PRŮVODCE
TUTORA
PODZIM 2013
PRŮVODCE TUTORA ISC MU BRNO (PODZIM 2013)
Obsah
Úvod
Jak se stát tutorem
Jak by se měl správný tutor angažovat?
Před příjezdem zahraničního studenta do Brna
V den příjezdu zahraničního studenta do Brna
Ubytování na kolejích
V nejbližších dnech po příjezdu – registrace + škola
V nejbližších dnech po příjezdu – město
Zdravotní péče
V průběhu semestru
A co za to?
Orientation week
Užitečné adresy
1
3
4
5
6
6
7
9
10
11
12
12
12
13
PRŮVODCE TUTORA ISC MU BRNO (PODZIM 2013)
Zdravíme všechny současné i potenciální tutory!
Následující stránky jsou určeny vám všem, kdo chcete usnadnit zahraničním
studentům přechod do českého studijního prostředí a jejich aklimatizací v ČR, Brně a na
Masaryčce. V průvodci byste měli najít vše, co jako tutoři budete potřebovat vědět. Pokud
by vám však přece jenom něco chybělo, neváhejte se kdykoli obrátit na ISC MU Brno.
Přeji vám hodně štěstí!
Marťa Mladějovská
koordinátorka Tutoringu ISC MU Brno
2
PRŮVODCE TUTORA ISC MU BRNO (PODZIM 2013)
Tutorský program – úvod
Tutorský program spočívá ve vytváření párů – tj. zahraničnímu studentovi (pokud si
o to předem v Application Formu od CZS zažádal) přijíždějícímu na výměnný pobyt na MU je
přidělen český student = tutor (buddy). Tutoři se starají převážně o zahraniční výměnné
studenty přijíždějící přes programy, které administruje CZS (tj. Erasmus, ISEP, CESP,
CEEPUS, GFPS, TESOL TE, Utrecht Network, MAUI, AEN, bilateral agreements, Erasmus
Mundus Action II) Stejně tak jsou tutoři přidělování tzv. fakultním studentům, tj.
studentům přijíždějícím přes zahraniční oddělení fakult na jeden semestr nebo na celé
studium. Tutor pomáhá svému zahraničnímu studentovi s aklimatizací v novém prostředí,
v Brně, na Masarykově univerzitě.
Správný tutor/ka by měl dodržovat tzv. Kodex tutoringu, k němuž se zavázal při
přihlašování k tutoringu na tento semestr.
1. Přihláška do tutoringu na následující semestr je ZÁVAZNÁ a pokud se z důvodu
neočekávaných a závažných skutečností nebudu moci postarat o svého
přiděleného zahraničního studenta, zajistím za sebe náhradu (například pomocí
skupiny “Tutoři ISC MU Brno” na FB) a změnu ohlásím na [email protected]
Na této adrese o pomoc s hledáním náhrady požádám jen ve výjimečných
případech.
2. Důležitým cílem tutoringu je poznávání nových kultur a vyvracení stereotypů, a
tudíž neodmítnu péči o studenta na základě jeho národnosti, náboženského
vyznání, pohlaví, společenského postavení, etc. Možnost bavit se a potkat
zahraniční studenty dle svých preferencí poskytují jiné aktivity ISC MU Brno.
3. Budu se snažit svému zahraničnímu studentovi v rámci svých možností pomáhat
po celou dobu semestru (například pomoc při návštěvě lékaře).
4. Svou ochotou budu dělat dobré jméno své zemi, městu a universitě. Nenechám se
ale zneužívat a zdvořile odmítnu žádost o pomoc, bude-li nepřiměřená.
5. Nezatížím vztah ke svému svěřenci svými představami a očekáváními - budu ho
respektovat takového, jaký je. Neodpovídá-li něco mým představám, není to
důvodem ke zklamání, ale příležitostí poznat nové věci.
3
PRŮVODCE TUTORA ISC MU BRNO (PODZIM 2013)
Jak se stát tutorem?
