Komapnija br. 1 u Jugoistočnoj Evropi u razvoju, proizvodnji i dsitribuciji podkonstrukcija za fotonaponske panele - solarne elektrane
Alumil je najveća grupacija za ekstruziju aluminijumskih profila u Jugoistočnoj Evropi, u pogledu proizvodnje, distribucione mreže i broju različitih
aluminijumskih sistema. Trenutno nas svrstavaju u 5 najvećih isporučioca aluminijumskih arhitektonskih sistema u Evropi.
Postrojenja Alumila su locirana u 5 evropskih zemalja. Raspolažemo sa 12 linija za ekstruziju (kapacitet oko 100.000t godišnje), 10 postrojenja
za elektrostatsko bojenje (godišnji kapacitet oko 55.000t), 2 postrojenja za anodizaciju (godišnji kapacitet preko 20.000t). Alumil raspolaže sa
velikom prodajnom mrežom u 40 zemalja svijeta, i imamo najveću mrežu za prodaju profila za poslovne klijente u Jugoistočnoj Evropi (60 magacina
u 10 zemalja).
Alumil posjeduje destogodišnje iskustvo u razvoju i proizvodnji podkonstrukcija za fotonaponske panele, za instalaciju na krovovima različitog tipa
i na slobodnim površinama. Alumil Solar je poslovna jedinica Alumila koja je posvećena obezbjeđivanju sertifikovanih podkonstrukcija za
fotonaponske panele. Sve podkonstrukcije su proizvedene od legure 6005T6 koja ima odlične mehaničke osobine. Podkonstrukcije su sertifikovane
u skladu sa Eurokodom 1. Inovativan dizajn podkonstrukcija omogućuje montažu solarnih elektrana različitih veličina, uz mogućnost instalacije bilo
kojih fotonaponskih panela, uz minimizovanje vremena potrebnog za izradu i montažu solarne elektrane.
U posljednjih nekoliko godina, Alumil je stekao ogromno iskustvo prilikom realizacije velikih projekata sa polja obnovljivih izvora energije. Realizovano
je više projekata sa ukupno instaliranom snagom od 400MW u Italiji, Grčkoj, Bugarskoj, Rumuniji, Srbiji, Kipru, itd. Takođe, obezbjeđujemo
tehničku podršku za ispravno postavljanje i primjenu aluminijumskih podkosntrukcija.
Zašto izabrati ALUMIL?
-Mi nudimo potpun izbor različitih podkonstrukcija (trgovački naziv HELIOS) za fotonaponske panele (slobodne površine, krovovi, terase).
-Naše podkonstrukcije su sertifikovane od strane TUV Hellas u skladu sa Eurkodom 1 za 9 specifikacija, sa 25 godina garancije.
-Imamo veliko iskustvo u velikim projektima kod kojih je ukupna instalirana snaga 400MW, u zemljama kao što su: Grčka, Italija, Njemačka, Bugarska
Rumunija, Srbija, Kipar, itd.
-Posjedujemo tim inženjera koji vam pružaju podršku u bilo kojoj fazi projekta.
-Sarađujemo sa vodećim svjetskim proizvođačima fotonaposnkih panela, inevrtora, itd.
-Naši proizvodi se razvijajaju u najvećem razvojnom timu u Jugoistočnoj Evropi čije je iskustvo u razvoju ovih sistema datira od 2000. godine.
-Za naše proizvode je obezbjeđeno CE označavanje.
-Porizvodimo podkonstrukcije od veoma izdržljive legure aluminijuma 6005T6 u najmodernijem postrojenju u Jugoistočnoj Evropi.
-Kompanija je sertifikovana u skladu sa ISO9001, QUALICOAT, QUALANOD i GSB.
-Naše moderno postrojenje za anodizaciju u Kilkisu (Grčka) radi pod strogim pravilima EWAA-EURAS obezbjeđujući kvalitetno bojenje i odličnu zaštitu
od korozije.
-Nudimo napredna rješenja za ugradnju fotonaponskih panela u fasade, prozore, pergole, i sl.
7,5MW
5MW
100kW
-Sarađujemo sa iskusnim kompanijama koje se bave instaliranjem solarnih elektrana.
