AKATIST Presvetoj Bogorodici u čast Njene ikone MLEKOPITATELjNICE AKATIST Presvetoj Bogorodici u čast Njene ikone MLEKOPITATELjNICE . Ikona se praznuje se 25 januara i 16 jula Kondak 1. Tebi izabranoj od kćeri ljudskih da budeš Mati Hrista Boga našeg, iz ljubavi prinosimo pesme hvale. A ti, Koja si Sina Božijeg neiskazano rodila, i kao Mladenca mlekom hranila, sačuvaj nas od nasrnulih na nas zala, žalosti i nevolja, da Ti neprestano kličemo: Raduj se, Bogorodice Djevo, Mlekopitateljnice, oradosti nas blagodaću Sina Tvojega! Ikos 1. Anđelski horovi u pećinu pogledaše, i tamo Djevu Čistu ugledaše, kako mlekom doji Sina Svoga, i klicahu Blagoslovenoj ovako: Raduj se, jer si rodila Tvorca sveta! Raduj se, jer hraniš Hranitelja vaseljene! Raduj se, jer u pelene povijaš Zakrilitelja neba oblacima! Raduj se, jer rukama nosiš nošenoga na Heruvimima! Raduj se, jer se od Tebe rodi kao Dete Stvoritelj sviju! Raduj se, jer kao Mladenac plakaše Darodavac radosti svetu! Raduj se, Bogorodice Djevo, Mlekopitateljnice, oradosti nas blagodaću Sina Tvojega! Kondak 2. Videći Sveta Djeva na grudima Svojim Bogomladenca gde leži, govoraše njemu: kako Te mogu hraniti, Tvorca moga, kome sve Vojske Nebeske kliču: Aliluja! Ikos 2. Sva slovesna tvar ne razumevaše kako Djeva ostaješ, a mlekom hraniš Bogomladenca, no ipak, verujući neizrecivoj tajni ovoj, pobožno Ti sva tvar kliče: Raduj se, Djevo Sveneporočna! Raduj se, Matero Sveprekrasna! Raduj se devstvenica Pravilo! Raduj se, matera večni Ukrase! Raduj se, Prečista Djevo i Majko! Raduj se, Blagoslovena među ženama! Raduj se, Bogorodice Djevo, Mlekopitateljnice, oradosti nas blagodaću Sina Tvojega! 1 Kondak 3. Sila Višnjega oseni Te, Bogorodice Djevo, i dade Ti snage da poviješ i mlekom hraniš Onoga Koga veličaju svi krajevi zemlje, i Kome pevaju pesmu veliku: Aliluja! Ikos 3. Imajući slobodu veliku pred rođenim od Tebe, Bogomati, pogledaj na tuge i nevolje koje nas snalaze, i umoli Hranjenoga od Tebe za nas grešne i nedostojne sluge Tvoje, da se izbavimo od ljutih napasti, i Tebi kličemo ovako: Raduj se, Roditeljko naše večne Utehe! Raduj se, Odgajiteljko večnog Blagoslova našeg! Raduj se, Mati Crkve Svedobrotna! Raduj se, jer si nas decom Božjom nazvala! Raduj se, bogonosni Prestole Svete Trojice! Raduj se, Carstva Nebeskog divna Tajnice! Raduj se, Bogorodice Djevo, Mlekopitateljnice, oradosti nas blagodaću Sina Tvojega! Kondak 4. Bura žalosti i nevolja zahvati nas, grešnike, i strepimo da ne potonemo u moru žitejskom; zato nam se javi kao Golubica Nojeva nad kovčegom, pružajući granu maslinovu nama koji Hristu Maslini (Rm.11,17) kličemo: Aliluja! Ikos 4. Čuvši žena blagorazumna reči života večnoga, izgovarane od Sina Tvoga, proslavi Tebe, Njemu kličući: „Blagoslovena utroba koja Te je nosila, i dojke koje si sisao!