Tuto fázi máš už asi za sebou, ale možná někdo z Tvého okolí se také chce stát
tutorem a potřebuje detailnější informace. Nejjednodušší způsob, jak o sobě a svém záměru
dát vědět, je vyplnit přihlašovací formulář do naší databáze na adrese
http://isc.muni.cz/membership/application-form-tutors.php. Po
vyplnění
přihlášky
obdržíš uvítací email.
Do tutoringu se každý může přihlásit kdykoliv, počítat s tebou budeme ale vždy až
pro rozdělování pro nejbližší semestr. Mailem vám rozešleme nový google formulář, jehož
vyplněním se přihlásíte na tutoring na aktuální semestr (jedná se tedy o něco jiného, než je
registrace do ISC MU Brno přes web, která se dělá jen jednou). V červenci/srpnu probíhá
přidělování zahraničních studentů na podzimní semestr, na konci prosince přiřazování
tutorů a zahraničních studentů přijíždějících na jarní semestr. V těchto měsících obdržíš
email od koordinátora tutoringu z ISC s oznámením o přidělení studenta a s dalšími
instrukcemi.
Důležité informace pro tutory jsou zasílány přímo do emailových schránek,
aktualizujeme také náš web a stránku na FB. Sleduj proto stránky http://isc.muni.cz/ či
skupinu na Facebooku „Tutoři ISC MU Brno“
Při přiřazování se snažíme splnit požadavky tutorů a řídíme se různými kritérii - především
aby:
o tutor a jeho svěřenec studovali stejnou fakultu,
o tutor ovládal (kromě angličtiny) i rodný jazyk svého svěřence – ty si procvičíš
jazykové schopnosti a student nebude podléhat obavám, že se pořádně nedomluví
(což se občas stává u studentů z Itálie, Španělska, Řecka nebo Turecka).
o Někteří studenti také preferují tutory určitého pohlaví (např. studenti islámského
náboženství)
o dalším důležitým kritériem je to, aby byl tutor v Brně a k dispozici v době příjezdu
zahraničního studenta
o
Všechny požadavky tutorů samozřejmě není možné vždy splnit, proto nemusíš dostat
„ideálního“ studenta (viz. Kodex tutoringu), ale věříme, že ti to nebude vadit a i tak si spolu
užijete spoustu pěkných chvil.
4
PRŮVODCE TUTORA ISC MU BRNO (PODZIM 2013)
JAK BY SE MĚL SPRÁVNÝ TUTOR ANGAŽOVAT?
Po přečtení následujících řádků se ti možná bude zdát, že tutorství zahrnuje spoustu
úkolů, ale není tomu tak. Koordinátoři z Centra zahraničních studií (CZS) všechny podstatné
informace zahraničním studentům předem zasílají e-mailem, a také vysvětlí v rámci
registrace na CZS po příjezdu.
Tutor není zodpovědný za správné vyřízení
administrativních věcí svého studenta, ani za studenta samotného!
Všichni studenti dostávají od koordinátorů z Centra zahraničních studií veškeré
informace, které potřebují, e-mailem. Spoustu informací najdou také na webu
http://czs.muni.cz. Tam se nově nachází i online International student guide – Practicalities
( http://ois.muni.cz/studentguide). Který má pomoci jak zahraničním studentů, tak i
tutorům.
U tutorů se cení především snaha pomoci.
Jak určitě tušíš, nejvíce povinností na tutora připadá v prvním týdnu po příjezdu
přiděleného studenta. Prvními tutorovými kroky bude:
o kontaktovat přiděleného studenta co nejdříve po obdržení kontaktu
o na začátku přijít na informační schůzku pro tutory, organizovanou před
příjezdem studentů (konkrétní datum dáme vědět co nejdříve emailem) - dozvíš
se tam vše podstatné a lze se tam dopátrat odpovědí na doplňující otázky i od
zaměstnanců CZS,
o domluvit si se studentem čas a místo příjezdu a pomoci mu s ubytováním na
kolejích (vhodné je vyměnit si telefonní čísla).
Rozsah úkolů tutora závisí na stupni samostatnosti studenta, na druhou stranu ale
měj na paměti, že jak ty, tak zahraniční student má právo pomoc odmítnout.
Na následujících stránkách je přehled věcí, které by správný tutor neměl opomenout.
