m- K vadrat
m - K vadrat
m - K vadrat
Struèni èasopis za graðevinarstvo i arhitekturu • Broj 35 • Septembar / Rujan 2011.
Struèni èasopis za graðevinarstvo i arhitekturu • Broj 35 • Septembar / Rujan 2011.
e
j
n
a
d
z
i
o
n
l
a
Specij
Najveći u BiH
septembar / rujan 2011.
1
m - K vadrat
U
7
F
M
e
w
2
septembar / rujan 2011.
P R I JAT E L J I Č A S O P I S A m - Kv a d r am-t
K vadrat
Adresa: Armije BiH 15
Tel/fax: +387 35 252 409
+387 35 245 790
GSM: 061 135 898
www.inproz.ba
e-mail: [email protected]
[email protected]
71210 Ilidža, Blažuj
Mratnjevače br. 2
Tel +387 33 762 915
Fax +387 33 762 916
e-mail: [email protected]
Prodaja unutrašnjih i
vanjskih vrata, PVC otvora,
podova i zidnih tapeta
Sarajevska 133
72000 Zenica Bosna i Hercegovina
Preduzeće AREL je specijalizirana
kompanija sa 50-godišnjim iskustvom za
obavljanje svih vrsta armiračkih poslova
i nalazi se na prvom mjestu u BiH i
regionu u obavljanju istih.
Fax: 032/248-313
Tel: 032 445 480
E-mail:
[email protected]
www.arel.ba
Ulica "Branilaca Bosne b.b.
75300 Lukavac
Fax: +387 35 555-695
Mob.: +387 61 560-870
e-mail: [email protected]
www.fajol-doo.com
septembar / rujan 2011.
3
adrat
m - K vvadrat
4
septembar
sse
epttem
em
embar
/ rujan 2011.
Impressum
M – Kvadrat
Stručni časopis za
građevinarstvo i arhitekturu
m - K vadrat
m - K vadrat
Izdavač
Sfera d.o.o.
Stari Pazar 3a,
88000 Mostar BiH
Tel/Fax: + 387 36 57 82 59,
+ 387 36 55 79 90
Web: www.sfera.ba
Direktor, glavna i
odgovorna urednica
Naida Memić
[email protected]
Urednički kolegij
Damir Gran
Emir Čajić
Nikolina Fraić
Stručni saradnici
dr.sc. Ivo Čolak
Krešimir Šaravanja, dipl.ing.građ.
Vedad Šestić, dipl.ing.arh.
prof.dr.sc. Mladen Glibić
Šemsudin Vejzović, dipl.ing.
Slavko Lukić, dipl.ing.arh.
Vedran Miljak, B.Sc.
Halko Balavac, dipl.ing.maš.
Edin Mravović, dipl.ing.maš.
Jadranko Žuljević, dipl.ing.arh.
Miralem Nevačinović, dipl.ing.građ.
Ismar Jamaković, dipl.ing.maš.
Sanjin Avdić, dipl.ing.maš.
Samra Prašović, dipl.ing.maš.
Elvedin Adžem, dipl.ing.maš.
Adnan Đug, dipl.ing.arh.
Anela Čolić, dipl.ing.hortikulture
Nermin Duranović, dipl.ing.arh.
Asim Imamović, dipl.ing.geodezije
Nedžad Imamović, dipl.ing.arh.
Izabela Galović Ninić, dipl.ing.arh.
mr. Dragan Jevtić, dipl.ing.građ.
Milenko Petrović, dipl.ing.građ.
prof.dr.sci. Ahmet Imamović, dipl.ing.građ.
Dejan Buha, dipl.ing.građ.
Mario Zovko, dipl.ing.str.
Enes Šerifović , dipl.ing.geologije
Vesna Halebić, dipl.ing.arh.
Štampa
Voditelj marketinga:
Suton d.o.o.
Široki Brijeg
Ermina Habibija
[email protected]
septembar / rujan 2011.
5
m - K vadrat
Klio
6
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
Klio
septembar / rujan 2011.
7
m - K vadrat
8
septembar / rujan 2011.
Klio
o
m - K vadrat
Klio
septembar / rujan 2011.
9
m - K vadrat
10
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
Pišu: Mr. sc. Krešimir Šaravanja, dipl. ing.
„IGH-MOSTAR“ d.o.o. Mostar, Bišće polje bb,
e-mail: [email protected] &
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru,
Matice hrvatske bb
Prof. dr. Ivo Čolak, dipl. ing.
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru,
Matice hrvatske bb
e-mail: [email protected]
Mostovi Mostara
septembar / rujan 2011.
11
m - K vadrat
12
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
septembar / rujan 2011.
13
m - K vadrat
14
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
septembar / rujan 2011.
15
m - K vadrat
16
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
septembar / rujan 2011.
17
m - K vadrat
18
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
septembar / rujan 2011.
19
m - K vadrat
Predstavljamo
Najljepše građevine
Sarajeva
Najljepših građevina Sarajeva po izboru portala za građevinarstvo i arhitekturu
Sarajevo-Construction
Business Center UNITIC
UNITIC poslovno upravne zgrade (prije UNIS-ovi tornjevi) se nalaze u ulici Fra Anđela Zvizdovića 1 u
Sarajevu, a izgrađeni su 1986. godine po projektu arhitekte Ivana Štrausa. Visoki su 97 metara. U principu objekat
podrazumjeva dva povezana blizanca nebodera od 25 spratova koji reflektiraju arhitektonski trend savremenog
bosanskohercegovačkog graditeljstva. Osnovna struktura je betonska, a volumen je obavijen staklenom opnom
termo reflektujućeg stakla. Unisovi tornjevi su u vrijeme svoje izgradnje imali najsavremeniju sistemsku opremu,
uključujući i automatski sistem za gašenje požara sa rezervoarima vode na krovovima.
20
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
Bosmal City Center
U sarajevskom naselju Hrasno je izgrađen Bosmal City Centar (BCC), prvi kondominijum u ovom dijelu
svijeta. Kondominijum podrazumijeva savremeno privatno stanovanje, sa kontrolisanim ulazom, recepcijom,
luksuznim, komforno opremljenim stanovima, te zajedničkim prostorima koji su u funkciji stanovanja. U stambene
i zajedničke dijelove objekta pristup imaju samo stanari, čime je njihova privatnost apsolutno zagarantovana.
Zajednički prostori podrazumijevaju lobije, saune, bazene za odrasle i djecu i obdanište.
septembar / rujan 2011.
21
m - K vadrat
U izgradnji objekta korištene su najsavremenije tehnologije i građevinski materijali dostupni na svjetskom
tržištu.
Centar nudi 306 stambenih jedinica - osam penthausa i 298 stanova, organiziranih u četrnaest tipova, veličine
od 80 do 220 metara kvadratnih, koje devet brzih liftova povezuje sa garažno-poslovnim dijelom objekta.
Centar je kontrolisan video nadzorom i nadzire ga služba osiguranja koja ima na raspolaganju preko 200
kamera, senzore i druga najsavremenija pomagala. Sa recepcije se kontroliraju komunikacijski prostori u
centru, poslovni dio i podzemna garaža sa 400 parking mjesta.
Sa svojih 118 metara visine, Bosmal City Center je najviši stambeni objekat na Balkanu. Na najvišoj tački
objekta nalazi se panoramski restoran, sa kojega se pruža izvanredan pogled, kako na istorijsku jezgru, tako
i na novi dio grada, te olimpijske planine koje okružuju Sarajevo.
Akademija likovnih umjetnosti
22
2
septembar
b / rujan
j 2011
2011.
m - K vadrat
Objekat današnje Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu je prva i jedina Evangelistička crkva u vrijeme
austrougarske uprave izgrađena 1899. po nacrtima arh. Karla Paržika u romaničko-vizantijskom stilu kao
centralna podkupolna građevina. Krilni dijelovi objekta dograđeni su oko 1911. godine.
Objekat Akademije likovnih umjetnosti je proglašen kulturno-historijskim spomenikom i nalazi se na listi
zaštićenih objekata Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.
Vijećnica
Gradska vijećnica se nalazi u Sarajevu nedaleko od Baščaršije na Mustaj-pašinom mejdanu i predstavlja
najljepši i najreprezentativniji objekat iz austrougarskog perioda građen u pseudo-maurskom stilu. U ovom
stilu rađena je većina objekata što ih je u Sarajevu ostavila austrougarska vlast, a sinonim je za austrougarski
period u Bosni i Hercegovini i zaštitni znak tog vremena. Prvi projekat je uradio Karlo Paržik, a kako se
ovaj nije svidio ministru Benjaminu Kalaju, izrada novog je povjerena Alexandru Witteku. Kao uzor u
izradi ovog projekta poslužila mu je džamija Kemala II zbog čega je dva puta odlazio u Kairo. Kako je
Witek navodno, upravo zbog ovog projekta (nedovoljnog osvjetljenja u glavnoj auli zgrade), umno obolio i
izvršio samoubistvo, završetak njegovog projekta je povjeren 1894. godine Ćirilu M. Ivekoviću. Uporedo sa
izradom i razradom projekta tekla je i izgradnja objekta od 1892. do 1894. godine. Objekat gradske vijećnice
zvanično je predat na upotrebu 1896. godine.
Prvobitno je Vijećnica bila zgrada tadašnje gradske uprave i gradske administracije Sarajeva. Nakon Drugog
svjetskog rata, sve do 1949. godine Vijećnica je služila gradskoj upravi, kao zgrada Okružnog suda Sarajeva
i sjedište Bosanskohercegovačkog sabora. Nakon toga Vijećnica postaje Gradska biblioteka, odnosno
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH.
septembar / rujan 2011.
23
m - K vadrat
BBI Centar
Autor projekta BBI Centra je Grupa ARH d.o.o. Sarajevo, na čelu sa glavnim projektantom Seadom Gološem.
Osnovni koncept objekta BBI Centra je galerija – otvoreni prostor, prostor za izložbu sa kvalitetnim dnevnim
svjetlom, u kojem su izložene razne robe i brandovi, umjetnine ili pak usluge i servisi interesantni posjetiteljima.
Prozračni prostor vidljiv je s vana iz perspektive pješaka prolaznika. Cilj je bio funkcionalno i vizuelno
povezivanje vanjskog i unutarnjeg prostora.
BBI Centar opremljen je savremenim Sistemom za centralni nadzor i upravljanje. Pokretne trake i pokretne
stepenice kao i tri brza panoramska lifta namijenjena su posjetiteljima shopping zone, a tri bočna brza lifta
korisnicima uredskog dijela BBI Centra. Zakupcima su na raspolaganju i servisni liftovi. BBI Centar je opskrbljen
najsavremenijim sistemima klimatizacije i ventilacije, grijanja, besprekidnim napajanjem električnom energijom,
protivpožarnim i vatrodojavnim sistemom, kao i videonadzorom i fizičkim osiguranjem.
24
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
AVAZ TWIST TOWER
"Avazov" toranj, visok više od 175 metara,
uvršten je među deset najljepših građevina
na svijetu prema izboru specijalne komisije
kompanije "Schuco". Za ovu prestižnu nagradu
apliciralo je više od 140 objekata iz 70 zemalja.
Ovo buduće obilježje BiH specifično je i po
jedinstvenoj staklenoj uvrnutoj (twist) fasadi,
za čiju je izvedbu do sada u Evropi nedostajalo
smjelosti. Posebnu atrakciju predstavlja
vidikovac na vrhu tornja, s kojeg se s visine od
150 metara pruža veličanstven i do sada neviđen
pogled na bh. prijestonicu...
septembar / rujan 2011.
25
m - K vadrat
Bosanska arhitektura
STARA BOSANSKO-HERCEGOVAČKA
GRADITELJSKA TRADICIJA SA
ASPEKTA EKOLOŠKE USAGLAŠENOSTI
Historijski gledano razvoj arhitekture je uvijek išao paralelno sa općim tendencijama
razvoja društava i sredina u datom vremenskom intervalu. Prateći razvoj urbanih cjelina,
infrastrukture, objekata, tipova konstrukcija, primijenjenih građevinskih materijala,
te arhitektonskih stilova, sa sigurnošću možemo zaključiti kako se određeno društvo
razvijalo. Shodno tome, ukoliko društvo želi napredovati, njegove opće i posebne
razvojne strategije moraju pratiti odgovarajuće pozitivne tendencije na globalnom
planu.
Pišu:
Doc.dr. Dženana Bijedić, dipl.ing.arh
Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Patriotske lige 30, Sarajevo
+387 61 223 185, [email protected]
Azra Dudaković, Mr.arh.-dipl.ing.arh.
Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Doktorski studij
Patriotske lige 30, Sarajevo
+387 61 708 408, [email protected]
Posljednjih par decenija, podizanje svijesti o negativnim
posljedicama ljudskih aktivnosti na održivost čovjekove
životne sredine, alarmiralo je stručnjake iz različitih područja
nauke i tehnike da se detaljnije pozabave implikacijama koje
pojedine djelatnosti imaju na uništenje prirodnih resursa,
zagađenje zemlje, vode i zraka, smanjenje ozonskog omotača,
te uništavanje biološkog svijeta. U razvijenim zemljama
Europe, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji,
Novom Zelandu, kao i u pojedinim tranzicijskim zemljama
naučne i stručne organizacije iz domena građevinskoarhitektonske struke sve intenzivnije traže puteve kojim
ova djelatnost, koja ima nesumnjivo vrlo veliko učešće u
kreiranju postojećeg alarmantnog stanja, treba da ide ka
održivom razvoju i omogućavanju opstanka ljudi.
Održivost građevinske industrije, kako u razvijenim, tako
i u tranzicijskim i zemljama u razvoju, bitna je i sa socioekonomskog stajališta. Uzme li se u obzir da je građevinski
sektor u Europi najveća pojedinačna grana privrede i da
1O-11% europskog bruto nacionalnog dohotka otpada na
građevinarstvo1, onda je razumljivo nastojanje da se osiguraju
uvjeti za njen dalji rast. Dugoročnost i kontinuiranost razvoja,
može biti garantirana samo ukoliko se industrija prilagodi
ograničenjima koje priroda sve snažnije postavlja pred nju.
Bosna i Herzegovina, tranzicijska zemlja, koja je nedavno
izašla iz perioda urgentne poslijeratne obnove, u svojoj se
trenutnoj razvojnoj fazi mora što hitnije uključiti u globalne
aktivnosti fokusirane na očuvanje čovjekove životne sredine.
Budući se svjetska praksa, u tom smislu, ne nalazi daleko
od početnih istraživanja, ne smije se izgubiti momentu,
nego se mora sa lokalnog nivoa uključiti u globalne tokove.
Tim prije što je prije rata Bosna i Hercegovina imala vrlo
dobro razvijenu i modernu građevinsku industriju, koja je
svojim stručnim i naučnim kapacitetima bila kompetentna
na širem internacionalnom tržištu. Politika vođena u
nekada uspješnim građevinskim firmama očitovala se kako
vrhunskim operativnim radom, tako i angažmanom na
polju naučno-istraživačke djelatnosti. Danas, pošto je ratna
destrukcija ostavila svoje posljedice i na ovaj sektor privrede,
ona ima malu sposobnost i inicijativu da uđe na globalno
tržište. Upravo se u pretpostavci da oživljavanje veze nauke i
prakse može dovesti do ponovnog procvata naše građevinske
industrije, a time i konsekventnog unapređenja pratećih
naučno-istraživačkih organizacija, stavlja velika odgovornost
pred sve učesnike procesa gradnje, kako predstavnike politike,
struke, investitora, tako i relevantne članove akademske
zajednice.
Pojam građevinska industrija razmatran je ovdje kao sistem
koji uključuje sve čimbenike procesa fizičke realizacije
građenog okoliša. U tom proizvodnom lancu nalazi se,
kako sama građevinska operativa, planeri, projektanti,
inženjeri, oni koji održavaju objekte, tako i proizvođači i
dobavljači građevinskih materijala i opreme. U samom,
1 [6] Commission of the European Communities, str.46 i [186] Habitat, str.17
26
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
pak, procesu stvaranja arhitektonski definiranog prostora
značajnu ulogu igraju i tzv. ključni učesnici (key stakeholders)
pod kojim se misli na one koji kreiraju i reguliraju politiku
ove privredne grane (vladin sektor), udruženja građana,
investitori i nevladin sektor.
Trenutno je u Bosni i Hercegovini na snazi više zakona
(zakoni doneseni na entiteskim i kantonalnim nivoima)
koji se bave pitanjima gradnje i zaštite okoliša, ali još
nema regulative, ili bilo kakvih smjernica koji bi ukazivali
tehničkim licima direktno angažiranim na procesu stvaranja
arhitektonski definiranog prostora važnost integralnog
pristupa u njihovom radu. Uistinu, kreiranje
objekata u sukladnosti sa pozitivnim građevinskim
standardima i normama, osigurano je postojećim
propisima, ali tako realizirani objekti često sami
po sebi nisu ekološki usaglašeni. Naime postizanje
zahtijevanih (normiranih) performanci moguće je
postići tehnološkim rješenjima koja nisu održiva,
budući je za njihovu podršku potreban utrošak
velike količine energije. Slično je i sa građevinskim
materijalima koji po standardima zadovoljavaju
tražene zahtjeve, ali nigdje se ne skreće pažnja na
važnost porijekla takvih materijala, kao i količinu
utjelovljene energije u njima.
Mnoštvo je skrivenih pokazatelja koji utječu na
postizanje održivosti građevina, a način njihove
identifikacije, elaboracije i interaktivne aplikacije
vrlo je kompleksan i kompliciran proces, koji se brojnim
istraživanjima pokušava približiti svim učesnicima stvaranja
građenog okoliša.
Kao što je već rečeno, niti svjetska praksa nije daleko
odmakla u normiranju ekoloških zahtjeva održivih objekata
i preusmjeravanju prakse ka holističkom pristupu. Najčešće,
način pristupa stvaranju ekološki usaglašenih objekata
proizilazi iz individualne profesionalne etike, koja pak
direktno ovisi o kvalitetu informacija kojima arhitekti, ili
drugi učesnici u samom procesu, raspolažu. Ipak, danas već
postoji dovoljan kvantum znanja (teorije održive arhitekture,
smjernice za stvaranje ekološki usaglašenih objekata, kao i
uspješne realizacije nastale na navedenim principima) iz
koga je adekvatnim postupkom moguće izvesti relevantne
činjenice, te osnažiti vezu između teorije i prakse (prema
Vitruviju ‘roditeljima arhitekture’) kako bi se arhitektonskograditeljska djelatnost ponovo uspostavila na holističkim,
odnosno principima cjelovitosti i integrativnosti.
Ne manje važno, od povezivanja teorije i prakse, je
i pravovremeno uvođenje ove materije u procese
obrazovanja na odgovarajućim istraživačkim i
naučno-obrazovnim institucijama, kroz ažuriranje
nastavnih programa, kako kroz teorijsku obuku,
tako i preko osmišljenih projekata preko kojih bi se
dobivala praktična iskustva.
i morfologiji objekata i naselja tih područja. Tako na
različitim lokacijama u BiH tipološki prepoznajemo dinarsku,
mediteransku, panonsku, te bosansku-orijentalnu kuću.
Dinarski tip kuće se gradi u planinski područjima gdje zima
traje i više od šest mjeseci. Glavni građevinski materijal je
drvo, koje se koristi kao konstruktivni, pregradni i obložni
materijal. Nagib četverovodnog krova, pokrivenog drvenom
šindrom, je vrlo veliki, čime je rješavan problem velikog
opterećenja od snijega. Istovremeno je zračni prostor tavana
(u pravilu nekorišten za boravak) predstavljao izvanrednu
toplotnu izolaciju boravišnog prostora.
Prikaz 1:
Bosanska kuća dinarskog tipa
Izvor: [1] Bernik, str. 122
Bosansko-hercegovačka orijentalna kuća je gradska kuća
koja je uz poštivanje lokalnih klimatskih i geomorfoloških
datosti u svoju koncepciju unijela i zahtjeve proizašle
iz islamske kulturne tradicije, te predstavlja izvanredan
primjer usaglašenosti jednog sa drugim. Konstruktivni
sistem primijenjen za gradnju ovih kuća je drveni
bondruk sa ispunom od ćerpiča, cigle ili kamena, ovisno
o materijalima dostupnim na užim lokalitetima. Krov je
u pravilu četvorovodni, a nagibi streha se povećavaju u
direktnoj ovisnosti sa nadmorskom visinom. Nadalje,
ovisno o nagibu strehe varira i vrsta pokrova koji se radi od
kamenih ploča, opečenog crijepa ili drvene šindre. Posebna
pažnja u bosanskoj orijentalnoj kući poklanja se ventilaciji,
gdje se mogu povezati utjecaji koje je na nju imala arapska
tradicionalna arhitektura.
BOSANSKO-HERCEGOVAČKA STARA
GRADITELJSKA TRADICIJA
U našoj staroj arhitekturi, narodnoj ili neimarskoj,
nalazimo brojne primjere poštivanja graditeljskih
principa koji su nastali uz poštivanje lokalnih
geomorfoloških, klimatskih i socio-kulturnih datosti.
Bosnu i Hercegovinu, iako površinski neveliku zemlju,
karakterišu velike razlike između njenih sjevernih i
južnih dijelova, kao i razlike nizinskih i brdsko-planinskih
regiona, čega je logična konsekvenca i razlika u tipologiji
Prikaz 2:
Begovina u Stocu
Izvor: [7] Most
septembar / rujan 2011.
27
m - K vadrat
Izvorna konceptualna rješenja u tradicionalnoj arhitekturi Bosne i Hercegovine pronalazimo i u promišljenom uvođenju
prirodnih elementa u građeni okoliš. Tako, na primjeru begovine u Stocu, neimari koji su osmišljavali koncept ove
građevine uvode tekuću vodu u interni otvoreni prostor, (Prikaz 2). Pored ovoga, većina gradskih kuća u avlijama ima
česme, a negdje čak i bunare, te sofe sa avlijskim cvijećem, žbunjem i nerijetko drvećem.
NEOPHODNOST INTEGRALNOG
PRISTUPA
Prikaz 3: Voda i zelenilo uvedeni u građeni okoliš
Izvor: [3] Hadrović, str. 146 i 201
U isticanju izvornih prostornih rješenja građenog okoliša
stare bosansko-hercegovačke tradicije, ne smije se zaboraviti
način organiziranja kuća u mahale, osnovne jedinice
društvene organizacije sa naglašenim osjećajem pripadnosti
zajednici i sigurnosti. Poštovanje ljudi jednih prema drugima
ogledalo se i u priznavanju prava na sunce, zrak i pogled
svakom objektu koji je građen u mahali. Kuće u ovim mikro
urbanim cjelinama na terenu su locirane tako da koriste
sunce i vjetar za postizanje maksimalnih pozitivnih učinaka
na kvaliteta klime u enterijeru.
Dakle, konstruktivni koncepti usaglašeni sa mogućnostima
lokalnih građevinskih materijala, princip prirodne ventilacije,
poštovanje geomorfoloških i klimatskih datosti, socijalni i
kulturni elementi uključeni u prostorna rješenja, rezultirali
su činjenicom da brojne kuće ponikle iz ove tradicije gradnje
i danas žive, i predstavljaju zdrava i poželjna mjesta za
boravak ljudi.
Navedeni uspješni primjeri rješenja za stvaranje komfornih
prostora, koja je čovjek prošlih epoha razvio, nisu proizašla
iz istraživanja, nego su rezultat brojnih pokušaja i intuicije.
Po principu ‘proba-greška’ generacije graditelja su prihvatale
i nastavljale primjenjivati one konceptualne solucije koje su
se pokazale dobrim, te odbacivati ono što se nije potvrdilo
u praksi.
Tako akumulirano znanje je prenošeno putem strogih
usmenih, tradicionalnih, pravila vezano za odabir lokacije,
orijentaciju objekata, odabir materijala, kao i samu
organizaciju prostora.
Prema Fathy-ju, u poštivanju tradicionalnih pravila mora se
voditi računa da se svaki element striktno primjeni.
