2014-2015
w w w.izu .edu.tr
1
İçindekiler
İçindekiler
2
Başkan’dan .............………….............…………………………………………………………..............................………4
Rektör’den………………............…………………………………………………...............……...........................……...6
Vizyonumuz, Misyonumuz ve Değerlerimiz…....……………….……….................................……….................8
İZÜ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMLARI.......................................................................................11
Kayıt ve Kabul......…......…........…......…......…......…......…......…......…......…......…......…......…......…..........11
Danışmanlık......…......…......…......…......…......…......…......…......…......…......…......…......…........…..........11
Muafiyet Koşulları, Başvuru Usul ve Esasları......…......…......…......…......…......…..............…......…..........11
Seviye Belirleme Sınavı..…......…......….........….…......…......…................................................…......….......12
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı.....…......….........…......…......…......….....................................................…........13
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-öğretim Programları...…......…......…......................................…........13
Derslere Devam Zorunluluğu..…......…......…......…......…......…......….........................................….........14
HAZIRLIK SINIFI SINAVLARI VE BAŞARI DEĞERLENDİRME...….......…......................................…........15
Sınav Türleri.…......….........…......…......…......…......…......…......…..................................................….........15
Kısa Sınavlar.…......…..........…......…......…......…......…......…......….........................................…......…........15
Modül Sonu Sınavı..….........…......…................................................................................................…......16
Başarı ve Değerlendirme...…......…......…......….................................…......…......…......…......…......….......16
Başarısızlık Durumu.….........…......…..…......…......…......…......…......…......…......…......…......…......….........17
Sınavlarda Mazeret Hali, Sınav Sonuçlarının İlanı ve Sonuçlara İtiraz..................................................18
Çeşitli ve Son Hükümler Yaz Öğretimi.....................................................................................................18
ÜNİVERSİTE YAŞAMINIZDA İŞİNİZE YARAYACAK BİLGİLER..............................................................20
Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Şartları...............................................................................21
Yandal Programına Başvuru ve Kabul Şartları......................................................................................21
Üniversite İçi Yatay Geçiş.......................................................................................................................22
Öğrenci Değişimi.....................................................................................................................................22
Öğretim Süresi........................................................................................................................................23
Eğitim-Öğretim Yılı..................................................................................................................................23
Öğretim Programları ve Dersler..............................................................................................................23
Akademik Danışman...............................................................................................................................24
Dersler.................................................................................................................................................25
Ortak Zorunlu Dersler..............................................................................................................................25
Derse Devam Zorunluluğu......................................................................................................................25
Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı...............................................................................................................26
Ekleme, Bırakma ve Dersten Çekilme..................................................................................................28
Ders Muafiyeti.........................................................................................................................................28
Ders Başarısı ve Değerlendirme............................................................................................................28
Sınavlar ve Yarıyıl İçi Çalışmaları..........................................................................................................29
Sınav Programları ve Yeri......................................................................................................................30
Sınav Dönemi..........................................................................................................................................30
Sınav Şekli..............................................................................................................................................30
Sınav Notların İtirazı..............................................................................................................................31
Başarı Notunun Hesaplanması...............................................................................................................31
Puan Harf Notu (Başarı Notu) Dört Üzerinden Katsayısı.....................................................................31
Başarı Durumu........................................................................................................................................33
Ders Tekrarı ile İlgili Esaslar....................................................................................................................33
Ağırlıklı Not Ortalaması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması.................................................................34
İçindekiler
İçindekiler
Ön Lisans Diploması.............................................................................................................................34
Diploma Verilme Şartları, Diplomalar, Diploma Eki.............................................................................35
Kayıt Dondurma....................................................................................................................................35
Kayıt Sildirme.......................................................................................................................................36
İlişik Kesilmesi......................................................................................................................................36
Yüksek Onur ve Onur Öğrencileri..........................................................................................................37
Öğretim Ücreti......................................................................................................................................37
Disiplin................................................................................................................................................37
Burslar.................................................................................................................................................38
Bursunun Sona Ermesi.........................................................................................................................38
Tebligat ve Adres Bildirme..................................................................................................................38
Kimlik Kartı...........................................................................................................................................38
İETT Seyahat Kartı..............................................................................................................................39
Harçsız Öğrenci Pasaportu...................................................................................................................39
Bitirme Projesi ve Stajlar.....................................................................................................................39
Askerlik İşlemleri............................................................................................ ......................................40
BURSLAR VE İNDİRİMLER.................................................................................................................. 41
Tercih Bursu..........................................................................................................................................41
YGS-LYS Derece Bursu.........................................................................................................................41
Akademik Başarı Bursu........................................................................................................................42
Kardeş İndirimi.....................................................................................................................................42
Yöre İndirimi .......................................................................................................................................42
Yatay Geçiş...........................................................................................................................................43
Çift Anadal/Yandal...............................................................................................................................43
Kurucu Vakıf Bursu...............................................................................................................................43
Burslardan Yararlanma.........................................................................................................................43
KÜTÜPHANE.......................................................................................................................................44
KAMPÜSTE YAŞAM..............................................................................................................................46
Psikolojik Danışmanlık Birimi...............................................................................................................47
Sağlık Merkezi......................................................................................................................................47
Spor Alanları.........................................................................................................................................47
Kariyer Merkezi......................................................................................................................................47
Kitabevi, Kırtasiye ve Fotokopi Merkezi..............................................................................................48
Öğrenci Kulüpleri..................................................................................................................................48
Yemekhane, Kantin...............................................................................................................................49
Güvenlik............................................................................................................................................49
Servis Hizmetleri..................................................................................................................................49
Ring Seferleri........................................................................................................................................49
YURT ve KONAKLAMA........................................................................................................................50
ORGANİZASYON ŞEMASI....................................................................................................................52
Akademik Takvimi................................................................................................................................54
ULAŞIM ve KROKİ..............................................................................................................................58
3
BAŞKAN’DAN
Prof. Dr. Ramazan EVREN
Mütevelli Heyeti Başkanı
baskan@izu.edu.tr
4
Sevgili Gençler,
Öncelikle, üniversite tercihinizde isabetli karar verdiğiniz için sizi ve ailenizi kutluyorum. Zira bu
seçiminizle sizler, iyi eğitimli, donanımlı, gelecekle ilgili hedefleri ve idealleri olan, erdemli ve lider
insanlar yetiştirmeyi misyon edinmiş bir üniversiteye, İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ’ne
kaydınızı yaptırdınız. İstikbaliniz açısından tarihi bir adım atmış ve önemli bir başarı imkânı yakalamış
oldunuz. Üniversitemizin bu misyonunu gerçekleştirmesinde sizlerin çok önemli rolü olduğunu baştan
hatırlatmak istiyorum.
Kaliteli bir eğitim için hertürlü imkanın seferber edildiği üniversitemizde yüzde yüz başarı elde etmeniz
için bazı önemli konulara dikkat etmenizde sizler için büyük yararlar var. Bir taraftan derslerinize devam
hassasiyetini mutlaka gösterirken diğer taraftan derste hocalarınıza sorular sorarak ve onların sordukları
soruları cevaplandırarak derslerin etkileşimli ve dinamik bir ortamda geçmesine katkı sağlamalısınız.
‘Dersi derste anlamaya’ çalışmalı ve asla ‘anlamayı’ sonraya bırakmamalısınız. Bu size, konuları tam
anlamadan ve ezberleyerek değil, düşünerek, analiz ederek, kıyaslayarak ve ‘kalıcı olarak’ öğrenmenizi
sağlayacak ve öğrendiklerinizi farklı alanlarda başarı ile uygulamanın yollarını açacaktır.
Bu yöntem sizlere eğitim hayatınızda çok şey kazandıracaktır. Derslerdeki bu konsantrasyonunuz
sonucunda konuları daha iyi kavradığınız için, tasarruf ettiğiniz zamanlarınızı kişisel gelişiminizi
sağlayacak bir çok sosyal faaliyet ve etkinlikte kullanma imkanı bulacaksınız. Kitap okumaya, sinema
ve tiyatroya gitmeye, öğrenci kulüplerinde çalışmaya, muhtelif organizasyonlarda görev almaya, özetle
kişisel gelişiminizi sağlamaya daha fazla fırsatınız olacaktır. Bunun için yapmanız gereken tek şey,
konuları ders işlenirken anlamaya odaklanmanız.
Bu arada üniversitemiz, sosyal hayatınızda sizi daha güçlü ve donanımlı kılmak için isteyen öğrencilere
kendi alanlarının dışında dersler seçme imkanı da sağlayacaktır.
Sevgili Öğrenciler,
Üniversitemize kaydolduğunuz andan itibaren İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İZÜ)
Ailesi ve takımının bir üyesi oldunuz.
Bizler Mütevelli Heyeti, üniversite yöneticilerimiz, akademisyenlerimiz ve idari personelimizle birlikte
sizlere en iyi eğitim öğretim ortamını hazırlayarak; sizler de bu büyük ailenin en önemli üyeleri ve
GELECEĞİ olarak üzerinize düşen her gayreti göstererek, bir takım ruhuyla, hedeflerimizi birlikte
yakalamaya çalışacağız.
Sizleri ülkemizde ve tarihi hinterlandımızda her alanda değişimin, gelişimin ve yönetimin öncüleri olarak
görmeyi arzu ediyoruz.
Yine sizleri, okurken de mezun olduktan sonra da İZÜ Ailesi’nin bir ferdi olmaktan büyük haz duyan,
kendi alanında en iyiler arasında olan ‘Erdemli Güzel İnsanlar’ olarak yetiştirmek istiyoruz.
Gayret bizden, netice Allah’dandır.
Yeni eğitim ve öğretim yılımızın hepimize hayırlı olması dileklerimle.
5
REKTÖR’DEN
Prof. Dr. Mehmet BULUT
Rektör
rektor@izu.edu.tr
6
Sevgili öğrencimiz;
Hayatınızı şekillendirecek en önemli dönemin başlangıç noktasına, güçlü akademik kadro
ile kampüs hayatını bir araya getiren Üniversitemize hoş geldiniz.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, kurucu vâkfımızdan gelen eğitim geleneğini
nitelikli akademik kadrosu ile bir araya getirerek ülkemizin geleceğine katkıda bulunmak
amacıyla kurulmuştur. Medeniyetimizin değerlerini özümseyen, bilim üreten, insanlığa
hizmet eden, donanımlı, geleceği şekillendiren, erdemli ve lider insanlar yetiştirmek
amacıyla yola çıktık. Uluslararası akademik platformda kendini ispatlamış, deneyimli
ve donanımlı akademisyenlerimizle kariyerinizde üst basamaklara çıkmanız için sizlerin
yanında olacağız.
Mezunlarımızın iş hayatına çabuk adapte olması için, sıkı bir üniversite-sanayi iş
birliği içerisindeyiz. Öğrencilerimizin her türlü iş çevresi ile dünyanın köklü şirketlerini
tanımaları ve iş bulmaları konusunda her zaman yanlarında olacağız. Ayrıca kendi özgür
düşünceleriyle akademik çalışmaya yönelmek isteyen öğrencilerimize de daha üniversite
yılları sona ermeden ciddi imkânlar sunacağız.
