İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ HABER BÜLTENİ
OCAK 2014

YIL 3

SAYI 19
www.izu.edu.tr
Asil Geçmişten Aydınlık
Geleceğe: İZÜ KAMPÜS
 Uluslararası Konferanslar Serisi”, İZÜ’de başladı.
 Gıda Mühendisliği Araştırmalarına TÜBİTAK’tan Destek
 Erken Tanı Hayat Kurtarır
HABERLER
01 İZÜ HABER
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
www.izu.edu.tr
Asil Geçmişten Aydınlık
Geleceğe: İZÜ KAMPÜS
630 dönümlük kampüs alanımızda, bundan
yaklaşık 130 yıl önce (122) bugünün üniversiteleri
düzeyinde eğitim veren Halkalı Ziraat ve Baytar
Mekteb-i Alisi kurulmuştur. İlk mezunlarından
biri de Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy olan
bu okuldan sonra kampüs, 2005 yılına kadar
çeşitli eğitim kurumlarına ev sahipliği yapmıştır.
Kampüs Girişi
Üniversitemizden önce, Halkalı Zirai Üretim
İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim
Merkezi Müdürlüğü olarak kullanılan bu tarihi
kampüs, bugün tekrar öğrencilerin yetiştiği bir
eğitim yuvasına dönüşmüştür. Yaklaşık 130 yıl
önce, tarım alanında zamanının en ileri eğitiminin
verildiği bu kampüste, bugün yükseköğretim
www.izu.edu.tr
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
Eğitim Fakültesi
devam ediyor. Mehmet Akif’in yetiştiği tarihi
değeri paha biçilemez bu kampüsü; insanlığa
hizmet eden, geleceği şekillendiren, erdemli ve
lider insanlar yetiştirmek için kullanıyor, koruyor
ve bundan gurur duyuyoruz.
olmuştur. Rölövesi çıkarılan tarihi ağaçlarımız
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Halkalı
Merkez
Kampüsünde
yapılaşma
çalışmaları 2010
yılından itibaren devam
etmektedir. Tarihi eser tescilli binaların
restorasyon çalışmalarının yanında, kampüsteki
yapılaşmaya müsait alan üzerinde yeni fakülte
binaları ile yurt binaları inşaatı başlatılmıştır.
Kampüsteki
yapılaşma
çalışmalarımızda
önceliğimiz, tarihi ve doğal dokuyu korumak
Halkalı Ziraat ve Baytar Mekteb-i Alisi binalarının
Yurtlar
korunmakta, tarihi değeri olan binalarımız
restore edilmekte ve öğrencilerimiz ile halkımıza
hizmet edecek tarım müzesi, konferans salonu
gibi yapılar ile kampüs şekillendirilmektedir.
oluşturduğu, tarihi ağaçlarla kaplı büyük iç
avlumuz, kampüsümüzün kalbi olarak kalacaktır.
Yeni fakülte binalarımız ve yurtlarımız, bu
tarihi avluya ve dokuya uygun olacak şekilde
dizayn edilmektedir. Yapılaşma çalışmalarımız
sonrasında kampüsümüzün görüntüsünü web
sayfamızdan da inceleyebilirsiniz.
Yurtlar
HABERLER
Eğitim Fakültesi
02 İZÜ HABER
HABERLER
03 İZÜ HABER
www.izu.edu.tr
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
Uluslararası Konferanslar Serisi
Geleceği şekillendiren, bilim üreten, lider
insanlar yetiştirmek misyonuyla yola çıkan
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 3.
Akademik yılında “Uluslararası Konferanslar
Serisi” düzenliyor. Üniversite, bu kapsamda pek
çok farklı konuda, alanlarında uzman uluslararası
akademisyenleri Halkalı Merkez Kampüsünde
ağırlıyor. Üniversite öğrencilerinin yanında
dışarıdan katılımcılara da açık olan konferanslar
farklı konularda düzenleniyor.
Uluslararası Konferanslar Serisi kapsamında
gerçekleştirilen etkinliklerin başlıkları aşağıda
verilmiştir.
Doğu Afrika Ülkelerinin Kalkınmasına
Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Dar Es Salaam
Zanzibar Örnekleri
“Aliya İzetbegoviç’in
Bağımsızlığındaki Rolü”
Bosna
Hersek’in
“Hormonlar
ve
İnsan
Davranışları”
(Hormones and Human Behaviour) ve “Ceza
Davalarında Karar Verme Süreci” (Decision
Making in Criminal Trials)”
“Bir Yabancı Dil Olarak Arapçanın, İslam
Ülkelerinde Öğrenilmesi ve Öğretilmesi”
(Learning and Teaching Arabic as a Foreign
Language in Islamic Countries)”
Bu bağlamda Nisan 2014 tarihinde
düzenlenecek 5’inci etkinliğimizin konuğu
İngiltere Leed Üniversitesi’nden (University of
Leeds, UK) Sosyal Bilimler ve Hukuk konusunda
uzman Öğretim Üyesi Dr. Boby Salman Said
olacak.
İZÜ Uluslararası Konferanslar Serisi 1
Endonezya’nın
biri
olan
Çalışmalar
önemli
Darussalam
kurumlarından
Üniversitesi
Enstitüsü’nden
İslami
(Darussalam
Institute of Islamic Studies) akademisyenlerin
katıldığı “Bir Yabancı Dil Olarak Arapçanın,
İslam Ülkelerinde Öğrenilmesi ve Öğretilmesi”
adlı panel, Halkalı Merkez Kampüsümüzde
30 Aralık 2013 Salı günü düzenlendi. İstanbul
Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turan Koç’un
moderatör
oluğu
panelde
konuşmacılar;
Darussalam Üniversitesi İslami Çalışmalar
Enstitüsü
Zarkasyi,
Dekanı
Ahmad
Darussalam
Hidayatullah
Üniversitesi
İslami
www.izu.edu.tr
04 İZÜ HABER
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
kültürel yapısı hakkında bilgi vererek başladı.