Ukoliko dođe do izmjena makar i na samo jednom od
elemenata tradicionalnih graditeljskih metoda, i mala
odstupanja mogu poremetiti validnost građevine u smislu
traženog rješenja za klimatske probleme datog područja.
U tom smislu su i građevinski materijali, i način na koji su
primijenjeni jednako važni.2
2 [2] Fathy, 1981.
28
septembar / rujan 2011.
Za razliku od tradicionalnih arhitektura,
savremene tendencije postizanja eko-efikasnosti u
građenom okolišu primjenom različitih strategija,
zasnovanim na brojnim 'principima održive,
zelene, ekološke gradnje', ne daju adekvatno
rješenje, budući da ne podstiču integralan pristup
kreiranju arhitektonski definiranog prostora.
U svom djelu 'Od kolijevke do kolijevke'
pojašnjavajući zašto biti manje loš nije dovoljno
dobro, McDonough i Braungart daju primjer iz
Njemačke gdje je prije 20 godina standardna
potrošnja lož ulja za grijanje i hlađenje objekata
iznosila 30 l/m2 godišnje. Danas, uz visokoefikasnu gradnju troši se samo 1,5 l/m2 godišnje.
Ovako veliko povećanje efikasnosti postignuto je
boljom izolacijom, te ugradnjom manjih, dobro
zaptivajućih prozora. Ove strategije imale su za cilj smanjiti
gubitke energije, te tako optimalizirati sistem. Istovremeno
je, pak, u unutrašnjosti objekata došlo do pogoršanja
kvaliteta zraka i koncentracije štetnih materija, što direktno
može utjecati na zdravlje korisnika. Da bi se to spriječilo,
neophodno je u prostor dovesti više, a ne manje svježeg
zraka, što bi se konsekventno odrazilo na veću potrošnju
energije za grijanje i hlađenje...
Ovaj primjer je jedan od mnogih koji su jasni pokazatelji
neprilagođenosti konvencionalnih metodologija u
postizanju ekološke usaglašenosti objekata koje gradimo,
te neophodnosti usvajanja principa integralnog, holističkog
sagledavanja problema – principi kojim su se vodili neimari
stare bosansko-hercegovačke arhitekture.
LITERATURA:
Knjige
[1]
Bernik, S., Arhitekt/Architect Zlatko Ugljen,
Međunarodna galerija portreta, Tuzla, 2002.
[2]
Fathy, H., Natural Energy and Vernecular Architecture
– Principles and Examples with Reference to Hot and Arid
Climate, Chicago: University of Chicago, 1981., http://www.
unu.edu/unupress/unupbooks, pristup 2003.
[3]
Hadrović, A., Definiranje arhitektonskog prostora na
primjeru gradske kuće orijentalnog tipa u Bosni i Hercegovini,
Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu i Makedoniji, Acta Architectonoca
et Urbanistica, Arhitektonski fakultet Sarajevo, Sarajevo 2004.
[4]
McDonough, W. & Braungart, M., Cradle to Cradle,
North Point Press, New York, 2002.
Internet – WEB stranice
[5]
http://www.greenhomebuilding.com/vernacular.
htm , pristup, 2003.
[6]
Commission of the European Communities, Towards
a thematic strategy on the urban environment, COM (2004)
60 final, Brussels, 11.02.2004., http://europa.eu.int , pristup
2004-05.
[7]
Most, Broj 139, Mostar, juni 2001., http://www.most.
ba/050/013.htm
m - K vadrat
septembar / rujan 2011.
29
m - K vadrat
INTERVJU sa generalnim direktorom „Kristal“ Vitez, Nikolom Franjićem
Nosilac pozitivnih promjena
na tržištu staklarstva
„Kristal“ d.o.o. Vitez je od male zanatsko trgovačke radnje postao jedan od lidera na
bosansko-hercegovačkom tržištu u oblasti staklarstva
Kontinuirano praćenje trendova u staklarskoj industriji,
potreba tržišta, ulaganje u infrastrukturu i strojeve, ali
prije svega mnogo, mnogo rada svih uposlenih u Kristalu
kako u poduzeću tako i na tržištu doprinjeli su uspješnosti
ovog poduzeća.
Kristal Vitez se razvio iz zanatsko - trgovačke radnje u
jako uspješnu kompaniju. Na koji način ste to postigli?
Tada smo imali maloprodaju stakla, radili manje zahtjevnu
obradu stakla te krenuli sa izradom izolacijskog stakla. Vođeni
logikom razvoja, potrebama tržišta te rastom prometa 1994.
radnja prerasta u poduzeće za proizvodnju, promet i usluge.
Način na koji smo to uspjeli nije tajna. Iako ga nazovemo
tajnom, to je onda kontinuirano praćenje trendova u staklarskoj
industriji, potreba tržišta, ulaganje u infrastrukturu i strojeve
ali prije svega mnogo, mnogo rada svih uposlenih u Kristalu
kako u poduzeću tako i na tržištu. Stoga mogu slobodno
reći da smo nosioci pozitivnih promjena na našem tržištu
kako iz oblasti staklarstva tako i u razvoju poduzetništva.
Možete li nam ukratko opisati osnovnu djelatnost vaše firme.
Sadašnja osnovna djelatnost Kristala je obrada ravnog stakla,
što uključuje strojnu i termalnu obradu, izradu gotovih
proizvoda od stakla te distribucija stakla i repromaterijala
iz oblasti staklarstva.
Posjedujemo peć za kaljenje ravnog
stakla, poznata po svojoj jedinstvenoj HTF
metodi kaljenja - kombinacija električnog
i konveksijskog grijanja
30
septembar / rujan 2011.
Šta vaša firma nudi svojim klijentima?
Sve vrste stakla kako građevinskog tako i stakla za uređenje
interijera. To mogu biti: kaljena i laminirana (sigurnosna)
stakla, emajlirana ( bojena), savijana stakla, izrada izolacijskog
stakla za prozore ali i fasade, izrada staklenih ograda,
pregrada, tuš kabina, staklenih umivaonika ...Nudimo i
uslugu ugradnje, transport te stručnu podršku.
m - K vadrat
Koliko uposlenih ima vaša firma i da li ulažete u
njihovo stručno osposobljavanje?
patentiranih elemenata, koji omogućuju korisnicima važnu
prednost u svakodnevnoj primjeni.
Stalno uposlenih 130, a po potrebi imamo i više. To su
djelatnici na privremenim i povremenim poslovima.
Na kojim značajnim projektima je radila vaša firma?
Da li pratite nove tehnološke potencijale, trendove i
standarde u oblasti obrade stakla?
U tome mi i jesmo prepoznatljivi, to je zapravo način
našeg rada. Instalirali smo sofisticiranu opremu za obradu
stakla, odavno smo uveli sistem upravljanja kvalitetom ISO
9001, imamo certifikate od priznatih ustanova iz oblasti
građevinarstva a već izdajemo i CE znak za izo staklo, a
uskoro i za druga stakla kao što je kaljeno i laminirano staklo.
Koje vrste stakla se mogu naći u vašoj ponudi?
Kao što sam ranije spomenuo, sve vrste i različite kombinacije
stakala. Pored običnog izo stakla sa float clear staklom,
među prvima smo nudili izo staklo s niskoemisionim Low-e
staklom punjeno argonom. Nudimo i sve druge vrste
stakala kao što su refleksna stakla i nova multifunkcionalna
stakla u raznim bojama, zatim sigurnosna i protupožarna
stakla, stakla za interijere u različitim bojama i sa različitim
aplikacijama prema narudžbi Kupca.
Pored običnog izo stakla sa float clear
staklom, među prvima smo nudili izo staklo
s niskoemisionim Low-e staklom punjeno
argonom
Da li vašim klijentima nudite i neke usluge vezane
za obradu stakla?
Nudimo sve usluge obrade stakla koje uopće postoje u
staklarskoj industriji a dodatno nudimo transport, ugradnju,
stručnu pomoć pa i dizajn proizvoda ili interijera.
Pustili ste u rad horizontalnu kalionicu tipa ProE.
Možete li nam nešto više reći o tome?
Posjedujemo peć za kaljenje ravnog stakla, poznata po svojoj
jedinstvenoj HTF metodi kaljenja- kombinacija električnog
i konveksijskog grijanja. Ovo ravnomjerno grijanje rezultira
visokom kvalitetom kaljenog gotovog proizvoda pri čemu
se izbjegava oštećenje površine kao i spaljivanje premaza
stakla .Ovaj tip kalionice prvi je koji je uopće instaliran u
našoj regiji. Finalni proizvod ispunjava visoke standarde koji
se odnose na čvrstoću/jačinu, razbijanje, optičku kvalitetu i
ravninu stakla. Dizajn uključuje veliki broj ekskluzivnosti,
Sveučilišna knjižnica u Splitu, Rodilište u Splitu, zgrada
Vlade u Podgorici, Raiffeisen Banka u Sarajevu, Asa
Auto u Sarajevu, Zgrada BH Pošte i Telecoma u Mostar,
Mercedesov salon u Novom Sadu, Franšizni centar BiH u
Vitezu, zgrada Elektroprivrede HZ-HB u Mostaru, Atletska
staza „Kamberović polje“ Zenica, most „Pasarela“ u Banja
Luci, stakleni spomenik „Kameni spavač“ u Zenici, „Kuća
Mode“ u Mostaru, tržni centar „Piramida“ u Mostaru,
poslavna zgrada „Neckom“ u Nikšiću, poslovna zgrada
„Normal“ Podgorica, hotel Dalmacija u Trogiru, kampus
internacionalnog fakulteta u Sarajevu, hotel Iliria u Prištini i
mnogi drugi poslovni objekti u BiH, Hrvatskoj, Crnoj Gori,
Albaniji, Austriji...
Koji su planovi vaše firme za budućnost?
I dalje nastaviti istim putem. Biti vodeći u regiji u staklarskoj
industriji.
Kakva je trenutačna situacija na tržištu stakla?
Ova godina je mnogo bolja od prošle. Inače, gospodarsku
krizu smo prebrodili na način da smo srećom imali značajan
rast izvoza tako da loše stanje našeg gospodarstva nije uticalo
na naš razvoj ali ipak ne u tolikoj mjeri.
Da li mislite da na tržištu u Bosni i Hercegovini vlada
zdrava konkurencija?
Na žalost, ne. Mnogo napora ulažemo da dokažemo da je
naš proizvod kvalitetan i izrađen od stakla i repromaterijala
koji su najkvalitetniji u našoj djelatnosti, da poštujemo sve
standarde pri proizvodnji te imamo samo „jednu“ kvalitetu.
Koja su vaše obaveze kao odgovorne osobe u firmi
tokom jednog dana?
Moje obveze kao vlasnika i generalnog direktora svakodnevno
su da pratim održavanje i postizanje potpune kvalitete
kako proizvoda tako i cijelog sustava u poduzeću u cilju
zadovoljstva dobavljača, djelatnika i naravno kupaca.
Gospodarsku krizu smo prebrodili na način
da smo srećom imali značajan rast izvoza
tako da loše stanje našeg gospodarstva nije
uticalo na naš razvoj
septembar / rujan 2011.
31
m - K vadrat
Sparkasse Bank
Sparkasse Bank jedna od
kreditno najaktivnijih banaka
Sparkasse Bank je nedavno izvijestila o svojim poslovnim rezultatima za prvu polovinu
2011. godine. Banka je ostvarila pozitivan finansijski rezultat od 3 miliona KM ili 39,1
posto više nego u istom periodu prošle godine
Depoziti stanovništva su u junu činili preko 60% ukupnih
depozita Sparkasse, a rasli su za gotovo 13 % u odnosu na
prošlu godinu.
Dokapitalizacija od strane austrijske matične banke,
Steiemaerkische Sparkasse u iznosu 10 miliona KM je
još jednom potvrdila povjerenje i dugoročnu strategiju
investiranja grupacije u BiH, te omogućila ostvarenje
ambicioznog rasta i održavanje koeficijenta adekvatnosti
kapitala.
O tome, da je Sparkasse vrlo kreditno aktivna svjedoči
podatak, da je sa preko 15 posto učestvovala u ukupnom
kreditnom rastu bankarskog sektora u prvom polugodištu
2011.
U prvih šest mjeseci je plasirala oko 215 miliona KM novih
kredita i ostvarila rast kreditnog portfelja od 14% u odnosu
na kraj 2010.
U prvoj polovini 2011. su napravljeni upravo oni pozitivni
pomaci koje je Sparkasse planirala i obećala:
•
Pojačano kreditiranje preduzeća kojima je plasirano
oko 155 miliona KM ili 72
posto od ukupnih novih
kredita, ostvarivši rast kredita privredi od skoro 15 posto
u
odnosu na kraj 2010.
•
Opredijeljenost banke da kod stanovništva podrži
investiranje i rast realnih vrijednosti,
rezultirala
je
rastom ukupnih stambenih kredita od oko 49 posto u
odnosu na kraj 2010., a njihov udio u ukupnim kreditima
stanovništvu je povećan sa 16 na 21
posto.
Ponuda Sparkasse Banke uključuje sve vrste konvencionalnih
i modernih finansijskih usluga, uključujući finansijske usluge
leasinga sestrinske kompanije S-leasing. Pod crvenim znakom
„S“ posluju i bančina društva za posredovanje u prodaji i
kupovini nekretnina S-real i posredovanje u poslovima
osiguranja S-Premium.
Krediti sa fisknom kamatom i ratom za stanovništvo
Kada je u pitanju ponuda za stanovništvo, ova banka je
konstantno prisutna sa akcijskim ponudama kredita. Počela
32
septembar / rujan 2011.
je godinu sa vrlo povoljnim stambenim kreditima, upravo
je okončala akciju nenamjenskih kredita te u septembru
izašla sa novom posebnom ponudom kredita sa fiksnom
kamatnom stopom.
Sparkasse Bank u naredna tri mjeseca nudi
stanovništvu hipotekarne, zamjenske i
nenamjenske kredite sa fiksnom kamatnom
stopom
m - K vadrat
Sparkasse Bank je pokrenula ovu
akciju uvažavajući sve veću potrebu
korisnika kredita za sigurnošću da
njihova kreditna rata neće rasti i da
mogu planirati svoje mjesečne obaveze
nekoliko godina unaprijed.
Ukoliko žele, klijenti mogu dobiti kredit
i uz promjenjivu kamatnu stopu, koja
može biti do jednog procentnog poena
niža od fiksne.
Sve tri vrste kredita imaju maksimalan
rok otplate do 10 godina, uz fiksiranu
ratu u prvih pet godina otplate i
iznosima do 40.000 KM za nenamjenske
kredite sa i bez jemaca, 80.000 KM
zamjenske i bez ograničenja u iznosu
za hipotekarne kredite.
Dodatna prednost za klijente su
fleksibilni instrumenti obezbjeđenja
koje kombinuju onako kako im najviše
odgovara: jemci, hipoteke, depoziti ili
police osiguranja, tako da ne ovise samo
o jemcima koje je sve teže obezbijediti.
U akcijskoj ponudi su i stambeni krediti
sa promjenjivom kamatom od 6,6 posto,
uz mogućnost isplate i do 25 posto od
iznosa traženog kredita u gotovini za
nenamjensko trošenje npr. za opremanje
prostora, izmirenje administrativnih
troškova, poreza i sl.
Direktor Sparkasse Bank Sanel
Kusturica o polugodišnjim
rezultatima bankarskog sektora
i makroekonomskim kretanjima
BiH
Prema nerevidiranim podacima
kreditiranje u BiH je u prvih šest mjeseci
2011. raslo za preko 470 miliona KM ili
6 posto u odnosu na prošlogodišnji juni.
Rast i obim kreditiranja je daleko od
predkriznog perioda, ali se intenzivira
prateći blago oživljavanje privrede.
Naime, EBRD predviđa rast ekonomije
od oko 2,5 posto za 2011., a konkretni
pozitivni pomaci su vidljivi u junskom
rastu izvoza od 20,5 posto i industrijske
proizvodnje od 10,4 posto u odnosu
na isti period prošle godine, dok je
industrijska proizvodnja u periodu
januar – juni 2011. u odnosu na isti
period 2010. veća za 7,7 posto.
Shodno ovome, bolje mogućnosti
za kreditiranje privrede, odnosno
industrijskog i izvoznog sektora
doprinijele su ukupnom kreditnom
rastu.
Ipak, nagovještaji pozitivnih kretanja
u 2011. su uočljivi samo kroz pojedine
makroekonomske pokazatelje i
privredne sektore, ali privreda u cjelini,
životni standard i potražnja još uvijek
stagniraju.
Politička nestabilnost bi mogla
umanjiti prognoziranu stopu rasta
privrede i pogoršati kreditni rejting
zemlje
U prognoze ekonomskog rasta EBRD-a
nije uključen uticaj koji bi neriješavanje
političke nestabilnosti moglo imati do
kraja godine, tako da je neizvjesno,
koliko će se bh. ekonomija uistinu
odmaći od prošlogodišnjeg rasta koji
je bio ispod 1 posto. BiH još uvijek
opterećava robni deficit - porast izvoza
prati gotovo isti porast uvoza od 18,2
posto (Agencija za statistiku BiH).
Međunarodna agencija za određivanje
kreditnog rejtinga Standard and Poors
je u julu dala jasan signal – ako se ne
konstituiše državna vlast i ne pokrenu
reforme, pogoršanje kreditnog rejtinga
zemlje je izvjesno. U ovom slučaju,
povećat će se troškovi i otežati dotok
kapitala u bh. banke sa stranih tržišta
od kojih one još uveliko zavise, tako da
je dalji pad kamatnih stopa na kredite
nerealan.
Profitabilnost bankarskog sektora
se poboljšala – iz gubitka od 63,8
u junu 2010. na 82,8 miliona KM
na kraju drugog kvartala 2011.
Na nivou bankarskog sistema u BiH u
prvom polugodištu 2011. ostvaren je
skroman, ali ipak pozitivan finansijski
rezultat. Prema nerevidiranim
izvještajima komercijalnih banaka,
neto dobit banaka je iznosila preko
82 miliona KM, dok je krajem juna
2010. godine gubitak iznosio oko 63
miliona KM, a krajem 2010. čak preko
121 miliona KM.
Pozitivan finansijski rezultat ostvarile su
22 banke, a 7 banaka je iskazalo gubitak
u poslovanju.
U načelu, može se zaključiti da je u
prvom polugodištu 2011. godine
ukupna kapitaliziranost bankarskog
sektora u BiH zadovoljavajuća. Udio
nekvalitetnih kredita je sa 11,8 posto
(Centralna banka) zbog problema
u naplati je dalje visok i smanjuje
profitabilnost sektora, ali barem nije
bilo značajnog rasta.
Daljnji obim kreditiranja i kamatne
stope ovisit će o ukupnom
ekonomskom razvoju
Za kreditiranje stanovništva je vrlo
bitan broj nezaposlenih koji je u prvih
šest mjeseci 2011. značajno porastao na
preko 525 000. u BiH, kao i prosječna
plaća koja je sa 820 KM u odnosu
na prvo polugodište prošle godine
nominalno rasla samo za nekih 2,7%,
i ne prati stopu inflacije.
Mogući indirektni efekti dužničke krize
u Eurozoni i SAD-u na bh. privredu do
kraja godine nisu za podcijeniti. Ovdje
prije svega govorimo o negativnim
uticajima na izvoz, zaposlenost i
raspoloživost izvora kapitala za banke i
time cijene kredita na domaćem tržištu.
Od razvoja privredne aktivnosti,
investicionog ciklusa i raspoloživosti
kvalitetnih projekata za finansiranje
će zavisiti kreditiranje privrede od
strane banaka, a ovdje su, u svjetlu svih
dešavanja očekivanja umjerena.
Sparkasse bank nudi efektivne
kamatne stope, odnosno
ukupni troškovi kredita u
akcijskoj ponudi se kreću od 7,9
– 9,6 posto, a kako je kamata
vezana za valutnu klauzulu,
klijent zagarantovano ima
fiksnu ratu u prvih pet godina
otplate
septembar / rujan 2011.
33
m - K vadrat
Sve prisutnija ljubav prema detaljima, koja se aktuelno odražava u dizajnu namještaja,
daje prednost rubovima elemenata kao važnom modnom detalju pri uređenju interijera.
Prošlo je vrijeme kada se rubna traka vizuelno podređivala površinskoj obradi. Danas se
nudi više prostora za ponovno otkriće ornamenta tj. stavlja se akcent za kreativne dekore,
neobične geometrijske oblike – ukratko više individualnosti.REHAU koristi ovaj potencijal
i sa dizajn rješenjima otvara svojim partnerima jedan maksimum na kreativnosti i slobode
dizajna i uređenja. U raznolikom i bogatom sadržaju varijanti, REHAU trenutno u saradnji
sa sveučilištima i velikim brojem dizajnera, razvija nacrte, inspirirajuće ideje i nadahnuća
za savremenost. Da li su to cvjetni elementi koji u potpunosti nose povratak ornamenta,
geometrijski detalji veselih boja ili pak moderna crno-bijela optika, sve su elementi koji
karakteriziraju jedinstvenost.
Na posljednjem Interzum 2011 održanom u Köln-u, REHAU je nastupio sa svojim
novitetima i pokazao proizvode koji se po mnogo čemu razlikuju od do sada pokazanih.
Sa nekim proizvodima smo pioniri, dok smo dosadašnja rješenja usavršili do maksimuma.
Izložbeni prostor je bio koncipiran tako da je dotaknuto svako životno i radno okruženje
od kuhinje i dnevnog boravka, preko ureda do terase.
34
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
Laserska tehnologija sa RAUKANTEX
laser trakom
RAUKANTEX laserska traka, je nova generacija
kantnih traka koja omogućava spoj trake i ploče bez
upotrebe ljepila, što se pozitivno odražava ne samo
na sam proces obrade kantne trake, nego u optičkom
i kvalititativnom smislu postavlje nove smjernice.
Ova vrsta kantne trake sadrži topljivi sloj od specijalnog
Polymera, koji se pomoću lasera topi i na taj način
omogućava spoj sa pločom bez fuge ljepila.
Prednosti laserske tehnologije sa
RAUKANTEX laserskom trakom
- specijalni Polymer omogućava zavarivanje bez ljepila
- revolucionarna tehnologija postavlja nove standarde
u pogledu kvalitete i dizajna
- besprijekorna optika kroz kantiranje bez fuge
- nema optičkih smetnji, kao do sada koje su nastajale
- zbog ljepila (zaprljanja / tamnjenja)
- povećana toplinska stabilnost i otpornost na vlagu
- minimalni troškovi održavanja i ušteda vremena
- smanjeno vrijeme mirovanje mašina
- povećana sigurnost procesa
- potencijalna ušteda pri skladištenju
- bez usaglašavanja materijala potrebnih za kantiranje
(predljepilo i ljepilo)
- univerzalne-boje i dekori sa mogućnošću nanosa
dekora u 6 slojeva
- mogućnost kombiniranja sa svim sredstvima za
oplemenjivanje površine
septembar / rujan 2011.
35
m - K vadrat
Staklo sa rolne
U produkt liniji RAUKANTEX visions REHAU predstavlja
poseban novitet – za kantiranje površina koje su
slične staklu, koje se sve češće koriste u proizvodnji
namještaja. REHAU je shodno zahtjevima tržišta razvio
novu generaciju kantnih traka u optici stakla, koje
upotpunjuju ove novonastale materijale.
Metalne površine na polymernoj traci
Hladni aluminijum, visokokvalitetni čelik, Designklasika
Hrom – metalni materijali još uvijek fascinaciju u svijetu
dizajna. Upravo su detalji ti što čine jedan proizvod
jedinstvenim. Hladna metalna površina kao što je
aluminijum, čelik i titan ili topli bakarni i šampanjski
tonovi, svi oni predstavljaju kantne materijale iz linije
RAUKANTEX magic koji gotovom proizvodu daju
vrijednost i stil.
Metalne 3D trake
Novitet u liniji RAUKANTEX magic 3D je nova traka sa
metalnim pigmentima. Kombinacijom transparentne
površine i visokokvalitetnog pozadinskog printa
nastaje fascinirajuća trodimenzionalna dubina.