“ (Lk.11,27). Zato primi i od nas, iako slabe, ove pohvale: Raduj se, Biseru mnogoceni, Mlekopitateljnice! Raduj se, Nova Evo – Djevo Mati! Raduj se, Cvete neuveli i svagda cvetni! Raduj se, Mati Života, sveosvećena Riznice! Raduj se, Čašo svezlatna, jer nosiš Hrista, Manu Nebesku! Raduj se, jer nas Hlebom Života hraniš u preporađaš! Raduj se, Bogorodice Djevo, Mlekopitateljnice, oradosti nas blagodaću Sina Tvojega! Kondak 5. Bogonosne ruke Tvoje, Sveopevana, pruži ka nama nemoćnima; podigni nas iz čamotinje i spasi od beznađa, da u radosti duševnoj i duhom nesmućenim, Sinu Tvome kličemo: Aliluja! Ikos 5. Vide Te u Duhu bogovidac Isaija, da ćeš u utrobi začeti Dete Mlado ‐ Emanuila (Is.7,14) , i zato Ti klicaše: 2 Raduj se, Roditeljko Predvečnoga Boga! Raduj se, jer je Tobom Bog sa nama – Emanuil! Raduj se, Ispunjenje svih proroštava! Raduj se, Radosti sviju Proroka! Raduj se, Majko od svega sveta Očekivanoga! Raduj se, Večna Zemljo živih roda ljudskoga! Raduj se, Bogorodice Djevo, Mlekopitateljnice, oradosti nas blagodaću Sina Tvojega! Kondak 6. Propovednici svagdaglasni mnoga su čudesa Tvoga milosrđa, koja se toče od Tvoje ikone Mlekopitateljnice, što obilno daruješ svim njenim poklonicima, zbog čega Hristu Bogomladencu kličemo glasom pohvale: Aliluja! Ikos 6. Zasija kao sunce jarko iz obitelji Save Osvećenog, svečasna Ikona Tvoja Mlekopitateljnica, i pred njom Te smireni monasi svagda proslavljaju, kličući ovako: Raduj se, obitelji Hilandarske predivni Ukrase! Raduj se, čvrsta Zaštito i Odbrano od neprijatelja vidljivih i nevidljivih! Raduj se usrdna Primateljko naših molitava! Raduj se milosrdni Odgovore na sve naše molbe! Raduj se jer čuješ i primaš uzdahe naše! Raduj se, Ubruse svih naših gorkih suza! Raduj se, Bogorodice Djevo, Mlekopitateljnice, oradosti nas blagodaću Sina Tvojega! Kondak 7. Kada Prepodobni Sava Osvećeni imaše preći u život večni, proročki izreče da će posle mnogih dana doći u obitelj njegovu sin carev sa zapada, imenjak njegov Sava Sveti, i da će mu dati Ikonu Tvoju, Vladičice, na trajni blagoslov i radost pevajućima: Aliluja! Ikos 7. Novi ugodnik Božji, Sava Svesrpski, dođe u obitelj drevnu Jerusalimsku, i dobi, po reči Save Osvećenog, ovu svetu Ikonu Mlekopitateljnicu, i donese je na Svetu Goru, u obitelj Hilandarsku, da Ti monasi i verni kličemo ovako: Raduj se, Posetiteljko naša iz Svetog Jerusalima! Raduj se, jer posvuda o vernim hrišćanima promišljaš! Raduj se jer i nas grešne ne zaboravljaš! Raduj se, jer nam milost Ikonama tvojim svagda obnavljaš! 