Omický
zpravodaj
Ročník XX. 1/2014 leden
O víkendu 4. a 5. ledna 2014 proběhla
v naší obci Tříkrálová sbírka. Letos jste mohli
v naší obci potkat celkem 4 skupinky
koledníků. Velmi mě těší, že nás, koledníky,
přijímáte vlídně s otevřeným srdcem a dlaní a
tím pomůžete mnoha potřebným a lidem
v nouzi. Důkazem toho je stále narůstající
počet vybraných finančních prostředků.
Pro srovnání se letos vybralo 21.765,-Kč,
minulý rok 19.828,-Kč, v roce 2012 19.270,Kč, v roce 2011 17.005,-Kč, v roce 2010 to
bylo 14.633,-Kč a v roce 2009 13.636,-Kč. Myslím si, že pro naši obec je to
úctyhodné číslo.
Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2014 Oblastní charita Rajhrad použije na projekty,
které přispějí k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních a
zdravotních služeb v regionu. Z prostředků Tříkrálové sbírky bude pořízeno vybavení
nového projektu Chráněného bydlení pro osoby s demencí, které bude vybudováno
v Rajhradě v roce 2014. Další prostředky z Tříkrálové sbírky budou věnovány na
pomoc lidem v nouzi a v případě živelných katastrof na humanitární pomoc v České
republice a zahraničí.
Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat všem, kteří do této sbírky přispěli,
ať to bylo jakoukoli finanční částkou, dále paní starostce za ochotu při
administrativní části této sbírky a v neposlední řadě všem malým i velkým
koledníkům, kteří se s ochotou do sbírky zapojili a mohli tak potěšit Vaše příbytky
svoji návštěvou.
Jitka Kutlvašrová
Vážení spoluobčané,
v dnešním mém úvodním článku opustím vážná témata soudních sporů, územního plánu,
čističky odpadních vod a jiných jistě důležitých obecních záležitostí a snad mi to pro tentokrát
odpustíte. Důvodem jsou přece jen ještě doznívající emoce minulého pátku, který byl mým
dnem svatebním.
Na konci léta minulého roku jsem nejprve byla na svatbě mých sousedů a přátel v roli
oddávající starostky. K přípravě obřadu a svatební řeči jsem přistupovala velice zodpovědně,
přece jen jde o chvíle, které si člověk pamatuje po celý život. A vzhledem k tomu, že se jednalo
o právní zpečetění manželského svazku mých dlouholetých přátel a pro mě jako oddávající to
byla premiéra, tak je jasné, že jsem byla možná víc nervozní než sami snoubenci. Nicméně vše
bylo důstojné a pěkné, tak jak si důležitá chvíle svatebního obřadu a její účastníci zaslouží.
Ještě ten samý den jsem se přesunula na další svatbu, kde už se ode mě naštěstí nic
neočekávalo, kromě toho dobře se bavit, jíst a pít, jelikož jsem plnila pouze pasivní roli
svatebního hosta.
O 14 dní později jsem byla na svatbě třetí a sice v roli svědka mé nejlepší kamarádce. I když
jde o zajímavou shodu okolností a ne o nakažlivou nemoc, jak by se na první pohled mohlo
zdát, na další svatbě o pár měsíců později už jsem nebyla v roli oddávající, hosta ani svědka, ale
v roli nevěsty......
Jak většina z nás ví, příprava a organizace svatby je docela náročnou záležitostí, ale já bych
teď ráda využila příležitosti, kterou my dopřávají stránky Omického zpravodaje vám na vlastní
zkušenosti ukázat, že vše lze zařídit v Omicích a blízkém okolí a Brno k tomu ani
nepotřebujete. Třeba se to někomu z vás bude někdy hodit a to nejen při přípravě svatby. Jako
známý místní patriot raději podporuji i místní podnikatelské subjekty a vidím v tom nesporné
výhody pro obě strany. Nemusím nikoho jmenovat a přesto bude většině z vás jasné, o kom
nyní budu mluvit. Každá nevěsta chce přece dobře vypadat a k tomu potřebuje hlavně hezké
šaty a pěkně upravené vlasy. Pro uspokojení těchto potřeb jsem nemusela opustit hranice Omic
a stačilo navštívit 2 sympatické blondýnky, mé dlouholeté kamarádky a zároveň podnikatelky,
kdy je každá mistryní ve svém oboru. S vytištěním a grafickou úpravou svatebního oznámení
také pomohl jeden omický občan. O zajištění obřadu jsem poprosila mého kolegu, pana
starostu Střelic v jejich pěkném prostředí obecního úřadu. Výborné svatební koláčky napekly
šikovné paní z Troubska, svatební kytku uvázali v květinářství v Rosicích a svatební hostina se
odehrála ke všeobecné spokojenosti v nám všem známé restauraci a
hotelu v Tetčicích. Nejdelší cesta vedla pro snubní prstýnky a sice do
zlatnictví v Brně – Bystrci, i když i zde je jednoznačné napojení na
Omice. Majitel zlatnictví má v Omicích nejen chatu, ale také bratra,
švagrovou a synovce. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v naší obci a
blízkém okolí je možné zařídit i téměř nemožné a někdy i v šibeničním
časovém termínu, o čemž by vám mohla vyprávět například naše
omická „Blanka Matragi“.