Ovaj „3D-Efekat“ daje dekorima i bojama brilijantan
izgled.
36
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
Polymerna traka sa karakterom pravog drveta
Različite forme oplemenjivanja površina, kao npr. imitacije
„traga žage“, daje traci karakter pravog drveta, primjena
različitih lakova i sjajeva pruža poseban osjećaj pri dodiru.
Kombinacija različitih površina
REHAU nudi bogat repertoar prirodnih struktura materijala, kao
i kreativne lak efekte koji traku dodatno oplemenjuju. Poseban
novitet predstavlja mogućnost kombinacije različitih površinskih
struktura npr. tekstil i struktura kože koje su spojene sa jednim
decentnim šavom.
Svjetlopropusna traka
Još jedna novost u pogledu kant trake
predstavlja svjetlopropusna traka RAUKANTEX
lite. U špan- ili MDF- plati (38 ili 50 mm debljine)
se ureže kanal u koji nalijepimo LED traku.
Svaki pult, svaka polica koja je uljepšana
sa ovom trakom postaje ukrasni detalj sa
indirektnim osvjetljenjem i daje jednu posebnu
atmosferu prostoriji u kojoj se nalazi.
septembar / rujan 2011.
37
m - K vadrat
Cokl
Cokl su funkcionalni i istovremeno dekorativni
elementi u svakoj kuhinji. Prilagođeno dizajnu
kuhinje, REHAU isporučuje ovaj proizvod u visinama
od 100, 120, 150 i od sada kao novitet i 225 mm.
Ovaj profil sa mekom, transparentnom brtvom
pouzdano štiti protiv vlage i prljavštine, a ujedno je
dekorativni element.
Brtviti, povezivati, stavljati akcenat
Sa REHAU profilom za fuge, visokovrijednom
alternativom silikonskim fugama trajno se
spriječava prodor vode i prljavštine. Uz maksimalnu
funkcionalnost i jednostavnu upotrebu, obezbjeđena
je i atraktivna optika. Sa površinskim slojem od
plemenitog čelika ili aluminijuma, kao i u crnoj ili
bijeloj boji uz elegantnu, filigranu optiku REHAU
profil za fuge se optimalno uklapa u sofisticirano
dizajniran namještaj.
Sa aktuelnim proizvodnim programom na raspolaganju
su vam perfektno ukomponovani sistemi rolo vrata za
ormare. Tako dobijate atraktivnu i funkcionalnu opciju
za uređenje ormara u uredu, kuhinji, stanu, kupatilu itd.
Express Collection RAUVOLET vam nudi:
6 različitih dizajn-linija
5 horizontalnih sistema vođenja
6 vertikalnih sistema za težinsku ravnotežu
38
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
Kreativni mineralni materijal
RAUVISIO mineral, kompletno obojen
mineralni materijal iz prirodnog minerala
i acrylne smole, je višestran materijal za
kreativno uređenje interijera.
RAUVISIO mineral
- Ugodan na dodir
- Glatka površina bez pora
- Horizontalna i vertikalna primjena
- Termički obradiv
- Obrada skoro u potpunosti bez fuga
- Nakon reparature skoro u potpunosti bez
vidnih tragova
Relazzo profili ( podna obloga i podkonstrukcija ) se
sastoje od visoko kvalitetnih
i najmanje
t t ih polipropilena
li
il
j
j
50% udjela drvenih vlakana. Ova kombinacija drveta i
PP se sjedinjuje u jedan novi materijal WPC (Wood –
Polymer – Composite). Miješanjem drveta i polimera,
u gotovom proizvodu se sjedinjuju pozitivne osobine
ova dva materijala.
• relazzo odlikuju odlične mehaničke karakteristike
• prirodan i ugodan
• izgled drveta
• 100% ekološki razgradljiv materijal
• extremna čvrstoća ( otporan na pucanje i kidanje )
• stabilna forma
• odlična postojanost na vremenske prilike
• protuklizan
• dugovječan
• jednostavna obrada, montaža i održavanje
septembar / rujan 2011.
39
m - K vadrat
Intervju: Muhidin Arapović - direktor JUB d.o.o. BiH
JUB d.o.o. BiH – daje
nadahnuće u bojama
JUB pri razvoju nije samo orjentisan samo na razvoj i promjene unutar grupacije,
već i na stalne promjene na tržištu. Značajan izazov za Grupaciju JUB tako ostaje
stalno povećavanje djetvornosti poslovanja s poboljšanjima, racionalizacijom i
automatizacijom svih poslovnih procesa
JUB odlikuju savremena automatizirana i robotizirana
proizvodnja, visoka produktivnost, ekološka
osviješćenost i usmjerenost proizvodnje sa svim
odgovarajućim certifikatima. JUB-ovo poslovanje je
usmjereno prema kupcima s ciljem zadovoljavanja
potreba i ukusa svih potrošača.
Kako je tekao razvojni put JUB grupacije?
Sa iskustvom više od 135 godina JUB je jedna od najstabilnijih
firmi u hemijskoj industriji. U svom razvoju JUB je uvijek
bio dio vremena u kojem je djelovao. To je prva firma u
Sloveniji koja se privatizirala po konceptu Ante Markovića
(Premijer SFRJ).
Na čemu se temelji stategija JUB-a?
Zadovoljan kupac je moto i strategija svih zaposlenih u JUB-u.
Naši uposleni znaju da to nije samo fraza....
Koje proizvode nudi vaša firma?
Veliki dio proizvoda za završnu obradu u građevinarstvu.
(boje, dekorativni malteri, lakovi, ljepila i fuge za keramiku,
toplotno-izolacijski sistemi, specijalni proizvodi...)
Osim širokog spektra proizvoda također svojim klijentima
obezbjeđujete i adekvatno savjetovanje.
Koje savjete i sistemska rješenja nudite svojim
klijentima?
Naši prodajni inženjeri su kvalificirani za davanje najboljih
savjeta i preporuka u rješavanju problema kako za unutarnje
tako i za vanjske zidne,podne,drvene površine..Isto tako
predlažemo i grafička rješenja za fasadne površine kako bi
korisnicima olakšali odluku o izboru fasade i sl..
40
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
Koja su to komunikacijska pomagala koja nudite Koje aktivnosti vaša firma poduzima u zaštiti
okoliša?
i kome su ona namijenjena?
Mi vrlo često koristimo direktne kontakte a obraćamo se i
našim korisnicima preko mas medija...
Naša proizvodnja je poznata po svojoj vodenoj bazi te se
samom proizvodnjom brinemo o našem okolišu i zdravlju.
U kojem udjelu participirate na tržištu Bosne i Hercegovine?
Mi smo lideri u prodaji boja sa brend artiklom Jupol.
Koji su trendovi boja u 2011.godini?
Trendovi boja u 2011 su tople zemljane boje u kombinaciji
sa vatreno crvenom i boje mediterana, topla ljubičasta u
kombinaciji sa prljavom lila i zagasitom bojom kajsije.
Najveću savršenost kod opremanja svoga doma, možemo
postići samo oponašanjem prefinjenih kombinacija boja,
oblika i tekstura, koje nalazimo u prirodi.
Da li organizujete edukacije za izvođače i trgovce
vašim proizvodima?
Mi svake godine vršimo prezentacije naših proizvoda te
istovremeno i educiramo izvođače, trgovce i arhitekte... Na
našim prezentacijama do sada je bilo na hiljade prisutnih.
Koje Standarde sistema upravljanje kvalitetom ste dobili?
Mi već dugo posjedujemo ISO.9001 i 14001.Također za veliku
većinu naših proizvoda imamo certifikate od najpoznatijih
evropskih instituta.
Najveću savršenost kod opremanja svoga
doma, možemo postići samo oponašanjem
prefinjenih kombinacija boja, oblika i
tekstura, koje nalazimo u prirodi
Koje su to usluge koje JUMIX centri pružaju?
Naši mix centri (JUMIX) pružaju usluge nijansiranja svih
unutarnjih i fasadnih boja, dekorativnih maltera, lakova...
Da li vaša firma daje podršku nekim sportskim,
kulturnim i humanitarnim projektima?
Koliko pažnje pridajete ekološkim standardima
Kao društveno odgovorna firma rado se odazivamo na razne
prilikom proizvodnje vaših proizvoda?
Mislim da slogan naše reklame. »Nije dovoljno da je boja
lijepa za oči..one najbolje su ugodne i zdravlju..» sve govori.
Veliku pažnju posvećujete stalnom obrazovanju zaposlenika.
Koliko je to važno za uspješno poslovanje jedne ovakve firme?
Od izuzetnog značaja je stalno educiranje svih zaposlenih.
Mi redovno imamo treninge iz različitih oblika poslovnog
obrazovanja.
Naši prodajni inženjeri su kvalificirani za
davanje najboljih savjeta i preporuka u
rješavanju problema kako za unutarnje tako
i za vanjske zidne, podne, drvene površine
U kojim zemljama imate svoje podružnice i
proizvodne pogone?
U Sloveniji i Srbiji imamo proizvodne pogone kao i trgovačke
firme. Pored toga imamo firme u Hrvatskoj, Makedoniji,
Kosovu, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Rusiji i naravno u
BiH. Pored toga prodaja ide i u ostale Zemlje Evrope.
humanitarne, sportske projekte a to je jedan od aktiviteta
po kojem smo i prepoznatljivi.
Na kojim društvenim projektima je u posljednje
vrijeme učestvovala vaša firma?
Uređivali smo dosta vrtića u BiH, učestvujemo u
humanitarnom projektu «Naša realnost», uljepšali smo
Pionirsku dolinu...
Po vašem mišljenju koji je to ključ za uspjeh
jedne firme?
Pažljivo osluškivanje potreba tržišta te brza i kvalitetna
reakcija na te potrebe je ključ uspjeha..
Slogan naše reklame je: “Nije dovoljno da je
boja lijepa za oči, one najbolje su ugodne i
zdravlju”
septembar / rujan 2011.
41
m - K vadrat
INTERVJU sa Marjetom Vide Lutman, šefom marketinga i tehnike firme Fibran
Fibran - porodica
izolacionih materijala
FIBRAN je pokretač pasivnih kuća na Balkanu s uvođenjem toplinske izolacije ispod
temeljne ploče, čime se postiže gradnja bez toplinskih mostova.
U
razgovoru sa Marjetom Vide Lutman, šefom
marketinga i tehnike firme Fibran, saznali smo
koje proizvode nudi ova renomirana firma i šta
znači energetski efikasna gradnja.
Vaša firma se bavi energetskom učinkovitosti u
građevinarstvu. Recite nam nešto o Vašem radu i
projektima na kojima radite.
FIBRAN je jedan od bitnijih proizvođača toplinskih izolacija
u Europi. Jedna od dodatnih aktivnosti Grupe FIBRAN, a
naročito slovenske firme FIBRAN NORD je širenje znanja
na području gradnje energetski učinkovitih građevina.
Znanje prenosimo na investitore, projektante i izvođače.
Nisu izuzeti ni trgovci građevinskim materijalom. Gradnja
niskoenergetskih građevina je novo znanje i za željeni rezultat
trebaju ga usvojiti svi sudionici u gradnji.
Po kojim proizvodima je poznata vaša firma?
FIBRAN proizvodi različite toplinske izolacije, a u BIH
najviše promovira toplinsku izolaciju za posebne uvijete,
FIBRANxps, tvrde, neupijajuće ploče tirkizne boje. To su
ploče za široku primjenu, a najviše upotrebljavaju u teškim
građevinskim uvjetima, gdje ostali toplinsko izolacijski
materijali nisu učinkoviti: u zemlji (ispod temeljne ploče,
na podrumskom zidu), na izloženoj fasadi, naročito na
fasadnom soklu, na ravnome krovu na kojem se upotrebom
sistema obrnutog krova dobiva prohodan, upotrebljiv krov,
kod vrlo opterećenih podova...
Šta je karakteristično za vašu firmu, nešto po čemu se
razlikujete od svoje konkurencije?
Radimo sa srcem i dušom, cilj nam je pored dobre prodaje
zadovoljan kupac i investitor. Svoje znanje i tehničku podršku
pružamo svakome, pa i individualnome investitoru.
Koliko je veće dugo vaša firma prisutna na području
Bosne i Hercegovine?
Na BiH tržištu smo prisutni od 2006. godine.
Šta je energetski efikasna gradnja?
Energetski efikasna gradnja ne traži samo upotrebu velike
debljine toplinske izolacije, već i odgovarajuće izolacije i
odgovarajući tip proizvoda, koji je ugrađen sa osjećajem
42
septembar / rujan 2011.
iskusnog majstora. Pored efikasne toplinske izolacije bitna
je arhitektonska osnova građevine, da se iskoriste sve
prednosti lokacije, stolarija mora biti izuzetno toplinski
kvalitetna, a njezina ugradnja mora odgovarati RAL
standardu (zrakonepropusna ugradnja). Kod vrlo dobrih
niskoenergetskih građevina sve se češće koristi i rekuperacija
zraka, kako bi se toplinski gubici sveli na minimum. Energetski
efikasnom gradnjom dobivaju se građevine u kojima se
izbjegava aktivan sustav grijanja i hlađenja i upotrebljavaju
obnovljivi izvori energije. Težimo ka energetsko nezavisnim
građevinama, a uz to je potrebno promijeniti i načina života...
Skandinavske zemlje su prepoznatljive po ovoj vrsti gradnje.
m - K vadrat
Koliko smo mi blizu, odnosno daleko popularizaciji
energetski efikasne gradnje?
Utjecaj sa sjevera se polako širio po čitavom Balkanu, tako
da danas skoro nema potencijalnih graditelja koji još nisu
čuli za pasivnu kuću. Možda ne znaju točno što pasivna
kuća jest, ali znaju da moraju razmišljati o niskoenergetskoj
građevini. BIH nije izuzetak. Ovakvi projekti nisu više samo
na stolovima naprednih arhitekata, nego se već grade.
Obzirom na visoke cijene klasičnih energenata danas,
koliko je vremena potrebno da se razlika u cijeni gradnje
u odnosu na klasičnu gradnju isplati?
Zavisi s čime upoređujemo. Ako uporedimo troškove gradnje
objekta, koji bi se već trebao graditi prema propisima, onda
nema velike razlike, naročito ako govorimo o pasivnoj kući
koja nema klasičnog sustava grijanja s čime se investicija u
biti smanjuje. Ako upoređujemo građevine bez toplinske
izolacije ili s 5 cm izolacije, s nekvalitetnim prozorima, ....
razlika je velika.
Po vašem mišljenju da li su niskoenergijske kuće budućnost?
Niskoenergetski objekti sigurno su budućnost. Nemamo
drugog izbora. Pored cijene i zalihe energenata, sve bitnija
nam je ugodnost boravka u prostorima. Članice Europske
zajednice primijenile su Direktivu prema kojoj je se od
kraja 2020. gradi isključivo „Nearly zero energy hosees“.
Određene države su već sada odlučile graditi objekte koji se
financiraju iz budžeta, kao pasivne, a i graditelji privatnih
kuća idu ovim putem.
Da li su klimatske promjene razlog za promjenu mišljenja
i načina gradnje (niskoenergetska gradnja, ekološka
gradnja)?
Klimatske promjene su upozorile na promjenu mišljenja.
Možda kasno, ali pravac u kojem smo dosad išli sigurno nije
ispravan. Sjetimo se kako su ekološki živjeli naši djedovi i
bake i pokušajmo to ugraditi u suvremeno vrijeme.
Koje projekte na kojima ste do sada radili smatrate
najznačajnijim?
FIBRAN je pokretač pasivnih kuća na Balkanu s uvođenjem
toplinske izolacije ispod temeljne ploče, čime se postiže
gradnja bez toplinskih mostova. Napravio je studiju o
utjecaju potresnih sila na ovako temeljene objekte, tako, da
se danas poseban proizvod FIBRANxps 400-L upotrebljava
ispod stambenih kuća, ispod vrtića, školskih i sportskih
objekata, pa i ispod nižih poslovnih zgrada svugdje po
Balkanu. S arhitektima razmatramo svaki objekt posebno.
Za nas su svi objekti, gdje možemo dati svoj dio korisnih
ideja značajni, a tih i u BIH nema malo. Ponosni smo i na
uvođenje obrnutih krovova, kojima objekti dobivaju dodatnu
površinu za upotrebu. Napravljeno je bezbroj zelenih krovova,
terasa, parkirnih krovnih površina, igrališta i drugih korisnih
prostora na krovovima.
Koji su planovi vaše firme za budućnost?
FIBRAN je financijski zdrava firma, što u ovim vremenima
puno znači. Baš sad gradimo novu liniju za proizvodnju
FIBRANxps, da zadovoljimo sve veća potraživanja po našim
proizvodima. Nikako ne želimo biti najveći, a naša najveća
želja jest, da budemo najbolji.
Možete li se malo osvrnuti na situaciju u graditeljstvu i
arhitekturi danas?
Današnja se svjetska kriza osjeća i u građevinarstvu, a ne bih
rekla i u arhitekturi. U kriznim razdobljima duh je jasniji
i radovi bolji. Naredne godine sigurno neće biti najbolje
za građevinare, ali će se promijeniti kvaliteta gradnje, a
arhitektima će pored vizuelnog izgleda i funkcionalnosti
zgrade biti bitna i rješenja bez toplinskih mostova. Ovaj dio
traži promjenu mišljenja kod planiranja i izvođenja. Svako
zlo je za nešto dobro, kažu.
Koja je vaša pozicija u vašoj firmi, i kako protiče vaš jedan
radni dan?
Vodim službu marketinga gdje su obrazovanje arhitekata
i kupaca najbitniji dio posla. Kao građevinski inženjer s
dugogodišnjim radnim iskustvom na različitim područjima
građevine pokušavam u rad unijeti sva iskustva što sam ih
dobila u životu. Rad je izuzetno zanimljiv, imam odlične
suradnike, susrećem se s izvanrednim ljudima. U ovom je
poslu teško odvojiti radno od slobodnog vremena. Posao
koji voliš jednostavno je tvoj život.
Koji je vaš životni moto koji vam daje elana za rad?
Uvijek je teško govoriti o sebi. Nemiran duh, baština roditelja
za istraživanjem, izazovi u životu, koje prihvaćam otvorenim
rukama osnova su da mi nikad nije dosadno. Energija se
vraća svakim danom, kad ocijenim da nije bio uzaludan, i
da sam barem nešto korisno obavila. Ovim načinom života
uzrujavam familiju, ali „Carpediem“ je moj moto već od
malena.
septembar / rujan 2011.
43
m - K vadrat
IZOLIRANJE PODRUMSKIH ZIDOVA
Vanjski se podrumski zid, kao svi ostali elemnti građevine
u dodiru s vlažnom zemljom ili čak ispod razine podzemne
vode, gradi vodonepropusno što nije sasvim dovoljno za
ugodno stanovanje.
Hidroizolacijski se sloj grijanih ili negrijanih podrumskih
prostora za udosnost stanovanja okružuje slojem toplotne
izolacije od ekstrudiranoga polistirena (XPS) koji odgovara
zahtjevima ugradnje ispod razine terena.
toplotnih mostova.
FIBRANxps se na hidroizolacijsku podlogu postavlja pomoću
ljepljivih blazinica od butilne gume FIBRANstick, ili se rabi
odgovarajuća pjena za lijepljenje. Toplotne izolacijske ploče,
koje će se postavljati ispod razine podzemne vode, potrebno
je lijepiti po cijeloj površini.
Zašto toplotno zaštititi zidove u zemlji?
• osiguramo temperaturnu stabilnost u prostoru,
• spriječimo rošenje na hladnoj unutarnjoj površini zida,
• zaštitimo hidroizolaciju od mehaničkih oštećenja,
• zaštitimo hidroizolaciju od temperaturnih utjecaja i time
produljujemo njezinu trajnost.
ENERGIJSKI ŠTIT zida ispod razine terena predstavljaju
toplotno izolacijske ploče FIBRANxps 300-L koje imaju
odgvarajuće tehničke karakteristike za tu namjenu
Ploča FIBRANxps 300-L.
FIBRANxps 300-L ploče su površinski glatke s deklariranom
tlačnom čvrstoćom 300 kPa (tlačna čvrstoća ploča pri 10%
deformaciji je više od 30 tona/m2) te minimalnim upijanjem
vlage (i pod utjecajem difuzije i pri poplavi). Rubovi ploča
su stupnjevito oblikovani (L-rub), da sprječavaju linijske
toplotne mostove (povećan prolaz topline) na mjestima
međusobnoga spajanja.
Stupnjevito izvedeni rubovi FIBRANxps 300-L ploča
sprječavaju i materijalu za zasipavanje dostup do hidroizolacije
i time posljedično štite hidroizolaciju od oštećenja.
Postupak postavljanja
podrumskih zidova
toplotne
Debljina toplotne izolacije
Minimalna debljina toplotne izolacije zidova grijanih
podrumskih prostora određuje se po pravilniku (minimalno
8 cm), dok se pri niskoenergijskim zgradama, a posebno
pri pasivnim kućama, debljina podzemne izolacije dosta
povećava.
Za niskoenergijske građevine, gdje je potrebna debljina
izolacije više od 20 cm, izolacija se smije polagati dvoslojno.
Međusobno lijepljenje ploča izvodi se po cijeloj površini ili
u pojasevima po vertikalnome smjeru za neometen odvod
moguće vode.
Zasuti zidovi negrijanih prostora se štite s minimalnom
debljinom izolacije FIBRANxps 300-L koja služi kao
mehanička zaštita hidroizolacije i ujedno minimalna toplotna
zaštita, s kojom sprječavamo rošenje i nastanak plijesni na
zidovima podrumskih prostora.
Za željenu toplotnu učinkovitost podrumskih
zidova moramo posebnu pozornost posvetiti:
• međusobnom spoju ploča, da onemogućimo povećani
prolaz topline na spojevima,
• izvedbi na prijelazu između izolacije podrumskoga zida i
fasadnoga sokla,
• izvedbi na prijelazu između izolacije temelja građevine i
podrumskoga zida,
• izolaciji uglova i kutova,
• detaljem toplinske izolacije instalacijskih proboja i
izolacije negrijanih okna,
• spoju grijanoga i negrijanoga dijela građevine…
Ploče se postavljaju na ravnu i čistu hidroizoliranu površinu
tijesno jedna pored druge, s rednim pomakom. S FIBRANxps
toplotno izolacijskim pločama se pažljivo obloži cijela
površine zasutoga zida, zajedno s bočnim stranama temelja.
Negrijane podzemne konstrukcije, kao što su svjetlosna
okna, terase, hladne susjedne građevine i druge pojedinačne
konstrukcije moraju biti od grijanoga dijela građevine
odvojeni, tj. izolirani, da na tim dijelovima spriječimo
povećan prolaz toplote i ostale nemile posljedice takvih
U zemlji gdje je prisutna vlaga i povremeno i voda,
hidroizolacija i FIBRANxps djeluju povezano; građevina
mora biti zaštićena hidroizolacijom od prodora vode, a
hidroizolacija mora biti mehanički zaštićena s čvrstom i
trajnom učinkovitom toplotnom izolacijom. S kombinacijom
hidroizolacijskoga i neupijajućega toplotno izolacijskoga
sloja, kao što je FIBRANxps, hidroizolacija kao konstrukcija
čuva trajnost, a zaštićenome elementu je dodatno osigurana
toplotna stabilnost.
Više o izolaciji podrumskih zidova te odgovarajućim proizvodima za druge
namjene uporabe možete pronaći na web stranici www.fibran.si.
44
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
A
5.
Na konkretna pitanja
odgovaramo preko
tel. 061 994 066
te el. pošte
[email protected]
septembar / rujan 2011.
45
m - K vadrat
INTERVJU Vladan Nastić, direktor marketinga
Alumil – kvalitetno rješenje
u oblasti arhitektonskih
aluminijskih profila i sistema
Grupacija Alumil za područje Bosne i Hercegovine nudi vrhunske arhitektonske
aluminijumske profile i sisteme, koji su usklađeni sa najstrožijim evropskim i svjetskim
standardima
Vladan Nastić, direktor marketinga, koja se bavi proizvodnjom
arhitektonskih aluminijskih profila i sistema, te razvojem
istih, za naš časopis govori o tome kako je nastala grupacija
Alumil, proizvodnom programu, proizvodnim kapacitetima
i istraživačkom radu ove uspješne firme.