Endonezya’da günümüze kadar devam eden
Panelin
açılış
konuşmasını
yapan
Rektörümüz
Prof.
Dr.
Mehmet
Bulut,
Üniversitemizin üçüncü akademik yılında eğitimöğretime başlayan İslami İlimler Fakültemizde
hem İngilizce hem de Arapça eğitim verildiğini
belirterek “İngilizce günümüzde bilimsel ve
akademik çalışmaların esasını teşkil ediyor.
Arapça ise hem Müslümanların inancının
dayandığı dinin dili, hem de başta İslami ilimler
olmak üzere birçok ilmi çalışmada kaynaklar bu
dile dayanıyor. Bu bağlamda biz İslami İlimler
Fakültemizde her iki dili öğretiyoruz” dedi.
İslami çalışmaların seyri ve bu çalışmalar
Darussalam Üniversitesi İslami Çalışmalar
Enstitüsü Dekanı Dr. Ahmad Hidayatullah
Zarkasyi, İslam dininin temel dayanağı olan Kur’an
ve Sünnet’in dili olan Arapçanın öğrenilmesinin,
sağlıklı bir din anlayışının oluşmasında önem
arz ettiğini belirtti. Darussalam Üniversitesi
İslami Çalışmalar Enstitüsü Rektör Yardımcısı
Dr. Dihyatun Masqon ise konuşmasına,
Endonezya’nın İslamlaşma süreci, tarihi ve
kadar devam ettiğini belirtti. Uygulanan bu
arasında Arapça’nın önemine vurgu yapan
Masqon, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
ile yaptıkları akademik protokol çerçevesinde
karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak
istediklerini belirtti.
İstanbul
Sabahattin Zaim Üniversitesi
Arapça Birim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr.
Abdulmutalip
Arapça
Arpa
ise, Osmanlı devletinde
öğretiminin
gramer-metin
tahlili
medreseler üzerinden
yani
klasik
metotla
verildiğini ve bu metodun 20. Asrın sonuna
metottan dolayı Arapça öğreniminde ciddi
sıkıntılarla karşılaşıldığını belirten Arpa, bu
öğretim
metodunun
en
temel
sorununun
tarihsel süreçte yaşanan bir ‘eksen’ kaymasına
dayandığına
işaret
etti.
Arpa;
“Arap
dili
tarihi incelendiğinde bu eksen kaymasının,
dilin temel unsurlarını oluşturan ‘lafız-manamaksat’ üçlüsünde yaşandığı görülmektedir.
Bu üçlü arasında yaşanan kırılma sonucunda
yukarda anılan kuralcı metot sayesinde eksen
‘lafız’ lehine olmuş ve anlam kaybı olmuştur”
dedi. Konuşmasının sonunda Arpa, süregelen
tecrübelerden hareketle klasik ve modern
metotları ve tüm dil becerilerini aynı anda
uygulayacak şekilde kapsamlı bir yaklaşımla bir
dil metodu uygulamaya çalıştıklarını belirtti.
HABERLER
Çalışmalar Enstitüsü Rektör Yardımcısı Dr.
Dihyatun Masqon, Darussalam Üniversitesi İslami
Çalışmalar Enstitüsü Arap Dili Yüksek Lisans
Programı Başkanı Dr. Abdul Hafıdz Bin Zaid,
Darussalam Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alif
Cahyadi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Abdulmutalip Arpa ve İstanbul Sabahattin
Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Arapça
Okutmanı İbrahim Abdesselam oldu.
HABERLER
05 İZÜ HABER
www.izu.edu.tr
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
İZÜ Uluslararası Konferanslar Serisi 2
“Uluslararası
Konferanslar
Serisi”
organizma
üzerindeki
etkileriyle
davranış
kapsamında İZÜ Kampüsü’nde düzenlenen ikinci
biçimlerimizi etkileyen yönlerinden bahsetti.
etkinlik, 8 Ocak 2014 Çarşamba günü,
Kadınlarda, erkeksileşmeye neden olan CAH
City
University, London’dan iki değerli akademisyenin
hastalığıyla
katılımıyla gerçekleşti. “Hormonlar ve İnsan
bahseden Matthews, hastalığın davranışlarda
Davranışları”
ve seçimlerde değişiklikler meydana getirdiğini
ve
“Ceza
Davalarında
Karar
Verme Süreci” konularını içeren konferansın
açılış
konuşmasını
Rektörümüz
Prof.
Dr.
Mehmet Bulut yaptı. Rektörümüz, Uluslararası
Konferanslar Serisi’nin önemine dikkat çekerek,
Akademisyenleri bir araya getiren bu tür
toplantıların üniversitemizde yapılacak akademik
çalışmalara sağlayacağı katkıdan bahsetti.
Konferansın
konuşmacısı
deneysel
çalışmalardan
söyledi.