Sevgili öğrenciler,
Yapmış olduğunuz tercihler, bunun sonucunda alacağınız iyi eğitim ve çalışma azminiz
geleceğinizi şekillendirir. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini tercih ederek güvenli
gelecek için önemli bir adım attınız. Hedefimiz, sizlere en iyi eğitimi verecek fiziki, teknik
ve akademik altyapıyı sağlamak ve sosyal bir ortamda çeşitli kültürel etkinliklerle sizleri
hayata hazırlamaktır. Bu kitapçıkta üniversitemizi daha iyi tanımanıza yardım edecek, hak
ve sorumluluklarınızı daha iyi anlayacağınız temel bilgileri bulacaksınız. Bunlar dışında
öğrenmek istediğiniz her türlü bilgiyi, üniversitemiz ilgili birimlerinden alabilirsiniz.
Sizlere, bir kere daha üniversitemize hoş geldiniz diyor, yükseköğretiminizin verimli
geçmesini temenni ediyorum.
Başarılar dilerim
7
Vizyonumuz;
Akademik ve fiziki alt yapısı ile öne çıkan, mezunları tercih edilen, yayınları başvuru
kaynağı olan ve üniversitelerimiz arasında ilk yedide yer alan bir araştırma üniversitesi
olmak.
Misyonumuz;
Medeniyetimizin değerlerini özümseyen, bilim üreten, insanlığa hizmet eden, donanımlı,
geleceği şekillendiren, erdemli ve lider insanlar yetiştirmek.
Değerlerimiz;
• Bilimsellik
• Özgünlük
• Sürekli Gelişme
• Mükemmeliyet
• Buluşçuluk ve Yenilikçilik
• İnsan ve Öğrenci Merkezli Yaklaşım
• İddia Sahibi Olmak
• Özgürlük
• Değerlerimize Bağlılık
• Düşünceye Saygı ve Hoşgörü
• Toplumumuza ve İnsanlığa Değer Katma
8
9
ÖĞRENCİ İŞLERİ
10
İZÜ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMLARI
Kayıt-Kabul
1- Üniversitenin zorunlu hazırlık sınıfı olan lisans diploma programlarına yerleştirilen
öğrencilerin kayıtları öncelikle hazırlık sınıfına yapılır.
2- Üniversitenin zorunlu hazırlık sınıfı olmayan lisans diploma programlarına kayıt
yaptıran öğrencilerden isteyenlere kontenjan dahilinde bir yıl süreli yabancı dil hazırlık
programı uygulanır. Yabancı dil hazırlık programı süresi, normal öğretim süresine dahil
değildir ve ücretlidir.
Danışmanlık
1- Yabancı Dil Hazırlık Programında kayıtlı olan her öğrenciye, öğrencinin akademik
durumunu izlemek ve öğrenciye akademik konularda rehberlik etmek amacıyla ilgili
Hazırlık Programı Birim Koordinatörü tarafından bir öğretim elemanı danışman olarak
atanır.
Muafiyet Şartları, Başvuru Usul ve Esasları
1- Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan lisans diploma programlarına ilk
kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılan Yabancı Dil
Yeterlilik Sınavından başarılı olursa, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf sayılır ve
doğrudan kayıt olduğu lisans diploma programına devam eder.
2- Öğrenciler, zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak için ulusal veya uluslararası
sınav belgeleri ile başvuru yapabilir. Muafiyet talep eden öğrencilerden, ulusal veya
uluslararası sınavlardan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulu tarafından
oluşturulan “Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri” nde gösterilen “B2” Seviyesine eşdeğer
puan alanlar bu belgelerin orijinallerini kayıt süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na
teslim ettikleri takdirde, zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından muaf tutularak doğrudan
kayıt oldukları lisans diploma programlarına devam ederler.
11
3- En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak
konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında
eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar ilgili zorunlu yabancı dil
hazırlık sınıfından muaf tutularak kayıt oldukları lisans diploma programına devam
ederler.
4- İngilizce dışındaki yabancı dillerin hazırlık sınıfından muaf olmak için Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı’na teslim edilen ulusal ve uluslararası sınav belgelerinin geçerliliği ve
muafiyet uygunluğu ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun kararı ile belirlenir.
5- Üniversitede zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyeti için kabul edilen ulusal ve
uluslararası sınavların geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır.
6- Üniversiteye ilk defa kayıt olan öğrencinin başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık
sınıfından almış olduğu başarı durumunu gösteren belgesine istinaden, zorunlu yabancı
dil hazırlık sınıfı muafiyeti, ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
7- Yabancı Dil Sınavı, “Seviye Belirleme Sınavı” ve “Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı” olmak
üzere iki aşamada yürütülür.
Seviye Belirleme Sınavı
1- Üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilerin yabancı dil seviyeleri, Üniversiteye kayıt
yaptırdıkları akademik yılın başında Hazırlık Programı Birim Koordinatörü tarafından
yapılan Seviye Belirleme Sınavı ile belirlenir.
2- Seviye Belirleme Sınavından 100 üzerinden en az 60 puan alanlar, Yabancı Dil Yeterlilik
Sınavına girmeye hak kazanırlar.
3- Öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Programında hangi modüle yerleştirilecekleri, Seviye
Belirleme Sınav sonuçlarına göre Hazırlık Programı Birim Koordinatörü tarafından
belirlenir.
4- Seviye Belirleme Sınavına girmeyen öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında A1
(Breakthrough - Başlangıç) modülüne yerleştirilir.
5- Seviye Belirleme Sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.
12
Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı
1- Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı; öğrencilerin, dinlediğini anlama, kelime ve dil bilgisi,
okuduğunu anlama, yazılı ifade ve sözlü ifade bakımından dil beceri ve yeterliliğini ölçer.
2- Bu Yönerge hükümlerince belirlenen şartları taşıyan Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı
öğrencileri, Hazırlık Programı Birim Koordinatörü tarafından akademik yılın başında
yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına alınırlar.
3- Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler, zorunlu
hazırlık sınıfından muaf tutularak kabul edildikleri lisans diploma programlarına
başlamaya hak kazanırlar.
4- Yabancı Dil Yeterlilik Sınav sonuçları, sınavdan sonra en geç üç gün içinde ilan edilir.
5- Yabancı Dil Yeterlilik Sınavının geçerlik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.
6- Yabancı Dil Yeterlilik Sınavının tarihleri akademik takvimde belirlenir ve önceden ilan
edilir.
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-öğretim Programları
1- Yabancı Dil Hazırlık Programında, Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programı’na –Common
European Framework (CEF) uyumlu
A1: Breakthrough (Başlangıç),
A2: Waystage (Orta Altı),
B1: Threshold (Orta),
B2: Vantage (Orta Üstü),
C1: Effective Operational Proficiency (İleri) ve
C2: Mastery (Yeterli) olmak üzere altı farklı seviyedeki içerikten oluşan modül sistemi
uygulanır.
13
A
B
C
A1
A2
B1
B2
C1
C2
0-29
30-44
45-59
60-74
75-89
90-100
2- Yabancı Dil Hazırlık programı, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen akademik
takvime göre bir akademik yılda dört çeyrek olarak uygulanır. Her çeyrek, modül içi ve sonu
sınavlarıyla birlikte 190 saatten az olmamak üzere en az 8 hafta olarak programlanır.
3- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında her modül için haftada 24 ders saatinden az olmamak
üzere eğitim-öğretim yapılan yoğun bir yabancı dil programı uygulanır. Bu program
akademik yılın başında ilgili Yabancı Dil Hazırlık Programı Birim Koordinatörü tarafından
belirlenen ve Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programı (CEF) standartlarını karşılayan
bir kaynak kitap serisinin, materyal birimi tarafından hazırlanan ek materyallerle
desteklenmesi suretiyle yürütülür.
4- Modüllerin haftalık ders programları ve saatleri akademik yıl başlangıcında, Yabancı
Diller Koordinatörü ve Hazırlık Programı Birim Koordinatörlerinin ortaklaşa çalışmaları ile
belirlenir ve ilan edilir.
Derslere Devam Zorunluluğu
1- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında derslere devam ve her türlü ders faaliyetlerine (ödev, proje
vb.) katılmak zorunludur.
2- Bir modülde, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı derslerine % 85 devam zorunluluğu vardır.
Sağlık kurumlarından alınan rapor veya diğer benzeri belgelere dayalı devamsızlıklar % 15
oranındaki mazeret içinde değerlendirilir.
3- Herhangi bir modülde % 15 oranından fazla derse mazeretli ve/veya mazeretsiz olarak
devam etmeyen veya edemeyen öğrenci, “devamsız” sayılarak “başarısız” olur ve ilgili
modülü, devam eden çeyrekte tekrar eder.
14
4- Öğretim elemanları, her derste öğrencilere imza attırmak ve/veya elektronik kayıt
suretiyle derslere devamı takip ve kontrol eder. Öğrencilerin derse devam kayıtları haftalık
olarak dersin hocası tarafından öğrenci otomasyon programına işlenir.
HAZIRLIK SINIFI SINAVLARI VE BAŞARI DEĞERLENDİRME
Sınav Türleri
1- Öğrencinin akademik yıl içinde dil becerisinin gelişiminin takibi ve ölçülmesine yönelik
olarak kısa sınavlar ile bir üst modüle geçme şartını sağlamak ve modül yeterliğini
belirlemek için “Modül Sonu Sınavı” yapılır.
2- Sınavlar, kâğıt üzerinde ve/veya bilgisayar ortamında, yazılı, sözlü veya hem yazılı hem
de sözlü olabilir.
3- Sınavların hazırlanmasını, teminini, uygulanmasını ve değerlendirilmesini Yabancı Diller
Koordinatörü ile koordineli olarak ilgili yabancı dilin Hazırlık Programı Birim Koordinatörü
yürütür.
4- Her türlü sınav ve ölçme uygulamasının seviyesi, Avrupa Dil Portfolyosu (ELP) ve
Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programı (CEF) modül sistemi öğretim çıktılarına uygun
olarak belirlenir.
Kısa Sınavlar
1- Kısa sınavlar her modülde toplamda en az 4 (dört) adet olmak üzere, Hazırlık Programı
Birim Koordinatörü yönetiminde, dersleri veren öğretim elemanları tarafından hazırlanır,
uygulanır ve değerlendirilir.
2- Kısa sınavların programı önceden ilan edilmez; herhangi bir gün ve herhangi bir ders
saati içinde uygulanır.
3- Kısa sınavlar; internet tabanlı sınıf üzerinden test olarak, modül içi okuma ödevleri,
sınıf içi okuma konuları üzerine yazma vb. şeklinde de yapılabilir.
4- Kısa sınava giremeyen öğrenci için telafi sınavı ve/veya mazeret sınavı yapılmaz.
15
Modül Sonu Sınavı
1- Modül Sonu Sınavı, her modül için bir kere olmak üzere, akademik takvimde önceden
ilan edilen tarihlerde, Hazırlık Birim Koordinatörü başkanlığında o modülde ders veren
öğretim elemanlarından oluşan Sınav Komisyonu tarafından yapılır.
2- Modül Sonu Sınavları, dinlediğini anlama, dilbilgisi ve kelime bilgisi, okuduğunu
anlama, yazılı ve/veya sözlü ifade bölümlerinden oluşur.
3- Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci, o modülün sonunda yapılan Modül Sonu
Sınavına giremez.
