PONUDA SA CENOVNIKOM
Start
Hit
TELEVIZIJA
Plus
Takse
Priključenje na KDS
Mesečno održavanje kablovsko distribucionog sistema
Kuća / poslovni prostor
9.900
Stan
3.900
1.136
Intervencije
Montaža - priključenje nakon isključenja
Montaža isključenih na lični zahtev
Priključenje drugog i svakog narednog TV prijemnika
Preseljenje priključka
Stan
Kuća
900
1.500
600
1.000
4.000
Na pojedinim lokacijama cena se
utvrđuje posebnom odlukom u
zavisnosti od građevinske strukture
na lokaciji, kao i troškova koji se
odnose na stvaranje tehničkih
mogućnosti za dovođenje primarne
mreže KDS-a, u kom slučaju važe
posebni uslovi utvrđeni ugovorom. Pretplatniku se fakturiše jedno mesečno održavanje za najviše tri prijemnika i ukoliko pretplatnik ima više
od tri prijemnika, plaća mesečnu naknadu za održavanje sistema u iznosu njene dvostruke, trostruke i sl. vrednosti u skladu sa ugovorom i u
zavisnosti od broja prijemnika.
D3 paketi
Start
Start Plus
Hit
Plus
HBO
Cinemax
Cena
310
560
490
260
Opis
Preko 85 osnovnih kanala + 3 HD kanala
Start + Bloomberg
Start paket + dodatni kanali + 4 HD kanala + radio stanice
Hit paket + 2 HD kanala + sportski kanali + kanali za odrasle
HBO, HBO HD, HBO COMEDY, HBO COMEDY HD, HBO+1, HBO COMEDY+1
CINEMAX, CINEMAX 2
HBO Premium
720
HBO, HBO+1, HBO HD, HBO COMEDY, HBO COMEDY+1, HBO COMEDY HD, CINEMAX, CINEMAX HD,
CINEMAX 2, CINEMAX 2 HD, HBO ON DEMAND, HBO GO
Pink
310
PINK MOVIES, PINK ACTION, PINK FILM, PINK EXTRA, PINK M, PINK PLUS
HD
460
DISCOVERY HD SHOWCASE, NATIONAL GEOGRAPHIC HD, EUROSPORT HD, EUROSPORT 2 HD, HISTORY HD,
FASHION TV HD, ANIMAL PLANET HD, MTV HD, TRAVEL HD, FOOD NETWORK HD, SK1 (HD), SK2 (HD), SK3 (HD),
SK HD, SK GOLF (HD), VIASAT NATURE HD/VIASAT HISTORY HD, HUSTLER TV HD, RTS HD, NICKELODEON HD,
FOX MOVIES HD, FOX LIFE HD, FOX CRIME HD, FOX HD, 24 KITCHEN HD, NOVA.RS HD, SHORTS HD, TRACE HD,
DISCOVERY SCIENCE HD
Sport klub HD
HD Maximum
210
1.890
SK1 (HD), SK2 (HD), SK3 (HD), SK HD, SK GOLF (HD)
svi paketi (Plus, HBO Premium, Pink, HD), Klub zona i TV unazad 72h
Start Plus je dostupan samo u digitalnim DUO i TRIO paketima. Za praćenje HD kanala neophodno je imati odgovarajući D3 prijemnik i TV.
Cena usluge ne obuhvata programe RTS, koji se reemituju besplatno.
D3
digitalni
prijemnici
Priključna taksa
Mesečna renta
D3 V2.0
D3 kuća
Standard, Silver,
Gold
Silver, Gold, Gold
Standard
Extra, Gold Premium Gold, Gold Extra Premium
2.034
2.034
210*
210
-
*Ukoliko se u Standard opciji
pored Start paketa koristi bilo koji
drugi paket, mesečna renta se ne
naplaćuje.