Možete li nam ukratko predstaviti vašu firmu?
Alumil grupacija je internacionalna kompanija koja se bavi
razvojem, proizvodnjom i distribucijom aluminijumskih
profila. Imperativ naše grupacije je kvalitet rješenja koja
obezbjeđujemo našim kupcima u oblasti arhitektonskih
aluminijumskih profila i sistema profila. Odnos prema poslu
najbolje ilustruje kompanijski slogan: „Building Excellence
EveryDay“ - Jednostavno rečeno, nastojimo da svakodnevno
usavršavamo naše proizvode i usluge, kako bi zajedno sa
našim partnerima dostigli savršenstvo. Posebno mjesto u
Alumil grupaciji imaju naši poslovni partneri, oni su dio
jedne velike Alumil porodice. Ponosni smo na činjenicu da
smo postali prepoznatljivo ime na prostoru Evrope, Sjeverne
Afrike, Bliskog istoka i Amerike. Bez obzira na aktualne
izazove koje nam je nametnula svjetska kriza, uspjeli smo
da zadržimo stabilan rast našeg poslovanja i da se izborimo
za lidersku poziciju u Jugoistočnoj Evropi.
Kako je tekao razvoj vaše firme od osnivanja pa do
danas?
Alumil grupacija je osnovana 1988. godine od strane porodice
Milonas na sjeveru Grčke u gradu Kilkisu kao lokalna
kompanija za proizvodnju i distribuciju aluminijumskih
profila. U martu 1988. godine smo započeli sa instaliranjem
prvih proizvodnih postrojenja. Sljedeće godine su po prvi put
na sajmu u Solunu predstavljeni arhitektonski aluminijumski
sistemi, koji su se u to vrijeme proizvodili u Italiji po našem
dizajnu. Istovremeno se ubrzano radilo na završetku instalacije
proizvodnih postrojenja, koja su stavljena u funkciju krajem
godine. Već 1990. godine, proizvodnja je dostigla 7000 tona
profila. Tokom 1993. i 1994. godine, instalirano je novo
postrojenje za plastifikaciju profila, kao i automatska linija
za proizvodnju profila sa termičkim prekidom. Istovremeno
se radilo na razvoju novih proizvoda. Kako bi obezbijedili
46
septembar / rujan 2011.
postojan kvalitet površinske zaštite, 1994. godine je u saradnji
sa njemačkim GSB stavljena u funkciju laboratorija za
ispitivanje kvaliteta plastificiranog sloja. Kako bi odgovorili
sve većoj tražnji za našim proizvodima, 1995. je instalirano
novo postrojenje za proizvodnju aluminijumskih profila
kapaciteta 12000 tona godišnje. Iste godine je puštena u rad
fabrika za proizvodnju unutrašnjih vrata, protivpožarnih i
sigurnosnih vrata INTERNO. Sistem kvaliteta je certifikovan
u skladu sa ISO9001, 1996. godine. Tokom iste godine je
„Building Excellence EveryDay“ - Jednostavno
rečeno, nastojimo da svakodnevno
usavršavamo naše proizvode i usluge, kako
bi zajedno sa našim partnerima dostigli
savršenstvo
m - K vadrat
puštena u pogon livnica kapaciteta 18000 tona godišnje. Vaši proizvodi su prisutni na tržištu širom svijeta.
U naredne tri godine pušteno je u pogon novo postrojenje Koje su to zemlje?
za plastifikaciju profila kapaciteta 12000 tona, osnovana su
filijale u Rumuniji, Mađarskoj, Albaniji, Bugarskoj, Poljskoj
i Ukrajini. Također, izgrađeno je niz industrijskih hala
zajedno sa logističkim centrom, neophodnih za nesmetano
funkcionisanje grupacije. Peta presa za ekstruziju je instalirana
2000. godine, čiji je godišnji kapacitet 8000 tona. Te godine
se nastavlja internacionalno širenje grupacije tako da su
osnovane filijale u Njemačkoj i BJRM, a sljedeće godine i u
Srbiji. Posebno je važna 2002. godina, kada je su puštena u rad
dva postrojenja, jedno za proizvodnju polikarbonatnih ploča
a drugo za proizvodnju aluminijumskih kompozitnih panela.
Grupacije je od 2002. sertifikovala i sistem zaštite okoline
u skladu sa ISO14001. 2003. godine, je započela izgradnja
postrojenja za ekstruzijualuminijumskih profila u Srbiji i
Albaniji, kao i modernizacija postrojenja u Komotiniju.
Ove godine je Alumil uvršten u 500 evropskih kompanija sa
najvećim rastom i posebnim doprinosom razvoju evropske
ekonomije. Od 2004. godine, Alumil je prisutan i u Bosni
i Hercegovini. Te godine je Alumil postao većinski vlasnik
AD“Alpro“ Vlasenica. Godišnji kapacitet Alumila je dostigao
85000 tona aluminijumskih profila i 50000 tona plastifikacije
profila. Tokom 2007. godine, je izvršena rekonstrukcija
i modernizacija postrojenja u Vlasenici. Do kraja 2009.
godine, Alumil grupacija je dostigla proizvodni kapacitet
ekstruziranih profila od oko 106000 tona.
Koji su to proizvodi i usluge koje vaša firma nudi?
Tržištu Bosne i Hercegovine ponudili smo vrhunske
arhitektonske aluminijumske profile i sisteme, koji su
usklađeni sa najsjtrožijim evropskim i svjetskim standardima.
Trenutno su u ponudi sljedeće grupe proizvoda:
-Sistemi za klasična vrata i prozore bez termičkog prekida:
M940 Mini i M9400 Softline Plus
-Sistemi za klasična vrata i prozore sa termičkim prekidom:
M9650, M20650, M1100 i M11500,
-Sistemi za klizna vrata i prozore bez termičkog prekida:
WING,
-Sistemi za klizna vrata i prozore sa termičkim prekidom:
S100, S300 i M300,
-Sistemi za harmonika vrata i prozore sa i bez termičkog
prekida: M9800 i M19800,
-Fasadni sistemi: M3 SolarSemistructural, M4 SolarStructural,
M6 Solar Standard, M7000 J-bond i SKY 005
-Sistemi za zaštitu od sunca: M5600 Solar i M13500,
-Sistemi za aluminijumske ograde: ELEGANT i M8100 Inox
-Ostali sistemi: M9400 grilje, M8800 klupice, P100 Office
pregradni zidovi, standardni profili,
-Profili po dizajnu kupca,
-Aluminijumski kompozitni paneli - J-bond.
Profile je moguće dobiti obojene ili tehnologijom plastifikacije
ili tehnologijom anodizacije. Naglašavamo da je većina
naših proizvoda sertifikovana od strane prestižne evropske
laboratorije IFT Rozenhajm, EKANAL (Grčka), AAMA
(SAD), NCTL (SAD), SIEMENS (Njemačka), Loyds (Velika
Britanija), IGH(Hrvatska), itd. Za proizvode izrađene od
naših profila obezbjeđujemo podršku u CE označavanju,
što znači da su naši proizvodi usklađeni sa svim relevantnim
evropskim standardima.
Naši proizvodi su prisutni u 45 zemalja svijeta od svih dijelova
Evrope (zemlje Jugoistočne Evrope, Rusija, Francuska,
Njemačka, Velika Britanija, Italija, Poljska, Češka, Slovačka,
itd.), u Sjevernoj Africi, u zemljama Bliskog Istoka i SAD.
Koje proizvodne kapacitete i industrijska postrojenja
posjeduje vaša firma?
Alumil grupacija posjeduje:
- 13 presa za ekstruzijualuminijumskih profila,
-9 postrojenja za plastifikacijualuminijumskih profila,
-2 postrojenja za plastifikaciju u bojama drveta,
-2 postrojenja za anodizaciju,
-3 livnice,
-7 linija za profile sa termičkim prekidom,
-1 pogon za proizvodnju unutrašnjih, protivpožarnih i
sigurnosnih vrata,
-1 pogon za proizvodnju aluminijumskih kompozitnih
panela,ž
-1 pogon za proizvodnju polikarbonatnih ploča,
-4 pogona za proizvodnju pribora,
-1 postrojenje za proizvodnju polikarbonatnih ploča,
-1 pogon za proizvodnju automatskih sistema,
U našem vlasništvu imamo 600000 metara kvadratnih
zemljišta, 220000 metara kvadratnih fabričkih i skladišnih
hala. Naša proizvodna postrojenja su na 19 lokacija, 13 u
Grčkoj, a 6 u inostranstvu (Albanija, Bugarska, Bosna i
Hercegovina, Ruminija, Srbija, BJRM i Egipat).
Naši godišnji kapaciteti su 106000 tona ektrudiranih
profila, 57500 tona plastfikacije profila, 80000 tona livenja
aluminijuma, 20000 tona anodizacije profila, 45000 tona
Razvili smo sisteme profila koji čuvaju
čovjekovu okolinu, kroz značajne uštede
energije u klimatizaciji i osvjetljenju
građevina
profila sa termičkim prekidom, 800000 metara kvadratnih
aluminijumskih kompozitnih panela i 800000 metara
kvadratnih polikarbonatnih ploča.
Da li ulažete u modernizaciju tehnologije i edukaciju
zaposlenih? Koliko je to važno da bi jedna firma
poslovala uspješno?
Kompanija neprestano ulaže u u modernizaciju postojećih
postrojenja, kao i u nabavku nove opreme, prateći savremena
svjetska dostignuća u tehnologiji proizvodnje aluminijumskih
profila. U planu je izgradnja modernog logističkog centra u
Vlasenici za potrebe tržišta BiH. Pored investiranja u opremu,
velika pažnja se pridaje edukaciji zaposlenih. Edukacija
se odvija neprestano, organizovanjem redovnih internih
seminara u BiH, kao i putem seminara koje organizuje
centrala grupacije. Naši zaposleni redovno pohađaju i
eksterne seminare koji su bitni za poslovanje
septembar / rujan 2011.
47
m - K vadrat
i proširivanje postojećih znanja i sticanje novih. Stručno
usavršavanje zaposlenih je planska aktivnost, tako da se ništa
ne pridaje značaju. Praćenje svjetskih tehnoloških trendova
je od suštinske važnosti u unapređenju konkurentnosti
kompanije, pa prema tome, smatramo da se novac investiran
u zaposlene i nove tehnologije višestruko vraća. Unapređenje
poslovanja u svim segmentima je nemoguće bez novih
znanja i vještina. Smatram da je teško opstati u savremenom
tržišnom okruženju bez novih znanja i novih tehnologija.
voda. Ove standarde nismo uveli kao nešto što je nametnuto
ili obavezno, već je rezultat našeg shvatanja važnosti očuvanja
okoline i zdravog okruženja. I kod razvoja proizvoda imamo u
vidu da njihova proizvodnja i upotreba ne ugrožava okolinu.
Mi smo otišli i korak dalje razvijajući sisteme profila koji
čuvaju čovjekovu okolinu, kroz značajne uštede energije u
klimatizaciji i osvjetljenju građevina.
Da li pridajete pažnju estetici i funkcionalnosti
prilikom dizajniranja ?
Posjedujete vlastito odjeljenje za istraživanje i razvoj.
Koji su zadaci i rezultati ovog odjeljenja?
Kod dizajniranja novih sistema, velika pažnja se pridaje
Kao i svaka ozbiljna kompanija, koja računa na značajno
tržišno učešće, imamo vlastito odjeljenje za istraživanje i
razvoj. Cilj ovog odjeljenja je praćenje savremenih trendova
u arhitekturi i građevinarstvu i unapređenje postojećih i
razvoj novih proizvoda koji treba da odgovore zahtjevima
tržišta. Ovo odjeljenje je u proteklom periodu razvilo preko
30 različitih arhitektonskim sistema i profila, što znači preko
3000 različitih profila i mnogo više pozicija pratećih pribora i
okova. U skorije vrijeme će i na tržištu BiH biti predstavljene
Tržištu Bosne i Hercegovine ponudili smo
vrhunske arhitektonske aluminijumske profile
i sisteme, koji su usklađeni sa najstrožijim
evropskim i svjetskim standardima
nove serije profila pod nazivom SUPREME. Karakteristika
ovih sistema je vrhunski estetski i funkcionalni dizajn, kao
i vrhunske tehničke karakteristike. Očekujemo da će ovi
sistemi profila biti bez premca u Evropi.
Da li imate saradnju sa domaćim i međunarodnim
istraživačkim institutima? Možete li nam reći malo
više o toj saradnji?
Alumil grupacija ostvaruje saradnju sa renomiranim
evropskim istraživačkim institucijama. Posebnu saradnju
ostvarujemo sa IFT Rozenhajm kod razvoja novih
sistema. Također, ostvarujemo saradnju sa velikim brojem
konsultanata širom Evrope koji učestvuju u kreiranju naših
novih sistema. Naši sistemi se redovno ispituju na IFT
Rozenhajm, kako bi bili usklađeni sa evropskim standardima.
Grupacija ostvaruje saradnju i sa Univerzitetom u SolunuPolitehničkim fakultetom, kao i čitavim nizom laboratorija
koje pružaju podršku u kontrolisanju proizvodnih procesa
i konačnih proizvoda.
Koliko su ekološki standardi važni
prilikomproizvodnje?
Naša grupacija posvećuje izuzetnu pažnju zaštiti okoline.
Nastojimo da u potpunosti eliminišemo negativne uticaje
tokom proizvodnih procesa. Naši proizvodni procesi su
certifikovani u skladu sa ISO14001 i ISO18001. ISO 18001
što se odnosi na zdravstvenu bezbjednost tretmana otpadnih
48
septembar / rujan 2011.
funkcionalnom i estetskom dizajnu profila. Inovativnost
Alumila je sadržana u funkcionalnom dizajnu naših
profila i sistema. Imperativi kod funkcionalnog dizajna su:
usklađenost sa tehničkim standardima, jednostavna i brza
upotreba, rješavanje specifičnih konstrukcija, unifikacija svih
mogućih detalja i kompatibilnost sa postojećim sistemima.
Pored funkcionalnog dizajna, jednaka pažnja se pridaje i
estetskom dizajnu, tako da imamo profile koji su dizajnirani
u: klasičnom, neo-klasičnom, modernom i minimalističkom
stilu.
Na kojim važnijim projektima u zadnje vrijeme je
radila vaša firma?
U proteklom periodu naši profili su ugrađeni na objektima
širom Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Projekte koje izdvajamo
su: Univerzitetski centar u Splitu, Merkator Banja Luka,
šoping centri Tom u Bijeljini, Sarajevu i Palama, Sportska
dvorana u Laktašima, hotel Kardial u Tesliću, osnovne škole
u Brčkom, Varešu, Vlasenici, Sarajevu, hotel Zepter Gradiška,
itd... Zaista je teško sjetiti se svih objekata.
Koji su planovi za budućnost vaše firme?
U planu nam je uvođenje novih proizvoda na tržište BiH. Naš
dugoročni cilj je da postanemo lider na tržištima Slovenije,
Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
U našem vlasništvu imamo 600000 metara
kvadratnih zemljišta, 220000 metara
kvadratnih fabričkih i skladišnih hala
Kompanija neprestano ulaže u u
modernizaciju postojećih postrojenja, kao i
u nabavku nove opreme, prateći savremena
svjetska dostignuća u tehnologiji proizvodnje
aluminijumskih profila
m - K vadrat
septembar / rujan 2011.
49
m - K vadrat
Predstavljamo
Najbolji rezultati betona
primjenom Doka Framax Xlife
elemenata i samozbijajućeg betona
Punjenje betona u oplatu s donje strane
U
slučaju kada su postavljeni izuzetno visoki
zahtjevi u pogledu izgleda i kvalitete betonske
površine, uz primjenu odgovarajuće oplate
odlučujuću ulogu igra i odabir odgovarajućeg
tipa betona. Potonji direktno utječe na
kvalitetu, troškove kao i način rada. Primjena betona, koji
ne zahtjeva manualno zbijanje, osigurava vrhunske betonske
površine i kod geometrijski najzahtjevnijih građevinskih
dijelova.
SCC – self compacting concrete (u prijevodu samozbijajući
odn. samougradivi beton) samostalno se oslobađa zraka i
razlijeva dok se posvuda ne postigne izjednačena razina te
ne iziskuje ručno zbijanje. Specijalni univerzalni element
za punjenje Doka okvirne oplate Framax Xlife omogućuje
direktno, brzo i jednostavno punjenje betona uz pomoć
pumpe i to s donje strane. Ubrzan radni proces, odvijanje
radova s podloge tj. sa zemlje, a time i veća radna sigurnost
samo su neke od prednosti ove metode. Slijede smanjenje
radne snage na gradilištu, lakša ugradnja, poboljšana trajnost,
veća sloboda projektiranja, tanji betonski presjeci kao i
smanjena buka nestankom vibriranja.
Osobito kod visokih zahtjeva za kvalitetom vidljivog betona,
Doka preporučuje primjenu okvirne oplate Framax Xlife, a
za punjenje betona Framax Xlife univerzalni element SCC.
Mehaničko zbijanje betona vibriranjem ovdje nije potrebno,
a rezultat je kompaktna, glatka betonska površina, bez pora
i s pravilnim fugama – kod svake primjene. Sistem oplate
Framax Xlife dokazao se i visokokvalitetnom Xlife pločom
te jednostavnim čišćenjem.
Osobito kod visokih zidova punjenje betona s donje strane
osigurava veću radnu sigurnost. Framax Xlife univerzalni
element SCC uspješno se primjenjuje za oplaćivanje zidova
i čeonih površina.
Za sve informacije i stručnu tehničku
podršku možete se obratiti na:
Predstavništvo u Bosni i Hercegovini,
Ašikovac 6, 71000 Sarajevo,
Tel/Fax: +387(0) 33 443 688, www.doka.com
Za upumpavanje betona s donje strane primjenjuje se Framax
Xlife univerzalni element SCC.
50
septembar / rujan 2011.
vvadrat
adr
drat
dr
a
at
m - K va
septembar / rujan 2011.
51
m - K vadrat
INTERVJU Fikret Hrnjica, direktor firme „Kema BH“ d.o.o.
»Kema BH« d.o.o. - inovativno
preduzeće za kompleksna
rješenja u građevinarstvu
Inovativnom politikom, neprestanim ulaganjima te odgovornim osjećajem za prave
prilike »Kema BH« d.o.o. se uspjela izdignuti iz prosječnosti struke. Tako su danas
prepoznatljivi na širem ekonomskom prostoru s pozitivnim trendovima stalnog rasta
U nastavku Vam donosimo intervju sa Fikretom Hrnjicom,
direktorom firme, „Kema BH“ d.o.o. u kojem će on predstaviti
firmu i osvrnuti se na trenutačnu situaciju u građevinarstvu i
kako je njegova firma uspješno odolila posljedicama globalne
ekonomske krize.
odabirom kadrova, te pravovremenim i ciljanim investicijama
u proizvodni program postali smo prepoznatljiv brend na
prostoru gdje poslujemo.
Koje proizvode i usluge nudi vaša firma?
Za početka možete li nam ukratko reći nešto o vašoj Proizvodni program građevinskih materijala nudi kompletna
firmi?
rješenja u građevinarstvu, te ga neprekidno prilagođavamo,
KEMA je internacionalna kompanija koja ima tehnološki
najsavremenije organiziranu proizvodnju materijala za
građevinarstvo i trenutno posluje u 13 zemalja centralne i
istočne Evrope. Inovativnom politikom vođenja firme, pravim
52
septembar / rujan 2011.
dopunjujemo i nadograđujemo sa novim proizvodima.
Veliki broj proizvoda smo podijelili u nekoliko grupa a
to su: ljepila za pločice, fug mase, vodonepropusne mase,
brzovezujući malteri, materijali za sanaciju kapilarne vlage,
materijali za zaštitu betona, glet mase, podne izravnavajuće
m - K vadrat
mase, industrijski podovi, epoksidni i poliuretanski podovi,
aditivi za beton i kvarcni pijesak,
može živjeti.
Po vašem mišljenju kakva je trenutačna situacija u
građevinarstvu u Bosni i Hercegovini?
Koji je najprodavaniji proizvod iz vaše ponude u
U posljednje vrijeme smo svjedoci turbulentnih događaja
ovoj godini?
Zbog veće potrošnje prilikom ugradnje količinski
najprodavaniji proizvod je ljepilo za keramiku KEMABOND,
ali na osnovu svih drugih pokazatelja najprodavaniji proizvod
je hidroizolaciona masa HIDROSTOP ELASTIK.
Stručnjaci iz vaše firme nude arhitektima i
projektantima kompletne sisteme te savjetovanje
i pomoć pri odabiru odgovarajućih materijala za
izgradnju i opremanje objekata.
Možete li nam nešto više reći o tome?
Zbog specifičnosti sastava i načina ugradnje specijalnih
materijala koje proizvodimo naš inžinjerski tim je u stalnom
kontaktu sa arhitektima i projektantima, koji su najvažniji
segment u našem poslu. Ukoliko arhitekti i projektanti
imaju dovoljno informacija o proizvodima i ukoliko im
se dokaže kvalitet određenog proizvoda onda je put do
investitora i izvođača radova lakši. A sigurno je da arhitekti
i projektanti žele u svoje projekte prilikom ugradnje ugraditi
samo najkvalitetnije proizvode.
u svjetskoj ekonomiji koji su imali vrlo negativne efekte na
građevinarstvo u našoj zemlji. Trenutna situacija je prilično
teška i ukoliko se svjetska ekonomija u skorije vrijeme
značajno ne oporavi nema izgleda da će građevinarstvo u
Bosni i Hercegovini biti bolje. Pored toga složena politička
situacija u našoj zemlji otežava i ovako tešku situaciju. Broj
blokiranih firmi se svaki dan povećava i gotovo sve firme
imaju problem sa naplatom svojih potraživanja i ako se
uskoro nešto ne uradi po tom pitanju situacija će biti vrlo
teška i za onaj mali broj firmi koje su i pored velike krize
uspjele dobro poslovati.
Što je trebalo napraviti kako bi se i u recesiji poslovalo
pozitivno?
U vremenu krize i recesije postoji šansa za firme koje imaju
dobru i jasnu poslovnu politiku, te koje prepoznaju i iskoriste
prave poslovne prilike. Mi mislimo da smo jedna od tih firmi
i sigurni smo da ćemo iz krize i recesije izići još bolji i jači.
Koliko ulažete u tehnologiju i znanje i što je ključno
za uspjeh vašeg brenda?
Obzirom na dugogodišnji uspješan rad vaše firme,
Prije desetak godina rukovodstvo firme je prihvatilo nacrt
u čemu leži tajna uspješnosti?
Dva su osnovna razloga, prvi je sigurno visoki kvalitet naših
proizvoda koji su prepoznati na tržištu, a drugi razlog su naši
uposlenici koji svojim zalaganjem, kreativnim pristupom,
nesebičnim i požrtvovanim radom daju našim partnerima
sigurnost i povjerenje.
Na kojim većim projektima ste u posljednje vrijeme
radili?
Sa našim proizvodima a preko naših partnera i izvođača
radova realizirali smo veliki broj projekata a neki od njih su
sanacije betonskih konstrukcija mostova sa našim partnerom
firmom „Keš“ iz Mostara i izvođačem radova „Hering“ iz
Širokog Brijega.
Da li u skorije vrijeme planirate da radite na nekom
većem projektu?
Građevinska sezona je u toku sa malim zatišjem zbog
velikih vrućina koje ometaju normalno izvođenje radova i
mi konstantno radimo na izradi tehničkih rješenja i ponuda
za materijale i projekte. Imamo dogovoreno nekoliko, za
nas, vrlo važnih projekata koje planiramo u skorije vrijeme
realizirati.
Koliko bankarski sektor utiče na građevinarstvo u
Bosni i Hercegovini?