3 Raduj se, divna Mlekopitateljnice i Sveta Trojeručice! Raduj se, jer na ljubav našu ljubavlju Hristovom odgovaraš! Raduj se, Bogorodice Djevo, Mlekopitateljnice, oradosti nas blagodaću Sina Tvojega! Kondak 8. Čudo neverovatno nevernima i neshvatljivo gordeljivcima, jesu čudesa točena vernima od Ikona Tvojih čudotvornih, i zato mi pravoslavni, mnogokratno utvrđeni Tvojim milostivim čudima, s pouzdanom verom u Gospoda, Koji Te dade takvu Pomoćnicu rodu hrišćanskome, kličemo saborno Bogu: Aliluja! Ikos 8. Sav svet vidljivi i nevidljivi pohvaljuje Te, Djevo Bogorodice, kao usrdnu našu Zastupnicu i Pomoćnicu, Koja nam svagda pomaže u moru beda i nevolja, te stoga kličemo Tebi, Nadi našoj, ovako: Raduj se, Molitvenice i Posrednice naša pred Sinom Tvojim! Raduj se, brza Pomoćnice u nevoljama i raznim napastima! Raduj se, skoroposlušna Ispuniteljko naših molitava! Raduj se, Marijo Presveta, životnih gorčina zaslađenje! Raduj se, Darodavko mira i spokoja srcima našim! Raduj se, jer nam pomažeš u nošenju krsta životnog! Raduj se, Bogorodice Djevo, Mlekopitateljnice, oradosti nas blagodaću Sina Tvojega! Kondak 9. Pohvaljujući Tebe, Svedobra Bogomajko, Sveti Damaskin s pravom reče da je lakše ćutati pred Tobom negoli Tebe opevati; no ipak, ljubavlju pobuđivani, mi Te pohvaljujemo i Sinu Tvome pevamo pesmu božansku: Aliluja! Ikos 9. Ne želimo ritorstvovati već sa ljubavlju i suzama Tebi priticati, kao Majci čedoljubivoj i Bogomajci čovekoljubivoj, i iz dubine srca Tebi kličemo: Raduj se Radosti naša neizreciva! Raduj se, Uteho naša neiskaziva! Raduj se, Okrilje i Zaštito dečice naše! Raduj se, Ogrado i Potporo domova vernih! Raduj se, Ograditeljko mladih i nejakih! Raduj se, Pomoćnice roda našeg krstonosnog! Raduj se, Bogorodice Djevo, Mlekopitateljnice, oradosti nas blagodaću Sina Tvojega! Kondak 10. 4 Da spaseš sve nas – i hoćeš i možeš, Presveta Djevo, kada pribegavamo Tvome prečistom pokrovu; zato Te molimo: izbavi nas od gorkih beda i nevolja koje nas snalaze, i prioni srca naša Sinu Tvome, i nauči nas da Rođenome od Tebe, kao Bogočoveku, kličemo: Aliluja! Ikos 10. Kao Stenu nerazorivu znamo Te i nazivamo, Bogorodice, i zaista Te tako ispovedamo, jer si rodila Hrista – Kamen Crkve; zato veoma voliš rod hrišćanski, i milost Tvoju Bogomaterinsku svagda točiš nama, koji Ti kličemo: Raduj se, jer nas utemeljuješ na Temelju Crkve – Hristu! Raduj se, jer nas u veri u Njega – Arhipastira, utvrđuješ! Raduj se jer nas udostojavaš Pričešća telom i krvlju Njegovom! Raduj se, jer nas zajedništvom Duha Svetoga u Crkvu okupljaš! Raduj se jer nas privodiš Saboru Anđela i svih Svetih! Raduj se jer nas udostojavaš da slavimo Oca Nebeskog! Raduj se, Bogorodice Djevo, Mlekopitateljnice, oradosti nas blagodaću Sina Tvoga! Kondak 11. Proroci Ti, Sveneporočna, s više prineše svaku pesmu, predvidevši Tvoje besemeno začeće Sina Božijeg od Duha Svetoga, i bogočovečansko rođenje Njega – Spasa sviju i Gospoda; Pastiri i Mudraci Te videše kada Ga rodi i u jasle položi; Anđeli Te pesmopojem slavljahu kada Ga mlekom Majčinskim dojaše; mi pak verni, u Njega kršteni i Njime – hlebom Života – hranjeni, ne prestajemo