4- Devam şartını yerine getirdiği halde modül sonu değerlendirmede gerekli ortalamayı
tutturamayan ve akademik yönden başarısız olan öğrenciler için tekrar etmeleri gereken
seviyede sınıf açılmaması halinde; modül sonu sınavlarının yapıldığı tarihlerde bu
öğrencilere kendi seviyelerinde Modül Sonu Sınavı verilir ve başarı durumları, Başarı ve
Değerlendirme başlığı altında belirtilen esaslar doğrultusunda yeniden değerlendirilir.
5- Modül Sonu Sınavları, sınavdan sonra en geç 5 (beş) gün içinde ilan panosunda, öğrenci
otomasyon sisteminde ve/veya Üniversitenin web sayfasında duyurulur.”
Başarı ve Değerlendirme
1- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı dil öğretiminde modül sonu değerlendirme esasına göre
başarı ölçümü yapılır. Modül sonu değerlendirmeye girebilmesi için öğrencilerin her çeyrek
bitiminde yapılan Modül Sonu Sınavı’nda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş)
puan almaları gerekir. Bu şartı yerine getirerek değerlendirmeye alınan öğrencilerin
modül sonu başarı notu; Modül Sonu Sınavının %50’si (yüzde elli) ve Kısa Sınavların
ortalamasının % 35’i (yüzde otuz beş) ile ödev, ders içi etkinlik ve/veya portfolyo
çalışması not ortalamasının % 15’i (yüzde on beş) toplanmak suretiyle hesaplanır. Modül
sonu başarı notu alt sınırı 70’dir (yetmiş). Modül sonu başarı notu 70 (yetmiş) ve üstünde
olan öğrenciler o modülü başarıyla tamamlamış olur ve bir üst modüle geçer.
16
2- B2 (Vantage – Orta Üstü) modülünü başarı ile tamamlayan öğrenciler yabancı dil
hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış sayılır ve kayıt yaptırdıkları lisans diploma
programına devam etmeye hak kazanırlar.
3- Üniversitenin Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına devam eden öğrencileri ile İsteğe
Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına devam eden öğrencilere, bu yönerge ile belirlenen
başarılı olma şartını yerine getirmeleri halinde, başarılı oldukları modülün seviyesini
gösterir “Başarı Sertifikası” verilir.
4- Üniversite’nin lisans programlarına kayıtlı oldukları süre içinde“İsteğe Bağlı Yabancı Dil
Hazırlık” sınıfını okuyup devam şartını yerine getirerek başarılı olan öğrenci, Üniversite’nin
yabancı bir dilde eğitim-öğretim yapılan bölümlerine YGS/LYS sınavı veya yatay geçiş ile 2
(iki) yıl içerisinde kayıt yaptırdığı takdirde Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı’ndan muaf olur.
Başarısızlık Durumu
1- Tamamen yabancı dil ile eğitim öğretim yapılan bölümlerin Yabancı Dil Hazırlık
Sınıfında birinci akademik yılın sonunda başarı şartını yerine getiremeyen öğrenci, B2
modülü başarıyla tamamlayana kadar Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına devam eder.
2- Kısmen yabancı dil ile eğitim öğretim yapılan bölümlerin Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında
birinci akademik yılın sonunda başarı şartını yerine getiremeyen öğrenci, takip eden
akademik yılın başında kayıtlı bulunduğu lisans diploma programına devam eder. Ancak
mezun olabilmek için, bu yönergenin 9 uncu veya 11 inci maddesinde belirtilen ilgili
yabancı dilden yeterlilik şartlarını yerine getirmek zorundadır.
3- Üniversitenin eğitim öğretim dilinin Türkçe olduğu lisans diploma programlarına kayıt
yaptıran ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına devam eden öğrenciler, Yabancı Dil
Hazırlık Sınıfının bu yönergede belirlenen başarılı olma şartını yerine getirmeseler dahi,
kayıtlı oldukları lisans diploma programlarına devam eden akademik yılda başlarlar.
4- Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı öğrencisi, yabancı dil hazırlık sınıfına devam
etmesine rağmen ikinci yarıyıl sonuna kadar B2 modlünü başarı ile tamamlayamaması
17
halinde, talebi üzerine, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, başka bir
üniversitede ya da bu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer
programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun
için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği
programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.
Sınavlarda Mazeret Hali, Sınav Sonuçlarının İlanı ve Sonuçlara İtiraz
1- Haklı ve geçerli nedenlerle Modül Sonu Sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini
sınav tarihini takip eden 5 (beş) gün içerisinde Yabancı Diller Koordinatörlüğüne yazılı
olarak bildirir. Mazeretleri danışmanı ve Hazırlık Programı Birim Koordinatörü tarafından
kabul edilenler, sınav hakkını Hazırlık Programı Birim Koordinatörlüğünce belirlenen
mazeret sınav döneminde kullanırlar.
2- Sınav Komisyonu, mazeret sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren 5 (beş) gün
içerisinde, Yabancı Diller Koordinatörlüğüne teslim eder.
3- Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren 5 (beş) gün içinde Hazırlık Programı
Birim Koordinatörlüğüne dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Daha
sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz üzerine sınav kâğıdı Hazırlık Programı Birim
Koordinatörü tarafından görevlendirilecek en az 2 öğretim elemanından oluşan bir
değerlendirme komisyonu tarafından, en geç 5 (beş) gün içinde incelenir ve sonuç yazılı
olarak Hazırlık Programı Birim Koordinatörlüğüne bildirilir.
Çeşitli ve Son Hükümler Yaz Öğretimi
1- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında yaz öğretimi, yoğunlaştırılmış bir modül programı şeklinde
uygulanır.
2- Yaz öğretimi, yıllık eğitim-öğretim ücreti dışında ayrıca ücrete tabidir. Yaz öğretimi
ücreti Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
3- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı yaz öğretimi modülü, modül içi ve sonu sınavlarıyla birlikte
190 ders saatinden ve 7 haftadan az olamaz.
18
19
ÜNİVERSİTE YAŞAMINIZDA
İŞİNİZE YARAYACAK BİLGİLER
20
Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Şartları
1- Öğrenci, Çift Anadal Programına Anadal Programının en erken üçüncü, en geç beşinci
yarıyılın başında başvurabilir.
2- Anadal diploma programındaki ağırlıklı genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00
olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20
’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilir.
3- İkinci anadal programı başvuruları bir dilekçe ile akademik takvimde ilan edilen
tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.
4- Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla
kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
5- Gerekli koşulları sağlayan başvurular, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili
fakültelere gönderilir. Çift Anadal Programı’na kabul işlemi, başvuranlar arasından en
yüksek ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) sıralamasına göre o programın yürütüldüğü
ilgili bölümün önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile yapılır.
Yandal Programına Başvuru ve Kabul Şartları
1- Öğrenci, Yandal Programına Anadal Programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın
başında başvurabilir.
2- Öğrencinin Yandal Programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not
ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.
3- Yandal programı başvuruları bir dilekçe ile akademik takvimde ilan edilen tarihlerde
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.
4- Yandal Programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili
dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
5- Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında,
senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır.
Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır, ilgili fakülte kurullarının ve üniversite
senatosunun onayına sunulur.
21
Üniversite İçi Yatay Geçiş
1- Üniversite bölüm/programlarına, üniversite içinden veya dışından yatay ve dikey geçiş
yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin esas ve usuller; “Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön
lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır.
2- Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, Akademik Takvimde ilan edilen
süre içerisinde yapılır.
3- Ağırlıklı Genel Not Ortalaması, ilgili program derslerindeki başarısı, mülakat sonucunda
oluşacak bölüm kanaati, farklı programa geçişte öğrencinin merkezî sınava girdiği yıl
itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezî
yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer
üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması bölüm/
program değiştirme kriterleridir.
4- Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil
etmemektedir.
Öğrenci Değişimi
1- Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki ve yurt içindeki
üniversiteler arasında yapılacak anlaşmalara göre, öğrenci değişimi çerçevesinde
Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl süreyle yurt içindeki veya dışındaki üniversitelere
öğrenci gönderilebilir ve bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir.
2- Bu süre içinde yurt içine veya yurt dışına giden öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam
eder ve bu süre eğitim süresinden sayılır.
3- Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerden öğrencinin aldığı dersler ve
bu derslerin başarı notlarının yansıtılması için gerekli işlemler, ilgili fakülte veya
yüksekokulun yönetim kurulu tarafından alınan intibak kararlarına göre Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
4- Öğrenci değişimi programlarına ve üniversiteler arasındaki anlaşmalara göre
Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere; Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile
22
18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları
Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümleri
uygulanır.
Öğretim Süresi
1- Normal öğretim süresi; hazırlık sınıfı hariç, lisans eğitimi için dört yıldır (sekiz yarıyıl).
Eğitim-öğretim Yılı
1- Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılları ile yaz öğretiminden oluşur.
2- Her yarıyıl en az yetmiş iş gününden oluşur. Ara, final, bütünleme ve mazeret
sınavlarının günleri bu sürenin dışındadır.
3- Üniversitede eğitim-öğretim, Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre
yapılır. Yaz öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara
göre yürütülür.
4- Resmi tatil günlerinde eğitim-öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, dersi veren birimlerce
önerilen ve Üniversite Yönetim Kurulunca uygun görülen ders ve sınavlar cumartesi ve
pazar günleri de yapılabilir.
Öğretim Programları ve Dersler
1- Üniversitede okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil zorunlu
dersleri ile birlikte, ilgili program için tespit edilen asgari eğitim-öğretim çalışmalarını
ihtiva eden ve tümüyle başarıldığında diploma almaya hak kazandıran eğitim-öğretim
çalışmalarının bütünü eğitim-öğretim programlarında gösterilir. Üniversitede eğitim ve
öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin gösterildiği bu
öğretim programlarına göre yapılır.
2- Bir bölümün eğitim-öğretim programı ve bu programlarda yapılacak değişiklikler bölüm
kurullarında hazırlanır ve fakültelerde fakülte kurulunun teklifi, yüksekokullar da ise
yüksekokul kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.
3- Üniversitede eğitim-öğretim; teorik dersler, seminerler, uygulamalar, projeler, stüdyo,
23
laboratuar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde
uygulama, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur.
4- Dersler elli dakika olarak yapılır. Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir.
5- Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuar saatlerinin
yarısının toplamından oluşur. AKTS’ye göre bir derse ait kredi değeri ilgili bölümün/
programın teklifi, fakülte/yüksekokul kurullarının kararı ile ayrıca belirlenir.
6- Dersler yarıyıl sürelidir. Programların bir yarıyıldaki ders ve uygulamaları ilgili birimin
teklifi, fakülte/yüksekokul kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile uygulamaya konulur.
7- Senato tarafından kabul edilmiş öğretim programına uygun ders programları, her eğitim
öğretim yarıyılı başında öğrencilere duyurulur.
8- Staj; eğitim-öğretim programının özelliklerine göre, yarıyıl aralarında yürütülen
ve öğrencinin edindiği bilgileri uygulama alanına aktarma kabiliyetini geliştirmeyi
amaçlayan, Üniversite dışı çalışmalardır. Staj uygulama esasları ilgili birimin teklifi üzerine
Senato tarafından belirlenir.
9- Bitirme tezi veya projesi; öğrencinin, istenen mesleki bilgi ve beceri düzeyine eriştiğini
gösteren ve danışman öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri nezaretinde yürütülen
kişisel veya grup halinde yapılan çalışmalardır.