İkinci konuşmacı olarak Prof. Dr. Terrence
M. Honess ise “Ceza Davalarında Karar Verme
Süreci” (Decision Making in Criminal Trials)”
konusunda sunum yaptı. İngiltere’nin hukuk
sistemi hakkında detaylı bilgi veren Honess,
mahkemelerde jüri sisteminin nasıl çalıştığına
Psikolog
dair aktarımlarda bulundu. Jürinin karar alma
Dr. Greta A. Matthews “Hormonlar ve İnsan
sürecinde etkilendiği bulguları paylaşan Honess,
Davranışları” (Hormones and Human Behaviour)
jüri sisteminin iyileştirilmesi için alternatif
adlı
yaklaşımlardan örnekler verdi.
sunumuyla
ilk
ilgili
hormonların,
işlevleri
ve
www.izu.edu.tr
06 İZÜ HABER
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
İZÜ Uluslararası Konferanslar Serisi’nin
yol gösteren bir lider olduğuna vurgu yapan
üçüncü etkinliği, “Aliya İzetbegoviç’in Bosna
Prof. Dr. Mehmet Bulut, “İzetbegoviç, modern
Hersek’in
zamanın en önemli liderlerinden biriydi. İslam
Bağımsızlığındaki
Rolü”
konulu
dininin, insanlığın ve demokrasinin ne olduğunu
seminer oldu.
Üniversitemiz, Uluslararası Konferanslar
Serisi’nin üçüncü etkinliğini Aliya İzetbegoviç’in
anısına
düzenledi.
Bosna-Hersek’in
ilk
insanlara anlattı. Bizler de aynı yolda emin
adımlarla yürüyeceğiz” dedi.
Aliya
İzetbegoviç’i
kendisinden
güçlü
cumhurbaşkanı olan ve ülkenin bağımsızlığıyla
düşmanlara karşı çıkan mitolojik kahramanlara
özdeşleşen
Hersek
benzeten, Bosna Hersek Federasyonu Arşivi
Federasyonu Arşivi Genel Müdürü Adamir
Genel Müdürü Adamir Jerkoviç, “İzetbegoviç
İzetbegoviç’i,
Bosna
Jerkoviç anlattı. Cumhurbaşkanlığı zamanında
İzetbegoviç’in başdanışmanlığını da yürüten
Jerkoviç,
Bosna
mücadelesinden
ve
Hersek’in
bağımsızlık
yaşanılan
zorluklardan
bahsetti.
Rektörümüz
‘Bizi öldürmeyen şey bizi daha da güçlü yapar’
felsefesinden yola çıkan bir liderdi. Aliya
hümanistti ama hayalperest değildi. Ayakları
sağlam yere basan ve gerçekleri çok iyi anlayan
bir siyasetçiydi. Uzlaşma, onun en etkili silahıydı”
dedi. Türkiye’de Aliya İzetbegoviç’in çok sevilen
Prof.
Dr.
Mehmet
Bulut,
bir isim olmasının kendisini duygulandırdığını
etkinlikte yaptığı konuşmaya Adamir Jerkoviç’e
ifade eden Jerkoviç, “Türklerin bizden daha
teşekkür ederek başladı. Bulut; “Bağımsızlık
çok İzetbegoviç’e önem verip onu araştırdığını
mücadelesi sırasında İzetbegoviç’in yanında
düşünüyorum.
mücadele etmiş ve başdanışmanı olmuş bir
yanımızda olmuştur. Bunu Bosna halkı hiçbir
ismi üniversitemizde ağırlamanın mutluluğunu
zaman unutmayacaktır. Biz ebedi dost iki
yaşıyoruz” dedi. Aliya İzetbegoviç’in insanlara
ülkeyiz” dedi.
Türkiye
kötü
günlerimizde
HABERLER
İZÜ Uluslararası Konferanslar Serisi 3
HABERLER
07 İZÜ HABER
www.izu.edu.tr
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
İZÜ Uluslararası Konferanslar Serisi 4
İZÜ Uluslararası Konferanslar Serisi’nin
akademisyenleri
dördüncü etkinliği, “Doğu Afrika Ülkelerinin
öğrencilerimizle
Kalkınmasına Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Dar
duyuyoruz” dedi.
Es Salaam Zanzibar Örnekleri” konulu seminer
Etkinliğin
kampüsümüzde
buluşturmaktan
ilk
konuşmacısı
görmekten,
mutluluk
Zanzibar
oldu. 22 Ocak 2014 Çarşamba günü Halkalı
Devlet Üniversitesi’nden Profesör Issa Haji
Merkez kampüsümüzde düzenlediğimiz seminer,
Ziddy, 1985’ten bu yana liberalleşen ve batılı
akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve idari
turistlere kapılarını açan Zanzibar’ın, turizm
personelimiz tarafından büyük ilgiyle takip edildi.
konusundaki gelişiminden bahsetti. Zanzibar’ın
Zanzibar Devlet Üniversitesi’nden Dr. Issa
Afrika kültürü kadar İran, Arap, Türk ve Hindu
Haji Ziddy ve Dar Es Salaam Üniversitesi’nden
kültürlerinden de etkilendiğine dikkat çeken
Mary Mtumwa Khatib’in konuşmacı olduğu
Ziddy, “Dilimiz Arap diline yakın bir dil. Turizm
etkinlikte,
bir adalar ülkesi olan Zanzibar’ın
turizmle birlikte gelişimi ile iklim değişiklikleri ve
etkileri konuları masaya yatırıldı.