Usluga D3 kuća omogućava korišćenje još jednog digitalnog prijemnika. Korisnik za dodatni prijemnik plaća mesečno samo rentu za D3 kuću i na
njemu prati kanale iz odabranog paketa. Digitalni prijemnik PDS 2120 za D3 kuću može da se koristi isključivo kao dodatni, dok osnovni prijemnik
mora da bude D3 V2.0. Ukoliko korisnik poseduje neki drugi osnovni prijemnik potrebno je da izvrši zamenu u skladu sa ponudom sa cenovnikom.
Pored priključne takse za D3 kuću plaća se i povezivanje putem kabla i to 61 dinar po dužnom metru. Povezivanje putem strujnog adaptera košta
5.200 dinara, adapter ostaje u trajnom vlasništvu korisnika.
Zamena D3 digitalnog prijemnika
Standard
Sa D3 SD, HD i HD DVR na D3 v2.0
Sa Echolite na D3 v2.0
2.034
2.034
Digitalni
DUO Silver
2.034
-
Digitalni
TRIO Silver i svi DUO/TRIO Gold
-
Svaki novi D3 korisnik u toku prvog obračunskog perioda dobija HD Maximum D3 paket i uslugu TV unazad 72h po ceni od 1 dinar. Cena usluge
TV unazad 72h je 110 din mesečno. Korisnicima digitalnih DUO i TRIO Gold, Gold Extra i Gold Premium paketa usluga TV unazad 72h je uključena
u paket i ne naplaćuje se dodatno.
Licenca za korišćenje dodatnog D3 uređaja u okviru D3 GO usluge je 210 din mesečno, a u digitalnom Silver Duo paketu je 110 dinara mesečno.
Korisnicima digitalnih TRIO Silver, DUO Gold i TRIO Gold paketa usluga D3 GO je uključena u paket i ne naplaćuje se dodatno.
Nadoknada za zamenu digitalnog prijemnika zavisi od ponude za koju se korisnik odlučuje u momentu zamene prijemnika.
Postojeći korisnici D3 mogu da zamene digitalni prijemnik bez naknade prelaskom na neki od paketa u ponudi gde je uključeno korišćenje D3 V2.0,
a uz novu ugovornu obavezu.
VIDEO KLUB
Klub zona
Minimax Plus
Iznajmljivanje filmova
Taksa
6.100
8.900
Renta
300
400
Cena
460
240
49 - 390
Eksterni hard diskovi omogućavaju korišćenje opcije za snimanje
živog programa na D3 V2.0 prijemniku. Ovi diskovi su preporučeni od
proizvođača digitalnog prijemnika.
Iznajmljivanje eksternog hard diska je moguće samo u opciji minimalnog
korišćenja usluga od 24 meseca.
Kontakt centar: 19900
www.sbb.rs
560 dinara
Odabir i uključivanje izabranog filma na TV prijemniku, korisnik
samostalno vrši daljinskim upravljačem, na osnovu čega se svaki
izbor automatski beleži u sistemu i vrši naplata u zavisnosti od dužine
rentiranja i tipa sadržaja, a po cenovniku koji mu je prikazan za svaki
naslov posebno, neposredno pre potvrđivanja izbora. Aktuelna ponuda
za iznajmljivanje naslova ili paketa naslova, u trajanju od 3h do 14 dana,
kreće se u opsegu od 49 do 390 dinara. Cena za Klub zonu odnosi se na
mesečnu pretplatu, uz bilo koji D3 paket.