Bankarski sektor je vrlo važan segment koji može pozitivno
ali i negativno uticati na građevinarstvo u cjelini. Veliki
projekti se većinom financiraju putem kredita i ukoliko
banke ne odobravaju kredite projekti čekaju neka tzv. bolja
vremena. Građevinarstvo bez kredita i velikih projekata ne
za potpunu obnovu i povećanje svih proizvodnih kapaciteta
i izradu novog izgleda preduzeća i od tada je uloženo cca
10 miliona eura. Iako je ova desetogodišnja faza završena,
sa ulaganjima u tehnologiju i obrazovanje uposlenih se ne
prestaje. U našim laboratorijima neprestano radi tim visoko
obrazovanih ljudi na usavršavanju proizvoda gdje tražimo
najbolje proizvode i rješenja za optimalan rad. Samo firme
koje ulažu u tehnologiju i znanje mogu očekivati poslovni
uspjeh.
Kako ocjenjujete rad i rast Kema BH d.o.o. tokom
2011. godine, u kojoj ste imali detaljan uvid i
mogućnost utjecaja na poslovanje firme?
Od osnivanja firme 2007. godine konstantno je povećanje
prodaje. Prošle 2010.godine smo ostvarili najbolji poslovni
rezultat ali na osnovu dobrih rezultata u prvoj polovini
ove godine očekujemo da ćemo do kraja godine zadržati
pozitivan trend i da će ovo biti najbolja godina do sada. U
prvih 7 mjeseci realizirali smo prodaju sa 22% iznad plana
i u odnosu na isti period prošle godine povećali prodaju za
38%. I pored evidentne krize u građevinarstvu sigurni smo
da smo na pravom putu i da KEMA ima dobru budućnost
na našem tržištu.
U vremenu krize i recesije postoji šansa za
firme koje imaju dobru i jasnu poslovnu
politiku, te koje prepoznaju i iskoriste prave
poslovne prilike
septembar / rujan 2011.
53
m - K vadrat
54
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
septembar / rujan 2011.
55
m - K vadrat
INTERVJU sa Vladimirom Spaićem, direktorom firme TEIKOM BH doo, Sarajevo
Teikom BH d.o.o. jedini ovlašteni
i legitimni zastupnik KOMATSU-a
na teritoriji Bosne i Hercegovine
Zbog ogromne potražanje za sirovinama u cijelom svijetu rudarstvo ima perspektivu.
Nabavkom savremene mehanizacije i stručnim osposobljavanjem kadra proizvodni
rezultati će se znatno poboljšati. Potrebno je i učešće privatnog sektora u toj oblasti
gdje imamo primjere zaokreta u poslovanju rudnika koji su do sada privatizirani
U
razgovoru sa Vladimirom Spaićem, direktorom
firme Teikom BH d.o.o. razgovarali smo o
razvoju i proizvodnom programu firme od
njenog samog nastanka pa do sada. Osvrnuo
se i na trenutačnu situaciju u oblasti rudarske
i građevinske industrije.
Kada je u Bosni i Hercegovini osnovana firma
Teikom d.o.o. i čime se ona bavi?
FirmaTEIKOM BH d.o.o. je osnovana 2005. godine od strane
56
septembar / rujan 2011.
TEIKOM d.o.o. Beograd, zbog sve većeg obima poslovanja
u Bosni i Hercegovini, da bi svojim kupcima što kvalitetnije
udovoljila u njihovim potrebama za servisom i rezervnim
dijelovima za mašine iz proizvodnog programa KOMATSU.
TEIKOM BH d.o.o. je do marta 2007. godine dijelio licencu
za distribuiranje KOMATSU-ove proizvodne linije sa firmom
Tehno-trade d.o.o. iz Vogošće.
Od 01.04.2007. godine, TEIKOM BH d.o.o. je jedini ovlašteni
i legitimni zastupnik KOMATSU-a na teritoriji Bosne i
Hercegovine, i u protekle tri godine (2008, 2009 i 2010) je
vodeći po broju prodanih građevinskih i rudarskih mašina u
BiH. Centrala firme Teikom BH d.o.o. je u Sarajevu, Pijačna
m - K vadrat
8, a od avgusta 2008. godine u Banja Luci, Njegoševa 45,
imamo registrovanu podružnicu.
Pored KOMATSU kompletnog proizvodnog programa,
TEIKOM BH još zastupa BRIDGESTONE pneumatiku za
rudarski program, GHH Fahrzeuge kompletan program
koji se bazira na mehanizaciju u podzemnim kopovima, tj.
dizel i elektro utovarivače i zglobne dampere, i DIECI liniju
teleskopskih manipulatora (telehendlera), mini-dampera, i
kamionskih mješalica za beton, specijalizovanih za upotrebu
u građevinarstvu i poljoprivredi.
Koja je vaša pozicija u firmi Teikom BH d.o.o.?
Suvlasnik sam firme Teikom BH d.o.o. i obavljam poslove
generalnog direktora.
ove godine u Službenom glasniku BiH najčešće čitamo da se
otkazuje ili poništava postupak planirane nabavke. Evidentno
je da Zakon ima dosta nedostataka koje je potrebno što prije
otkloniti, kako određeni ponuđači koji nude mašine slabijeg
kvaliteta ne bi opstruirali nabavku roba i usluga. Dok se to
ne desi, mi smo fokusirani na prodaju manjih mašina i ove
godine je naš najprodavaniji model Komatsu kombinovani
utovarivač-rovokopač, model WB93S-5E0, sa pogonom
i upravljanjem na sva 4 točka, sa utovarnom kašikom sa
vilama i otvaranjem dna kapaciteta 1,03 m3 i telekopskom
rovokopačkom rukom opremljenom hidrauličnim linijama,
a koja omogućuje dubine kopanja preko 6 m. Ukupno smo
isporučili 11 (jedanaest) novih Komatsu kombinovanih
mašina u periodu od 01.01. do 31.08.2011.godine.
Da li za proizvode koje nudi firma Teikom BH
Jedan ste od lidera na tržištu u prodaji rudarsko- d.o.o. pružate usluge servisa i da li su za njih
građevinske opreme, na koji način ste to postigli? osigurani rezervni dijelovi?
Prodaja rudarsko građevinskih mašina je specifičan
posao, rekao bih, pravi rudarski posao, koji traži vrijeme
i sistematičan pristup. Potrebno je istovremeno odlično
poznavanje karakteristika mašina, aplikacije u kojoj bi
mašine trebale raditi, materijalnih i finansijskih mogućnosti
potencijalnog kupca mašine, kao i mogućnost obezbjeđenja
isporuke mašine u skladu sa željama kupca. Posljednjih 2-3
godine, zbog „gladi za sirovinama“ u svijetu je ogromna
potražnja za rudarskim mašinama, tako da većina proizvođača
ima rasprodanu proizvodnju određenih modela po dvije i
više godina unaprijed. Da bi se postigli dobri rezultati u
ovoj oblasti potrebno je dosta iskustva, a ono se ne može
dobiti preko noći.
Prodaja rudarsko građevinskih mašina je
specifičan posao, pravi rudarski posao, koji
traži vrijeme i sistematičan pristup
Koje proizvode i usluge nudi vaša firma?
Osim prodaje mašina, naša firma bavi se prodajom svih vrsta
rezervnih dijelova, ulja i maziva za mašine iz programa koje
zastupamo. Za sve mašine pružamo usluge servisiranja u
garantnom i vangarantnom periodu. Također, vršimo obuku
osoblja za rukovanje mašinama, kao i tehničkog osoblja koje
se bavi održavanjem mašina.
Za sve proizvode koje nudi naša firma pružamo usluge
servisa u garantnom i vangarantnom periodu. TEIKOM
BH raspolaže sa šest iskusnih servisera koji prolaze redovne
obuke kod ino dobavljača kako bi usavršili svoje znanje u cilju
što boljeg servisiranja i održavanja mašina iz proizvodnih
programa za koje imamo distributerski ugovor o zastupanju
i na taj način omogućili maksimalnu raspoloživost opreme.
Svi serviseri imaju na raspolaganju kompletno opremljena
servisna vozila sa neophodnim alatom za održavanje svih
tipova mašina koje nudimo.
Za sve mašine koje se nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine,
a od strane korisnika postoji izražena volja da sa nama
sarađuju, sačinili smo listu potrebnih rezervnih dijelova za
redovno održavanje mašina kao i listu dodatnih dijelova
uslijed čijeg otkaza može doći do zastoja mašine. Ove količine
se permanentno prilagođavaju broju prodatih mašina, tako
da njihova vrijednost stalno raste. Trenutno se na skladištima
u Sarajevu i Banja Luci nalaze dijelovi u vrijednosti od oko
1.500.000,00 KM.
Za dijelove koje nemamo na našem skladištu, organizujemo
nabavku i transport sa centralnih skladišta u Belgiji, Holandiji
i Njemačkoj. U zavisnosti od hitnosti transport obavljamo
avionom putem DHL ili kamionski sa rokovima isporuke
od 2 do 20 dana.
Isporučili smo 11 (jedanaest) novih
Komatsu kombinovanih mašina u periodu
od 01.01. do 31.08.2011.godine
Koja je mašina iz vašeg proizvodnog asortimana
Koje poznate brendove zastupate u Bosni i
bila najprodavanija u ovoj godini?
Hercegovini?
U posljednje tri godine prodaja mašina je znatno smanjena
u odnosu na prethodni period. Ipak, firma Teikom BH
je uspjela da na teritoriji Bosne i Hercegovine ima preko
50% učešća u prodaji Komatsu buldožera gusjeničara,
grejdera, kao i svih vrsta rovokopača gusjeničara, točkaša i
rudarskih bagera. Ove godine je znatno smanjena potražnja
za mašinama. Sve firme izuzev onih u privatnom vlasništvu
nabavljaju mašine u skladu sa postupcima i procedurama
propisanim Zakonom o javnim nabavkama BiH. Na žalost
Pored KOMATSU kompletnog proizvodnog programa,
TEIKOM BH još zastupa BRIDGESTONE pneumatiku za
rudarski program, GHH Fahrzeuge kompletan program koji
se bazira na mehanizaciju u podzemnim kopovima, tj. dizel
i elektro utovarivače i zglobne dampere, kao i DIECI liniju
teleskopskih manipulatora (telehendlera), mini-dampera i
kamionskih mješalica za beton, specijalizovanih za upotrebu
u građevinarstvu i poljoprivredi. Od marta
septembar / rujan 2011.
57
m - K vadrat
2011.godine zastupamo firmu SANDVIK sa proizvodima
iz oblasti rudarstva (podzemna i nadzemna eksploatacija)
i građevinarstva.
Da li u Bosni i Hercegovini ima veliki broj
neovlaštenih distributera poznatih svjetskih
brendova, te koliko to utiče na vaš posao?
Poznato mi je da postoji jedan dio firmi koje nastupaju
kao neovlašteni distributeri poznatih svjetskih brendova.
Međutim, na javnim tenderima za nabavku opreme traži
se autorizacija proizvođača i na taj način se oni eliminišu.
biti od pomoći i to ne samo u slučajevima tehničke prirode,
već radom i izlaskom na teren, efikasnošću u otklanjanju
problema, kao i pristupačnim cijenama i garantovanim
rokovima isporuke. Kvalitetna servisna služba, kao i dobro
snabdjeven magacin rezervnih dijelova, pruža korisnicima
brz i kvalitetan odziv, kako za redovno, tako i vanredno
održavanje i servisiranje njihovih mašina.
Kako sam prije ovoga posla proveo blizu deset godina
promovišući Caterpillarove mašine, ostajući vjerni strategiji
,,Maru-C“, glavna misija TEIKOM BH, pored zadovoljnog
kupca, je +1 KOMATSU mašina više na teritoriji Bosne i
Hercegovine u odnosu na Caterpillar, što svi zaposleni u
TEIKOM BH nastoje svakim danom da ostvare.
Da li imate partnerski odnos sa nekim drugim Po vašem mišljenju kakva je trenutna situacija u
firmama?
oblasti rudarske i građevinske industrije?
Da, sa firmom TEIKOM d.o.o. Beograd.
Da li firma Teikom BH d.o.o. učestvuje na
regionalnim i međunarodnim sajmovima i koliko
je to važno za uspješno poslovanje jedne firme?
Firma Teikom BH d.o.o. je nekoliko puta učestvovala na
sajmovima ZEPS Zenica i GRAMES Banja Luka, koji su
međunarodnog karaktera. U posljednjih godinu dana
nismo učestvovali na sajmovima u Bosni i Hercegovini. S
obzirom na kapacitet i zahtjeve tržišta Bosne i Hercegovine,
smatram da je u ovome trenutku taj način prezentacije firme i
proizvodnog programa koji zastupamo prevaziđen. U Bosni i
Hercegovini je veliki broj sajamskih manifestacija, sa relativno
skupom kotizacijom, a veoma malim poslovnim interesom.
Nastojimo da prisustvujemo kao predstavnici distributera na
sajamskim manifestacijama koje se održavaju u inostranstvu
prilikom prezentacije novih modela. Firma Teikom BH sa
trojicom komercijalista za prodaju mašina se opredjelila
da pokuca na vrata kupcu. Pokušavamo da obiđemo svaku
firmu i pojedinačno svakog kupca bez obzira u kome dijelu
Bosne i Hercegovine obavljaju svoju djelatnost.
Koliku važnost pridajete stručnom
osposobljavanju zaposlenika?
Naša djelatnost je jedna od najdinamičnijih. Kada
je sve u redu i mašine rade, malo nas zovu, a kada
se desi problem i mašina stane zovu nas sa svih
strana i nivoa. Da bismo mogli odgovoriti zahtjevima
posebnu pažnju ulažemo na stručno osposobljavanje
zaposlenika. Redovno šaljemo tehničko osoblje na
sve nivoe obuka koje organizuju proizvođači koje
zastupamo. Svi zaposlenici posjeduju i koriste se
računarima. Većina zaposlenih se služi engleskim i
njemačkim jezikom. Osim stručnog osposobljavanja
nastojimo da sve poslove obavljamo sa osmjehom.
Koje su vaše obaveze i odgovornosti kao
odgovorne osobe?
Glavni moto firme TEIKOM BH d.o.o. je japanska
izreka:,,Nadmetanje i borba su osnov svih vrlina koje
čovjek može steći“. Zbog toga svi zajedno nastojimo
da našim kupcima, bili oni veći ili manji, budemo na
raspolaganju od 00 do 24 sata, kako god da možemo
58
septembar / rujan 2011.
Kako sam po zanimanju diplomirani građevinski inženjer i
do prije petnaestak godina sam aktivno radio u toj oblasti,
smatram da je građevinarstvo u Bosni i Hercegovini u velikoj
krizi. Nisam siguran da ću ja doživjeti da građevinarstvo u
BiH dostigne predratni nivo u kvalitetu i obimu poslovanja.
S obzirom na „procvat rudarstva u svijetu“ zbog enormne
potražanje za sirovinama situacija u rudarstvu ima
perspektivu. Nabavkom savremene mehanizacije i obukom
osoblja proizvodni rezultati će se znatno poboljšati. Mišljenja
sam, i da bi trebalo povećati učešće privatnog sektora u toj
oblasti gdje imamo primjere zaokreta u poslovanju kod
do sada privatizovanih rudnika, kao EFT Rudnik Stanari,
ArcelorMittal Prijedor, Rudnici boksita Jajce i sl.
Redovno šaljemo tehničko osoblje na sve
nivoe obuka koje organizuju proizvođači koje
zastupamo. Osim stručnog osposobljavanja
nastojimo da sve poslove obavljamo sa
osmjehom
m - K vadrat
septembar / rujan 2011.
59
m - K vadrat
INTERVJU, Tarik Kamenjašević, direktor firme Terra BiH d.o.o.
Terra BiH - generalni zastupnik
renomiranih svjetskih
proizvođača strojeva i opreme
Firma Terra BiH d.o.o. pored prodaje novih i rabljenih strojeva, važnu poziciju zauzimaju
i najam, servisiranje i popravak strojeva kao i prodaja rezervnih dijelova
U razgovoru sa direktorom firme Terra BiH, Tarikom
Kamenjaševićem doznali smo koje mašine i strojeve nudi
ova renomirana firma i koji su proizvodi najprodavaniji iz
njihovog asortimana. Gdin. Kamenjašević se osvrnuo i na
pojavu smanjenja obima investicija i građevinskih radova
u Bosni i Hercegovini koji je doveo do manjeg obima
poslovanja mnogih firmi. Također je izrazio zabrinutost
zbog smanjenja naplate potraživanja, koja je rezultat sve
veće pojave nelikvidnosti privrednih društava.
Koliko dugo je Terra BiH, kao dio grupacije Terra na
prostoru Bosne i Hercegovine?
Grupacija TERRA posluje od 1957.g. Prve poslovne aktivnosti
na području bivše Jugoslavije pokrenute su još 70-ih godina,
a u Bosni i Hercegovini u drugoj polovini 90-tih godina.
TERRA BiH d.o.o. kao glavni prodajno-servisni centar u
Sarajevu je osnovana 2002.g. Danas grupacija djeluje u 12
zemalja centralne i jugoistočne Europe.
Koje proizvode nudi vaša firma?
Naša firma je generalni zastupnik za područje Bosne i
Hercegovine više svjetskih proizvođača strojeva i opreme.
Prije svega programi građevinskih strojeva JCB i JCB
VIBROMAX, mobilne drobilice RUBBLE MASTER, dizalice
SENNEBOGEN, kranovi LINDEN COMANSA. Osim toga
nudimo i širok spektar viljuškara različite namjene, kao i
ostala sredstva za manipilaciju robama.
Prema privrednim djelatnostima, naša ponuda obuhvata
strojeve za: visokogradnju, niskogradnju, komunalne
djelatnosti, šumarstvo, drvopreradu, vodoprivredu,
poljoprivredu, rudarstvo i industriju.
Za sve strojeve iz našeg asortimana kupcima smo osigurali
i kvalitetnu servisnu podršku i isporuke neophodnih
rezervnih dijelova. Mogućnost najma određenih strojeva,
kao i iznalaženje kvalitetnih modela finansiranja čine našu
ponudu kompletnom.
postavlja svjetske standarde za ovaj stroj, što ga čini
dugogodišnjim liderom u tom segmentu. Popularne
„kombinirke“ JCB 3CX i JCB 4CX su već godinama naš
najprodavaniji proizvod u Bosni i Hercegovini i regiji.
Posebno bih istakao da je od ove godine počela proizvodnja
nove generacije „kombinirki“ JCB 3CX i 4CX ECO. Ovaj
model je vrhunac JCB tehnologije, sa posebnim akcentom
datim na povećanje radne produktivnosti i smanjenje
potrošnje goriva i emisije izduvnih gasova. Novu generaciju
JCB „kombinirki“ su odlično prihvatili i korisnici u Bosni
i Hercegovini koji su oduševljeni inovacijama. Osim toga,
još bih istakao i popularne JCB mini bagere, i rovokopače.
Koji proizvod bi izdvojili iz vašeg asortima koji je Po čemu se vaša firma razlikuje od drugih, zbog čega
najprodavaniji ili proizvod koji je na neki način vaš će kupac baš odabrati vaše proizvode?
U današnjem vremenu kupcima nije lako donositi odluke
zaštitni znak?
Još od samih početaka grupacija TERRA ima odličnu
saradnju sa proizvođačem strojeva JCB. Saradnja koja traje
preko 60 godina dovela je do toga da je naša grupacija
prepoznatljiva upravo po JCB-u.
Unutar toga, JCB kao najstariji proizvođač rovokopačautovarivača, razvojem novih tehnologija i inovacijama
60
septembar / rujan 2011.
o tome šta, kako i od koga nabaviti.
Finansijske mogućnosti većine kupaca su skromne, a potrebe
i očekivanja velika. Svjesni smo činjenice da svaki kupac
želi dobiti što veću vrijednost za utrošeni novac. Grupacija
TERRA prije svega vrši selekciju proizvođača koji nam nude
saradnju, kako bi smo kupcima ponudili isključivo strojeve
m - K vadrat
vrhunskoga kvaliteta. Osim toga, naša postprodajna usluga
je kompletna, pa kupcima nudimo i kvalitetan servis, kao i
rezervne dijelove za njihove strojeve. U našem poslovanju
nastojimo prepoznati individualne potrebe svakog kupca, i
u skladu sa njima ponuditi kvalitetno rješenje.
Kako ocjenjujete bosansko-hercegovačko tržište?
Naše tržište građevinskih strojeva nikada nije bilo posebno
veliko ako se uporedi sa ostalim tržištima u regionu. U
prošlosti je bio naročito dominantan uvoz rabljenih strojeva
iz europskih zemalja, a u posljednjih nekoliko godina mnoge
firme su uvidjele da je često isplativije kupovati novu opremu.
Naravno, kao posljedica globalne ekonomske krize, i ukupnih
aktivnosti u BiH, tržište građevinskih strojeva se znatno
smanjilo u posljednje dvije godine. Uprkos tome, mnogi
svjetski proizvođači tržište u BiH vide kao potencijalno veliko
i vrlo zanimljivo, pa skoro svi značajniji su prisutni ovdje.
Koji su najčešći problemi s kojima se susrećete?
Generalno, smanjen obim investicija i građevinskih radova
u Bosni i Hercegovini doveo je do manjeg obima poslovanja
mnogih naših kupaca. U takvoj situaciji mnoge firme koje
gledaju kako da prežive odustaju od novih nabavki i ulaganja
u opremu. Tržište strojeva se znatno smanjilo. Permanentan
problem nelikvidnosti privrednih društava povećalo je i
rizike kvalitetne naplate potraživanja, što nas tjera na stalni
oprez i selekciju prilikom dogovaranja novih isporuka. Osim
toga velika je i ponuda strojeva neadekvatne namjene ili
upitnog kvaliteta, koji se putem jako niskih cijena pokušavaju
nametnuti. Drago mi je da je u Bosni i Hercegovini prisutno
nekoliko odličnih svjetskih proizvođača, koji putem korektne
tržišne utakmice mogu dokazati da se kvalitet na kraju isplati.
Da li ste u ovoj godini unijeli neke novine u poslovanju
vaše firme?
U ovoj i prošloj godini uveli smo nekoliko značajnih
poboljšanja koje su doprinijele kvalitetu naših usluga. Prije
svega, naše poslovanje smo tokom 2009 g. organizirali
u skladu sa međunarodnim standardom kvaliteta ISO
9000:2008, a prvi kontrolni nadzor tokom ove godine je
potvrdio da poštujemo zahtjevne norme standarda. Osim
toga, dodatno smo investirali u kvalitetan software i opremu
za dijagnostiku u servisnoj službi, tako da smo sada u
mogućnosti dijagnosticirati i najkompleksnije kvarove na
strojevima odmah na gradilištu. Novi software u službi
nabave i prodaje rezervnih dijelova, omogućava kvalitetno
i kontinuirano praćenje zaliha rezervnih dijelova, što se
odrazilo na raspoloživost i brzinu isporuke dijelova kupcima.
Da li vaša firma ulaže u usavršavanje kadrova? Ako
da, na koji to način čini?
Naravno, osim naše želje i volje, postoji i obaveza prema
našim principalima za stalnim usavršavanjem. Tokom svake
godine naši uposlenici učestvuju na specijalističkim obukama
iz različitih oblasti. JCB ACADEMY organizuje treninge za
servisno i tehničko osoblje svaki put kad se na tržištu pojavi
novi model JCB stroja. Serviseri su obavezni proći školovanje
za servisiranje tog modela.
Pratimo i različite treninge za prodajno osoblje, a naša
administracija učestvuje na svim bitnijim seminarima koji
se tiču lokalnih propisa i regulative. U našoj firmi vodimo i
evidenciju o obrazovanju kadrova, putem koje osiguravamo
kontinuiran i ravnomjeran razvoj znanja svakog pojedinca.
Koja je vizija vaše firme u naredne tri do pet godina?
stabilnost firme u vremenu ove finansijske krize.