Etkinliğin
açılış
açısından bakıldığında ise İslam ülkesi olmamızın
maalesef bazı turistlerde önyargıya sebep
olduğunu görüyoruz. Turizm ülkemizde yükselen
bir endüstri. Hükümetimiz daha çok turistin
yapan
ülkemize gelmesini destekliyor. Bu ekonomi için
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Bugün
çok önemli bir kaynak. Hem kültürel yapımızı
Zanzibar’dan
Doğu
koruyup hem de ülkemizi turistler için tercih
Afrika’nın gelişimi konusunu konuşuyor olacağız.
edilen bir merkez haline getirmeliyiz” diye
Üniversitemiz bu akademik yılda düzenlediği
konuştu. İkinci konuşmacı Mary Mtumwa Khatib
uluslararası
etkinlikleri
ise Doğu Afrika’daki iklim değişikliklerini konu
ile Avrupa’dan ve Asya’dan akademisyenleri
aldığı konuşmasında, hava sıcaklığıyla birlikte
ağırladı. Bugün de Afrika’dan konuklarımız var.
verimi azalan yerel tarım ürünlerinin halkı nasıl
Farklı kıtalardan, ülkelerden ve üniversitelerden
etkilediği konusuna dikkat çekti.
gelen
konuşmasını
konuklarımızla
konferanslar
serisi
www.izu.edu.tr
08 İZÜ HABER
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
risk faktörlerini, yaşam şeklinin kansere
etkilerini, kanserden korunma yöntemlerini, tanı
ve tedavide izlenmesi gereken yolları anlatan
Gürbüz, ” Ülkemizde ve dünyada genellikle meme
kanserinin fark edilmesinde geç kalınıyor. Bu
yüzden her kadının 20 yaşından sonra uzman bir
hekim tarafından muayene edilmesi gerekiyor”
dedi.
Türkiye
Meme
Vakfı
Yönetim
Kurulu
Başkanı Dr. Can Gürbüz, okulumuz çalışanlarına
ve öğrencilere yönelik “Meme Sağlığı ve Kendi
Kendine Meme Muayenesi” konulu seminer verdi.
Kadınlarda en sık görülen kanser çeşidi olan
meme kanserinin başlama sürecini, ilerleyişini,
Katılımcılar,
kendi
kendine
meme
muayenesi, bu muayeneyi ne zaman yapmaları
gerektiği, meme kanserinde tanı yöntemleri olan
mamografi ve ultrasonografi konularında da bilgi
sahibi oldular. Seminer, Üniversitemizin Sağlık
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Candan Öztürk’ün, Dr. Can Gürbüz’e
hediyelerini takdim etmesiyle son buldu.
Teknoloji Bağımlılığı Çalıştayı
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi
bir sorunsal olmaya başlayan “Teknoloji
Bağımlılığı”
konusuna
yönelik
kamuoyu
farkındalığını artırmak için Yeşilay ve BTK’nın
koordinasyonuyla
düzenlenen
çalıştayda,
konunun uzmanları bağımlılığa karşı pratik
çözümler üretmek üzerine çalıştı. Teknoloji
bağımlılığıyla mücadele için ulusal ve
uluslararası araştırmalarla belirtilen sorunların
çözümüne
yönelik
inovatif
yöntemler
geliştirilmeye çalışılarak çözüm önerileri
ve eylem planı teklifleri sunuldu. Yeşilay
ve BTK moderatörlüğünde yapılan çalışma
gruplarının ana başlıkları “Teknoloji bağımlılığı
bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma”,
“Teknoloji bağımlılığını önleme”, “Dijital okuryazarlık” ve “Dijital hak & sorumluluklar”
oldu. Arş. Gör. Ayşe Beyza Bıçakcı, çalıştayda
“Teknoloji
Bağımlılığını
Önleme”
çalışma
grubunda yer aldı.
Çalışma grupları, konularıyla ilgili literatür
taraması
yaparak
çalışma
sonunda
pratik
çözüme dönük, uygulanabilir, etkin, somut ve
ölçülebilir göstergelere dayalı bir yıllık eylem
planı hazırladı. Çalışma gruplarının odaklandığı
hedef kitle çocuk ve ergenler, anne-babalar,
yetişkin bireyler, eğitimciler, psikolog, psikolojik
danışman, psikiyatrist, doktorlar, sivil toplum
kuruluşları ve ilgili devlet kurumları oldu.
HABERLER
Erken Tanı Hayat Kurtarır
HABERLER
09 İZÜ HABER
www.izu.edu.tr
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
Uluslararası
Medeniyet Kongresi
Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdulmutalip ARPA, İstanbul
Medeniyet
17-19
Araştırmaları
Ocak
“Uluslararası
2014
Merkezi
tarihlerinde
Medeniyet
tarafından
düzenlenen
Kongresi”ne
katıldı.
Medeniyet kavramını incelemek için üretilmiş olan
kuramsal ve yöntemsel çerçeveleri belirlemek
amacıyla düzenlenen kongreye, dünyanın birçok
yerinden, alanlarında uzman akademisyenler
katıldı. Akademisyenimiz ARPA kongreye, “Hz.
Nuh ve Tufân Bağlamında Kadîm Mezopotamya
Havzasında İkinci Medeniyet İnşâsı” konusunda
hazırladığı bildiri ile katıldı.