Vážení spoluobčané, i tyhle optimistické události patří k životu v
naší obci, tak jsem se s vámi o ně podělila, ať pořád neřešíme jen věci
vážné a závažné, kterých je stejně
nadbytek. Znovu připomínám, že
stránky Omického zpravodaje jsou k
dispozici i vám a ráda uvítám vaše příspěvky na libovolné
téma, které byste chtěli poskytnout i ostatním čtenářům.
Libuše Štěpánská, starostka
Projekt č. CZ.1.11/3.3.00/26.01304
Slavnostní zahájení stavby Chráněného bydlení pro osoby se
zdravotním postižením – osoby s demencí v Rajhradě
Poklepáním základního kamene a požehnáním objektu stavby byla ve
středu 20. listopadu 2013 v 13 hodin oficiálně zahájena stavební činnost směřující
k realizaci rekonstrukce starých, původně vojenských objektů v blízkosti Domu
léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, sídle Oblastní charity Rajhrad.
Tohoto aktu se kromě dalších pozvaných hostů zúčastnilo vedení Diecézní
charity Brno a Oblastní charity Rajhrad, starosta a místostarosta města Rajhrad,
zástupci stavební společnosti S-A-S STAVBY, technický a bezpečnostní dozor,
zástupci Regionální poradenské agentury a taktéž zástupci benediktinského
opatství v Rajhradě a Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova,
v jejichž areálu Oblastní charita Rajhrad sídlí.
Přestavba objektu je velké míře realizována z dotace Regionálního
operačního programu Jihovýchod, v souladu s cíli oblasti podpory 11.3.3 Rozvoj a
stabilizace venkovských sídel, a je spolufinancována z Evropského fondu pro
regionální rozvoj.
Stavební činnost bude vykonávat společnost S-A-S STAVBY, která vyšla
vítězně z výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Předpokládaný
harmonogram stavebních prací je rozdělen do čtyř etap, přičemž celá stavba by
měla být hotova v srpnu 2014. Rozpočet stavby činí 27 110 398 Kč. Po
rekonstrukci vznikne objekt chráněného bydlení s 12 pokoji s příslušenstvím a se
zázemím pro 20 osob trpících demencí.
Demence je progresivní mozková dysfunkce, která vede k omezení denních
aktivit a ve většině případů vede k nutnosti péče. Demence je onemocnění
nevyléčitelné a progredující, při kterém dochází k úbytku rozumových a
duševních schopností, až nemocný člověk zcela ztratí svoji soběstačnost. Výsledky
nových studií ukazují, že výskyt demence je v současné době výrazně vyšší, než se
dosud předpokládalo. S rostoucí délkou života se počet lidí trpících tímto
onemocněním neustále zvyšuje.
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad a vedení Jihomoravského
kraje jsou vedeni potřebou vyjít vstříc nedostatku vhodných kapacit pro tento typ
chráněného bydlení a péči o dementní klienty vůbec.
„Otevření každé nové služby pro potřebné je v současné době, kdy v Charitě
často bojujeme o finance a udržení těch stávajících, projevem velké odvahy a
odhodlání pomáhat lidem. Doufám, že základní kámen položí opět základy i
služby srdcem, o kterou se v Charitě snažíme,“ uvedl k zahájení stavebních prací
ředitel Diecézní charity Brno Ing. Mgr. Oldřich Haičman.
O průběhu realizace projektu budeme nadále informovat.