10- Seminer; eğitim-öğretim programına ilişkin bir konu çerçevesinde, öğretim elemanları
ve öğrenciler tarafından hazırlanıp sunulan ve tartışmalı olarak geliştirilen çalışmalardır.
11- Eğitim-öğretim çalışmaları yükü; her yarıyıl eğitim-öğretim programında gösterilen
o yarıyıla ait eğitim-öğretim çalışmalarıdır. Bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitimöğretim çalışmaları yükü; öğrencinin isteği ve akademik danışmanının onayı ile
tamamlanır.
Akademik Danışman
1- Her öğrenci için ilgili bölüm başkanlığı tarafından tam zamanlı bir öğretim elemanı
danışman olarak görevlendirilir. Akademik danışman; öğrenciyi öğrenimi süresince izler,
lisans eğitim-öğretimi, ilgili mevzuat ve akademik performansı hakkında bilgilendirir,
yönlendirir ve öğrencinin diğer sorunlarıyla ilgilenir.
24
2- Öğrencinin derslere kaydolma, ders ekleme, bırakma ve dersten çekilme işlemleri
akademik danışman onayı ile yapılır.
3- Akademik danışmanın görevde bulunmadığı sürede yerine bakacak öğretim elemanı
ilgili bölüm başkanlığınca belirlenir.
4- Akademik danışman; onay verdiği ders seçme, ders ekleme-bırakma gibi işlemlere ait
öğrencinin de imzasını taşıyan belgelerin bir nüshasını arşivler.
5- Öğrencinin ilgili bölüm başkanlığına yapacağı herhangi bir konuya ilişkin yazılı
başvurusunda, danışmanın görüşü istenir. Fakülte/yüksekokul yetkili kurullarında
görüşülmek üzere bölüm başkanlığı tarafından gönderilen öğrenci dilekçelerinde de
danışman ve bölüm başkanlığı görüşleri aranır.
Dersler
1- Dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak
zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler ise öğrencinin önerilen dersler içinden seçerek
alabileceği derslerdir.
2- Seçmeli dersler, ilgili kurulun belirlediği esaslara göre her bölümün öğretim
programında tek tek veya grup olarak tanımlanmış seçimlik derslerdir.
3- Bir dersin alınabilmesi için daha önce alınmış ve başarılmış olması gereken derslere
ön şart dersleri denir, ön şart dersleri ve varsa diğer şartlar bölümlerin öğretim
programlarında gösterilir.
Ortak Zorunlu Dersler
1- 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ortak
zorunlu derslerden, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri;
zorunlu ve kredili ders olarak, haftada ikişer ders saati olmak üzere, iki yarıyılda okutulur.
Derse Devam Zorunluluğu
1- Üniversitede öğrencilerin tüm derslere, ders kapsamında olan projelere, atölyelere,
laboratuar çalışmalarına, uygulamalara, seminerlere devamı zorunludur. Bir yarıyıl içinde,
25
yabancı dil hazırlık sınıfı derslerine % 80, diğer programların tüm derslerine % 70 devam
zorunluluğu vardır. Ders kapsamındaki projeler, atölye, laboratuar, uygulama, seminer ve
benzeri çalışmalara devam zorunluluğu, fakülte veya yüksekokul kurulu kararları ile %
80’e kadar yükseltilebilir.
2- Her öğretim elemanı, derslere devam mecburiyetini bu esaslara göre kontrol eder.
3- Derslere devam mecburiyetini yerine getirmemiş öğrencilere ait her ders için bir
liste, akademik takvimde belirtilen derslerin bittiği gün dekanlığa/müdürlüğe verilir ve
sınavlardan önce ilan edilir. Bu öğrenciler, belirtilen dersten devamsız sayılır ve o dersin
sınavına kabul edilmezler. Başarısız sayılan bu öğrencilere NA notu verilir.
4- Milli takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde
Üniversite yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve
bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam
edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içinde
giremedikleri sınavlara, fakülte/yüksekokul yönetim kurullarınca belirlenecek tarihlerde
girerler.
5- Daha önce devam koşulu bir kere sağlanmış teorik derslerde devam koşulu aranmaz.
Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı
1- Öğrencilerin, her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenim
ücretini ödemeleri, kayıtlarını yenilemeleri ve akademik danışman desteği ile ders kayıt
işlemlerini yapmaları gerekir.
2- Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki kredili derslere normal
ders yükü, kayıt olduğu kredili derslerin tamamına yarıyıl ders yükü denir. Öğrenci, ilgili
yarıyıl için öğretim programındaki derslerden seçimini yaparak ve danışmanının onayını
alarak ders kaydını yaptırır. Çift anadal ve yan dal programlarında kayıtlı öğrencinin yarıyıl
ders yükü ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ders yükünün hesabında, derslerin
kredi değeri esas alınır.
3- Öğrenciler, kendi öğretim programına göre derslerine yazılmakla yükümlüdür.
Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları derslere
26
kaydolmak zorundadır. Ancak, bu durumdaki öğrencilerin yarıyıl ders yükü ilgili yönetim
kurulu kararı ile otuz üç krediye kadar arttırılabilir. Öğretim programından çıkartılan ve
açılmayan derslerin yerine ise, belirlenen diğer dersler alınır.
4- Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez ve
öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre, öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.
5- Mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme ve
ders kayıt işlemleri en geç ders ekleme ve bırakma dönemi sonuna kadar yapılabilir.
6- Mezun olabilmek için bütün derslerini başarı ile tamamlamış, ancak stajını veya bitirme
projesini tamamlayamamış öğrenciler, staj veya bitirme proje ücreti olarak, belirlenen bir
ders veya üç kredi ücreti ödeyerek kayıt yeniletmek zorundadır.
7- Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve AGNO’ları
en az 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler; akademik danışmanın onayı ile bu şartı sağladığı
her yarıyıl için üst yarıyıllardan en fazla iki ders, AGNO’ları 3.50 ve üzerinde olan öğrenciler
ise en fazla üç ders alabilirler.
8- Kendi öğretim programındaki derslere kayıt kurallarını öncelikli olarak sağlayan ve
AGNO’su en az 2.00 olan öğrenci, her yarıyıl öğretim programında bulunmayan en fazla bir
derse akademik danışmanın onayı ile kayıt yaptırabilir.
9- Öğretim programındaki bazı derslerden muaf olmak, önşart derslerini başaramamış
olmak, yarıyıl izni kullanmış olmak veya üniversitelerarası değişim programlarına
katılacak olmak gibi sebeplerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrencilere
akademik danışmanın onayı ile bir üst yıla ait yarıyıldan ders verilebilir. Ancak bu
öğrencilerin yarıyıl ders yükü bulunduğu yarıyıldaki normal ders yükünü geçemez.
10- Çift anadal ve yan dal programlarına kayıtlı öğrencilerin ders alırken haftalık ders
programında kısmen veya tamamen çakışan derslere birlikte kayıt yaptırmaları akademik
danışmanın onayı ve ilgili yönetim kurulu kararı ile olabilir.
11- Öğrencilere ait ders kayıt formları, her yarıyıl ders ekleme ve bırakma dönemi sonunda
akademik danışmanlar tarafından ilgili dekanlığa/müdürlüğe verilir, bu formlar ilgili
dekanlıklar/müdürlükler tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.
27
Ekleme, Bırakma ve Dersten Çekilme
1- Derslerin ekleme-bırakma işlemleri danışman onayıyla her yarıyılın başlangıcından
itibaren iki hafta içerisinde yapılır. Öğrenciler bu süre içerisinde kayıtlı oldukları derslerin
bir kısmını bırakabilir veya yenilerini ekleyebilir. Ders ekleme işleminde haftalık ders
programında çakışmayan derslerin seçilmesi zorunludur.
2- Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten
akademik danışmanlarının onayı ile çekilebilir. Bu durumda yarıyıl öğrenim ücretinden
herhangi bir iade yapılmaz. Öğrenciler, lisans öğrenimleri süresince en fazla dört dersten
çekilebilir.
3- Öğrencilerin bırakamayacakları ve çekilemeyecekleri dersler şunlardır:
a) İlk iki yarıyıla ait dersler.
b) Öğrencinin yazılmış olduğu tek ders.
c) Daha önceki yarıyıllarda hiç alınmayan veya alınıp başarısız olunan dersler.
Ders Muafiyeti
1- Daha önce Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir
yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olan öğrenci, o yükseköğretim kurumunda
alıp başarılı olduğu dersler için, ilgili dekanlığa/müdürlüğe not belgesinin aslı ve ders
içerikleriyle birlikte bir dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talep edebilir. Öğrenci,
muafiyet talebini derslerin başladığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde yapmak
zorundadır. Öğrencinin muafiyet talebi dekanlık/müdürlük tarafından oluşturulacak
intibak komisyonu tarafından değerlendirilir, ilgili yönetim kurulu tarafından intibakı
yapılarak karara bağlanır.
2- Ders muafiyeti verilen öğrenciler, ders alma kurallarına uygun olarak, muaf oldukları
kredi kadar, akademik danışmanın onayı ile üst yarıyıllardan ders alabilirler.
Ders Başarısı ve Değerlendirme
1- Öğrencilerin derslerdeki başarısının ölçülmesinde; derse devam, yarıyıl içi çalışmalar,
28
kısa, ara, final ve bütünleme sınavları değerlendirmeye katılır. Öğrencinin ders geçme
ve ham başarı notuna bu faktörlerin hangi oranda etki edeceği ve ölçme-değerlendirme
yöntemi o dersin müfredatında belirtilir ve yarıyıl başında dersin öğretim elemanı
tarafından ilan edilir.
Sınavlar ve Yarıyıl İçi Çalışmaları
1- Sınavlar; kısa sınav(lar), ara sınav(lar), final sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı,
tek ders sınavından oluşur. Bunlardan;
a) Kısa sınav(lar); yarıyıl içinde yapılan kısa süreli sınavlardır.
b) Ara sınav(lar); yarıyıl içinde, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde en az bir kez
yapılan sınav(lar)dır.
c) Final sınavı; yarıyıl sonunda, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde yapılan
sınavdır.
ç) Bütünleme sınavı; dersin okutulduğu yarıyıl sonunda, final sınavına girmek için bu
Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirdiği halde, herhangi bir sebeple final sınavına
gir(e)meyen öğrenciler ile final sınavı sonucunda başarısız olmuş öğrenciler için yapılan
sınavdır. Final sınavında geçerli olan başarı notu hesaplama usulü bütünleme sınavında
da uygulanır ve bütünleme sınavı notu final sınavı notu yerine geçer.
- Öğrenciler AGNO’larını yükseltmek için DD, DC notu aldıkları dersin bütünleme sınavına
girebilir.
- Yaz okulunda alınan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.
d) Mazeret sınavı; mazereti sebebiyle ara veya bütünleme sınavına giremeyen öğrenciler
için yapılan sınavdır. Sınavlara mazeretleri sebebiyle giremeyen öğrenciler mazeretlerini
belirten belgeyi bir dilekçe ekinde sınav tarihinden itibaren en geç beş gün içinde ilgili
dekanlığa/müdürlüğe verirler. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere
sınavların bitiminden itibaren on beş gün içerisinde mazeret sınavı yapılır.