Te veličati i od Tebe Rođenome pevati: Aliluja! Ikos 11. Svetilo svetozarno Ti jesi, Sveprečista Bogomati, milostiva Mlekopitateljnice, Koja nam u tami i senci smrti put osvetljavaš. I oči duše i srca prosvetljavaš, i zato, prosvetljenog uma i smisla, Tebi kličemo: Raduj se, Roditeljko Puta, Istine i Života! Raduj se, Privoditeljko naša Bogu Istinitom! Raduj se, Bogonevjesto, Koja nas Jevanđeljem obasjavaš! Raduj se, jer nas Mudrošću i Silom Božijom ukrepljuješ! Raduj se jer nas verom i ljubavlju osnažuješ! Raduj se, jer nas u podvig hristoljublja upućuješ! Raduj se, Bogorodice Djevo, Mlekopitateljnice, oradosti nas blagodaću Sina Tvojega! Kondak 12. Blagodat Božija Tobom se javi čudno po vaseljeni, od Svetog Grada do Svetog Atona, i iz Hilandara do Srbije i svih zemalja pravoslavnih; jer Tvoje svete Čudotvorne Ikone: Trojeručica i Ekonomka, i Vratarka i Melkopitateljnica, Putevoditeljka i Pećska Čudotvorka, sve pravoslavne stradalnike štite i ukrepljuju, da blagodaću Duha Bogu i rodu služimo, i Svetoj Trojici svagda pevamo: Aliluja! 5 Ikos 12. Tebe pevamo kao Spasa našeg Roditeljku, i mlekom iz čistih grudi Dojiteljku; na Tebe se uzdamo i u Tebe se nadamo: da nam od Sina Tvoga izmoliš blagodat: grehova oproštenje i za Bogu služenje ukrepljenje, da Ti od sveg srca radosno kličemo: Raduj se, Promeniteljko naših skorbi u radost i utehu! Raduj se, okamenjenih srca naših Preporoditeljko! Raduj se, Darodavko pokajanja u gresima našim! Raduj se, Vaskrsiteljko iz groba svih smrti naših! Raduj se, Učiteljice ljubavi prema Bogu i bližnjima! Raduj se, Obnoviteljko vere u posrnulima i palima! Raduj se, Bogorodice Djevo, Mlekopitateljnice, oradosti nas blagodaću Sina Tvojega! Kondak 13. O , Svehvalna Bogorodice, Djevo Bogomati, Mlekopitateljnice Gospoda i Spasa našeg, ne prezri malo moljenje naše radi velike milosti Tvoje, nego umoli Sina i Boga Tvoga Jedinog Čovekoljupca: da nam daruje grehova oproštaj, bolesti isceljenje, u klonuću ohrabrenje i obodrenje, od svih neprijatelja izbavljenje, u stradanju dugotrpljenje, u žalostima oradošćenje, da bi Mu, svagda saborno u Crkvi pevali: Aliluja! O , Svehvalna Bogorodice, Djevo Bogomati, Mlekopitateljnice Gospoda i Spasa našeg, ne prezri malo moljenje naše radi velike milosti Tvoje, nego umoli Sina i Boga Tvoga Jedinog Čovekoljupca: da nam daruje grehova oproštaj, bolesti isceljenje, u klonuću ohrabrenje i obodrenje, od svih neprijatelja izbavljenje, u stradanju dugotrpljenje, u žalostima oradošćenje, da bi Mu, svagda saborno u Crkvi pevali: Aliluja! O , Svehvalna Bogorodice, Djevo Bogomati, Mlekopitateljnice Gospoda i Spasa našeg, ne prezri malo moljenje naše radi velike milosti Tvoje, nego umoli Sina i Boga Tvoga Jedinog Čovekoljupca: da nam daruje grehova oproštaj, bolesti isceljenje, u klonuću ohrabrenje i obodrenje, od svih