Za hladký běh tutorského programu zodpovídá koordinátorka tutorského programu a
její tým – Marťa Mladějovská, [email protected] – která je přímým poradcem jeho
účastníků, tj. tutorů i zahraničních studentů. S jakýmkoliv dotazem se na ni můžeš kdykoliv
obrátit, bude k zastižení na e-mailu a také na telefonu +420 774 774 837.
5
PRŮVODCE TUTORA ISC MU BRNO (PODZIM 2013)
1. PŘED PŘÍJEZDEM ZAHRANIČNÍHO STUDENTA DO BRNA
V zápětí po obdržení emailu s adresou přiděleného zahraničního studenta ho
kontaktuj a nabídni mu svoji pomoc. Zdá se ti zvláštní napsat poprvé někomu, koho
vůbec neznáš? Žádné obavy! Naprosté většině se idea nabízeného tutora zamlouvá a
někteří nám sami píší, že se už kontaktu od tutora nemohou dočkat! Zároveň jsou už
o tutoring programu informovaní z CZS, takže o tobě budou vědět.
o Je důležité si se svým studentem domluvit den a čas příjezdu do Brna. Studenti ze
zámoří se nemusí ihned přeorientovat na místní čas, proto si ujasněte i tyto
“detaily“. Domluvte se i na místě vyzvednutí.
o Připomeň mu, že při příjezdu by měl mít nachytané alespoň dvě malé fotografie (ne
všude ve světě se shodují pasové formáty), kopii ID/pasu, pojištění a UTP kabel na
internet, hotovost, vytištěné pre-arrival info.
o Dále je vhodné připomenout datum konání Orientation Weeku (9.-15.9.) – neoficiální
část programu začíná už v neděli 8.9.
Pokud student na email neodpovídá, je možné, že tvůj mail skončil ve spamu (můžeš zkusit
napsat z jiné adresy nebo si studenta najít na FB a kontaktovat ho zde). Možná tvůj
student/ka nečte emaily, o pomoc nestojí anebo se ti ozve den před svým příjezdem (či
den po něm). Každému studentovi bude zaslán také kontakt na daného tutora, aby se mohl
v případě potřeby ozvat sám.
o
2.
V DEN PŘÍJEZDU ZAHRANIČNÍHO STUDENTA DO BRNA
Pokud má tvůj svěřenec zájem, vyzvedni ho v místě jeho příjezdu a doprovoď na
místo, kde má zajištěné ubytování. Obvykle to jsou Vinařky (Vinařská 5, vedle Ekonomické
fakulty, většinou blok A1/A2) nebo Komárov Sladkého (Sladkého 13 – pozor, kancelář
ubytovatelky je ve vedlejší ulici/budově – Bratří Žurků 5). Letos budou poprvé také někteří
studenti ubytovaní na kolejích Kounicova. Studenti vidí, které koleje jim byly přiděleny,
v ISKaMu a pokoj si mohli v přidělených kolejích sami vybrat.
Na Vinařky se dostanete tramvají č. 1 na zastávku Lipová, odtud asi 5 minut pěšky
vpravo do kopečka, před ESF vpravo kolem parkoviště nahoru, projít bránou a pak rovně asi
100 metrů. Nejdříve je blok A3, pak blok A2 a nakonec před menzou blok A1. (Lze také
vystoupit na zastávce Výstaviště-hlavní vstup, ale napoprvé, když ponesete kufry, to
nedoporučujeme, protože je tam spousta schodů.)
Na koleje Komárov pojedete tramvají 12 na konečnou zastávku Komárov, pak
podchodem podejdete cestu,vyjdete z něho vpravo, zahnete doleva, dál rovně, až dojdete
k T-křižovatce, tam odbočte vpravo a když po levé straně uvidíte dlouhou 5-patrovou
budovu, jste na místě - Sladkého 13 – ale pozor, kancelář ubytovatelky je ve vedlejší
ulici/budově – Bratří Žurků 5).
Na koleje Kounicova se dostanete tramvají číslo 12 nebo trolejbusem 34, 36.
Vystoupíte vždy na zastávce Klusáčkova.