29
e) Tek ders sınavı; mezuniyet için başarısız tek dersi kalan veya tek ders sınavına girerek
mezun olabilecek durumda olan öğrenciye, ilgili dekanlığa/müdürlüğe bir dilekçe ile
başvurması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile bütünleme sınavlarını takip eden on
beş gün içinde tek ders sınavı yapılır. Öğrencinin tek ders sınavına gireceği dersi, daha
önce almış ve devam şartını yerine getirmiş olması gerekir. Tek ders sınavında başarısız
olan öğrenci takip eden bütünleme sınav dönemlerinde bu haktan tekrar yararlanabilir.
Öğrencinin tek ders sınavından başarılı sayılması için en az CC notu alması gerekir.
f) Yarıyıl içi çalışmaları; yarıyıl içinde yapılan ders, laboratuvar ve atölye uygulaması, arazi
çalışması, ödev, proje, seminer, staj ve benzeri çalışmalardır.
Sınav Programları ve Yeri
1- Öğretim yılı başlamadan önce hazırlanan akademik takvimde tarihleri belirlenmiş olan
sınavların yeri, gün ve saatleri, dekanlık/müdürlükler tarafından sınavlardan en az iki
hafta önce ilan edilir.
2- Sınavlar, programda gösterilen yer, gün ve saatte Üniversite binalarında yapılır. Ancak
arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite
binaları dışında da yapılabilir.
Sınav Dönemi
1- Her yarıyıl derslerinin bitiminde bir sınav dönemi vardır. Sınav dönemi içinde ilgili
yönetim kurulunca kabul edilecek sebeplerle sınav yapılamayan günler kadar o yarıyılda
süre uzatımı yapılır.
2- Bitirme çalışması sınavı, sınav dönemlerini izleyen hafta içinde yapılır. Laboratuvar,
uygulama ve arazi üzerinde yapılması gereken derslerle, sınava girme hakkı bu
çalışmaların sonucuna bağlı olan derslerin sınavları bu çalışmaların bitiminde yapılabilir.
Sınav Şekli
1- Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersi veren öğretim elemanın talebi ve ilgili yönetim
kurulu kararı ile öğretim elemanı tarafından ders bilgi formunda da belirtilmek şartıyla
sınav sözlü, proje veya ödev olarak yapılabilir.
30
2- Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları düzenler ve yürütür. Görevli
öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde, sınavı kimin
yapacağına öğretim elemanının önerisi üzerine bölüm başkanlığınca karar verilir.
Sınav Notlarına İtiraz
1- Sınav notlarına itiraz, sınav notlarının ilanını takip eden beş gün içinde ilgili dekanlığa/
müdürlüğe bir dilekçe ile yapılır. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı
tarafından incelenir, herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme talebi,
öğretim elemanının başvurusu üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılarak
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
Başarı Notunun Hesaplanması
1- Üniversitede, öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında uygulama esasları Senato
tarafından belirlenen bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Öğrencilere, aldıkları her
ders için, aşağıdaki harf notlarından biri, dersin öğretim elemanı tarafından tercih edilen
değerlendirme sistemi esaslarına göre yarıyıl sonu harf notu olarak verilir.
Puan Harf Notu (Başarı Notu) Dört Üzerinden Katsayısı
90-100AA4.0
85-89BA3.5
80-84BB3.0
75-79CB2.5
70-74CC2.0
60-69DC1.5
50-59DD1.0
40-49FD0.5
00-39FF0.0
00-00DZ0.0
2- Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
31
a) EK (eksik) notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir
sebeple ders için gerekli şartları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir
olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten (EK) notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden
itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde
(EK) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde,
bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla (EK) notunun süresi bir
sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.
b) YT (yeterli) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan
öğrencilere verilir.
c) YZ (yetersiz) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden, lisans
programına hazırlık programında alınan derslerden veya öğrenci değişim programı
çerçevesinde alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.
ç) DV (devam ediyor) notu; kredisiz dersleri bitirmemiş, ancak başarılı olarak sürdürmekte
olan öğrencilere verilir.
d) DZ (devamsız) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini
yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (DZ) notu, not ortalaması
hesabında (FF) notu işlemi görür.
e) MU (muaf) notu; Senatoca belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet
sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilere verilir. (MU) notu ortalamaya katılmaz.
f) TR (transfer) notu; daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda öğrenim gören
öğrencilerin o yükseköğretim kurumunda aldıkları ve denkliği Üniversitenin ilgili yönetim
kurulu tarafından kabul edilen derslere verilir. Transfer notu ANO ve AGNO hesabına
katılmaz.
g) ÇK (çekildi) notu; öğrencinin ders alma-bırakma günlerinden sonraki beş hafta içinde,
danışmanın onayı ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır.
ğ) GM (girmedi) notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda GM notu alan
öğrenci mazeret veya bütünleme sınavlarına girerse, GM notu sayısal nota dönüştürülür.
Mazeret sınavlarına girmezse GM notu sıfıra dönüştürülür.
32
Başarı Durumu
1- Bir dersten YT, MU, TR, DD ve daha yukarı not alan öğrenciler, o dersten başarılı sayılır.
2- Bir dersten FF, FD, YZ ve DZ notu alan öğrenciler o dersten başarısız sayılır.
3- AGNO’su 2.00 ve daha yukarı olan ve öğretim programı dahilinde başarısız dersi
bulunmayan öğrenciler başarılı sayılır.
4- Lisans programındaki öğreniminin dördüncü yarıyılı sonunda AGNO’su 2.00’ın
altında kalan öğrenci sınamalı statüye geçirilir. Bu öğrenci, sınamalı statüden çıkmak
için öncelikle FF, FD, DZ, YZ veya ÇK notu aldığı dersleri tekrar etmek zorundadır. Ders
yükünün dolmaması durumunda ise daha önce DD veya DC notu aldığı dersleri tekrar
edebilir. Sınamalı statüdeki öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar beşinci ve daha
sonraki yarıyıllara ait dersleri danışmanın onayı olmadan alamaz.
5- Bölüm, fakülte, yüksekokul veya Üniversite birincilerinin belirlenmesinde; yatay veya
dikey geçişle gelen öğrenciler dahil başarı ortalamasının eşit olması durumunda, bütün
yarıyılları değerlendirmeye katılan öğrencilere öncelik verilir.
6- MU notu hariç, bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar,
arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar, staj ve
benzeri yarıyıl içi çalışmalarından ve yarıyıl sonu sınavından alınan notlar ile o dersin
başarı değerlendirme sistemine göre belirlenir. Açılacak derslere ait başarı değerlendirme
sistemi, her yarıyılın başlangıcından itibaren bir hafta içinde ilgili öğretim elemanı
tarafından ders bilgi formu ile ilan edilir.
7- Öğretim elemanı dersin başarı notunu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde
belirtilen süre içinde ilan ederek, sınav kağıtları ve diğer dokümanlarla birlikte ilgili
dekanlığa/müdürlüğe teslim eder.
Ders Tekrarı ile İlgili Esaslar
1- Bir dersten FF, FD, DZ, YZ veya ÇK notu alan öğrenciler; bu dersi, verildiği ilk yarıyılda
tekrar alırlar.
2- Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında, aynı dersin alınması zorunlu değildir,
33
bunun yerine bölüm tarafından uygun görülen aynı seçmeli gruptan olmak üzere başka bir
seçmeli ders alınabilir.
3- Öğrenciler, AGNO’sunu yükseltmek amacı ile daha önce almış ve başarmış olduğu
dersleri, danışman onayı ile tekrar alabilir. Öğrencinin not belgesinde almış olduğu son not
geçerli sayılır ve ders tekrarı yapılan yarıyılın ANO ve AGNO’sunu etkiler.
4- Normal öğrenim süresini tamamladığı halde ders tekrarı yapması gereken öğrenciler,
akademik takvime uygun olarak ders kaydı yaptırmakla yükümlüdür.
Ağırlıklı Not Ortalaması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması
1- Ağırlıklı not ortalaması (ANO) ve ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) hesaplanması
aşağıdaki şekildedir:
a- Ağırlıklı not ortalaması hesabında, öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin başarı notu
ağırlık katsayıları ile bu derslere ait kredi saatleri çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır
ve kredi saatlerinin toplamına bölünür.
b- Ağırlıklı genel not ortalaması hesabında, ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı bütün
derslerin başarı notu ağırlık katsayıları ile bu derslere ait kredi saatleri çarpılarak elde
edilen çarpımlar toplanır ve bu toplam, kredi saatleri toplamına bölünür.
c- Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.
Ön Lisans Diploması
1- Kayıtlı olduğu öğretim programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri ile Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup, AGNO’sunu en
az 2.00’ye çıkarmış olan bir öğrenciye müracaatı halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya
Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına
İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunun kararı
ile ön lisans diploması verilir.
34
Diploma Verilme Şartları, Diplomalar, Diploma Eki
1- Sekiz yarıyıllık bir programı, bu Yönetmelikte belirlenen sınav ve değerlendirme esasları
çerçevesinde, başarı ile tamamlayan ve ağırlıklı genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az
2.00 olan öğrencilere lisans diploması verilir.
2- Mezuniyet tarihi, ilgili yönetim kurulunun mezuniyete karar verdiği tarihtir.
3- Diploma tarihi; diploma ve eklerinin düzenlendiği tarihtir.
4- Diplomalar ilgili dekan/müdür ile Rektör tarafından imzalanır.
5- Diploma eki; diploma alan her öğrenciye, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara
göre düzenlenir ve verilir.
6- Diploma hazırlanıncaya kadar öğrencinin isteği üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.
Kayıt Dondurma
1- Öğrencinin kaydı; varsa önceki yıllara ve kayıt dondurulan yıla ait öğrenim ücretini
ödemek şartıyla ve haklı ve geçerli sebeplerle, ilgili yönetim kurulu kararı ile lisans
programlarında bir kerede iki yarıyılı geçmemek üzere en çok dört yarıyıl dondurulabilir.
Kayıt Dondurmaya İlişkin Esaslar Şunlardır:
a) Öğrencinin; hastalık, tabii afet, yurt dışında öğrenim görme, askerlik tecilinin iptali,
gözaltına alınma ya da tutuklanma ve benzeri haklı ve geçerli mazeretinin bulunması ve
bunu belgelendirmesi halinde kendisinin veya vekilinin başvurusu üzerine ilgili yönetim
kurulu kararı ile kaydı dondurulabilir. Ekonomik sebeplerle kayıt dondurmak isteyen
öğrencinin de, bu durumunu belgelendirmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile en çok
iki yarıyıl için kaydı dondurulabilir.
b) Öğrenci kayıt dondurma talebini bir dilekçe ile doğrudan ilgili dekanlığa/müdürlüğe
yapar. Öğrenci dilekçesine kayıt dondurma sebebine göre; sağlık raporunu, askerlik
belgesini, mülki amirden alınacak afet belgesini, yurt dışında öğrenim göreceğine dair
belgeyi veya benzeri belgeleri ekler.
c) İlgili yönetim kurulu kararında öğrencinin kayıt dondurma süresi belirtilir. Kayıt
donduran öğrenci, kayıt dondurduğu süre içinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz ve
sınavlara giremez. Bu süre, öğrencinin normal öğrenim süresinden sayılmaz.
ç) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorlayıcı bir sebebin yarıyıl ortasında meydana gelmesi
35
halinde, öğrenci o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır.
2- Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen bir sebeple izinli sayılması durumunda
kaydı dondurulur.