310 dinara
Eksterni hard diskovi
Toshiba StorE 500 GB
Toshiba StorE 1 TB
RTS HD
N1 (HD)
NOVA.RS (HD)
SBB INFO KANAL
RTS 1
N1
PINK
B92
HAPPY
PRVA
PRVA PLUS
PINK 2
RTS 2
STUDIO B
GRAND NARODNA TELEVIZIJA
RTV1
B92 INFO
SKY +
RTS DIGITAL
K::CN
RTV2
METROPOLIS
NOVA RS
HRT1
HRT2
OBN
RTRS
ATV
FTV
RTCG
RTV ATLAS
DUNA TV
ART
UNIVERSAL CHANNEL
TV1000
CINEMANIA
FOX MOVIES
FOX LIFE
FOX CRIME
AXN
PINK FAMILY
CINESTAR TV
FOX
PINK 3
KLASIK TV
SK1
SK2
EUROSPORT
EUROSPORT 2
SK GOLF
LR
SOS
SK3
DISCOVERY
DISCOVERY ID
VIASAT EXPLORER
24KITCHEN
VIASAT HISTORY
HISTORY
ANIMAL PLANET
NATIONAL GEOGRAPHIC
VIASAT NATURE
CBS REALITY
MINI ULTRA
ULTRA
MINIMAX
BABY TV
DISNEY
CARTOON NETWORK
PINK KIDS
TLC
E! ENTERTAINMENT
FASHION TV
MTV
VH1
PINK MUSIC
BN MUSIC
CMC
BBC WORLDNEWS
EURONEWS
CNN
RAI UNO
RAI DUE
CHANNEL 1 RUSSIA
RUSSIA TODAY
RTL
TVE
TV5
AL JAZEERA BALKANS
24KITCHEN HD
VIASAT HISTORY HD / NATURE HD
FOX HD
NATIONAL GEOGRAPHIC HD
C&I
CBS DRAMA
CINESTAR ACTION
AXN SPIN
SCIFI
SK4
SK5
SK6
DISCOVERY WORLD
DISCOVERY SCIENCE
NAT GEO WILD
NICKELODEON
BOOMERANG
FLN
WORLD FASHION
BODY IN BALANCE
BBC ENTERTAINMENT
GINX TV
MTV ROCKS
MTV HITS
MTV DANCE
VH1 CLASSIC
MEZZO
DEUTCHE WELLE
SK1 (HD)
SK GOLF (HD)
MOTORS
EUROSPORT NEWS
FIGHT CHANNEL
CHELSEA
EXTREME SPORTS
CHASSE & PECHE
DORCEL TV
BRAZZERS TV
FRENCH LOVER TV
HUSTLER TV
DARING TV
INTERNET
FlatHome
paketi
Brzina (download/upload)
Postpaid
Ugovoreno korišćenje usluge u
periodu od najmanje 24 meseca
25 Mb/s
S+
(25.600/2.048)
M+
(40.960/2.560)
L+
(61.440/3.072)
6 Mb/s
(6.144/1.024)
40 Mb/s
(102.400/3.584)
Turbo XL+
(122.880/5.120)
2 Mb/s
1.590
(4.096/512)
4 Mb/s
2.190
(6.144/768)
6 Mb/s
2.990
(8.192/1.024)
8 Mb/s
3.990
16 Mb/s
4.990
10 Mb/s
16 Mb/s
(16.384/2.048)
100 Mb/s
XL+
(2.048/384)
(10.240/1.536)
60 Mb/s
18 Mb/s
(18.432/2.560)
120 Mb/s
Cena
Prepaid
Standard
24 Mb/s
(24.576/3.072)
Tarifni
paketi
(16.384/2.048)
Brzina u Mb/s
(download/upload)
30
400 MB
800 MB
1.550 MB
2.550 MB
4.550 MB
6.550 MB
10.000 MB
24.000 MB
41.000 MB
Prepaid FlatHome paketi traju 30 dana od aktivacije.
Postpaid FlatHome paketi se naplaćuju mesečno putem mesečnog računa.
Dostupnost Turbo XL+ paketa zavisi od tehničkih mogućnosti i on se može koristiti isključivo u postpaid
varijanti uz korišćenje usluge u periodu od najmanje 24 meseca. Brzine interneta veće od 24 Mb/s su
dostupne uz DOCSIS 3.0 modem.