Gıda Mühendisliği Araştırmalarına
TÜBİTAK’tan Destek
Üniversitemiz Gıda Mühendisliği Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gülseren’in, Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Bülent Nazlı danışmanlığında
yapacağı,
“Pickering
emülsiyonları
tabanlı
dayanıklı ve fonksiyonel gıda ürünlerinin ve aroma
enkapsülasyon
sistemlerinin
stabilizasyonu
için ulusal hammaddelerin üretimi ve prototip
ürünlerde kullanılmaları” adlı araştırma konusu
TÜBİTAK desteği aldı. TÜBİTAK Bilim İnsanı
Destekleme
Daire
Başkanlığı’nca
(BİDEB)
yürütülen “2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs
Programı” kapsamında desteklenen proje, 24 ay
süreyle akademisyenimiz tarafından sürdürülecek.
www.izu.edu.tr
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
10 İZÜ HABER
Üniversitemiz Okul Öncesi Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencileri
26 Aralık 2013 Perşembe günü Söğütlüçeşme İlkokulu Anasınıfı
Öğrencileri ile biraraya geldi. Yrd. Doç. Dr. Belgin PARLAKYILDIZ
rehberliğinde, Çocukta Oyun Gelişimi ile Yaratıcılık ve Geliştirilmesi
dersleri kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.
Söğütlüçeşme İlkokulu Anasınıfı Öğrencileriyle birlikte
“Okul Öncesi Eğitimi Araç Geliştirme ve Uygulama Atölyesi”’nde
“Kaynaştırma Etkinlikleri” düzenlendi. Çocukların “Beslenme ve
Özbakım Becerileri”nin geliştirilmesi konusunda odaklanan etkinlikler, öğrencilerimiz açısından da
oldukça verimli geçti. Düzenlenen etkinlikler sayesinde çocuklarla yakın ilişki içinde olan okulöncesi
öğretmen adayları, mesleklerine dair becerilerini geliştirme fırsatı buldu.
Söğütlüçeşme Okul Müdürü ve öğretmenleri eşliğinde kampüsümüze gelen 5-6 yaş grubu kırk
öğrenci, açık hava oyunları oynadı. Ardından çocuklara, öğrencilerimizin hazırlamış olduğu, düzenli
olma ve kitap sevgisini vurgulayan “Dağınık Prenses” dramatizasyonu sergilendi. İkinci etkinlik olarak,
“Bal ve Balın Yararları” konulu görsel drama etkinliği gerçekleştirildi. Çocuklar, öğrencilerimizin
hazırladığı tuz seramiği hamurlarıyla keyifli dakikalar geçirdiler. Etkinlik sonunda, öğrencilerimizin ders
kapsamında hazırladıkları taçlar-maskeler misafir çocuklara hediye edildi.
‘Sanatın İncelikleri’ Adlı Serginin
Açılışı Gerçekleşti
06 Ocak 2014 Pazartesi günü, Mehmet Akif Ersoy Fuaye
Salonumuzda ‘Sanatın İncelikleri’ adlı serginin açılışı yapıldı. Sergi
kapsamında, Yrd. Doç. Dr. Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR
rehberliğinde, üniversitemiz Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği
Bölümü 3. sınıf öğrencilerinin, Görsel Sanatlar Eğitimi dersinde
hazırlamış oldukları çalışmalar sergilendi.
Serginin açılış konuşmasını Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ömer İNAN ve Eğitim Fakültesi Dekanımız
Prof. Dr. Hikmet SAVCI yaptı. Ardından Yrd. Doç. Dr. Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR sergilenen
çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sergide öğrencilerimizin çizgi ile desen, kolaj ile röprodüksiyon ve
pastel boya ile kazıma tekniğini kullanarak ürettikleri çalışmalara yer verildi.
Açılıştan sonra Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet BULUT’un da çalışmaları incelediği ‘Sanatın
İncelikleri’ sergisine üniversitemizin birçok akademik ve idari personeli, öğrencisi ve ilçemizde görev
yapan müdürler katıldı. ‘Sanatın İncelikleri’ sergisi 10 Ocak 2014 tarihine kadar ziyarete açık kaldı.
HABERLER
Geleceğin Öğretmenleri Anasınıfı
Öğrencileriyle Biraraya Geldi
HABERLER
11 İZÜ HABER
www.izu.edu.tr
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
Enerji Birsen İstanbul İl
Başkanlığı ile Protokol İmzalandı
Üniversitemiz ile Enerji Birsen İstanbul
İl
Başkanlığı
arasında,
Programlarımız”
“Yüksek
kapsamında
bir
Lisans
protokol
imzalandı. Protokolü Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Bulut ve Enerji Birsen İstanbul
İl Başkanlığı Şube Başkan Vekili Doç. Dr. Erol
Kam imzaladı.
İmzalanan
protokolle
(Memur
Sen
Federasyonu) Enerji Birsen İstanbul İl Başkanlığı
üyeleri, Üniversitemiz Fen Bilimleri ve Sosyal
Bilimler Enstitüleri bünyesindeki Yüksek Lisans
Programlarında eğitim alabileceklerdir.
Rehber Öğretmenler
Üniversitemizde Buluştu
Küçükçekmece Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nün
koordine
ettiği
ilçemiz
rehber
öğretmenlerine yönelik hazırlanan test teknik, kaynaştırma
ve Bep eğitimi seminerine üniversitemiz ev sahipliği yaptı.
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz tarafından
katılımcı
rehber
öğretmen
ve
idarecilere
tanıtım
sunumlarımızın yapıldığı ve 3 günlük bir planlamayla
gerçekleştirilen çalışmada Özel Eğitim Öğretmenlerinden
Mehmet Salih Özpolat ve Gamze ÇALIŞKANOL Kaynaştırma
Eğitim süreci, BEP ve Performans alımı konusunda rehber
öğretmenleri bilgilendirdi.