6
PRŮVODCE TUTORA ISC MU BRNO (PODZIM 2013)
Vyzvednutí v místě příjezdu je součást uvítání, ale nikoliv nutnost z důvodu, že by student
na koleje netrefil.
Pokud jsi ještě neměl/a možnost se s kolejemi seznámit, doporučujeme místo pobytu
studenta navštívit předem. Není zvykem studentům platit přepravu z nádraží, resp. z letiště
na koleje, ale je dobré mít předem připravený jednorázový lístek na MHD (nezapomeňte na
dovozné za zavazadla), který si pak nech od studenta proplatit. V případě že student
přijede v nočních hodinách, klidně odkaž studenta na taxi.
3. UBYTOVÁNÍ NA KOLEJÍCH
Při ubytování by tutor měl svému zahraňákovi pomoci s vyplňováním registračního
lístku. Toto není nutné, pokud si to zahraniční student nepřeje kvůli ochraně osobních
údajům. Bližší instrukce (co a kam napsat) ti podají na recepci.
Vytištěnou ubytovací smlouvu si přiveze každý student s sebou. Pokud si ji z ISKAMu
nevytiskl, musí zajít za paní ubytovatelkou.
Místo kolejky dostanou studenti nálepku, a to ne hned po příjezdu, ale musí si pro ni
zajít během prvních dní do kanceláře ubytovatelky. Nálepku dostanou na kartu ESN (tu
dostanou v ISC, pokud se stanou členy klubu), případně na dočasnou šedou studentskou
univerzitní kartu, kterou dostanou po prezentaci/registraci s CZS (tato karta slouží
výměnným zahraničním studentům stejně jako studentská karta ISIC vám nebo fakultním
zahraničním studentům).
Způsob placení ubytování (v systému SUPO) je pro zahraniční studenty zásadní,
proto jsou jim tyto informace zaslány předem v informačních emailech s návodem a
instrukcemi, jak platit, a probírají se i v rámci orientačního týdne. Přesto jim můžeš
připomenout, že platba za kolej musí být na účtu MU do 10. dne měsíce, proto je vhodné
kolejné uhradit do 5. dne v měsíci. První platbu (nájem za první měsíc a druhá část
ubytovací zálohy – 2500 Kč) musí zaplatit do 10 dní po příjezdu.
Bezhotovostní platba: pokud se student rozhodne pro založení bankovního účtu, z
praktického důvodu doporučujeme otevřít si konto u Komerční banky, kde má účty i
Masarykova univerzita. Platby proto dorazí rychleji. Otevření účtu není nutné, platit kolejné
mohou hotově prostřednictvím bankovníků, ale český účet se jim bude hodit pro přijetí
ubytovacího stipendia (skupina studentů si může založit i bankovní účet jen na 1 jméno
studenta a všichni účet pak mohou použít pro žádost o ubytovací stipendium – peníze si však
musejí předat).
Hotovostní platba:
o na SUPO najde číslo účtu MU, informace o dlužné částce a svůj osobní variabilní
symbol a na přepážce pošty nebo banky složí peníze nebo
7
PRŮVODCE TUTORA ISC MU BRNO (PODZIM 2013)
o peníze může vložit do bankovníků (Credit Recharging Station) na kolejích Vinařská v
bloku A3 (je to takový bankomat, jen místo aby peníze vybírali, tak je vkládají na
svůj SUPO účet a z toho se jim ubytování samo zaplatí). Bankovníky jsou také v CPS
a skoro na každé fakultě.
o Jak jistě víš, evidenci svých plateb najde každý v SUPO na Intranetu MU:
(http://inet.muni.cz).
o Podrobné instrukce v angličtině jsou vystaveny v přízemí bloku A3, na chodbě CZS a
vše jim vysvětlí i koordinátoři z CZS během registrace. Informace také nalezneš na
webu
CZS
v sekci
Practicalities
(International
Student
Guide).
Platit lze klasickým či mezinárodním bankovním převodem, poštovní poukázkou typu
A nebo hotově v bance. Náklady za transakci vždy nese student. Variabilní symbol je
identifikační číslo studenta, které student zjistí po aktivaci SUPO (opět, instrukce dostali
všichni studenti předem).