Maksimalno trajanje
(u danima)
Cena
550
750
1.050
1.350
1.850
2.350
3.400
7.650
12.800
60
10/2
120
270
365
U ponudi je devet tarifnih internet paketa sa pripadajućim količinama podataka u
megabajtima (MB) koji su na raspolaganju korisniku dok se ne potroše ili ne istekne period
trajanja paketa. Korisnici interneta u varijanti tarifnih paketa nisu u mogućnosti da koriste
uslugu telefonije.
DIGITALNI TRIO / DUO
Fiksna IP adresa - 610 din mesečno
Fiksna IP adresa omogućava dodeljivanje statičke IP adrese i može se koristiti samo u postpaid varijanti
plaćanja. Za dodeljivanje statičke IP adrese pozovite Kontakt centar.
DIGITALNI TRIO
TV+NET+TEL
D3
Klub zona
TV unazad 72h
D3 GO
INTERNET (Mb/s)
Telefonija
Uređaji
Cena
Start Plus
-
-
uključeno
25/2
200 minuta
Silver
(fiksni u zemlji i svi u
inostranstvu Zona 1)
digitalni prijemnik,
Wi-Fi uređaj
1.944
Gold
Hit,
Sport klub HD
-
uključeno
uključeno
40/2,5
(fiksni u zemlji i svi u
inostranstvu Zona 1)
digitalni prijemnik,
Wi-Fi uređaj
2.244
Plus,
HD
uključeno
uključeno
uključeno
60/3
digitalni prijemnik,
Wi-Fi uređaj
2.944
Plus, HD, Pink,
HBO Premium
uključeno
2 digitalna prijemnika
(D3 kuća), Wi-Fi uređaj
4.344
D3
Klub zona
TV unazad 72h
D3 GO
INTERNET (Mb/s)
Uređaji
Cena
Silver
Start Plus
-
-
-
25/2
digitalni prijemnik
1.554
Gold
Hit,
Sport klub HD
-
uključeno
uključeno
40/2,5
digitalni prijemnik,
Wi-Fi uređaj
1.854
Plus,
HD
uključeno
uključeno
uključeno
60/3
digitalni prijemnik,
Wi-Fi uređaj
2.554
Gold Premium
Plus, HD, Pink,
HBO Premium
uključeno
uključeno
uključeno
100/3,5
2 digitalna prijemnika
(D3 kuća), Wi-Fi uređaj
3.954
DIGITALNI DUO
TV+TEL
D3
Klub zona
TV unazad 72h
D3 GO
TELEFONIJA
Uređaji
Cena
Silver
Start Plus
-
-
-
(fiksni u zemlji i svi u inostranstvu Zona 1)
digitalni prijemnik
514
Gold
Hit,
Sport klub HD
-
uključeno
uključeno
(fiksni u zemlji i svi u inostranstvu Zona 1)
digitalni prijemnik
814
Plus,
HD
uključeno
uključeno
uključeno
Flat fiksni, 200 minuta
(svi u inostranstvu Zona 1)
digitalni prijemnik
1.414
Plus, HD, Pink,
HBO Premium
uključeno
uključeno
uključeno
Flat fiksni, 200 minuta
(svi u inostranstvu Zona 1)
2 digitalna prijemnika
(D3 kuća)
2.414
Gold Extra
Gold Premium
DIGITALNI DUO
TV+NET
Gold Extra
Gold Extra
Gold Premium
200 minuta
Flat fiksni, 200
minuta (svi u inostranstvu Zona 1)
uključeno
uključeno
100/3,5
Flat fiksni, 200
minuta (svi u inostranstvu Zona 1)
200 minuta
200 minuta
GRATIS
ET
INTERN
/s
b
k
2
51
Minimalno korišćenje usluga je 24 meseca. Svi korisnici digitalnih DUO i TRIO paketa imaju mogućnost da promene i/ili dodaju D3 paket, osim D3 paketa koje imaju uključene u odabranom digitalnom
DUO ili TRIO paketu. Minimalno trajanje D3 paketa je 30 dana od trenutka aktivacije i tokom tog perioda korisnik ne može da pređe na niži paket.