İlçemiz Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim
kurumlarında çalışan isteğe bağlı 45 kişilik rehber
öğretmen grubuna hazırlanan çalışma 21,22,23 Ocak 2014
tarihlerinde Üniversitemiz Konferans Salonunda yapıldı.
www.izu.edu.tr
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
12 İZÜ HABER
Basın İlan Kurumundan Rektörümüze
Ziyaret
Ocak 2014’te üniversitelerden ve farklı iş
alanlarından Rektör, idareci ve uzman kişiler
üniversitemiz ve Rektörümüzü ziyaret etti. Farklı
konuların ve karşılıklı işbirliklerinin görüşüldüğü
ziyaretler bağlamında üniversitemize gelen
kişiler;
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez, Bezmialem
Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet
Tüzgen, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, İstanbul Medipol
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın,
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat
Tarhan, Süleyman Şah Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hüseyin Ekiz
YÖK Üyeleri Prof. Dr. Ş. Tufan BUZPINAR;
Prof. Dr. Harun CANSIZ; Prof. Dr. Muhittin
ŞİMŞEK, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Altay Burak Dalan,
Ekopolitik Düşünce Kuruluşu İcra Kurulu Üyesi
ve ‘Akil Adamlar’ Akdeniz Bölge Sekreteri Tarık
ÇELENK, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
M. Niyazi Eruslu Prof. Dr. M. Niyazi Eruslu, YÖK
Üyesi ve Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet
ATALAY,
üniversitemizi
ziyaret
ederek
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet BULUT ile görüştü.
Rektörümüz, Atalay’a üniversitemiz, akademik
çalışmalarımız ve etkinliklerimiz hakkında bilgi
verdi. Önümüzdeki günlerde Basın İlan Kurumu
ve üniversitemizin gerçekleştirebileceği ortak
projeler hakkında görüşen ikili, birlikte kısa bir
kampüs turu yaptı.
İstanbul Motifli Tablo Hediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve
Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) Ebru Branşı
Zümre Başkanı Ebruzen Ömer Faruk Dere ile
Türk İslam Sanatları İhtisas Merkezi Öğrencileri,
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet BULUT’u
makamında ziyaret ederek yeni görevinde
başarılar dilediler. Sanatçı heyeti ziyaret anısına
“Aşkın Devrimi Fetih” konulu serginin kıymetli
eseri İSTANBUL Tablosunu Üniversitemize
hediye ettiler.
HABERLER
Üniversitemize Ziyaretler
HABERLER
13 İZÜ HABER
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
www.izu.edu.tr
Geleceğin Üniversitesi,
01 Ekim 2013-15 Haziran 2014
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen, “Geleceğin Üniversitesi,
Geleceğin İş Alanları” projesi 01 Ekim 2013 – 15 Haziran 2014 tarihleri arasında devam edecek. Üniversite ve
kariyer seçiminde doğru tercih yapmanın önemini konu edinen “Geleceğin Üniversitesi, Geleceğin İş Alanları”
Projesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yol gösteriyor. Proje kapsamında liseler ziyaret ediliyor veya
kampüsümüze davet ediliyor, öğrencilerin gelişen ve önemi artan iş alanları , mesleklerin olumlu ve olumsuz
yönleri, üniversite tercihleri, bölümlerin taban puanları ve buna benzer konulardaki soruları cevaplanıyor.
Seminerlerimiz sonunda öğrenciler tarihi dokusuyla ön plana çıkan ve doğa ile içiçe olan kampüsümüzü
geziyor, akademisyenlerimiz ile görüşüyor ve kendi liselerinden mezun İZÜ öğrencileri ile sohbet edebiliyorlar.
OCAK AYINDA BULUŞTUĞUMUZ LİSE VE DERSANELER
l
Avcılar Doğa Koleji
l
Gaziosmanpaşa Birikim Dershanesi
l
Zeytinburnu Anadolu İmam Hatip Lisesi
l
Bahçelievler Çobançeşme İHL
l
Güngören E.Öner M. Öner And. Lisesi
l
Bahçelievler Haznedar Birey Dershanesi
l
Bahçelievler Çobançeşme Anadolu İHL
l
Bahçelievler Şirinevler Birikim Dershanesi
l
Üsküdar Çamlıca Kız Anadolu Lisesi
l
Bahçelievler Mümtaz Turhan Sosyal B. Lisesi
l
Kadıköy Erenköy Kız Anadolu Lisesi
l
Bahçelievler Şirinevler Sınav dershanesi
l
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
l
Eyüp Rami Atatürk Anadolu Lisesi
Esenyurt Uğur Dershanesi
l
Bahçelievler Haznedar Birey Dershanesi
l
l
Beylikdüzü Kavram Dershanesi
l
Küçükçekmece Toki Güneşpark Evleri Lisesi
l
Beylikdüzü Kültür Dershanesi
l
Bayrampaşa Sağmalcılar Anadolu Lisesi
l
Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi
l
Bahçelievler Şirinevler Birikim Dershanesi
l
Bahçeşehir Uğur Dershanesi
l
Avcılar Lisesi
l
Bahçeşehir Okyanus Koleji
l
Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
l
Bahçeşehir Final Dershanesi
l
Ümraniye İrfan Dershanesi
l
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
l
Ümraniye Anadolu Lisesi
l
Kadıköy A.Sani Gezici Lisesi
l
Avcılar Gümüşpala Lisesi
l
Üsküdar Esatpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
l
Küçükçekmece Tümay Dershanesi
l
Bayrampaşa Sınav Dershanesi
l
Bahçelievler Şirinevler Birikim Dershanesi
l
Bayrampaşa Uğur Dershanesi
l
Zeytinburnu Anadolu Lisesi
l
Şişli Kurtuluş Lisesi
l
Şişli Yunus Emre Lisesi
l
Gaziosmanpaşa Sınav Dershanesi
l
Gaziosmanpaşa Kültür Dershanesi
l
Gaziosmanpaşa Uğur Dershanesi
l
Gaziosmanpaşa Birey Dershanesi
l
Gaziosmanpaşa Dilko Dershanesi
www.izu.edu.tr
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
14 İZÜ HABER
01 Ekim 2013-15 Haziran 2014
Zeytinburnu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Avcılar Lisesi
Sultanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi
Beykoz İrfan Dershanesi
Bahçelievler Çobançeşme Lisesi
Üsküdar Çamlıca Kız Lisesi
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
Erenköy Kız Lisesi
Bahçelievler Haznedar Birey Dershanesi
Eyüp Rami Atatürk Anadolu Lisesi
Avcılar Gümüşpala Lisesi
Bahçelievler Şirinevler Birikim Dershanesi
HABERLER
, Geleceğin İş Alanları
KULÜP HABERLERİ
15 İZÜ HABER
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
www.izu.edu.tr
Panaroma 1453 ve
Koç Müzesi Ziyareti
Uluslararası Öğrenciler Kulübü üyesi bir grup öğrencimiz Koç
Müzesini ziyaret ettiler. Öğrencilerimiz müzede ilk olarak
İstanbul’un ilk sabit ve halka açık olan planeteryumda uzayı yeniden keşfettiler. Ardından da 1944 yılında Portsmouth
Tersanesi’nde 93 m uzunluğunda 2,400 ton olarak inşa edilen Oruçali Reis Denizaltını da gezme fırsatını buldular.
