Beogradski
Broj 5, jun 2012.
Odbora za meñuklupsku saradnju KLA za region Beograd pri
ZA INTERNU UPOTREBU
Konak manastira Tresije
sa izleta Kosmajski manastiri
foto: Srñan Bukvić, KULA „Zdrav život”
Glavni i odgovorni urednik: Danica Tošanović Janković, dipl. soc. rad., spec. reh. socioterapije
Ureñivački odbor: Svetlana Predović – STKLA „Gornjačka“, Dejan Milošević - STKLA „Nada“ ,
Ratko Manojlović – STKLZA „VMA“, Miroslav Spasojević KAA „Skela”, Marinko Gregorčić –
KULA „Zdrav život“, Jovan Mirković – STKLA „Železničar“
Beogradski bilten broj 5
UVODNIK
Postovani čitaoci,
Tokom prethodnih meseci članovi KLA regiona
Beograd su bili aktivni u radu na brojnim
Skupštinama KLA Srbije, i u zajedničkim
druženjima.
Na poziv beogradskih klubova, prof. dr
Tomislav Sedmak održao je više stručnih
predavanja u klubovima iz oblasti alkoholizma
uz prisustvo velikog broja pacijenata i članova
njihovih porodica.
Zahvaljujući angažovanju članova KAA
„Skela”, organizovali smo zajedničku posetu
odličnoj pozorišnoj predstavi Narodnog
pozorišta „Vreme časti i ponosa” u prostorijama
Ruskog doma u Beogradu. Odziv članova
klubova je bio dobar, a utisci veoma povoljni,
pa smo zauzeli stav da se slične aktivnosti u
Ruskom domu proprate i ubuduće.
Lep prolećni dan članovi pet Beogradskih KLA
su proveli na zajedničkom izletu na Kosmaju i
okolini, u poseti kosmajskim manastirima i
jezeru Duboki potok u Barajevu.
Osim ovog, zajedničkog izleta, klubovi su
organizovali svoje prolećne izlete i prolećna
druženja, a sve u cilju izlaska iz klupskih
prostorija, razbijanja svakodnevnice i razvijanja
i učvršćivanja prijateljstava meñu članovima
klubova. Treba skupiti dosta pozitivne energije
pred letnje godišnje odmore i očekivani manji
broj prisutnih na sastancima klubova, gde će
glavna tema biti letnja škola alkoholizma.
Ureñivački odbor
NAJAVA XXVIII SIMPOZIJUMA
I XXX SKUPŠTINE ZKLAS
Nakon višemesečnih konsultacija i razmatranja
više opcija datuma i mesta održavanja
tradicionalnog
Simpozijuma
ZKLAS
i
Skupštine ZKLAS, a vodeći računa o
eventualnim
preklapanjima
sa
sličnim
manifestacijama u okruženju, rukovodstvo
ZKLAS izmeñu predloženih varijanti izabralo
je sledeću:
jun 2012.
28. Simpozijum ZKLAS sa meñunarodnim
učešćem održaće se od 25. do 27. oktobra 2012.
godine u Vrnjačkoj banji, u hotelu „Breza”.
30. Skupština ZKLAS održaće se 28. oktobra
(nedelja) 2012. godine u sali hotela „Breza” u
Vrnjačkoj Banji.
Napominjemo da je ova Skupština ZKLAS
izborna i da je potrebno da klubovi predlože
delegate za narednih četiri godine, a u skladu sa
Statutom ZKLAS, i da prisustvuju u što većem
broju na samoj skupštini.
PREDSTOJEĆE AKTIVNOSTI KLUBOVA
SKUPŠTINE
„Lav”
„Nada”
„Zdravi život”
„Sombor”
„Zrenjanin”
„Budućnost”
Valjevo
Lazarevac
Ruski
Krstur
Sombor
Zrenjanin
Kikinda
„Kragujevac”
Kragujevac
Simpozijum
i
Skupština ZKLAS
16.06.2012.
23.06.2012.
07.07.2012.
01.09.2012.
08.09.2012.
13.10.2012.
„Gornjačka”
Beograd
20.10.2012.
26-28.10
2012.
27.10.2012.
DAN KLUBA
„Grbavica”
„Vršačka kula”
Novi Sad
Vršac
01.09.2012.
15.09.2012.
ŠAH TURNIRI
„Skela”
„Mladost”
Beograd
Novi Sad
01.09.2012.
22.09.2012.
DRUŽENJE SA NOVOSADSKIM KLA
Izlet na Avalu
Beograd
17.06.2012.
* Duško Radović:
Tako je malo ljubavi meñu ljudima. Ko ume da
voli, ne bi trebalo ništa drugo da radi.
-2-
Beogradski bilten broj 5
STRUČNI RAD
UVID U ALKOHOLIZAM
Jedan od glavnih zadataka socioterapije u
lečenju i rehabilitaciji predstavlja osposobljavanje pacijenta da realizuje što je moguće više
svoja osećanja vezana za pojedine situacije i
sadržaje. U praksi se ovaj cilj skoro redovno
komplikuje jer površinski stavovi i osećanja
nisu uvek oni stvarni izvori motivacije njegovog
ponašanja. Svrha socioterapije je, pre svega, da
oslobodi pacijenta za ispoljavanje onih dublje
maskiranih osećanja, pravih skrivenih motiva
njegovog ponašanja.
Kako je sam pacijent vodič kroz svoj problem,
terapeut mora da ume da sluša osećanja, a
sadržaj da prati. To prepoznavanje ide
racionalno, ali dobar deo se odnosi i na
intuitivne sposobnosti terapeuta.