Minuti uključeni u mesečnu cenu paketa Silver i Gold se odnose na minute razgovora ka fiksnim brojevima geografske numeracije svih operatera u Srbiji i ka brojevima u inostranstvu (Zona 1 destinacije za međunarodne razgovore) i važe jedan obračunski period. Sav ostvaren saobraćaj i usluge telefonije, kao i saobraćaj nakon potrošenih minuta uključenih u mesečnu cenu paketa se tarifiraju
prema cenama za telefoniju iz ponude sa cenovnikom. U Gold Extra i Gold Premium paketu korisnici dobijaju i dodatak Flat fiksni koji uključuje do 1.500 min za pozive ka svim fiksnim brojevima
u Srbiji, dok se 200 min. iz osnovnog paketa mogu koristiti za pozive ka inostranstvu (Zona 1). D3 pakete i dodatne pakete Ubrzaj NET, korisnici mogu uključivati preko portala Moj SBB. Dodaci se
naplaćuju kroz mesečni račun.
Korisnici interneta nisu u mogućnosti da koriste Digitalni Duo TV+TEL. Cena mesečnog održavanja KDS-a nije uračunata u cenu digitalnih DUO i TRIO paketa.
Ubrzaj NET
Ubrzaj NET 20
Ubrzaj NET 40
Ubrzaj NET 60
Mb/s
download/upload
20/1,5
40/2
60/2
Cena
700
1.300
1.700
Korisnici paketa Digitalni Duo TV+NET i Digitalni Trio TV+NET+TEL imaju mogućnost aktiviranja dodataka Ubrzaj NET. Aktivacijom
dodataka Ubrzaj NET, brzina interneta u paketima Digitalni Duo TV+NET i Digitalni Trio TV+NET+TEL se povećava za onoliko Mb/s
u downloadu / uploadu koliko je definisano za taj dodatak. Ukupna maksimalna brzina interneta u paketima Digitalni Duo TV+NET
i Digitalni Trio TV+NET+TEL i dodatka može biti najviše 120/5 Mb/s. Minimalno trajanje Ubrzaj NET dodatka je 30 dana od trenutka
aktivacije i tokom tog perioda korisnik može da aktivira samo jedan Ubrzaj NET dodatak sa brzinom koja je veća od postojeće.
Dostupnost brzine interneta 120/5 Mb/s je uslovljena tehničkim mogućnostima.
TELEFONIJA
Priključenje
Novi telefonski priključak
Standard
Uz ugovornu
obavezu
3.990
-
Korisnici se oslobađaju plaćanja naknade za novi telefonski priključak
ako prilikom ugovaranja odaberu opciju uz minimalno korišćenje usluge
u trajanju od 24 meseca.
Mesečna pretplata za telefonski priključak ne obuhvata nadoknadu za mesečno održavanje KDS-a.
Minuti uključeni u mesečnu pretplatu se odnose na minute razgovora ka fiksnim brojevima geografske numeracije svih operatera u Srbiji i ka brojevima u inostranstvu (Zona 1 destinacije za međunarodne razgovore) i važe jedan obračunski period.
Nakon potrošenih minuta uključenih u mesečnu pretplatu tarifiranje poziva ka ovim destinacijama je po cenama iz ponude sa
cenovnikom.
Sav ostvaren saobraćaj i usluge telefonije, kao i saobraćaj nakon potrošenih minuta uključenih u mesečnu pretplatu se tarifiraju
prema cenama za telefoniju iz ponude sa cenovnikom.
