AÇIKÖĞRETİM
İKTİSAT
İŞLETME
FAKÜLTELERİ
ÖĞRENCİ KILAVUZU
http://ogrenci.anadolu.edu.tr
AÖF Merkez Büro
Ağustos 2014
İçindekiler
İÇİNDEKİLER
I.
II.
III.
IV.
MERKEZİ AÇIKÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİNİN TANITIMI .......................................................... 1
KAYIT VE KAYIT YENİLEME ................................................................................................................................ 1
DERSLER ............................................................................................................................................................. 1
ÖĞRENME ORTAMLARI ..................................................................................................................................... 2
1. Ders Kitapları ....................................................................................................................................................... 2
2. Akademik Danışmanlık Hizmetleri ................................................................................................................... 2
3. Televizyon Hizmeti (TRT Okul)............................................................................................................................ 2
4. e-Öğrenme Hizmetleri ....................................................................................................................................... 2
V. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ............................................................................................................................ 3
1. Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler................................................................................................................ 4
2. Sınavda Uyulacak Kurallar ............................................................................................................................... 4
3. Sınav Soru ve Cevapları ile Sınav Sonuçlarının İnternette Yayımlanması ................................................ 5
4. Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme ................................................................................................ 5
5. Tutuklu ve Hükümlü Öğrencilerin Sınavları ..................................................................................................... 5
VI. ÖĞRENCİLİK HİZMETLERİ ................................................................................................................................... 5
1. Öğrenci Belgesi .................................................................................................................................................. 5
2. Askerlik Tecil İşlemleri ......................................................................................................................................... 6
3. Yabancı Ülkelerce İstenen Öğrenci Belgeleri ve Diğer Belgelerin Onaylanması ................................... 6
4. Büro, Sınav Merkezi ve Kişisel Bilgi Değişiklikleri.............................................................................................. 7
5. Öğrenci Kimlik/Tanıtım Kartının Yeniden Düzenlenmesi .............................................................................. 9
6. Ders Kitaplarının Dağıtımı .................................................................................................................................. 9
7. Kayıt Silme ........................................................................................................................................................... 9
8. Önlisans Yazısı ..................................................................................................................................................... 9
9. Başarı Belgesi .................................................................................................................................................... 10
10. Mezuniyet ve Sonrası İşlemler ...................................................................................................................... 10
10.1. Diploma .................................................................................................................................................. 10
10.2. Lisans Programında Okurken Önlisans Diploması Alınması ............................................................ 10
10.3. Diploma Eki (Diploma Supplement) .................................................................................................. 11
10.4. İkinci Nüsha Diploma Düzenlenmesi ................................................................................................. 11
10.5. Not Durum Belgesi (Transkript) ............................................................................................................ 11
10.6. Ders İçerikleri .......................................................................................................................................... 11
10.7. Onur ve Yüksek Onur Belgesi .............................................................................................................. 11
VII. EĞİTİM-ÖĞRETİM HAKLARI ............................................................................................................................ 12
1. Öğretim Süresi................................................................................................................................................... 12
2. Derslere Devam Zorunluluğu.......................................................................................................................... 12
3. Muafiyet ............................................................................................................................................................ 12
4. Staj ve Uygulama Bulunan Programlar ........................................................................................................ 12
4.1. Staj ............................................................................................................................................................. 13
4.2. Uygulamalı Dersler .................................................................................................................................. 14
5. Programlar Arasında Geçiş ............................................................................................................................ 16
6. Yatay Geçiş ...................................................................................................................................................... 16
7. Dikey Geçiş ....................................................................................................................................................... 16
8. Lisans Tamamlama .......................................................................................................................................... 16
9. İkinci Üniversite ................................................................................................................................................. 17
VIII. İNTERNET HİZMETLERİ ..................................................................................................................................... 17
1. e-Öğrenme Portalı ........................................................................................................................................... 17
2. Anadolu Üniversitesi e-Posta Hizmetleri ve Şifre Edinilmesi ....................................................................... 17
IX. ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ ................................................................................................................................ 17
X. PASO İŞLEMLERİ ................................................................................................................................................ 17
XI. BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU İLE İLGİLİ BAŞVURULAR ................................................................................. 18
XII. SIKÇA SORULAN SORULAR ............................................................................................................................ 18
i
Bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okumanız öğrencilik hizmetlerinin yürütülmesinde size rehber
olacaktır. Açıklanan usul ve esaslara uymayan başvurular işleme alınmayacaktır.
Bu kılavuzda belirlenen işlem ve kurallar; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve
Sınav Uygulama Usul ve Esasları’na göre belirlenir.
Belirlenen işlem ve kurallarda yapılacak değişiklikler ve öğrencilik hizmetlerine ilişkin bilgiler AÖF büroları ile Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir.
AÖF bürolarına başvurularınızda ve sınavlarda öğrenci kimlik kartınızı mutlaka yanınızda bulundurunuz.
I. MERKEZİ AÇIKÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİNİN TANITIMI
Anadolu Üniversitesi 11 lisans, 30 önlisans programıyla, ulusal sınırları aşarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
Azerbaycan, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Batı Trakya’da yaşayanlar ile çeşitli Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarına eğitim hizmetini çağdaş Açık ve Uzaktan Eğitim Sistemi ile götürmektedir.
Türk yükseköğretim sisteminde 32. yılını tamamlayan Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Sistemi,
yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencisi ve 2 milyon 150 bin mezununa açık ve uzaktan eğitim yoluyla yükseköğrenim sağlamanın yanı sıra özel projeler yardımıyla Türkiye’nin eğitim sorunlarının aşılmasında vazgeçilmez bir rol
üstlenmektedir.
Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemi Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi’nden oluşmakta olup eğitim-öğretim kredili sisteme dayalı olarak yürütülmektedir.
Kredili sistem; derslerin dönemlik olarak belirlendiği, bir öğretim yılının güz ve bahar olmak üzere iki dönemden
oluştuğu, her dönemde bir ara ve dönem sonu sınavının yapıldığı, bütünleme sınavı ve yaz okulunun bulunmadığı, öğrencilerin derse devam edebilmesi ve öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için her dönem başında
belirlenen tarihlerde kaydını yeniletmesi gerektiği, kayıt yenileme dönemlerinde öğrencilerin Fakülte tarafından atanan dersleri daha sonra ilgili dönemde almak üzere azaltabildiği veya ilgili üst dönemden 45 Avrupa
Kredi Transfer Sistemi (AKTS) krediyi geçmeyecek şekilde ders ekleyebildiği, derslerin programda kapladıkları
süreye ve gerektirdiği çabaya göre kredilendirildiği ve zorunlu kredi miktarının tamamlanmasıyla mezun olunan
eğitim-öğretim sistemidir.
Kredili sistemde, önlisans programlarında güz dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, bahar dönemi 2 ve 4. yarıyıllardan;
lisans programlarında güz dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarıyıllardan, bahar dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.
Kredili sistemde ders geçme esası uygulandığından, sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2,
3 ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar
döneminde almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile güz dönemi dersini bahar döneminde, bahar dönemi dersini
güz döneminde alamazlar.
II. KAYIT VE KAYIT YENİLEME
Fakültelerimize kayıt hakkı kazanan öğrenci ilk olarak sisteme yeni kayıt yaptırır. İzleyen dönemlerde ise kayıt
yeniletir.
Detaylı bilgi için: Yeni Kayıt Kılavuzu ve Kayıt Yenileme Kılavuzu
III. DERSLER
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri altında yer alan program ve dersler hakkında ayrıntılı bilgiye
e-öğrenme portalı’ndan ulaşabilirsiniz.
1
IV. ÖĞRENME ORTAMLARI
1. Ders Kitapları
Öğrencinin kendi kendine öğrenmesinde etkili ve verimli bir materyal olan ve başlangıcından bu yana temel
öğretim materyali olarak kullanılan ders kitapları, çok güçlü bir teknik altyapıyla uzman bir ekip tarafından
hazırlanmaktadır.
Hazırlanan ders kitapları, merkezi açıköğretim programlarına yeni kayıt yaptıran veya bir üst döneme kayıt
yenileten öğrencilere AÖF bürolarından verilmektedir. Ders kitaplarının değişmesi hâlinde değişen ders kitapları kayıt yenileten öğrencilere AÖF bürolarından ayrıca verilmektedir.
Öğrencilerimiz ders kitaplarının dijital versiyonuna http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresi Açıköğretim Öğrenci
Otomasyonu (Türkiye) linkinden erişebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz, kitap hizmetleri linki üzerinden ders kitaplarındaki düzeltmeler, değişiklikler ile doğru-yanlış cetvellerine ulaşabilirler.