Kada pacijent ispoljava negativna osećanja
uperena protiv drugih ljudi, za terapeuta to ne bi
smelo da predstavlja veliki problem, ali kada su
ta osećanja uperena protiv samog pacijenta,
protiv terapeuta i protiv terapije u celini,
terapeut ne sme da iznosi kontra argumente
kojima bi uveravao pacijenta da je na „pogrešnom putu”, već mora da stvori atmosferu u
kojoj će pacijent osetiti da je sve to terapeut
„čuo” i da je njegova osećanja bez panike i sa
razumevanjem prihvatio. Posle ove faze
negativnih osećanja terapija kreće unapred.
Nema sumnja da će se u toku terapije javiti i
druga osećanja, kao što je ambivalencija i
slično. Za otkrivanje ovih osećanja terapeut
mora da ima posebno izoštren sluh i dobro
racionalnu koncentraciju kako se ne bi
preskočila ova osećanja.
U svakoj terapiji, pre ili kasnije, doći će do
pozitivnih i negativnih osećanja, ne samo prema
terapeutu, nego i prema procesu terapije, kao
reakcija na potrebu sopstvenog menjanja koje
je, u suštini, mučno. Doživeti svoja osećanja,
dugo potiskivana i zamagljena raznim odbrambenim mehanizmima, predstavlja za pacijenta
teškoću, ali i oslobañanje od njih - poseban
kvalitet psiholoških promena, novi kvalitet
percepcije, svakako neodoljiv od katarze, što
zapravo predstavlja uvid.
Uvid znači pacijentu novi sistem percepcije,
koji daje potpuno novo značenje dotadašnjih
iskustava individue. Pacijent sagledava nove
jun 2012.
odnose izmeñu uzorka i posledica, dolazi do
novih shvatanja značenja svojih simptoma i
svog ponašanja. To je proces u kojem pacijent
postaje dovoljno slobodan i snažan da sagleda
stare činjenice u novom svetlu, da otkrije druge
odnose meñu starim stavovima i da se osposobi
da primeni u praksi to svoje novo saznanje.
Jedan uvid samo je prva stepenica izmeñu novih
kojima se u terapiji pacijent kreće ka potpunom
samorazumevanju.
U svemu ovome uvek treba imati na umu da
pacijent uvid postigne sam, jer se uvid ne može
nametnuti i on će pristazti spontano, a kada se
javi, treba ga konstatovati i realizovati isto kao i
osećanje. Terapeut treba da se uzdržava od
interpretacije ponašanja pacijenta za vrme
seansi. Naročito ako nije siguran da će njegova
interpretacija predstavljati doprinos u sticanju
uvida. Najbolje je da se interpretacija oslanja na
stavove koji su od strane pacijenta već
realizovani, odnosno konstatovani i prihvaćeni.
Ako se desi da pacijent interpretaciju terapeuta
odbaci i ne prihvati je - to se mora mirno
prihvatiti i ne treba se upuštati u dokazivanje
ispravnosti interpretacije, jer je to znak da je do
uvida došao terapeut, a ne njegov pacijent.
Šta je u stvari uvid
Razni autori definišu uvid na više načina. Neki
tvrde da je to reorganizacija perceptivnog polja.
Drugi da to predstavlja uviñanje novih odnosa.
Kod
trećih
je
momenat
intergracije
akumuliranog iskustva. Ima i onih kojima uvid
predstavlja reorganizaciju selfa.
Ova sva stanovišta su uglavnom tačna jer
predstavljaju novi način gledanja na stvari.
Meñutim, moramo istaći da se u praksi
pokazalo da najveći broj intelektualnih uvida,
bez odgovarajućeg emocionalnog oslobañanja,
ostaje nezavršen posao. Znači, za jedan uvid je
potrebna kako intelektualna sposobnost
uviñanja, tako i emocionalna sposobnost za
uviñanjem. Zato su spontani uvidi pacijenata
mnogo kvalitetniji i uspešniji. Značajan deo
uvida je prihvatanje samoga sebe uočavanjem
svojih impulsa, negiranje osećanja koja su
socijalno neprihvatljiva, uviñanje odnosa
izmeñu stvarnog sebe i onoga kakvim je sebe
ranije video. Pacijent je u stanju da bolje poveća
svoje iskustvo i izvuče realne pouke iz njega.
Stvaran uvid uključuje u sebe realan i pozitivan
-3-
Beogradski bilten broj 5
izbor ciljeva, koji će ga sa ispunjenjem ubuduće
potpunije zadovoljavati. Uvidom se jasno
sagledava razlika izmeñu svojih ranijih
satisfakcija i satisfakcije koje pruža ponašanje
zrelije ličnosti.
I na kraju, značajno je istaći, da je svaki čovek u
stanju da primi sugestiju svog terapeuta, ali na
žalost, on ostvaruje akciju kao da ima potrebu
da je onemogući. Sprovodi je sa pola srca da bi
kasnije bio razočaran njenim neuspehom. Za
nametnute sugestije je karakteristično odlaganje
početka akcije. Svaka pozitivna akcija za koju
je pacijent zainteresovan ima odreñen značaj za
razvoj samostalnosti i predstavlja manji ili veći
oslonac daljoj terapiji i rehabilitaciji.
Jovica Potrebić,
dipl.soc.radnik, spec.reh.socioterapije
ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI KLUBOVA
35 GODINA KLA „VRŠAČKA KULA”
21. aprila 2012. godine u prostorijama Specijalne
bolnice „Dr Slavoljub Bakalović” u Vršcu, KLA
„Vršačka kula” je svečano obeležio 35 godina
rada, u prisustvu gostiju iz 10 klubova.