Kayıt Sildirme
1- Kayıt sildirmeye ilişkin usul ve esaslar şunlardır:
a) Kendi isteği ile Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrenci, bir dilekçe ve “İlişik
Kesme Formu” ile birlikte ilgili dekanlığa/müdürlüğe müracaat eder. Öğrencinin kaydı,
ilgili yönetim kurulu tarafından silinerek, ilgili birimlere bildirilir.
b) Yeni kayıt yaptıran veya kayıt yenileten öğrenci, Üniversiteden ayrılmak isterse; önceki
yılların ve içinde bulunduğu yarıyılın mali taahhüdünü yerine getirmek zorundadır.
c) Kayıt sildirme işlemi posta yoluyla yapılamaz. Öğrencinin bizzat yazılı müracaatı
gerekir. Ancak, özel hallerde ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması şartıyla,
öğrencinin noter kanalı ile belirlediği bir vekil Üniversiteden kaydını sildirebilir. Kaydı
silinen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir ve dosyasındaki diploma kendisine iade edilir.
ç) Kayıt sildirme işlemlerine ilişkin diğer usul ve esaslar Üniversitenin yetkili organlarınca
düzenlenir.
d) Bu Yönetmelikte yer almayan diğer sebeplerle kaydı silinme durumuna gelmiş
öğrencilere de yukarıdaki hükümler uygulanır.
İlişik Kesilmesi
1- Aşağıda durumu belirtilen öğrencilerin ilgili yönetim kurulu tarafından Üniversite ile
ilişiği kesilir:
a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrencilerin.
b) Ölüm sebebiyle veya sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıkları sebebiyle
öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılan öğrencilerin.
c) Herhangi bir sebeple başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapan öğrencilerin.
36
Yüksek Onur ve Onur Öğrencileri
1- Öğrenimleri süresince disiplin cezası almayan ve öğrenimlerini AGNO’su en az 3.50 ile
tamamlayan öğrencilere yüksek onur belgesi, 3.00-3.49 arasında tamamlayan öğrencilere
ise onur belgesi verilir.
2- Lisans öğreniminin sonunda onur veya yüksek onur belgesi alabilecek durumda olan
öğrencilerin diploma ekine onur veya yüksek onur öğrencisi olduğu yazılır ve diplomasıyla
beraber belgesi de verilir.
Öğretim Ücreti
1- Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir ve yıllık olarak tahakkuk ettirilir. Öğretim
ücretleri ve kredi başına düşen öğretim ücreti miktarı Mütevelli Heyeti tarafından her yıl
yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur.
2- Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde kayıt yaptırmayan öğrenciler öğretim
ücretini Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen süre içerisinde ve belirlenen gecikme
faizi ile birlikte öderler.
3- Normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrenciler, özel öğrenciler ile yaz okulunda
ders alan öğrenciler kayıt oldukları her ders için kredi başına ücret öder.
4- Çift anadal ve yandal programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden ek ücret alınmaz.
Ancak, bu öğrencilerden normal öğretim süresi içinde çift anadal ve yandal programını
tamamlayamayanlar kayıt yaptırdıkları her ders için kredi başına ücret öder.
5- Öğretim ücreti, yaz okulu ücretlerini kapsamaz.
6- Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin
bedeli öğrenim ücretine dâhil değildir. Bu ücretler Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca
belirlenir.
Disiplin
1- Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
37
Burslar
1- Üniversitenin burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece
öğretim ücretini kapsar. Karşılıksız olarak verilen burs, normal eğitim-öğretim süresince
devam eder ve zorunlu yabancı dil hazırlık programında geçirilecek süreyi de kapsar.
Burslu öğrenciler bir başka bölüme, yatay geçiş koşullarını taşıdıkları takdirde burslu
olarak geçebilir.
2- Türkçe eğitim yapan programlara burslu olarak yerleştirilen öğrenciler, ücretini ödemek
şartıyla hazırlık programına kayıt yaptırabilirler.
Bursunun Sona Ermesi
Tam ve kısmi burslar karşılıksız olup, öğrencinin normal öğrenim süresince not ortalaması
veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder ve varsa zorunlu yabancı dil
hazırlık eğitimini de kapsar.
Tebligat ve Adres Bildirme
1- Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği daimi adrese posta
aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.
2- Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen
kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.
3- Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi yanlış veya eksik olarak bildirmiş
olan veya adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile
bildirmemiş bulunan öğrencilerin, bildirdikleri adrese yapılacak tebligatlar geçerlidir.
Kimlik Kartı
1- Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir.
2- Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden öğrenci
kimlik kartları geri alınır. Geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır.
3- Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir
38
gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslimi gerekir. Bedeli
karşılığında öğrenciye yeni kimlik kartı verilir.
İETT Seyahat Kartı
Üniversitemiz kayıtlı öğrencisine İETT Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek süre içerisinde
öğrencilerimizden talep beklenmeksizin gerekli başvuru yapılarak, İETT seyahat kartı
verilecektir. Öğrenci isterse İETT Genel Müdürlüğü’ne ferdî olarak da başvurabilir.
Harçsız Öğrenci Pasaportu
1- Eğitim veya öğrenim amacıyla ya da bilimsel, sosyal, kültürel veya spor etkinliklerine
katılmak için yurt dışına gideceklerine dair düzenlenmiş belge ibraz eden öğrencilerin
başkaca mani halleri bulunmadığı takdirde, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 85. maddesinin
(b) ve (d) fıkraları gereğince, Pasaport Kanunu’nun 15. maddesinde belirtilen sürelerle
sınırlı olmak kaydıyla yurt dışına gidip gelecekleri süreler kadar harçsız öğrenci meşruhatlı
pasaport talepleri İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü’nce yerine getirilir.
2- Öğrenci belgesi, üniversitemizce düzenlenecektir. Belgelerinde 6 aydan az süre olması
halinde 6 aylık harçtan muaf pasaport, 6 aydan fazla süre olması halinde 1 yıl süreli,
1 yıldan fazla süre belirtilmiş ise 2 yıl süreli harçsız pasaport tanzim edilir. Yurt dışına
çıkmak amacı ile harçsız pasaport çıkartmak isteyen öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’ndan alacakları belgeyi Emniyet Müdürlüğü’ne teslim ederler.
Bitirme Projesi ve Stajlar
1- Bitirme projesi bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisinin danışmanlığında yapılır. Bir
öğrencinin bitirme projesini alabilmesi için gerekli koşullar ders programlarında gösterilir.
Bitirme projesi danışmanlıklarının öğretim üyeleri ve görevlileri arasındaki dağılımı, ilgili
bölüm başkanlığı tarafından yapılır. Staj yapılması zorunlu olan bölüm ve programlarda
stajlara ilişkin esaslar, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Senato onayı
ile uygulanır.
39
Askerlik İşlemleri
1- Askerlik sevk tehir işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ve bu kanuna bağlı Milli
Savunma Bakanlığı Genelgeleri doğrultusunda yapılır. Üniversitemize ilk kez kayıt
yaptıran erkek öğrencilerin askerlik sevk tehir işlemleri üniversitemiz tarafından
gerçekleştirilir. 29 yaşını doldurmuş olan erkek adayların askerlik sevk tehir işlemi
yapılmaz. Bir lisans programından mezun olduktan sonra üniversitemiz lisans
programını kazanan erkek adaylar askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeden öğrenim
göremeyeceklerinden bu adayların sevk tehir işlemi yapılmaz.
2- Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler kayıt sırasında “Askerlik Şubeleri” nden
aldıkları “Askerlik Durum Belgesi” ni verirler. Bu belgede “Bir fakülte veya yüksekokula
kayıt olmasında askerlikçe bir sakınca yoktur” ifadesi yer alır. Askerlik sevk tehir işlemi
öğrencinin lisans programına kayıt yaptırmasından itibaren en geç iki ay içinde Ek-C2
belgesi düzenlenerek, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Askerlik Şubelerine
bildirilir. Bu işlem öğrencinin öğrenimi süresince bir defaya mahsus olmak üzere yapılır.
3- Mezuniyet, kendi isteği ile kayıt sildirme; toplamda iki kez kayıt yenilemediği,
başarısızlık veya disiplin suçu işlediği için ilişiği kesilme; süreye sayılan kayıt dondurma;
lisans programında azami öğrenim süresinin dolması, yatay geçişle başka bir kuruma
gitme, ilave öğretim süresi kazanma nedenleri ile öğrenciliğin sona ermesi ya da eğitime
ara verilmesi durumunda, en geç iki ay içinde Ek-C2 belgesi düzenlenerek Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı tarafından Askerlik Şubelerine bildirilir.
4- Mezun olan öğrenciler mezuniyet tarihinden itibaren iki ay içerisinde Askerlik
Şubesi’ne giderek Yedek Subay Aday Adaylığına karar aldırır. Bu kararı aldıranların Askerlik
Şubelerince bir yıla kadar Askere Sevkleri tehir edilir. Bu kararı aldırmayanlar hakkında
Askerlik Şubelerince kanuni işlem yapılır. Öğrencinin askerlik nedeni ile polis veya
jandarma tarafından aranması durumunda, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurması
gerekir.
5- Lisans programlarında normal eğitim-öğretim süresi dört yıl/sekiz yarıyıldır. Azami
öğrenim süresi yedi yıl/on dört yarıyıldır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44.
maddesi ve “Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği” gereğince azami öğrenim süreleri
sonunda mezun olabilmek için 4 veya 5 dersi kalan öğrencilere dört yarıyıl, sınav haklarını
40
kullanarak başarısız ders sayısını 4 veya 5’e indiren öğrenciye 3 yarıyıl ek süre verilir. Bu
durumda olan öğrenciler için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Askerlik Şubesi’ne
durumları hakkında bilgi verilir.
6- Azami öğrenim süreleri sonunda mezuniyet için 3 dersi kalan öğrencilerin yönetmeliğe
göre sınırsız kayıt hakkı bulunmaktadır. Bu öğrencilerin askerlikleri ertesi yıla tehir
edilmez ve öğrenci bizzat Askerlik Şubesi’ne giderek Askerlik Kararı aldırmak zorundadır.
BURSLAR VE İNDİRİMLER
Tercih Bursu
YGS-LYS sonucuna göre Üniversitemizin ücretli lisans programlarını ilk üç (3) tercihi
arasında yapan ve bu ilk üç (3) tercihinden birine yerleştirilen öğrencilere, normal
öğrenim süresince öğrenim ücreti üzerinden %20 indirim yapılır. Tercih burslarından
kısmi burslu programlara yerleştirilen öğrenciler yararlanamaz. Üniversitemizin herhangi
bir lisans programında okumakta iken yeniden sınava girerek ÖSYM tarafından lisans
programlarımızdan birine yerleştirilen öğrenciler bu maddede belirtilen tercih bursundan
yararlanamazlar.
YGS-LYS Derece Bursu
YGS-LYS puan sıralamasında (Dil puan türleri ve Ek puan ile yerleştirilenler hariç)
Türkiye genelinde dereceye giren, burslu veya ücretli lisans programlarını tercih ederek
Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere 9 ay
boyunca ve aylık olarak;
ilk 100’e girenlere 2500 TL,
101 ile 500 arasına 2000 TL,
501 ile 1000 arasına 1500 TL nakit burs verilir ve öğrenim ücreti üzerinden %100 indirim
yapılır,
1001 ile 2000 arasına giren öğrencilere % 50 indirim ve 1000 TL nakit burs verilir.