2. Akademik Danışmanlık Hizmetleri
Öğrencilerin öğretim elemanlarıyla yüz yüze eğitim ihtiyacını karşılayabilmek, anlayamadıkları konuları danışarak kavrayabilmek ve daha fazla etkileşim sağlayabilmek için Akademik Danışmanlık Hizmetleri yürütülmektedir. Yüz yüze verilecek Akademik Danışmanlık dersleri aşağıda belirtilen dönem ve tarihlerde yapılacaktır.
DÖNEM
DERSLER
BAŞLANGIÇ TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
Güz Dönemi
İktisada Giriş I, Genel Muhasebe I, Matematik I,
Osmanlı Türkçesine Giriş I, Eski Türk Edebiyatına
Giriş: Biçim ve Ölçü, İstatistik I, Mikro İktisat, Finansal Yönetim I, İngilizce I, Dönem Sonu İşlemleri,
Türk Vergi Sistemi, Maliyet Muhasebesi.
1 Kasım 2014
23 Ocak 2015
Bahar Dönemi
İktisada Giriş II, Genel Muhasebe II, Matematik II,
Osmanlı Türkçesine Giriş II, Eski Türk Edebiyatına
Giriş: Söz Sanatları, İstatistik II, Makro İktisat, Finansal Yönetim II, İngilizce II, Finansal Tablolar
Analizi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Maliyet
Yönetimi.
14 Mart 2015
31 Mayıs 2015
2014-2015 öğretim yılı akademik danışmanlık derslerinin yapılacağı merkezler ve ders programlarına buradan ulaşabilirsiniz.
3. Televizyon Hizmeti (TRT Okul)
TV eğitim programları, TRT ve Anadolu Üniversitesi işbirliği ile kurulan TRT Okul kanalı aracılığıyla öğrencilere ulaştırılmaktadır. Ayrıca İnternet üzerinden bireyselleştirilmiş olarak da öğrencilere ulaştırılan TV eğitim programları ile öğrenciler, istedikleri zamanda istedikleri kadar ders çalışıp bilgilerini pekiştirebilmektedirler.
Öğrencilerimiz kitapların yanında derslerini televizyondan takip ederek çalışabilmektedir. Bu yayınlarla ilgili
bilgiler http://trtokul.anadolu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.
Derslerin televizyondan yayınlanmasında meydana gelebilecek aksaklıklar; ara, dönem sonu sınavlarının
yapılmasını ve bu sınavların kapsamlarını hiçbir şekilde etkilemeyecektir.
4. e-Öğrenme Hizmetleri
Öğrencilerin İnternet üzerinden istedikleri zaman ve mekânda bireysel özelliklerine uygun olarak ders çalışmalarına olanak tanıyan bir dizi elektronik öğrenme hizmetinden oluşan e-Öğrenme hizmetleri; e-Kitap, eTelevizyon, e-Alıştırma, e-Sınav, e-Danışmanlık, e-Sesli kitap, e-Destek ve e-Seminer bileşenlerinden oluşmaktadır. Öğrenciler, e-Öğrenme etkinliklerinden ücretsiz olarak 7 gün 24 saat yararlanabilmektedirler.
2
V. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrenciler güz ve bahar dönemlerinde, her dönem bir ara
sınav ve bir dönem sonu sınavı olmak üzere her dersten iki sınava katılmaktadırlar. Sınavlar aşağıda belirtilen il
ve ilçelerde yapılmaktadır.
Adana
Bursa
Mersin
Muğla/Fethiye
Van
Adıyaman
Bursa/İnegöl
İstanbul
Muğla/Milas
Van/Erciş
Afyonkarahisar
Çanakkale
İzmir
Muş
Yozgat
Ağrı
Çankırı
Kars
Nevşehir
Zonguldak
Ağrı/Patnos
Çorum
Kastamonu
Niğde
Aksaray
Amasya
Denizli
Kayseri
Ordu
Bayburt
Ankara
Diyarbakır
Kırklareli
Rize
Karaman
Ankara/Polatlı
Edirne
Kırşehir
Sakarya
Kırıkkale
Antalya
Edirne/Keşan
Kocaeli
Samsun
Batman
Antalya/Alanya
Elazığ
Kocaeli/Gebze
Siirt
Şırnak
Artvin
Erzincan
Konya
Sinop
Bartın
Aydın
Erzurum
Konya/Ereğli
Sivas
Ardahan
Balıkesir
Eskişehir
Kütahya
Tekirdağ
Iğdır
Balıkesir/Bandırma
Gaziantep
Malatya
Tekirdağ/Çorlu
Yalova
Balıkesir/Edremit
Giresun
Manisa
Tokat
Karabük
Bilecik
Gümüşhane
Manisa/Salihli
Trabzon
Kilis
Bingöl
Hakkâri
Kahramanmaraş
Tunceli
Osmaniye
Bitlis
Hatay
Kahramanmaraş/Elbistan
Şanlıurfa
Düzce
Bolu
Hatay/İskenderun
Mardin
Şanlıurfa/Siverek
Lefkoşa
Burdur
Isparta
Muğla
Uşak
Öğrenciler, 2014-2015 öğretim yılında kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen tarihlerde ara sınav ve dönem sonu sınavına gireceklerdir.
SINAV TÜRÜ
Güz Dönemi Ara Sınavı
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
Bahar Dönemi Ara Sınavı
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
TARİH
6-7 Aralık 2014
24-25 Ocak 2015
25-26 Nisan 2015
6-7 Haziran 2015
Ara sınava katılamayan öğrenciler dönem sonu sınavına katılabilirler. Sınav Giriş Belgesinde öğrencilerin sınavlarına hangi derslerden, hangi il, ilçe, bina, salon, tarih ve saatte gireceği bilgileri yer almaktadır.
Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir. Öğrenciler, Sınav Giriş Belgesini
sınav tarihinden bir hafta öncesinde AÖF Bürolarından veya Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu (Türkiye)’ndan
alacaklardır.
Öğrenciler Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan sınav il, ilçe, bina, salon, sıra, tarih ve saatte sınava girmek zorundadırlar. Öğrenciler sınava girecekleri binayı sınavdan en az bir gün önce mutlaka görmeli ve sınav saatinden bir
saat önce sınava gireceği binada hazır bulunmalıdırlar. Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava
girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun
sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.
Sınavın yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.
3
1. Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler
Sınav Giriş Belgesi
Öğrenci Kimlik/Tanıtım Kartı veya Sınavda Geçerli Öğrenci Kimlik Belgesi
(Öğrenci kimlik/tanıtım kartını kaybeden öğrencilere kimlik veya tanıtım kartları hazırlanıncaya kadar
sadece sınavlarda kullanılmak üzere fotoğraflı Sınavda Geçerli Öğrenci Kimlik Belgesi verilmektedir.
Kimlik/tanıtım kartı başvurusu yapmayan öğrencilere bu belge verilmeyecektir.)
Fotoğraflı ve Onaylı Özel Kimlik Belgesi
(Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (muvazzaf askerler hariç), Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar)
Sınava giriş için gerekli bu üç belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.
2. Sınavda Uyulacak Kurallar
2.1.
Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir öğrenci sınava alınmaz. Sınavın
başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar
bile hiçbir öğrenci salondan çıkamaz.
2.2. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah
kurşun kalem kullanılmalıdır.
2.3. Cevap kâğıdında belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığı kodunun aynı olup olmadığı kontrol
edilmelidir.
2.4. Cevap kâğıdı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası ve test grubu mutlaka kodlanmalı, adı, soyadı yazılmalı ve ilgili yer imzalanmalıdır.
2.5. Cevaplar sadece cevap kâğıdında ilgili dersin sütununa işaretlenmelidir. Cevap kâğıdında farklı bir
sütuna veya soru kitapçığına yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
2.6. Soruların cevaplanmasına sınav görevlilerinin “Sınav başlamıştır” açıklamasından sonra başlanılmalıdır.
2.7. Sınav görevlileri gerektiğinde öğrencilerin oturduğu yerleri değiştirebilir.
2.8. Yanında veya sırasında kitap, not vb. bulunduran, bireysel ya da toplu kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardım eden öğrencilerin o oturumdaki sınavları için Bireysel Sınav İptal Tutanağı tutulur ve sınavı geçersiz sayılır. Sınav görevlileri öğrencileri
kopya konusunda uyarmak zorunda değildir. Kopya olayına karışan öğrenciler sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiç bir dersin sınavına giremez.
2.9. Aşağıdaki durumların gerçekleşmesi halinde sınav görevlileri tarafından gerekli görüldüğünde Bireysel Sınav İptal Tutanağı tutulur ve öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır:
2.9.1. Sınav salonunda cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi, kamera taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları bulundurmak.
2.9.2. Sınav kurallarına uymamak.
2.9.3. Sınav salon görevlilerinin her türlü uyarı ve talimatlarına uymamak, görevlilere hakaret ve tehdit etmek, fiili saldırıda bulunmak.