Posle prigodnog literarno-muzičkog programa u
izvoñenju članova kluba i odlomka iz
monodrame „Novosti iz našeg sokaka” akcenat
radnog dela skupštine stavljen je na rad klubova
u Srbiji u današnjim uslovima, nedovoljnu brigu
društva o problemima bolesti zavisnosti.
U diskusiji su predstavnici klubova iznosili
probleme sa kojima se susreću u radu uz opštu
konstataciju da se klubovi moraju dovijati na
sve moguće načine kako bi opstali u radu.
U nastavku izabrano je novo rukovodstvo kluba
za naredni period.
Nakon zakuske, rastali smo se uz želje
domaćinu da nastavi sa uspešnim radom.
Srñan Bukvić, KULA „Zdrav život”
KLA DUNAV - GODIŠNJA SKUPŠTINA
U Novom Sadu 12.05. 2012. održana je 16.
godišnja skupština KLA „Dunav”. Prisutno je
bilo 13 gostujućih klubova.
Nakon izveštaja o radu u kojem je kao glavni
problem istaknuta velika fluktuacija članova mnogo ih doñe tokom godine, a mnogo ih i ode,
jer u klub dolaze direktno po uspostavljanju
apstinencije, i problemi oko nabavke materi-
jun 2012.
jalnih sredstava za funkcionisanje kluba,
predsednik kluba Darko Janković je zbog
opravdanog izostanka terapeuta kluba, pročitao
rad dr Miilene Kišdobranski na temu: „Akutno
pijano stanje, akutno trovanje alkoholom”.
U diskusiji su učestvovali članovi klubova
iznoseći svoja iskustva.
Srñan Bukvić, KULA „Zdrav život”
„VREME ČASTI I PONOSA”
Borbeni duh protkan dilemema, slutnjama
ponosom proteže se kroz pozorišnu predstavu
„Vreme časti i ponosa” u izvoñenju Narodnog
pozorišta iz Beograda koje je posetila grupa
lečenih alkoholičara sa saradnicima iz 5 klubova beogradskog regiona, u utorak 24.4.2012.
U prepunoj sali ruskog doma odigrana je sjajna
predstava koja govori o vremenu pred
odlučujuću bitku za Solunski front gde treba
sačuvati svakog ranjenika, svoj dom i državu,
naročito onda kada nevolja ne ide kroz šumu
nego kroz ljude, odzvanja molitva vojvode
Mišića – Bože odagnaj svaku patnju, Bože bar
malo pritvori vrata pakla od nas, spasi duše
mojih drugova, spasi Srbiju. Tu je i podrška
vojvode Stepe Stepanovića koji bi da posluša
naredbu kralja i da spase narod. Spas dolazi od
ruskog cara koji je svojim ultimatumom pomogao da prema Srbiji „plovi laña Francuska”.
Sva počast i zasluge pripale Živojinu Mišiću,
pozdravio je na kraju i sam kralj kada je došao
kod bolesnog Mišića i počasnim plutonom
ispratio ovog velikana koji je umro na
Jovanjdan 20. januara 1921.
Ono vreme stradanja i bola biće zapamćeno kao
vreme časti i ponosa. Dobro došli u Ruski dom!!!
Saradnik u lečenju, član KAA“Skela”,
Jagoda Simić
-4-
Beogradski bilten broj 5
OBILAZAK MANASTIRA KOSMAJA I
OKOLINE
U nedelju 20. maja osvanuo je lep sunčan dan i
okupili smo se ispred železničke stanice
Beograd da u organizaciji Odbora za meñuklupsku saradnju KLA za region Beograd
krenemo autobusom na planirani prolećni izlet:
Poseta manstirima na Kosmaju i okolini
Beograda.
Bilo nas je 20 članova iz 5 klubova, meñu
kojima je bilo dvoje dece. Voña puta bio je
Srñan Bukvić. Udobno smo se smestili u crveni
minibus i u planirano vreme, u 09.00 časova,
predvoñeni automobilom Srñana Bukvića u
kojem su se nalazila 4 učesnika izleta, krenuli
smo da napustimo beogradski asfalt i
saobraćajnu gužvu.
Nakon kraće vožnje vijugavim putem kroz
osunčane zelene obronke i proplanke, stigli smo
do divne borove šime i čistine gde smo ugledali
manastir Sveta Petka u Sibnici. Nismo zatekli
starešinu manastira ali smo kulturno ušli u mali
jednobrodni manastir sa jednim kubetom
(kupolom) i apsidom kod ikonostasa, pregledali
izložene ikone i unutrašnjost manastira.
Jasminka ðurić nam je pročitala kratak istorijat
manastira ispred manastirskog poseda. Posle
kraćeg zadržavanja oko, po narodnom
verovanju, lekovitog izvora Svete Petke 50-tak
metara iza manastira, nastavili smo put prema
Kosmaju i manastiru Pavlovac, u zaseoku
Koraćica. Kada smo stigli na parking ispred
manastira u jednom useku izmeñu dva brda u
čijem podnožju je vijugao potok okružen
šumum, začuñeno smo se zapitali: „Gde je
manastir?” On je bio nadomak nas, zaklonjem
strmom padinom i tamno zelenom borovinom.
Odavao je utisak da je skriven, pa je u narodu
zavladala zabluda da je tu kako ga Turci ne bi
pronašli i srušili. Starešina manastira Pavlovac
nas je posle kraćeg ljubaznog upoznavanja sa
istorijatom ovog manastira posvećenog Sv.
Nikoli, koji je izgrañen u XV veku, razuverio
rekavši da su sveta lica izabrala ovakvo mesto
radi ugodnog posvećivanju Bogu u miru tišine i
lepote prirode. Sam manastir je jednobrodna
grañevina sa jednim glavnim kubetom u obliku
osmougaonika i upisanim krstom i apsidom
(polukružna osnova) iza ikonostasa. Nakon
obilaska unutrašnjosti manastira i okoline
jun 2012.
napustili smo ovo divno mesto i uputili se ka
vrhu Kosmaja.
U autobusu smo zadivljeno komentarisali utiske
posete ovim manastirima i kroz šumovite
proplanke već se nazirao vrh Kosmaja gde se
uočavao
spomenik
posvećen
Prvom
kosmajskom partizanskom odredu. Stigli smo
do samog spomenika i tu nas je Jasminka
upoznala sa istorijatom ovog spomenika. Nakon
toga smo napravili dužu pauzu za ručak u
urñenoj okolini sa klupama i potom se uz pesmu
i gitaru družili, i primetio sam zadivljene
poglede posetilaca na našu grupu.
Na padinama Kosmaja posetili smo i manastir
Tresije sa divnim konakom i trpezarijom koji se
naprosto stopio sa zelenom padinom okoline u
kojoj je smešten.
Napuštajući Kosmaj oko 15,30h uputili smo se
ka Barajevu da obiñemo veštačko jezero
Duboki potok, nastalo od slivanja okolnih
rečica i istoimenog potoka pregrañenog branom
sa prelivnicom.
Posle kraćeg obilaska i razgledanja jezera koje
je dugačko oko 800 metara i široko na nekim
mestima i do 100 metara, uputili smo se u
manastir Rakovica nadomak Beograda, gde su
sahranjeni patrijasi Dimitrije i Pavle.
Pre ulaska u manastir upoznali smo se sa kraćim
istorijatom ove lepo ureñene grañevine, a zatim
se uputili u razgledanje samih objekata.
U Beograd smo se vratili u okviru planiranog
vremena i mi smo se prijatno osećali obogaćeni
jednim divnim sunčanim danom, ispunjeni
druženjem sa prijateljima i lepotom arhitektura i
istorije spomenika kulture, kao i prirode kroz
koju smo prošli.
Marinko Gregorčić, KULA „Zdrav život”
-5-
Beogradski bilten broj 5
JUBILEJ KA MLADOST
26.05.2012. održana jubilarna, 25. Skupština KA
Mladost, sa radnom temom: „Funkcija jetre”.
Prisutno je bilo 11 klubova gostiju.
Skupštinu je otvorio predsednik kluba Janika
Lukač, zatim je Pavle Damjanov pročitao
izveštaj o radu, da bi umesto terapeuta koji su
bili službeno odsutni, Ilona Čizmadija, član
kluba i saradnik u lečenju svog supruga,
prezentovala radnu temu skupštine, uz model
zdrave, odnosno obolele jetre.
Ana Marija Kaluñerović, dugogodišnji novosadski socijalni radnik i veliki pristalica rada
novosadskih KLA, iznela je svoje utiske o radu
kluba u prethodnih 25 godina, i poželela im
puno uspeha u budućem radu.
Domaćini su se potrudili da urede prostorije
kluba za ovu priliku, duž zidova su priredili
svojevrsnu izložbu ručnih vezenih i heklanih
radova članova kluba.
Bilo je prijatno videti klupske prostorije u
drugačijem svetlu.
Marinko Gregorčić, KULA „Zdrav život”
STKLA „NADA”
IZLET U ORGANIZACIJI STKLA
"NADA" IZ LAZAREVCA
Po planu i programu rada STKLA „Nada”
29.04.2012. godine održan je tradicionalni
prolećni izlet za članove kluba domaćina i goste.
Plan izleta je zbog kiše koja je padala nekoliko
dana pre izleta promenjen tako da je poseta
vodenici potočari u Županjcu odložena za neku
drugu priliku. Zbog ove situacije ručak i druženje
su održani na terenima SRC „Tamnava”.
Na izletu je učešće uzelo pet klubova: STKLA
„Gornjačka” sa šest članova, STKLA „VMA”
sa tri člana, STKLA „Železničar”, sa dva člana
plus jedno dete, petnaest članova kluba
domaćina plus devetoro dece, što sa četiri
učesnika iz KLA „Zemun” i tri vozača daje
ukupno čedrdeset tri učesnika izleta.
Polazak na izlet je kasnio zbog kašnjenja
članova KLA „Zemun” iz opravdanih razloga.
Sa petnaestak minuta kašnjenja krenuli smo
prema prvoj destinaciji, manastiru Ćelije.
Putovanje smo prekraćivali pričom i šalom i za
malo više od pola sata stigli smo na parking
odakle smo pešice nastavili prema manastiru.
jun 2012.
„Šetnja” je bila priča za sebe, dok su jedni
razmišljali kako će se nizbrdo spustiti do
manastira, drugi su već mislili o povratku koji
ce po njima biti mnogo teži. Meñutim,
dolaskom do manastira, očarani njegovom
lepotom, svi smo zaboravili na umor. Posle
osveženja vodom iz manastirske porte, u crkvi
smo upoznati sa istorijom manastira. Paljenjem
sveća i zajedničkim slikanjem završili smo
posetu i krenuli natrag ka autobusu.
U manastiru Lelić smo naišli na neprijatnu
situaciju pošto je jedna politicka partija držala
miting ispred samih vrata manastira, tako da
smo morali da sačekamo dok oni završe kako
bismo ušli u manastir. To vreme izletnici su
iskoristili da u prodavnici kupe ponešto od
stvari koje prave monasi. U manastirskoj porti
koja je bila ispunjena posetiocima osvežili smo
se sokom i kiselom vodom, nakon čega smo
krenuli prema SRC „Tamnava” na zajednički
ručak i druženje. Izlet je završen po planu oko
sedamnaest časova i po mišljenju učesnika,
protekao je u terapijskim uslovima.
Dejan Milošević, STKLA „Nada”
UTISCI SA IZLETA
Druženje sa članovima ostalih klubova za mene
mnogo znači i doživljavam ga kao jedno veliko
iskustvo koje je svima nama potrebno. Osim što je
polazak kasnio, utiske nosim pozitivne. To isto mi
je potvrdila moja starija kćerka Vladana. Obišli
smo dva manastira koji imaju zanimljivu i dugu
istoriju. Uspon od 1800 metara koji smo prešli u
povratku iz manastira bio je težak, samim tim i
zadovoljstvo je veće. Zahvalio bih se u moje i
Vladanino ime KLA „Nada” Lazarevac na uspešnoj organizaciji izleta, sa porukom: „Novi susret
željno iščekujemo, sa nadom da će nas biti više.”
Jovan Mirković, STKLA „Železničar”
-6-
Beogradski bilten broj 5
STKLA „GORNJAČKA”
TRADICIONALNI IZLET NA AVALU
DRUGOG DANA VASKRSA
ili
Kad se lečeni zavisnici raduju
Kao i uvek i ove godine smo na izlet pozvali
sve članove beogradskih KLA, pacijente dnevne
bolnice i rehabilitacione grupe bračnih parova
koji se leče pri Specijalnoj bolnici u Gornjačkoj.
Na izlet su došli predstavnici klubova i to:
VMA, Zemun, Železničar, i gotovo svi članovi
STKLA „Gornjačka”. Odazvali su se i ostali
pozvani pacijenti, pa nas je na izletu bio ukupno
46 odraslih i 15-oro dece.
Zavisnost ume da bude tmurna i da tu tvoju
natmurenost proba da ostavi u čoveku zauvek.
Sreća pa kao i za zavisnost postoje lekovi i za
natmurenost. Oni najjednostavniji su i najefikasniji. Jedan od najsigurnijih i često oprobani
je druženje, i to druženje u prirodi.
Upravo ono koje smo mi, učesnici izleta,
demonstrirali na sebi i to tako što smo organizovali ovaj izlet. I delovalo je, od samog starta.
Posle okupljanja, u zakazano vreme u podnožju
planine, usledio je uspon kroz prolećnu šumu,
obučenu u prolećne mirise. Uz prolećne osmehe
i zadihanost, polako, ali sigurno, ušli smo u
prolećno raspoloženje.
Zato kada smo stigli do platoa tornja nije nam
trebalo mnogo ubeñivanja da se popnemo na
vrh, a posle i da pogledamo jednu u suštini
detinjastu, ali vrlo inspirativnu izložbu: Najveće
makete na Balkanu, koja predstavlja delove
Beograda, a kojoj društvo pravi i mnoštvo
raznih automobilčića i barbika. I ponovo su se
osmesi poreñali sami od sebe... Da li zbog
takmičenja u pikadu, bacanja kamena s ramena
jun 2012.
ili lakšeg treninga joge, koji je demonstrirala
jedna naša članica, a prihvatili su ga gotovo svi
učesnici izleta.
Tako osmehnuti i razdragani, detinje vedro,
proveli smo vreme od 10 do 16 sati, kada je
stigla kiša i komandovala: „Natrag za
Beograd!” Povinovali smo se, jer i povratak
lakše pada, ako smo se iskreno ismejali, izigrali,
pa i zdravo umorili. A mi smo to uradili, mnogo
puta, nesputano, kao deca, bez suvišnih
očekivanja na izletu na Avali. Tako je to kad
lečeni zavisnici rasteruju natmurenost ili bolje
reći raduju se, leče se.
Slobodan Aleksić i Igor Milatović,
STKLA „Gornjačka”
ŠAH TURNIR STKLA „GORNJAČKA”
U subotu 28.04.2012. godine održan je peti po
redu šahovski turnir STKLA „Gornjačka” u
prostorijama kluba. Od ove godine naš šahovski
turnir je memorijalnog karaktera i nosi naziv:
„Memorijalni šahovski turnir „Dimitrije Mita
Borkanov”, u znak sećanja na člana našeg kluba
koji je preminuo a bio je istaknuti član našeg
kluba i šahovske sekcije. Na turniru u
takmičarskom delu učestvovalo je 5 klubova, a
dva kluba su bila u svojstvu gostiju jer nisu
imali takmičarsku ekipu.
Pobednik
turnira
je
klub
„VMA”,
drugoplasirani je klub „LAV”, a trećeplasirani
je „Gornjačka”. Šahovski turnir je protekao u
dobroj organizaciji, fer i korektnom nadmetanju
i nadasve lepom druženju. Sve ekipe su dobile
zahvalnice za učestvovanje na turniru. Po
završetku takmičarskog dela prireñena je
zakuska uz koju smo nastavili druženje sa
željom da ovakvih lepih dogañaja bude što više.
-7-
Boško Gligorijević, STKLA „Gornjačka”
Beogradski bilten broj 5
STKLZA „VMA”
PREDAVANJE PROF. DR TOMISLAVA
SEDMAKA NA KLA VMA
Dana 14. maja 2012.g. na KLA VMA održao je
predavanje uvaženi prof. dr Tomislav Sedmak.
Predavanju je prisustvovalo: 45 apstinenata (22
iz pet beogradskih KLA i 23 iz KLA
domaćina), načelnik Klinike za psihijatriju doc.
dr Radomir Samardžić, terapeuti našeg kluba
Marina Dimitrijević i Suzana Mošesku. Tema
predavanja je bila: „Smisao humanosti u KLA”.
Predavanje je trajalo 90 min, neprekidno,
koncentrisano, bez zastoja, brilijantno. Predavač
je uložio sebe u predavanje i dokazao da je u
punoj formi. Pažnja prisutnih bila je
maksimalna.Čuli smo, i kao uvek do sada
naučili, puno novih stvari i pojmova:
- o smislu humanosti u KLA;
- od „nehumanosti” (prisilnog lečenja) do
humanosti;
- o davanju i uzvraćanju;
- o korišćenju zdravog dela alkoholičarske
ličnosti; i još mnogo toga...
Posle predavanja zapaženu diskusiju imao je
doc dr Radomir Samardžić. Diskutovali su i
članovi klubova sa interesantnim zapažanjima
iz života i prakse.
Vasilije Milonjić , KLA VMA
OSVRT NA PREDAVANJA PROF. DR
TOMISLAVA SEDMAKA
Svim predavanjima o alkoholizmu, uvaženog
prof. dr Tomislava Sedmaka prisustvovao sam u
poslednje četiri godine. Za mene su ona uvek
drugačija, izuzetna, neponovljiva, jedinstvena,
nekad oštra i meñu najboljima u mom
dosadašnjem životu.
jun 2012.
To je utoliko značajnije, što prof. Sedmak to
čini u visokim godinama i što je duže vreme u
zasluženoj penziji.
Svaka njegova rečenica je nova misao i sve što
izgovori je važno, i ne uspevam da zapišem sve
najvažnije što je izgovorio.
On je primer za mlañe i starije ljude da se
radom sve rešava, da ne posustanu, da ne izgube
nadu, da iz svake situacije postoji izlaz.
Zato se divim prof. dr Tomislavu Sedmaku i
izražavam zahvalnost u ime KLA VMA i svoje
za sve što čini u borbi protiv alkoholizma na
užem i širem planu i za nov način života bivših
zavisnika od alkohola.
Ali, šta mi činimo za prof. Sedmaka, tj koliko i
kako uzvraćamo?
Vasilije Milonjić, KLA VMA
MEðUKLUPSKA SARADNJA
STKLZA VMA
Pored redovnih aktivnosti članovi kluba VMAu
protekla dva meseca uzeli su vidno učešće na
planu meñuklupske saradnje, što je vidljivo iz
sledećeg:
- dva šah turnira: „Lav” Valjevo 31.03.2012. i
„Gornjačka” 28.04.2012. godine;
- četiri godišnje skupštine drugih klubova i to:
„Skela”
07.04.2012,
„Vršačka
kula”
21.04.2012, „Dunav” 12.05.2012. i „Mladost”
26.05.2012. godine;
- izlet u organizaciji „Nade” - obilazak
manastira Lelić i Ćelije 29.04.2012.
- pozorišna predstava u Ruskom domu „Vreme
časti i ponosa” 24.04.2012. godine
U navedenim aktivnostima učestvovalo je u
proseku po 3 člana, što znači da je kroz navedene
aktivnosti prošlo oko 25 članova kluba.
U potpunosti smo zadovoljni načinom organizacije prihvata i izvoñenjem navedenih
skupština, turnira i izleta, a posebno rezultatima
koji su postigli naši prestavnici na šah
turnirima. Mišljenja smo da i ubuduće treba
nastaviti ovakve vrste druženja i još ih učiniti
raznovrsnijim i zanimljivijim. Nismo zadovoljni
što se jedan manji broj članova klubova
nevoljno opredeljuje za uzimanje učešća u
meñuklupskoj saradnji na čemu moramo raditi
ubuduće.
R.M, KLA „VMA”
-8-
Beogradski bilten broj 5
KAA „SKELA”
GODIŠNJA SKUPŠTINA KAA „SKELA“
U subotu, 7. Aprila 2012.g. u prostorijama
Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Dr
Laza Lazarević”, održana je 38. izborna
godišnja skupština. Skupštini su prisustvovali
predstavnici 11 klubova lečenih alkoholičara i
studenti Filozofskog fakulteta, Odseka za
sociologiju. Na skupštini je izabrano novo
rukovodstvo kluba: Nebojša Dimitrijević predsednik kluba, Dragan Jovanović – počasni
predsednik, Gorica Nikolić – sekretar i Gorica
Mladenović – zamenik sekretara.
Skupštinu je otvorio i pozdravio prisutne
direktor bolnice prof. dr Milutin Nenadović, a
zatim je sekretar kluba Gorica Nikolić pročitala
izveštaj o radu kluba u prethodnoj godini. Prof.
dr Petar Nastasić je održao veoma zanimljivo
predavanje na temu „Transgeneracijsko prenošenje alkoholizma”. Podeljena su priznanja
apstinentima za dužinu apstinencije i zahvalnice
klubovima za saradnju i učešće na skupštini.
jun 2012.
IZLOŽBA U RUSKOM DOMU
Članovi kluba „Skela“ su u okviru aktivnosti
sekcije za kulturno-zabavni život
posetili
izložbu slika posvećenu ruskom sveštenstvu u
izgnanstvu u pravoslavnim crkvama i
manastirima, koja je otvorena 18. maja 2012.
godine u prostorijama Ruskog doma u
Beogradu.
Prigodne govore održali su prvo domaćin
ruskog doma, zatim ambasador Rusije gospodin
Konuzin i na kraju predstavnik ruske
pravoslavne crkve.
Naime, 1921. godine srpski patrijarh Dimitrije
je ustupio deo svojih prostorija u Sremskim
karlovcima, te je rusko sveštenstvo, prognano
sovjetskom komunističkom revolucijom našlo
spas velikim delom u prijateljskoj Srbiji, i od
tada pa sve do dolaska ruskih vojnika u Srbiju
1944. godine Ruska crkva u izgnanstvu bila je
potčinjena Arhijerejskom sinodu čije je sedište
bilo u Sremskim Karlovcima. Zahvaljujući tome
sačuvana su brojni istorijski dokumenti i
duhovno nasleñe Ruske crkve.
Izložba je fascinantna i vredna pažnje. Svi
članovi kluba su veoma zadovoljni.
Planiramo da i dalje menjamo dosadašnje
obrasce ponašanja, polako se integrišemo u
socijalno okruženje, radimo na unapreñenju
kvaliteta življenja.
Milan Simić, KAA „Skela”
***
Svi se žale na slabo pamćenje, a niko na slab
razum.
* K. Čapek:
Borbu je stvorila priroda, a mržnju je izmislio
čovek.
* J. Čapek
Čovek je biće u suštini nezadovoljno sa
drugima.
Posle prigodnog muzičkog programa nastavljeno je druženje članova i gostiju kluba.
Nebojša Dimitrijević, KAA“Skela
* Tolstoj:
Čovek samo onda razume svoj život kada u
svakom čoveku vidi sebe.
-9-
Beogradski bilten broj 5
STKLA „ŽELEZNIČAR”
UTISCI SA PREDAVANJA PROFESORA
SEDMAKA
- iz ličnog ugla U skladu sa Planom rada za 2012. godinu, a na
našu veliku radost i zadovoljstvo, dana
10.04.2012.g. realizovano je unapred dogovoreno predavanje prof. dr sci med. Tomislava
Sedmaka, neuropsihijatra, predsednika stručnog
odbora Zajednice KLA Srbije, na temu
„Alkoholizam i sistemski odnosi obolelih”.
Predavanju je prisustvovao terapeut kluba
Stevan P. Brna, dipl.spec.pedagog, 17 članova i
1 kandidat za članstvo STKLA „Železničar“ i
16 članova STKLA „Gornjačka“.
Šta reći o samom predavanju? Svako
predavanje profesora Sedmaka je doživljaj za
sebe. Iz njega govori ogromno znanje, višedecenijsko iskustvo, a pre svega humanost i želja da
svaka izgovorena reč dopre do slušaoca i
dovede do stanja intezivnog razmišljanja o
ponuñenoj temi. Rečnik profesora je prilagoñen
za svakog slušaoca, bez obzira na stepen obrazovanja i opšteg znanja, a svaki deo predavanja
potkrepljen primerom iz višedecenijske prakse.
Psiho-terapeut koji vas svojim zanimljivim
izlaganjem vodi svo vreme, postižući da
nijednom slušaocu ne bude dosadno, a
dozirajući dužinu predavanja, da ne bude ni
zamorno ni za slušaoce ni za njega kao
predavača. Članovi našeg kluba su nepodeljenog mišljenja, da je predavanje izuzetno,
precizno i jasno, pa nisu imali dodatnih pitanja.
Meni se čini da posle profesorovih predavanja,
slušaoci ostaju pod uticajem provedene sugestije. Predavanje jednostavno ispunjava svakog
slušaoca ostavljajući ga bez daha i vraća ga
jun 2012.
mislima unazad, preispitujući sebe o postignutom tokom perioda lečenja.
Tema „Alkoholizam i sistemski odnosi
obolelih” otvara poglavlja alkoholičara u
vremenu kada je pio i odnosa koji su vladali u
porodici, na poslu i njegovom socijalnom
okruženju, poglavlje dolaska na lečenje i
sticanje uvida u svoj alkoholizam i popravljanje
narušenih odnosa, do perioda rehabilitacije i
resocijalizacije. U ovom poslednjem dolazi do
potpune pozitivne promene u odnosima unutar
porodice koja se leči, kao i promene u odnosu
na okruženje. U centru tih promena je lečeni
alkoholičar, koji sticanjem kompletnog uvida u
svoj alkoholizam, biva pokretač promena i
zauzima svoje mesto u porodici i društvu koje
mu pripada. Ja sam se po ko zna koji put vraćao
u period pijenja i narušenih odnosa u porodici,
period kada sam negirao da imam problem sa
pijenjem i mislio da vešto skrivam svoja
alkoholisana stanja od najbližih, što nije bilo
tačno. Sada srećan, što sam zajedno sa svojom
porodicom, zahvaljujući odličnom lečenju
Stručnog tima Zavoda i prijatelja uspeo da se
vratim na pravi put i ponovo postanem član
društva za pozitivan primer, a moja porodica je
na sigurnom putu ka potpunoj funkcionalnosti.
Motivaciju za stalno lično napredovanje i
napredovanje moje porodice, kao i napredak
kluba u kome stalno dajem svoj doprinos,
pronalazim radeći stalno na sebi i čvrstoj odluci
da do kraja života živim zdravim životom.
Milan Tešović, STKLA „ŽELEZNIČAR”
KLA „ZEMUN”
IZVEŠTAJ SA KVIZA KLA „ZEMUN”
Dana 24.04.2012. u organizaciji KLA “Zemun”
održan je tradicionalni kviz u prostorijama
našeg kluba. Pored domaćina u kvizu su
učestvovali i naši gosti iz STKLA „Železničar”
i STKLA „Gornjačka”.
Pitanja su podeljena u tri grupe: iz oblasti
poznavanja alkoholizma, iz opšte kulture i
slagalice. Na pitanja iz oblasti alkoholizma sve
tri ekipe odgovorile su bez greške. Posle
neizvesne borbe pobedila je ekipa iz STKLA
„Gornjačka”. Sve tri ekipe su pokazale zavidno
znanje iz svih oblasti. Posle kviza nastavilo se
sa druženjem, malim posluženjem i podelom
poklona pobednicima.
Davidović Ninoslav KLA „Zemun”
- 10 -
Beogradski bilten broj 5
KULA „ZDRAV ŽIVOT”
SUSRET SA JOVICOM POTREBIĆEM
09. aprila 2012. godine organizovali smo
druženje sa jednim od naših osnivača i
dugogodišnjim terapeutom kluba „Zdrav život”,
Jovicom Potrebićem. Povod je bila svečana
dodela Povelje koju je dobio od strane ZKLAS
kao zaslužan član, a povodom 35 godina
ZKLAS. Povelju je Jovici Potrebiću uručio
predsednik kluba, Slobodan Prekić.
U lepoj i prijatnoj atmosferi, Jovica Potrebić je
sadašnjim članovima kluba ispričao kako je bilo
u početku rada i Zajednice klubova, i kluba
„Zdrav život” i na koje je sve probleme nailazio
kao „pionir” terapeutskog rada, zajedno sa
Cicom Uskoković, našim sadašnjim terapeutom,
u klubu koji nije pri zdravstvenoj ustanovi.
Sve u svemu, druženje je proteklo fino, uz želje
pre svega za dobro zdravlje, i uz dogovor da
naše viñanje postane češće.
Kao i svakog ponedeljka, rastali smo se uz
stihove i muziku.
Srñan Bukvić, KULA Zdrav život.
jun 2012.
DRUŽENJE ČLANOVA KLUBA U
MELJAKU
U subotu 29. aprila 2012. godine svi mi, članovi
Kluba „Zdrav život” bili smo gosti na Meljaku
kod našeg člana Svetomira Ljubinkovića.
Ovakav izet je svima nama dobro došao jer smo
pobegli od svakodnevnog hodanja po asfaltu,
udisanja nečistog vazduha i stresa.
Sve to smo zamenili druženjem u prirodi. Sveta
se pokazao kao dobar i odgovoran domaćin, a
mi smo mu pomogli da sve odradimo planski, u
kom je svaki član kluba, zajedno sa terapeutom,
dao svoj doprinos.
Miris roštilja, pokošene trave, cvrkut ptica,
velika prostranstva sa zelenim livadama, sa
puno voćnjaka, bio je za nas praznik za oči i
dušu.
Zajednički ručak je bio odlično pripremljen.
Iskoristili smo priliku da u prirodi održimo
sastanak Kluba, na kojem smo svi izneli svoje
utiske i ojačali naš zdrav duh. Diskutovali smo
o problemima u klubu, o lepom ponašanju, i u
diskusijama članova kluba preovaladalo je
mišljenje da je ovakva vrsta aktivnosti poželjna,
da doprinosi boljem razumevanju, koriguje
ponašanje članova kluba, i podiže uzajamno
poverenje meñu članovima.
Uz osećanje da iza nas ostaje jedan divan dan i
nezaboravno druženje u pravoj seoskoj
prolećnoj idili, još jedamput smo pokazali
osećanje pripadnosti i složnosti u oceni da je
zdrav život prioritet i da će biti još dosta
ovakvih druženja.
Slobodan Prekić, KULA „Zdrav život”
- 11 -
Beogradski bilten broj 5
jun 2012.
ŠALJIVI KUTAK
* Šopenhauer:
Čovek je u suštini strašna i divlja životinja koja,
na svu sreću, živi u kolevci nazvanoj
civilizacija.
* Kineska poslovica:
Ljudi su kao kamenčići šljunka u gorskom
potoku. Tuku se i meñusobno glačaju
* Maksim Gorki:
Najveći poziv na zemaljskoj kugli jeste biti
čovek.
***
Čovek je proizvod sredine koja ga vaspitava, a
sredina je proizvod čoveka.
- O, pardon, gospoño.
Mislila sam da se to gospodin kupa.
* Lec:
Nema novih pravaca, postoji samo jedan: od
čoveka prema čoveku
* Montegoa:
U savršenom čoveku moraju biti uravnotežene
one trei stvari od kojih je čovek sastavljen: telo,
osećanje i razum.
* Remark:
Čovek je jači od sudbine dotle dok se ne preda.
To je staro vojničko pravilo.
- Da ste visoki dva metra i sedamdeset pet,
težina bi vam bila idealna.
* Bekon:
Navika je naviša vlast u čovekovom životu.
* Maksim Gorki:
Zlo je kad snaga živi bez razuma, ali nije dobro
ni kad razum živi bez snage.
* Paskal:
Laskanje je trgovina lažima zasnovanim na
koristi i uobraženosti.
* Oskar Vajld:
Biti dobar znači biti u harmoniji sa samim
sobom
- Halo, robna kuća, naručio sam crevo za
polivanje bašte, a ne ovo što ste mi poslali.
Aforizme i karikature izabrao R.M, KLA VMA
Tiraž 40 primeraka. Priprema i štampa: Klubovi ZKLAS Regiona Beograd
- 12 -
Download

Beogradski