Minuti uključeni u mesečnu pretplatu
Mesečna pretplata
Ka fiksnim brojevima u Srbiji i Zoni 1 u inostranstvu U SBB mreži
Prvi telefonski priključak
100
Dodatni telefonski priključak opcija 1
100
Dodatni telefonski priključak opcija 2
Cena
390
neograničeno
290
Svaki novi korisnik telefonije i paketa Digitalni TRIO
TV+NET+TEL i Digitalni DUO TV+TEL dobija dodatak Flat
Fiksni promotivno do kraja sledećeg obračunskog perioda.
Svi postojeći korisnici telefonije koji se opredele za Digitalni
TRIO TV+NET+TEL ili Digitalni DUO TV+TEL dobijaju dodatak Flat Fiksni promotivno u sledećem obračunskom periodu.
0
Dodatak
Minuti
Cena
Flat Fiksni
1.500*
390
Korisnici koji uzimaju dodatni telefonski priključak mogu da
izaberu opciju 1 ili opciju 2 dodatnog telefonskog priključka.
Nadoknada za priključenje dodatnog telefonskog priključka
se ne naplaćuje. Mesečna pretplata za dodatni telefonski
priključak aktiviran na istom ugovoru (modemu) u opciji 1 iznosi
290 dinara, a u opciji 2 iznosi 1 dinar.
1
*Pozivi geografske numeracije u Srbiji ukupnog trajanja do 1.500 minuta u istom obračunskom periodu, ne naplaćuju se dodatno. Nakon
iskorišćenih 1.500 minuta, pozivi se naplaćuju po redovnoj ceni u skladu sa ponudom s cenovnikom.
Svim korisnicima koji se opredele za dodatak Flat Fiksni, raspoloživih 100 ili 200 minuta uključenih u mesečnu cenu, odnosiće se na
razgovore ka brojevima u inostranstvu (Zona 1).
CENE TELEFONSKOG SAOBRAĆAJA PREMA NACIONALNIM DESTINACIJAMA
Cena
Vrsta poziva
Prema fiksnim mrežama u Srbiji
Prema mobilnim mrežama u Srbiji
Prema brojevima hitnih službi (112, 192, 193, 194)
SBB korisnički servis (19900)
Obaveštenja o brojevima telefona SBB pretplatnika (11888)
Prijava kvara na liniji (19777)
Tačno vreme (195)
Obaveštenja o brojevima telefona pretplatnika Telekoma Srbija (11811)
Obaveštenja o brojevima telefona pretplatnika Telenora (11833)
Razna obaveštenja Telekoma Srbija (19812)
1
9
besplatno
besplatno
besplatno
besplatno
12 (po pozivu)
24 (po pozivu)
24 (po pozivu)
24
LOTO, Informacije o verskim praznicima, Meteorološki podaci
(19822) - servis Telekoma Srbija
12 (po pozivu)
Pozivi na ostale kratke brojeve 19xxx
Pozivanje 070... brojeva (usluga univerzalnog pristupa)**
Pozivanje 080... besplatnih brojeva (FreePhone)**
2
1
besplatno
Cene ostalih usluga
Preseljenje telefonskog priključka
Promena broja telefonskog priključka
Ponovno uključenje nakon isključenja zbog uznemiravanja pretplat.
Slanje listinga poziva poštom (troškovi otpreme)
Identifikacija poziva
Preusmeravanje poziva*
Poziv na čekanju
Govorna pošta
Brzo biranje
Skrivanje broja
Zabrana pozivanja mobilnih nacionalnih brojeva
Zabrana pozivanja brojeva u inostranstvu
Zabrana pozivanja brojeva usluga sa dodatnom vrednošću (090...)
Cena
390
390
1.990
29
besplatno
besplatno
besplatno
besplatno
besplatno
besplatno
besplatno
besplatno
besplatno
*Aktiviranjem usluge preusmeravanja poziva svaki preusmereni poziv se naplaćuje u skladu sa
ponudom sa cenovnikom za destinaciju prema kojoj je poziv preusmeren.