Postoje i određeni razvojni planovi koji se odnose na
proširenje prodajno-servisne mreže u više gradova u Bosni
i Hercegovini, kao i izgradnja novog prodajno-servisnog
centra u Sarajevu, ali su oni za sada odloženi. Kada se desi
stabilizacija tržišta u BiH u narednom periodu, pristupit
ćemo realizaciji tih planova. Naš permanentni strateški cilj
je očuvati visoki tržišni udio u BiH, kao i lidersku poziciju
na tržištu „kombinirki“.
Po vašem mišljenju koje karakteristike i sposobnosti
treba da posjeduje jedan uspješan direktor firme?
Prije svega uvijek mora imati viziju i znati kuda vodi firmu.
Prepoznati svaki potencijal i poslovnu priliku, ali i sve moguće
opasnosti i reagovati na vrijeme. Posložiti tim kvalitetnih
saradnika, i dopustiti da tim funkcioniše punim kapacitetom.
Biti svjestan važnosti obrazovanja i nadogradnje znanja kako
ličnog, tako i uposlenika. Biti fleksibilan i imati različite
alternative u rukovođenju.
U turbulentnim vremenima, naročito je bitna i pozitivna
energija i stav koji pozitivno utiče na uposlenike, a koji se
prenosi na kupce i poslovne partnere, što doprinosi zdravim
i jakim poslovnim vezama.
Koje su vaše obaveze i odgovornosti kao direktora firme?
Najveća odgovornost je prema kupcima i dobavljačima.
Ukoliko oni budu zadovoljni našim poslovnim odnosom,
firma će ispunjavati zacrtane poslovne planove, pa će i osnivač
u konačnici biti zadovoljan.
Postoji i odgovornost prema uposlenicima koji imaju
pravo na kvalitetno radno okruženje,dobre uslove rada i
pravedne naknade za urađeni posao. Naravno, poštivanje svih
zakonskih normi se podrazumijeva. Odgovornost direktora
je da osigura poštivanje svih gore pomenutih obaveza.
Da li ste se tokom vaše karijere suočili sa neki težim
problemima u poslu i kako ste ih riješili?
Svakodnevno se suočavamo sa lakšim ili težim problemima.
To je dio svakog poslovanja. Kao čovjek i kao menadžer,
uvijek imam pozitivan pristup svemu i probleme vidim
kao izazov. Često mi je upravo taj segment motivator koji
me pokreće, jer je veliko zadovoljstvo kada problem koji u
početku izgleda nerješiv bude uspješno riješen. Ukratko, mi
sve veće probleme rješavamo u tri faze: lociramo problem,
analiziramo mogućnosti i opcije rješenja, odaberemo najbolju
i reagujemo.
Ono što mi je posebno bitno, jeste da probleme sa kojima se
susrećemo rješavam sa saradnicima
koji su stručni u svom dijelu posla. Osim kvalitetnoga rješenja
problema, jako mi je bitna i brzina i vrijeme u kojemu smo
riješili problem.
Šta bi željeli da vi i vaša kompanija postigne u ovoj
godini? Koliko je to važno? Da li će biti teško to postići?
U ovoj godini nastojati ćemo ostvariti plan poslovanja po
svim segmentima. Nadamo se da će nova generacija JCB
„kombinirki“ JCB ECO biti dobro prihvaćena na tržištu,
kao i da će kupci biti zadovoljni samim proizvodom i
našom postprodajnom uslugom. To ćemo ostvariti putem
maksimalnog angažmana svih naših uposlenika. Sudeći po
tome koliko ozbiljno su naši uposlenici pristupili realizaciji
svojih zadataka, kao i po rezultatima poslovanja u prvoj
polovini godine, na dobrom smo putu da ostvarimo zacrtane
ciljeve.
Trenutno nam je na prvom mjestu osigurati finansijsku
septembar / rujan 2011.
61
m - K vadrat
INTERVJU sa Juliet Sjöborg, vlasnicom kompanije XYLON i generalnim direktorom u BiH
Amerom Šabićem
Tradicija i iskustvo garant
naše kvalitete
XYLON KORPORACIJA, članica PLENA GRUPE, multinacionalne investicione grupe
ima interese širom Europe, Afrike i Srednjeg istoka. GRUPA PLENA je organizacija
fokusirana na poduzetništvo, sa preko 30 različitih kompanija širom svijeta.
X
ylon korporacija se na tržištu Bosne
i Hercegovine pojavljuje 2007 godine,
nakon preuzimanja postojeće pilane u
Podlugovima blizu Sarajeva. U relativno
kratkom vremenskom periodu, kompanija uspijeva
da visokokvalitetnim proizvodima od domaćih
vrsta drveta stekne status jednog od vodećih
proizvođača masivnih podnih obloga. Vrhunskim
kvalitetom i pouzdanom uslugom, oslanjajući
se na visokoobrazovani i stručni kadar, kao i na
najsavremeniju mehanizaciju u proizvodnji podnih
obloga, Xylon je uspio da se probije na zahtjevno
tržište zapadne Evrope, ali i bliskog i dalekog istoka.
XYLON KORPORACIJA je članica PLENA GRUPE,
multinacionalne investicione grupe sa interesima
širom Europe, Afrike i Srednjeg Istoka. PLENA je
raznolika organizacija fokusirana na poduzetništvo,
sa preko 30 različitih kompanija u više zemalja
svijeta. Operativne jedinice locirane u Jugoistočnoj
Europi imaju svoje sjedište u Bosni i Hercegovini.
U drvnoj industriji se nalazimo još od davne 1981
godine, te su osim posjedovanja EN ISO 9001 I CE certifikata, te odnedavno i FSC certifikata, tradicija kao i iskustvo
koje sa njom dolaze jedan od garanta naše kvalitete. Od osnivanja Xylona, kompanija bilježi pozitivan rast i konstantno
povećanje kapaciteta. Pored razvijanja i poboljšanja
našeg poslovanja, XYLON KORPORACIJA je
ponosna što može kvantificirati i uvrstiti socijalna i
okolišna pitanja u našu upravnu politiku i strategiju
za poslovno planiranje i aktivnosti.
Smatramo, da u je u ovoj industriji svijest o okolišu i
mogućnost da se djeluje u skladu sa tim uvjerenjima
osnovni razlog što smo u stanju raditi na način na koji
to činimo. Trenutno radimo na postavljanju temelja
za adekvatno obrazovanje iz šumarstva u okviru
naših regionalnih aktivnosti. Orijentirajući se prema
ukusima kupaca, naši proizvodi se vizuelno klasiraju
u tri kategorije i time omogućavaju uklapanje u svaki
ambijent, od modernog do antičkog i rustikalnog.
Iza ove uspješne kompanije, stoji porodica Sjöborg.
U razgovoru sa vlasnicom, gospođom Juliet Sjöborg,
pokušali smo da saznamo više o njihovim planovima
za budućnost.
62
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
Možete li nam ukratko predstaviti
vašu kompaniju i Vašu poziciju u njoj.
Juliet Sjöborg: XYLON je članica PLENA
grupacije, internacionalne kompanije
sa različitim poslovnim projektima u
Evropi i na bliskom istoku. Naš primarni
fokus je baziran na stvaranje i razvoj
proizvodnih kompanija i onih koje
pružaju finansijske usluge. Mi smo u
stalnom pokretu i tražimo prilike tamo
gdje one postoje. Radimo konstantno
na izgradnji jakih, stabilnih kompanija,
sa dugotrajnim potencijalom. U BIH
nas je privukla drvna industrija koja u
ovoj zemlji ima dugogodišnju tradiciju.
BiH raspolaže bogatim resursima u vidu
visokokvalitetnih šumskih resursa.
Osim toga, ova zemlja se može osloniti
i na educiranu i iskusnu radnu snagu,
koja je odrasla radeći sa drvetom. Sve
ove činjenice kombinirane zajedno,
pružaju mogućnosti u ovoj zemlji koje
malo gdje postoje.
Moje dugogodišnje iskustvo u vođenju
raznih poslova u okvirima naše grupacije
i van nje mi pomaže da sa našim
domaćim i stručnim menadžmentom
u XYLONU, generalnim direktorom
dipl. Inž. maš. Amerom Šabićem i
direktoricom finansija naše kompanije,
gospođom
Mirzetom Purišević
uspješno planiram i sprovodim u djelo
razne projekte unutar kompanije, koje
su garant našeg konstantnog razvoja i
napredovanja.
Na kojem tržištu su vaši proizvodi
najtraženiji?
Juliet Sjöborg: Mi proizvodimo i
prodajemo masivni hrastov pod širom
Bosne i Hercegovine, nadamo se i
daljem širenju na njenom tržištu, ali
većina naših proizvoda se ipak prodaje
u inostranstvu, širom Evrope.
Naša proizvodnja
je fokusirana na
elitne proizvode
koje nudimo na
tržištu masivnih
podnih obloga. Iako
je ovaj proizvod
skuplji u odnosu
na
standardni
klasični
parket,
ipak primjećujemo
porast
interesa,
kako kod privatnih
investitora, tako
i kod kompanija
za
masivnim
h r a s t o v i m
brodskim, ali i seljačkim podom.
Naši najveći kupci se nalaze širom EU,
osim toga, naš pod smo prodavali čak
i na Bliskom istoku, Egiptu, te Južnoj
Africi.
Po čemu se vaša kompanija razlikuje
od drugih kompanija?
Juliet Sjöborg: Naša politika poslovanja
je fokusirana na zahtjeve naših klijenata.
Ponosimo se na našu podršku i pomoć
koju pružamo, te na proizvode visoke
kvalitete.
Mi na naše klijente gledamo kao na
partnere, sa njima surađujemo kako
bismo zajedno dizajnirali proizvode
koje tržište traži. Robu isporučujemo
na vrijeme, imamo jaku, kompetentnu
i lojalnu radnu snagu, imamo prisnu
saradnju sa dobavljačima i pridržavamo
se konzervativnih načina plaćanja, koji
nam omogućavaju da ispoštujemo
sve rokove i finansijske obaveze za
materijale i sirovinu koju nabavljamo.
Poznato je da je globalna kriza uništila
mnoge firme. Vi i dalje nižete uspjehe.
Da li je globalna kriza utjecala na
poslovanje vaše firme, ako da, kako ste
se „izborili“ protiv nje?
upravljanja našim novcem.
Za
konstantno napredovanje i razvoj je jako
bitno da smo uvijek sigurni da ćemo biti
u mogućnosti da plaćamo naše obaveze
i da ne ,,vučemo’’ previše dugovanja
za sobom. To je važno, jer prodaja
može varirati iz sezone u sezonu, ali
proizvodnja mora da konstantno radi
u skladu sa svojim fiksnim troškovima.
Sa promjenom povjerenja potrošača
dolazi i do promjene njihovih zahtjeva
i očekivanja. Primijetili smo da se u
zadnje dvije godine naši klijenti sve
više odlučuju za jeftinije proizvode, ali
bez smanjenja zahtjeva za kvalitetom.
Po vašem mišljenju da li se
osjeća poboljšanje ekonomije ili
normalizovanje?
Juliet Sjöborg: Trend u posljednjih
18 mjeseci pokazuje značajni porast
povjerenja potrošača u odnosu na
2008 i 2009 godinu. Uz nestabilnost na
tržištu dionica i globalnih pokazatelja
u zadnjih nekoliko mjeseci, moramo
pričekati i vidjeti šta nam donosi 2012
godina, ali već smo primijetili ranije
da u vremenima krize ljudi se odlučuju
prvenstveno za renoviranje nego za
kupovinu novih nekretnina. Tu mi
vidimo svoju šansu.
Da li smatrate da u Bosni i Hercegovini
postoji zdrava konkurencija u
poslu kojim se bavite? Da li imate
saradnju i sa nekim drugim
bosanskohercegovačkim firmama?
Juliet Sjöborg: Postoji nekoliko
proizvođača podnih obloga u BiH.
Sa većinom već imamo uspostavljene
poslovne odnose. Ako naši klijenti
npr. od nas zahtijevaju nešto što im ne
možemo ponuditi, često se oslanjamo
upravo na te kompanije kako bismo
klijentu izašli u susret. Mi smo ubijeđeni
da je jako važno sarađivati sa drugim
Juliet Sjöborg: Globalna
kriza je utjecala na
proizvođače i potrošače na
dva načina: 1. Mogućnost
pristupa finansijskim
sredstvima- krediti se
mnogo teže dobivaju i 2.
povjerenje potrošača-da li
bih trebao da zaista kupim
nešto što je kvalitetno i što
je dugotrajno?
Kako bismo se zaštitili od
prve opasnosti, mi smo
jako oprezni prilikom
septembar / rujan 2011.
63
m - K vadrat
kompanijama iz drvoprerađivačke industrije u našoj zemlji. U BiH
i naročito na tržištu EU je dovoljno potražnje, te uz zajednički
nastup i saradnju, svi možemo uspjeti.
Mi se ne natječemo sa drugim kompanijama iz BiH, čak ni na
kompanije iz Srbije ili Hrvatske ne gledamo kao na konkurenciju.
Mi se natječemo na globalnom tržištu protiv miliona m2 podnih
obloga upitne kvalitete koji su preplavili tržište iz cijeloga svijeta.
Oni su svima nama konkurencija. Naročito naglašavamo da se
azijski dobavljači bore za prevlast na evropskom tržištu i samo
sa održavanjem visokog standarda i kvalitete naših proizvoda, te
uz pružanje podrške našim klijentima, mi možemo imati šansu
o ovom natjecanju.
Koji su planovi vaše firme u budućnosti? Kako vidite razvoj
tržišta na kojem participirate? Gdje vidite svoju kompaniju
za godinu dana, a gdje za pet godina?
Juliet Sjöborg: Ljudi polako ponovo otkrivaju prednosti i ljepotu
masivnih, širokih daski. Prirodni dizajn drveta je ponovo u
modi. Razvojem tehnologija drvo je danas moguće obrađivati i
ugrađivati na razne načine, ali ništa ne može zamijeniti njegovu
prirodnu ljepotu. Zbog toga smo se odlučili za proizvodnju
masivnih podova, iako je tržište inžinjerskih podova još uvijek
daleko veće.
Naši svi planovi u budućnosti su vezani za proizvodnju, njeno
povećanje i poboljšanje u svim mogućim segmentima. U tome
smo najbolji i toga se držimo!
Koji su najčešći problemi s kojima se susrećete u vašem
radu?
Juliet Sjöborg: Nemam neki poseban problem,koji bih
mogla istaknuti, ali bih ovom prilikom zamolila za
kooperativnost naše lokalne i kantonalne organe, jer mi
smo kompanija koja se razvija kontinuirano.
Na kraju bih zahvalila svim uposlenim u kompaniji
Xylon, na maximalnom zalaganju i da budemo još bolji
u budućnosti. Hvala.
Kako protiče vaš jedan tipičan dan na poslu?
Koji je najprodavaniji proizvod vaše kompanije u
ovoj godini? Koji je vaš ključni proizvod za bosanskohercegovačko tržište? Kome je namijenjen? Koje su njegove
glavne karakteristike i kvalitete?
Juliet Sjöborg: Naš najprodavaniji proizvod jeste masivni
hrastov pod. Ne bih posebno izdvajala ni jednu širinu. Ja sam
zadovoljna i u posljednje vrijeme sve više se traži naš proizvod
nauljen,obzirom da imamo jednu od najboljih mašina u svijetu
za uljenje i lakiranje. Uljen i lakiran proizvod već odavno nije
nepoznanica na ino tržištu i sada smo u fazi prezentiranja istog
na domaćem tržištu, što je jako dobro prihvaćeno kod arhitekata,
parketara i trgovaca, sa kojima, također imamo odličnu saradnju.
Koji su planovi vaše firme na razvoju upotrebe prirodnih
resursa kojim je Bosna i Hercegovina jako bogata?
Juliet Sjöborg: XYLON je u posjedu FSC certifikata i njegovu
primjenu shvatamo jako ozbiljno i većina naše sirovine je sa
FSC znakom i to sve domaćeg porijekla. Šumski resursi su jedno
od najvećih blaga ove zemlje i osnova za njen dalji razvoj. Svoj
doprinos dajemo na taj način, tako što finansijski učestvujemo
u obnavljanju i sadnji novih mladih sadnica.
64
septembar / rujan 2011.
Amer Šabić: U XYLONU vlada jedno pravilo, timski rad
je osnova uspjeha.
Naš menadžment se sastoji od mladih i obrazovanih
ljudi. Hijerarhija postoji i nje se svi pridržavamo, ali
svakodnevne probleme koji se javljaju zajedno rješavamo.
Svi mi koji smo tu volimo ovaj posao, drago nam je biti dio
ove uspješne kompanije. Velika je dužnost biti odgovoran
za preko stotinu naših radnika, ali je još veće zadovoljstvo
primijetiti vidljive pomake i rezultate koje zajedničkim
snagama ostvarujemo. Drago nam je primijetiti da su naši
kupci zadovoljni našim radom, to nam je najveća nagrada
i stimulacija za daljnji rad. Svakom prilikom ističem da je
jedna od tajni uspjeha XYLON-a, upravo naša odlučnost
i svijest o zavisnosti jednih od drugih.
Naravno, to ne znači da individualnost i kreativnost nisu
poželjni. Naši
radnici koji se
posebno iskažu
se
redovno
beneficiraju, jer
smatramo da će
zadovoljan radnik
biti i uspješan
radnik, jer samo
sa takvim kadrom
možemo
biti
sigurni u našu
stabilnu poziciju
na ovom tržištu.
vvadrat
adr
dra
att
m - K va
m
h
a
i
i
i
d
h
i
.
o
n
o
m
i
a
e
t
u
septembar
sse
ep
pttem
emb
baar / rujan
ru
uja
jan 2011.
2011
20
11.
65
6
5
m - K vadrat
66
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
septembar / rujan 2011.
67
m - K vadrat
Sanacija vodopada rijeke Plive
P
oduzeće HERING d.d. započelo je s radom 1995.
godine kao društvo sa ograničenom odgovornosti.
Dana 04. 12. 2006. godine društvo je promijenilo oblik
poslovanja i od tada posluje kao dioničko društvo. Osnovne
djelatnosti društava su gradnja objekata niskogradnje
(izgradnja autocesta, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka,
potpornih zidova), podizanje zgrada visokogradnje (izvođenje
armirano betonski radova, fasaderskih i izolacijskih radova),
održavanje objekata, izgradnja krovnih konstrukcija i
krovova, hidrograđevnih objekata, proizvodnja betonskih
proizvoda za građevinarstvo – prefabricirani elementi te
građenja koja zahtijevaju specijalno izvođenje i opremu
(prednaprezanje i injektiranje) i proizvodnja betona. Pored
građevinarskih djelatnosti poduzeće HERING d.d. bavi se i
pružanjem tehničkih usluga i to: arhitektonske i inženjerske
djelatnosti i tehničko savjetovanje, građevinski inženjering,
izrada projektne tehničke dokumentacije, poslovni nadzor
nad gradnjom objekata, tehničko ispitivanje i analiza,
68
septembar / rujan 2011.
Most u Bihaću
ispitivanje proračuna za građevinske elemente i sl.
Misija društva je kvalitetno vođenje i izvođenje projekata i
inženjerskih usluga na zadovoljstvo kupca, a u okviru najnižih
cijena i maksimalne kvalitete. Deklarirane ciljeve ostvarujemo
uz moderne tehnologije kojima društvo raspolaže. Poduzeće
Hering d.d. Široki Brijeg posluje kao povezano društvo sa
poduzećem Hering d.o.o. u Pločama u Republici Hrvatskoj.
Hering d.d. je i jedan od osnivača poduzeća Q-Inženjering
d.o.o. u Usori Sjevernoj Bosni i Hercegovini, kao i društva za
projektiranje „Mostarprojekt“ u Mostaru. Hering d.d. Široki
Brijeg od listopada 2010. ima registriranu podružnicu u
Jajcu u sklopu koje je stalni pogon za proizvodnju betona.
Pored podružnice u Jajcu društvo još ima podružnicu
u Sarajevu i podružnicu u RH sa sjedištem u Pločama.
Dosada smo realizirali brojne projekte na području Bosne
i Hercegovine i Hrvatske, a želja nam je i proširenje tržišta.
Neke od najznačajnijih i realiziranih projekata možete vidjeti
i na našoj web stranici www.hering.ba.
m - K vadrat
Dionica Bilješevo -Kaknj
Franjevačka crkva u Mostaru
Sportska dvorana Višnjik u Zadru
HERING d.d. Široki Brijeg
Prepoznati smo kao firma u usponu, sa stručnim i uspješnim
kadrom i najmodernijom tehnologijom. Bavimo se svim
nivoima organizacije, te za svaki nivo formiramo posebnu
grupu motivatora, s ciljem postizanja ugleda firme zadovoljnih
radnika.
Svim uposlenicima nudimo internu edukaciju i mentorstvo
naših najboljih stručnjaka, a budući da se bavimo inženjerskim
poslovima (zahtjevnim građevinama), veliki smo izazov za
mlade ljude željne učenja, usavršavanja i napredovanja. U
lipnju ove godine sedamnaest zaposlenika je uspješno prošlo
trening i internacionalnu certifikaciju projektnih menadžera
po programu IPMA za nivo D kojeg je organiziralo Udruženje
za upravljanje projektima u BiH. Društvo je uspostavilo
i implementiralo menadžment sustav prema zahtjevima
normi ISO 9001:2008. Pored navedene norme ISO 9001:2008
poduzeće Hering d.d. Široki Brijeg veliki značaj pridaje zaštiti
okoliša i zdravlja ljudi, te se u tom smislu provodi postupak
certifikacije za uvođenje normi BS OHSAS 18001:2007 i
ISO 14001:2004.
Pozitivna radna atmosfera, stručno rukovodstvo, te
kontinuirani rast i razvoj izdvajamo kao konkurentske
prednosti.
septembar / rujan 2011.
69
m - K vadrat
Predstavljamo
IGM Visoko: Uslov
kvalitetne gradnje
Početkom prošlog stoljeća počela je proizvodnja cigle u Visokom, danas IGM Visoko
sačinjavaju dvije moderne fabrike cigle s kapacitetom preko 100 milona JNF godišnje,
linija gredica za proizvodnju polumontažnih stropnih i krovnih konstrukcija, fabrika za
proizvodnju ekspandiranog polistirena - stiropora, fabrika za proizvodnju aluminijske i
PVC stolarije, građevinska operativa i mreža prodajnih centara svih vrsta građevinskih
materijala
Mada nema pouzdanih podataka koja godina predstavlja
početak proizvodnje cigle u Visokom, na osnovu usmenih
predanja i drugih potvrda, sa sigurnošću se može reći da se
radi o prvim godinama prošlog stoljeća. Cigla u Visokom se
tada proizvodila, u privatnim ciglanama i na dosta primitivan
način.
Stara ciglana u Visokom
Značajniji korak u razvoju ciglarstva po pitanju povećanja
kapaciteta i kvaliteta proizvoda te modernizacije proizvodnje
se desio 1975.godine izgradnjom nove poluautomatizovane
ciglane. Već 1984. godine uz postojeću puštena je u rad nova
potpuno automatska ciglana. Zaokruženjem proizvodnog
programa ciglarskih proizvoda za to vrijeme, pristupilo
se proširenju djelatnosti uvođenjem prodaje kompletnog
građevinskog materijala.
Agresija na BiH samo je privremeno zaustavila razvoj i
ekspanziju „IGM“. Završetkom rata, ubrzanim otklanjanjem
šteta i pokretanjem proizvodnje nastupa period
najintenzivnijeg razvoja preduzeća.
IGM Visoko danas sačinjavaju dvije moderne fabrike cigle s
kapacitetom preko 100 milona JNF godišnje, linija gredica za
proizvodnju polumontažnih stropnih i krovnih konstrukcija,
fabrika za proizvodnju ekspandiranog polistirena - stiropora,
fabrika za proizvodnju aluminijske i PVC stolarije,
građevinska operativa i mreža prodajnih centara svih vrsta
građevinskih materijala. Navedene djelatnosti prate i sporedni
programi: manji pogon za proizvodnju pločastog namještaja,
sve vrste radionica, transportne usluge, ishrana i prevoz
uposlenih i ostalo.
