Mr ph. Nenad Milivojević
Razvoj kompanije
2010.
Izgradnja
nove fabrike
1994.
Galenska
laboratorija
1991.
Prva apoteka
2002.
Proizvodnja
čvrstih
farmaceutskih
oblika
Ivančid i sinovi danas
• 73 zaposlenih
• 48% VSS
– 14 farmaceuta
– 9 lekara
Politika kvaliteta
• ISO STANDARDI
• HACCP
• GMP
Dobar probiotik mora da...
• ...ima humano poreklo
• ...ima nepatogene karakteristike
• ...bude proverenog delovanja
– vezivanje
– preživljavanje
- razmnožavanje
- produkcija
• ...bude rezistentan na delovanje želudačne
kiseline i žučnih soli
• ...bude stabilan
• ...ima odličan bezbedonosni profil
Probiotski sojevi
Lactobacillus rhamnosus Rosell – 11
Lactobacillus acidophilus Rosell – 52
Lactobacillus casei Rosell – 215
Bifidobacterium infantis Rosell – 33
Bifidobacterium bifidum Rosell – 71
Bifidobacterium longum Rosell – 175
Saccharomyces boulardii
Laktobacili
Lactobacillus acidophilus
Rosell-52
Lactobacillus rhamnosus
Rosell-11
Bifidobakterije
Bifidobacterium infantis
Rosell – 33
Bifidobacterium bifidum
Rosell - 71
5 x 109 CFU –
liofiliziranih probiotskih
bakterija / kaps.:
• Lactobacillus acidophilus
Rosell-52
• Lactobacillus rhamnosus
Rosell-11
• Bifidobacterium longum
Rosell-175
Kome, kada i koliko?
• Za obnavljanje i uspostavljanje prirodnog
balansa crevne flore
• Ublažavanje tegoba kod poremedaja funkcije
creva, proliva, nadimanja, gasova, grčeva
• U regionima sa neadekvatnim
vodosnabdevanjem
Kome, kada i koliko?
• Za obnavljanje crevne
flore tokom antibiotske
terapije jer značajno
smanjuje mogudnost
nastanka dijareje (C.
difficile)
AAD – faktori rizika
Antibiotik
Širina spektra Antibiotika:
Ampicillin/amoxicillin (+ klav.kis.)
Cephalosporins
Clindamycin
Dužina primene:
Više od 3 dana, vedi rizik
Ponovljena terapija
Domaćin
Godine:
Manje od 6
Vise od 65
Opšte stanje- istorijski:
Imunokompromitovane osobe
Hronične intestinalne infekcije
Intestinalna hirurgija/endoskopija
Hospitalizacija
Lynne V Mc Farland, 2008, Antibiotic-associated diarrhea: epidemiology, trends and treatment
Lynne V Mc Farland, 1998, Facteurs de risque de la diarrhée associée aux antibiotiques
Potrošnja AB u Srbiji
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2009
Ampicilin
Amoksicilin
Amoskicilin,
klavulanska Cefalosporini I Cefalosporini
kiselina
II
2008
Cefalosporini
III
2007
Makrolidi
Klindamicin
Kome, kada i koliko?
• Putničke dijareje (u 33% E. Coli)
Kome, kada i koliko?
• Akutni dijarealni
sindrom (Rotavirusi,
enterotoksin E. Coli)
• Doziranje: odrasli i deca
- 1 kapsula dnevno
Postoji samo jedna probiotska gljivica
Saccharomyces boulardii
Mehanizam delovanja
A. S.boulardii vrši
proteolizu C.difficile
toksina A i B
B. S.boulardii zaustavlja
sekreciju i gubitak
hlorida
C. S.boulardii zaustavlja
fosforilaciju proteina
uzrokovanu E.coli i
sprečava vezivanje za
crevni epitel
3 x 109 CFU – liofiliziranih
probiotskih bakterija / kes.:
•Lactobacillus acidophilus
Rosell-52
• Bifidobacterium bifidum
Rosell-71
• Bifidobacterium infantis
Rosell-33
+
Fruktooligosaharidi
Sastav mikroflore GIT-a u odojčadi na
prirodnoj i veštačkoj ishrani
Prirodna ishrana
According to Harmsen et al., 2000
Veštačka ishrana
Rana kolonizacija
creva = osnova
pravilnog razvoja
imunološkog
odgovora
Kome, kada i koliko?
