je dopustio da doživim to.
Želim da znate da ako je potrebno da vam Bog oprosti, onda zatvorite svoje oči, stavite svoju desnu
ruku na srce i pomolite se, recite Mu,
"Gospode Isuse, kajem se za sve svoje grehe, kajem se jer sam
zgrešio protiv tebe; molim Te Gospode oprosti mi grehe i očisti
me Svojom Dragocenom Krvlju, molim Te upiši moje ime u
Knjigu Života. Zapečati me Svojim Svetim Duhom, uđi i boravi
u mom životu i oslobodi me od svake pokvarenosti. Odričem se
pohota telesnih; odričem se pređašnjeg života, i svega što ti
nije ugodno, objavljujem danas da su svi okovi koji me vezuju
zbačeni, slobodan sam, zato što si me Ti oslobodio. U ime
Isusa, Amin."
Neka Božiji mir bude u našim srcima, i zapamtite da je Sveti Duh, i samo Sveti Duh taj Kojim se
pobeđuju svi gresi. Neka vas Bog blagoslovi.
Anđelika Zambrano Mora
---------------------------------------------Ako želite da budete deo ovog služenja možete nas kontaktirati na sledećoj e-mail adresi:
[email protected]
[email protected]
(Ako je moguće, koristite Španski)
**Ova verzija je minimalno skraćena, redigovana i ilustrovana.
Izvorni video je na Španskom. Prevod sa engleskog [email protected]
10
Download

Serbo Croatian, Prepare to Meet Your God, 2nd Video