S pravidly a životním rytmem kolejí budou studenti seznámeni během registrace v CZS.
Základní informace (vytištěný „Accmmodation sheet“ dostanou zahraniční studenti po
příjezdu hned na recepci. Mohou si také kdykoli přečíst kolejní řád v angličtině vyvěšený u
recepce, ale komu se chce to číst, že? Proto se hodí, když tutor připomene následující:
o návštěvy jsou povoleny pouze do 22:00, přenocování je možné po písemném souhlasu
spolubydlícího a za poplatek;
o na kolejích není wifi, je proto potřeba, aby si s sebou přivezli kabel na internet;
o čisté ložní prádlo si mohou vyzvednout každé tři týdny v suterénu podle výměnného
plánu pro jednotlivé bloky (nachází se na informační tabuli u recepce);
o vysavač, žehličku, klíče od pračky si mohou studenti za poplatek vyzvednout na
vrátnici, na kolejích Vinařská fungují pračky na mince, 1 prací cyklus stojí 60 Kč;
o na bloku A2 je univerzitní počítačová studovna, kam se dostanou po předložení ISIC
karty či šedé dočasné univerzitní karty, tak aby prokázali, že jsou studenty MU, k
dispozici je i kopírka;
o všichni ubytovaní musí dodržovat noční klid, uklízet po sobě, odnášet odpadky,
nepřesouvat nábytek a nic neničit
o kouření je přísně zakázáno mimo prostory k tomu určené (kuřácké koutky či
místnosti v mezipatrech);
o a také dbát na bezpečnost svou i ostatních!
Kompletní kolejní řád je na stránkách Správy kolejí a menz (www.skm.muni.cz).
Je třeba upozornit na možnost vstupu „cizích lidí“ do pokoje: vrátní dohlížejí na pořádek na
kolejích, uklízečky občas přijdou něco dezinfikovat, zkontrolovat elektrické spotřebiče.
8
PRŮVODCE TUTORA ISC MU BRNO (PODZIM 2013)
4. V NEJBLIŽŠÍCH DNECH PO PŘÍJEZDU – REGISTRACE + ŠKOLA
Pokud tvůj student nemá zájem se orientačního týdne zúčastnit nebo přijede až po jeho
skončení, je potřeba:
o Erasmus studenty dovést na CZS na náhradní registraci
(Komenského náměstí 2, přízemí v druhé části budovy),
studenty ostatních programů dovést na registraci v kontaktních hodinách – je třeba se
individuálně domluvit u svého programového koordinátora
o na CZS za Amal Al Khatib, Hanou Philippi (EMA2) nebo Martinem Vaškem (ISEP,
CESP, CEEPUS, GFPS, TESOL TE, Utrecht Network, MAUI, AEN, bilateral
agreements) po předchozí domluvě emailem (pondělí až pátek, 9-11 12-15 hod).
o fakultní studenty na zahraniční oddělení daných fakult (přesnější info dostanou
studenti od koordinátorů na jednotlivých fakultách, kontakty na zahraniční oddělení
najdeš na konci Průvodce v kontaktníku)
Po registraci:
Studenti dostanou tzv. „To-Do List“), kde jsou shrnuty všechny kroky, co musí po příjezdu
udělat.
Jako tutor můžeš navíc pro svého svěřence udělat následující:
o Proveď studenta po jeho domovské fakultě, pomoz mu najít kancelář oborového
koordinátora jeho programu.
o Seznam ho s běžným provozem knihovny na domovské fakultě (tj. pomoc při
vyřizování průkazky – registraci čipové karty), kde by měl mít možnost používat
knihovnu zdarma.