• Deci na veštačkoj ishrani
• Deci predškolskog i školskog
uzrasta:
– sa atopijskom konstitucijom,
sklonoj alergijama
– oslabljenog imuniteta, sklonoj
čestim infekcijama
– koja kredu u kolektiv
(obdanište,škola)
Kome, kada i koliko?
• Trudnicama u tredem
trimestru trudnode
• Dojiljama sa pozitivnom
porodičnom anamnezom
• Doziranje: 1 kesica dnevno
tokom perioda od nekoliko
uzastopnih meseci
Klinički dokazan
ProbioKid Immuno 2010
Immunomodulatory impact of a synbiotic in TH1 and TH2 models of infection
Mario Cazzola, Thomas A. Tompkins and Maria G. Matera Ther Adv Respir Dis 2010
ProbioKid Immuno 2010
Klinički dokazan
Cilj studije
• Dokazati opravdanost upotrebe probiotika kao
profilaktičkih agenasa protiv prehlade i
simptoma sličnih gripu u smislu učestalosti i
trajanja respiratornih oboljenja
• Porediti efikasnost preparata sa jednim sojem
i preparata sa kombinacijom više probiotskih
sojeva
Dizajn studije
• Randomizovana, dvostruko slepa, placebo
kontrolisana
• Uključeno: 326 dece, 3-5 godina starosti,
podeljeno u 3 grupe:
– Grupa 1: Lactobacillus acidophilus (110)
– Grupa 2: L. Acidophilus + Bifidobacterium animalis
subsp. Lactis (112)
– Grupa 3: Placebo (114)
Dizajn studije
• Deca su uzimala probiotike
(placebo) u obliku praška, 6
meseci, svakodnevno uz
mleko
• Pradene su učestalost i
jačina najčešdih
respiratornih tegoba u
zimskom periodu – povišena
TT, kašalj, rinoreja, kao i
upotreba antibiotika i
odsustvo iz obdaništa
Učestalost pojave povišene TT
64%
28%
18%
Placebo
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 1
Učestalost pojave povišene TT
53 % niža u odnosu na placebo
72,7 % niža u odnosu na placebo
Grupa 2
P=0,0085
P=0,0009
Učestalost pojave kašlja
Placebo
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 1
Učestalost pojave kašlja
41,4 % niža u odnosu na placebo
62,1 % niža u odnosu na placebo
Grupa 2
P=0,027
P=0,005
Učestalost pojave rinoreje
Placebo
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 1
Učestalost pojave rinoreje
28,2 % niža u odnosu na placebo
58,8 % niža u odnosu na placebo
Grupa 2
P=0,68
P=0,03
Učestalost upotrebe antibiotika
Placebo
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 1
Učestalost upotrebe antibiotika
68,4 % niža u odnosu na placebo
84,2 % niža u odnosu na placebo
Grupa 2
P=0,0002
P=0,0001
Trajanje simptoma
(povišena TT, kašalj, rinoreja)
Placebo
Grupa 1
Grupa 2
Trajanje simptoma (povišena TT, kašalj, rinoreja)
Grupa 1
32 % niže u odnosu na placebo
P=0,0023
Grupa 2
48 % niže u odnosu na placebo
P<0,0001
Odsustvo iz obdaništa (škole)
Placebo
Grupa 1
Odsustvo iz obdaništa (škole)
Grupa 1 31,8 % manje u odnosu na placebo
Grupa 2 27,7 % manje u odnosu na placebo
Grupa 2
P=0,002
P<0,001
Zaključak
• Postoji statistički značajna razlika između ovih
grupa ukoliko se svi simptomi saberu u “bilo koji
simptom” u korist Grupe 2
• Dnevna suplementacija probioticima u periodu
od 6 meseci predstavlja bezbedan i efikasan
način smanjenja učestalosti pojave navedenih
simptoma kod dece starosti 3 – 5 godina
• Neželjeni efekti upotrebe probiotika nisu
zabeleženi
Download

Milivojevic Nenad web.pdf