Bir diğer İstanbul içi gezimizi İletişim Kulübümüzün
öncülüğünde tarihimizi yeniden keşfe çıkarak gerçekleştirdik.
Öğrencilerimiz İstanbul’un fethinin anlatıldığı İstanbul’un
ve Türkiye’nin ilk panoramik müzesi olan Panorama 1453
Müzesi’ni büyük bir ilgi ile gezdiler.
Go Kart Heyecanı ve Klasik
Otomobil Müzesi Ziyareti
Sosyal Gençlik Kulübü bu kez Türkiye’nin En Büyük Kapalı
GoKart pistinde adrenalin dolu dakikalar geçirerek, hız
kesmeden Türkiye’nin En Kapsamlı Klasik Otomobil Müzesi
olan Mehmet Arsay Klasik Otomobil Müzesi’nde tarihi bir
yolculuğa çıktı.
Piyasanın Kalbi’ne
Yolculuk
08 Ocak 2014 tarihinde Üniversitemiz Girişimcilik Kulübü
öğrencileri, 30 Aralık 2012 tarihinde Sermaye piyasamızda
borsaları tek çatı altında toplayan ve özel hukuk tüzel kişiliğine
haiz olan Borsa İstanbul’u ziyarete gittiler. Katılımın yoğun
olduğu programda, öğrencilerimiz İstanbul Borsa Tarihi,
Borsa İstanbul’da çalışma imkanları ve kişisel gereklilikler
gibi konularda da bilgi sahibi oldular.
www.izu.edu.tr
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
İZU mensupları, bu soğuk kış günlerinde ülkelerindeki
iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli misafir
kardeşlerini unutmadı.
Gaziantep ve Hatay’da çadırlarda kalan Suriyeli misafirler
için üniversitemizde önce İZÜ Kulüpler Birliği ve kurucu
vakfımız İlim Yayma Vakfı ile birlikte kışlık giyecek, battaniye,
kuru gıda ve un yardım kampanyası düzenledi. Ardından
da 08-10 Ocak 2014 tarihleri arasında üniversitemizin
kampüsünde Toplumsal Sorumluluk Kulübü’nün aracılığı ile
3 gün süren bir gıda kermesi tertip edildi.
İlk Maç İlk Heyecan
Üniversitemizin Futbol Takımı 04 Ocak 2014 tarihinde
ilk hazırlık maçına çıktı. Küçükçekmece Belediyesinin
amatör takımlarından Halkalıspor ile yapılan müsabaka
genelinde iyi bir mücadele ortaya koyan takımımız
ilerleyen haftalarda katılacağımız turnuvalar için olumlu
sinyaller verdi. Yapılan ilk hazırlık maçının ardından
futbolcular ve teknik heyet arasında daha da samimi bir
ortam oluştuğu gözlendi.
Mühendisler Kahvaltıda
Bilişim Kulübü’nün 03 Ocak 2014 tarihinde organize
ettiği kahvaltı programına üniversitemizin Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.
Öğrencilerimiz, İBB İstinye Sosyal Tesislerinde güzel ve
samimi bir havada gerçekleşen kahvaltıdan sonra İstinye
sahilinde yürüdüler. İstanbul’un incisi Boğaz köprüsünün
en güzel manzarasına nazır bir cafede çay eşliğinde
İzmir Lokması da yiyen öğrencilerimiz , farklı sınıflardaki
öğrencileri kaynaştıran bu tür aktivitelerin düzenli bir
şekilde devam etmesini istediler.
KULÜP HABERLERİ
Kardeşlerimiz Üşümesin
16 İZÜ HABER
BÖLÜMLERİMİZİ TANIYALIM
17 İZÜ HABER
www.izu.edu.tr
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
İngilizce Öğretmenliği Bölümü
becerisi kazandırmak hedeflenmektedir. Aynı
zamanda, bu bölümün öğretim üyeleri ortak
çalışma anlayış ve felsefesi ile Yabancı Diller
Yüksekokulu’nda da İngilizce derslerine katkı
vermektedir.