Mgr. Romana Kestlerová- asistentka projektu
***********************************************************************
Klub rodičů
rodičů MŠ Omice a Sokol Omice
pořádají
JARNÍ A LETNÍ BAZÁREK
oblečení, obuvi, sportovního vybavení pro děti i dospělé a
hraček
Kdy:
Kdy:
Kde:
sobota 1.března 2014
9.009.00-11.00 příjem zboží
12.0012.00-15.30 prodej zboží
15.3015.30-16.45 výdej neprodaného zboží
sokolovna Omice
Poplatek:
Poplatek prodávající 10% z ceny prodaného zboží – max. 50,50,-Kč
Přijímané zboží prosím předem viditelně označte samolepkou s pořadovým číslem
a cenou např. 1. 35Kč, 2. 25Kč 3. 40Kč......
Pro prodej si předem/ není podmínkou/ můžete připravit
připravit předchystaný formulář
– zašleme na vyžádání z mailu [email protected]
[email protected]
Pozor:
− nabízejte jen pěkné, čisté, nepoškozené a funkční
věci
− drobné zboží / ponožky, drobné hračky, kostky,
rukavice.../ balte do sáčků po více kusech s jednou
cenou za sáček
− ceny prosím zaokrouhlete na násobky pěti /
10,15,..50, 100..105....Kč/
− maximální počet zboží na jednoho prodávajícího je 60 položek
***********************************************************************
O nejlepší „Slivomici“
„Slivomici“
Pár nadšenců se snaží oživit soutěž, kterou jsme v
Omicích pořádali s bývalým hostinským panem
Jaroslavem Šťastným a starostou panem Karlem
Chytrým. Tehdy se přijalo nebývalé množství vzorků.
Jak tedy bude tato soutěž probíhat letos?
Od 17.02. do 28.02. do 24hod.
24hod začne vzorky slivovice přebírat pan hostinský
Radek Novotný v době otevírací doby restaurace Sokolovna. Každý účastník dodá 1/2l
tohoto destilátu pokud možno v 0,5l lahvích od rumu nebo podobného alkoholu.
Láhev musí být viditelně označena etiketou se jménem pěstitele-soutěžitele.
Samotná soutěž se bude konat
dne 1.3.2014 v době od 19hod.
v místní sokolovně.
Vítěz získá certifikát s názvem
“Nejlepší slivomice roku 2014“.
Na soutěži zahraje k tanci a poslechu
cimbálová muzika Omičan
s primášem Pavlem Rujbrem.
Rujbrem.
Cena vstupenky: 50,50,-Kč/osoba, v ceně
vstupenky degustace vzorků slivovice
s možností jejího hodnocení.
Pořádá Sokol Omice
Kontaktní telefon 605 972174
V Tetčicích bojují o poštu
Obyvatelé obce sbírají podpisy na petici,
která by měla zachránit jejich poštu. Česká
pošta chce svou pobočku zrušit a nahradit
programem “Pošta Partner”,
Partner” což by v praxi
znamenalo omezení poštovních služeb
poskytovaných v naší obci pouze na
doručování. Z oficiálních pramenů České pošty na internetu vyplývá, že “Pošta
Partner” může být zřízena jen ve spolupráci s místní samosprávou a že poskytuje
následující služby:
- příjem a výdej listovních a balíkových zásilek
- příjem poštovních poukázek a platebních dokladů SIPO
- prodej cenin
Uvažuje se (horizont není znám) o:
- výplatě poštovních poukázek a důchodů,
- vybraných službách Poštovní spořitelny – především bankovní převody,
- bezkontaktním doručování (listovních zásilek, letáků).
Máte-li tedy pocit, že tomuto státu na občanovi nezáleží, podpořte petici.
(Neredakční poznámka: v obcích, kde již tuto službu mají zavedenu, převážně v
informačním centru obce, tedy v hospodě, chodí pánové na poštu velmi ochotně,
a to kdykoli během otvíracích hodin).
Lon.jun.
Omické lesy
Není snad jediného obyvatele
naší obce, který by nemiloval okolní
přírodu. Obec je obklopena lesy a
nevysokými kopci, které dotvářejí
krásu této krajiny. Co se to ale děje v
našich lesích? Vykácené pruhy... Les
zmizel... Pokud by byl les přestárlý a
byl by v těžební zralosti, budiž. Ale
tady se rabuje až na holiny. Co se stane, když přijdou prudké deště? Zemina se
splaví až na neúrodnou skálu. Tak to dopadne, když prodáte svůj les. Omičtí
obyvatelé se po generace o své lesy starali. Dřevo se těžilo pro hospodářské využití
a na topení. Nikdy se nekácelo víc, než bylo potřeba. Ale jak to dopadne, když
prodáte les za pár tisícikorun? Přijde firma, stromy vykácí a odveze třeba do
Rakouska. Během pár dní je vše zničeno. Práce mnoha generací je vniveč. Nikdo
nemá možnost tomu zabránit. Jedinou povinností vlastníka je holiny znovu
osázet. Co když ale zkrachuje a neosází? Uvidíme a budeme se případně bránit.
Lon.jun.
Silůvky staví dům pro starší obytatele
Nový dům s pečovatelskou
službou a dvanácti malometrážními
byty se letos otevře v Silůvkách. Každý
byt bude vybaven sociálním zařízením
a kuchyňskou linkou a s terasou
vedoucí na zahradu. Nábytek si dodá
každý svůj. Podle pana starosty se již
dnes vypracovávají kriteria, podle
kterých se nové byty budou přidělovat
žadatelům. Výstavba začala vloni a obec
přijde na dvanáct milionů korun. Necelou polovinu peněz získaly Silůvky od
státu. Není to k zamyšlení i pro naši obec? Vždyť přes polovina obyvatel Omic
jsou staří lidé a dá se počítat s tím, že budou potřebovat pomoc. Představa, jít do
domova důchodců, je tristní. V takových domech, jako bude v Silůvkách se každý
bude cítit dobře a hlavně, bude mezi svými.
Lon. jun.
Zima
Tato
zima
je
opravdu
prapodivná. Od října ještě prakticky
nemrzlo. Ve dne +5° až +10°C, v noci
0°C. Takové počasí může mít
katastrofální důsledky. Jaké? Řepka a
obilí pokračují ve vegetaci a když
přijdou holomrazy, zmrznou. Ptáci,
kteří již měli být dávno na jihu
zůstávají: špačci, pěnkavy, drozdi. V
noci slyšíme přelétat husy. Přicházejí
zprávy o ptácích, zmatených jarním počasím, kteří se pokouší hnízdit. Hrozí
pučení stromů, rostou houby, krtci a hryzci začínají být znovu aktivními, myši a
hraboši se množí. Ryby neodpočívají, ubývá jim energetická zásoba na zimu,
kterou tak možná nepřežijí. Vyvstává otázka: neotevřeli jsme svým přehlíživým
chováním k přírodě Pandořinu skříňku? Dokážeme ji zavřít?
Lon. jun.
Omický Zpravodaj
Tak jsem se, bohužel, naštval. Každý rok věnujeme prosincové číslo
Omického Zpravodaje z velké části Vánocům. Neřešíme žádné problémy a
mrzutosti. Hlavním cílem je pomoci navodit vánoční atmosféru. Vždy začínáme
besídkou ve školce, pokračujeme vánočním koncertem v Omickém kostele. To
jsou věci, které potěší na duši kohokoli. Vy, co se zúčastňujete, sami vidíte, že na
obě akce chodí čím dál více lidí a že si odnášíme sváteční náladu a radost. Náš
časopis se také snaží přinést pár receptů na vánoční stůl nebo ocitovat k zamyšlení
vhodný rozhovor našeho oblíbeného jáhna Miroslava Bareše. Letos jsme do
časopisu zařadili kviz “Kolik toho víte o vánočních zvycích”. Mnozí ani například
neví, proč se zpívají vánoční koledy. Dal jsem si s prosincovým číslem hodně, ale
opravdu hodně práce. Pak ale přijde někdo a řekne vám, že jsem si z toho, cituji,
“udělal Katolické noviny” a že si mám takové články odpustit. Slibuji, že příští rok
budu pokračovat ve stejných intencích a pro objektivitu přidám, jak slavili vánoce
například V.I.Lenin s Naděždou Krupskou.
Lon.jun.
Kalendář 2014
Na Obecním úřadě,
asi víte, je ke koupi
“Omický kalendář 2014”.
Příroda okolo Omic,
domy,
ulice,
různé
pohledy. Z rukou a očí
vnímavého
fotografa
vyjdou krásné snímky.
(Také jsem slyšel
praktickou
poznámku
“hlavně, když je tam
zrovna náš dům nebo
ulice”... ovšem to jen na okraj...) Letošní kalendář pojal náš omický fotograf,
zdůrazňuji NÁŠ, inspirativní formou, “Kalendář omických cest”. V různých
ročních obdobích na omických cestách, cestičkách a pěšinkách představil
nostalgické, nadějeplné, veselé, smutné, vábící cesty, cesty za horizont, cesty, co
nekončí, cesty lákající, plné jasu nebo ticha a vděčného klidu.
Jsou to naše cesty.
Člověk po nich chodí a
nedoceňuje jejich krásu a
smysl.
Podle
mého
názoru,
nejkrásnějšími
fotografiemi jsou Srpen a
Listopad. To je poezie.
Každý rok posílám
několik
Omických
kalendářů
kamarádům
včelařům a odezva je
vždy veliká. Navrhli mi,
abych poslal fotografie z
letošního kalendáře na výstavu “World Press Photo”.
Pokud to dovolíš, Miloši, rád to udělám. Děkujeme ti, Miloši, za krásný kalendář.
Mačkej spoušť svého fotoaparátu jako o život dál, ať naše děti, vnuci a pravnuci,
mohou spatřit stejnou krásu, co viděly oči naše.
Lon. jun.
Malá poznámka redakce:
Budeme vděčni za odezvy na tyto články. Rádi je otiskneme.
Letos, na podnět čtenáře, přineseme něco z historie obce Omice. Máme z čeho
vybírat. Doma mi zůstal archiv (asi 10kg :-) z knihy “Omice 1104-2004”,
sborník vydaný k 900-letému výročí obce.
***********************************************************************
MŠ zapojena do projektu
Recyklohraní
aneb Ukliďme si svĕt
Dĕti z naší školky se zapojily v rámci
projektu do dvou úkolů.
Listopad 2013 : Inventura
* Snad úplnĕ každý z nás má doma nĕjaké spotřebiče na baterie, a tudíž i baterie
samotné. Dĕti byly seznámeny s pojmem,, tužková baterie" a ,,sbĕrný box".
Je milým poznáním,že dĕti mají poznatky o tužkové baterii a více si je prohloubily.
Leden 2014 : Cesta kolem svĕta
svĕta
* Přemýšleli jste nĕkdy o tom, co všechno mohl mobil, tiskárna a žehlička ,,vidĕt"
cestou ke svému vzniku? Odkud se berou různé suroviny na výrobu jednotlivých
součástek? Kde se různé díly elektrospotřebičů vyrábí,nebo kde se spotřebič pak
následnĕ kompletuje? A tušíte,jak by mohl mobil,tiskárna a žehlička vypadat po
své recyklaci? I tenhle úkol pomohl dĕtem pochopit tvrzení...
Recyklací dáváme starým vĕcem novou tvář.
Tĕšíme se na další zadání úkolu.
Dĕti z MŠ
SBĚR PAPÍRU
bude probíhat pravidelně každý měsíc,
kontejner bude přistaven na obvyklém místě tj. naproti
prodejny ENAPO, vždy první pátek v měsíci a odvezen
až přespříští pondělí, tzn. bude na místě 10 dní.
Jde o tradiční sběr papíru, jehož finanční výtěžek
bude věnován omické mateřské školce. Využijte prosím
tuto možnost k likvidaci papírového odpadu.
Za Vaše „papírové dary“ děkuje Sdružení rodičů
****************************************************************************
A ještě k jednomu sběru v naší obci, během listopadu
roku 2013, byl u prodejny ENAPO přistaven kontejner na
textil, provozovatelem je firma REVENGE, a.s., která se
zabývá sběrem a zpracováním oděvů, obuvi a textilu.
Zmíněný kontejner je vyvážen každý týden 1x. Firma nám
na obec zaslala přehled sběru oděvů za listopad a prosinec,
celkem bylo sesbíráno 282 kilogramů textilu. Andrea Zahr.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
S přáním stálého
stálého zdraví přicházíme opět k
našim jubilantům,
kteří v měsíci lednu oslavují svá životní jubilea.
Paní Marie ANTOŠOVÁ
Paní Svatava RŮŽIČKOVÁ
Paní Marie VEVERKOVÁ
Pan Zdeněk KONUPČÍK
Pan Petr CHALOUPKA st.
Pan Drahomír BUČEK
pohody
dy a splněných přání.
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně poho
______________________________________________________________________________________
OPUSTILA NÁS
V tichém zármutku oznamujeme
všem příbuzným, přátelům a známým,
že v měsíci lednu nás navždy opustila
Paní Maria BRADÁČOVÁ
Čest její památce
OMICKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Omice, zapsán do evidence periodického tisku, přidělené
evidenční č. MK ČR E 10651. Šéfredaktor Oldřich Londýn ml. Tisk a příjem příspěvku na OÚ
Omice, tel. č. 546412816, fax. 546412033, e-mail: [email protected]
Download

Omický zpravodaj leden 2014