KAMENOLOM OMICE - CENÍK 2014
HUTIRA - OMICE, s.r.o.
č.ev. 75, 664 41 OMICE
Obchodní zastoupení: Vintrovna 398/29, 664 41 Popůvky u Brna
Tel.: 546 411 639, fax: 546 411 141
Tel.: 543 255 803, fax: 543 255 804
IČO: 255 97 345
e-mail:[email protected]
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37051
KAMENOLOM OMICE - CENÍK 2014
CENY DRCENÉHO KAMENIVA, ŠTĚRKOPÍSKU A ŠOTOLINY
Ceník je platný od 6.1.2014
I. ČÁST
Název výrobku
Frakce
Zatřídění
DDK (drobné drcené kamenivo)
DDK
DDK
0-4
0-4
0-8
dle ČSN-EN 13 242
MN (mimo normu)
MN
Cena Kč/t bez DPH
96,59,90,-
HDK (hrubé drcené kamenivo)
HDK
*
*
4-8
4-8
dle ČSN-EN 12 620, 13 043, 13 242
MN
260,189,-
HDK
HDK
*
4 - 11
4 - 11
dle ČSN-EN 12 620, 13 043, 13 242
MN
226,169,-
HDK
HDK
8 - 16
8 - 16
dle ČSN-EN 12 620, 13 043, 13 242
MN
209,139,-
HDK
* 11 - 22
dle ČSN-EN 12 620, 13 043, 13 242
219,-
HDK
* 16 - 22
dle ČSN-EN 12 620, 13 043, 13 242
226,-
HDK
HDK
16 - 32
16 - 32
dle ČSN-EN 12 620, 13 043, 13 242
MN
186,129,-
HDK
HDK
HDK
32 - 63 BI
32 - 63
32 - 63
ČSN 13 450 (pro kolejová lože)
dle ČSN-EN 12 620, 13 043, 13 242
MN
219,189,132,-
HDK
HDK
32 - 90
32 - 90
dle ČSN-EN 12 620, 13 043, 13 242
MN
179,120,-
HDK
HDK
63 - 125
63 - 125
dle ČSN-EN 13 242
MN
186,130,-
ŠD (štěrkodrť)
ŠD
ŠD
ŠD
ŠD
ŠD
ŠD
0 - 32
0 - 32
0 - 32
0 - 63
0 - 63
0 - 90
0 - 125
kv – do železnič.spodku
dle ČSN-EN 13 242
MN
dle ČSN-EN 13 242
MN
MN
MN
189,176,109,179,116,108,112,-
Frakce označené * jsou předmětem dodávek na základě potvrzené objednávky nebo smluvního ujednání.
Kamenivo je vyráběno dle platných ČSN-EN.
Kamenivo označené MN je kamenivem mimo normu.
II. ČÁST
Název výrobku
Frakce
Lomový kámen – tříděný (gabiony)
Lomový kámen – tříděný
Lomový kámen – netříděný
Lomový kámen – zához (50-200 kg)
Lomový kámen (200-500kg)
** ŠPZ (štěrk s příměsí jemnozrn.zeminy)
** ŠPZ (štěrk s příměsí jemnozrn.zeminy)
** ŠPZ (štěrk s příměsí jemnozrn.zeminy)
** ŠPZ (štěrk s příměsí jemnozrn.zeminy)
** ŠPZ (štěrk s příměsí jemnozrn.zeminy)
Štěrkopísek
Štěrkopísek
100 - 270
0 - 350
0 - 550
50 - 200 kg
200 - 500 kg
0 - 32
0 - 63
0 - 90
0 - 125
0 - 150
0-8
0 - 16
Zatřídění dle ČSN EN
73 6133 a TP 146
73 6133 a TP 146
73 6133 a TP 146
73 6133 a TP 146
73 6133 a TP 146
73 6133 a TP 146
73 6133 a TP 146
Cena Kč/t bez DPH
226,160,130,250,270,73,79,76,69,63,86,75,-
** ŠPZ – štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy pro hutněné zásypy a násypy, výměnu podloží při zakládání staveb,
podkladní hutněné zeminové desky. V objemech na 1.000t lze dodat dle požadované křivky zrnitosti po předchozím
upřesnění odpovědným geotechnikem stavby za podmínek zakotvených ve smluvním ujednání.
- Ceny jsou uvedeny bez DPH.
- Kamenivo užších frakcí ( 4/8, 4/11, 11/22, 16/22) bude vydáváno v objemech a termínech smluvních ujednání.
- Při smluvních odběrech pro rok 2014 budou poskytnuty množstevní slevy. Výše slevy bude závislá na dohodě
a ujednáních zakotvených v řádně uzavřené smlouvě, případně řádně potvrzené objednávce.
- U ostatních drobných odběratelů bude platba vyžadována v hotovosti a v návaznosti na objem odběru
může být poskytnuta sleva.
- V případě potřeby zajistíme dodávku kameniva a ostatních produktů na místo stavby. Cena bude stanovena
individuálně dle smluvního množství a přepravní vzdálenosti.
-
Mimosmluvní ceny mohou být v průběhu roku aktualizovány
Expedice kameniva :
v období
leden, únor, březen a listopad, prosinec 2014
po – pá . . . . . od 0700 hod do 1500 hod
sobota pouze při smluvním odběru
v období
duben – říjen 2014
po – pá . . . . . od 0600 hod
sobota . . . . . od 0600 hod
do
do
1800 hod
1500 hod
Dále bude upřesněna ve smluvních ujednáních.
V Omicích, 6.ledna 2014
Ivo H u t i r a
obchodně technický manažer
mobil : 602 706 988
e-mail: [email protected]
Download

CENÍK KAMENIVA – kamenolom Omice – r.2014 - HUTIRA