2.9.4. Sınav huzurunu bozacak şekilde yüksek sesle konuşmak.
2.9.5. Sınav salonunu terk edilmesi yasaklanan zaman içinde terk etmek.
2.9.6. Sınav sonunda, cevap kâğıdını ve soru kitapçığını salon görevlilerine şahsen teslim etmeden
çıkmak.
2.9.7. Cevap kâğıdı, soru kitapçığını veya sayfalarını salon dışına çıkartmak.
2.9.8. Soru Kitapçığının boş yerleri dışında başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak.
2.9.9. Soruları ve/veya sorulara verilen cevapları, cevap kâğıdı dışında herhangi bir yere yazmak,
bunları dışarı çıkarmak.
2.9.10. Kendisine ait olmayan cevap kâğıdını kullanmak.
2.9.11. Cevap kâğıdı üzerinde yapılan işaretlemelerde siyah kurşun kalem dışında kalem kullanmak.
2.9.12. Ruhsatlı veya resmi amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav binasına gelmek.
2.9.13. Alfabetik tuş takımı olan, üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren EXE,
STORE, RUN gibi tuşları bulunan hesap makineleri ile data bank vb. özel donanımlar kullanmak.
2.9.14. Kalem, silgi, hesap makinesi vb. şeyleri başkasından istemek, ödünç almak, vermek ya da değiştirmek.
2.9.15. Kıtalarından izinli er-erbaşlar dışında resmi kıyafetle sınava girmek.
4
3. Sınav Soru ve Cevapları ile Sınav Sonuçlarının İnternette Yayımlanması
Geçmiş yıllara ait sınav soru ve cevapları, http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinin Geçmiş Sınav Soruları
linkinde yayımlanmaktadır. Ayrıca dönem içerisinde yapılacak olan ara sınavı ve dönem sonu sınavı soru ve
cevapları sınavların ardından açıklanmaktadır.
Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 20 gün içinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.
4. Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme
Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Usul ve Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Bağıl Değerlendirme Esaslarına göre belirlenir.
Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi,
notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde
itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.
Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu
sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir. Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle,
yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.
Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.
5. Tutuklu ve Hükümlü Öğrencilerin Sınavları
Tutuklu ve hükümlü öğrenciler, cezaevi ve tutukevlerinde sınava katılmak isterlerse her sınav döneminden
bir ay önce (tahliye edilme olasılıkları da düşünülerek) cezaevi müdürlüklerine başvurmak zorundadırlar.
Askerî Cezaevi ve Tutukevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan öğrenciler, Askerî Cezaevi ve Tutukevlerinde
sınava katılmak isterlerse konu ile ilgili dilekçeleriyle her sınav döneminden en az iki ay önce (tahliye edilme olasılıkları da düşünülerek) Askerî Cezaevi müdürlüklerine başvurmak zorundadırlar.
Adalet Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı sınava gireceklerin listesini Anadolu Üniversitesine bildirmekte
olup bu listede yer almayan öğrenciler cezaevlerinde veya tutukevlerinde sınava alınmazlar.
Bunun dışında öğrencilerin, cezaevi müdürlüklerinin ve ilgili savcılıkların doğrudan Anadolu Üniversitesine,
ilgili fakültelere veya illerdeki AÖF bürolarına yaptıkları başvurular işleme alınmamaktadır.
VI. ÖĞRENCİLİK HİZMETLERİ
Öğrencilik hizmetleri Türkiye’de 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa’da olmak üzere toplam 106
AÖF bürosu ve Merkez Büro tarafından yürütülmektedir. Öğrencilik hizmetlerinin bazıları Merkez Büro tarafından bazıları ise illerde bulunan AÖF büroları tarafından verilmektedir. Hangi hizmeti nereden alabileceğiniz ilgili
bölümde açıklanmaktadır.
1. Öğrenci Belgesi
Öğrenciler, AÖF bürolarına bizzat veya posta yoluyla başvurarak öğrenci belgesi alabilirler. Öğrenci belgenizin hatalı bilgi ile dökülmemesi için bilgilerinizi Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu (Türkiye)’na giriş yaparak kontrol edebilir, hatalı bilgi var ise düzeltilmesi için AÖF bürolarına başvurabilirsiniz.
5
2. Askerlik Tecil İşlemleri
Kayıtlı öğrencilerimizden askerlikle ilişkisi olanlar için öğrenim durumlarına ilişkin bilgi her yıl Üniversitemiz
tarafından Yükseköğretim Kurulu Bilgi Sistemine (YÖKSİS) toplu olarak belirli zaman dilimlerinde bildirilmektedir.
Fakültemizce, öğrencilik durumu zamanında bildirilmiş olmasına rağmen bazı askerlik şubeleri, öğrencilerimize duyuru çıkararak öğrenci durum belgesi istemektedirler. Böyle bir durumla karşılaşan öğrenciler,
AÖF bürolarına bizzat başvurup öğrenci durum belgesi (EK-C2) alarak askerlik şubelerine verebilirler.
Posta yoluyla öğrenci durum belgesi (EK-C2) almak isteyen öğrenciler, AÖF bürosuna dilekçelerini gönderdikleri takdirde öğrenci durum belgeleri ilgili askerlik şubelerine gönderilecektir.
Öğrenci durum belgenizin (EK-C2) hatalı bilgi ile dökülmemesi için bilgilerinizi Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu (Türkiye)’na giriş yaparak kontrol edebilir, hatalı bilgi var ise düzeltilmesi için AÖF bürolarına başvurabilirsiniz.
Askerlik şubeleri, çağı geldiği hâlde zamanında başvuru yapmayan öğrencilere para cezası uygulamaktadır.
Bu nedenle şubelerinden askerlik işlemleri için çağrılan öğrenciler, AÖF bürolarından öğrenci durum belgesi
(EK-C2) alarak şubelerine vermelidirler. Doğacak mağduriyetten Anadolu Üniversitesi sorumlu olmayacaktır.
Üniversitemize gönderilen Milli Savunma Bakanlığı’nın 15/07/2011 tarih ve 20227 sayılı yazısında; “1111
sayılı Askerlik Kanunu’nun 35/C maddesi gereğince 29 yaşından büyük öğrencilerin askerlikleri ertelenmemektedir. Ancak, okula kayıt yaptıran ve askerlik erteleme hakkı bulunmayanlardan silahaltına alınanların,
kanuni izinlerine mahsuben sınava girebilmeleri için yeteri kadar izin verilmektedir.” denilmektedir. Bu kapsamda 29 yaşından büyük erkek öğrencilerimize Askerlik Kanunu gereğince öğrenci durum belgesi verilmemektedir.
1111 sayılı Kanundaki düzenleme ile azami öğrenim süresini aşan 29 yaşın altındaki öğrencilerden “Kaydını
Yeniletmeyen” öğrencilere Askerlik Şubelerince “Yoklama Çağrısı” çıkartılmakta olup cezai işlem başlatılmaktadır.
29 yaşın altında askerlik çağı gelmiş olup güz dönemi veya bahar döneminde kaydını yeniletmeyen öğrencilerin cezai işleme tabi olmamaları ve mezuniyet haklarını kaybetmemeleri için mutlaka Askerlik Şubelerine
bizzat başvurmaları gerekmektedir.
İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler askerlik tecil işlemlerinden yararlanamazlar. İkinci
Üniversite kapsamında kayıtlı öğrencilerden, örgün öğretimdeki kaydını sildirip askerlik ile ilgili tecil işlemlerinin Fakültemizce yürütülmesini isteyenler, örgün öğretimdeki kaydının silindiğini gösteren belgeyi ve
askerlik ilişiksiz belgesini bir dilekçeye ekleyerek AÖF bürolarına vereceklerdir. Bu öğrencilere öğrenci durum belgesi (EK-C2) düzenlenerek verilecektir.
Ayrıca, önlisans programlarından mezun olup lisans programlarına İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerden önlisans diplomasının fotokopisini ve askerlik ilişiksiz belgesini bir dilekçeye ekleyerek
AÖF bürosuna teslim edenlere öğrenci durum belgesi (EK-C2) düzenlenerek verilecektir.
Öğrenciliğini devam ettirerek askere gitmek isteyenlere “Askere alınmasında Fakültemizce sakınca yoktur.”
ibareli yazı AÖF bürosunca düzenlenmekte olup öğrencilerimiz bu yazıyla (kaydını sildirmeden) askere gitme isteklerini askerlik şubelerine iletebilirler.
Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıtlı erkek öğrencilerden, askerliğini yapmayanların yukarıdaki
açıklamalara göre öğrenimlerini planlamaları yararına olacaktır.