o Poraď mu při registraci v Centrální počítačové studovně (CPS) v budově bývalé
Lékařské fakulty MU (Komenského nám. 2), (nastavit sekundární heslo pro
přístup na počítače v CPS lze na počítači č. 44 v místnosti naproti vchodu, který
je pro tento účel vyhrazen. Všem jarním studentům bylo tentokrát sekundární
heslo zasláno spolu s primárním). Také si musí zaregistrovat a zapsat předměty,
které chce na MU studovat. Některé z nich jsou v běžných registračních
šablonách, jiné je třeba hledat v šabloně Celouniverzitní studia (CUS), ostatní je
třeba dohledat podle kódu nebo názvu předmětu. Pokud registrace nefunguje,
pravděpodobně zrovna neprobíhá na konkrétní fakultě registrační období, čili
registrace není spuštěna. Všichni studenti věděli o způsobu a termínech
registrace předem, takže většina už má předměty zaregistrovány. Anglické
návody na IS (registraci, zápis a žádosti o výjimky, atd.) jsou k dispozici ke
stažení na webu CZS.
o Rozvrh je vypisován jen u standardně vypisovaných předmětů. Na některých
fakultách probíhá výuka pro výměnné studenty speciálně formou individuálních
konzultací, přičemž den a hodinu jejich konání určuje vyučující.
9
PRŮVODCE TUTORA ISC MU BRNO (PODZIM 2013)
o
o
Pomoz studentovi nastavit přeposílání univerzitní pošty do schránky, kterou
pravidelně vybírá (ve složce Pošta -> Nastavení zpráv). Většina už to nastaveno
mít bude, doporučili jsme jim to udělat už před příjezdem.
Informuj studenta o možnostech sportovního vyžití, případně mu pomoz zapsat
se do tělocviku (tj. do kurzů FSpS či doporuč své oblíbené fitko). Sporty jsou
také součástí aktivit, které organizuje ISC.
Na otázky týkající se předmětů a katedry jim odpoví oborový koordinátor na příslušné
katedře/fakultě. Jeho jméno a kontaktní údaje dostanou při registraci.
5. V NEJBLIŽŠÍCH DNECH PO PŘÍJEZDU – MĚSTO
Registrace studentů na Cizinecké policii/Odboru Azylové a migrační politiky
Veškeré podstatné informace najdeš v přehledném dokumentu na našich stránkách
v sekci Tutoring/Pro tutory nebo na FB stránce Tutoři ISC MU Brno.
Dále zahraniční student potřebuje:
o Pomoci s vyřízením průkazky na MHD. Prodejen DPMB, kde lze průkazky zařídit, je
více: budova Hlavního nádraží, Novobranská 18, Mendlovo nám. 19, Pisárky-Hlinky
151 – v těchto lze při koupi čtvrtletního kupónu platit i kartou. Orazítkovanou
žádanku obdrží studenti během registrace na CZS; případně si ji student může
vyzvednout během úředních hodin na CZS. Žádanku je samozřejmě možné získat
v prodejnách MHD a také ji lze vytisknout z webové stránky DPMB
(http://www.dpmb.cz) předem, resp. při zápisu studenta ke studiu na MU. Studenti
preferují 3měsíční předplatní kupón.
o Pokud se student účastní hromadné registrace 11.2. nebo 12. 2. v OW, průkazku a
kupon si zařídí společně s dalšími formalitami. Pomoc tutora potřebuje pouze pokud
přijede později.
o Pomoci s aklimatizací ve městě, ukázat vybrané obchody, kina, divadla, nádraží,
poštu, předprodej vstupenek (KIC), můžeš je provést po svých oblíbených
hospůdkách, klubech, barech, diskotékách. Na začátku tohoto semestru je důležité
zorientovat se na České , seznam ho také se systémem noční dopravy.
o Pokud se zahraniční student rozhodne stát se členem ISC MU, jako dárek od ESN
ČR dostane SIM kartu 02 s kreditem. Informuj o tom svého studenta, a pokud
chce být členem ISC MU, jinou SIM kartu s ním nekupuj.
10
PRŮVODCE TUTORA ISC MU BRNO (PODZIM 2013)
6. ZDRAVOTNÍ PÉČE
Pokud student potřebuje lékařskou péči, doprovod tutora se jim opravdu hodí.
Doufejme, že těchto případů bude co nejméně, ale když už k tomu dojde, buďte prosím
svému svěřenci maximálně nápomocni.