Hedefler
Lisans ve Yüksek Lisans programımıza ek
olarak yakın gelecekte İngilizce Öğretmenliği
Doktora Programını da açmayı hedeflemekte
Günümüzde yabancı dil olarak İngilizce dili
olan
bölümümüz,
çağdaş
eğitim
ilke
ve
okur-yazarlığı, globalleşen dünyamızda en çok
esaslarına bağlı bilişsel, analitik ve eleştirel
aranan temel özelliklerden biridir. Dolayısıyla
düşünme
ülkemizde İngilizce diline olan ilgi her geçen
gün artmaktadır ve İngilizce Öğretmenliği
Bölümü en çok tercih edilen bölümler arasında
yer almaktadır. İngilizce Öğretmenliği Lisans
Eğitimi üniversitemizin kuruluşundan itibaren
Eğitim Fakültesi bünyesinde başlamıştır ve
bugün hala eğitim vermeye devam etmektedir.
Ayrıca,
2013
Yılı
Güz
döneminde
İngiliz
Dili Eğitimi Yüksek Lisans eğitim programı
başlamıştır.
İngilizce Öğretmenliğini tercih edecek
öğrencilerin, dil öğrenme motivasyonlarının
yüksek,
açık
kültürel ve edebi zenginleşmeye
olmaları
beklenmektedir.
Bölümdeki
öğrencilere %25, %50 ve % 100 burs imkânı
sağlanmaktadır. Akademik başarı ortalamalarını
yüksek tutan öğrenciler eğitimlerinin sonuna
kadar burs imkânlarını koruyabilmektedir.
İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğretim
yeteneğine
sahip,
teknolojik
gelişmelere adapte olabilen, alanındaki çağdaş
gelişmeleri takip edebilen İngilizce öğretmeni
ve bilim insanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Bu doğrultuda lisans ve lisansüstü İngiliz Dili
Eğitimi Programları ülkemizin İngilizce öğrenimi
sorununa çözümler üretebilecek, etkin İngilizce
öğretimini hedefleyen, ileri düzeyde bilgilerle
donatılmış nitelikli İngilizce öğretmenleri ve
yetkin araştırmacılar yetiştirmek bölümün ana
hedeflerini oluşturmaktadır.
Akademik ve Mesleki Olanaklar
İngilizce
Öğretmenliği
Bölümü
lisans
bölümünü başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve
çeşitli özel öğretim kurumlarında İngilizce
Öğretmeni olarak çalışabilirler. Yüksek lisans
eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler hem
pedagojik hem de akademik pozisyonlarda
görev yapabilme olanaklarına sahiptir. Ayrıca,
İngilizce
Öğretmenliği
Bölümü
öğrencileri
üyeleri olarak öğrencilerin dil gelişimi için temel
Eğitim Fakültesi’nin diğer bölümlerinde çift
teorik ve pratik bilgi birikimini geliştirmek,
anadal veya yan dal yaparak disiplinlerarası
bireysel ve ekip ruhu ile işbirliği içinde çalışma
gelişimlerini destekleyebilirler.
www.izu.edu.tr
18 İZÜ HABER
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
Yeni Açılan Lisans Bölümleri
ve Lisansüstü Programlarımız
Üniversitemiz tarafından mevcut lisans
bölümlerine ek olarak aşağıda isimleri verilen
bölümlerin açılması için Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’na başvuruda bulunulmuş ve onay
alınmıştır.
2014-2015
eğitim-öğretim
yılında
İktisat, Endüstri Mühendisliği bölümleri ile Hukuk
Fakültesine ilk kez öğrenci alınacaktır.
Yeni Açılan Bölümler;
l Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce)
l Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
l Sosyal Hizmet (%30 İngilizce)
2014-2015
eğitim-öğretim
yılında
Üniversitemiz Türkçe, İngilizce ve Arapça eğitim
verilenler olmak üzere 21 farklı lisans bölümü için
öğrenci alımı yapacaktır.
Eğitim Fakültesi
l Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2013-2014
eğitim
öğretim
yılı
güz
yarıyılında, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde
yer alan İngiliz Dili Eğitimi (Tezli-Tezsiz), İşletme
(%30 İngilizce)
Yönetimi (Tezli-Tezsiz), Temel İslam Bilimleri
Hukuk Fakültesi
(Tezli-Tezsiz) yüksek lisans programları ile Fen
l Hukuk
Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde Gıda Mühendisliği
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(Tezli-Tezsiz), Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği
l Psikoloji (%30 İngilizce)
İslâmî İlimler Fakültesi
(Tezli) (İngilizce) programları açılmıştır.
2013-2014 Güz yarıyılında ilk defa öğrenci
alınan programlar, İngiliz Dili Eğitimi (Tezli-
l İslâmî İlimler (%30 Arapça)
Tezsiz) ile İşletme Yönetimi (Tezli-Tezsiz) Yüksek
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Lisans Programlarıdır.
2013-2014 Bahar yarıyılında ilk defa öğrenci
l İktisat (İngilizce)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
l Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce)
İMTİYAZ SAHİBİ
İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi Adına
Prof. Dr. Mehmet BULUT (Rektör)
alınacak programlar, Gıda Mühendisliği (TezliTezsiz) ve Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği (Tezli)
(İng.) olacaktır.
İLETİŞİM
Halkalı - Küçükçekmece İSTANBUL
T: 0 212 692 96 00 (pbx)
F: 0 212 693 82 29
www.izu.edu.tr / 444 97 98
Yayın Türü: Süreli Yayın
Ayda Bir Yayınlanır
Download

haberler - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi