Prisustvo na treningu sportsko penjačka sekcija februar 2014.
Prisutno penjača na treninzima:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Nedelja 02.02. – 26 penjača
Utorak 04.02. – 31 penjač
Četvrtak 06.02. – 34 penjača
Nedelja 09.02. – 30 penjača
Utorak 11.02. – 30 penjača
Četvrtak 13.02. – 30 penjača
Utorak 18.02. – 28 penjača
Četvrtak 20.02. – 32 penjača
Nedelja 23.02. – 26 penjača
Utorak 25.02 – 32 penjača
Četvrtak 27.02 – 29 penjača
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Mirko Kujundžić 1986. – 10 puta od 11 treninga u februaru 2014.
Nikola Kujundžić 1981. – 9 puta
Darko Janković 1989. – 11 puta
Nedeljko Tomanović 1980. – 9 puta
Ilija Tomić 1995. – 9 puta
Kristina Žeželj 1999. – 2 puta
Valentina Mačković 1997. – 11 puta
Sara Pirnat 1997. – 11 puta
Sabina Klbeček 1997. – 11 puta
Miloš Milenković 1987. – 8 puta
Iso Planić 1965. – 3 puta
Ištvan Kiš 1990. – 7 puta
Kornel Puzić 1990. – 7 puta
Nebojša Jurčić 1989. – 1 put
Mišel Kanzel 1990. – 8 puta
Milan Tomić 1989. – nije bio prisutan
Nikola Todorović – 7 puta
Aleksandar Planić – 1 put
Stela Latoš 2005. – 10 puta
Nebojša Obradović 2007. – 8 puta
Radivoje Jakšić 2005. – 7 puta
Oleg Petrekanović 2001. – 5 puta
Nora Bognar 2002. – 9 puta
Luka Matić 2001. – 11 puta
Sergej Žeželj 2001. – 8 puta
Jan Blagojević 2002. – 7 puta
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Dario Peić Gavran 2002. - 9 puta
Ognjen Zeković 2002. – 9 puta
Strahinja Vidaković 2001. – 11 puta
Viktor Pletli 2002. – 11 puta
Aleksandar Radulović 2002. – 10 puta
Danijel Čizmadija 2003. – 11 puta
Jovana Pupovac 2002. – 8 puta
Vuk Radivojev 2002. – 5 puta
Filip Puača 2004. – 11 puta
Jovana Vojvodić 2001. – 9 puta
Jelena Vojvodić 2001. – 9 puta
Radivoje Pupovac 1998. – 7 puta
Jovan Kiš 2007. – 7 puta
Nevena Deli – 6 puta
Danilo Deli – 9 puta
Dunja Burger – 2 puta
Članovi sportsko penjačke sekcije su takođe:
1.
2.
3.
4.
Viktor Steinfeld – trenutno nije aktivan
Enes Sulejmanović - trenutno nije aktivan
Milan Tomić – živi u Novom Sadu
Jelena Radovanović –član Spartaka živi u Valjevu penje za Spartak na takmičenjima
Download

Prisustvo na treningu sportsko penjačka sekcija februar 2014