VODIČ
o osnovnim stipendijskim programima u
Evropskoj Uniji
USLOVI ZA UPIS STUDIJA U EU
Uslove možemo grupisati u tri
kategorije:
•akademski uslovi
•uslovi poznavanja stranih jezika
•uslovi vezani za prateda dokumenta.
AKADEMSKI USLOVI
•SAT (Scholastic Aptitude Test) je test
sposobnosti koji se koristi kao prijemni ispit za
upis na dodiplomske studije
•GRE (Graduate Record Examinations) je test
sposobnosti koji se koristi kao prijemni ispit za
upis na postdiplomske studije
•GMAT (Graduate Management Admission
Test) se koristi kao prijemni ispit za upis na
MBA programe (Masters of Business
Administration)
USLOVI POZNAVANJA STRANIH
JEZIKA
•ENGLESKI JEZIK (TOEFL)
•ENGLESKI JEZIK (CAMBRIDGE ESOL)
•NJEMAČKI JEZIK (TESTDAF)
•TEST ZNANJA FRANCUSKOG JEZIKA (DELF, DALF)
•TEST ZNANJA FRANCUSKOG JEZIKA (TEF)
•ŠPANSKI KAO STRANI JEZIK (DELE)
USLOVI VEZANI ZA PRATEDA DOKUMENTA
U to ubrajamo:
• Biografiju (CV-curriculum vitae)
• Jednu ili više preporuka
• Motivaciono pismo (kao objašnjenje odabira
određenog studijskog programa)
• Esej na različite teme
NAJVEDI PROGRAMI ZA FINANSIRANJE STUDIJA
U EVOPSKOJ UNIJI
Najpoznatiji programi za finansiranje studija
studenata u EU su:
– Chevening
– Open Society Institute
– DAAD
– Erasmus Mundus i Basileus
– Join EU SEE
– Pojedinačne fondacije
CHEVENING STIPENDIJA
• The British Foreign and Commonwealth Office svake godine
nudi određen broj stipendija za jednogodišnji postdiplomski
studij u Velikoj Britaniji.
• Stipendije su namjenjene osobama koje posjeduju kapacitet
da postanu lideri u njihovim profesijama.
• Ponuđena stipendija BH studentima pokriva sve troškove
postdiplomskih studija u Velikoj Britaniji, uključujuči putovanje
do i iz VB, školarinu i životne troškove.
CHEVENING STIPENDIJA
• Osnovni uslovi za dobijanje stipendije su:
1.Građanin BiH sa diplomom fakulteta u momentu
apliciranja[1] ,
2.Relevantno radno iskustvo,
3.Posjeduje kapacitet da postane lider u svojoj profesiji,
4.Odlicno poznavanje engleskog jezika (pisanje i govor)
•
•
Cjelokupnu listu dostupnih stipendija za studente iz BiH za Veliku Britaniju možete naći na
web sajtu: http://www.educationuk.org
Kontakt osoba za BiH: [email protected]
•
[1] Većina Chevening stipendista su starosti od 25-35 godina.
OPEN SOCIETY INSTITUTE I FOND
OTVORENO DRUŠTVO BIH
• Šta je Institut otvoreno društvo?
• Šta su Soroš fondacije?
• Kako mogu aplicirati za grant, fellowship ili
stipendiju?
– Informacije o tome kako možete aplicirati za grant koje nudi FOD BiH,
pronadidete na sajtu FOD BiH http://www.soros.org.ba.
• Kontakti za FOD u BiH: [email protected]
• Kancelarija u Banjaluci: [email protected]
OPEN SOCIETY INSTITUTE I FOND
OTVORENO DRUŠTVO BIH
• Najpoznatiji stipendijski programi koje podržava OSI a
za koje mogu aplicirati državljani BiH su:
– program razmjene za dodiplomce (godina dana na
univerzitetu u SAD)
– stipendije za Cambridge University (program OSI i FCA
Chevening)
– stipendije za Oxford University (program OSI i FCA
Chevening)
– stipendije za Staffordshire University (program OSI i FCA
Chevening)
OPEN SOCIETY INSTITUTE I FOND
OTVORENO DRUŠTVO BIH
• Nekoliko najčešdih uslova za dobijanje stipendije OSI za
master studije:
– Aplikant bi trebao planirati da se vrati u zemlju iz koje dolazi na kraju
studija,
– Trebao bi posjedovati ili stedi fakultetsku diploma (četvorogodišnji
studij) ili ekvivalent ovoj diplomi do septembra naredne godine,
– Prednost imaju aplikanti koji do sada nisu studirali izvan svoje zemlje,
– Aplikanti moraju dokazati njihov značajan uspjeh u profesionalnom
zivotu.
– Aplikanti bi prilikom apliciranja na stipendijske programe u UK trebali
imati položen neki od međunarodnih sertifikata za engleski jezik
(prvenstveno IELTS) prije nego što im stipendija bude ponuđena.
Join EU SEE program
•
Cilj programa?
•
Mogudi tipovi mobilnosti su:
• Dodiplomci
• Master
• Doktorat
• Post dokotrati
• Akademsko osoblje
i to kao student razmjene (exchange student) ili kao student za sticanje
diplome( degree student).
•
•
•
Više o programu na: http://www.joineusee.eu/.