H2100 HELIOS Free Filed
Konstrukcije namjenjene za montažu na slobodnim površinama
Ove konstrukcije su namjenjene za postavljanje fotonaponskih panela kod velikih postrojenja, obično preko 100kW, koje zahtjevaju veliki prostor za
postavljanje. H2100 je prilagođen za sve vrste panela i različie vrste temelja. Jednostavno se montiraju i imaju veliku otpornost na opterećenje
vjetrom i snijegom u skladu sa Eurokodom 1,3 i 9.
HELIOS 2100-180 2x(1,6x1,0m)
-Inovativan način montaže sa direktnim postavljanjem šipova u tlo.
-Ne zahtjeva posebne temelje, smanjuje prosječne troškove za temelje do 50%.
-Dozvoljava postavljanje fotonaponskih panela u oblastima sa posebnim pedološkim osobinama.
HELIOS 2100-190
-Nova konstrukcija sa jednim šipom sa rotirajućom prilagođavajućom glavom, podesna za neravne terene.
-Najinovativnija konstrukcija koja obezbjeđuje montažu na terenima sa nagibom i neravninama uz niske troškove.
-Prilagođavanje konstrukcije za nagib zemljišta +/-10 stepeni ili 18%.
-Skraćeno vrijeme montaže (jedan šip po trouglastoj sekciji, manje vremena za podešavanje u pravcu istok-zapad, nekoliko vijaka).
HELIOS 2100-103
HELIOS 2100-104
HELIOS 2100-106
HELIOS 2100-107
HELIOS 2100-108
HELIOS 2100-109
HELIOS 2100-150
-Maksimizacija instalirane snage na ravnim krovovima.
-Mogućnost vertikalne ili horizontalne ugradnje.
-Laka montaža.
-Mali uticaj na ravni krov.
H2200 HELIOS Roof
Konstrukcije namjenjene za montažu na krovovima
H2200 nudi mogućnost jednostavne i brze montaže sa velikim rasponom između tačaka pričvršćivanja (do 2m). U zavisnosti od konretnih zahtjeva, naša
konstrukcija može biti prilagođena za 3 dimenzije i različite oblike crijepa (romanski, hloandski,...). Fotonaponski paneli mogu biti postavljeni vertiklano ili
horizontalno, kako bi se maksimalno iskoristila površina krova.
Za ove konstrukcije razvili smo nove nosače konstrukcije koji obezbjeđuju: veliku fleksibilnost, laku montažu na bilo kojoj vrsti krovova, lako podešavanje
po bilo kojoj osi, veliku otpronost, malu težinu, jednostavnu strukturu sasatvljenu od nekoliko elemenata, prirodna boja ili crna anodizirana i veliku otpornost
na koroziju. Pored toga, razvijeni su i novi držači panela koje karakteriše: velika otpornost, mala težina, jednostavna montaža, upotreba posebnih vijaka
za brzu montažu i ergonomski dizajn.
H2400 HELIOS Flat Roof
nagib od 10 do 35 stepeni
360
304
350
305
Konstrukcije namijenjene za postavljanje na terasama i ravnim krovovima. Ovo je konstrukcija male težine koja se lako i jednostavno montira. Maksimalno
rastojanje između tačaka montaže je 2 m, u zavisnosti od jačine vjetra i opterećenja snijegom. Nagib se podešava u rasponu od 10 do 35 stepeni. Bez obzira
na malu težinu konstrukcije, ona je vepma čvrsta zbog korištenja posebne legure aluminijuma 6005T6. Panele je moguće postavljati vertikalno i horizontalno.
H2400 HELIOS Industrial Roof
405
Konstrukcije namijenjene za industrijske krovove, karakteriše ih brza i jednostavna montaža. Prilagodljive za različite vrste industrijskih krovova. Mogućnost
montaže na idealnim tačkama (na mjestima gdje je noseća horizontala krovnog pokrivača). Mogućnost postavljanja panela vertikalno ili horizontalno.
