U Tuzli je 6. juna 2012. održana Ex-TRIBINA TUZLA 2012 "Novi propisi i standardi za eksplozivne
atmosfere u rudarstvu i industriji", stručni skup o protiveksplozivnoj zaštiti, u organizaciji Udruženja
AtEx, Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta i Kantonalnog štaba CZ Tuzla. Na skupu je
sudjelovalo oko 130 stručnjaka iz BiH, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije, sa 27 stručnih
saopštenja i prezentacija.
Zaključke ove Tribine, vezane za propise, koji su preuzeti od EU ili su pred usvajanjem u BiH,
entitetima i Distriktu Brčko, Organizacioni odbor Tribine će dostaviti nadležnim državnim tijelima, jer
je nužno ubrzati poduzimanje odgovarajućih mjera, koje u većini sredina BiH kasne, s obzirom na
nesreće, koje se događaju u industriji i rudarstvu BiH.
Učesnicima skupa su prezentirane prakse i regulativa Hrvatske, Srbije i Makedonije od strane vodećih
eksperata, institucija, akreditiranih tijela, laboratorija i visokoškolskih ustanova. Posebno mjesto u
prezentacijama imali su nalazi rudarskih inspektora Uprave za inspekcijske poslove FBiH, koji su
elaborirali najvjerovatnije uzroke prošlogodišnje nesreće u jami Haljinići, propuste odgovornog osoblja i
značajne nedostatke u propisima, naslijeđenim iz bivše SFRJ. Rasprave su vođene o još nekoliko
delikatnih stručnih tema, a u referatima je posebno potencirana zastarjela regulativa i neophodnost što
bržeg objavljivanja Naredbe MVTEO BiH po direktivi Atex-95, te direktive Atex-137 i drugih propisa,
koji proizilaze iz Okvirne direktive zaštite zdravlja i sigurnosti na radu EU.
Tribina, podijeljena u 4 sekcije, trajala je jedan dan, pa je zaključeno da će udruženje Atex uskoro
organizirati novi skup o sprečavanju nesreća u rudarstvu i o (ne)naučenim lekcijama iz prethodnih
akcidenata. Iskazan je interes velikog broja privrednih društava i poduzetnika za teme tribine. Skup su
svojim dolaskom počastvovali i trojica penzioniranih glavnih rudarskih inspektora BiH, dekani 2
tehnička fakulteta, predstavnici Instituta Vinča, Visoke škole za sigurnost Zagreb, brojni eksperti i
inspektori.
Organizacioni odbor se posebno zahvalio uglednim gostima iz inozemstva, pojedinim učesnicima iz
ministarstava, posebno iz MVTEO BiH, Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i
socijalne politike Srbije, ministrima iz Tuzlanskog kantona, kao i sponzorima.
Prijavljeno je ukupno 27 referata i prezentacija:
Tema I: Eksplozivne atmosfere u rudnicima
1. Predstavnik Rudarske inspekcije FBiH, dr Duranović N: O novim tehničkim propisima za rudnike sa
podzemnom eksploatacijom,
2. Rudarski inspektori Čobo A. i Kurbašić R: O uzrocima i posljedicama eksplozije metana u jami
Haljinići RMU Kakanj
3. Tadić Z, Uprava CZ Tuzlanskog kantona: Primjena propisa zaštite i spašavanja u rudnicima FBiH
4. Radojčić B, Jozić R, Geoprojekt Tuzla: O zaključcima projekta „Velike nesreće u rudnicima FBiH –
procjena resursa i mogućnosti odgovora centralnih stanica za spašavanje“
5. Demirović S, Ikanović N, RMU Banovići: Neki aspekti rada u rudnicima uglja FBiH ugroženim
metanom,
6. Kamberović M, Institut za preventivu N. Sad: O nesrećama u rudnicima Srbije i mogućnostima primjene
direktiva Atex u rudarstvu i
- O ventilatoru Rudnika Štavalj (koautor Nikodinović D)
7. Velić F, RMU Kakanj: Značaj primjene sistema sa instalacijama izvedenim fiber optičkim i
koaksijalnim kablovima u metanskim jamama
Tema II: Regulativa i infrastruktura ex-zaštite
8. Gavranić I, Ex-agencija Zagreb: Suvremena i cjelovita pex zaštita u Republici Hrvatskoj
9. Cinkler, Stanojević, Institut za preventivu: O Ex-tribini Instituta za preventivu Novi Sad, referatima i
zaključcima
10. Jozić R, BAS/TC-6: Propisi, standardi i infrastruktura ex-zaštite u BiH, dosad i ubuduće
11. Kurbašić N, Osmanović N, Gavrić G, Inspekcija PPZ TK: Izvod iz analize regulative i stanja zaštite od
požara i organizovanja inspekcijskog nadzora
12. Дончо Сејзов, Фросина Сејзова Велкова, Ех Изведба Инженеринг ДООЕЛ Скопје: РЕГУЛАТИВА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПРОТИВЕКСПЛОЗИВНА ЗАШТИТА
