MOTIP DUPLI s.r.o.
Vintrovna 196 Popůvky
664 41 Troubsko
Česká Republika
Tel: +42 (0) 547 424 700
Technický list
www.valsparindustrialmix.com
IME.TB520 PU Pojivo pro vrchní barvu Basic s vysokým leskem
IME.TB520 / CZ
Informace o produktu
Popis produktu:
IME.TB520 Polyuretanové pojivo pro vrchní barvu Basic s vysokým leskem ve složení 80% pojivo - 20% barevný toner, je dvoukomponentní , velmi rychleschnoucí polyuretanová nátěrová hmota s výbornou stálostí lesku a rozlivu. TB520 Je speciálně vyvinutá
pro OEM lakování v prvovýrobě , lodní dopravu a také pro různé opravy v průmyslovém odvětví. Po zaschnutí poskytuje vynikající
ochranu před UV zářením. Snadno se používá, barevné tonery jsou bez chromátů a olova.
Povrchy:
Povrchy opatřené základním nátěrem:
Ostatní:
IME.FP400/401 Epoxidový základ, IME.FP500/IME.PB500 PU základ DTM
Čisté/odmaštěné/zabroušené/vytvrzené originální a staré nátěry odolné ředidlům.
Příprava:
Musí být použitý základní nátěr.
Broušení za sucha základů VIM :
P320 – P400
Broušení pod vodou základů VIM :
P400 – P800
(Podrobnější informace naleznete v technologických listech ,,příprava a předčištění’’ nebo na našich webových stránkách
www.valsparindustrialmix.com).
Popis materiálu
Způsob aplikace
Minimálně DFT µm
Maximálně DFT µm
Minimálně WFT µm
Maximálně WFT µm
IME.TB520
Stříkání
40µm
60µm
55µm
90µm
Čištění:
Podklad musí být suchý a zbavený všech nečistot, např. oleje, tuku, separátoru. Použijte rozpouštědlové odmašťovadlo
IME.AD690.
(Podrobnější informace naleznete v listu ,,čištění’’ nebo na našich webových stránkách www.valsparindustrialmix.com).
Přelakování:
Může být přelakován čirým lakem IME.CC700 (viz technický list)
Fyzikální vlastnosti:
Chemické složení
Hustota (kg/l)
Obsah sušiny (%)
Obsah sušiny váhově (%)
Bod vzplanutí
Zpracovatelnost (+20°C)
Životnost
Vydatnost (m²)
Lesk
Barva
Teplotní stabilita
VOC (g/l)
Teplota při zpracování
Datum vydání: 02/2013 - Verze: 2.0
Polyuretan
1,056 (Pojivo)
40.7%
46.5%
23.5°C
cca. 3 - 4 hodiny
Min. 24 měsíců v normálních skladovacích podmínkách v uzavřené nádobě
cca. 8.0 – 9,0m² 40µm (DFT)
Vysoký lesk >90 GU/20°
Transparentní pojivo
Suché horko do 140°C
Max. 590g/l viz CSF (VOC: 2004/42/IIB(c)420g/l)
+10°C až max. +40°C, max. vlhkost 85%
Tyto produkty jsou pouze pro profesionální použití
Strana
1
MOTIP DUPLI s.r.o.
Vintrovna 196 Popůvky
664 41 Troubsko
Česká Republika
Tel: +42 (0) 547 424 700
Technický list
www.valsparindustrialmix.com
IME.TB520 PU Pojivo pro vrchní barvu Basic s vysokým leskem
IME.TB520 / CZ
Informace pro použití
Čištění:
IME.AD690 Odmašťovač
Podklad musí být zbavený všech nečistot, např.olej,tuk ap.
Příprava:
Musí být použitý základní nátěr.
Broušení za sucha základů VIM :
Broušení pod vodou základů VIM :
P320 – P400
P400 – P800
Před použitím:
Výrobek musí být promíchán před a po přidání barevných tonerů, důkladně také promíchejte bezprostředně po
natužení a naředění.