2012 Dil puan sıralamasında (Ek puan ile yerleştirilenler hariç) Türkiye genelinde dereceye
41
giren, burslu lisans programlarını tercih ederek Üniversitemize ÖSYM tarafından
yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere 9 ay boyunca ve aylık olarak;
ilk 10’a girenlere 2500 TL,
11 ile 50 arasına 1900 TL,
51 ile 100 arasına 1400 TL,
101 ile 200 arasına 1000 TL aylık nakit olarak burs verilir.
YGS-LYS Derece Bursları zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimi için bir, lisans öğretimi için
dört yıldır. Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun
olan öğrenciler YGS-LYS Derece Burslarından yararlanamazlar.
Akademik Başarı Bursu
ÖSYM tarafından tam burslu lisans programlarına yerleştirilen öğrenciler hariç, bölümdeki
birinci akademik yıl sonunda disiplin cezası almamış olmak ve programın ilgili yıldaki
tüm derslerini almış ve bu derslerden asgari devam şartını yerine getirmiş olmak şartıyla
ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.50 ve üzeri olan ve kendi bölümündeki öğrenciler
arasında ilk 5’e (beş) giren öğrencilere, izleyen akademik yılın öğrenim ücreti üzerinden
%10 ile %100 arasında değişen oranlarda indirim yapılır.
Kardeş İndirimi
Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, ödeyeceği
öğrenim ücreti üzerinden %10 oranında ilave indirim yapılır. Kardeş indirimi öğrencilerin
öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.
Yöre İndirimi
Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt ve
Küçükçekmece’de ikamet eden ve Üniversitemizin ücretli lisans programlarına (Kısmi
burslu lisans programları hariç) ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran
öğrencilere öğrenim ücreti üzerinden normal öğrenimleri süresince %10 indirim yapılır.
(Yöre indirimi için öğrencilerin ÖSYM’ye bildirdikleri ikamet adresleri dikkate alınacaktır)
42
Yatay Geçiş
Üniversitemizin tam veya kısmi burslu programlarına kayıtlı öğrencileri, yatay geçiş
koşullarını sağladıkları takdirde, Üniversitemizin bir başka lisans programına burslu olarak
yatay geçiş yapabilirler.
Çift Anadal / Yandal
Üniversitemiz öğrencileri, çift anadal ve yandal programlarının kabul koşullarını
sağladıkları takdirde, kontenjan dahilinde Üniversitemizin bir başka lisans programında
normal öğretim süresince ücretsiz olarak çift anadal ve yandal yapabilirler.
Kurucu Vakıf Bursu
İlim Yayma Vakfı’na bağlı, Özel İrfan Koleji mezunlarından, Üniversitemizin ücretli lisans
programlarına (Kısmi burslu lisans programları hariç) kayıt yaptıran öğrencilerden, bu
kolejde;
3 tam yıl okuyanlara %10,
6 tam yıl okuyanlara %20
8 tam yıl okuyanlara normal öğrenim süresince öğrenim ücreti üzerinden %25 oranında
ilave indirim yapılır.
İlim Yayma Cemiyeti’nin orta öğrenim veya üniversiteye hazırlık yurtlarında 1 tam yıl
barınan öğrencilere belgelendirmeleri koşulu ile, kısmi burslu programlar hariç ücretli
lisans programlarını tercih ederek kazanmaları ve kayıt yaptırmaları halinde, öğrenim
ücretinden normal öğrenim süresince %25 indirim yapılır.
Burslardan Yararlanma
Bir öğrenci ancak bir burstan yararlanır. Birden fazla burstan yararlanma hakkını elde
edenlere yüksek olan burs tahsis edilir. Ancak Kardeş İndirimi, Kurucu Vakıf Bursu ve Burs
Komisyon Kararı ile verilen indirim ve burslarda bu hüküm uygulanmaz.
43
KÜTÜPHANE
44
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Kütüphanesi olarak Üniversitedeki eğitimöğretime destek vermenin yanında, içinde bulunduğumuz Halkalı ve civarındaki
insanlara da hizmet vermenin bilincinde olarak kendimizi geliştiriyoruz. Bu düşünce
ile basılı kitap, süreli yayın vs. kaynakların yanında yeterli miktarda veri tabanlarını da
hizmete sunuyoruz. Kısa süre içinde, başta üniversitenin eğitim verdiği bilim dallarındaki
akademik kaynaklar olmak üzere her konuda iyi koleksiyona sahip bir kütüphane
oluşturduk. Koleksiyonumuzda 15.000’in üzerinde kitap, 200’e yakın üzerinde düzenli
takip ettiğimiz süreli yayın bulunmaktadır. Elektronik veri tabanlarımızda 130.000’in
üzerinde kitap ve zengin bir bilimsel dergi koleksiyonu araştırmacıların hizmetine
sunulmaktadır. Üniversitemiz mensupları ile birlikte çevre halkının da kullanımına açık
olan kütüphanemizi geliştirme çalışmalarımız düzenli olarak devam etmektedir.
44 kişilik okuma salonumuzun yanında, Kütüphaneyi kullanan herkesin faydalanabileceği
16 bilgisayar ünitemiz de bulunmaktadır.
Çalışma saatleri: (Öğretim döneminde)
Pazartesi – Cuma : 08:30 – 22:00.
Cumartesi
: 10:00 – 18:00.
Pazar ve resmi tatil günleri kapalıdır.
Çalışma saatleri: (Yaz tatilinde)
Pazartesi – Cuma
08:30 – 17:30.
Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri kapalıdır.
45
KAMPÜSTE YAŞAM
46
Psikolojik Danışmanlık Birimi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde öğrencilerimizin psikolojik ve sosyal
ihtiyaçlarına yönelik olarak rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
Öğrencilerimizin sıkıntı ve sorunlarının çözümünde daha gerçekçi ve etkili çözümler
bulunması ve uygulanması için uzmanlarımızın yol göstericilik ve rehberlik hizmetlerinden
faydalanılabilmektedir. Psikolojik Danışmanlık Birimi’nden randevular uzmanlarımızın
şahsi e-mailleri üzerinden alınabilmektedir.
Sağlık Merkezi
Üniversitemizde sağlık hizmetleri, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde
hizmet veren Sağlık Merkezi tarafından yürütülmektedir. İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi Halkalı Merkez Kampüsü’nde bulunan Sağlık Merkezi, 1 uzman doktor (yarı
zamanlı) ve 1 hemşire ile hizmet vermektedir. Sağlık Merkezinin temel amacı; idari ve
akademik personel ile öğrencilere günlük poliklinik hizmetleriyle acil sağlık sorunlarında
tıbbi müdahale ve bakım yapmak, gerekli durumlarda daha ileri tetkik ve tedaviler için
hastaları tam teşekküllü hastanelere yönlendirmektir.
Spor Alanları
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi kampüsünde çok amaçlı bir kapalı spor salonu
bulunmaktadır. Spor salonunda basketbol, voleybol, hentbol, futbol (futsal) gibi tüm
salon sporları yapılabilmektedir. Ayrıca kapalı spor salonu içerisinde masa tenisi bölümü
de yer almaktadır. Kampüs içerisinde açık voleybol ve Basketbol sahaları bulunmaktadır.
Isıtma ve soğutma sistemleri bulunan spor salonu hafta içi her gün 09.00-22:00 saatleri
arası kullanılabilmektedir.
Kariyer Merkezi
Kariyer Merkezinin amacı öğrenci ve mezunlarımızı gelecekteki iş hayatlarına hazırlamak
ve onların profesyonel kariyerlerine kolayca başlamalarına ve daha sonra da başarılı
47
biçimde kariyerlerini sürdürmeleri için desteklemektir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için
Kariyer Merkezi geniş bir yelpazede hizmetler sunmaktadır.
Öğrenci Kulüpleri
1- Siyaset Kulübü
2- Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü
3- Mehmet Akif Edebiyat Kulübü
4- Sosyal Gençlik Kulübü
5- Mimarlık Kulübü
6- Sinema Kulübü
7- Rehberlik Kulübü
8- İlim ve İrfan Kulübü
9- Müzik Kulübü
10- İletişim Kulübü
11- Toplumsal Sorumluluk Kulübü
12- Gıda Kulübü
13- Girişimcilik Kulübü
14- Fotoğrafçılık Kulübü
15- Gezi Kulübü
16- Psikoloji Kulübü
17- Sosyal Hizmet Kulübü
18- Bilişim Kulübü
19- Çocukça Yaşam Kulübü
20- Tiyatro Kulübü
21- Dil Kulübü
22- Uluslararası Öğrenciler Kulübü
48
Kitabevi, Kırtasiye ve Fotokopi Merkezi
Kırtasiye Dünyası hafta içi her gün 09:00 – 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Fotokopi hizmetleri ile birlikte kitap ve kırtasiye malzemeleri satışı yapılmaktadır. Ayrıca
spiralleme, ısı ciltleme, kapaklama, PVC kaplama, ciltleme ve delme makinaları ile yüksek
DPİ çözünürlükte tarayıcı, CD çoğaltma ve CD etiketleme makinası bulunmaktadır.
Yemekhane, Kantin
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde gıda hizmetleri, ISO 9001, OHSAS 18001,
ISO 22000 kalite belgesine sahip özel bir yemek firması tarafından verilmektedir.
Yemekler çoktan seçmeli olup, yemek hizmeti self servis usulüne göre uygulanmaktadır.
Yemekhanede, hafta içi öğlen 12:00 – 14:00 saatleri arasında yemek hizmeti verilmektedir.
Yemekler, Üniversitemiz mutfağında hijyenik bir ortamda üretilmektedir. Kafeterya,
öğrencilere ve Üniversite personeline hafta içi her gün 09:00 – 18:00 saatleri arasında
hizmet vermektedir.
Güvenlik
Üniversitemiz kampüsünün güvenliği, profesyonel güvenlik firması tarafından
sağlanmaktadır. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Yasası’na tabi birim, 24 saat esasına göre hizmet
vermektedir. Kampüs içinde belli noktalara yerleştirilen kameralarla, kampüs alanının
sürekli kontrolü sağlanmaktadır.
Servis Hizmetleri
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi taşıma hizmetleri için özel bir ulaşım şirketi
tarafından sağlanmaktadır. Ücretli servis hizmetlerinden kayıt yaptıran öğrenciler
yararlanabilmektedir. Servis güzergâhları, öğrencilerden ve Üniversite personelinden gelen
talepler doğrultusunda belirlenmektedir.
Ring Seferleri
Üniversitemiz öğrencilerinin kullanabilmesi için belirli saatlerde Kampüs’ten – Sefaköy Yenibosna Metro güzergahına ücretsiz ring seferleri düzenlenmektedir.
49
YURT ve KONAKLAMA
50
Üniversitemizin Kampüsü içerisinde inşa edilen Kız ve Erkek Yurtları 2014-2015
akademik yılından itibaren Öğrencilerimize hizmet vermeye başlayacaktır. Kız Öğrenci
yurdumuz 300 Erkek öğrenci yurdumuz ise 322 kapasiteli olup, öğrencilerimizin kaliteli
barınma imkânları yanında ihtiyaçlarına yönelik tesis edilmiştir. Öğrencilerimize
evlerindeki sıcaklığı ve samimiyeti hissettirmek üzere kurulan yurtlarımızda tek
kişilik, 1-3 ve 4 kişilik odalarımızın yanı sıra spor salonu, kafeterya, internet bağlantısı,
televizyon, sinema ve konferans salonu bulunmaktadır.