Nezapomeňte ho také upozornit na poplatky, které se za návštěvu lékaře (30 Kč) a
především pohotovosti (90 Kč) platí.
Zde ti nabízím odkaz na stránky CZS, kde najdeš kontakty na jednotlivé lékaře, na
které je možno studenty v případě nutnosti odkázat. Pokud máš dobrou zkušenost s jiným
lékařem, samozřejmě ho můžeš vzít i tam.
http://ois.muni.cz/en/component/content/article/85-incoming-mobility/student/376-incomingstudent-practicalities-medical?highlight=YToxOntpOjA7czo3OiJkb2N0b3JzIjt9
Studenti ze zemí EU, z Islandu, Lichtenštejnska, Norska a ze Švýcarska si s sebou
přivezou Evropskou kartu pojištěnce (pokud jsou registrováni ve veřejném zdravotním
systému ve své zemi). Tito studenti si můžou, ale nemusí, vybrat jednu z českých
zdravotních pojišťoven, na jejíž pobočce dostanou identifikační číslo. Výběr pojišťovny je
zcela na studentech, můžeme zmínit např. Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (naproti
autobusovému nádraží u Grandu, 1. patro), s sebou nutno přinést Evropský průkaz pojištěnce
+ průkaz totožnosti. Přidělené Identifikační číslo (spolu s průkazem pojištěnce) předloží
při každé návštěvě lékaře/nemocnice.
Vyřízené identifikační číslo studentovi i ošetřujícímu lékaři ulehčí vyúčtování nákladů za
léčbu.
Aktuálně také došlo k drobným změnám co se týče cestovního pojištění !
Žadatelé o vízum nebo dlouhodobý pobyt mají sice povinnost zařídit si poměrně drahé české
zdrav. pojištění před vylepením víza do pasu, ale jsou 2 vyjímky:
1. Erasmus Mundus Action II studenti mají pojištění své, zařízené programem (z EU), a
k žádosti o vízum je akceptované.
2. A druhá vyjímka - studentům z těchto zemí (Chorvatska, Makedonie, Srbska,
Černé Hory a Turecka) stačí formulář E111, který si zdarma (nebo za malý
poplatek) vyzvednou u své domácí pojišťovny, protože toto je ustanoveno ve
speciálních mezinárodních smlouvách s ČR.
11
PRŮVODCE TUTORA ISC MU BRNO (PODZIM 2013)
Připomínáme, že někteří zahraniční studenti navštíví tetovací a piercingové salony –
v takovýchto případech jsou opravdu rádi za doprovod tutora, především kvůli jasné
komunikaci s pracovníky v těchto salonech.
7. V PRŮBĚHU SEMESTRU
Pokud se na tebe student obrátí s nějakým problémem v průběhu semestru, měl by
ses snažit mu pomoci, jak jen to půjde.
Svého studenta můžeš také seznámit s kulturním a společenským životem v Brně a
také třeba se svými českými kamarády, protože motivem tutorského programu je
poskytnout zahraničním studentům přijíždějícím na MU i jiný servis, než pouhou pomoc
při vyřizování formalit.
8. A CO ZA TO?
Práce tutora (ostatně jako jakákoli jiná práce pro ISC MU Brno) je na principu
dobrovolnosti. Odměnou je především navázání užších kontaktů se zahraničními studenty,
možnost komunikovat v cizím jazyce s rodilými mluvčími, podrobné informace o studiu na
konkrétní zahraniční univerzitě „z první ruky“, možnost účastnit se akcí pořádaných ISC
MU atd.
Pokud se chceš zapojit do chodu klubu a plánování akcí pro zahraniční studenty více
než jen jako tutor, budeme velmi rádi. Opravdu se můžeš spoustu užitečných věcí naučit,
získáš tak neocenitelné zkušenosti s organizací akcí a projektů, s prací týmu, vedením
neziskové organizace – zkrátka uplatnit se může každý, kdo chce zkusit realizovat svoje
nápady nebo i jen pracovat v týmu, každý kdo má chuť do práce. Kontaktuj nás na
[email protected]
Nezapomeň si přijít do ISC MU kanceláře vyzvednout kartičku ESN (pro tutory,
který se daný semestr o někoho starají je zdarma, jinak stojí 100 kč), se kterou můžeš mít
různé výhody – např. volný vstup na pondělní filmové večery v ClubWashi, středeční
prezentace v aule Ekonomicko-správní fakulty, na párty v klubu 7. nebe, deskové hry atd.