3. Yabancı Ülkelerce İstenen Öğrenci Belgeleri ve Diğer Belgelerin Onaylanması
Bazı öğrencilerimizin ana ve babaları yurt dışında çalışmakta, çocuğunun yükseköğrenimini sürdürmesi nedeniyle bulundukları ülkelerin sigorta ve benzeri kurumlarından bazı haklar elde etmektedirler. Bu hakların
elde edilmesinde kullanılmak ve onaylanmak üzere yurt dışından gönderilen veya Sosyal Güvenlik Kurumunca bu amaca yönelik olarak istenen formlar Merkez Büro tarafından doldurularak onaylanmaktadır. Bu
6
nedenle yurt dışından gelen öğrenci belgelerinin onayı için posta ile veya bizzat Merkez Büroya başvurulması gerekmektedir. AÖF büroları size bu konuda bilgi verecek herhangi bir belge onaylamayacaklardır.
Bazı öğrencilerimiz ise “Yurt dışına çıkmasında sakınca yoktur.” yazısı talep etmektedirler. Bu istekleri AÖF
büroları tarafından karşılanmaktadır.
4. Büro, Sınav Merkezi ve Kişisel Bilgi Değişiklikleri
Öğrenciler; adres, büro, sınav merkezi, e-posta adresi, telefon numarası ve iş-meslek bilgisi değişiklik işlemlerini Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu (Türkiye)’na giriş yaparak, AÖF bürolarından veya Çağrı Merkezini
(444 10 26) arayarak yaptırabilirler.
Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu veya Çağrı Merkezinden (444 10 26) yapılamayan kimlik bilgi değişiklikleri için öğrenciler, yeni bilgilerine ait resmî belgelerle (mahkeme kararı, uluslararası aile cüzdanı, nüfus kayıt
örneği gibi) bizzat AÖF bürosuna başvurmalıdırlar. Öğrencilerin değişiklik işlemlerini eş, anne, baba, kardeş
gibi yakınları yaptıramazlar.
Sınav merkezi değişikliği, sınav organizasyonu başladıktan sonra yapılırsa bir sonraki sınavlar için geçerli
olur. Bu nedenle öğrenciler, sınav merkezi değişikliği yaptırırken aşağıda verilen tarihleri ve açıklamaları göz
önünde bulundurmalıdırlar.
SINAV TÜRÜ
Güz Dönemi
Ara Sınavı
Güz Dönemi
Dönem Sonu Sınavı
Bahar Dönemi
Ara Sınavı
Bahar Dönemi
Dönem Sonu Sınavı
SON DEĞİŞİKLİK TARİHİ
AÇIKLAMA
17 Ekim 2014
Son değişiklik tarihine kadar sınav merkezi değişikliği
yapanlar, güz dönemi ara sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilir.
5 Aralık 2014
Son değişiklik tarihine kadar sınav merkezi değişikliği
yapanlar, güz dönemi dönem sonu sınavına yeni
sınav merkezlerinde girebilir.
6 Mart 2015
Son değişiklik tarihine kadar sınav merkezi değişikliği
yapanlar, bahar dönemi ara sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilir.
24 Nisan 2015
Son değişiklik tarihine kadar sınav merkezi değişikliği
yapanlar, bahar dönemi dönem sonu sınavına yeni
sınav merkezlerinde girebilir.
7
Aşağıda Ankara, İstanbul, İzmir illerinde bulunan sınav merkezleri ve bu sınav merkezlerinin kapsadığı
semtler sıralanmıştır. Öğrenciler ikamet ettikleri semte göre, aşağıda yer alan sınav merkezlerinden uygun
olanını seçmelidir.
İSTANBUL İLİ ANADOLU YAKASI SINAV MERKEZLERİ
ACIBADEM
93 KARTAL
SINAV
MERKEZİ
ALTINTEPE
ATAŞEHİR
ALTUNİZADE
CEVİZLİ
BOSTANCI
ATAKENT
GÜZELYALI
BAĞLARBAŞI
92 ÜSKÜDAR
SINAV MERKEZİ
96 KADIKÖY
SINAV MERKEZİ
İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI SINAV MERKEZLERİ
88 BAHÇELİEVLER
SINAV MERKEZİ
94 AVCILAR
SINAV MERKEZİ
97 BEŞİKTAŞ
SINAV MERKEZİ
98 AKSARAY
SINAV MERKEZİ
ATAKÖY
AVCILAR
BEŞİKTAŞ
AKSARAY
BAĞCILAR
BAŞAKŞEHİR
BEYOĞLU
ALİBEYKÖY
CADDEBOSTAN
BAHÇELİEVLER
BÜYÜKÇEKMECE
BÜYÜKDERE
ATIŞALANI
İDEALTEPE
ERENKÖY
BAKIRKÖY
ESENYURT
ÇAĞLAYAN
BAYRAMPAŞA
BEYLERBEYİ
KARTAL
FENERBAHÇE
ÇOBANÇEŞME
FİRUZKÖY
ESENTEPE
BEYAZIT
BULGURLU
KÜÇÜKYALI
FİKİRTEPE
FLORYA
HALKALI
ETİLER
CAĞALOĞLU
ÇAMLICA
MALTEPE
GÖZTEPE
HAZNEDAR
İKİTELLİ
FERİKÖY
CERRAHPAŞA
ÇENGELKÖY
PENDİK
HASANPAŞA
KOCASİNAN
KANARYA
GÜLTEPE
ÇAPA
KANDİLLİ
SOĞANLI
İÇERENKÖY
ŞİRİNEVLER
KÜÇÜKÇEKMECE
HALICIOĞLU
ÇEMBERLİTAŞ
KISIKLI
YAKACIK
KADIKÖY
YENİBOSNA
SEFAKÖY
HASKÖY
DAVUTPAŞA
ÜMRANİYE
KAYIŞDAĞI
YEŞİLKÖY
KÂĞITHANE
ESENLER
ÜSKÜDAR
KOZYATAĞI
YEŞİLYURT
KASIMPAŞA
EYÜP
KÜÇÜKBAKKALKÖY
KURTULUŞ
FATİH
MERDİVENKÖY
LEVENT
FINDIKZADE
MODA
MAÇKA
GAZİOSMANPAŞA
SAHRAYICEDİT
MASLAK
GÜNGÖREN
SUADİYE
MECİDİYEKÖY
KARAGÜMRÜK
OKMEYDANI
KAZLIÇEŞME
SARIYER
KOCAMUSTAFAPAŞA
SEYRANTEPE
KÜÇÜKKÖY
ŞİŞLİ
RAMİ
TEŞVİKİYE
SULTANAHMET
ZİNCİRLİKUYU
ŞEHREMİNİ
TOPKAPI
TOZKOPARAN
VEFA
YEDİKULE
YENİKAPI
ZEYTİNBURNU
ANKARA İLİ SINAV MERKEZLERİ
86 ANITEPE
SINAV MERKEZİ
ANITTEPE
BAHÇELİEVLER
BALGAT
BALGAT 100.YIL
BEŞEVLER
BEŞTEPE
ÇİĞDEM MAHALLESİ
DEMETEVLER
DİKMEN HÜRRİYET
CAD.VE KUZEYİ
EMEK MAHALLESİ
ETLİK
GAZİ MAHALLESİ
İNCİRLİ
KARŞIYAKA
KIZILAY
MALTEPE
ÖVEÇLER
SIHHİYE
YENİMAHALLE
YEŞİLEVLER
YÜCETEPE
AYVALI
87 AYDINLIKEVLER
SINAV MERKEZİ
İZMİR İLİ SINAV MERKEZLERİ
99 CEBECİ
SINAV MERKEZİ
89 KONAK
SINAV MERKEZİ
91 BORNOVA
SINAV MERKEZİ
AKTEPE
ALTINDAĞ
AYDINLIKEVLER
DIŞKAPI
GÜNEŞEVLER
İSKİTLER
KALABA
KEÇİÖREN
ABİDİNPAŞA
AKDERE
AYRANCI
CEBECİ
ÇANKAYA
DİKMEN (GÜNEY)
DÖRTYOL
ESAT
BALÇOVA
BAYINDIR
BEYDAĞ
BUCA
ÇEŞME
GAZİEMİR
GÜZELBAHÇE
KARABAĞLAR
ALİAĞA
BAYRAKLI
BERGAMA
BORNOVA
ÇİĞLİ
DİKİLİ
FOÇA
KARŞIYAKA
METEOROLOJİ
GAZİ OSMAN PAŞA
KARABURUN
KEMALPAŞA
ÖNDER MAHALLESİ
SUBAYEVLERİ
TELSİZLER
YENİ ZİRAAT MAHALLESİ
GÜLVEREN
İNCESU
KIZILAY
KURTULUŞ
MAMAK ( BATI)
SAMANPAZARI
SIHHİYE
TUZLUÇAYIR
ULUS
KİRAZ
KONAK
MENDERES
NARLIDERE
ÖDEMİŞ
SEFERİHİSAR
SELÇUK
TİRE
TORBALI
URLA
KINIK
MENEMEN
8
5. Öğrenci Kimlik/Tanıtım Kartının Yeniden Düzenlenmesi
Öğrenci Kimlik/Tanıtım Kartının kaybolması ya da kullanılamaz hâle gelmesi durumunda ₺10.00 kimlik kartı
bedelini Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Anadolu Üniversitesi Şubesi TR 070001001900400036895009 IBAN numaralı hesabına yatırıp bankadan alınan dekontun aslını dilekçeye ekleyerek herhangi bir AÖF bürosuna bizzat başvurulmalıdır.