neprijatelja izbavljenje, u stradanju dugotrpljenje, u žalostima oradošćenje, da bi Mu, svagda saborno u Crkvi pevali: Aliluja! Ikos 1. Anđelski horovi u pećinu pogledaše, i tamo Djevu Čistu ugledaše, kako mlekom doji Sina Svoga, i klicahu Blagoslovenoj ovako: Raduj se, jer si rodila Tvorca sveta! Raduj se, jer hraniš Hranitelja vaseljene! Raduj se, jer u pelene povijaš Zakrilitelja neba oblacima! Raduj se, jer rukama nosiš nošenoga na Heruvimima! Raduj se, jer se od Tebe rodi kao Dete Stvoritelj sviju! Raduj se, jer kao Mladenac plakaše Darodavac radosti svetu! Raduj se, Bogorodice Djevo, Mlekopitateljnice, oradosti nas blagodaću Sina Tvojega! 6 Kondak 1. Tebi izabranoj od kćeri ljudskih da budeš Mati Hrista Boga našeg, iz ljubavi prinosimo pesme hvale. A ti, Koja si Sina Božijeg neiskazano rodila, i kao Mladenca mlekom hranila, sačuvaj nas od nasrnulih na nas zala, žalosti i nevolja, da Ti neprestano kličemo: Raduj se, Bogorodice Djevo, Mlekopitateljnice, oradosti nas blagodaću Sina Tvojega! Molitva Presvetoj Bogorodici u čast Njene ikone MLEKOPITATELjNICE O, Presveta Vladičice naša Bogorodice, Nebeska Carice, Mlekopitateljnice Gospoda našeg, Spasa svih ljudi i svega sveta, Obitalište Svete Trojice, Koja nas ozaravaš blagodaću Duha Svetoga, i hraniš Svetim telom i Krvlju Hristovom, ne ostavi nas mnogogrešne bez Tvoje nebeske pomoći i zaštite, no izbavi nas nedostojne od svakoga greha, svake napasti i iskušenja, od svake bede i iznenadne smrti, od napada tuđinaca i međusobnih borbi, i svake zlobe duhova podnebesnih. Umoli Sina Tvoga i Boga našeg: da nas u svako vreme dana i noći razbudi i obodri na svako dobro delo i podvig bogougodan; da nas učini vrednim delateljima Njegovih svetih zapovesti, ne samo slušaocima nego i tvorcima Njegovog Jevanđelja, da na svim životnim putevima našim tvorimo svetu Volju Oca našeg Nebeskog, i tako dostignemo s Tobom biti u Crkvi svih Svetih, zapisanih na Nebesima. Daruj nam milostivo Tvoju Bogomaterinsku pomoć: da, moleći se pred Tvojom Svetom Ikonom, Mlekopitateljnice, hodimo u svetlosti Lica Gospodnjeg, Tobom štićeni od svakog vidljivog i nevidljivog zla, i izbavljni od svih napada đavoljih spolja i iznutra. Budi sa nama u svako vreme i na svaki čas, kao Mati Preblaga i Svedobra, kao Stena nerazoriva i Zaštita neodoljiva, kao Mati i Bogonevjesta Cara Nebeskoga, Hrista Boga našega, Kome neka je slava sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Tropar Presvetoj Bogorodici u čast Njene ikone MLEKOPITATELjNICE, glas 3. Od Božanskoga Duha, voljom Oca, začela si besemeno Sina Božijeg, Koji je od Oca bez matere pre vekova, i od Tebe je nas radi bez oca, Njega si telesno rodila, i mlekom kao Mladenca hranila. Zato ne prestaj Njega moliti: Da nas i sav svet izbavi od svih beda. 7 
Download

AKATIST Presvetoj Bogorodici u čast Njene ikone