Kartičky ESN lze také získat v univerzitních centrech v Evropě různé slevy a
výhody. Na našich stránkách najdete slevy, které na naši ESN kartičku dostanete v Brně
http://isc.muni.cz/membership/discounts.php.
9. ORIENTATION WEEK
Informace o OW budou aktualizovány v průběhu srpna na FB stránce Tutoři ISC MU Brno.
12
PRŮVODCE TUTORA ISC MU BRNO (PODZIM 2013)
10. UŽITEČNÉ KONTAKTY
International Student Club MU Brno
Komenského nám. 2
Místnost S109
602 00 Brno
tel.: +420 774 774 831
e-mail: [email protected]
http://isc.muni.cz/
Po-Čt: 16:00–20:00 (St do 19:00)
koordinátorka Tutoringu ISC MU Brno:
Marťa Mladějovská
tel.: +420 774 774 837
e-mail: [email protected]
[email protected]
koordinátor OW:
Míša Prodělalová
tel.: +420 774 774 832
e-mail: [email protected]
Centrum zahraničních studií MU
Komenského nám. 2
602 00 Brno
fax: +420 549 49 1113
e-mail: [email protected]
http://czs.muni.cz/
Erasmus: incoming students
Radka Vičarová (studenti s příjmením začínajícím na A-O)
tel.: + 420 549 493 264
mob. :+420 777 128 496
e-mail: [email protected],
[email protected]
13
PRŮVODCE TUTORA ISC MU BRNO (PODZIM 2013)
Lenka Kopečková (studenti s příjmením začínajícím na P-Z)
tel.: + 420 549 49 3264
fax: + 420 549 49 1113
e-mail: [email protected], [email protected]
Erasmus Mundus Action II - coordinator
Ing. Amal Al Khatib
tel.: +420 549 49 3110
e-mail: [email protected]
Erasmus Mundus Action II - assistant
Hana Philippi
e-mail: [email protected]
programy CESP, ISEP, GFPS, bilaterální smlouvy, MAUI, AEN)
Mgr. Martin Vašek
tel.: +420 549 49 7785
mob.: +420 777 128 339
e-mail: [email protected]
Kontakty na zahraniční oddělení jednotlivých fakult (týká se jen fakultních studentů!!!)
FI
Ing. Radka Brolíková
Kancelář B308 (Botanická 554/68a, 602 00 Brno)
tel.: +420549 49 4384
e-mail: [email protected]
ESF
Bohdana Čechová
Kancelář 311 (Lipová 507/41a, 602 00 Brno)
tel.: +420549 49 4736
e-mail: [email protected]
FF
Mgr. Jana Sobolová
Kancelář bud. C/02026 (Arne Nováka 1/1, 602 00 Brno)
tel.:+420549 49 4670
e-mail: [email protected]
14
PRŮVODCE TUTORA ISC MU BRNO (PODZIM 2013)
FSS
Mgr. Jolana Navrátilová
Kancelář 1.14 (Joštova 218/10, 602 00 Brno)
tel.: +420549 49 5418
e-mail: [email protected]
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Benešova 10
659 14 Brno
tel.: +420 542 535 111
Po, St: 8:00–17:00
Út, Čt, Pá: 8:00–15:00
ubytování studentů na kolejích:
- Vinařky:
Anna Jánská
Vinařská 5, blok A3, kanc. č. 12
tel.: +420 549 49 4442
e-mail: [email protected]
Po-Pá: 9:00-14:00
- Kounicovy koleje (Družba):
Naděžda Markusíková kanc. č. 19
tel.: +420 549 49 7151
e-mail: [email protected]
koleje Komárov (Sladkého):
Jitka Syslová
Bratří Žůrků 5
tel.: +420 549 49 7535
e-mail: [email protected]
15
Download

PRŮVODCE TUTORA