51
ORGANİZASYON ŞEMASI
52
MÜTEVELLİ HEYETİ
REKTÖR
SENATO
YÖNETİM KURULU
REKTÖR YARDIMCISI
REKTÖR YARDIMCISI
FAKÜLTELER
YÜKSEKOKULLAR
ENSTİTÜLER
ARAŞTIRMA
MERKEZLERİ
Eğitim
Fakültesi
Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Gıda ve Tarım
Uyg. ve Arş. Mrkz.
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Mehmet Akif Ersoy
Araştırma Merkezi
İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi
HUKUK
MÜŞAVİRİ
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
GENEL
SEKRETER
Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı
Dış İlişkiler
Müdürlüğü
Bütçe Daire
Başkanlığı
Sürekli Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezi
Tanıtım ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü
Destek Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Uluslararası İslam Ekonomi
ve Fin. Uyg. ve Arş. Mrkz.
Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dok.
Daire Başkanlığı
Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi
Yerel ve Böl. Politikalar
Uyg. ve Arş. Mrkz.
Fakülte/Yüksekokul/
Enst. Sekreterlikleri
Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Uzaktan Öğt. Uyg.ve Arş. Mrkz.
UZEM
Proje Birimi
Personel
Daire Başkanlığı
Tıp
Fakültesi
Türk Dili Öğrt. Uyg.ve Arş. Mrkz.
Hukuk
Fakültesi
İpekyolu Medeniyetleri
Uyg. ve Arş. Mrkz.
İslami İlimler
Fakültesi
İşletme ve Yönetim
Bilimleri Fakültesi
Yabancı Diller
Yüksekokulu
TÖMER
Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı
İstanbul
Uyg. ve Arş. Mrkz.
53
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi
(Lisans Programları)
Güz Dönemi (15 Eylül 2014 Pazartesi – 16 Ocak 2015 Cuma)
Akademik Faaliyet
54
Tarih
Uluslararası Öğrenci Başvuru Tarihi
20 Mayıs 2014 Salı – 18 Temmuz 2014 Cuma
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme ve Mülakat Tarihi
21 Temmuz 2014 Pazartesi – 25 Temmuz 2014 Cuma
Uluslararası Öğrenci Sonuç İlanı
08 Ağustos 2014 Cuma
Yeni Öğrenci Kayıtları (YGS - LYS - TCS - YÖS)
01 Eylül 2014 Pazartesi – 05 Eylül 2014 Cuma
Haftalık Ders Programlarının İlan Edilmesinin Son Günü
22 Ağustos 2014 Cuma
ÇAP – YANDAL – Programlar Arası Geçiş Başvuruları
25 Ağustos 2014 Pazartesi – 29 Ağustos 2014 Cuma
Ders Kayıtları / Danışman Onayları
08 Eylül 2014 Pazartesi – 12 Eylül 2014 Cuma
Derslerin Başlaması / Derslerin Sona Ermesi
15 Eylül 2014 Pazartesi – 26 Aralık 2014 Cuma
Ders Ekleme - Bırakma Dönemi / Danışman Onayları
15 Eylül 2014 Pazartesi – 26 Eylül 2014 Cuma
Bilişim Teknolojisi I - II Derslerinin Muafiyet Sınavı
16 Eylül 2014 Salı
İngilizce I - II Derslerinin Muafiyet Sınavı
17 Eylül 2014 Çarşamba
Kurban Bayramı
04 Ekim 2014 Cumartesi – 07 Ekim 2014 Salı
Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim 2014 Çarşamba
Ara Sınav Tarihlerinin İlan Edilmesinin Son Günü
24 Ekim 2014 Cuma
Dersten Çekilmek İçin Son Gün
31 Ekim 2014 Cuma
Ara Sınavlar
03 Kasım 2014 Pazartesi – 09 Kasım 2014 Pazar
Ara Sınav Notlarının İlan Edilmesinin Son Günü
14 Kasım 2014 Cuma
Yılbaşı
01 Ocak 2015 Perşembe
Final Sınav Tarihlerinin İlan Edilmesinin Son Günü
19 Aralık 2014 Cuma
Final Sınavları
05 Ocak 2015 Pazartesi – 16 Ocak 2015 Cuma
Yarıyıl Sonu Tatili
19 Ocak 2015 Pazartesi – 30 Ocak 2015 Cuma
Final Sınav Notlarının İlan Edilmesinin ve Sonuçlarının
ÖİDB'ye Teslim Edilmesinin Son Günü
23 Ocak 2015 Cuma
Bütünleme Sınavları
26 Ocak 2015 Pazartesi – 30 Ocak 2015 Cuma
Güz yarıyılına ait “Eksik” (EK) Notların Sonuçlanması
İçin Son Gün
06 Şubat 2015 Cuma
Bütünleme Sınav Notlarının İlan Edilmesinin ve
Sonuçlarının ÖİDB'ye Teslim Edilmesinin Son Günü
06 Şubat 2015 Cuma
Bahar Dönemi (02 Şubat 2015 Pazartesi – 25 Mayıs 2015 Pazartesi )
Haftalık Ders Programlarının İlan Edilmesinin Son Günü
23 Ocak 2015 Cuma
ÇAP – YANDAL – Programlar Arası Geçiş Başvuruları
26 Ocak 2015 Pazartesi – 30 Ocak 2015 Cuma
Ders Kayıtları / Danışman Onayları
26 Ocak 2015 Pazartesi – 30 Ocak 2015 Cuma
Derslerin Başlaması / Derslerin Sona Ermesi
02 Şubat 2015 Pazartesi – 08 Mayıs 2015 Cuma
Ders Ekleme - Bırakma Dönemi / Danışman Onayları
02 Şubat 2015 Pazartesi - 13 Şubat 2015 Cuma
Ara Sınav Tarihlerinin İlan Edilmesinin Son Günü
13 Mart 2015 Cuma
Dersten Çekilmek İçin Son Gün
20 Mart 2015 Cuma
Ara Sınavlar
23 Mart 2015 Pazartesi – 29 Mart 2015 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan 2015 Perşembe
Ara Sınav Notlarının İlan Edilmesinin Son Günü
03 Nisan 2015 Cuma
55
Emek ve Dayanışma Günü
01 Mayıs 2015 Cuma
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs 2015 Salı
Final Sınav Tarihlerinin İlan Edilmesinin Son Günü
30 Nisan 2015 Perşembe
Final Sınavları
13 Mayıs 2015 Çarşamba – 25 Mayıs 2015 Pazartesi
Final Sınav Notlarının İlan Edilmesinin ve Sonuçlarının
ÖİDB'ye Teslim Edilmesinin Son Günü
01 Haziran 2015 Pazartesi
Bütünleme Sınavları
08 Haziran 2015 Pazartesi – 12 Haziran 2015 Cuma
Bahar Yarıyılına ait “Eksik” (EK) Notların Sonuçlanması
İçin Son Gün
15 Haziran 2015 Pazartesi
Bütünleme Sınav Notlarının İlan Edilmesinin ve
Sonuçlarının ÖİDB'ye Teslim Edilmesinin Son Günü
19 Haziran 2015 Cuma
Yaz Dönemi (29 Haziran 2015 Pazartesi – 21 Ağustos 2015 Cuma)
56
Ders Ön Kayıtları
22 Haziran 2015 Pazartesi – 23 Haziran 2015 Salı
Açılacak / Kapatılacak Derslerin Belirlenmesi
24 Haziran 2015 Çarşamba
Haftalık Ders Programlarının İlan Edilmesinin Son Günü
25 Haziran 2015 Perşembe
Ders Kesin Kayıtları / Danışman Onayları
25 Haziran 2015 Perşembe – 26 Haziran 2015 Cuma
Derslerin Başlaması / Derslerin Sona Ermesi
29 Haziran 2015 Pazartesi – 14 Ağustos 2015 Cuma
Ramazan Bayramı
17 Temmuz 2015 Cuma – 19 Temmuz 2015 Pazar
Final Sınavları
17 Ağustos 2015 Pazartesi – 21 Ağustos 2015 Cuma
Final Sınav Notlarının İlan Edilmesinin ve Sonuçlarının
ÖİDB'ye Teslim Edilmesinin Son Günü
28 Ağustos 2015 Cuma
57
ULAŞIM ve KROKİ BİLGİSİ
58
Metrobüs ile Ulaşım:
Sefaköy durağında indikten sonra, Küçükçekmece Belediye Binası’nın önünde bulunan
İETT otobüs duraklarından geçen, aşağıdaki hatları belirtilen İETT otobüslerini
kullanabilirsiniz.
Minibüs ile Ulaşım:
Sefaköy durağında indikten sonra, Küçükçekmece Belediye Binası’nın önünden, Halkalı
Meydanı istikametine giden Sefaköy-Halkalı minübüslerine binerek İZÜ’ye ulaşabilirsiniz.
Metro ile Ulaşım:
Yenibosna durağında indikten sonra, Koçtaş Yapı Market tarafında bulunan İETT
durağından Yenibosna-Başakşehir otobüsü ile ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Şirinevler- Başakşehir minibüsleri veya Halkalı Meydanı’ndan geçen herhangi bir
minibüs ile İZÜ’ye ulaşabilirsiniz.
Özel Araç ile İZÜ’ye Ulaşım
E-5 Üzerinden: Atatürk Havalimanı istikametini takip ederek, Edirne TEM istikametine
dönüp, Halkalı sapağından çıkıp, 2 km kadar ilerledikten sonra Halkalı Meydan’ına,
sonrasında bir cephesi Halkalı Meydan’ına bakan İZÜ’ye ulaşabilirsiniz.
(Halkalı Meydanı’nda bulunan İZÜ’nün tabelasını takip ediniz)
TEM Otoyolu’ndan: Atatürk Havalimanı istikametini takip ederek, Güneşli- Halkalı
kavşağından, Halkalı yönüne dönerek, 2 km kadar gittikten sonra Halkalı Meydanı’na,
sonrasında bir cephesi Halkalı Meydanı’na bakan İZÜ’ye ulaşabilirsiniz.
(Halkalı Meydanı’nda bulunan İZÜ’nün tabelasını takip ediniz)
İETT Otobüs Hatları ile Ulaşım:
98 BAŞAKŞEHİR 4. ETAP – BAKIRKÖY
89 ATAKENT MAHALLESİ – AKSARAY
HT20 ŞAHİNTEPESİ – YENİBOSNA METRO
89İ
ATAKENT İNÖNÜ MAH. – AKSARAY
98İ K.S.SÜLEYMAN EĞİT.ARŞ.HASTANESİ – BAKIRKÖY
76O CİHANGİR MAH. – AVCILAR – OTOGAR
79G KAYAŞEHİR – ZEYTİNBURNU METRO
HT1 K.S.SÜLEYMAN EĞT. ARŞ. HASTANESİ – ESENLER METRO
MK31 K.S.SÜLEYMAN EĞT. ARŞ. HASTANESİ - HALKALI - BAŞAKŞEHİR METROKENT
89A-89H-89YB Hatları İle Alternatif Ulaşım Sağlanmaktadır.
59
60
Download

www.izu.edu.tr