** Detaljan spisak raspoloživih IN brojeva nalazi se na
www.sbb.rs/Telefonija/5731/Brojevi+IN+servisa.shtml
CENE TELEFONSKOG SAOBRAĆAJA PREMA MEĐUNARODNIM DESTINACIJAMA
Cena
Zona 1
FIKSNE MREŽE: Albanija, Andora, Argentina, Australija, Austrija, Bahami, Bahrein, Belgija, Bermudi, Brazil, Bruneji, Bugarska, Češka, Čile,
Danska, Devičanska ostrva, Dominikanska Republika, Estonija, Finska, Francuska, Gibraltar, Grčka, Gruzija, Guam, Gvadalupe, Holandija
(bez Antila), Hong Kong, Indija, Irska, Island, Italija, Izrael, Japan, Južna Koreja, Južnoafrička Republika, Kanada, Kina, Kolumbija, Kostarika,
Letonija, Litvanija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makao, Malezija, Malta, Marijanska ostrva, Martinik, Monako, Mongolija,
Nemačka, Norveška, Novi Zeland, Panama, Peru, Poljska, Portoriko, Portugal, Rumunija, Rusija, SAD, San Marino, Singapur, Slovačka,
Slovenija, Španija, Švajcarska, Švedska, Tajland, Tajvan, Turska, Urugvaj, Velika Britanija, Venecuela;
MOBILNE MREŽE: Bahami, Bermudi, Devičanska ostrva, Guam, Holandija (bez Antila), Hong Kong, Indija, Južna Koreja, Kanada, Kina,
Kostarika, Makao, Malezija, Marijanska ostrva, Portoriko, SAD, Singapur, Tajland.
Cena
Zona 2
FIKSNE MREŽE: Alžir, Angola, Angvila, Antigva, Aruba, Azerbejdžan, Bangladeš, Barbados, Bocvana, Bosna i Hercegovina, Britanska Devičanska
ostrva, Crna Gora, Dominika, Egipat, Farska ostrva, Filipini, Francuska Gvajana, Gvatemala, Holandija Antili, Hrvatska, Indonezija, Irak, Iran, Jamajka,
Jemen, Jermenija, Jordan, Kajmanska ostrva, Kambodža, Katar, Kazahstan, Kenija, Kipar, Kirgistan, Kuvajt, Laos, Liban, Makedonija, Malavi, Maroko,
Mauricijus, Meksiko, Moldavija, Montserat, Mozambik, Namibija, Nepal, Nigerija, Oman, Pakistan, Paragvaj, Ruanda, Samoa, Saudijska Arabija,
Sirija, Šri Lanka, Sudan, Svazilend, Tadžikistan, Trinidad i Tobago, Turkmenistan, UAE, Uganda, Ukrajina, Uzbekistan, Vijetnam, Zambija, Zimbabve;
MOBILNE MREŽE: Angola, Antigva, Argentina, Austrija, Bahrein, Bangladeš, Belgija, Bosna i Hercegovina, Britanska Devičanska ostrva,
Bruneji, Češka, Danska, Dominikanska Republika, Egipat, Filipini, Finska, Francuska, Grčka, Gruzija, Gvatemala, Holandija Antili, Indonezija,
Irak, Iran, Irska, Island, Italija, Izrael, Japan, Jemen, Jordan, Južnoafrička Republika, Kambodža, Kazahstan, Kenija, Kipar, Kirgistan, Kolumbija,
Kuvajt, Laos, Letonija, Liban, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malavi, Malta, Mauricijus, Meksiko, Montserat, Namibija, Nemačka, Nepal,
Nigerija, Norveška, Novi Zeland, Pakistan, Panama, Paragvaj, Peru, Poljska, Portugal, Ruanda, Rumunija, Rusija, Samoa, Saudijska Arabija,
Sirija, Slovačka, Slovenija, Španija, Šri Lanka, Sudan, Švajcarska, Švedska, Tadžikistan, Tajvan, Trinidad i Tobago, Turkmenistan, Turska, UAE,
Uganda, Ukrajina, Urugvaj, Uzbekistan, Velika Britanija, Venecuela, Vijetnam, Zambija.