Kontakt za studente: Petra Rabitsch, [email protected]
Kontakt za osoblje: Hildegard Weidacher-Gruber, hildegard.weidacher-
[email protected]
TARGET
GRUPA 1
•Studenti i osoblje registrovano na jednom od 6
Univerziteta iz zemalja Zapadnog Balkana
•Dodiplomski studij
•Master studij
•Doktorski studiji
•Postdoktorski studij
•Osoblje
•Građani zemalja Zapadnog Balkana ne registrovani na
jednom od 6 Univerziteta iz zemalja Zapadnog Balkana ili
TARGET
GRUPA 2
TARGET
GRUPA 3
•Građani zemalja Zapadnog Balkana koji imaju diplomu
neke visoko obrazovne institucije na teritoriji Zapadnog
Balkana. Ovo otvara mogućnost za građane koji imaju
fakultetsku diplomu a trenutno su zaposleni da li u
privatnom ili državnom sektoru.
•Građani Zapadnog Balkana upisani na neku od visoko
školskih ustanova ZB ili građani koji imaju fakultetsko
obrazovanje i pripadaju nekoj od marginalizovanih grupa
(etničke manjine, izbjeglice, sa zahtjevom za iseljenje,
socijalno ugroženi ili osobe sa invaliditetom.
•Master studij
•Postdoktorski studij
•Dodiplomski studij
•Master studij
•Postdoktorski studij
•
Studenti iz RS imaju mogudnost da studiraju na jednom od slededih
Univerziteta:
 University of Graz, Austria – co-ordinator
 Catholic University of Leuven, Belgium
 Masaryk University, Brno, Czech Republic
 Middle East Technical University, Ankara, Turkey
 University of Bologna, Italy
 University of Granada, Spain
 University of Groningen, The Netherlands
 University of Latvia, Riga, Latvia
 University of Turku, Finland
 Vilnius University, Lithuania
1. Akademski uspjeh
•
•
•
Studenti: transkript ocjena
Osoblje: transkript ocjena, popis publikacija
Nenastavno osoblje: opis radnog iskustva
2. Motivaciono pismo
3. Dokaz o poznavanju stranog jezika
4. Sporazum-ugovor o nastavi/ israživanju,
predavanju, plan obuke
5. CV - dodatne aktivnosti
ERASMUS MUNDUS/ERASMUS MUNDUS
EXTERNAL COOPERATION WINDOW
(EMECW)
• Šta je Erasmus Mundus External Cooperation Window
(EMECW)?
• Studenti i osoblje partnerskih univerziteta zemalja Zapadnog
Balkana i EU, kao i državljani drugih zemalja Zapadnog Balkana
čiji univerziteti nisu direktno uključeni u projekat:
–
–
–
–
–
dodiplomski studij: 6 ili 10 mjeseci
master: 6, 10 ili 22 mjeseca
doktorski studij: 6, 10 ili 34 mjeseca
post-doktorski studij: 10 mjeseci
akademsko osoblje (nastava, obuka, istraživanje): 1 mjesec
BASILEUS PROJEKAT
• Cilj Basileus projekta?
•
Ovo je jedan od EM ECW programa odobrenih od strane Evropske
komisije. Obezbeđuje finansiranje akademske mobilnosti iz zemalja
Zapadnog Balkana u zemlje EU i obrnuto. Partnerstvo u okviru Basileus
projekta obuhvata 8 EU univerziteta i 12 univerziteta iz regiona
Zapadnog Balkana.
• Prvi projekat mobilnosti u regionu ovog obima.
• Više o programu na: http://www.basileus.ugent.be/
BASILEUS PROJEKAT
Univerziteti u EU i zemljama kandidatima:
•
•
•
•
•
•
•
•
Univerzitet u Gentu, Belgija - koordinator
Univerzitet u Nici Sophia Antipolis, Francuska
Univerzitet u Lundu, Švedska
Univerzitet u Hajdelbergu, Nemačka
Univerzitet u Rimu, La Sapienza, Italija
Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
Univerzitet Sv. Kliment Ohridski u Sofiji, Bugarska
Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska
DAAD - DEUTSCHER AKADEMISCHER
AUSTAUSCH DIENST
• Njemačka služba za razmjenu studenata i naučnika je jedna od
najvedih i najprestižnijih organizacija u ovom domenu u svijetu.
• DAAD ima funkciju promocije univerzitetskih odnosa u
inostranstvu, naročito kroz razmjenu studenata i akademskog
osoblja .
• 200 i više programa s kojim DAAD sprovodi svoje ciljeve kredu se
od kratkoročnih kurseva, istraživanja ili razmjene do doktorskih
stipendije za (post) diplomce iz zemalja u razvoju što traje
nekoliko godina.
• http://www.daad.de/
POZNATE NJEMAČKE FONDACIJE
•
Osim DAAD u Njemačkoj postoji veliki broj fondacija koje nude stipendije
talentovanim studentima koji su primljeni na studije u toj zemlji. Najčešde
kao osnovni uslov se postavlja poznavanje Njemačkog jezika iako je
ponekad mogude dobiti stipendiju i bez toga.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Humboldt Stiftung - Fondacija Alexander von Humboldt
http://www.humboldt-foundation.de
Konrad Adenauer Stiftung - Fondacija Konrad Adenauer
http://www.kas.de
Friedrich Ebert Stiftung - Fondacija Friedrich Ebert
http://www.fes.de
Heinrich Böll Stiftung - Fondacija Heinrich Böll
http://www.boell.de
Robert Bosch Stiftung - Fondacija Robert Bosch
http://www.bosch-stiftung.de
Download

ŠTA VAM MOGU ZAHTJEVATI? USLOVI ZA UPIS STUDIJA U EU