Mísící poměr s barevným
tonerem:
IME.TB520 PU Barva Basic Vysoký lesk
IMU.CT škála barevných tonerů VIM
(Receptury najdete v program ICRIS)
(objemově)
80 parts
20 parts
Mísící pravítko:
Použijte mísící pravítko M3 6:1 (M3 - 74-203 = 5:1/6:1)
Mísící poměr s tužidlem
a ředidlem :
(objemově)
Rychlejší proces sušení:
IME.TB520 PU Barva Basic Vysoký lesk
IME.AU500 PU Tužidlo
IME.RS603 Uni ředidlo krátké nebo
IME.RS605 Uni ředidlo střední nebo
IME.RS607 Uni ředidlo dlouhé
6 parts
1 part
IME.AA600 Urychlovač
+ 3 – 5%
+ 20 - 35%
Viskozita:
20 – 24 sec. (DIN4/20°C)
Spádové nebo nasávací pistole:
Trysková sada
Stříkací pistole “Vysoký tlak”
Stříkací pistole “Středotlak”
HVLP (Tlak při výstupu)
Airless/Airmix
Tlaková nádoba
Aplikace:
Tloušťka nástřiku :
(doporučená 45 – 65µm)
Datum vydání: 02/2013 - Verze: 2.0
1.3 – 1.5 mm
3.0 – 4.5 bar (42 – 65 psi)
1.5 – 2.5 bar (21 – 36 psi)
0,7 bar (10 psi) maximálně
Viz info výrobce
1.0 – 1.5mm
Volba 1:
½ vrstva
Následuje 1 plná vrstva
Volba 2:
1 uzavřená plná vrstva
Následuje 1 plná vrstva
40 – 50µm (DFT)
50 – 60µm (DFT)
Tyto produkty jsou pouze pro profesionální použití
Strana
2
MOTIP DUPLI s.r.o.
Vintrovna 196 Popůvky
664 41 Troubsko
Česká Republika
Tel: +42 (0) 547 424 700
Technický list
www.valsparindustrialmix.com
IME.TB520 PU Pojivo pro vrchní barvu Basic s vysokým leskem
IME.TB520 / CZ
Mezi vrstvami 20°C:
2 – 5 minut
5 – 10 minut
Před sušením 20°C:
5 minut
5 minut
Sušení při 20°C:
Proti prachu:
20 – 30 minut
Pro manipulaci: 2 – 4 hodin
Suchý:
8 – 10 hodin
Urychlené sušení při 60°C – 70°C:
20 – 30 minut
60°C teplota objektu
IR–sušení:
8 – 12 minut
(Teplota panelu nesmí překročit 90°C)
Používejte vhodnou ochranu dýchacích cest (doporučujeme použití respirátoru s přívodem čerstvého vzduchu)
Přelakování:
IME.CC700 Čirý lak Anti Graffiti
(Viz technický list)
Přelakovatelný 1hr – 12hrs @20 °C
Po 24 hodinách: Nutné přebrousit
Leštění:
Prach a jiné nedostatky mohou být leštěny teprve poté, kdy bylo dosaženo
úplného vysušení, nebo po době sušení v kabině při 60°C teploty
lakovaného předmětu. Po vysušení v kabině musí dojít k ochlazení
předmětu na okolní teplotu. Před samotným leštěním se ujistěte, že
povrch je dostatečně zbaven všech smítek a jiných defektů.
Postupujte dle doporučení výrobce leštících prostředků.
Upozornění: Všechny zdravotní a bezpečnostní opatření při aplikaci týkající se používání a nakládání s nátěrovými
hmotami je třeba dodržovat stávající předpisy vydané profesními sdruženími v chemickém průmyslu .Informace
pro zdraví a bezpečnost naleznete v bezpečnostně-technickém listu (BL).Informace jsou rovněž k dispozici na
našich webových stránkách: www.valsparindustrialmix.com
Poznámka: Uvedené výrobky jsou určené pouze pro profesionální uživatele a pro profesionální použití. Všechna
doporučení o použití uvedená na obalu našeho produktu nejsou závazná a nezakládají důvody pro sekundární
povinnost vyplívající ze zákona o prodeji. Naší snahou je zajistit, aby uvedené technické informace byly přesné a
aktuální podle současného stavu znalostí v oblasti vědy a našich zkušeností. Zákazník přejímá odpovědnost za
kontrolu vhodnosti použití výrobku k účelu jeho použití. Trvanlivost nátěrového systému do značné míry závisí na
důkladné přípravě povrchu.
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechny dříve vydané technické listy k tomuto produktu platnost.
Datum vydání: 02/2013 - Verze: 2.0
Tyto produkty jsou pouze pro profesionální použití
Strana
3
Download

Technický list - Valspar Industrial Mix