Öğrenciler hazırlanan yeni öğrenci kimlik/tanıtım kartlarını fotoğraflı özel kimlik belgesi ile birlikte (nüfus
cüzdanı, sürücü belgesi gibi) bağlı oldukları AÖF bürosuna bizzat başvurarak alabilirler.
Kaybolan öğrenci kimlik veya tanıtım kartının bulunması veya yeniden kimlik kartı düzenletilmesinden vazgeçilmesi hâlinde bankaya yatırılan tutar iade edilmez.
Posta yoluyla veya bir yakınınız aracılığı ile öğrenci kimlik veya tanıtım kartı çıkartılması mümkün değildir..
6. Ders Kitaplarının Dağıtımı
Kayıt yaptıran ve kayıt yenileten öğrencilerin ders kitaplarının dağıtımı AÖF bürolarından yapılmaktadır.
Kayıt anında verilemeyen ders kitapları daha sonra AÖF bürolarından alınabilecektir. Ayrıca öğrencilerimiz
ders kitaplarının dijital versiyonuna Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu (Türkiye) linkinden erişebilirler.
AÖF bürosunda aldığınız ders kitaplarınızın, kayıt yaptırdığınız program ve derslere ait olup olmadığını
kontrol ediniz. Eksiklik veya yanlışlık olması durumunda AÖF büronuza başvurunuz.
Ders kitapları öğrenciye ders/dersleri ilk kez aldığında verilir. Ders kitapları değişmediği sürece ikinci kez
ders kitabı verilmez.
Öğrenciler mevcut ders kitaplarındaki yapılan düzeltmelere ve değişen ders kitaplarının bilgilerine
http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kitap Hizmetleri linkinden ulaşabilirler.
7. Kayıt Silme
Kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin, aşağıda belirtilen belgeleri tam olarak hazırlayarak AÖF bürolarından
birine bizzat başvurmaları gerekmektedir. Geçmiş öğretim yıllarına ait öğretim gideri ve öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin kayıtlarının silinebilmesi için AÖF bürosuna başvurmadan önce
bu borçlarını bankaya ödemeleri gerekmektedir.
Kayıt sildirmek için öğrencilerin;
a) Kaydını sildirmek istediğini açıkça belirten imzalı ve tarihli dilekçeyi,
b) Öğrenci kimlik/tanıtım kartını, başvurdukları AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.
Posta ile kayıt silme işlemi yapılmaz!
Kayıt silme işlemi öğrencinin bizzat AÖF bürosuna başvurmasıyla yapılacaktır. Anne, baba, kardeş ve eş gibi
yakınları kayıt sildirme işlemi yaptıramazlar.
Öğrenci kimlik/tanıtım kartını ibraz edemeyenlerin özel belgelerle kimliğini kanıtlamaları gerekmektedir.
Aksi takdirde kayıtları silinmez.
Kayıt silme işlemi, öğrenciye, ilgili askerlik şubesine, Anadolu Üniversitesi otomasyon sistemine aynı anda
bildirildiği ve bu işlemin iptal edilmesi mümkün olmadığı için öğrencilerimiz kayıt silme konusunda kesin kararlarını vermeden AÖF bürolarına başvurmamalıdırlar.
Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin bir programında hâlen kayıtlı olan öğrencinin, 2014-2015 Öğretim Yılında yeni bir programa kayıt yaptırabilmesi için eski kaydını sildirmesi gerekmektedir. Bu öğrenci, eski kayıtları için hiçbir hak iddia edemez.
8. Önlisans Yazısı
Lisans programı öğrencilerinden, ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak, başarılı olan, FF,
YZ ve DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getirenler,
AÖF bürolarından birine dilekçeyle başvurarak önlisans yazısı alabilirler.
Önlisans yazısı almak için kayıt sildirmek gerekmemektedir.
9
9. Başarı Belgesi
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında ilk dört yarıyıldaki derslerinin tamamından başarılı olan öğrenciler, Millî Eğitim Müdürlüklerindeki işlemlerinde kullanılmak üzere AÖF bürolarına başvurarak başarı belgesi
alabilirler. Başarı belgesi almak isteyen öğrencilerin, dönem sonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra bizzat ya da posta ile AÖF bürolarına başvurmaları gerekmektedir.
10. Mezuniyet ve Sonrası İşlemler
Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik
ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00
olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması ve Diploma Eki (Diploma Supplement) verilir.
Mezunlara verilen diploma ve diğer belgelerle ilgili açıklamalar aşağıda verilmektedir.
10.1. Diploma
Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak
mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler.
Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna öğrenci kimlik/tanıtım kartıyla kendileri veya yasal vekilleri
başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez.
Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez. AÖF
büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz. Ayrıca mezunlara diploma asılları verildiğinden
onaylı fotokopileri verilmez.
Mezun olan öğrencilerimizden bazıları resmî veya özel kuruluşlara verilmek üzere onaylı diploma fotokopisi istemektedirler. 31 Temmuz 2009 tarih ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin 8/d maddesinde; “İstenen
belgenin aslının getirilmesi hâlinde, belgenin fotokopisi, aslının uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili
görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.” denilmektedir. Onaylı diploma fotokopisi isteyen resmî ve özel kuruluşların bu maddeye göre diploma fotokopisini onaylayarak işlem yapmaları gerekmektedir.
Mezunlarımıza diploma haricinde geçici mezuniyet belgesi, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten belge verilmemektedir.
Fakülteye öğretim gideri ve öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir. Mezuniyet tarihinden sonra kimlik bilgilerinde bir değişiklik olması
hâlinde buna göre yeni diploma düzenlenmeyecektir.
Mezunlarımız diplomasını teslim almadan önce üzerindeki bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol etmelidir.
10.2. Lisans Programında Okurken Önlisans Diploması Alınması
Lisans programı öğrencilerinden, ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak, başarılı olan,
FF, YZ ve DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getirenler, programdan kaydını sildirmek koşuluyla önlisans diploması alabilirler.
Önlisans diploması almak için sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren AÖF bürosuna, kaydınızın silinerek önlisans diploması düzenlenmesi isteğini açıkça belirten dilekçeniz ve öğrenci kimlik/tanıtım
kartınız ile bizzat başvurmanız gerekmektedir. Başvurduktan 10 gün sonra bağlı olduğunuz AÖF bürosundan bizzat veya yasal vekiliniz aracılığı ile imza karşılığında önlisans diplomanızı alabilirsiniz.
10
10.3. Diploma Eki (Diploma Supplement)
Diploma Eki, diploma ile birlikte verilen ve verildiği kişinin sahip olduğu derece ve derecenin düzeyi,
içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlayan uluslararası bir belgedir. Bu belge ayrıca ulusal eğitim sistemini açıklayan bilgileri içermektedir.
Diploma Eki, diplomaya ek bir belge olup diploma yerine kullanılamaz; ancak diploma ile birlikte geçerlidir.
10.4. İkinci Nüsha Diploma Düzenlenmesi
Diplomanın kaybı veya kullanılamaz duruma gelmesi hâlinde, mezunlara daha önce verilen diplomadaki bilgilerin aynen yer alması koşuluyla yeni bir diploma düzenlenir. Bu diplomanın ön yüzünde İkinci
Nüsha (Duplicate Copy) ibaresi yer alır. İkinci Nüsha Diplomanın da kaybı hâlinde diplomanın kaçıncı
defa verildiğini gösteren ikinci nüsha diploma düzenlenir.
İkinci Nüsha Diploma isteyenler, Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Anadolu Üniversitesi Şubesi TR 070001001900400036895009 IBAN numaralı hesabına
₺80.00 tutarındaki ücreti ödeyip bankadan aldıkları dekontun aslını dilekçelerine ekleyerek AÖF bürosuna başvurabilirler. İkinci Nüsha Diploma, başvurudan itibaren en geç 10 gün içerisinde düzenlenmektedir. İkinci Nüsha Diplomalar öğrencinin bağlı olduğu AÖF bürosundan bizzat veya yasal vekil aracılığı ile imza karşılığında alınabilir.
Kaybolan diplomanın bulunması veya İkinci Nüsha Diploma düzenletilmesinden vazgeçilmesi hâlinde
bankaya yatırılan tutar iade edilmez.
10.5. Not Durum Belgesi (Transkript)
Not Durum Belgesi öğrencilerin fakültedeki öğrenimleri süresince aldıkları derslerdeki başarı durumunu gösteren bir belgedir. Bu belge öğrencilerin kendilerine verilebileceği gibi dilekçelerinde belirttikleri
kişi, kurum ve kuruluşlara da gönderilmektedir.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim‒Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15.Maddesinin 6.