H2500 HELIOS
Konstrukcije namjenjene za praćenje kretanja sunca
H2500 je nova inovativna konstrukcija koja omogućuje parćenje kretanja sunca (fleksibilna geometrija). Konstrukcija sa malom težinom proizvedena od
aluminijuma, može se kombinovati sa tradicionalnim sistemamima za praćenje kretanja i sa fiksnim konstrukcijama. Zbog ovog hibridnog dizajna H2500
je odličan u odnosu uloženo-dobijeno po pitanju solarnih elektrana. Sistem za pokretanje je vođen kontrolerima koji koriste astronomske podatke. Ovim
sistemom se postiže povećanje efikasnost elektrane za 30%. U poređenju sa tradicionalnim sistemima H2500 je jeftiniji do 50%. Ostale karakteristike
ovih konstrukcija su: konstrukcija kojom se lako i jednostavno rukuje, brza i jednostavna montaža, paketi pripremljeni za montažu, adekvatna za sve
tipove panela (max. dimenzije panela 1700x1000mm), mala potrošnja energije, minimalno održavanje, idealno za klimatska područja sa niskim nivoom
sunčevog zračenja.
pripremljene konstrukcije - paketi
Alumil vam obezbjeđuje unaprijed pripremljene konstrukcije sa svim pripadajućim priborima neophodnim za montažu konstrukcije. Na ovaj način, izbjegavate
potrebu držanja u magacinu neoptrebnih zaliha profila i pribora. U svakom paketu je tačna kolilčina potrebnog materijala. Trenutno u ponudi imamo sljedeće
pripremljene konstrukcije:
HELIOS 2100:
-oznaka paketa 106P (nagib od 25 do 30 stepeni)
-specifikacija materijala: spojen krak sa vertikalnom potporom (1kom),
noseći profil (1kom), poklopci za profil H2124 (4 kom), držači
panela (8 kom), samourezivi vijci (8 kom).
-Napomena: posebno se poručuje horizontalni profil
-oznaka paketa 106C (nagib od 15 do 30 stepeni)
-specifikacija materijala: spojen krak sa vertikalnom potporom (1kom),
noseći profil (1kom), poklopci za profil H2124 (4 kom), držači
panela (8 kom), samourezivi vijci (8 kom).
-Napomena: posebno se poručuje horizontalni profil
HELIOS 2300:
-oznaka paketa 360 (nagib od 15 do 30 stepeni)
-specifikacija materijala: trougaona osnova serije AS 360 (1 kom),
držači panela (4 kom), samourezivi vijci (2 kom), vijci M8x30 sa
navrtkama (2 kom)
-Napomena: posebno se poručuje horizontalni profil
-oznaka paketa 180 (nagib od 25 do 30 stepeni)
-specifikacija materijala: spojen noseći profil sa krakom (1 kom),
držači panela (4 kom), vijak M8x30 sa navrtkom (8 kom).
-Napomena: posebno se poručuje horizontalni profil
kompletna oprema za solarne elektrane
fotonaponski paneli
1
2
3
4
5
invertori
Sva neophodna oprema i materijali za izgradnju solarnih elektrana je dostupna
preko ALUMIL grupacije. Za ostalu opremu, koju ne proizvodimo obezbjeđujemo
vam po pristupačnim cijenama.
U cilju podrške firmama koje se bave instalacijom solarnih elektrana, ALUMIL
SOLAR u ponudi ima fotonaponske panele, invertore, kablove i ostalu
elektro opremu, neophodnu za realizaciju projekta.
Kontaktiranjem našeg centra za tehničku podršku ili lokalnog distributera možete
dobiti sve cijene materijala. Takođe, dobićete informacije o pripremljenim
konstrukcijama-paketima.
Zašto izabrati opremu ALUMIL SOLAR?
-Posjedujemo proizvode vrhunskog kvaliteta i pristupačne cijene za one koji su
zainteresovani za najbolji kvalitet.
-Nudimo vam isporuku i podršku putem mreže od preko 80 distributivnih tački u
svim zemljama Jugositočne Evrope.
-Nudimo vam najbolje cijene, a posebno za one koji se opredjele za kompletan
paket.
elektro oprema
materijali za montažu
aluminijumske konstrukcije za montažu
prodajna mreža u JI Evropi
BiH:
Download

solar katalog