13. Ž. Marković, Uprava za bezbednost RS: Uvođenje direktive Atex-137 u Srbiji
14. Pelemiš D, Uprava CZ Tuzlanskog kantona: Zakon o zaštiti na radu - Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu
Tema III: Ex-zaštita u nadzemnoj industriji
15. Matasović M, Visoka škola za sigurnost Zagreb: O uvođenju i primjeni sistema kvaliteta u skladu sa EN
13980
16. Erić S, Atex Tuzla: Ex-lab u BiH, izmedju potreba i mogućnosti
17. Džambić N. i N, INPROZ Tuzla: Projektovanje benzinskih stanica
18. Lišić M, Bimal Brčko: Sprečavanje nastanka eksplozije prašine tokom gašenja požara u ćelijama silosa
19. Tufegdžić M, Đurđević A, Institut za nuklearne nauke “Vinča“: Zahtevi za usaglašenost električnih
rotacionih mašina napajanih preko frekventnih konvertora sa direktivom 94/9/EC -Atex
20. Konaković F, Banovići: Remont i popravak opreme za eksplozivno opasne prostore, Delić E, Šišić R,
RGGF Tuzla: Upravljanje rizikom
Tema IV: O procjeni rizika, eksplozivnim prašinama i neelektričnim inicijatorima
21. Delić E i Šišić R: Upravljanje rizicima kao standardizirana procedura i
-Numeričke simulacije u funkciji procjene i upravljanja rizicima od eksplozije (izvod iz mag.rada)
22. Delalić M, Rudnici Kreka: Mjesto ugljene prašine u klasifikaciji eksplozivnih prašina prema
međunarodnim standardima i kriterijima
23. Kapor V, TAK Hazardous Areas Beograd: Zaštita od eksplozije kod proizvodnje, prerade i skladištenja
eksploziva i
-Eksplozije zapaljivih prašina organskog porijekla u sistemima za transport i skladištenje
24. Plasto M, RMU Kakanj, RGGF Tuzla: Model upravljanja rizikom i hazardom u rudarskom ambijentu,
25. Mačković M, Ex-agencija Zagreb: Važnost poznavanja fizikalnih parametara zapaljivih prašina
26. Rumbak S, Ex-agencija Zagreb: Neelektrična oprema u eksplozivnoj atmosferi
Neki od autora nisu sudjelovali, ali su dostavljeni radovi i prezentacije, uz foto i video zapise, dati na
ovom DVD-u. Biće takodjer dostupni na web-stranici Udruženja Atex, a jedanaest radova (naslovi su
boldirani), koji su zadovoljili tehničke kriterije časopisa RGGF Tuzla, objavljuju se, s priloženim DVDom, kao zbornik Tribine, u prilogu časopisa. Uredništva časopisa i Ex-tribine nisu vršili kategorizaciju i
recenziju, a svi referati, kao i prezentacije i radovi autora, koji nisu uvršteni u časopis ili zbog nedolaska
autora nisu prezentirani na Tribini, imaju isti tretman. Na DVD-u su priloženi video snimci pojedinih
izlaganja i diskusija, za koje nisu dostavljeni pisani radovi.
Nakon tribine je održana promocija 6. izdanja priručnika profesora Nenada Marinovića "Oprema i
instalacije za eksplozivnu atmosferu", čiji promotori su bili dr Željko Knežiček i dr Snežana Mičević.
Dr Marinović, najugledniji stručnjak s ovih prostora u oblasti protiveksplozivne zaštite, bio je
dugogodišnji generalni sekretar Ex-komisije bivše SFRJ, profesor na Rudarsko-geološko-naftnom
fakultetu Zagreb i osnivač Ex-agencije Republike Hrvatske. Promociju svoje prve od petnaestak izdatih
knjiga, “Rudarske elektrotehnike”, također je imao u BiH, prije više od 30 godina u Brezi. Jedan je od
tri počasna člana udruženja Atex, vlasnik oko 25 patenata i dobitnik brojnih priznanja.
Sve informacije o priručniku i stručnim radovima mogu se dobiti na [email protected]
Učesnicima je upućen poziv za susret u septembru 2013, na narednoj Ex-tribini-8 Instituta za preventivu
Novi Sad, kao i za posjetu Ex-agenciji Zagreb, u čijim se laboratorijama obučavao veći broj inženjera,
učesnika Ex-tribine Tuzla 2012, a i danas se povremeno ispituje ex-oprema namijenjena korisnicima iz
BiH.
S nesebičnom podrškom i sudjelovanjem kolega iz Zagreba i Novog Sada, kojima se posebno
zahvaljujemo, tuzlanska Tribina je dobila na značaju, a potakla sve učesnike na dalju brigu o zaštiti
radnika i radnih sredina, te na sopstvenu edukaciju putem ovakvih susreta.
U ime organizatora:
R. Jozić, predsjednik Udruženja AtEx
Download

U srijedu 6