Razvoj ciglarstva u ovom kraju temeljio se prije svega na
činjenici da je visočka okolina bogata visoko kvalitetnim
glinama. Položaj Visokog i komunikacije sa istim omogućile
su da se dođe do određenih spoznaja u proizvodnji cigle,
iako su počeci njene proizvodnje bili dosta primitivni kako
u pogledu proizvodnje tako i sušenja te pečenja iste.
Nova ciglana F1 iz 1975.godine
70
septembar / rujan 2011.
Ciglana F2 - 2007.godina
m - K vadrat
Spomenuta stogodišnja tradicija u proizvodnji ciglarskih proizvoda, pobrojane fabrike i djelatnosti, čine Industriju
građevinskog materijala "IGM" Visoko respektabilnom firmom u građevinskoj branši. Permanentno praćenje modernih
tehnologija, prisustvo na domaćim i inozemnim stručnim sajmovima, konstantna edukacija uposlenika, stručan i sposoban
kadar, te jasno postavljeni ciljevi su ključ uspjeha i čvrsti temelji za ono što "IGM" nedvojbeno jeste, a to je - vodeći proizvođač
ciglarskih i stiropor proizvoda u Bosni i Hercegovini, te jedna od najkompletnijih firmi u građevinskoj djelatnosti u BIH.
Industrija građevinskog materijala Visoko, sa kompletnom infrastrukturom, smješena je na lokalitetu Donje Moštre,
udaljenom od grada Visoko 5 km. Kompletna dispozicija pogonskih, kancelarijskih i pomoćnih objekata je pažljivo
kreirana, tako da su interne veze vrlo jasne.
IGM danas
Na prostoru koje nije predviđeno kao građevinsko zemljište, organizovana je proizvodnja sezonskog povrća i voća koje
se koristi za vlastite potrebe, što je svakako dokaz kako rukovodstvo ove firme ima i u ovom segmentu jasnu viziju, a to
je: omogućiti zaposlenima što bolje i humanije uslove za rad, uz maksimalno iskorištenje svih mogućih potencijala.
Firma zapošljava oko 300 radnika raznih kvalifikacija. Savremeni tehnološki procesi koje firma permanentno inovira,
omogućavaju njenim radnicima optimalne i čiste uslove za rad. Svi pogoni su kompjuterizovani, a većina procesa se
odvijaju mašinama koje su među najsuvremenijim u Evropi.
Fabrike imaju organiziranu i vlastitu
laboratoriju, pa u tijesnoj saradnji sa
ovlaštenim institutima ima mogućnost
stalnog praćenja kvaliteta svojih proizvoda,
što omogućava, ne samo zadovoljenje
odgovarajućih standarda, već i ostvarenje
osnovnog cilja firme, a to je konstantno
poboljšavanje svih bitnih svojstava
proizvoda.
IGM je svoje poslovanje prilagodio
zahtjevima sistema za upravljanje kvalitetom
ISO 9001, sistema upravljanja zaštitom
okoliša ISO 14001 I sistema upravljanja
zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu OHSAS
18001, koji su garancija naše opredjeljenosti
za kvalitet proizvoda i usluga uz maksimalnu
brigu o zaštiti okoline i zdravlja i sigurnosti
svojih uposlenih.
septembar / rujan 2011.
71
m - K vadrat
72
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
septembar / rujan 2011.
73
m - K vadrat
74
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
septembar / rujan 2011.
75
m - K vadrat
INTERVJU SA ISMETOM ZUBČEVIĆEM, DIREKTOROM FIRME BAUMIT DOO
BAUMIT – ZA KVALITETAN
MATERIJAL NEMA RECESIJE
J
edna od firmi koja više od decenije dominira
bosanskohercegovačkim tržištem građevinskog materijala
zahvaljujući kvaliteti proizvoda i standardu poslovanja
jeste Baumit doo Sarajevo, koja je do danas preuzela više od
40% tržišta građevinskih materijala. Čak i u ovom vremenu
recesije tržište traži Baumitove materijale jer zna da će po
domaćim cijenama dobiti austrijski kvalitet proizvoda.
No recesija ipak uzima svoj danak, saznajemo iz razgovora sa
gospodinom Ismetom Zubčevićem direktorom Baumit doo.
Gospodine Zubčević, koliko bh. građevinska
industrija osjeti posljedice recesije?
Recesija je kao i u ostalim zemljama imala i jos uvijek
ima značajan utjecaj na građevinsku industriju. Smanjen
obim građevinskih radova i nelikvidnost su osnovne
dvije negativne posljedice recesije. Moram reći da se
situacija u građevinskoj industriji BiH u poređenju sa
ostalim zemljama regiona na prvi pogled čini nešto bolja
nego u susjedstvu. Međutim opterećena je problemima koji
su nešto drugačije prirode, tako da suštinski nema velike
76
septembar / rujan 2011.
razlike u odnosu na susjede.
Kako u ovakvim uslovima Baumit uspjeva zadržati
lidersku poziciju na tržištu?
Činimo sve kako bi investitori i krajni potrošači bili
upoznati sa svim novinama iz Baumitovog programa, te
dodatno vršimo obuke i savjetovanja svih potencijalnih
korisnika naših proizvoda.
Također kupci već znaju da će sa našim proizvodima osim
kvaliteta dobiti i na značajnoj novčanoj uštedi. Naime naše
termoizolacione fasade izuzetno utiču na kućni buđžet i
smanjuju izdvajanja za grijanje na godišnjem nivou čak do
Baumit termoizolacione fasade izuzetno
utiču na kućni buđžet i smanjuju izdvajanja
za grijanje na godišnjem nivou čak do 50%
m - K vadrat
50%.
Ali moram naglasiti u ovom segmentu bi trebali imati
širu podršku društvene zajednice. Tu prije svega mislim
na donošenje i primjenu pravne regulative koja bi nam
omogućila širu primjenu fasadnih sistema, čiji bi krajnji
rezultati bili značajna ušteda energenata i smanjenje
zagađenja okoline.
Naši kupci znaju da sa kvalitetno izvedenom izolacijom
ušteda na grijanju bude ponavljam čak 50% i tokom vremena
iznos koji su kupci odvojili za fasadu na samom početku
bude „refundiran“.
Na što ste za ovu deceniju rada u BiH najviše ponosni?
Moram priznati, na uspjeh tima Baumit doo Sarajevo.
Konstantan rast prodaje u svim proizvodnim grupama
nas je svrstao u sami vrh bosanskohercegovačkog tržišta,
posebno u oblasti fasadnih sistema. Razlog tome su naravno
stručan i obučen tim koji trenutno broji 20 uposlenika
te naše insistiranje na poštivanju evropskih standarda ne
samo u kvaliteti proizvoda nego i u uslovima za rad.
Svemu tome u prilog govori i naš objekat sa Centrom
za savjetovanje kupaca na kojem nam mogu pozavidjeti
i naše kolege iz Regiona. Kvantitet i kvalitet plasmana
Baumit materijala na bh. tržištu uzrok je da su naši vlasnici,
w&p Baustoffe GmbH, odlučili prije par godina investirati
u domaću tvornicu - Tvornicu građevinskih materijala u
Rakovici kod Sarajeva (90% kapitala).
U posljednje vrijeme cijene građevinskih materijala
u BiH su izuzetno poskupjele, tako da potencijalne
kupce sigurno zanima šta Baumit proizvodi garantuju
svom kupcu?
Sigurnost i povjerenje na prvom mjestu. Potom stručnu
podršku i savjet od izbora vrste materijala do ugradnje.
Mi također garantujemo brzu i ekspeditivnu isporuku, dobar
i kvalitetan proizvod te brigu za svaki ugrađeni kvadrat
naseg materijala.
Šta možemo očekivati od Baumita narednu deceniju?
Trudićemo se i dalje da budemo posebni i jedinstveni
po mnogo čemu kako na poslovnom, tako i na
društvenom planu jer je to kombinacija koja sigurno
vodi do uspjeha. Mi vjerujemo da bez zadovoljnih partnera
i podrške prijatelja, nema napretka ni našoj firmi ni zemlji.
Na stranici www.baumit.ba možete dobiti više informacija
o našim proizvodima i obukama koje nudimo.
Konstantan rast prodaje u svim proizvodnim
grupama nas je svrstao u sami vrh
bosanskohercegovačkog tržišta
septembar / rujan 2011.
77
m - K vadrat
Predstavljamo firmu Boskran doo Sarajevo
Uspješan radni dan i miran
san uz Liebherr kran
Kompanija ‘’BOSKRAN’’ doo Sarajevo, koja
zastupa njemačkog proizvođača građevinske
opreme Liebherr od 2007. godine u sektoru
visokogradnje i nudi toranjske dizalice našim
klijentima-izvođačima građevinskih radova iz
ove oblasti te prodajom dizalica, sada nudi usluge
servisa, montaže i demontaže građevinskih
kranova kao i nabavku originalnih rezervnih
dijelova i prateće opreme.
I pored nedaća koje su sve nas zadesile u svijetu
građevinarstva s ponosom ističem da je period
‘’borbe za opstanak’’ iza nas.
Ekipa stručnjaka za intervencije redovno
pohađa seminare u matičnoj kući u Njemačkoj
– Biberach tako da smo spremni ponuditi
kompletnu uslugu za održavanje noviteta
kojih je, istina, jako malo kod nas (gdje se još
uvijek koriste dizalice višedecenijske starosti).
Međutim, sigurno dolazi vrijeme i za upotrebu
novih i boljih kranova s kojima će naši klijenti
biti zadovoljni i uz pomoć kojih će uspješno
izvršavati svoje ciljeve u svijetu građevinarstva.
Ovaj period mirovanja iskoristili smo za
generalni remont kompletne flote naših kranova
u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji čime
je obuhvaćeno oko 70 kranova. Za sve kranove
dajemo 100 % garanciju na ispravnost što
potvrđuje i Zavod za zaštitu na radu sa svojim
dozvolama za svaku pojedinu ispitanu dizalicu.
Naš moto je „Obezbijediti uspješan radni dan
i miran san uz Liebherr kran!“
BOSKRAN doo Sarajevo
Direktor Mirza Šaković, dia
Ekipa stručnjaka za intervencije
redovno pohađa seminare u
matičnoj kući u Njemačkoj –
Biberach tako da smo spremni
ponuditi kompletnu uslugu za
održavanje noviteta
78
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
septembar / rujan 2011.
79
m - K vadrat
Rekonstrukcija
R
k
k ij „Lučkog
L čkk mosta“,
“M
Mostar, BiH
HIDROGRADNJA dd Sarajevo
Hidroelektrana Dokan, Irak
O
snovana 1947. godine Hidrogradnja d.d.
Sarajevo je u 64 godine poslovanja na domaćem
i inozemnom tržištu stekla reputaciju svjetski
renomirane kompanije u svim oblastima
građevinarstva.
Prilagodljivost veoma zahtjevnom i promjenjivom tržištu, te
privrženost principima održivog razvoja i očuvanja životne
sredine, osnovni je preduvjet njenog dugoročnog uspjeha.
Bogata referensna lista koja obuhvata gotovo 1.000 do sada
implemetiranih projekata iz svih oblasti graditeljstva, najbolji
je dokaz uspješnosti Hidrogradnjinih principa koji se temelje
na uspostavljanju partnerstva sa svojim klijentima, drugim
građevinskim tvrtkama, podugovaračima, te vladinim i
80
septembar / rujan 2011.
Stambeno – poslovni objekat “Alfa”, Sarajevo, BiH
nevladinim sektorom zemalja u kojima posluje.
Prvi iskorak na inozemno tržište načinjen je 1958. godine
realizacijom projekata u Libanu, a već 1975. godine aktivno
sudjeluje u implementaciji kompleksnih i zahtjevnih projekata
u Iraku.
Od 1967. godine, Hidrogradnja uspješno posluje na libijskom
tržištu. Strateško opredjeljenje za postizanjem vrhunske
kvalitete u svim aspektima djelovanja osiguralo je njeno
kontinualno prisustvo na inozemnom tržištu.
Iskusni tim stručnjaka – profesionalaca glavni je
oslonac Hidrogradnjinog uspjeha. Stoga se njihova
znanja i sposobnosti sistematski razvijaju i unaprijeđuju
permanentnom edukacijom, do najviše razine.
m - K vadrat
Osnovne djelatnosti Hidrogradnje predstavljaju
izvođenje građevinskih radova i pružanje
konsalting usluga za slijedeće vrste projekata:
•
•
•
Tunel na autocesti: Zagreb- Split - Dubrovnik,
dionica: Dugopolje - Bisko - Šestanovac, Hrvatska
•
•
•
Autocesta: Zagreb – Split, dionica: Šibenik – Vrpolje,
vijadukt “Dabar”, Hrvatska
•
•
•
ELEKTRO ENERGETSKI PROJEKTI (hidro
i termo elektrane)
HIDROTEHNIČKI PROJEKTI (brane svih
tipova, luke, tuneli, rezervoari, pumpne
stanice, postrojenja za prečišćavanje voda,
vodoopskrbni sistemi, kanalizacioni sistemi,
rječne regulacije, irigacioni sistemi, itd.)
OBJEKTI NISKOGRADNJE (cestogradnja,
željeznice, cestovni i željeznički mostovi i
tuneli, itd.)
ZGRADARSTVO (stambeni objekti, sve
vrste javnih i poslovnih objekata, bolnice,
univerzitetski objekti, itd.)
INDUSTRIJSKI I RUDARSKI PROJEKTI
(industrijska postrojenja, podstanice,
dalekovodi, objekti specijalne namjene,
površinski kopovi sa pratećim objektima)
PROIZVODNJA
GRAĐEVINSKOG
MATERIJALA (Pogon za proizvodnju
betonske galanterije “Sigma” u Sarajevu sa proizvodnjom kako standardnih tako i
betonskih elemenata po posebnom zahtjevu,
kamenolomi u regiji Sarajeva i Kaknja)
REMONT I ODRŽAVANJE SVIH
VRSTA VOZILA I GRAĐEVINSKE
MEHANIZACIJE,
UKLJUČUJUĆI
TRANSPORTNE USLUGE
PRIPREMA
INVESTICIONIH
PROGRAMA I NADZOR NAD
INVESTICIJAMA
PROJEKTANTSKE USLUGE
Mnogobrojnim realiziranim projektima
Hidrogradnja je ostavila trajan i kreativan trag
svog profesionalnog djelovanja širom svijeta,
te postala prepoznatljiva na internacionalnom,
veoma zahtjevnom građevinskom tržištu.
Hidroelektrana Al Qadissiyah Hadita, Irak
Dokaz postizanja visokog zadovoljstva klijenata
– kvalitetom usluga građenja i poštivanje
ugovorenih rokova i budžeta, predstavlja
sudjelovanje u izvođenju raznovrsnih projekata na
tržištima: Libije, Iraka, Jordana, Malezije,Tunisa,
Grčke, Njemačke i Hrvatske, kao i predstavništva
Hidrogradnje u Libiji, Njemačkoj i Albaniji.
Opredjeljenost Hidrogradnje uspostavi,
održavanju i neprekidnom poboljšanju sistema
upravljanja, usklađena je sa međunarodnim
standardima ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i
BS OHSAS 18001:2007.
Otvorena za suradnju, oduvijek je bila podrška
društvenim, kulturnim i sportskim aktivnostima,
potvrđujući i na taj način osjećaj inegriranosti
i društvene odgovornosti prema zajednici u
kojoj posluje.
septembar / rujan 2011.
81
m - K vadrat
HG TRADE BH d.o.o. je generalni uvoznik
boja i lakova za široku potrošnju, proizvođača
Helios Domžale i Zvezda-Helios G. Milanovac,
te Chromos dd Zagreb, Belinka Belles d.o.o.
Ljubljana i autoreparature Mobihel, proizvođača
Helios Domžale, za Bosnu i Hercegovinu.
Poduzeće je osnovano polovinom 1994. godine
sa sjedištem u Čapljini pod nazivom P&R d.o.o.
Početkom 2011. poduzeće je promijenilo naziv
u HG TRADE BH d.o.o. i istovremeno započelo
suradnju sa Chromosom dd Zagreb i Belinka
Belles d.o.o. Ljubljana.
S ciljem da naši proizvodi dođu do velikog
broja zadovoljnih potrošača, HG TRADE BH
d.o.o. je razradio strategiju plasmana roba kroz
distribucijski sustav.
Danas, HG TRADE BH d.o.o. zajedno sa svojim
distributerima zauzima vodeće mjesto na tržištu.
Sve što radimo mora biti vrlo profesionalno, jer
kad zastupate brand koji je vodeći u svijetu, onda
nosite i veliki teret istovremeno, a to znači da i
usluga mora biti na vrlo visokom nivou.
Želeći neprekidno poboljšavati svoj tržišni udio,
poslovni položaj i ugled u okruženju, a u okviru
svojih strateških opredjeljenja, sustavom kvalitete
upravljamo prema normi ISO 9001.
82
septembar / rujan 2011.
vvadrat
ad
drrat
m - K va
septembar / rujan 2011.
83
m - K vadrat
Predstavljamo
KRIVAJA-TMK d.o.o. tradicija
u kvaliteti proizvodnje
Već od 1950. godine prošlog stoljeća počeo je razvoj montažnog građevinarstva na
bazi lakih prefabrikovanih građevinskih elemenata i drvenih lameliranih lijepljenih
konstrukcija. Tržišni lider iz ove oblasti, od samog početka pa sve do danas je KrivajaTMK d.o.o.
Glavna djelatnost Krivaje - TMK d.o.o., sa tradicijom zrelom
preko 60 godina, jeste inžinjering, proizvodnja i montaža
objekata po Krivaja sistemu građenja. Namjena ovih objekata
je širokog spektra, a u prvom redu to su: objekti namijenjeni
stanovanju, škole, bolnice, dječja obdaništa, industrijske
i poljoprivredne hale, objekti za ugostiteljstvo, zabavu,
razonodu, rekreacioni i sportski objekti, hale, dvorane i dr.
Mi smo jedni od rijetkih učesnika na tržištu, koji u svom
integralnom proizvodnom programu, nude na jednom
mjestu kompletan proizvodni asortiman. To znači da naši
stručnjaci već duži niz godina stvaraju tradiciju na kvaliteti
proizvoda koje kontrolišu od momenta kada sirova drvena
građa uđe u proizvodni pogon, pa sve do završne obrade
gotovih proizvoda. Ovo naglašavamo stoga što želimo da
znate da ako nama ukažete povjerenje, te nam povjerite da
gradimo za vas.
Krivaja- TMK d.o.o. poslove za vas realizuje putem svoje
Inžinjering radne jedinice.
Inžinjering Krivaja-TMK d.o.o. u svom sastavu objedinjava
sve neophodne službe za realizaciju inžinjering poslova što
podrazumjeva visokostručan projektni biro, službe za prodaju
i marketing, montažerska služba, te služba za vođenje ostalih
poslova iz oblasti inžinjeringa..
Proizvodni porogram Krivaja-TMK d.o.o. već godinama
uspješno plasiramo na domaćem i ino - tržištu, a cilj nam
je postati lider na tržistu regiona. Ovaj ambicionzni cilj
plasmana Krivaje-TMK d.o.o. kao lidera na tržištu, zasnovan
je na činjenici da se radi o tržišnom učesniku još od 1950.
godine, te upravo fleksibilnost i inovativnost je dozvolila
da se i danas utrkujemo za vodećeg u ovom biznisu. U cilju
što uspješnijeg poslovanja, još prije 50 godina, osnovan je
pogon za proizvodnju lakih građevinskih ploča, koji je u
sklopu integralnog proizvodnog procesa.
Današnja Krivaja-TMK d.o.o. je direktni sljedbenik IP Krivaja
d.o.o. Zavidovići montažnog građevinarstva, čime smo
preuzeli kompletan Know how stečen izgradnjom kompletnih
naselja, industrijkih i sportskih kompleksa te turističkih i
urbanih cijelina. Poznati su uspjesi Krivajinih graditelja u
Skoplju, gdje smo uspjeli za samo pet mjeseci izgraditi 2060
stanova i 53 objekta drugih namjena. Za ovim uspjehom,
nizali su se i oni u Debru, Zagrebu, Banjoj Luci, Kotoru,
Doboju. U Italiji smo izgradili 3330 kuća. U Turskoj 700, na
hiljade kvadratnih metara objekata u Iraku, te smo uspješno
gradili po cijeloj Evropi, Africi i Aziji. S ponosom gledamo
i danas na naše objekte izgrađene prije tri ili četiri decenije,
84
septembar / rujan 2011.
koji u najvećem broju, još i danas odoljevaju zubu vremena
potpuno očuvani.
Ponosni smo i na činjenicu da smo certificirani od strane
Otto-Graf instituta iz Študgarta, što potvrđuje standard
kvalitete našeg proizvoda.
Ono što je sigurno jeste to da ćemo i dalje pokušavati da uvijek
budemo na usluzi našim klijentima, osiguravajući najbolju
ponudu. To možemo zahvaliti i činjenici da imamo velike
prednosti u odnosu na naše konkurente zahvaljujući izuzetno
kvalitetnim resursima. Resursi neprocjenjivih bosanskohercegovačkih šumskih prostranstava, za koje se savjesno
brinemo i racionalno ih iskorištavamo.
at
m - K vadrat
septembar
se
pttem
emba
bar / rujan
ru
ujan 2011.
2011
2011
20
11.
85
8
5
vadrat
vadr
d att
m - K va
86
8
6
septembar
sse
ept
ptem
emba
bar / rru
rujan
ujjaan 20
uja
2
2011.
011
11.
vadrat
vadr
drat
at
m - K va
septembar
septemba
ar / rujan
rujjan 2011.
ru
2011
1.
87
8
7
m - K vadrat
“BOSMAN” d.o.o. Sarajevo je kompanija osnovana 1996.godine pod imenom “Jahic Commerce”,
od 2001 godine posluje pod sadašnjim imenom. Kvalitetan managment, kvalitet izvršenih radova i
usluga, profesionalan i fer odnos prema klijentima i poslovnim partnerima učinili su “BOSMAN”
prepoznatljivim brandom na BH tržištu.
Iz godine u godinu rastu kapaciteti a “BOSMAN” otvara nova radna mjesta i proširuje paletu
svojih usluga. Broj uposlenih u odnosu na prošlu godinu porastao je za 22% tako da je trenutni
broj zaposlenih 57.
U toku ove godine “BOSMAN” d.o.o. je proširio svoju djelatnost tako da su niskogradnja, trgovina
i transport nadopunjeni visokogradnjom te zbrinjavanjem i reciklažom građevinskog otpada što
će u budučnosti činiti okosnicu razvoja a sve u cilju stvaranja boljih i ekoloških uslova za život u
našoj sredini.
“BOSMAN” d.o.o. Sarajevo nudi vam:
Sunija Jahić, general menager
“BOSMAN” d.o.o.
NISKOGRADNJA
- Iskopi
- Zemljani radovi
- Uklanjanje otpada
- Vanjsko uređenje objekata
- Izgradnja parkinga
- Izgradnja objekata infrastrukture
- Izgradnja nasipa
- Izgradnja novih saobračajnica
- Sanacija postojecih saobračajnica
- Čišćenje riječnih korita od nanosa
- Izgradnja sportskih terena i objekata
za rekreaciju
VISOKOGRADNJA
- Izgradnja privrednih i stambenih
objekata
- Adaptacija postojećih objekata
- Dogradnja i nadogradnja objekata
- Unutarnja uređenja i adaptacije
- Izgradnja kontejnerskih objekata
- Demontaža kontejnerskih naselja
- Rušenje objekata
TRANSPORT
- Transport krutih i rasutih materijala
- Transport betona spec.vozilimamixeri
- Transport mehanizacije i opreme
- Vangabaritni transporti
- Specijalni transporti
- Transport kontejnera
- Utovar i istovar materijala i opreme
- Podizanja i spuštanja tereta
autodizalicama od 35 i 70 tona
- Vucna (šlep) služba za sve vrste
vozila
- Zimska služba
TRGOVINA
- Prodaja rezervnih dijelova iz
putničkog, teretnog i programa
građevinske mehanizacije
- Prodaja autokozmetike i dod.opreme
- Zastupništvo i prodaja svih vrsta
akumulatora EXIDE
- Uvoz i prodaja rabljenih putničkih,
teretnih vozila i građevinske
mehanizacije
88
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
septembar / rujan 2011.