Bendine göre; Dikey geçiş/lisans tamamlama kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin daha önceden almış ve başarmış olduğu ilk dört yarıyıldaki dersleri için MU harf notu verilir. Mezuniyet koşullarını sağlaması halinde öğrencinin Genel Not Ortalaması, önlisans programından aldığı derslerin ortalaması ile
lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanarak Not Durum Belgesinde gösterilir.
10.6. Ders İçerikleri
Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrenciler almış oldukları derslerin ders içeriklerini dilekçe ile başvurmaları hâlinde AÖF bürolarından alabilirler.
10.7. Onur ve Yüksek Onur Belgesi
Kayıtlı öğrencilerden; en az 30 AKTS kredilik ders alıp, aldığı bütün derslerden başarılı olan, Dönem Not
Ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar Yüksek Onur Öğrencisi, not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar
Onur Öğrencisi sayılır. Ancak disiplin cezası alan veya FF, YZ, DZ ve EK notu alan öğrenciler belirtilen
not ortalamalarını sağlasalar bile Yüksek Onur Öğrencisi veya Onur Öğrencisi sayılmaz.
Genel Not Ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar Yüksek Onur Öğrencisi, Genel Not Ortalaması 3,00 ile
3,49 arasında olanlar Onur Öğrencisi olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen
Genel Not Ortalamasını sağlasalar bile Yüksek Onur Öğrencisi veya Onur Öğrencisi olarak mezun olamaz.
Öğrencilerimize ve mezunlarımıza verilmek üzere hazırlanan Onur Belgesi ve Yüksek Onur Belgesi öğrencilerimizin istekleri doğrultusunda belirttikleri adreslerine gönderilmektedir.
11
VII. EĞİTİM-ÖĞRETİM HAKLARI
1. Öğretim Süresi
Öğrenci kayıt yaptırdığı dönemden başlamak üzere önlisans için dört yıl (sekiz yarıyıl), lisans için yedi yıl (on
dört yarıyıl) süreyle öğrencilik hakkından yararlanabilir. Öğrenci kayıt yenilemediği dönemlerde öğrencilik
hakkından yararlanamaz ve sınavlara katılamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler azami eğitimöğretim süresinden sayılır. Azami eğitim-öğretim süresini aşanlar sınavlar hariç öğrencilik hizmeti alamaz.
2. Derslere Devam Zorunluluğu
Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde okutulan bazı derslerin
etkinliklerine, uygulamalara, stajlara ve örgün eğitim derslerine devam zorunluluğu vardır. Derslere Devam
Esasları ilgili Fakültenin Yönetim Kurulunca belirlenir. Bir dersten, devam koşulunu yerine getirmeyen veya
uygulamalardan başarılı olamayan öğrenciler, o dersin dönem sonu sınavına giremez. Programlardaki derslere ait devam esasları ilgili Programın Kılavuzunda verilmektedir.
3. Muafiyet
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim‒Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16.Maddesinin 1. Bendine göre; Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı/kayıt yaptıracak öğrencinin ders transfer işlemlerinde; daha önceden almış ve başarmış olduğu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I‒II), Türk Dili (I‒II), Yabancı Dil (I‒II) ve Temel Bilgi Teknolojileri (I‒II)
dersleri için MU notu verilir ve bu notlar Not Durum Belgesinde MU ile gösterilir. Bu derslere ilişkin ders
transferi talebi, her bir dönem için ilgili Fakülte Kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır.
4. Staj ve Uygulama Bulunan Programlar
Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde staj ve uygulama dersler bulunan programlar aşağıda yer almaktadır.
PROGRAM ADI
ZORUNLU STAJ SÜRESİ
UYGULAMA SÜRESİ
Hemşirelik
Laborant ve Veteriner Sağlık
Sosyal Hizmetler
Ebelik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Eczane Hizmetleri
20 işgünü
30 işgünü
24 işgünü
20 işgünü
45 işgünü
45 işgünü
28 işgünü
30 işgünü
30 işgünü
24 işgünü
Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve
Dağıtımı
20 işgünü
Kimya Teknolojisi
–
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Okulöncesi Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Uygulama*/3 Hafta
Uygulama*/2 Hafta
Uygulama*/2 Hafta
Uygulama* Atölye Çalışması I, Atölye
Çalışması II ve Devre Analizi/3 Ders
Toplam 6 Gün
–
Uygulama* Genel Kimya ve Analitik
Kimya/2 Ders Toplam 2 Hafta
Aletli Analiz/1 Hafta
Uygulama*/2 Hafta
Uygulama/10 Hafta
Uygulama/14 Hafta
–
Uygulama (devam mecburiyeti yok)
Konaklama İşletmeciliği
45 işgünü (İsteğe bağlı)
* Uygulama Dersler yaz aylarında Anadolu Üniversitesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.
12
4.1. Staj
Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans Programında öğrenci zorunlu stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından
sonra herhangi bir dönemde tek seferde yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamaz. Öğrenci stajını Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili proje ve/veya çözüm üreten, Mühendislik bürolarında,
Planlama ofislerinde, Firmalarda, Üniversitelerde, Kamu kuruluşlarında (Belediyeler, Bakanlıkların
Merkez ve Taşra Teşkilatları vb.) yapabilecektir.
Ebelik Önlisans/Hemşirelik Önlisans Programlarında öğrenci zorunlu stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek seferde yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamaz. Staj yapılacak hastanelerin tespitinde ölçüt olarak, dâhiliye, genel cerrahi, kadın doğum ve çocuk servislerinin bulunması esas alınmaktadır.
Eczane Hizmetleri Önlisans Programında öğrenci zorunlu stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek seferde yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamaz. Öğrenci
stajını eczanelerde (hastane eczaneleri dâhil), ilaç depolarında veya ilaç firmalarında yapabilir.
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Önlisans Programında 2012-2013 öğretim yılından itibaren
kayıt yaptıran öğrenci zorunlu stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek
seferde yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamaz. 2011-2012 ve önceki öğretim yıllarında
kayıt yaptıran öğrencilerin staj zorunluluğu bulunmadığından bu öğrenciler staj yapamazlar.
Öğrenci stajını elektrik enerjisi verimliliği, elektrik enerjisi tasarrufu, elektrik tesislerinde emniyet,
elektrikli cihazların verimlilik ölçümlerinin yapıldığı, elektrik kayıp ve kaçaklarının tespiti, elektrik tamir
ve bakım işleri, elektrikle ilgili ölçümlerin yapıldığı ve ölçü aletlerinin üretildiği, aydınlatma sistemleri,
ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, transformatörler, şalterler ve rölelerin üretildiği,
elektrik motorlarının, jeneratörlerin üretildiği, elektrik enerjisi üretim merkezleri, yüksek gerilim, orta
gerilim enerji nakli, yüksek ve orta gerilim güç sistemleri koruması, alçak gerilim enerji dağıtım ve bağlantıları, enerji depolama, aküler, kondansatörler, hibrid arabalar, elektrikli taşıtlar, elektrikli cihaz ve
araçların servis yerleri gibi faaliyet alanları olan işyerlerinde yapabilecektir. Öğrenci staj yapacağı yeri
kendisi bulacaktır. Staj için uygun görülen işyerlerinde devamlı statüde çalışan öğrenciler bu durumunu belgeleyerek stajlarını aynı işletmede yapabilirler.
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Önlisans Programında öğrenci zorunlu stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek seferde yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamaz. Öğrenci stajını Tarım Bakanlığı İl Kontrolü Laboratuvarlarında, Halk Sağlığı Gıda Kalite Kontrolü
Laboratuvarlarında, Özel Gıda Laboratuvarlarında, Hıfzıssıhha Gıda Laboratuvarlarında, TÜBİTAK Gıda
Analiz Laboratuvarlarında, Büyükşehir Belediyelerine ait Gıda Laboratuvarlarında veya Üniversitelerin
Gıda Laboratuvarlarında yapabilir.
Konaklama İşletmeciliği Lisans Programında öğrenci isteğe bağlı stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek seferde yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamaz.
Öğrenci staj yapabileceği tesisi kendi belirleyecektir. Öğrenci, stajını Turizm İşletme ya da Turizm Yatırım Belgesi bulunan oteller, tatil köyü işletmeleri ile staj komisyonunca uygun görülen kamu kuruluşlarında yapabilir. Staj için uygun görülen turizm işletmelerinde devamlı statüde çalışan öğrenciler, bu
durumu belgeleyerek stajlarını aynı işletmede yapabilirler.
Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programında 2011-2012 öğretim yılı ve sonraki öğretim yıllarında kayıt yaptıran öğrenci zorunlu stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek seferde yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamaz. 2010-2011 ve önceki öğretim yıllarında kayıt yaptıran öğrencilerin staj zorunluluğu bulunmadığından bu öğrenciler staj yapamazlar. Öğrenci Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri Laboratuvarları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Bölge Laboratuvarları, Kamu - Özel Gıda Kontrol Laboratuvarları, Özel Veteriner Klinik ve Özel Veteriner Hastaneleri, Özel Veteriner Patoloji Laboratuvarları,
Veteriner İlaç Firmaları, Kamu - Özel Hayvancılık ve Hayvancılığa Dayalı Sanayii İşletmeleri, Gıda Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketler, Yem Fabrikalarında stajını yapabilir.
13
Sosyal Hizmetler Önlisans Programında 2011-2012 öğretim yılı ve sonraki öğretim yıllarında kayıt yaptıran öğrenci zorunlu stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek seferde
yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamaz. 2010-2011 ve önceki öğretim yıllarında kayıt
yaptıran öğrencilerin staj zorunluluğu bulunmadığından bu öğrenciler staj yapamazlar. Öğrenci stajını,
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı; Sosyal Yardımlar
Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Çocuk Yuvaları, Aile Danışma Merkezi Müdürlükleri, Huzurevleri, Rehabilitasyon Merkezleri,
Yaşlı Hizmet Merkezleri, Yetiştirme Yurtları, Çocuk Koruma İlk Müdahale Birimleri ile Kamu ve Özel
Sektöre Ait Huzurevleri, Kamu ve Özel Sektöre Ait Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Kamu
ve Özel Sektöre Ait Engellilere Yönelik Özel Eğitim Kuruluşları, Devlet, Üniversite ve Özel Hastanelerin
Hasta Hakları Birimi, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Merkezleri, Adalet Bakanlığına bağlı, Cezaevlerinin, Islahevlerinin,
Aile Mahkemelerinin, Ceza Mahkemelerinin Fiilen Sosyal Çalışmacı bulunan bölümleri, Kamu ve
STK’lara Ait Sokak Çocukları Merkezleri, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl ve İlçelerdeki
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Yerel Yönetimlerin Sosyal Yardım ve Hizmet Birimleri, Sosyal Yardım ve Hizmet Amacı Güden STK’lar vb. kuruluşlarda yapabileceklerdir.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programında öğrenci zorunlu stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek seferde yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamaz.
Öğrenci stajını Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Klinik Biyokimya Laboratuvarı, Patoloji Laboratuvarı
ve Hematoloji Laboratuvarı uygulamaları olarak ve her birinde en az 1 hafta bulunacak şekilde, Tıpta
Uzmanlık Eğitimi Veren Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Veren
Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinde,
Tam Teşekküllü Özel Hastanelerde yapabilir.
Staj bitiminde, her bir laboratuvar uygulaması için, laboratuvar yetkilisi tarafından “Staj Değerlendirme
Formu” doldurulmalıdır.
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programlarında öğrenci zorunlu stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek seferde yapmalıdır, bölerek
farklı zaman dilimlerinde yapamaz.
Öğrenci zorunlu stajını Turizm İşletme ya da Turizm Yatırım Belgesi bulunan otel, tatil köyü işletmeleri,
seyahat acentaları ile üniversitelerin; konukevleri, misafirhaneleri veya Turizm Meslek Yüksekokullarının uygulama otellerinde yapabilir. Staj zorunluluğu bulunmayan programlarda kendi isteğiyle staj
yapmak isteyen öğrencilere, “staj yapabileceğine ilişkin” yazı verilmemektedir. Ancak İşletme Fakültesi
Konaklama İşletmeciliği Lisans Programında isteğe bağlı staj bulunduğundan bu programda kayıtlı öğrencilere istemeleri halinde isteğe bağlı staj yapabileceğine ilişkin yazı verilmektedir.
Zorunlu staj uygulamasında staj muafiyeti yoktur. Ancak;
- sürekli engelli olup engel oranı %40 ve üzeri olanlar ile malul sayılanlar,
- staj yapacağı dönem içerisinde programı ile ilgili sektörde Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı
olarak en az zorunlu staj süresi kadar çalışmış olanlar,
- dört yıl ve üzeri hükümlülük ve tutukluluk hali olanlar,
resmi olarak belgelendirmeleri halinde stajdan muaf sayılırlar.
4.2. Uygulamalı Dersler
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programının 3. yarıyılında bulunan Klavye Öğretimi
dersi devam mecburiyeti olmayan uygulamalı derstir. Amacı öğrencilere on parmak klavye kullanımını
öğretmektir. Klavye öğretimi dersinin sınavı F klavye ile yapılmaktadır. Öğrenciler bu dersin sınavına Q
14
klavye kullanarak giremezler. Bu dersin işleyiş biçimi ve sınavları ile ilgili bilgiler bu dersten sorumlu
öğrencilerin adreslerine ayrıca gönderilecektir.
Eczane Hizmetleri, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Kimya Teknolojisi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri,
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Önlisans Programlarında laboratuvar uygulama dersleri Eskişehir’de yapılmaktadır. Laboratuvar uygulamaları devam mecburiyeti olan zorunlu derslerdir. Söz konusu derslere
kayıt yaptıran öğrencilerin derslere katılmamaları durumunda laboratuvar derslerinden başarısız sayılır
ve DZ harf notu verilir. Söz konusu derslerden DZ alan öğrenciler takip eden yıllarda uygulama derslerine tekrar katılarak devam etmeleri gerekmektedir.
Laboratuvar uygulamalarında yer alan her bir ders için ara sınav ve dönem sonu sınavı uygulanacaktır.
Ayrıca, öğrenciler bu derslerde yapılan uygulama ile ilgili raporlar hazırlayacaklardır. Ara sınav, uygulama, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısına göre hesaplanan değerlerinin toplamı ile dersin
başarı notu bulunacaktır. Başarı notu 60 ve üzeri olan öğrencilere YT (Yeterli), 60’ın altında olan öğrencilere YZ (Yetersiz) harf notu verilmektedir. Laboratuvar derslerine katılan ve YZ notu alan öğrencilerden laboratuvar uygulama notu 50 ve üzeri ise öğrenciler bu dersi tekrar aldıklarında, yüz yüze laboratuvar uygulamalarına katılmadan sadece ara ve dönem sonu sınavlarına katılacaklardır.
Programlarda hangi derslerin, laboratuvar uygulama dersi olduğu konusundaki bilgi e-öğrenme portallarında yer almaktadır.
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Önlisans Programında laboratuvar uygulama dersleri yaz
aylarında Eskişehir’de yapılacaktır. Laboratuvar uygulamaları devam mecburiyeti olan zorunlu derslerdir. Derslere kayıt yaptıran öğrencilerin derslere katılmamaları durumunda laboratuvar derslerinden
başarısız sayılır ve DZ harf notu verilir.
Laboratuvar uygulamalarında yer alan ve toplamda 6 gün sürecek Atölye Çalışması I, Atölye Çalışması
II ve Devre Analizi Laboratuvarı derslerinin başarı notu, öğrencinin yapacağı deneylerdeki performansa
göre belirlenir. Buna göre başarı notu 60 ve üzeri olan öğrencilere YT (Yeterli), 60’ın altında olan öğrencilere YZ (Yetersiz) harf notu verilmektedir.
Program ile ilgili daha detaylı bilgi e-öğrenme portalında yer almaktadır.
İngilizce Öğretmenliğinde Topluma Hizmet Uygulamaları I-II (5. ve 6.Yarıyıl) dersleri tüm öğretmenlik
programları içinde YÖK tarafından konulan ve devam zorunluluğu olan bir derstir. Güz döneminde
Topluma Hizmet Uygulamaları I, bahar döneminde Topluma Hizmet Uygulamaları II dersi, öğrencinin
adres ilindeki İlköğretim okullarında etüt çalışması şeklinde yürütülmektedir. Dersin değerlendirmesi,
dönem içinde hazırlanacak raporlardan oluşturulacak e-portfolyonun dönem sonunda notlandırılmasına göre yapılmaktadır. Daha detaylı bilgi e-öğrenme portalında yer almaktadır.
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Okul Deneyimi (7. yarıyıl) ve Öğretmenlik Uygulaması (8. yarıyıl) derslerinin organizasyonu öğrencinin adres iline göre yapılmaktadır. Öğrenciler uygulama dersinin hangi okulda, hangi öğretmenle yapılacağını e-öğrenme portalından öğrenecektir. Dersin değerlendirmesi, dönem içinde hazırlanacak raporlardan oluşturulacak e-portfolyonun dönem sonunda notlandırılmasına göre yapılmaktadır. Daha detaylı bilgi e-öğrenme portalında yer almaktadır.
Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Okul Deneyimi (5. Yarıyıl), Öğretmenlik Uygulaması I (7.