Cena
Zona 3
FIKSNE MREŽE: Avganistan, Belize, Belorusija, Benin, Bolivija, Burkina Faso, Burundi, Butan, Čad, Džibuti, Ekvador, Ekvatorijalna Gvineja,
El Salvador, Eritreja, Etiopija, Fidži, Francuska Polinezija, Gabon, Gambija, Gana, Grenada, Gvajana, Haiti, Honduras, Kamerun, Kejp Verde,
Kongo, Lesoto, Liberija, Libija, Madagaskar, Majote, Mali, Maršalska ostrva, Mauritanija, Mikronezija, Mjanmar, Nauru, Niger, Nikaragva, Nova
Kaledonija, Obala Slonovače, Palau, Palestina, Pjer i Mikelion, Reinion, Samoa, Senegal, Surinam, Sveta Lucija, Sveti Kits i Nevis, Sveti
Vinsent i Grenadini, Tanzanija, Togo, Tonga, Tunis, Turks i Kaikos, Tuvalu;
MOBILNE MREŽE: Albanija, Alžir, Andora, Angvila, Aruba, Australija, Avganistan, Azerbejdžan, Barbados, Belize, Belorusija, Benin, Bocvana, Bolivija,
Brazil, Bugarska, Burkina Faso, Burundi, Butan, Čad, Čile, Crna Gora, Dominika, Džibuti, Ekvador, Ekvatorijalna Gvineja, El Salvador, Eritreja, Estonija,
Etiopija, Farska ostrva, Fidži, Francuska Gvajana, Francuska Polinezija, Gabon, Gambija, Gana, Gibraltar, Grenada, Gvadalupe, Gvajana, Haiti,
Honduras, Hrvatska, Jamajka, Jermenija, Kajmanska ostrva, Kamerun, Katar, Kejp Verde, Kongo, Lesoto, Liberija, Libija, Lihtenštajn, Madagaskar,
Majote, Makedonija, Mali, Maroko, Maršalska ostrva, Martinik, Mauritanija, Mikronezija, Mjanmar, Moldavija, Monako, Mongolija, Mozambik, Nauru,
Niger, Nikaragva, Nova Kaledonija, Obala Slonovače, Oman, Pwalau, Palestina, Pjer i Mikelion, Reinion, Samoa, San Marino, Senegal, Surinam,
Svaziland, Sveta Lucija, Sveti Kits i Nevis, Sveti Vinsent i Grenadini, Tanzanija, Togo, Tonga, Tunis, Turks i Kaikos, Tuvalu, Zimbabve.
FIKSNE I MOBILNE MREŽE: Centralnoafrička Republika, Folklandska ostrva, Grenland, Gvineja, Gvineja Bisao, Istočni Timor, Kiribati,
Komoros, Kuba, Kuk ostrva, Maldivi, Niue, Papua Nova Gvineja, Sao Tome i Principe, Sejšeli, Severna Koreja, Sijera Leone, Solomonska
ostrva, Somalija, Sveta Helena, Tokelau, Valis i Futuna, Vanuatu.
Cena
Zona 4
Pozivi ka brojevima u Srbiji i inostranstvu se obračunavaju po minuti razgovora sa zaokruživanjem (tarifni interval) na 60 sekundi, osim gde je naznačeno da je cena po pozivu.
Sve cene su sa obračunatim PDV-om, a izražene su u dinarima i na mesečnom nivou, osim gde je drugačije naznačeno. Ova ponuda se objavljuje dana 27.03.2015. a stupa na snagu 28.04.2015.
6
16
36
96
Download

Preuzmi