89
m - K vadrat
90
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
Vaš pouzdan partner u rješavanju sistema odvodnje
ACO d.o.o.
Ismeta Alajbegoviæa Šerbe 12
71210 Sarajevo - Ilidža
Tel.:
+387 33 76 89 10
Fax:
+387 33 76 89 11
E-mail: [email protected]
www.aco.ba
ACO grupa - u jaku familiju se možete pouzdati.
www.aco.ba
septembar / rujan 2011.
91
m - K vadrat
ACO Linijska odvodnja
Najnapredniji sistem odvodnje
svoje vrste
ACO Q-Max® pruža potpuno novi pristup u
površinskoj odvodnji sa velikih površina.
Zbog jednostavne i ekonomiène ugradnje
ACO Q-Max® pokriva veæinu podruèja
primjene i sve razrede optereæenja od
A15 do F900 kN, dok istovremeno pruža
uèinkovitu i brzu odvodnju površina.
Kontinuirana linijska odvodnja u obliku
raspora dostupna je u èetiri velièina
uz dva oblika raspora. Primjenom
ACO Q-Max® sistema odvodnje velikog
hidraulièkog kapaciteta u funkciji s ACO
Q-Brake® regulacijskim elementom
za kontrolu protoka vode, sistem daje
jednostavno i ekonomièno rješenje
kanalizacije sa efektom retencije prilikom
odvodnje velikih površina rješavajuæi na
taj naèin kontrolirano ispuštanja vode
prema kanalizacijskoj mreži.
ACO Q-max®
Elementi su proizvedeni iz recikliranog polietilena srednje
gustoæe (MDPE) što im daje robusnost i otpornost na razne
hemikalije, te su ujedno male težine što omoguæava jednostavnu
ugradnju i rukovanje samim proizvodom na gradilištu. Raspor
je proizveden iz vruæe cinèanog èelika ili po želji nehrðajuæeg
èelika. Cijeli sistem posjeduje CE certifikat prema HR EN 1433:
2002 i zadovoljava sve razrede optereæenja od A15 do F900.
Jedinstven patentiran dizajn tijela ACO Q-Max® omoguæava
izgradnju završnog sloja kolnièke konstrukcije bez prekida
nosivog sloja kolnika.
Područja primjene:
površine avionskih pisti
distributivni centri
autoceste
parkirališta
Primjer ugradnje: ACO Q-max® je ugraðen na Bašèaršiji u ulici Saraèi u Sarajevu.
Za sve informacije i struènu tehnièku podršku obratite se:
ACO d.o.o. Sarajevo, Tel.: +387 33 76 89 10, Fax: +387 33 76 89 11; e-mail: [email protected], www.aco.ba
92
septembar / rujan 2011.
AC
nja
m - K vadrat
ACO Linijska odvodnja
Garancija sigurnosti, stabilnosti
i visoke funkcionalnosti
Garancija najviše stabilnosti, posebno
u podruèju popreène i podužne odvodnje autoputeva i brzih cesta. Monoblock kanali su prikladni za primjenu u
podruèjima kao što su kontejnerski terminali i aerodromi. Sva ova podruèja
primjene imaju nešto zajednièko, a to
su jake dinamièke sile, bilo da se radi
o podruèju visokih brzina na trkalištima
Formule 1 i autoputevima ili mjestima
na kojima se radi sa velikim teretima.
Područja primjene
popreèna i podužna odvodnja
autoputeva i brzih cesta
platoi prijevoznih i špediterskih
kompanija
parkirališta i uslužni objekti na
autoputevima sa teškim
saobraæajem
aerodromi
trkališta formule 1
ACO Monoblock®
Visoka funkcionalnost zbog jednodijelne,
livene konstrukcije
Jedinstvena jednodijelna, livena konstrukcija, garancija je
najvišeg stepena sigurnosti i stabilnosti u svim podruèjima
odvodnje saobraæajnih površina, popreène i podužne
odvodnje na brzim cestama i autocestama, do klase
nosivosti F 900 prema BAS EN 1433: Idealna alternativa
klasiènim rješenjima. Veliki ulivni presjek i V-presjek
omoguæuju brži protok vode (vrijedi za RD-sisteme).
Jednostavan sistem sabirnika sa malim brojem elemenata,
na veoma jednostavan i praktièan naèin rješava najrazlièitije
zahtjeve prilikom primjene. Odvodni kanal se može naruèiti
u antracit crnoj ili prirodnoj boji polimerbetona.
Primjer ugradnje: ACO Monoblock® sistem je usvojen kao standard na novim Energopetrolovim pumpama.
Za sve informacije i struènu tehnièku podršku obratite se:
ACO d.o.o. Sarajevo, Tel.: +387 33 76 89 10, Fax: +387 33 76 89 11; e-mail: [email protected], www.aco.ba
septembar / rujan 2011.
93
m - K vadrat
ACO Separatori
Šta su separatori naftnih
derivata?
BiH norma BAS EN 858 - Sistemi za
odvajanje lakih teènosti - separatori
(primjerice za ulja i benzin) u dijelu BAS
EN 858-1:2002, taèka 3.4 navodi:
Separator (klase I, klase II) je dio
separacijskog sistema koji odvaja i
zadržava lake teènosti iz otpadne vode.
Područja primjene:
vanjska parkirališta avionskih pisti
saobraæajnice (ceste i autoceste)
benzinske pumpe
automatske autopraonice
ruène autopraonice za osobna ili
gospodarska vozila
autoservisi
skladišta i proizvodni pogoni
transformatorske stanice
autootpadi i sl.
®
ACO ACO
Separatori
Q-maxnaftnih
derivata
Kada koristimo separatore naftnih derivata?
Iz BAS EN 858-2:2003, taèka 4.1: Opæenito, separacijski
sistemi ugraðuju se iz jednog ili više razloga:
a) tretiranje otpadne vode (tehnološke otpadne vode) nastale
u industriji, pranju automobila, èišæenju zauljenih površina
i sa sliènih izvora npr. toèionim mjestima na benzinskim
stanicama;
b) tretiranje uljem kontaminirane kišnice koja otjeèe s
vodonepropusnih površina npr. parkirališta, cesta, skladišta;
c) zadržavanje i zaštita okolnog podruèja od izljeva lakih
teènosti.
Kada ne koristimo separatore naftnih derivata?
Ogranièenja upotrebe iz BAS EN 858-2:2003, taèka 5.1:
Separacijski sistemi trebaju biti ugraðeni samo u odvodnim
sistemima u kojima lake teènosti treba izdvojiti iz vode i zadržati
u separatoru. Ne smiju se ugraðivati u odvodne i kanalizacijske
sisteme sa sanitarnom otpadnom vodom.
Slivne površine na kojima postoji mala moguænost pojave lakih
teènosti, kao što su krovovi i zelene površine, ne bi trebali
spajati na separator.
Primjer ugradnje: ACO Separatori naftnih derivata su ugraðeni u vodozaštitnoj zoni
na objektu Terme Èatež Ilidža.
Za sve informacije i struènu tehnièku podršku obratite se:
ACO d.o.o. Sarajevo, Tel.: +387 33 76 89 10, Fax: +387 33 76 89 11; e-mail: [email protected], www.aco.ba
94
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
ACO Separatori
Slučajevi primjene
Uzroènici nastajanja otpadnih voda u
obrtništvu moraju kroz odgovarajuæe
mjere primarne obrade voditi raèuna o
tome da tvari i tekuæine koje šire
štetna i optereæujuæa isparavanja i
neugodne mirise, napadaju
graðevinske materijale i ureðaje za
odvodnjavanje ili ometaju rad, ne
dospiju u javnu kanalizaciju.
U pogonima u kojima nastaju otpadne
vode koje sadrže masnoæe treba
prema BAS EN 1825/DIN 4040-100
ugraditi separatore masti, kako bi se
osiguralo zadržavanje masti i ulja
organskog podrijetla iz oneèišæene
vode. To vrijedi npr. za kuhinjske
pogone i pogone za preradu mesa.
ACO Separatori masti
Područja primjene:
hoteli
restorani
mjesta za izdavanje hrane
menze, kantine
odmorišta na autocestama
mesnice
klaonice
tvornice za preradu mesa
iskorištavanje životinjskih tijela
kuhinje u bolnicama
tvornice konzervi
rafiniranje jestivog ulja
proizvodnja gotovih jela
kuhinje sa roštiljima, peèenom i prženom hranom
proizvodnja pomfrita i èipsa
pržionice kikirikija
Norme i ispitivanja:
Svi separatori masti proizvoðaèa ACO proizvode se prema
mjerodavnim normama BAS EN 1825 i DIN 4040-100.
Svi ACO separatori su hidraulièki testirani te posjeduju opæu
graðevinsko-nadzornu dozvolu, odnosno novu dozvolu za
primjenu izdanu od strane instututa DIBt Berlin.
Primjer ugradnje: ACO Separator masti je ugraðen i usvojen kao standard za MC Donald’s BiH.
Za sve informacije i struènu tehnièku podršku obratite se:
ACO d.o.o. Sarajevo, Tel.: +387 33 76 89 10, Fax: +387 33 76 89 11; e-mail: [email protected], www.aco.ba
septembar / rujan 2011.
95
m - K vadrat
ACO Inox
Zašto ACO InDrain box kanali?
Kao najveæi proizvoðaè odvodnih sistema od inoxa ACO ima znanje, iskustvo
i struènost da ponudi optimalno
rješenje odvodnje za bilo koju
aplikaciju.
Zato ACO nudi projektantima slobodu
da odaberu iz standardnog proizvodnog programa kao i proizvode izraðene
po mjeri da zadovolje pojedinaène
potrebe.
Proces sjeèenja, oblikovanja i varenja
inoxa ostavlja za sobom neèistoæe na
površini materijala i ukoliko se ne
poduzmu odgovarajuæe aktivnosti,
materijal æe poèeti da korozira i na
kraju neæe zadovoljiti prvobitnu
namjenu.
Pikopasivizacijom, kao primarnom
površinskom obradom, otpornost na
koroziju može se dovesti u prvobitno
stanje.
Područje primjene:
profesionalne kuhinje
proizvodnja hrane
pivnice, punionice limenki i staklenki
hladne komore
laboratorije
hemijska i farmaceutska industrija
industrija zabave
zaštita zdravlja ljudi i životinja
ACO InDrain Box kanali se ugraðuju gdje su higijena,
otpornost na koroziju i trajnost od presudnog znaèaja.
®
ACO
ACOInox
Q-max
kanali
i slivnici
Zašto nehrđajući čelik?
Nehrðajuæi èelik se odlikuje jedinstvenim prednostima:
visoka otpronost na koroziju
neporozan, lak za èišæenje i dezinfekciju
estetski ugodan
otporan na temperaturne ekstreme i toplotne udare
koeficijent linearnog širenja slièan onom kod betona
100% podložan reciklaži
Svi ACO InDrain kanali su proizvedeni od austenitiènog
nehrðajuèeg èelika klase 1.4301 (304) ili 1.4404 (316L)
prema EN10088.
Primjer ugradnje: Specijalni ACO Inox kanali i slivnici su ugraðeni u Mercator centrima širom BiH.
Za sve informacije i struènu tehnièku podršku obratite se:
ACO d.o.o. Sarajevo, Tel.: +387 33 76 89 10, Fax: +387 33 76 89 11; e-mail: [email protected], www.aco.ba
96
septembar / rujan 2011.
A
m - K vadrat
ACO odvodnja kupatila
Funkcionalnost u svojoj
najboljoj formi - impresionirajte elegantno dizajniranim
odvodnim rješenjima za Vaša
kupatila
ACO Vam predstavlja sofisticirana
rješenja vodeæeg svjetskog brenda u
odvodnji. ACO ShowerDrain linija proizvoda zadovoljava zahtjeve mnogih projektanata i arhitekata za homogenim
kupaonicama, bez promjena materijala,
pragova i barijera. Dizajnerska rješenja
za ovaj trend dolaze iz tradicionalne
orijentalne kulture kupanja, kao i
modernih luksuznih ljeèilišta.
Razlika je u detaljima
Izuzetno glatke površine garantuju
sigurnu odvodnju i higijenu u kupaonicama. Brtve, spojevi i debljina materijala
garantuju nisku emisiju buke.
ACO exkluzivni tuš kanali i slivnici
Norme i ispitivanja:
ACO Easyflow slivnici se koriste na površinama gdje
uèinkovitost i dobar izgled moraju biti usklaðeni. Dostupan je
veliki izbor okruglih i kvadratnih rešetki.
Sve rešetke su izraðene iz elektropoliranog visoko kvalitetnog nehrðajuæeg èelika, i dolaze u verzijama bez i sa
zakljuèavanjem.
Rešetke sa zakljuèavanjem su pogodne za ugradnju na javnim površinama kao što su wellness centri i javni bazeni. U
veæim kupatilima ili objektima se mogu kanali i slivnici vrlo
lijepo harmonièno kombinovati.
ACO Easyflow slivnici pružaju praktièan
modularni sistem: podni slivnici se mogu kombinovati ovisno
o individualnim željama, sa razlièitim nasadnim elementima
okruglog ili kvadratnog oblika - opcionalno sa ili bez prirubnice za postavljanje plitke hidroizolacije.
Primjer ugradnje: ACO Exlusive line® tuš kanali su ugraðeni u hotelu Europa u Sarajevu.
Za sve informacije i struènu tehnièku podršku obratite se:
ACO d.o.o. Sarajevo, Tel.: +387 33 76 89 10, Fax: +387 33 76 89 11; e-mail: [email protected], www.aco.ba
septembar / rujan 2011.
97
m - K vadrat
98
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
septembar / rujan 2011.
99
m - K vadrat
100
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
septembar / rujan 2011.
101
m - K vadrat
Predstavljamo
Eksperiment #5 –
CarbonLight domovi
Ujedinjeno Kraljevstvo
Ova dupleks kuća u Kettering-u, Northamptonshire, Ujedinjeno
Kraljevstvo, je dokaz da energetski učinkoviti, održivi stanovi
mogu pružiti užitak u stanovanju – i jednostavni su i pristupačni
za izgradnju. Poznati kao CarbonLight domovi, ova vrsta
umjetničkih objekata se nalazi među prvima koji su dizajnirani i
izgrađeni da predstave stambeni standard Vlade Velike Britanije,
koji podržava življene uz 0% ugljika.
Također su ovi domovi dostigli nivo 5 „Koda za održivo življenje“.
Carbonlight domovi su, uistinu, projekat zajednice. Svaki od
domova smanjuje emisije CO2 za čak 70%, a preostalih 30%
se dijeli, kroz ugovor sa lokalnom zajednicom, za poboljšanje
energetske učinkovitosti ostalih domova u tom području.
Arhitektonski koncept
Filozofija domova Carbonlight se sastoji u korištenju tehnologije za izgradnju udobnog, održivog životnog okruženja koji
poboljšava kvalitet života ukućana. Cilj je da domovi postanu mjerilo za životni dizajn u budućnosti od kojeg će korist
imati i porodica, ali i zajednica. Smanjenjem utroška energije i promocijom poštovanja prema okolini, ovi domovi izazivaju
osjećaj zajedništva i odgovornosti.
drugi sprat
prvi sprat
prizemlje
Dnevna svjetlost
Domovi koji su puni dnevne svjetlosti pružaju porodicama mnoge koristi u pogledu zdravlja i dobrobiti. Uz veliki broj
fasada i krovnih prozora, CarbonLight domovi, imaju faktor dnevne svjetlosti od najmanje 5% - do tri puta veći od količine
koju zahtijeva „Kod za održivo življenje“ u Velikoj Britaniji.
102
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
Ventilacija
CarbonLight domovi se oslanjaju na prirodne i mehaničke ventilacije kako bi obezbjedili udobnu unutrašnju klimu i
svjež zrak tokom cijele godine. Tokom ljeta, veliki broj prozora hladi kuću tako što svjež zrak cirkuliše, a topli, ustajali
zrak izlazi kroz krov. U zimskim mjesecima, inovativni sistem mehaničke ventilacije kroz povrat toplote donosi svjež zrak
zagrijavajući ga toplotom iz kuhinje i kupatila. Ova toplota se zatim reciklira nazad u dom kako bi se smanjila potražnja
za sistemom solarnog zagrijavanja.
Energetski dizajn
Uz pomoć solarnih kolektora i „zrak-u-vodu“ pumpe za zagrijavanje, CarbonLight domovi postižu redukciju CO2 emisija
za čak 70%. Preostalih 30% emisija se dijeli, kroz ugovor sa lokalnom zajednicom, na poboljšanje energetske učinkovitosti
ostalih domova u tom području.
Na ovaj način CarbonLight domovi, nadmašuju svoje zahtjeve da redukcija CO2 emisija iznosi 100%.
U CarbonLight domovima, sunce osigurava skoro svu energiju za toplu vodu i grijanje, a sofisticirani, automatizirani
kontrolni sistem za prozore i vrata dodatno smanjuje potrošnju energije i osigurava zdravu unutrašnju klimu.
Uz pomoć velikog broja fasada i dodatne opreme za krovne prozore, kao što su sjenila i roletne, temperatura
p
je
j ugodna
g
bez
obzira na vrijeme ili godišnje doba. Također, obezbjeđuju ventilaciju, posebno oko stepenica na 3. spratu, koja dozvoljava
svježem zraku da cirkuliše kroz prostor.
Partneri
Domovi CarbonLight razvijeni su kroz strateško partnerstvo između Arhitekti HTA, VELUX
Grupe, Kettering Brough Council, WILLMOTT DIXON i North Northants Development-a.
Partneri Windowmaster, VELFAC, Drexel i Weiss i Sonnenkraft, također su doprinijeli projektu.
septembar / rujan
ujan 2011.
103
m - K vadrat
Ispitivanja i mjerenja
Za razliku od sličnih eko-građevinskih projekata u Velikoj Britaniji, CarbonLight domovi nisu samo protototipovi za
pokazivanje. To su stvarne kuće za stvarne ljude. CarbonLight domovi u Kettering-u će postati dom za 2 porodice u
vremenskom periodu od jedne godine.
Svi energetski podaci prikupljeni tokom tog perioda bit će pregledani i prijavljeni.
Po završetku ovo testnog perioda, domovi će biti stavljeni u prodaju na otvorenom tržištu.
Nagrade
CarbonLight domovi pojavili su se kao pobjednici nagrade za
inovaciju građevinske tehnologije na prestižnom British Homes
Awards-u (BHA), 1.jula u središnjem Londonu.
Ova 2 doma odabrana su za priznanje od komisije industrijskih
eksperata. Žiri je pohvalio VELUX projekat za izvornu nemjenu
tehnologije u izgradnji, ali i za uzbudljiv način zadržavanja dnevne
svjetlosti i ventilacije za smanjivanje troškova energije. Projekat je
pozdravljen kao primjer i mjerilo za dizajniranje budućih domova
za podršku održivom životu.
O firmi VELUX
VELUX stvara bolje građevine uvodeći svjež zrak i dnevnu svjetlost kroz krovne prozore. Proizvodni
program sastoji se od niza različitih krovnih prozora, kao i rješenja za ravne krovove. VELUX
također proizvodi razne modele proizvoda za dekoraciju i zaštitu od toplote i svjetlosti, dodatnu
opremu za ugradnju, proizvode za daljinsko upravljanje i solarne kolektore koji se ugrađuju u krov.
Sa proizvodnjom u 11 zemalja te prodajnim firmama u oko 40 zemalja, VELUX je jedan od najjačih
brandova u industriji građevinskog materijala, te prodaje svoje proizvode širom svijeta. VELUX
zapošljava oko 10.000 ljudi. Sjedište VELUX grupe je u Hørsholmu, na sjeveru Kopenhagena. VELUX
grupa je u vlasništvu VKR Holding A/S, koji je u porodičnom vlasništvu.
104
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
septembar / rujan 2011.
105
m - K vadrat
106
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
septembar / rujan 2011.
107
m - K vadrat
108
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
septembar / rujan 2011.
109
vvadrat
vadr
adr
drat
att
a
m - K va
110
1
10
sseptembar
se
ept
ptemb
emb
em
baar
a / ru
rujan
uja
jaan
n 20
2011.
011
11.
vadrat
vadr
drat
att
m - K va
septembar / rujan
ru
ruja
ujaan 2011.
2011
20
11.
1
111
1
11
m - K vadrat
112
1
12
septembar
sse
ep
ept
ptte
em
mba
bar / rru
rujan
ujan
jan 20
ja
2
2011.
11.
m - K vadrat
Prijevoz specijalnih tereta,
prodaja kamiona, građevinskih
strojeva, viličara, dizalica...,
iskopi u graditeljstvu
septembar / rujan 2011.
113
m - K vadrat
Predstavljamo
Gips i suhomontažna
izgradnja
Osnovne prednosti suhomontažne gradnje jesu:
• male debljine i težine pregradnih zidova
• za statiku objekta nema proračunskihteškoća
• bez štemanja zidova za instalacijske vodove
• veća čistoćas manje građevinskog otpada
• brzo, fleksibilno i ekonomično
• bez sušenja, odmah se nastavlja daljnja obrada površina
• gips jamčiza udobnu klimu stanovanja
• certificirana zaštita od buke i požara
• dodatna i naknadna toplinska izolacija
Materijal za suhomontažnu izgradnju
Knauf gipsane ploče
Tipski čelični profili
Pribor za učvršćenje
Tipski ovjesi i spojnice
Materijal za obradu spojeva
Glet materijal za površine
114
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
Osnovna vrsta ploča
Osnovne vrste profila
septembar / rujan 2011.
115
m - K vadrat
116
Osnovne vrste ovijesa
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
Osnovne vrste spojnog pribora
Materijal za obradu spojeva
septembar
sep
se
p
/ rujan 2011.
117
m - K vadrat
Materijal za obradu površine
Osnovni predmazi
118
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
septembar / rujan 2011.
119
m - K vadrat
ALG d.o.o.
Ul. Dobroševička b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel/ fax 033/636-958
Mob. 061/275-331, 061/746-466, 062/342-462
email: [email protected]
Da bi ispunili želje i očekivanja kupaca, pa čak i onih najzahtjevnijih, ¨ALG¨ koristi visokokvalitetne
materijale u okviru proizvodnje. Ali to nije dovoljno, pored visokokvalitetnih materijala podjednako
je važna stručnost u proizvodnji i ugradnji stolarije. Praćeni najnovijim trendovima te vrhunskom
tehnologijom proizvodnje ¨ALG¨ će zasigurno ispuniti očekivanja kupaca i uvijek pružiti više.
Proizvodi koje nudimo:
Aluminijumska bravarija
PVC stolarija
Čelična Bravarija
Portali Automatska vrata
Klizne stijene
Roletne
Ulazna vrata
Ograde
Segmentna rolo vrata
Zimske bašte
Fasadne stijene
Montaža sendvić panela
Staklo
Žaluzine u staklu
MAGNETNE ŽALUZINE U STAKLU
* Sa potpuno novim dizajnom, osigurava dugoročno rješenje sa magnetnim mehanizmom uz estetski izgled
* To je sistem koji lagano spušta i podiže žaluzine pomoću magnetnog mehanizma sa lancem zalijepljenim na dvostruko
uglačanom staklu u desnom ili lijevom gornjem uglu (ALG posjeduje pravo na patent)
* Da biste postavili ovaj sistem nema potrebe da bušite staklo, jer magnet unutar mehanizma omogućava lagano klizanje
žaluzina
* To je jedinstven sistem sa mogućnošću odabira raznih boja koje možete prilagoditi unutrašnjem i vanjskom okruženju
* Žaluzine su dugotrajan i uvijek čist proizvod.
120
septembar / rujan 2011.
m - K vadrat
septembar / rujan 2011.
121
m - K vadrat
122
septembar / rujan 2011.
Download

pdf