Yarıyıl), Öğretmenlik Uygulaması II ve Topluma Hizmet Uygulamaları (8. Yarıyıl) dersleri, öğretmenlik
mesleğini oluşturan birçok görevi öğretmen adaylarına tanıtma amacı güden planlı gözlem ve eğitim
etkinliklerinden oluşmaktadır. Bu dersler yoluyla öğretmen adaylarının okul yaşamını ve eğitim ortamını gerçek okul ortamında tanımaları beklenmektedir. Tüm uygulama dersleri devam mecburiyeti
olan zorunlu derslerdir. Uygulama dersleri e-portfolyo yöntemi ile yürütülmekte ve değerlendirilmektedir. Bu derslerin uygulama sürecine ilişkin bilgiler e-öğrenme portalında yer almaktadır.
Öğrencilerin, uygulama dersleri ile ilgili olarak öğretim yılı başında internet üzerinden yapılan duyuruları takip etmeleri, uygulama sürecinin işleyişinde sorun yaşanmaması açısından önemlidir. Her dersin
işleyişine yönelik ayrıntılı bilgi ilgili dersin uygulama kılavuzunda verilmiştir.
15
5. Programlar Arasında Geçiş
Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri programlarında kayıtlı olan öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun,
bu fakültelerin programları arasında geçiş yapamaz.
6. Yatay Geçiş
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim‒Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15. maddesinin 7. Bendine göre Yatay geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin önceki önlisans/lisans programından aldığı ve
başarılı olduğu derslerin intibakı yapılır ve bu derslere ilişkin daha önceden aldığı notlar Not Durum Belgesinde gösterilir. Öğrencinin Genel Not Ortalaması, önceki diploma programından intibakı yapılan dersler ile
Anadolu Üniversitesinden aldığı derslerin bütünü üzerinden hesaplanır.
Örgün öğretimde öğrenci olanlar, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine yatay geçiş yapabilirler.
Ayrıca merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş de
yapılabilmektedir. Örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunun yapılabilmesi için, öğrencinin
öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 (4 üzerinden 3,20) veya
üzeri olması ya da kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma
programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan daha yüksek olması gerekmektedir. Yatay geçiş ile
ilgili diğer koşulların geçiş yapılacak ilgili Üniversiteden öğrenilmesi gerekmektedir.
7. Dikey Geçiş
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim‒Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15. maddesinin 6. bendine göre Dikey geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin daha önceden almış ve başarmış olduğu ilk dört
yarıyıldaki dersleri için MU harf notu verilir. Mezuniyet koşullarını sağlaması halinde öğrencinin Genel Not
Ortalaması, önlisans programından aldığı derslerin ortalaması ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanarak Not Durum Belgesinde gösterilir.
Açıköğretim Fakültesinin iki yıllık önlisans programlarından mezun olanlar Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik uyarınca
ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavına katılarak örgün öğretime geçiş yapabilirler.
ÖSYM tarafından yapılan bu sınavlara son sınıfta okuyan öğrenciler ile mezun olanlar ilan edilen süre içerisinde başvurarak katılabilirler. Bu konuyla ilgili olarak www.osym.gov.tr adresini inceleyebilirsiniz.
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları
Hakkında Yönetmelik kapsamında Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin lisans programlarına Dikey
Geçiş ile kayıt yaptırmak isteyenler, Dikey Geçiş Sınavına girmeden Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edilen Dikey Geçiş koşullarını yerine getirdikleri takdirde fakültelerinin 5.yarıyılına kayıt yaptırabilirler.
Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Önlisans Programlarından mezun olanlardan, kendi alanlarındaki lisans
programına devam etmek isteyenler doğrudan lisans programının 5. yarıyılına kaydedilir.
Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Önlisans Programlarından mezun olanlardan, farklı alanlardaki lisans
programına devam etmek isteyenlere 5, 6, 7 ve 8. yarıyıllarda fark dersler verilerek lisans programına kaydedilir. Hangi yarıyıllara fark dersler konulacağı ilgili Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.
Dikey geçiş ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki Dikey Geçiş linkinden erişilebilmektedir.
8. Lisans Tamamlama
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim‒Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15. maddesinin 6. bendine göre Lisans tamamlama kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin daha önceden almış ve başarmış olduğu
ilk dört yarıyıldaki dersleri için MU harf notu verilir. Mezuniyet koşullarını sağlaması halinde öğrencinin Ge-
16
nel Not Ortalaması, önlisans programından aldığı derslerin ortalaması ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanarak Not Durum Belgesinde gösterilir.
4 yıllık öğretim süresi olan yüksekokul veya fakültelerin 1, 2, 3 ve 4. yarıyıl derslerinin tümünden başarılı
olup kaydını sildirerek önlisans diploması alanlar, lisans tamamlamak isterlerse mezuniyet alanlarına göre
her yıl Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerince ilan edilen programların 5. yarıyılına kayıt yaptırabilirler.
Lisans tamamlama ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki Lisans Tamamlama
linkinden erişilebilmektedir.
9. İkinci Üniversite
Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile örgün yükseköğretim kurumlarının lisans veya
önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler, aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin programlarına İkinci Üniversite kapsamında başvuru yapabilirler.
Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar başvuru
yapabilirler ancak hâlen kayıtlı olanlar İkinci Üniversite kapsamında başvuru yapamazlar.
İkinci Üniversite ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki İkinci Üniversite linkinden erişilebilmektedir.
VIII. İNTERNET HİZMETLERİ
1. e-Öğrenme Portalı
Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri programların web sitelerine, duyurulara, kılavuzlara, akademik takvime geçmiş sınav sorularına ve öğrenci çalışma alanına e-öğrenme portalından ulaşılabilmektedir.
2. Anadolu Üniversitesi e-Posta Hizmetleri ve Şifre Edinilmesi
Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıt yaptıran her öğrenciye AÖF bürolarınca kayıttan sonra şifre
verilmektedir. Öğrencilerimiz mazeretli kayıt döneminde bir yakınları aracılığı ile kayıt yaptırmaları hâlinde
şifrelerini kayıttan sonra da AÖF bürolarından bizzat alabilirler.
http://mail.anadolu.edu.tr adresinde yer alan Anadolu Üniversitesi e-posta hizmetlerinden hâlen okuyan
ya da mezun olan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri öğrencileri yararlanabilirler.
Şifrenin unutulması ya da kaybedilmesi gibi durumlarda AÖF bürosuna bizzat başvurularak yeni şifre alınabilmektedir. Ayrıca öğrencinin bizzat Çağrı Merkezini (444 10 26) araması halinde kimlik bilgileri kontrol
edilerek şifre verilmekte olup tüm görüşmeler kayıt altına alınmaktadır. Şifreniz size özel olup diğer şahıslara vermeniz hâlinde doğacak sorumluluk size aittir.
IX. ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ
Öğrencilerin disiplin işleri “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”ne göre yürütülür. AÖF bürolarında, akademik danışmanlık merkezlerinde, sınav mahallinde veya kayıt, kayıt yenileme dönemleri ve diğer
zamanlarda öğrenciliğe yakışmayan davranışlarda bulunanlar, eğitim ve öğretimi engelleyenler hakkında gerekli
disiplin soruşturması açılarak ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.
X. PASO İŞLEMLERİ
Paso verilmesi, ilgili belediyelerin bu konudaki kurallarına göre her ilde ayrı organizasyon yapmayı gerektirmektedir. Paso alacak öğrencilerimiz, yapması gereken işlemler hakkında bulundukları illerdeki belediyelerden bilgi
alabilirler.
AÖF bürolarınca yürütülen paso işlemlerinde alınan bedelin tamamı ilgili belediyelere bandrol bedeli olarak
ödenmektedir.
17
XI. BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU İLE İLGİLİ BAŞVURULAR
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak başvurulara gecikmeden ve süresinde yanıt verilebilmesi için başvuruların Açıköğretim Fakültesine, Merkez Büro Yöneticiliğine veya Açıköğretim Fakültesi Bürolarına yapılması gerekmektedir. Başvuru ile ilgili açıklamalara www.anadolu.edu.tr Bilgi Edinme linkinden ulaşabilirsiniz.
XII. SIKÇA SORULAN SORULAR
Açıköğretim sistemi hakkında birçok bilgiye http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki Sıkça Sorulan Sorular linkinden ulaşabilirsiniz.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bu kılavuzda açıklanan kural ve kararları konu alan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı önemle duyurulur.
İnternet Başvuru, Kayıt, Kayıt Yenileme ve Öğrenci Kılavuzlarında yer alan programlar, program kapsamları,
öğretim yöntemleri, kurallar ve işlemler; yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin yetkili kurullarınca alınan kararlar gereği
değiştirilebilir. Duyurusu yapılan işlemler, yeni kararlara göre yürütülür.
İLETİŞİM
Çağrı Merkezi
: 444 10 26
e-Posta
: [email protected]
AÖF Büro Adresleri
Bu kılavuzda yer alan maddeler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hazırlanmış olup ilgili Fakültelerin Yönetim Kurulu Kararları ile kabul
edilmiştir.
Linkler
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim‒Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu
18
Download

öğrenci kılavuzu - AÖF